Page 1

L edelse i

udvikling 2 // 2019

T ema Fremtidens ledelse – et kig på forskellige ledelsesfilosofier

TILLIDSBASERET ledelse EKSISTENTIEL ledelse AUTENTISK ledelse DESIGNledelse VERTIKAL ledelse Ledelse i en DIGITAL OG HURTIG FORANDERLIG VERDEN

Anne-Marie Dahl

fremtidsforsker, Futuria


2

Skal du rekruttere? Hos Børsen forstår vi vigtigheden af at finde den rette kandidat. Når du annoncerer på Børsens jobportal, Karrierelink, eksponeres dit jobopslag samtidig på borsen.dk. På den måde sikrer vi, at du får adgang til markedets mest attraktive kandidater. På Børsens platforme møder du alt fra topledere og mellemledere til konsulenter, specialister og talenter. Kontakt Charlotte Thusholt på 72 42 31 12 eller chth@borsen.dk, og hør, hvordan du når de attraktive kandidater.


Er du klar til fremtiden?

LeDeren

Når vi vil spå om fremtiden, starter vi ofte med at se tilbage i tiden. Ledelse har eksisteret som forskningsområde siden begyndelsen af 1900-tallet. Faktisk bedrev militærets analytikere i Danmark organisations- og ledelsesforskning, før den vandt indpas på uddannelsesinstitutionerne. Indtil 1940’erne var fokus på ledertræk så på lederstil indtil slutningen af 1960’erne og sidenhen på situationsbestemt ledelse indtil slutningen af 1970’erne. Mere nyligt har vi set et stort fokus på kommunikation, fortolkning og meningsdannelse. Siden Frederick Taylor og rationel systemtænkning er der sket meget med ledelsesbegrebet og -forståelsen. Igennem de sidste 100 år er ledelsesteorierne blevet stadig udviklet, men lederens liv er ikke nødvendigvis blevet lettere – for den kontekst, det samfund og de vilkår, ledelse bedrives under, er på samme tid blevet meget mere kompleks. Betingelserne for vores virksomheder, ledere og medarbejdere ændrer sig med lynets hast – det gælder økonomisk, juridisk, politisk, teknologisk, værdimæssigt og holdningsmæssigt. Vi ser en kæmpe udvikling inden for digitalisering, kunstig intelligens, robotter, automatisering og industri 4.0. Vi skal også forholde os til verdensmålene, millennials, deleøkonomien og freelance-økonomien for bare at nævne et fåtal. De forskellige ledelsesstile, metoder og filosofier, som har fulgt os op gennem årene, kan ses som et spejl af udviklingen i samfundet. De er opstået som produkter af sin tid for at løse de problemer, virksomhederne har stået overfor på det tidspunkt. I disse år er FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling for alvor kommet i fokus. Virksomheder tager verdensmålene til sig og inkluderer dele af dem i sine strategier. Der er også kommet fokus på bæredygtig ledelse. Ledelsesbegrebet vil udvikle sig, så længe samfundet og konteksten, hvori der bedrives ledelse, udvikler sig. Det kan være svært at spå om fremtiden, men i dette nummer af Ledelse i Udvikling introducerer vi dig for seks forskellige ledelsesfilosofier, som du forhåbentlig kan finde inspiration i til dit eget lederskab. Der er ikke en ledelsesfilosofi eller en ledelsesstil, der er den rigtige. De ledelsesfilosofier, du kan læse om her i magasinet, er alle udsprunget af den verden, vi lever i og er blot et lille udpluk af de mange redskaber, metoder, værktøjer og filosofier, du som leder dagligt bombarderes med. Som leder må du mærke efter, hvad der giver bedst mening i den kontekst, du befinder dig i – højst sandsynligt vil du plukke fra flere hylder. Til at hjælpe med at introducere temaet om fremtidens lederskab har vi allieret os med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, som kigger ind i krystalkuglen for fremtidens ledelse.

Rigtig god læselyst

Chairman/CEO Kim Staack Nielsen MBA, DBA, DANSK HR


INDHOLD

T ema Fremtidens ledelse – et kig på forskellige ledelsesfilosofier

L edeLse i

udvikling

2 // 2019

2 // 2019

T ema

6 8

Fremtidens ledelse – et kig på forskellige ledelsesfilosofier

Også ledelse skal ledes!

Når udviklingen raser, kan vi let ty til de seneste overbevisende tilbud på ledelseshylderne for at få styr på kaos. Ledelse handler mere end nogensinde før om at bevare lidt stabilt grus under fødderne.

Balancen mellem tillid og ansvar som nøglen til motivation

TILLIDSBASERET ledelse EKSISTENTIEL ledelse AUTENTISK ledelse

Forside

DESIGNledelse VERTIKAL ledelse Ledelse i en DIGITAL OG HURTIG FORANDERLIG VERDEN

Anne-Marie Dahl

fremtidsforsker, Futuria

Tillid uden ansvar har store konsekvenser for ledernes evne til at skabe motivation og resultater. Svaret er at gentænke tilgangen til tillidsbaseret ledelse og fokusere på balancen mellem tillid og ansvar som nøglen til motivation

12

Eksistentiel ledelse

16

Brug dit

Livet som leder er fuld af eksistentielle spørgsmål. Eksistentiel ledelse hjælper med at give svarene. Omdrejningspunktet for eksistentiel ledelse er at bruge eksistentialismens beskrivelser af menneskets grundvilkår til at undersøge og give svar på de største ledelsesudfordringer.

i dit lederskab

Kan man tale om ikke autentisk ledelse og er autentisk ledelse overhovedet en ledelsesfilosofi?

20

Designledelse

24

Ledelse i en digital og hurtig foranderlig verden

27

Anne-Marie Dahl fremtidsforsker Futuria

Designledelse er velegnet til at udvikle og innovere produkter og services, platforme og identiteter, arbejdsgange og organisationer, systemer og forretningsmodeller. Designledelse kan bruges i hverdagsledelse og til projektstyring, og af ledere på alle niveauer. Mens der er stor fokus på nye teknologier, er der langt mindre bevågenhed på, hvad den teknologiske udvikling, verdensmålene, millennials – kort sagt den tid, vi lever i – betyder for ledelse. Få et bud på det i denne artikel.

ARTIKLER 03

Lederen

Medarbejdere efterspørger formål og selvledelse

04

Indholdsfortegnelse

30

Adfærdsledelse

33

PwC – spørgsmål om skat

34

Lederportræt

37

Jura-update fra Schultz

38

God ledelse i det 21. århundrede

Når man arbejder ud fra et højere formål end blot lønsedlen eller KPI’er om produktivitet eller salgstal, kan man som både medarbejder og leder i højere grad selv navigere igennem arbejdsdagen og selv vurdere, hvad der gavner virksomheden bedst.

kolofon REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager mko@danskhr.dk ANNONCESALG DANSK HR info@danskhr.dk

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@danskhr.dk TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN 1901-9424

UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 14. årgang DANSK HR støtter

Tidsskriftet ”Ledelse i Udvikling” udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. HR Plus-medlemskab koster kr. 3920 plus moms. HR Start-medlemskab koster 3240 plus moms. Kan tegnes på tlf.: 86 21 61 11 / danskhr.dk Ledelse i Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 396 excl. moms pr. år for 5 numre Ansvarshavende redaktør Chairman/CEO Kim Staack Nielsen, MBA, DBA


Nu dækker Emply hele HR-området HR-administration

Onboarding

Rekruttering

Opbevar data sikkert

Automatiser processer

Opret jobannoncer

Udtræk statistikker

Se udleverede effekter

Indkald til videointerview

Se organisationsstruktur

Egen medarbejderportal

Vurder kandidater

Opret unikke brugerroller

Book møder og kurser

Planlæg samtaler

70 28 60 50

info@emply.dk

www.emply.dk


TEMA: F remtidens

ledelse

et kig på forskellige ledelsesfilosofier

DESIGNLEDELSE Lotte Nystrup Lund // partner i futu.dk – a playful strategic design compagny

Designledelse er en ny ledelsesfilosofi, der er karakteriseret af følgende træk, her i lidt karikeret form:

Designlederen er optaget af at: •

sætte sig selv i spil, improvisere og bruge sin fantasi professionelt

uddelegere meget ansvar og lade organisatioen eksperimentere og teste sig til bedste

udvikle løsninger i co-creation med mange forskellige mennesker, internt og eksternt

udleve en involverende og nysgerrig ledelsesstil, og bruge fremtidstrends strategisk

ansatte arbejder ud fra en holistisk forståelse af den værdi, virksomheden vil skabe

ansatte er gode til at samarbejde på kryds og tværs, og udfordre hinanden

fejl (også andres) er vejen til ny læring.

løsning

for slutbrugeren

Designledelse er velegnet til at udvikle og innovere produkter og services, platforme og identiteter, arbejdsgange og organisationer, systemer og forretningsmodeller. Designledelse kan bruges i hverdagsledelse og til projektstyring og af ledere på alle niveauer. Er du driftsleder på et felt, som ikke kræver ændringer af noget eller nogen, er designledelse nok ikke dit oplagte ledelsesgreb.

LEDELSE OG KREATIVITET

Designledelse er en undersøgende ledelsesstil, der kombinerer greb fra klassisk projektstyring, forandringsledelse, improvisation og værdikædetænkning til at facilitetere kreative processer og understøtte en kreativ kultur. Kreativitet er på dansk et lidt misforstået begreb, der nemt associeres med termer som ’at lade følelserne tage over’ og ’slå fornuften fra’. Men den dygtige designer er karakteriseret af noget andet og mere: af evnen til at kunne kreere (create) det originale. Bag et ikonisk designprodukt står en

20

2 // 2019

LEDELSE i UDVIKLING

designer, der har taget magten og selvtilliden i sin hånd og brugt sin kreativitet til at formgive en succes. Designprocessen lykkes, fordi designeren systematisk kombinerer det subjektive og fantasifulde med et skarpt fokus på, hvad der er attraktivt og logisk for slutbrugeren. I en ledelsessammenhæng er den kreative kompetence oversat til, at designlederen spreder evnen og iveren efter at kreere (producere, udvikle) det innovative og nødvendige, så det bliver en kultur og samarbejdsform. Spredningen kan ske til en hel organisation, et projekt eller team.

HUMAN CENTERED DESIGN

Designlederen er optaget af at udvikle et miljø, der orienterer sig mod slutbrugeren og den værdi, virksomheden vil skabe for dem, det være sig kunder, brugere eller borgere. Denne optagethed af slutbrugeren er stærkt afspejlet i den designledede virksomheds mission. Designledelse handler ikke ’bare’ om at være kreativ. Ledelseslogikken er, at


TEMA: F remtidens

designtilgangen skaber et sundt forretningsmiljø, hvor virksomheden er eminent dygtig til at levere værdi og nå sine mål. Det gælder, uanset om du er en kommune, startup, ngo eller international koncern. På et lidt dybere plan er designledelse en holistisk tilgang, der forbinder mange af de samfundstendenser, faktorer og værdier, vi ledere ser som både udfordringer og muligheder: Designledelse søger at forbinde design, innovation, teknologi, ledelse og kunder for at skabe konkurrencefordele på tværs af tre bundlinjer: Den økonomiske, den sociale/kulturelle og den miljømæssige.

DIREKTØRENS ERFARINGER

Direktør for familievirksomheden Türmer Tools, Erick Türmer, har over de seneste år ændret sin ledelsesstil markant. Han er blevet en mere eksperimenterende, samskabede og nysgerrig leder, der giver plads til fejl og har fokus på fremtidstrends og slutbrugeren. Han har disruptet sin oldefars virksomhed, men også sig selv. Jeg spurgte Erick, hvad hans erfaringer har været i den bevægelse? ”Den vigtigste læring har været at kunne give slip. I stedet for hele tiden at have en virkelyst eller virkeangst, hvor man føler, at man skal lave noget konstant, skal man sætte udviklingen fri og lægge en masse kontrol fra sig. I dag føler jeg mig ikke særlig vigtig og ikke særlig CEO-agtig. Til gengæld hører jeg nogle ting, jeg aldrig tidligere gjorde,” fortæller Erick, der er fjerde generation i gevindvirksomheden fra 1898. Virksomheden laver stadig værktøj, men med Erick ved roret er den blevet en ledende, global aktør inden for 3D-print-teknologi og digitalisering.

Hvordan bevæger man sig mod designledelse?

Erick fortæller, at udviklingen hen mod designledelsen er kommet i faser: ”Først realiserer man nogle dogmer om designledelse, hvor man hiver nogle søjler og hiereakier ned, fordi de blokerer, mens slutfasen er at forstå, at man som leder forvandler sig fra en highpower, megastresset dynamisk og energisk forretningsmand til at være en pædagog. Det er den meget store forskel,” siger Erick og fortsætter: ”Som designleder agerer man på en anden måde overfor sine medmennesker. Man er meget mere nærværende og tilstede. Det ultimative er, at vi i princippet har kalendereført 1-2 dage om ugen, hvor der ikke må være noget; hvor min kalender simpelthen er helt tom. Det er mega angstprovokerende. Det er mest mig, der gør det, men mellemlederne har også kalenderfri dage. På kalenderfri dage laver jeg ikke noget. I dag har jeg fx gået rundt på lageret og snakket med dem, der går dernede, og siddet lidt sammen med nogle IT-folk, der har gang i et nyt projekt.”

Kærlighed og bedre bundlinje

Da jeg spørger Erick, hvad udbyttet ved designledelse er, svarer han prompte: ”Det allermest interessante ved designledelse er, hvad vi får igen fra virksomheden: Medarbej-

ledelse

et kig på forskellige ledelsesfilosofier

dere, som føler, at de er meget mere med og tager meget mere ansvar. Vores virksomhed har fået mere nærhed og mere kærlighed.” Den engagerede direktør forklarer videre: ”Konkret er resultatet af designledelse penge; en meget bedre bundlinje. Vi har fx taget verdenspatent på 3D-værktøj, der kan lave huller. Det er et marked, der er 17 mia. euro værd. Jeg troede egentlig kun, designledelse ville virke på vores tech-del. Men nærheden virker også på andre områder. Før tog jeg kun møder med vigtige mennesker. Men nu har jeg fx taget op af kysten langs Norge for at møde de mennesker, der køber vores ting. Der mødte jeg en mand på et kontor, der ikke havde været sat i stand siden 1950. Det var en vild oplevelse. I vores gamle forretningsdel har vi nu lavet et 270 siders varekatalog og ansat gamle damer, der ryger cigaretter og tager telefoner. Noget jeg aldrig havde troet, vi ville gøre! Den gamle forretning er nu blevet dobblet så stor på et år, hvilket er en fuldstændig uhørt udvikling på det felt. Det er vores ansatte, der driver det… men det er også mig.”

En helt ny selvforståelse

Når Erick ser tilbage på sin udvikling som designleder, kalder han det ”en underlig følelsesladet rejse”. Han forklarer, at virksomheden tidligere eksisterende for penge og godt værktøj, men at det var tomme floskler. ”Fra at have en selvforståelse som en en værktøjsproducent, er vi i dag en hulleverandør. Det skift gør os meget agile, i forhold til hvad vi ser på af teknologier. Vi har fx opfundet en app, der ser igennem vægge sammen med Apple og SAP. Vi har også droppet at lægge strategi, så vi nu kun laver moonshots.” Moonshots er et begreb, der beskriver de øjeblikke, hvor noget virkelig stort sker, og hvor alt, som sker herefter, bliver anderledes på grund af dette øjeblik. Begrebet bruges til at beskrive en virksomheds evne til at tænke radikalt nyt og turde sætte de højeste mål for forretningen. Jeg spørger Erick, hvad den vigtigste læring har været, som han vil give videre til en leder, der gerne vil prøve kræfter med en designdrevet ledelsesstil. Erick svarer: ”Vores vigtigste læring har været, hvor afgørende det er ikke at få investorer ind. Hver gang vi taler med kapitalfonde, går de mest op i, hvor mange vi kan fyre fra de forskellige afdelinger, og det er altså gift for samfundet. Hvad vil vi, vil vi bare være rige? Det mener jeg ikke er et gyldigt mål. Vores liv skal jo være bedre, end det var sidste år og sidste årti. Derfor må vi i stedet spørge os selv: Hvorfor er vi, hvorfor eksisterer vi – og så agere ud fra det.”

FREMTIDENS LEDELSESGREB

Verden er mere kompleks og sammenbundet end nogensinde. Forandringer og markante skift sker med ekspotentiel hastighed, og hverken tempoet, kompleksiteten eller innovationsgraden ser ud til at stilne af. Designledelse er fremtidens ledelsesgreb, fordi ledelsesstilen rummer modet til at smide det, du har lært, ud og aflive myter og vanetænkning for i stedet konstant at tage ved lære af fremtids-

LEDELSE i UDVIKLING

2 // 2019

21


TEMA: F remtidens

ledelse

et kig på forskellige ledelsesfilosofier

trends og af menneskers oplevelser og adfærd. Det er en tilgang, der er hårdt brug for i en uigennemskuelig glokal verden beboet af individer, der forventer at blive hørt og få fantastiske, autentiske oplevelser, der passer til lige præcis dem. Det være sig, uanset om du er kunde, medarbejder, studerende eller leverandør.

HAR DESIGNLEDELSE EFFEKT?

Forskning viser, at virksomheder, som arbejder systematisk med designledelse, har markant bedre indtjening end virksomheder, der ikke gør. Brugen af designmetoder i hele værdikæden giver kort sagt bedre bundlinje. En ny undersøgelse fra Dansk Industri og Dansk Designcenter dokumenterer, at 92 % af de danske virksomheder, der anvender design som et centralt element i deres forretningsgrundlag, oplever, at design har positiv betydning på bundlinjen. Omvendt er det interessant, at kun 15 % af de 802 virksomhedsledere, der indgår i undersøgelsen, anvender design systematisk. Der er et stort mulighedsrum og markedspotentiale at spille ind i lige nu, hvilket både er relevant for den leder, der interesserer sig for vækst, salg og produktudvikling, og for den leder, der brænder for at have medarbejdere, der trives.

KOM I GANG MED DESIGNLEDELSE Der er flere måder at komme i gang med designledelse på. Mange designvirksomheder og skoler tilbyder kurser i designledelse i både Danmark og internationalt. Hvis du er mere til learning-by-doing, kan du igangsætte et designdrevet projekt for at stifte bekendtskab med designmetoderne i mindre skala: Der er en hel del bøger og online-materiale at hente til inspiration. En indmeldelse i organisationen DesignDenmark, som samler landets designbrugere og udøvere, giver adgang til et netværk af designinteresserede, der mødes og erfaringsudveksler på talks, events, seminarer m.m. Slutteligt har vi designvirksomheder en transparent og involverende tilgang i vores udviklingsarbejde, som betyder at du og dine kollegaer har gode muligheder for at lære en masse, hvis I ansætter en ekstern designleverandør på næste udviklingsprojekt. Kort sagt, der er mange muligheder for at prøve kræfter med designledelse, og når nu 64 % danske virksomhedsledere vurderer, at design bliver et vigtigere konkurrenceparameter de næste fem år, er der god timing i at lade sig inspirere netop nu.

22

2 // 2019

LEDELSE i UDVIKLING


TEMA: F remtidens

ledelse

et kig på forskellige ledelsesfilosofier

Lotte Nystrup Lund

partner i futu.dk – a playful strategic designcompagny

Først realiserer man nogle dogmer om designledelse, hvor man hiver nogle søjler og hiereakier ned, fordi de blokerer, mens slutfasen er at forstå, at man som leder forvandler sig fra en highpower, megastresset dynamisk og energisk forretningsmand til at være en pædagog. Det er den meget store forskel Erick Türmer, Direktør for familievirksomheden Türmer

LEDELSE i UDVIKLING

2 // 2019

23

Profile for DANSK HR

Ledelse i Udvikling nr. 2 2019 - Fremtidens ledelse - et kig på forskellige ledelsesfilosofier  

Designledelse

Ledelse i Udvikling nr. 2 2019 - Fremtidens ledelse - et kig på forskellige ledelsesfilosofier  

Designledelse

Profile for pid.dk