Page 7

TEMA: F remtidens

designtilgangen skaber et sundt forretningsmiljø, hvor virksomheden er eminent dygtig til at levere værdi og nå sine mål. Det gælder, uanset om du er en kommune, startup, ngo eller international koncern. På et lidt dybere plan er designledelse en holistisk tilgang, der forbinder mange af de samfundstendenser, faktorer og værdier, vi ledere ser som både udfordringer og muligheder: Designledelse søger at forbinde design, innovation, teknologi, ledelse og kunder for at skabe konkurrencefordele på tværs af tre bundlinjer: Den økonomiske, den sociale/kulturelle og den miljømæssige.

DIREKTØRENS ERFARINGER

Direktør for familievirksomheden Türmer Tools, Erick Türmer, har over de seneste år ændret sin ledelsesstil markant. Han er blevet en mere eksperimenterende, samskabede og nysgerrig leder, der giver plads til fejl og har fokus på fremtidstrends og slutbrugeren. Han har disruptet sin oldefars virksomhed, men også sig selv. Jeg spurgte Erick, hvad hans erfaringer har været i den bevægelse? ”Den vigtigste læring har været at kunne give slip. I stedet for hele tiden at have en virkelyst eller virkeangst, hvor man føler, at man skal lave noget konstant, skal man sætte udviklingen fri og lægge en masse kontrol fra sig. I dag føler jeg mig ikke særlig vigtig og ikke særlig CEO-agtig. Til gengæld hører jeg nogle ting, jeg aldrig tidligere gjorde,” fortæller Erick, der er fjerde generation i gevindvirksomheden fra 1898. Virksomheden laver stadig værktøj, men med Erick ved roret er den blevet en ledende, global aktør inden for 3D-print-teknologi og digitalisering.

Hvordan bevæger man sig mod designledelse?

Erick fortæller, at udviklingen hen mod designledelsen er kommet i faser: ”Først realiserer man nogle dogmer om designledelse, hvor man hiver nogle søjler og hiereakier ned, fordi de blokerer, mens slutfasen er at forstå, at man som leder forvandler sig fra en highpower, megastresset dynamisk og energisk forretningsmand til at være en pædagog. Det er den meget store forskel,” siger Erick og fortsætter: ”Som designleder agerer man på en anden måde overfor sine medmennesker. Man er meget mere nærværende og tilstede. Det ultimative er, at vi i princippet har kalendereført 1-2 dage om ugen, hvor der ikke må være noget; hvor min kalender simpelthen er helt tom. Det er mega angstprovokerende. Det er mest mig, der gør det, men mellemlederne har også kalenderfri dage. På kalenderfri dage laver jeg ikke noget. I dag har jeg fx gået rundt på lageret og snakket med dem, der går dernede, og siddet lidt sammen med nogle IT-folk, der har gang i et nyt projekt.”

Kærlighed og bedre bundlinje

Da jeg spørger Erick, hvad udbyttet ved designledelse er, svarer han prompte: ”Det allermest interessante ved designledelse er, hvad vi får igen fra virksomheden: Medarbej-

ledelse

et kig på forskellige ledelsesfilosofier

dere, som føler, at de er meget mere med og tager meget mere ansvar. Vores virksomhed har fået mere nærhed og mere kærlighed.” Den engagerede direktør forklarer videre: ”Konkret er resultatet af designledelse penge; en meget bedre bundlinje. Vi har fx taget verdenspatent på 3D-værktøj, der kan lave huller. Det er et marked, der er 17 mia. euro værd. Jeg troede egentlig kun, designledelse ville virke på vores tech-del. Men nærheden virker også på andre områder. Før tog jeg kun møder med vigtige mennesker. Men nu har jeg fx taget op af kysten langs Norge for at møde de mennesker, der køber vores ting. Der mødte jeg en mand på et kontor, der ikke havde været sat i stand siden 1950. Det var en vild oplevelse. I vores gamle forretningsdel har vi nu lavet et 270 siders varekatalog og ansat gamle damer, der ryger cigaretter og tager telefoner. Noget jeg aldrig havde troet, vi ville gøre! Den gamle forretning er nu blevet dobblet så stor på et år, hvilket er en fuldstændig uhørt udvikling på det felt. Det er vores ansatte, der driver det… men det er også mig.”

En helt ny selvforståelse

Når Erick ser tilbage på sin udvikling som designleder, kalder han det ”en underlig følelsesladet rejse”. Han forklarer, at virksomheden tidligere eksisterende for penge og godt værktøj, men at det var tomme floskler. ”Fra at have en selvforståelse som en en værktøjsproducent, er vi i dag en hulleverandør. Det skift gør os meget agile, i forhold til hvad vi ser på af teknologier. Vi har fx opfundet en app, der ser igennem vægge sammen med Apple og SAP. Vi har også droppet at lægge strategi, så vi nu kun laver moonshots.” Moonshots er et begreb, der beskriver de øjeblikke, hvor noget virkelig stort sker, og hvor alt, som sker herefter, bliver anderledes på grund af dette øjeblik. Begrebet bruges til at beskrive en virksomheds evne til at tænke radikalt nyt og turde sætte de højeste mål for forretningen. Jeg spørger Erick, hvad den vigtigste læring har været, som han vil give videre til en leder, der gerne vil prøve kræfter med en designdrevet ledelsesstil. Erick svarer: ”Vores vigtigste læring har været, hvor afgørende det er ikke at få investorer ind. Hver gang vi taler med kapitalfonde, går de mest op i, hvor mange vi kan fyre fra de forskellige afdelinger, og det er altså gift for samfundet. Hvad vil vi, vil vi bare være rige? Det mener jeg ikke er et gyldigt mål. Vores liv skal jo være bedre, end det var sidste år og sidste årti. Derfor må vi i stedet spørge os selv: Hvorfor er vi, hvorfor eksisterer vi – og så agere ud fra det.”

FREMTIDENS LEDELSESGREB

Verden er mere kompleks og sammenbundet end nogensinde. Forandringer og markante skift sker med ekspotentiel hastighed, og hverken tempoet, kompleksiteten eller innovationsgraden ser ud til at stilne af. Designledelse er fremtidens ledelsesgreb, fordi ledelsesstilen rummer modet til at smide det, du har lært, ud og aflive myter og vanetænkning for i stedet konstant at tage ved lære af fremtids-

LEDELSE i UDVIKLING

2 // 2019

21

Profile for DANSK HR

Ledelse i Udvikling nr. 2 2019 - Fremtidens ledelse - et kig på forskellige ledelsesfilosofier  

Designledelse

Ledelse i Udvikling nr. 2 2019 - Fremtidens ledelse - et kig på forskellige ledelsesfilosofier  

Designledelse

Profile for pid.dk