Page 6

Tema: ledelseskommunikation

Har jeg medarbejderne med mig?

Har jeg medarbejderne med mig? Det spørgsmål stiller du sikkert dig selv med jævne mellemrum. Og du er ikke alene. Flere og flere chefer stiller sig selv det samme spørgsmål, når det handler om produktivitet og trivsel i dagligdagen eller når det gælder et større forandringsprojekt. Ledelseskommunikation har aldrig været vigtigere end nu, for det er teamets effektivitet, engagement og sammenhængskraft, der er på spil. Hvordan tilrettelægger du din ledelseskommunikation, så du får medarbejderne med dig og opnår de ønskede resultater på både kort og langt sigt?

Charlotte Støvring, direktør, Støvring Woodward Communications

En lang karriere med kommunikation og ledelse har lært mig, at ledelse er kommunikation, og kommunikation er ledelse. Hvilke andre værktøjer har du i kassen, når du skal have medarbejderne med dig og skabe resultater i dagligdagen? Nej vel, hvad enten det handler om de daglige arbejdsopgaver, om strategisk udvikling eller større forandringer, er det din kommunikation, der driver værket. I denne artikel skal vi se lidt nærmere på, hvorfor din kommunikation er så vigtig, og hvordan du kan gøre din kommunikation så effektiv som muligt.

at høre nyt fra, det er dig, de vil have feedback fra, det er dig, der typisk informerer om de daglige arbejdsopgaver og involverer teamet i den fremtidige udvikling. I dag ved de fleste ledere godt, hvor vigtig deres kommunikation er. Alligevel glemmer mange at kommunikere i en travl hverdag eller får overbevist sig selv om, at kommunikation er der nok af, så det er bedst ikke at sige for meget i en overkommunikeret hverdag.

Som chef er du medarbejdernes vigtigste kommunikationskanal Først og fremmest er det vigtigt, at du som leder gør dig helt klart, at du som chefen er dine medarbejderes foretrukne kommunikationskanal. Det er ikke intranettet, det er ikke kommunikationsafdelingen, og det er ikke topledelsen. Nej, det er dig som chefen, der spiller hovedrollen. Det er dig, medarbejderne forventer

Side 6

nr. 1 2014 Ledelse i udvikling

Min chef Mine kolleger Møder Intranet Topledelse Websitet Personalebladet Eksterne medier Chat-systemer Topledelsens blog

Mit første råd er derfor, at du skal huske at kommunikere, selvom du har travlt. Som leder er din fornemste opgave at skabe resultater gennem andre. Og det kan du kun gøre, hvis du hele tiden sørger for at kommunikere om opgaver og succeskriterier på den korte bane, om retning og mål på den længere bane og om samarbejde for at få det hele til at fungere – og samtidig husker at give feedback og anerkendelse for at skabe engagement og trivsel.

Kommunikationsbarometret fra Mannov viser, at chefen er medarbejdernes vigtigste kommunikationskanal. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne opfatter chefen som den mest troværdige kanal i den interne kommunikation.

Ledelse i Udvikling nr 1. 2014 Ledelseskommunikation  

Har jeg medarbejderne med mig?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you