Page 8

Tema: ledelseskommunikation

Har jeg medarbejderne med mig?

Og husk på, at ingen tager skade af at høre et budskab flere gange. Faktisk skal vi mennesker gerne høre et budskab 3-5 gange, før vi har forstået det og tager budskabet til os. Så selvom du måske er træt af at høre dig selv sige de samme ting flere gange, så gør du det eneste rigtige. Du er nødt til at gentage de vigtige budskaber igen og igen, indtil du er sikker på, at budskabet er modtaget. Din ledelse er situationsbevidst – det er din kommunikation også Der findes ikke én opskrift på god ledelseskommunikation. God ledelseskommunikation afhænger fuldstændigt af den givne situation. Du kan altså ikke pille en ”one size fits all” ned fra hylden, men er nødt til at forberede dig grundigt hver gang, du står over for en ny situation, der kræver kommunikation. Mange gange er det derfor en god idé at lave en lille kommunikationsplan som en del af din forberedelse. Det er ganske enkelt; alt, hvad du behøver, er at gøre dig følgende klart:

• Hvem? Hvem er egentlig den bedste afsender af budskabet, er du den rette, er det topledelsen eller en af kollegerne, der på dette punkt har mest troværdighed? • Hvornår? Hvornår er det rigtige tidspunkt at kommunikere på, skal alle vide det samme på en gang, eller nogle før andre? Med denne enkle opskrift er du allerede godt i gang med at forberede din kommunikation. Måske lidt omstændeligt, tænker du, men punkterne er nyttige, i hvert fald i begyndelsen. Når du så er blevet mester, kommer det helt af sig selv. God fornøjelse!

• Hvem? Definer din(e) målgruppe(r), og gør dig klart, hvor de står, dvs. hvilke reaktioner du kan forvente. • Hvad? Fastlæg dine hovedbudskaber, hvad du vil sige, hvordan du vil fortælle historien, hvilke spørgsmål skal medarbejderne være med til at besvare?

Side 8

5

• Hvordan? Gennem hvilke kanaler får du bedst budskabet igennem, er det på 1:1-møder, afdelingsmøder, en workshop, en personlig e-mail eller?

derne er umættelige, når det gælder kommunikation. Sjældent er jeg dog stødt på medarbejdere, der føler, at deres leder kommunikerer for meget. Tværtimod. Det er altid ledere, der er dygtige til at kommunikere og ledere, der prioriterer deres kommunikation højt, der scorer højest i medarbejdertilfredshedsmålinger!

nr. 1 2014 Ledelse i udvikling

gode råd

til din kommuikation som leder:

1

Tænk altid over, hvor vigtig din kom-

2

Selv om du måske selv synes, du

munikation er for dine medarbejdere.

kommunikerer (for) meget, er risikoen for at overkommunikere meget lille. Hellere for meget end for lidt!

3 Især når tingene forandrer sig,

er din kommunikation vigtig for at skabe retning og mening i den nye hverdag.

spørgsmål i stedet for 4 Stil at give svar – på den måde skaber du ejerskab ved at inddrage medarbejderne i at finde vejen frem.

5

Ved større, måske svære, kommunikationsopgaver, gør dig umage og vær grundig med din forberedelse, så din kommunikation passer til situationen.

Hvorfor taler vi om ledelseskommunikation? Hvad er egentlig forskellen på

kommunikation og information? Kommunikation

Information

Stammer fra latin og betyder ”at dele, at skabe fælles forståelse”

Stammer fra latin og betyder at orientere og give instruktioner

Tovejs = dialog, ”vi taler sammen”

Envejs = monolog, ”jeg taler til jer”

”Sammen skaber vi mening"

”Jeg skal nok fortælle dig hvad meningen er”

Stiller spørgsmål

Giver svar

Lyttende

Talende

Du kommunikerer, når du vil skabe ejerskab og motivation

Du informerer, når du fx skal briefe om en konkret opgave

Ledelse i Udvikling nr 1. 2014 Ledelseskommunikation  

Har jeg medarbejderne med mig?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you