Page 1

Nr. 3 Juni 2011

HRGUIDE

PID–Personalechefer I Danmark

”Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de peaks, man oplever.” Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss Side 6

regler

Hvilke gælder ved vikaransættelser

?

Side 10

I denne HR guide: Find inspiration til tidsbegrænsede ansættelser – et strategisk redskab til at styre sammensætningen af personalet

H U M A N RESOURCES

TEMA ...om tidsbegrænsede ansættelser – vikar- og interimløsninger


Tilmeld dig GRATIS på www.pid.dk eller www.traefpunkt-hr.dk

IS

g GRAT

besø Kom og

Danmark og Nordens største HR-messe – Udvid dit netværk

Øksnehallen i København den 5. og 6. oktober 2011 I 2010 fik Træfpunkt-messen besøg af over 2200 HR-personer GLæD DIG tIL DEN åRLIG tILbAGEvENDENDE HR-bEGIvENHED! PID–Personalechefer I Danmark slår nemlig igen i samarbejde med IbC Euroforum snart dørene op til træfpunkt Human Resources 2011. Som messearrangør lægger vi os hvert år i selen for at kunne præsentere nogle spændende og indholdsrige dage for både udstillere og besøgende i Øksnehallen. I år skærper vi indsatsen yderligere, og vi kan præsentere en række nye aktiviteter og tilbud på messen – og vi er klar den 5. og 6. oktober 2011.

DET SUMMER AF LIV – OG HR

Maj britt Andersen bjarne Nybo

Helene Amsinck

Julie Kronstrøm Carton

Nils villemoes

– kom om hør

Johan Peter Flemming Poulfelt Paludan

KEYNOTES CORNER

Peter Hasle

I år sætter vi fokus på to ”brandvarme” temaer, nemlig PERFORMANCE I FREMtIDEN og SOCIAL KAPItAL, og vi glæder os til at give dig input til at arbejde med dem. Sæt allerede nu et kryds i kalender og følg med her i bladet, i vores nyhedsmail, på PID´s hjemmeside www.pid.dk og så videre for flere nyheder og informationer.

Keynotes Corner Professor, Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nordic HR Director, Maj Britt Andersen, SAP DK A/S Professor, ph.d. Flemming Poulfelt, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CbS Centerleder Bjarne Nybo, Center For Mindfulness & Meditation Direktør Johan Peter Paludan, Instituttet for Fremtidsforskning Advokat Helene Amsinck, Kromann Reumert Fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton, Instituttet for Fremtidsforskning tidligere lektor Nils Villemoes, Handelshøjskolen i århus og foredragsholder

MUNKEBJERG GRUPPEN

Udstillere som har booket:

VEJLE CENTER HOTEL

®

Arrangør

PERSONALECHEFER I DANMARK

I samarbejde med

Mediepartnere


LEDER Er din organisation

tilpasset til markedets krav? Sommerferien nærmer sig hastigt, og det er ved at være sidste chance for at få færdiggjort alle projekterne, inden ferien kan nydes med god samvittighed. Med sommerens komme er det også blevet tid til juni-nummeret af HR guiden, som vi håber giver inspiration til dit daglige HR-arbejde. Et globalt marked i konstant forandring stiller høje krav til virksomhederne. De skal i højere grad være omstillingsparate og fleksible for at imødekomme markedets krav samtidig med, at de er nødt til at reducere omkostningerne for at bevare sin konkurrenceevne. En måde, hvorpå virksomhederne kan imødekomme markedets stadig hurtigere skiftende krav, er at tænke i nye ansættelsesformer, som gør organisationen mere fleksibel. En løsning er at bruge tidsbegrænsede ansættelser i form af vikar- og interimløsninger. Vikarer og interim managers bruges mere og mere som et strategisk redskab til at styre sammensætningen af virksomhedens personale. Det vil sige, at virksomheden har en fast gruppe af kernemedarbejdere, som kan suppleres med fleksibel arbejdskraft, når markedsvilkårene kræver det. Når virksomheden på denne måde hele tiden tilpasser de menneskelige ressourcer til organisationens evne til at imødekomme markedets krav, er der også penge at spare på de faste omkostninger, fordi virksomheden ikke har en masse kapital bundet i en stor fastansat personalegruppe.

Denne form for ansættelser appellerer også til fremtidens arbejdskraft. Fremtidsforskere peger på, at de yngre generationer forventer fleksible organisationer, og at de i højere grad vil springe fra projekt til projekt frem for at være fast ansat i den samme virksomhed. I denne HR guide sætter vi fokus på tidsbegrænsede ansættelser. Først i HR guiden kan du læse om Danfoss’ brug af vikarer, der ifølge HR Manager Søren Johannsen giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen. Derefter kan du læse om brugen af vikarer i Danmark samt finde ud af hvilke regler, der gælder ved vikaransættelser. Foruden den generelle information om vikar- og interimløsninger indeholder HR guiden information om leverandører af vikar- og interimløsninger. Hos PID vil vi gerne ønske dig en rigtig god sommer. På gensyn til august hvor du kan glæde dig til en HR guide om arbejdsmiljø. Rigtig god læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, HD PID–Personalechefer I Danmark

HR guide er udgivet af PID–Personalchefer I Danmark PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer, HR-ansvarlige og HR-konsulenter. Vi udgiver de to erhvervsmagasiner ’Personalechefen’ og ’Ledelse i Udvikling’. Som medlem får man endvidere fri adgang til HR-portalen, ’Jobudvikleren’, deltagelse i erfagrupper og netværksmøder og mulighed for både juridisk, erhvervspsykologisk og HR rådgivning.


...om tidsbegrænsede ansættelser

INDHOLD Tema: ...om tidsbegrænsede ansættelser

3 6

10

Leder Artikel:

En stor del af medarbejderne hos Danfoss er vikarer

Artikel:

Just-in-time bemanding

14

Interim Competence A/S: At finde eksperter kræver eksperter

18

Videnfolk.dk: Få hjælp fra de rigtige eksterne vidensfolk – uanset kontraktformen

21 24 28 32 36

HR-Industries: Ekstern bemanding giver fleksibilitet Hartmanns A/S: Skab vækst – med specialistvikarer Randstad: Randstad – Innovation i fokus og forretning Nexus Interim Management: Vigtigt at inddrage HR i virksomhedens strategiske plan Rex&Lindeborgh a/s: Hvor hurtigt kan I sende en vikar? – Og helst en, vi har lyst til at ansætte bagefter

40

Leverandør & produktguiden

REDAKTION, ANNONCE- OG ARTIKELSALG Marie Korsgaard MA corp.comm. mko@pid.dk

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@pid.dk

UDGIVER PID–Personalechefer I Danmark Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 E-mail: info@pid.dk www.pid.dk

TRYK Arco Grafisk A/S Gemsevej 4 7800 Skive Tlf.: 9616 5200 ISSN: 1904-5638

HR guiden udsendes som en del af medlemskabet af PID–Personalechefer I Danmark seks gange årligt sammen med Personalechefen. HR guiden kan også købes særskilt til kr. 99 ekskl. moms i PID’s webshop på www.pidshop.dk Ansvarshavende redaktør CEO og Chairman Kim Stack Nielsen, HD ksn@pid.dk


danmarks bedste

udlejes

Vi pakker den naturligvis pænt ind Leder du efter Danmarks bedste hoveder?

på den mest professionelle indpakning. Den kalder vi

For dem har du brug for, hvis du vil have succes på

TotalMatch®, og den garanterer dig et af Danmarks

fremtidens brutale markedsplads. De kan nemlig sikre

skarpeste hoveder skræddersyet til din virksomheds

dig en altid toptunet organisation og en hurtig og effek-

problemstilling – og på plads i din virksomhed inden for

tiv implementering af forandringsprojekter.

10 dage. Vi sørger naturligvis for alt det praktiske lige fra korrekte kontrakter, markedets bedste forsikrings-

TotalMatch® Nexus har Nordens største database med skarpe og topkvalificerede ledere og specialister. Vi byder også

pakke og løbende opfølgning. Kontakt os og hør mere om Danmarks bedste hoveder – bedre kan du ikke ruste virksomheden til succes.

Scan koden og se, hvordan du kan leje dig til succes i din virksomhed.

Bohemian.dk

we keep your business competitive

www.nexus-interim.dk • Tlf. 70 22 65 55 København: Kompagnistræde 13, 3 • 1208 København K • Jylland: Allegade 2, 2

8700 Horsens


...om tidsbegrænsede ansættelser

En stor del af medarbejderne hos Danfoss er vikarer Også inden for HR tænker Danfoss innovativt

Af Nikolaj Henum, VirkKom.dk

Kører man igennem det smukke landskab på Nordals og er helt uforberedt, er det højst sandsynligt, at du føler trang til at knibe dig selv i armen. For ud af ingenting dukker pludselig, en stor, flot og imponerende bygning op – en bygning, der har mange lighedstegn med de erhvervsdomiciler, som man ellers kun møder langs havnefronten i Københavns havn. Fortsætter man og kører 200 meter længere, venter det spændende Danfoss Universe. En videnskabelig forlystelsespark der ikke kan undgå at begejstre folk med bare den mindste interesse for naturens sammensætning. Var det ikke lige fordi, at Danfoss og en anden stor virksomhed havde til huse på Nordals, ville udkantsdan-

6

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

mark være en aktuel betegnelse for denne egn. Der er ingen tvivl om, at virksomheden er vigtig for lokalsamfundet, og det er i mere end en forstand – Danfoss er sammen med Danfoss Universe med til at trække besøgende til egnen og er med til at sikre arbejde til en stor del af befolkningen, så de ikke er nødsaget til at flytte fra øen. Danfoss har i dag et brand, som i den grad er kendetegnet ved at være innovativt. Virksomheden er familieejet, og har man læst bogen ”Mulighedernes mand”, en bog af Ole Sønnichsen, om lederen og erhvervsmanden Jørgen Mads Clausen, er man ikke i tvivl om, hvor den store grad af innovation stammer fra. En innovation der i den grad afspejler sig gennem alle niveauer i organisationen ikke mindst i HR.

PID besluttede sig for at lægge vejen forbi Danfoss for at høre omkring brugen af vikarer og fleksibel arbejdskraft hos en af Danmarks mest innovative virksomheder.

HR har samlet 130 medarbejdere

Hos Danfoss er HR’s cirka 130 medarbejdere delt op i tre hovedområder: Global Service HR, som er afdelingen, der varetager den praktiske udførelse og består af ca. 100 medarbejdere. Corporate HR, som er afdelingen, der udvikler politikker, procedurer og strategier og består af 10-15 medarbejdere. Business Unit HR er placeret ude i de forskellige enheder og består samlet af ca. 15 medarbejdere.


...om tidsbegrænsede ansættelser

Foto: VirkKom.dk Danfoss Universe er en videnskabelig forlystelsespark, der ikke kan undgå at begejstre folk med bare den mindste interesse for naturens sammensætning

Det er Global Service HR, der arbejder med brugen af vikarer på det operationelle niveau. ”Vi er den udførende part og dem, der har den daglige dialog med vikarbureauerne,” siger Søren Johannsen, HR Manager i Global Service HR, og tilføjer: ”Netop på dette felt er der sket rigtig meget i de senere år.”

Vikarer har i rigtig mange år været en del af virksomheden

”Historisk har Danfoss brugt vikarer i rigtig mange år. Det giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen. Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de ”peaks”, man oplever,” siger Søren Johannsen.

For at strømline brugen af vikarer lavede Danfoss sine første aftaler/ kontrakter med vikarbureauer tilbage i slutningen af 90’erne. Aftalerne var forløberen for den første globale aftale.

”I 2004 besluttede vi, at vi kun ønskede én udbyder, og vi gennemførte herefter en udbudsrunde. Resultatet heraf betød, at vi i 2005 indgik en aftale med én global partner,” siger Søren Johannsen.

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss:

Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de ”peaks”, man oplever.

>>

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

7


...om tidsbegrænsede ansættelser

Krisen ændrede aftalen

Det tager naturligvis tid at implementere en sådan aftale ikke mindst globalt, og med tiden erfarede Danfoss, at én leverandør ikke var tilstrækkeligt til at servicere dem globalt.

>>

Samtidig med at aftalen blev indgået kommer finanskrisen, og den rammer som hos alle andre produktionsselskaber Danfoss meget hårdt. Lige som de øvrige produktionsselskaber på Als må man sige farvel til en lang række faste medarbejdere, hvilket naturligvis også sætter sine spor.

”Selv om det på daværende tidspunkt var den største spiller i markedet nationalt og internationalt, var det ikke tilstrækkeligt med kun én udbyder. Konsekvensen blev, at vi gennemførte endnu en udbudsrunde. Resultatet betød, at vi i 2009 endte ud med to internationale leverandører,” siger Søren Johannsen.

I kølvandet på krisen besluttes det, at man fremover vil fokusere på fleksibel arbejdskraft i organisationen. Der bliver meldt klart ud, at produktionen ikke lukker i Danmark, men for at mod-

stå den stigende konkurrence er Danfoss nødsaget til at tænke fleksibel arbejdskraft ind. ”Som udgangspunkt skulle 20% af medarbejderstyrken bestå af fleksibel arbejdskraft, og netop denne sammensætning gør, at vi kan lave en rigtig fornuftig løsning med vores samarbejdspartner inden for fleksibel arbejdskraft,” siger Søren Johannsen.

Valgte produkt uden lige

”I forbindelse med vores nye aftale med to leverandører blev vi meget op-

”… for at modstå den stigende konkurrence er Danfoss nødsaget til at tænke fleksibel arbejdskraft ind.”

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss:

8

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

” www.pid.dk

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss

Som udgangspunkt skulle 20% af medarbejderstyrken bestå af fleksibel arbejdskraft...

▲ ”Historisk har Danfoss brugt vikarer i rigtig mange år. Det giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen,” siger Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss


...om tidsbegrænsede ansættelser

”Den øgede produktivitet kommer af, at det er de samme vikarer, Danfoss anvender hele tiden.”

mærksomme på Randstads Inhouse Services produkt, der var som skræddersyet til vores organisation,” siger Søren Johannsen, og fastslår: ”Jeg har selv været i markedet i mange år, men dette produkt er der ingen andre, der kan udbyde, som det ser ud i dag.”

Den øgede produktivitet kommer af, at det er de samme vikarer, Danfoss anvender hele tiden. Det bevirker, at der spares tid og penge, fordi vikarerne ikke skal gennem gentagne oplæringsprocessor. Samtidig bliver vikarerne målt på nogle KPI’er, som virksomheden selv har været med til at udforme.

Inhouse vinder frem

”Vi har to folk, der jo reelt er ansat af vikarbureauet, siddende på lokationen. De varetager den fleksible arbejdskraft, og så holder jeg naturligvis møder med dem løbende. Inhouse produktet er godt, for alt andet lige giver det os en øget produktivitet sammenlignet med traditionelle vikarydelser.”

De to medarbejdere fra vikarbureauet, som er 100% allokeret til opgaven, og som sidder fysisk på lokationen, oplever Danfoss som et stort plus. ”Hvis der opstår problemer, kan de løses hurtigt nu og her. I dag har vi denne Inhouse Services løsning kørende på nogle enkelte af vores lokationer – planen er, at vi også gerne vil arbejde med Inhouse modellen på vores øvrige lokationer,” siger Søren Johannsen.

”… vikarerne bliver målt på nogle KPI’er, som virksomheden selv har været med til at udforme.”

Hotellejligheder

med plads til arbejde og privatliv

Hotellejligheder | Konferencer | Health Club | Café

Skal du arrangere overnatning til projektmedarbejdere? Prøv Charlottehavens hotellejligheder ved både korte og lange ophold Vi tilbyder gratis parkering og Internet samt fri adgang til vores health club og pool. og opnå store besparelser i eksklusive og komfortable rammer. En 77 m2 hotellejlighed med to soveværelser er en ideel deleløsning, Kontakt Christina Stage for et tilbud på tlf. 3527 1517 eller send en som giver 3 gange så meget plads som på et traditionelt hotelværelse, email til cs@charlottehaven.com og dermed også mere plads til både arbejde og privatliv.

Hjørringgade 12C | 2100 København Ø | Tel: 3527 1500 | info@charlottehaven.com

| www.charlottehaven.com


...om tidsbegrænsede ansættelser

just-in-time bemanding Vikaransættelser vinder frem på danske arbejdspladser. Brugt rigtigt kan de både understøtte de fastansatte medarbejdere og spare virksomhederne penge.

Af Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv

For nogle smager ordet ”vikar” måske lidt af en nødløsning. Noget man bruger, når der er opstået et akut problem, som man hurtigt må finde en midlertidig løsning på. Set i det perspektiv er vikaransættelser mere et nødvendigt onde, man ikke nødvendigvis forventer den store værdi af. Den holdning er imidlertid hastigt på retur hos stadig flere danske virksomheder i både den private og den offent-

binde en masse kapital i en stor fastansat personalegruppe, kan der spares betydelige ressourcer, når man i stedet kun henter den nødvendige arbejdskraft ind, når der er nødvendigt. Tankegangen bag er, at virksomhederne definerer en gruppe af faste kernemedarbejdere, der suppleres med en buffer af fleksibelt ansatte vikarer fra vikarbureauerne, der kan udvides og reduceres efter behov.

"… der kan spares betydelige ressourcer, når man i stedet kun henter den nødvendige arbejdskraft ind, når der er nødvendigt" lige sektor. I stedet betragtes bemanding fra professionelle vikarbureauer i stigende grad som et strategisk redskab til at styre sammensætningen af personalet, så man konstant netop har den mængde personaleressourcer, der passer til de aktuelle opgaver, der skal løses i virksomheden.

Potentiale i just-in-time bemanding

Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv

10

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

Der er et enormt potentiale for denne form for ”just-in-time bemanding” på danske arbejdspladser. Frem for at

www.pid.dk

Denne personalestyring har været kendt længe i lande som Storbritannien, Frankrig, Belgien og Holland, der alle er kendetegnet ved at en forholdsvis stor andel af de beskæftigede er ansat gennem et vikarbureau (mellem 4-7 procent). Også vores nabolande Sverige og Tyskland ser i disse år en voldsom stigning af vikarer ansat gennem vikarbureauer. Nogle steder outsources en del af bemandingsopgaven ligefrem til professionelle vikarbureauer, der selv løbende sikrer den nødvendige bemanding til opgaverne.


...om tidsbegrænsede ansættelser

Bemanding fra professionelle vikarbureauer betragtes i stigende grad som et strategisk redskab til at styre sammensætningen af personalet

I vores nabolande er man altså langt fremme med at udnytte potentialet i fleksibel bemanding.

Danmark halter efter

I Danmark er udviklingen ikke gået helt så stærkt. Ganske vist er brugen af vikarer fra vikarbureauer steget markant gennem de seneste 10 år, så andelen af vikarer af den samlede beskæftigelse var omkring 1,3 procent på sit højeste under den seneste højkonjunktur. Efterspørgslen faldt dog kraftigt i takt med at ledigheden steg, så andelen er i dag omkring 0,7 procent. Det skyldes flere faktorer. For det første er det danske marked for vikarydelser kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig stor andel af vikarerne arbejder inden for den offentlige sektor – og særligt inden for sundhed og pleje. Mellem 30-40 procent af den samlede vikaromsætning er inden for disse områder. Det er betydeligt mere end i landene omkring os. Det betyder, at den private sektor i Danmark endnu ikke i samme omfang udnytter vikarpotentialet som i vore nabolande.

Flere højtuddannede

Forklaringen på forskellene i de private virksomheders brug af vikarer i Danmark og i andre lande er primært, at vikaransættelser endnu ikke er lige så almindelige inden for mange funktioner i Danmark som i andre lande. I Danmark bruger private virksomheder især vikarer inden for såkaldte ”blue collor” funktioner som produktion, lagerarbejde, transport, bygge og anlæg samt til administrativt kontorarbejde. Tendensen går imidlertid nu mod, at der sker flere og flere ansættelser på vikarvilkår (som dog oftest kaldes noget andet) inden for højtuddannede specialistfunktioner og lederstillinger, som det længe har været tilfældet i udlandet.

”Tendensen går nu mod, at der sker flere og flere ansættelser på vikarvilkår inden for højtuddannede specialistfunktioner og lederstillinger, som det længe har været tilfældet i udlandet.”

Vikarbureauerne luger ud

En anden årsag til det forholdsvist lave danske vikarforbrug kan være

>>

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

11


...om tidsbegrænsede ansættelser

>>

den manglende regulering af vikarbureauer. Det har betydet, at det et utroligt nemt at starte vikarbureau i Danmark. En del af de vikarbureauer, der er dukket op på markedet, har ikke den nødvendige kompetence til at sikre kvalitet i matchningen med den rigtige person til den rigtige opgave. Det forudsætter, at vikarbureauet både er professionelt i afdækningen af vikarens kompetencer samt har en god forståelse for opgaven i virksomheden. Det har givet nogle virksomheder dårlige oplevelser med at bruge vikarer, når man anvender disse vikarbureauer. En anden mangel kan være, at nogle vikarbureauer mangler kendskab til de ansættelsesretlige vilkår, man skal overholde, når man udsender vikarer. Dermed har nogle uheldige kunder oplevet at få virksomhedens navn indblandet i uheldige sager, som kunden ikke har haft noget med at gøre. Den uro vil de fleste virksomheder naturligvis helst undgå.

Nye

regler på vej Reglerne for ansættelse af vikarer kan blive ændret sidst i 2011, som følge af at Danmark implementerer EU’s vikardirektiv, der regulerer løn og arbejdsvilkår for vikarer udsendt gennem vikarbureauer. Hovedreglen er herefter, at vikaren skal have samme grundlæggende vilkår, som var vikaren ansat direkte hos kunden. Det kan dog afviges, hvis vikarbureauet selv har overenskomst. Da der fortsat arbejdes med at forberede loven, er det for tidligt præcist at vurdere, om loven vil have direkte betydning for kunderne.

12

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

Hvilke regler gælder? Vikarer, udsendt til en virksomhed gennem et vikarbureau, skal betragtes som ansat i vikarbureauet – og ikke som ansat hos kundevirksomheden. Kunden betaler en samlet aftalt pris til vikarbureauet, der omfatter løn til vikaren, honorar til vikarbureauet og alle øvrige udgifter. Virksomhederne har derfor ingen opgaver med lønadministration, skattebetaling og risiko for ekstrabetalinger i tilfælde af, at vikaren bliver syg, gravid eller lignende. Alle sådanne sociale udgifter påfalder alene vikarbureauet. En vikaransættelse kan derfor også ses som en outsourcing af lønadministration samtidig med, at virksomheden slipper for risiko for betaling af ydelser udover den aftalte pris. Groft beskrevet er arbejdsgiveransvaret delt, så instruktionsbeføjelsen påhviler den kunde, der har købt vikarydelsen, mens arbejdsgiveransvaret i forhold til ansættelseskontrakt, løn, skat m.v. påhviler vikarbureauet. Vikarens løn og ansættelsesvilkår er derfor som hovedregel også reguleret af vikarbureauets egen overenskomst. Der er dog enkelte undtagelser, som kunden skal være opmærksom på. Det er kundens ansvar, at forsikre vikaren mod arbejdsskader, da det er kunden, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Herudover kan der være bestemmelser i kundens egen overenskomst, der kan pålægge kunden forpligtelser. Inden for enkelte overenskomstområder er det således kundens forpligtelse at sikre vikaren den korrekte løn og vilkår efter overenskomsten. Det er imidlertid ikke det typiske billede.


...om tidsbegrænsede ansættelser

Ved at bruge vikarer i sammensætningen af personalet, har man konstant netop den mængde personaleressourcer, der passer til de aktuelle opgaver, der skal løses i virksomheden

Svaret fra flere af de vikarbureauer, der er den seriøse del af branchen, har været at oprette en egenkontrol, hvor vikarbureauerne i Vikarbureauernes Brancheforening skal opnå en autorisation gennem en ekstern kontrol af, at man overholder reglerne. Dermed har kunderne et bedre grundlag for at finde en professionel samarbejdspartner i vikarbranchen, der leverer det, der loves, og uden at virksomhederne risikerer uheldige overraskelser efterfølgende. Ambitionen er, at et stramt fokus på kvalitet og professionalitet vil skabe den nødvendige tryghed for kunderne, og dermed vil øge den danske efterspørgsel efter vikarer.

Ring til TEMP-TEAM, når du har brug for kontraktansat personale eller vikarer! TEMP-TEAM kan levere kontraktansat personale og vikarer med mange forskellige kompetencer fra dag til dag og inden for de fleste brancher. Alle kandidater gennemgår omfattende interview, fagrelevante test, referencekontrol og evt. personprofilanalyse. VI ER TÆT PÅ DIG! Vores koncept er høj kvalitet, ærlighed samt tæt personlig kontakt til kunder og vores ansatte.

Dine succeskriterier er også vores – og selvom faglige kvalifikationer altid er essentielle, er det tit menneskelige egenskaber, der udgør forskellen på to fagligt jævnbyrdige ansøgere. Hør om de muligheder, vi kan tilbyde inden for det perfekte match – uanset om det drejer sig om akut vikarassistance, kontraktansættelser eller personaleudvælgelse med garanti. Ring på tlf. 70 10 09 44 eller se mere på www.temp-team.dk.

Administration It & Teknik Kantine Lager Laboratorie/medicinal Produktion Salg Telemarketing Økonomi


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

At finde eksperter kræver eksperter Eksterne konsulenter koster lige så meget som egne ansatte, hvis man sørger for at bruge dem som en strategisk ressource. Det kræver, at HR forholder sig strategisk til outsourcing, eller at organisationen udliciterer al non-core på HR-området.

Af Steen Laursen, freelance journalist

liseret virksomheden er, jo større er I flere af vore nabolande er eksterne Best practice viser, at HR kan løfte kravene til eksperternes kompetencer konsulenter en så integreret del af opgaven ved selv at tage initiativet og og dermed også til HR's indsigt. Løsvirksomhederne, at rekruttering af tænke strategisk. HR skal sætte sig ningen er enten, at organisationen både ansatte, konsulenter og vikarer sammen med linje- og projektorganivælger en kompetent master staffing er et samlet strategisk anliggende, sationen og desuden vælge én ekssupplier til erstatning for al non-core som kan outsources til en ekstern matern organisation med speciale i HRpå HR-området, eller at HR selv vælster staffing supplier. Herhjemme er sourcing og -procurement inden for de ger en løsning. den løsning endnu kun udbredt blandt relevante kompetenceområder. landets største virksomheder, men i lande som Holland, England og USA er trenden, at store virksomheder outsourcer procurement og management på hele HR blandt danske chefer og ledere gav blandt andet følgende resultater: området. • 73% anvender eksterne konsulenter i større eller mindre udstrækning Denne outsourcing er re • 72% anvender konsulenter, fordi det giver en mere fagligt fleksibel arbejdsstyrke sultat af, at det er kom • 67% bruger deres samarbejdspartner til at finde konsulenter til ekspertopgaver pliceret at rekruttere eks • 64% fokuserer på besparelsen ved rekruttering af konsulenter under finanskrisen perter til både stillinger og Læs mere på www.interimcompetence.dk projekter. Jo mere specia-

En markedsanalyse

14

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Virksomheder består af kompetencer

Stig Weilborg er direktør i Interim Competence, og han er ikke i tvivl om udviklingen: ”I dag består 4,5% af arbejdsstyrken af konsulenter, og vi ser i dag en kraftig vækst i brugen af de meget specialiserede konsulenter. Efterspørgslen har allerede taget fart igen efter krisen, og vi ser nu tendenser til en mangel på visse kompetencer.” ”Det hænger sammen med udviklingen i vidensvirksomhederne, for de er kendetegnet ved at være projektdrevne, og de anvender avancerede teknologier og metoder. Derfor har de brug for et bredt spand af specielle kompetencer, som de dækker ind med medarbejdere. De smalle og specialiserede kompetencer, som skal bruges i perioder, skaffer de via eksterne konsulenter.” Den vurdering bygger dels på Interim Competences meget omfattende markedsanalyse og dels på de 3400 konsulenter, som virksomheden markedsfører. De arbejder primært inden for it-, ingeniør- og stabsområdet i danske virksomheder af alle størrelser. ”HR-afdelingen fokuserer typisk på de generelle kompetencer,” har Stig erfaret, ”og derfor opstår der et behov for meget specialiserede konsulenter i projekterne. Projektlederne og linjeorganisationen har faktisk kun én mulighed i den situation, de må finde konsulenterne selv. Men dermed mister HR overblikket, og økonomien skrider.”

Stig Weilborg, direktør i Interim Competence

Eksterne eksperter er en fordel, hvis man holder sig til nogle enkle regler. Ellers mister HR overblikket, og det slår hul i bundlinjen:

• • • •

HR skal være i tæt kontakt med projekt- og linjeorganisationen HR skal have adgang til faglig kompetence ved hvervning af konsulenter Konsulenterne skal rekrutteres efter én samlet aftale, hvis de skal være en besparelse Konsulenterne skal have lang erhvervserfaring

Kilde: Stig Weilborg, Interim Competence

Udviklingen spidser til

Dansk Industri har netop offentliggjort en undersøgelse for hele vikarbranchen, og den viser en stejl stigning i brugen af ekstern arbejdskraft. I 2011 vil 6000 flere end sidste år udføre vikararbejde, så branchens samlede omsætning kommer op på 5,2 milliarder kroner, og antallet af vikarer når 26.000. Omkring hver tiende af disse vikarer bliver siden an-

sat i virksomhederne, så ekstern hjælp til rekruttering af faste medarbejdere ser også ud til at være i stigning. Sagen er dog mere kompleks for eksterne eksperter end for vikarer under et, for hvor en vikar blot udfylder en eksisterende stilling, skal eksperten ind og løfte et område, som virksomheden ikke selv har tilstrækkelig viden og erfaring med. Det er derfor, best practice viser, at HR skal vælge rådgivning fra deres leverandør af konsulenter. For konsulenten skal have solide erfaringer og en særlig personlighed for at kunne løfte et kompliceret område på kort tid.

>>

”I 2011 vil 6000 flere end sidste år udføre vikararbejde, så branchens samlede omsætning kommer op på 5,2 milliarder kroner, og antallet af vikarer når 26.000.”

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

15


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Vigtige krav til din interim-leverandør:

• Du skal kunne få alle relevante konsulenter fra din leverandør • Forvent rådgivning om brug af konsulenter på de områder, hvor du har behov for specialister • Du skal have online adgang til et samlet overblik over alle konsulenter i din virksomhed • Kræv, at leverandøren har eksisteret i nogle år, for kun de seriøse overlevede finanskrisen Boksen er en opsummering af denne artikel.

>>

Men der er ingen vej udenom, fastslår professor Anders Drejer ved Aalborg Universitet. ”Virksomhederne skal være innovative, og det er nemmere at købe sig til allerede eksisterende viden. De største danske virksomheder er allerede begyndt at satse på åben innovation, men krisen har forsinket udviklingen lidt. I fremtiden tror jeg, at vi når op på, at ti procent får et liv som frie fugle.”

hvor de udfylder 10,2% af arbejdsmarkedet, har deres specialisering betydning for 84% af dem. Denne forskel imellem det engelske og det danske jobmarked viser sig tydeligt i en international virksomhed som Atkins. I Atkins Danmark er der langt mellem konsulenterne, men det er anderledes i den britiske afdeling. Virksomhedens danske HR-konsulent Annelise Zidi udtrykker det således: ”Vi har større tradition for projektansættelser inden for arkitektområdet, mens vi ikke er så vant til det blandt ingeniører. Men det er mit indtryk, at de gør det meget mere i vores britiske moderselskab, så det kan være, at det er kulturelt betinget.” Se fig.

Presset giver professionalisme

”På EU-plan består 10,5% af arbejdskraften af frie fugle – altså mere end det dobbelte af i Danmark.”

Stig Weilborg fra Interim Competence er enig i, at kulturen har en stor betydning. Men han pointerer, at i et internationalt samfund, kan man ikke stoppe ved sin egen kulturs grænser, og den teknologiske udvikling, finanskrisen og konkurrencen udefra rokker allerede nu ved den del af kulturen.

Traditioner må falde

”De seneste par år er virksomhederne begyndt at koncentrere deres rekruttering af ekspert-konsulenter ved nogle få interim-virksomheder. Det er udtryk for, at HR-afdelingerne bliver mere professionelle og omkostningsbevidste, og at de stiller større krav. På den anden side af bordet er interim-branchen ved at konsolidere sig, og virksomhederne bliver bedre til at rådgive HRAndelen af selvstændige uden ansatte i procent af arbejdsstyrken - udvalgte EU lande afdelingerne omkring de meget specialiseEU Gennemsnit (Inkl. Norge) rede konsulenter.” På EU-plan består 10,5% af arbejdskraften af frie fugle – altså mere end det dobbelte af i Danmark. I England,

Italien

Storbritanien Belgien Holland Finland Sverige Tyskland Frankrig Norge Danmark 0

5

10

15

Kilde: Eurostat, ‘Employment by sex, age groups and professional status (1000)’ 2009

16

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

20

Han har selv ført sin virksomhed igennem processen og har konstateret, at finanskrisen og de nye udfordringer faktisk har givet ham en stærkere virksomhed. Samtidig er kunderne modnet og blevet mere kompetente i både deres krav og i det efterfølgende samarbejde.


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

”I dag arbejder mange af dem på decideret bemandingsplanlægning med specialiserede konsulenter, som vi skal kunne levere. Oven i det skal vi inden for et døgn kunne svare på, om vi kan levere en given konsulent. Derfor er samarbejdet med HR nu en meget mere interaktiv proces. Det er en stor udfordring til os, så vi skal som virksomhed se den samme udfordring i store krav, som konsulenterne søger, når de vælger at blive frie fugle.”

Derfor vælger specialisterne at være

frie fugle:

Andelen af frie fugle er stigende på det danske jobmarked, og det er ikke nød og arbejdsløshed, der driver dem. Det er et bevidst valg begrundet i personlighed og faglighed. Faglige ønsker: – Store forventninger – Stort ansvar – Altid udfordret – Større faglighed

Personlige ønsker: – God indtægt – Større livskvalitet – Altid ønsket på jobbet – Fleksibel arbejdstid

Kilde: Markedsanalyse fra Interim Competence

Deltag i PiD’s nye HigH5–UnDersøgelser

Hos PID vil vi gerne tage pulsen på, hvad der sker rundt om i de danske virksomheder og HR-afdelinger. Derfor vil vi i løbet af 2011 lave en række High5-undersøgelser med forskellige temaer. Navnet High5 kommer af, at det er små undersøgelser, som blot består af 5 hurtige spørgsmål. Temaerne vil i den kommende tid blandt andet være mobning, HR og kommunikation, social kapital, distanceledelse og performance. Din deltagele er anonym og resultaterne af undersøgelserne bliver offentliggjort på PID’s hjemmeside www.pid.dk og i PID’s nyhedsmail HR&NU. Vi håber, du vil bruge 30 sekunder på at svare på High5-spørgsmålene. Find High5-undersøgelserne på forsiden af PID’s hjemmeside www.pid.dk

www.pid.dk


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Erik Nielsen, direktør og formidlingskonsulent, Vidensfolk.dk

”Det gryer”, siger cheferne, men de fleste har nok en indbygget bremse, der afholder dem fra at hamre løs på ansæt-knappen. Det går også ud over specialistopgaver og tiltag, der skal løfte virksomhedens konkurrenceevne. ”Hvis brugen af eksterne vidensressourcer holdes tilbage fordi et projekt er uafklaret, kompetencekravene er diffuse, eller fordi ressourcebehovet er usikkert, så er der hjælp at hente til både afklaring og fleksibel løsning af udfordringen,” siger Erik Nielsen, Vidensfolk.dk.

”Opgaveløsningens kvalitet afhænger af kompetencerne hos de mennesker, der tilknyttes og ikke af om kontrakten siger projektansættelse, freelancer, bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed.”

Foto: KajNielsen.dk

18

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Få hjælp fra de rigtige eksterne vidensfolk – uanset kontraktformen Dilemmaerne indhenter chefen, når tankerne falder på at dække kompetenceog ressourcebehov med folk udefra. Ved vi, hvad vi har brug for – og er vi klare nok i spyttet til, at vidensleverandører kan byde på opgaven? Hvor og hvordan finder vi de rigtige eksterne vidensfolk? Og kan vi være sikre på, at de der byder, både kan og vil løse vores specifikke udfordring?

Af Erik Nielsen, direktør og formidlingskonsulent, Vidensfolk.dk

En fleksibel måde at finde vidensfolk

Når du er færdig med at læse denne HR guide, ved du sikkert mere om, hvordan din virksomhed kan leje folk til alle typer af job. Læg mærke til ordet ’leje’. Det er jo netop det, der kendetegner vikar- og bemandingsbureauer, uanset om der er brug for en ekspert, en freelance ingeniør eller en vikar til produktionen. Men hvad nu hvis selve formen er underordnet, så længe det grundlæggende princip om ’løsarbejder’ er opfyldt? Opgaveløsningens kvalitet afhænger af kompetencerne hos de mennesker, der tilknyttes og ikke af om kontrakten siger projektansættelse, freelancer, bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed. I denne artikel kan du læse om, hvordan formidlingstjenesten Vidensfolk. dk sætter både købere og leverandører af videnservice fri af forudbestemte

kontrakt- og samarbejdsformer. Tjenesten hjælper – på en fleksibel måde – med at finde kompetencer og ressourcer direkte hos professionelle vidensfolk. Lige fra eksterne bogholdere over freelance specialister til konsulenter og ledelsesrådgivere.

Traditionelle bemandingsløsninger

Bemandingsbureauer er oftest fullservice udlejere med vedligeholdelse og backup på de folk, der leveres. Til gengæld sendes en samlet – og gearet – regning, ligesom der typisk er en fast kontaktperson tilknyttet kunden. Det er alt sammen en god og gennemprøvet model for bemanding på vikar- eller interimsbasis. Forestil dig imidlertid, at du kunne stoppe op undervejs i søgeprocessen og sige ”denne her konsulent kunne jeg godt tænke mig at lave en direkte kontrakt med”? Hvis du insisterer, kan du måske få lov at købe din topkandi-

dat fri af bureauets håndjern, mod at betale en god måneds honorar. ”Og hvad med back-up, hvis konsulenten falder fra,” spørger du måske, og fortsætter ind i samarbejdet med bemandingsbureauet, som lover hurtigt at finde en ny mand, hvis forventningerne ikke indfries.

Professionelle videnservice leverandører

Udviklings- og forandringsprojekter løses ofte med hjælp fra konsulenthuse og virksomhedsrådgivere. I bund og grund er køberens udfordring dog den samme som ved bemandingsbehov: ”Hvordan finder jeg den rigtige løsning og den rette leverandør til projektet”? Her er køber mere prisgivet i relation til at gennemskue de enkelte leverandørers kvaliteter end ved simpel bemanding af en veldefineret opgave, fordi rådgivermarkedet mildest talt er ugennemsigtigt. Ofte er det da også eksisterende relationer, henvisninger

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

>>

19


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

>>

via eget netværk eller ligefrem tilfældigheder, der gør, at det netop blev en bestemt konsulent, der fik opgaven. Det er ikke altid optimalt. Gode indkøbsdyder, som at der bliver søgt bredt i markedet, og at der tales med to-tre budgivere forbigås desværre ofte. Og hvis der bliver indhentet flere bud på opgaveløsningen, er de så reelt sammenlignelige?

Redskaber når der skal findes vidensfolk

Det kræver en veldefineret opgavebeskrivelse, hvis du ønsker kvalificerede bud fra de rigtige vidensleverandører. Det har en af Vidensfolk.dk’s brugere, Tomas M. Jørgensen, ZERO-MAX A/S, skrevet om i sin feedback, efter vi havde skaffet en konsulent til interne kvalitetsaudits m.m.: "Det, at man udfylder formularen på Videnfolk.dk, gør blot processen nemmere, idet opgaven er nødt til at være rimeligt velovervejet og dermed også nemmere for budgiverne at forholde sig til og respondere på. Vi fik fem anonymiserede forslag, jeg så nærmere på tre – og derefter var det blot at vælge." Vidensfolk.dk hjælper i nødvendigt omfang køberen med at definere opgaven. Når beskrivelsen er afklaret, udsender vi den anonymiserede forespørgsel direkte til kvalificerede medlemmer af vort leverandørnetværk. Vi opsøger også relevante vidensvirksomheder uden for netværket, hvis vi ikke har tilstrækkelige kompetencer i leverandørregisteret. De leverandører, der både kan og vil byde på opgaven, returnerer deres løsningsforslag til os. Disse er indbyrdes sammenlignelige, så køberen kan se, hvordan leverandørerne adskiller sig i deres måde at forholde sig til udfordringens elementer. Køberen ser alle indkomne bud i anonymiseret form og kan herefter komme i direkte kontakt med op til tre af budgiverne. Resultatet af processen er en direkte aftale mellem køberen og den udvalgte leverandør samt visheden om, at der er gode back-up leverandører lige ved hånden.

Ekstra services, teamdannelse og bemandingsløsninger

Den grundlæggende formidlingstjeneste er gratis at benytte, når køberen selv har en nogenlunde veldefineret opgavebeskrivelse og ikke ønsker, at vores formidlingskonsulent skal deltage aktivt i udvælgelsesprocessen. Vidensfolk.dk kan dog også medvirke til at afklare og definere opgaven for køberen og f.eks. forestå første sortering af indkomne bud, deltage i køberens møder med kandidaterne m.v. Betaling af honorar til Vidensfolk.dk for sådanne services aftales altid på forhånd. Endelig er det også muligt at lade Vidensfolk.dk levere den specificerede ydelse via underleverandører, hvor vi fungerer som bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed. Vi kan f.eks. skræddersy et projektteam bestående af folk fra flere vidensvirksomheder. Valgfriheden og fleksibiliteten er positivt med hele vejen i køberens søgeproces. Vidensfolk.dk hjælper undervejs og leverer under den kontraktform køberen ønsker – som simpel formidler, som recruiter eller som direkte leverandør af vidensressourcerne. Der er samme sikkerhed for professionel løsning af køberens opgave – uanset formen.

20

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

Fortæl

om udfordringen Som køber bør du beskrive mindst fem ting, som bydende leverandører skal forholde sig til i deres løsningsforslag: 1) Opgavens formål og forventet overordnet resultat af løsningen. 2) Baggrund for opgaven samt nuværende situation. 3) Specifikation af opgaven – en konkret beskrivelse af de udfordringer, der ønskes løsninger på. 4) Væsentligste succeskriterier for opgavens løsning (inkl. eventuelle delmål). 5) Væsentligste udfordringer/ barrierer i forbindelse med opgaven.

Flere input til løsninger

En virksomhedsleder på Fyn nød godt af de mange input, han fik gennem syv dokumenterede løsningsforslag samt efterfølgende møde med tre højt kvalificerede konsulenter. Projektet blev i sidste ende løst af offentligt støttede kanaler, men den afklarende effekt fik køberen med – ganske gratis.

OM

vidensfolk.dk Vidensfolk.dk drives af Manator ApS, som er en erfaren videnservice virksomhed med direktør og virksomhedsrådgiver Erik Nielsen i spidsen. Kontakt Vidensfolk.dk på tlf.: 75 95 44 46, e-mail: en@vidensfolk.dk eller start din søgning ved at indsende en opgave via www.vidensfolk.dk.


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Ekstern bemanding giver

fleksibilitet

En del industrivirksomheder har i dag et svingende behov for arbejdskraft. I stedet for konstant at ansætte og fyre bruger mange HR-Industries, der har specialiseret sig i at rekruttere kompetente medarbejdere til kortere og længerevarende projekter.

Af Bodil Holm Dyer, journalist og oversætter

”For virksomheder med store udsving i produktionen giver det

”Mange af vores kunder har rigtig meget at lave lige nu. ro i organisationen, at de kan leje mandskab ind i stedet Men de kan måske kun se for at skulle ud i jævnlige fyringer, som kan skade 3-4 måneder frem, derfor vil de ikke fastansætte nye virksomheden image udadtil.” medarbejdere. Så er det, Henrik Friis-Andersen, indehaver, HR-Industries de bruger os til at trække eksterne medarbejdere ind, indtil de kan se, om fremgangen er noget, der varer ved,” En typisk konsulent hos HR-Industries forklarer indehaver af virksomheden den. For virksomheder med store udkan være smeden Jens, der er speciaHR-Industries, Henrik Friis-Andersen, sving i produktionen giver det ro i orlist i at svejse i rustfrit stål. Han begynder har stor succes med at rekruttere ganisationen, at de kan leje mandskab der med at blive sendt ud til virksommedarbejdere til industrivirksomheder ind i stedet for at skulle ud i jævnlige hed A, der har fået nogle store ordrer, både til produktion og administration. fyringer, som kan skade virksomhei en fire måneders periode. Derefter den image udadtil. Mange kunder kommer Jens til virksomhed B, som bruger os også til at se nye medarbejHjælp ved spidsbelastninger er ramt af længerevarende sygdom, dere an, og vi ser ofte, at vores med”Virksomhederne bruger os ved spidsi to måneder, og så er der bud efter arbejdere senere bliver fastansat hos belastninger. Det kan for eksempel ham i virksomhed C, der overvejer at kunderne. Men en del bruger os også, være ved sygdom, barsel, eller hvis udvide medarbejderstaben, i tre månår de skal have ansat en fast medarkunden får en stor kontrakt. Vi gør det neder. I mellemtiden har virksomhed bejder. Så man kan sige, at vi fungerer nemt og fleksibelt for virksomheden: A fået endnu mere gang i produktiosom en ekstern HR-funktion,” fortæller De får lige præcis den arbejdskraft, nen og ringer til HR-Industries for at Henrik Friis-Andersen. de skal bruge, i den tid der er brug for

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

>>

21


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Koordinering er en vigtig ting, når kunderne skal have de helt rigtige medarbejdere

>>

høre, om de kan få Jens igen. Og det kan de. Både virksomhed A, B og C er glade, for de fik en dygtig og stabil medarbejder, lige da de havde brug for ham. Jens er glad, for han er vant til at arbejde på denne måde; han kan lide forandringer, er god til at omstille sig og er hurtig til at sætte sig ind i arbejdsgangene et nyt sted – og når kunder og medarbejdere er glade, så er de også glade hos HR-Industries.

Taler samme sprog som kunderne

får vi godt indblik i kundens virksomhed, og vi er meget omhyggelige med at afdække præcis, hvilken type medarbejder kunden har brug for – både med hensyn til faglighed og de personlige kompetencer der skal til for eksempel at passe ind i et projektteam. Så tager vi hjem og ser på, hvem har vi, hvem bor i området, og hvem har de spidskompetencer, der skal til for at løse de her opgaver. Sammen med kunden udvælger vi så en eller

”Et godt tillidsforhold til vores kunder har meget høj prioritet, og vi får primært nye kunder via anbefalinger fra eksisterende kunder.”

”Vi har fundet en niche inden for industri og produktion, Henrik Friis-Andersen, indehaver, HR-Industries og vi holder os til de områder, hvor vi kan snakke med fagligt. Det giver respekt ude flere, der vil være bedst egnet. Derhos kunderne – og vi kan sørge for, at efter arrangerer vi et møde og tager kunderne får de helt rigtige løsninger. ud sammen med vores kandidat og Når vores kunder ringer til os, er det ser på virksomheden og opgaven. Det altid den samme kontaktperson, de taer meget vigtigt, at alle parter har den ler med. Kontaktpersonen tager så ud rigtige mavefornemmelse omkring et i virksomheden og får beskrevet den projekt,” siger Henrik Friis-Andersen. opgave, der skal løses. På den måde

Fakta

om HR-Industries • Virksomheden blev grundlagt i 2005 af Henrik Friis-Andersen. • Kunderne er industrivirksomheder i hele Midtjylland og Nordjylland. • Har pt. omkring 100 medarbejdere, som er beskæftiget ude hos virksomhedens kunder. • Derudover har virksomheden 1200 potentielle medarbejdere i sin database. • Formidler ingeniører, teknikere, produktionsmedarbejdere og faglærte inden for metal og el, service og vedligeholdelse, lager, pakning og forsendelse. • Hidtil har omkring 600 medarbejdere været igennem HR-Industries, mange af disse er nu fastansat hos virksomhedens kunder. • Har hovedsæde i Randers og desuden kontorer i Aalborg og Århus. Læs mere på www.hr-industries.dk

22

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Om

Når først kontakten er etableret, og medarbejderen er godt i gang, er det mere reglen end undtagelsen, at kontrakterne bliver forlænget

Troværdighed giver tillid

Når først kontakten er etableret, og medarbejderen er godt i gang, er det mere reglen end undtagelsen, at kontrakterne bliver forlænget, og langt de fleste af HR-Industries kunder er gengangere. ”Et godt tillidsforhold til vores kunder har meget høj prioritet, og vi får primært nye kunder via anbefalinger fra eksisterende kunder. Derfor har HRIndustries heller ikke det store salgsapparat og de kunder, vi har, det er nogle, vi beholder. Det er vigtigt for os at levere kvalitetsløsninger til kunderne. Vi har en stor database med kvalificerede medarbejder-emner og kan normalt levere en meget hurtig løsning til kunden. Men det er vigtigt for os at være ærlige, og er der ikke den helt rigtige person lige med det samme, vil vi hellere bede kunden vente et par dage end at gå på kompromis med kvaliteten,” understreger Henrik FriisAndersen.

ekstern bemanding Virksomhederne betaler et fast beløb pr. dag for at leje en medarbejder af HR-Industries. Medarbejderne får udbetalt løn og feriepenge af HR-Industries. Nogle virksomheder hyrer en enkelt medarbejder – andre hyrer i perioder 30-40 medarbejdere.

skifter arbejdsplads, er det vigtigt, at de har et sted, hvor de har en fast tilknytning. Derfor bruger vi ressourcer på at nurse vores medarbejdere, vi arrangerer for eksempel fisketure og julefrokoster for dem, ligesom det er en tradition, at mange medarbejdere kigger forbi og hilser på os om fredagen. Det er også vigtigt for os at kende vores medarbejdere godt, for jo mere vi kender medarbejderne, jo bedre kan vi hjælpe kunderne,” slutter Henrik Friis-Andersen.

Medarbejdere nurses

En anden del af opskriften på HR-Industries’ succes er medarbejderpleje: ”For det første sørger vi for, at der er styr på aftaler og overenskomster, og vi har et godt samarbejde med de faglige organisationer. Desuden gør vi meget for at koordinere med de forskellige kunder, for at vi kan holde de gode medarbejdere kørende, sådan at vi kan holde på dem. Og så gør vi meget for at have et godt forhold til vores folk, for når de jævnligt

Fakta

Ved at bruge ekstern bemanding får virksomhederne fleksibel arbejdskraft, når der er brug for den

om rekruttering For virksomheder, der ikke er store nok til at have deres egen HR-afdeling, kan HR-Industries gå ind og styre rekrutteringsprocessen: annoncere, holde jobinterviews og udvælge egnede kandidater. For større virksomheder kan HR-Industries aflaste den eksisterende HR-afdeling.

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

23


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Skab

vækst

– med specialistvikarer – Interview med Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns A/S

Af Andreas Holst-Olesen, marketingassistent, Hartmanns A/S

”Vi sender hver uge dygtige specialister ud i vikariater i virksomheder, som er tilbageholdende med at fastansætte, men som har behov for at imødegå en begyndende vækst netop nu.” Sådan siger Anne-Mette Ravn, adm. direktør i konsulenthuset Hartmanns. ”Samtidig oplever vi større interesse fra specialisterne selv i at indgå i forskellige projekter i forskellige virksomheder på tidsbegrænsede ansættelser. Vi kalder det for projektansættelser, da specialisterne ofte ansættes i en længere tidsbegrænset periode og i forbindelse med et projekt eller lign. Og ofte bliver projektansættelsen til en fastansættelse efter noget tid.”

Ingeniører, it-specialister og økonomer

Ifølge Anne-Mette Ravn er ingeniører, it-specialister, teknikere, laboranter og økonomer blandt de mest efterspurgte specialister til projektansættelser i øjeblikket. ”Mange virksomheder har under krisen skåret ind til benet og er varsom-

24

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

me med at fastansætte. Dermed bliver projektansættelser af specialister et kærkomment alternativ, når særlige projekter skal varetages, en begyndende vækst eller ekstra travle perioder skal håndteres. Virksomhederne får tilført specialiseret knowhow på kort tid uden at forpligte sig omkostningsmæssigt på den lange bane.” Hun tilføjer, at det ikke kun er, når krisen kradser, at der er efterspørgsel på specialister til projektansættelser. Når konjunkturerne er positive har virksomhederne sværere ved at tiltrække kvalificerede specialister til rette tid og kan midlertidigt kompensere ved at tilføre kompetencerne hurtigt i form af projektansættelser – for at fastholde væksten.

Højtuddannede skaber vækst

Anne-Mette Ravn påpeger, at alt tyder på, at ansættelse af højtuddannede skaber vækst i virksomhederne. Sådan lyder konklusionerne fra flere undersøgelser af højtuddannedes betydning for virksomhederne.

Udfordringen består så i, mener hun, at mange mindre virksomheder er bekymrede for, om højtuddannede er tilstrækkeligt effektive til at få løst praktiske opgaver. Hun tror dog, at denne bekymring kan imødegås ved at vælge en projektansættelse af en specialist. Begge parter får i projektansættelsen mulighed for at ”se hinanden an”, inden en evt. fastansættelse kommer på tale. At der er hold i påstanden, underbygges af Beskæftigelsesministeriets Akademiker-kampagne, som påpeger, at flere undersøgelser viser: Se boks ►

Variable omkostninger

”I en global forandringstid, hvor der stilles stadig større krav til virksomheders omstillingsevne, tænkes en del af bemandingen i stigende grad ind som fleksibel og dermed som variable omkostninger,” siger Anne-Mette Ravn. Hun siger videre, at især amerikanske virksomheder arbejder med en filosofi


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

”Det er ikke kun, når krisen kradser, at der er efterspørgsel på specialister til projektansættelser.”

Anne-Mette Ravn, adm. direktør, Hartmanns

om færrest muligt faste omkostninger og ofte har en del projektansættelser, som indgår som variable omkostninger i budgettet. ”Vores projektansatte er formelt og kontraktuelt ansat af konsulenthuset Hartmanns, men bliver i aflønning og pension ligestillet med de fastansatte i de virksomheder, som de arbejder for. Og de indgår som en del af virksomheden på lige fod med de fastansatte i den begrænsede ansættelsestid.”

”I en global forandringstid, hvor der stilles stadig større krav til virksomheders omstillingsevne, tænkes en del af bemandingen i stigende grad ind som fleksibel og dermed som variable omkostninger,” siger Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns

I dag er andelen af arbejdsstyrken, som ansættes fleksibelt knap 1% i Danmark. Men netop på grund af stigende behov for bl.a. specialister i kortere eller længere perioder forventes denne andel af stige op til 2% inden for en kort årrække.

En vej ind på arbejdsmarkedet

For nyuddannede specialister – eller specialister ramt af ledighed – kan vikariater eller projektansættelser være en god vej ind på arbejdsmarkedet. I projektansættelsen får den nyuddannede relevant faglig erfaring og får udvidet sit netværk på arbejdsmarkedet. For den ledige specialist er det muligheden for at udvikle sine kompetencer yderligere og bidrage i et projekt eller team, der lokker. ”Når man som specialist står uden for arbejdsmarkedet, kan det have stor negativ indflydelse på selvopfattelsen. Specialister har nemlig – sammenlignet med andre – en udpræget tendens til at identificere sig med deres fag. Derfor bliver de typisk hårdt ramt på selvforståelsen, hvis de bliver ledige. Ved at blive vikar for en periode udvikler specialisten fortsat sin faglighed og sin værdi på jobmarkedet,” siger Anne-Mette Ravn.

>>

At der er hold i påstanden, underbygges af Beskæftigelsesministeriets Akademiker-kampagne, som påpeger, at flere undersøgelser viser: •

at den førstansatte akademiker skaber mindst fem nye job i virksomheden

at mindre virksomheder som ansætter højtuddannede, har mere vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere

at akademikere mere end fordobler virksomhedens innovationsevne

at akademikere skaber flere nye produkter i virksomheden

En anden undersøgelse fra Copenhagen Business School fra juni 2010 konkluderer, at ”en højtuddannet medarbejder i en virksomhed er lige så produktiv som to ufaglærte”.

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

25


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

>>

Mange specialister ved ikke, at vikariater og projektansættelser også er en mulighed for dem, fordi der er en opfattelse af, at man ikke bruger vikarer til vidensintensive job.

”Det er vores erfaring, at ca. halvdelen af specialistvikariaterne ender med en fastansættelse i den virksomhed, som specialisten er vikar hos.”

”Det er altid glædeligt for os, når en af vore vikarer bliver fastansat,” fortsætter hun. ”Det er en blåstempling af vores kvalitet og en succes for vikaren.”

Regnskabsvikaren blev direktør

I Hartmanns er der mange solstrålehistorier om specialistvikarer. En af dem handler om en moden regnskabschef, som var træt af at gå ledig og meldte sig som vikar.

Anne-Mette Ravn, adm. direktør, Hartmanns

”Han var klar til hvilken som helst type vikariat fra lagerarbejde til regnskabsopgaver – blot han kunne komme ud og bidrage på arbejdsmarkedet igen,” husker Anne-Mette Ravn. Efter en dybdegående samtale i Hartmanns – samt test og referencer – kom han ud i en international virksomheds regnskabsafdeling i en projektansættelse. Virksomheden fik hurtigt øjnene op for vikarens kompetencer og efter nogle måneder blev han fastansat som regnskabschef. Efter to år blev han udnævnt som direktør for det danske selskab i koncernen.

”I dag er andelen af arbejdsstyrken, som ansættes fleksibelt knap 1% i Danmark.”

Halvdelen bliver fastansat

”Det er vores erfaring, at ca. halvdelen af specialistvikariaterne ender med en fastansættelse i den virksomhed, som specialisten er vikar hos. Det kan være projektet, som viser sig at behøve en varig ansættelse. Det kan være, at en anden stilling i virksomheden bliver ledig. Og fordi specialistvikaren allerede er i virksomheden – og har bidraget positivt – står vedkommende først for, når andre stillinger skal besættes,” siger Anne-Mette Ravn.

26

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

Konsulenthuset Hartmanns sender hver uge dygtige specialister ud i vikariater i virksomheder, som er tilbageholdende med at fastansætte, men som har behov for at imødegå en begyndende vækst netop nu


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Fakta

om Hartmanns Hartmanns er et konsulenthus

Aktiviteter:

140 fastansatte medarbejdere

• Vikar-/konsulentassistance

11.000 vikariater årligt

• Rekruttering

13 afdelinger fordelt i DK

• Rådgivning af ledige • Newplacement

• Outsourcing HR/økonomi

Har du brug for gode Hr-værktøjer? På PID–Personalechefer I Danmark’s online HR-portal Jobudvikleren finder du blandt andet Danmarks største HR-artikelarkiv, HR-værktøjer og meget mere.

www.pid.dk

På Jobudvikleren kan du finde artikler og støtteværktøjer om alle HR-relevante emner inden for rekruttering, fastholdelse / udvikling og afvikling.

Få adgang til Jobudvikleren ved at klikke på ”Jobudvikleren - login” øverst i højre hjørne på www.pid.dk Log ind under ”adgang for medlemmer af PID” ved at indtaste dit medlemsnummer og postnummer.

PID–Personalechefer I Danmark


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Randstad –

Innovation i fokus og forretning

Af Nikolaj Henum, VirkKom.dk

Innovation bliver ofte skarp, når konkurrencen er hård

Randstad er hollandsk af oprindelse. Holland er i mange henseender foregangsland for den fleksible arbejdskraft. Det er sammen med England et af de lande i verdenen, hvor fleksibel arbejdskraft er mest anvendt. Fordi fleksibel arbejdskraft er meget udbredt i netop Holland, er der naturligvis også rigtig mange udbydere, hvorfor konkurrencen her er knivskarp. Ifølge www.abu.nl udgør vikararbejde i Holland 3,65 % af den totale arbejdsstyrke, og der findes i dag mere end 5000 registrerede vikarbureauer i landet. Netop denne intense konkurrence bevirker, at der er behov for hele tiden at agere innovativt, såfremt man vil

28

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

overleve og skabe resultater i markedet. En innovation der i den grad smitter af på Randstad i Danmark.

Randstad – Danmark

Randstad har eksisteret i Danmark siden 1997. Dermed har Randstad også oplevet såvel de ”gode” som de ”dårlige” tider for branchen. Men, som resultaterne tydeligt viser, har Randstad modsat størstedelen af udbyderne i branche ikke oplevet den samme nedgang i markedet som konkurrenterne. En af årsagerne hertil er, at virksomheden er innovativ, og i mange henseender adopterer de mange gode ideer, der netop kommer fra Holland og andre dele af verdenen. ”For os er det vigtigt at være på forkant med udviklingen og ikke leve over evne,” siger administrerende di-

rektør Jeroen Tiel, der er hollænder og bosiddende i Danmark. Og han tilføjer, ”at være en del af en international koncern har rigtig mange fordele både for den enkelte medarbejder i et karriereperspektiv, men også for det regionale kontor der løbende modtager ideer, som kan tilpasses til sit eget marked. Det har vores kunder, kandidater og medarbejdere stor udbytte af dagligt.”

Bygger på tre enheder

Randstad er landdækkende og placeret med 20 lokationer rundt omkring i landet. Virksomheden er bygget op omkring tre kerneydelser: 1. Staffing 2. Professionals 3. Inhouse Services


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

”For at kunne rådgive og vejlede kunder inden for HR er det afgørende at følge den internationale udvikling tæt.” Jeroen Tiel, administrerende direktør, Randstad

Professionals dækker rekruttering og headhunting af ledere og specialister. Afdelingen er etableret i udgangen af 2009 og har haft en flot udvikling. Afdelingen har hovedfokus rettet mod ledere og specialister inden for it, teknik og ingeniørfaget. Selve konceptet for afdelingen bygger på, at specialister finder specialister. Skal en virksomhed eksempelvis bruge en specialist i form af en ingeniør, er det vigtigt, at det er folk inden for samme branche, der er med til at finde personen for derved at sikre det bedst mulige match mellem virksomhed og kandidat.

>>

Randstads staffing enhed dækker vikarer og rekruttering på det, der karakteriseres som værende operativt niveau

Staffing dækker vikar og rekruttering på det, der karakteriseres som værende operativt niveau. Det er den ydelse, som i dag er mest kendt i vikar- og rekrutteringsbranchen. Randstads processor, der er udviklet såvel internationalt som nationalt baseret på "best practice", gør, at man er i stand til at levere kompetente kandidater på en hurtig og effektiv måde til gavn for kunden. Opgavens art bestemmer typen af kandidater, hvad enten det drejer sig om medarbejdere til produktionen eller til administrative opgaver. For at sikre, at ingen er i konflikt med eventuelle overenskomster, er det afgørende, at Randstad følger og opfylder de relevante overenskomster, der findes på markedet og inden for det pågældende område.

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

29


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Randstads Inhouse Services enhed er et godt eksempel på den innovation, som Randstad får fra sit hollandske moderselskab

kontor hos virksomheden og rekrutterer derfra fleksibel arbejdskraft. Produktet er i mange henseender et stærkt konkurrenceparameter i forhold til omverdenen, da resultatet af en Inhouse Services-løsning er en markant omkostningsreduktion og øget produktivitet.

Videnstafetten 2011

>>

Inhouse Services er et godt eksempel på den innovative bølge, som Randstad møder fra det hollandske moderselskab. Konceptet kom til Danmark i 2006, og de største virksomheder i Danmark gør i dag brug af Randstads Inhouse Services koncept. I forenklet form handler det om, at Randstad tilknytter en eller to konsulenter til den pågældende virksomhed – konsulenterne bliver oplært i virksomhedens værdier og får kulturen helt ind under huden. Personerne får

30

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

Netop Inhouse Services-konceptet har på det seneste trukket stor opmærksomhed ikke blot fra kunderne men også fra omverdenen generelt. Senest blev Randstad på baggrund af Inhouse Services-konceptet nomineret til Vidensstafetten 2011. Videnstafetten er en pris, der uddeles i et samarbejde mellem Dansk Erhverv og Videnskabsministeriet. At en virksomhed fra netop vikar- og rekrutteringsbranchen var nomineret, kom bag på mange, idet branchen generelt ikke er karakteriseret af at være mest innovativ.

Fingeren på ”arbejdsmarkedspulsen”

Vi befinder os i dag i en global verden. Og til trods for, at hvert land har sine særlig kendetegn og arbejdsmarkedsregler, kommer mange trends og tendenser i dag fra udlandet. ”For at kun-

ne rådgive og vejlede kunder inden for HR, er det således også afgørende at følge denne udvikling tæt,” understreger Jeroen Tiel. Workmonitor er en undersøgelse Randstad gennemfører en gang i kvartalet. Undersøgelsen omfatter 29 lande i verdenen. Alle lande bliver spurgt om en række områder inden for aktuelle HR-problemstillinger. Og det er efterfølgende muligt at benchmarke de enkelte lande i mellem. Ud over, at undersøgelsen naturligvis er et stort aktiv for såvel Randstad som dets samarbejdspartnere, bliver undersøgelsen også løbende brugt i medier for at fortælle om de seneste trends og tendenser på arbejdsmarkedet, og hvor Danmark ligger til i et internationalt billede. På baggrund af Randstad Workmonitor udformes der et nyhedsbrev. Og nyhedsbrevet har vist sig at være meget efterspurgt blandt HR-folk, der har interesse i at følge med i udviklingen på arbejdsmarkedet. Nyhedsbrevet suppleres med kommentarer

bridging the gap

international database on employment and adaptable labor

Bridging the gap undersøgelsen illustrerer blandt andet, hvilke udfordringer arbejdsmarkedet vil møde i fremtiden som følge af den demografiske udvikling


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Randstads professionals enhed dækker rekruttering og headhunting af ledere og specialister

”Den megen viden, som Randstad ligger inde med, forpligter også.”

Jeroen Tiel, administrerende direktør, Randstad

og synspunkter fra eksperter, der er i tæt dialog med såvel arbejdsmarkedet som arbejdsmarkedets parter. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på www. Randstad.dk. Bridging the Gap er en omfattende undersøgelse, der er gennemført i et samarbejde mellem Randstad og SEO economic reseach. Undersøgelsen illustrerer blandt andet, hvilke udfordringer som arbejdsmarkedet vil møde i fremtiden som følge af den demografiske udvikling. ”Til trods for, at vi har gjort en lang række tiltag i de respektive lande, vil vi i fremtiden møde en stor man-

gel på arbejdskraft og netop denne udfordring og rapportens art, gør, at man kan aflæse helt ned på det enkelte land som Danmark, hvilke konsekvenser det vil få i fremtiden,” siger Jeroen Tiel.

Deler ud af viden

Sociale medier i højsædet

Rigtig mange virksomheder erkender, at det er vigtigt at gøre brug af de sociale medier ikke mindst i forbindelse med rekruttering, men rigtig mange lægger projektet i bunken, der hedder ”det skal vi også til at få gjort noget ved”. ”I Randstad har vi truffet en beslutning om at sætte handling bag ordene i forbindelse med de sociale medier, og i dag er vi at finde på såvel Facebook som LinkedIn,” siger Jeroen Tiel.

”Den megen viden, som Randstad ligger inde med, forpligter også. Derfor afholder vi i Randstad løbende seminarer omkring arbejdsmarkedet. I disse seminarer inviteres der eksperter ind, som på en unuanceret og neutral måde kan give deres syn og kommentarer på de udfordringer og muligheder, vi står over for på arbejdsmarkedet,” siger Jeroen Tiel.

Tilmeld dig en af grupperne og få de seneste trends og tendenser inden for HR.

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

31


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Vigtigt at inddrage HR i virksomhedens strategiske plan Et fast og højt omkostningsniveau er ikke nødvendigt for at kunne håndtere uventede situationer. For med en HR-strategi, der fokuserer på fleksibel bemanding af spidskompetencer, har virksomheden et professionelt beredskab – konstant.

Case:

Interim management – Hurtig og effektiv løsning

Af Nexus Interim Management

De menneskelige ressourcer er, i de fleste virksomheder, det vigtigste aktiv for virksomheden. I forhold til virksomhedens drift er det HR’s rolle at sikre, at de rette kompetencer og ressourcer til enhver tid er til rådighed i virksomheden såvel på leder-/specialistniveau som på almindeligt medarbejderniveau. I takt med, at alt omkring os går hurtigere og hurtigere, kompleksiteten stiger, og kravet om ”øjeblikkelighed” øges, bliver det som virksomhed stadig vanskeligere at sikre, at man, uden at overbemande, råder over præcis de spidskompetencer, der til enhver situation er behov for. De faste ressourcer og kompetencer har længe

været HR’s kerneområde, men i vores foranderlige verden vil behovet for at kunne operere med fleksible ressourcer i stigende grad blive afgørende for at kunne fastholde virksomhedens konkurrenceevne. HR’s ansvar bør derfor ikke kun omfatte de permanente medarbejdere, men også en strategi for, hvordan man hurtigt og effektivt kan tilføre midlertidig spidskompetence både på medarbejder-, ledelses- og specialistniveau. En udfordring som er både af strategisk og operationel karakter, hvorfor HR hører hjemme i både den strategiske og den operationelle ledelse af virksomheden.

”HR’s ansvar bør ikke kun omfatte de permanente medarbejdere, men også en strategi for, hvordan man hurtigt og effektivt kan tilføre midlertidig spidskompetence både på medarbejder-, ledelses- og specialistniveau.”

32

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

En større international virksomhed havde problemer med at styre likviditeten i virksomhedens danske division, som bestod af ca. 200 medarbejdere. Faktisk var problemet så stort, at firmaet, med et månedligt cashflow på 30-40 millioner kroner, konstant havde (over)forfaldne tilgodehavender på cirka 10 millioner. Skiftende økonomidirektører havde gennem tiden forsøgt at løse problemet, men uden held. På initiativ af HR-funktionen valgte virksomheden at forsøge en løsning på problemet ved at anvende Nexus Interim Management. Få dage efter blev virksomheden præsenteret for flere positivt overkvalificerede kandidater, som alle kunne håndtere denne vanskelige opgave, og umiddelbart efter begyndte Nexus Interim Manageren på opgaven. På kort tid fik den erfarne interim manager nedbragt virksomhedens overforfaldne tilgodehavender fra i gennemsnit 10 millioner til halvanden million1.


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Begrebet interim management blev introduceret i Danmark for 10 år siden af Göran Johansson, som dengang grundlagde virksomheden Nexus Interim Management

HR viser bundlinje

Casen på side 32 beskriver en forretningskritisk problemstilling, hvor virksomheden tabte penge, fordi de interne processer i økonomifunktionen ikke fungerede. Virksomhedens ledelse var klar over, at en hurtig løsning på problemet var påkrævet, men hvilken? På initiativ fra virksomhedens HR-funktion tog man kontakt til Nexus Interim Management, som er udlejer af ”Danmarks bedste hoveder”. I casen overfor var HR-funktionen her med til at sikre, at virksomhedens finansielle omkostninger på kort tid blev nedbragt markant. Den valgte løsning var økonomisk meget fordelagtig, og udgifterne til interim manageren var hurtigt tjent hjem igen.

Interim management – et strategisk ledelsesværktøj for HR-funktionen

Begrebet interim management blev introduceret i Danmark for 10 år siden af Göran Johansson, som dengang grundlagde virksomheden Nexus Interim Management. Lige siden har Nexus udviklet og forfinet konceptet med det resultat, at vi i dag målrettet kan tilbyde interim management til professionelle HR-funktioner. Via dette værktøj kan HR-funktionen tilbyde virksomhedens ledere positivt overkvalificeret hands-on kompetence, som hurtigt kan træde til, når der opstår et behov, og kun være tilknyttet, indtil det konkrete problem er løst.

Verden er foranderlig

mail, smartphones, Twitter, Facebook etc. er verdenen bundet meget tætVi lever i en hurtig verden, hvor komtere sammen end tidligere. Vi oplever pleksiteten stiger. Markeder og konkurrenter forandrer “Vi lever i en hurtig verden, hvor kompleksiteten sig med stiger. Markeder og konkurrenter forandrer sig lynets hast, og med lynets hast, og en given konkurrencefordel, en given det være sig teknisk, administrativt eller andet, konkurrenceforholder ikke så længe som tidligere.” del, det være sig en øget globalisering, vores økonoteknisk, administrativt eller andet, holmier hænger i højere grad sammen, der ikke så længe som tidligere. og vi påvirkes i langt højere grad end tidligere af hændelser i andre, fjerne I kraft af den teknologiske udvikling dele af verdenen. Vi husker ekseminden for kommunikation, internet, e>>

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

33


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

>>

pelvis alle 11. september, IT-boblen, finanskrisen, tsunamikatastroferne samt oprørene i Mellemøsten og Nordafrika.

Et længerevarende ekstra arbejdspres kan medføre dalende kvalitet i arbejdet og i værste fald føre til overbebyrdede medarbejdere, som går ned med stress.

Husk, at den seneste finanskrise kom så hurtigt, at ikke alle virksomheder nåede at reagere i tide for at undgå tab. Er der nogen, som tror, at den næste krise kommer langsommere?

Generelt er optimismen ved at være tilbage hos de danske virksomheder, som imidlertid er meget opmærksomme på at skabe større fleksibilitet og

Derfor er det i dag nødvendigt for virksomhederne at tilrettelægge en strategi, så de er i stand til at fungere i tilbagevendende turbulente tider. Eller som Philip Kotler har udtrykt det i bogen Chaotics: ”Virksomhederne skal lære at operere i et permanent kaos.”

derfor ikke ønsker at binde virksomheden med et fast og højt omkostningsniveau. Det har bl.a. den konsekvens, at man er meget tilbageholdende med at gennemføre fastansættelser, fordi det er altafgørende at bevare fleksibiliteten, når det uventede indtræffer.

HR som strategisk samarbejdspartner

Det er HR´s ansvar at sikre, at virksomheden uafhængigt af de operationelle udfordringer hele tiden har de personalemæssige ressourcer og kompetencer til rådighed. Derfor er det vigtigt at sikre den kompetenceog ressourcemæssige fleksibilitet, således at man til enhver tid er gearet til at kunne håndtere det uventede.

Under finanskrisen har virksomhederne trimmet organisationen helt ind til benet. Mange steder er medarbejderne nu så hårdt spændt for, at nøglepersoner ikke kan undværes ret længe, uden at det medfører en stor belastning af de nærmeste kollegaer.

34

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

De faste ressourcer og kompetencer har længe været HR’s kerneområde, men i vores foranderlige verden vil behovet for at kunne operere med fleksible ressourcer i stigende grad blive afgørende for at kunne fastholde virksomhedens konkurrenceevne

“Det er HR´s ansvar at sikre, at virksomheden uafhængigt af de operationelle udfordringer hele tiden har de personalemæssige ressourcer og kompetencer til rådighed.”


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

En HR-strategi skal derfor give svar på, hvorledes organisationen til enhver tid og hurtigt kan håndtere nedenstående udfordringer, uden at virksomheden bindes med et højt, fast omkostningsniveau. • at substituere en leder eller en nøglemedarbejder, som bliver syg, tager orlov eller lignende •

at bemande et nyt projekt med præcis de spidskompetencer, der sikrer, at projektet gennemføres optimalt – hver gang

• at supportere en afdeling eller division, der ikke performer, som den skal Det er en krævende og vanskelig opgave, som HR har ansvaret for. Derfor hører HR hjemme i den strategiske planlægning, ikke bare med de lange strategiske tiltag, men også med en plan for, hvad man gør på ressourcesiden, når der opstår akut mangel på kompetencer.

En del af den strategiske HR-plan skal håndtere tilførsel af spidskompetencer i pressede situationer, og dér kan konceptet ”interim management” hjælpe virksomheder, således at de, på trods af en smal bemanding, altid er kompetencemæssigt beredt, når det uventede indtræffer. Inden for lavtløns-områderne er det efterhånden naturligt, at virksomhederne løbende mander op og ned ved at anvende vikarer – ofte via rammeaftaler med et eller to vikarbureauer. Når det gælder ledelses- eller specialistkompetence, er det imidlertid ikke et spørgsmål om kapacitet, men i langt højere grad et spørgsmål om at have den rette spidskompetence på rette tid og sted, når behovet er der. Derfor er det i dag vigtigt også at have en strategi på dette område.

Du er velkommen til at kontakte Nexus Interim Management for yderligere information om, hvordan konceptet ”interim management” kan hjælpe din professionelle HR-funktion med at håndtere den vanskelige udfordring, som det er hurtigt at skulle tilføre spidskompetencer og synlige bundlinjeresultater, uden at det faste omkostningsniveau øges. Du er også velkommen til at tilmelde dig vores gruppe ”Nexus Interim Management” på LinkedIn for løbende at følge med i de diskussioner, der rører sig på området. 1: Den fulde case-story kan findes på vores hjemmeside www.nexus-interim.dk

“Det er i dag nødvendigt for virksomhederne at tilrettelægge en strategi, så de er i stand til at fungere i tilbagevendende turbulente tider.”

Udvid dit HR-netvæRk – tilmeld dig Pid’s gRUPPe På linkedin PID har nu fået sin plads på LinkedIn! Med gruppen ønsker vi at skabe et konstruktivt dialogforum for vores medlemmer og andre HR-interesserede, hvor fokus er på at indhente, udveksle og udvikle viden, erfaringer og information.

www.pid.dk

Vi håber, at du vil være med til at dele dine erfaringer, bidrage aktivt til dialogen og sparre med andre om aktuelle HR-udfordringer.

Deltag i diskussionen: Hvilke HR-udfordringer sidder du p.t. med? Tilmeld dig gruppen og deltag i diskussionen på www.linkedin.com (søg på PID i søgefeltet øverst til højre) eller find gruppen direkte via www.pid.dk

Join our group


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Hvor hurtigt

kan I sende en vikar?

– Og helst en, vi har lyst til at ansætte bagefter Kravene til vikarbureauerne vokser i takt med, at virksomhederne får en mere fleksibel struktur. Dømmer man efter antallet af konkurser for vikarbureauer i første kvartal, har bureauerne svært ved at løfte opgaven. Trods de svære odds har Rex&Lindeborgh succes hos sine kunder.

Bureauet sørger hele tiden for at have føling med sine vikarer og være opdateret med deres tilgængelighed. De er klar over, det ikke nytter at være et vikarbureau, hvis man skal bruge 14 dage på at finde folk.

Af Annelouise Sørensen, journalist

”Det er meget sjældent, jeg ringer og siger, jeg har brug for nogen om tre uger. Det er nærmere om tre dage,” fortæller HR-medarbejder i Widex, Andreas Vogel Kielgast. Widex har brugt Rex&Lindeborgh som fast partner siden 2007, fordi bureauet har forstået deres behov.

Man skal kunne håndtere de korte frister

Andreas Vogel Kielgast har travlt på sit arbejde. Det er vigtigt for ham, at samarbejdet med vikarbureauet kører uden gnidninger, og at han har fingre i et bureau, der er i topform og klar til at løse firmaets svingende behov for at få hjælp af hænder udefra.

Rex&Lindeborgh, der er fast samarbejdspartner for Widex, har siden 1995, hvor firmaet blev grundlagt, været klar over, hvor fokus skal ligge, hvis man vil være et vikarbureau, som kunderne stoler på og vil bruge igen og igen.

De korte frister, som vikarbureauerne arbejder med, er måske noget af forklaringen på, at mange bureauer har svært ved at holde næsen oven vande. Og dertil kommer, at de skal klare den alsidige efterspørgsel.

”… det nytter ikke at være et vikarbureau, hvis man skal bruge 14 dage på at finde folk.”

36

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

”Nogle af virksomhederne har sæsonmæssige udsving, og her drejer det sig om at være klar med medarbejdere lige så snart, der mangler hænder. Det kan afhænge af leverancer eller andet, som gør, at der skal ske noget her og nu. Andre har helt specifikke ønsker til kvalifikationer. Widex kan eksempelvis efterspørge medarbejdere, der kan arbejde under lup den ene dag og lagerfolk med truckkort den næste. En anden kunde skal have solide og fysisk stærke folk til bagagehåndtering, og andre igen efterspørger tastemedarbejdere til backoffice-funktioner. Det, vi i vid udstrækning oplever, er, at vi skal løse opgaver med forholdsvist kort varsel, og det er bestemt en af vores store styrker,” fortæller Gitte Rex, der er en del af direktør-teamet i Rex&Lindeborgh.


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Gitte Rex, direktør, Rex&Lindeborgh:

Gitte Rex fra Rex&Lindeborgh sætter de gamle kundeservice-dyder i højsædet. Det forplanter sig ud i virksomheden og er afgørende for meget langvarige relationer til både kunder og vikarer.

Da vi kender vores kandidater og bruger mange af dem år efter år, har vi også tit mulighed for at sende gode gamle kendinge, som kunderne jubler over at få tilbage.

Widex har løbende vikarer fra Rex&Lindeborgh. Sidst, de efterspurgte en lagermedarbejder med et par dages varsel, skulle vedkommende have god lagererfaring. ”Det lykkedes at få en vikar gennem Rex&Lindeborgh, og det krævede meget lidt oplæring. Konsulenterne er rigtig gode til at finde lagerfolk til os. Ham vi fik sidst, beholdt vi også lidt længere end aftalt,“ lyder det fra Andreas Vogel.

Den nære kontakt er vigtig

Fakta

3

Vikarbureauet er funderet på et så smidigt netværk af vikarer, at de kan sende folk ud med blot en enkelt dags varsel.

Ekspertise i vikarer til lager og produktion

Widex er en stor dansk virksomhed, der designer høreapparater, og som har en omfattende produktionsenhed. Det CO2-neutrale hovedsæde i Lynge er fast valfartssted for vikarer på lager- og produktionsområdet, der blandt andet tæller lagermedarbejdere, maskinoperatører og truckførere. Her er det ikke altid nemt at forudsige de travle perioder.

ekspertområder

Rex&Lindeborgh har specialiseret sig inden for rekruttering til: • Lager og produktion • Kontor og administration • Værter og værtinder til kongresser, messer og andre events

Værdien af at have et vikarbureau som samarbejdspartner, der ikke konstant udskifter medarbejderstab, er uvurderlig. Andreas understreger, at en af de vigtige grunde til, at Widex bliver ved med at arbejde sammen med Rex&Lindeborgh, er, at det er de samme kontaktpersoner, han snakker med. ”I vikarbranchen er der generelt stor udskiftning, og derfor er det forskellige personer, man har kontakt med. Hos Rex&Lindeborgh får man den tætte kontakt. Per, som jeg altid taler med, ved, hvad han snakker om. Når jeg siger, vi skal finde en person til spoleafdelingen, så er han helt med. Det er en kæmpe fordel, at værkføreren i afdelingen også ved, hvem Rex&Lindeborgh er, og at de kan tale sammen direkte.” Andreas Vogel understreger vigtigheden af ikke at skulle starte fra begyndelsen, hver gang han skal have en ny medarbejder ind. ”Rex&Lindeborgh kender huset. Man skal ikke starte forfra hver gang. Og det gør altså mit arbejde meget, meget nemmere.”

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

>>

37


...om tidsbegrænsede ansættelser: Produktinformation

Andreas Vogel Kielgast, HR-medarbejder, Widex:

” >>

Per, som jeg altid taler med, ved, hvad han snakker om. Når jeg siger, vi skal finde en person til spoleafdelingen, så er han helt med.

De kender dem, de sender

Rex&Lindeborgh er en virksomhed, der er ejet af sine ledere, og det giver en tæt kontakt til kunderne.

Andreas Vogel Kielgast værdsætter samarbejdet med Rex&Lindeborgh, som løfter opgaverne med tempo og kvalitet, når Widex har brug for fleksibel arbejdskraft

Fakta

“Vi kan sætte os ind i deres behov og er tilgængelige – vi tager altid selv telefonen i bureauet. Der er ikke noget med 28 tryk 1 for dit og 4 for dat-svar, Siden 2005 har Rex&Lindeborgh serviceret en bred vifte af danske og udenlandske når man ringer ind, og kunder med fleksible, servicemindede og sprogkyndige værter og værtinder. vi har heller ikke et telePersonalet benyttes blandt andet til kongresser, messer, events, selskab til at passe telepromotion og VIP-service. Rex&Lindeborgh kan operere med fonen. Vi kender vores såvel mindre som meget store bemandingsløsninger. kunder, og den viden er givet videre til vores medarbejdere. Vi har været selvstændige så længe, at vi ved, Bureauet arbejder hurtigt men sender ”Vikarerne fra Rex&Lindeborgh ved, hvad god gammeldags kundeservice ikke nødvendigvis den første kandihvordan de skal udfylde timesedlerne. er, og vi strækker os langt for at løse dat, der melder tilbage, når de annonDe rapporterer deres timer korrekt. Vi opgaverne,” konstaterer Gitte Rex. cerer jobbene til vikarerne. har oplevet med andre vikarbureauer, at vikarerne ikke ved, hvordan sedlerne skal udfyldes, så de kommer til ”For os er det netop vigtigt, at vi at skrive timer på, hvor de har været sender den rigtige person til det syge. Rex&Lindeborghs vikarer kompågældende job. Og da vi kenmer heller ikke for sent. Der er ikke så der vores kandidater og bruger meget bøvl. De har styr på tingene. De mange af dem år efter år, har vi kender dem, de sender,” fortæller Anogså tit mulighed for at sende dreas Kielgast Vogel. gode gamle kendinge, som kunderne jubler over at få tilbage. – et sundt bureau Det giver mange langvarige relaOfte spørger vikarerne, om der ikke tioner til både kunder og vikarer,” er et fast job til dem i Widex. Det er Virksomheden blev etableret i 1995 og er lyder det fra Gitte Rex. Andreas glad for at kunne tilbyde fra i dag en dynamisk og fleksibel virksomtid til anden. hed med en sund og god vækst. Bureauet ”Dem, som vi efter et vikariat har fastPålidelige vikarer rekrutterer medarbejdere på mange niansat gennem Rex&Lindeborgh, har Ofte er det små faktorer, der er veauer og kan assistere med både fastalle været rigtig gode og stabile medafgørende for, om det er en foransættelser, try & hire samt korte eller arbejdere. Vikarerne har hænderne del at bruge en vikar, og om man længerevarende vikariater. oppe ad lommerne, og de er skruet i det hele taget vælger det rigtige godt på,” slutter HR-medarbejderen vikarbureau. fra Widex.

Værter og Værtinder

Om

Rex&Lindeborgh

38

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk


PID

– når HR skal vise resultater

Meld dig ind i PID nu – og få 20% i rabat Send din indmeldelse til: info@pid.dk – se mere på www.pid.dk

Per

Chseonale fen

The

hum

TeM

Tale

2011

1

Ei LEDEIKLS LING UDV

side 6 m

an skal drive

virksomhed

enT

På d Tale e skjulT e nTer 28

44

d hje

ob

rtet på

ta

ler gssamta Udviklin grUpper i teams og rktøjskassen En del af HR-væ grund – og med god

TIDS

side 14

rette

oRd

sted

ning

sKæ

Rene

SKR

IFT OM

?

m ed b n

PER

SON

ALELED

ELSE

jen

likk

Jørge nsen , Arbe jderne s Land sban • UDG k IVET AF PID–

dU … sådan gør alen bliver vanskelig – når MUS

2011

ageM

le stift n tp r o re gr HR-ud vikling tt e t side på a m sche 6 f Sim on Sin b u n dli ding

1

ager

side

side

DE råD 7 Go cESSEN MUS-pro TIL

sats

KlaR eR di bRut tolø n side ns 54

MEDArbE LE – MUS GSSAMTA UDVIKLIN

ce m an

a

nT M an

På – me H R -j

TEMAjDEr-

an re sour

PER

SON

ALECHE

FER

I DAN

MAR

et

K

samt

retning sistens &ade medarbejdere Kon til gl nøglen

side 22

er

aard, MSc

Anne Daug

in Strategy,

nt, Quartz+Co and Manageme Organisation

side 10

Om PerSOna tidSSKriFt

leledelSe

• UdgiVet

OnaleC aF Pid–PerS

HeFer i danmar

K

Personalechefer I Danmark – dit netværk inden for HR

som medlem får du: ■ Personalechefen seks gange om året ■ Ledelse i Udvikling seks gange om året ■ Daglig elektronisk HR-orientering ■ Elektronisk nyhedsbrev HR&NU ■ Erfagrupper fordelt over hele landet ■ HR-rådgivning ■ Juridisk rådgivning ■ Erhvervspsykologisk rådgivning ■ HR-rapporter ■ HR-artikelarkiv ■ HR-værktøjer ■ Gratis adgang til gå-hjem-møder ■ Debatforum ■ Adgang til HR-messen ”Træfpunkt Human Resources” ■ Du spørger, vi finder ■ Svar på spørgsmål om pension gennem SEB Pension ■ Søg en ny HR-medarbejder gennem PIDs jobbank ■ Se nye HR-jobs via Jobindex ■ Leverandøroversigt ■ Nyt om HR- og ledelsesbøger ■ Adgang til dele af onlinetjenesten Thomson International ■ Adgang til Børsens ledelseshåndbog HRM ■ Adgang til 50 Lessons ■ PID-shop ■ HR-Guiden seks gange om året


GUIDEN

leverandør  produkt

Mere konsulent, mere værdi! I CFOnet har vi samlet markedets absolut bedste konsulenter under konceptet ”mere konsulent, mere værdi”. For dig betyder det markedets stærkeste løsninger til konkurrencedygtig pris. Vi ved, hvad der virker, og vi har prøvet det mange gange før. Vi skræddersyr vores løsninger i samarbejde med dig, og vi sikrer, at de forankres i praksis. Vi tilbyder kompetencer, der dækker hele CFO’ens ansvarsområde. Opgaverne spænder fra traditionel interim management over støtte på mere komplekse fagområder til ledelse af større forandringsinitiativer. www.cfonet.dk

Kig i

leverandør & produktguiden, hvis du mangler inspiration til spændende produkter og ydelser inden for

tidsbegrænsede ansættelser

Charlottehaven, som er beliggende på Østerbro i København, er med sine fire forretningsområder et hus med mange muligheder og faciliteter: stilrene og lyse konferencelokaler, 44 hotellejligheder, café med fokus på sund mad samt fitness & health club. Mulighederne er mange, benyt f.eks. vores fitnessfaciliteter gratis efter en lang konferencedag.

www.charlottehaven.com


GUIDEN

leverandør  produkt

Hartmanns A/S er et professionelt konsulenthus, som skaber resultater i spændingsfeltet mellem mennesker og job. Vi skaber bemærkelsesværdige resultater inden for en række HR-områder – bl.a. rekruttering, newplacement og vikarassistance. Vores konsulenter er specialister inden for deres fagområder og yder derfor sparring på højt niveau til både kunder og kandidater. En af vores målsætninger er at blive kåret blandt Danmarks bedste arbejdspladser i 2012. Derfor deltager vi i Great Place to Work-undersøgelsen. I år er vi nummer 23 på listen over Danmarks bedste arbejdspladser.

Svinger virksomhedens behov for arbejdskraft?

Lad HR-Industries rekruttere kompetente medarbejdere til midlertidig ansættelse. Vi er specialister i bemanding og kan med kort varsel stille med de rigtige medarbejdere til service og vedligeholdelse, metal og el, produktion og lager, ledelse og HR, ingeniører og teknikere samt administration. HR-Industries, en professionel samarbejdspartner.

www.hr-industries.dk

www.hartmanns.dk

we keep your business competitive

Konsulenter og rekruttering inden for IT-, ingeniørog stabsområdet! Den strategiske partner for de vidensintensive virksomheder! Vi vælger kandidaterne ud fra den rolle, der skal besættes, deres faglige kompetence herunder teknologi, branche og uddannelse samt personlighed. Vi har sikre processer, et stærkt pris/kvalitetsforhold og en stor forsyningssikkerhed fra vore mere end 3400 konsulenter. Kontakt os i dag for et møde eller få direkte adgang til et ekstranet, hvor du selv kan søge blandt konsulenter, specialer og teknologier. Kontorer: Marielundvej 17, 2730 Herlev Scandinavian Center - Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C Tlf. 70 225 200 www.i-c.as

Leverandør af Danmarks bedste hoveder • Præcis og skarp kompetenceprofil En Nexus interim manager er positivt overkvalificeret og har en skarp og relevant kompetenceprofil i forhold til opgaven. • Hurtig reaktion Vi kan have en operativ Nexus interim manager på plads i din virksomhed inden for 10 dage. • Fleksible kontrakter En Nexus interim manager kan arbejde på hel- eller deltid og på kontrakter med opsigelsesvarsel ned til en uge. Kontaktinfo: Nexus Interim Management A/S Tlf. 7022 6555 E-mail: info@nexus-interim.dk www.nexus-interim.dk


Spar personaleomkostninger gennem professionel rekruttering og interimansættelser! Personale-Service A/S bistår virksomheder på Sjælland med at finde og optimere de menneskelige ressourcer, inden for: • Alment kontorarbejde • Økonomi/regnskab • Salg/marketing

• Callcenter/kundeservice • IT • Ledelse

Vores succes skyldes professionel grundighed, forståelse for den enkelte kundes forretning og behov, samt evnen til at kombinere årelang viden og erfaring med tidssvarende processer og metoder inden for HR. Med en effektiv samarbejdsform baseret på faste kontaktpersoner er vores kunder sikret VIP-service, tidsbesparelse og en markant høj leverancekvalitet. Kontakt os på tlf: 3336 9333 eller mette@personale-service.dk og hør mere.

Vælg den målrettede løsning i jagten på den nye medarbejder Vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad rekrutterer medarbejdere til alle niveauer. Randstad er opdelt i tre overordnede forretningsområder: – Randstad Inhouse Services er løsningen til virksom heden, der har et strukturelt behov for fleksibel ar bejdskraft og som ønsker øget produktivitet og redu- cerede omkostninger – Randstad Professionals er løsningen til virksomhe- den, der skal rekruttere ledere og specialister inden for teknik og IT – Randstad Staffing er løsningen til virksomheden, der ønsker vikar- og rekrutteringsydelser på operationelt niveau Vores rekrutteringskonsulenter har relevant faglig baggrund inden for deres speciale, og det gør dem yderst kompetente til at bedømme en kandidats kvalifikationer. Kontakt Randstad og find den model, der egner sig bedst til din virksomhed. www.randstad.dk www.professionals.randstad.dk

Lej en medarbejder Søger du hjælp til økonomifunktionen, eller mangler du en nøglemedarbejder, som bare ikke kan erstattes af en vikar? Så kan vore eksperter helt sikkert hjælpe dig. Hver dag får virksomheder i alle brancher hjælp fra vore erfarne medarbejdere til alle de funktioner, der varetages i virksomhedens økonomiafdeling. Vi kan træde til med kort varsel, og hjælpen kan strække sig over en hvilken som helst periode. Ambitionen er, at du som kunde hos os vil opleve, at vi kan give dig den værdi, du leder efter. Få mere viden på pwc.dk eller kontakt Morten Bille: 4045 4070, mor@pwc.dk Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi kender dem, vi sender Vi er et vikarbureau med særlig ekspertise inden for: • Lager og produktion • Kontor og administration • Værter og værtinder til kongresser og messer Rex&Lindeborgh tilbyder vikarservice i høj kvalitet og har en emnebank med folk, vi kender og har brugt i mange år. Med vores Praktik & Kursus-program hjælper vi også ufaglærte ledige tilbage på arbejdsmarkedet og tilbyder dig derfor en motiveret praktikant i 11 uger – matchet specielt til din virksomheds behov og ønsker. Rex&Lindeborgh a/s, Kjeld Langes Gade 14, 1367 København K, tlf. 33 11 12 14 Læs mere på www.rogl.dk og www.værtinder.dk


PERSONALE TIL DET DANSKE ERHVERVSLIV – DET ER DÉT, VI KAN TEMP-TEAM er et af Danmarks førende rekrutteringsog vikarbureauer med over 30 års erfaring inden for rekruttering, vikarassistance, outplacement samt diverse HR-ydelser. På landsplan har TEMP-TEAM 16 afdelinger. Du tilbydes et professionelt forløb med de helt rigtige kandidater. Vore konsulenter har en solid faglig baggrund og erfaring i udvælgelse på alle niveauer. Alle kandidater gennemgår uddybende interview, fagrelevante test, referencekontrol og evt. personlighedstest.

HR guide nr. 4, udkommer ultimo august. Her får du inspiration til arbejdsmiljø

GUIDEN

leverandør  produkt

Kontakt os på tlf. 70 10 09 44 og hør mere. www.temp-team.dk

Når din virksomhed har brug for rådgivning, specialister eller vidensressourcer, finder vi hurtigt de rette vidensfolk i vort professionelle netværk. Skyd genvej og få kvalificerede bud og løsningsforslag fra flere vidensleverandører. Med vores hjælp og denne lette adgang til flere muligheder, kan du lægge din energi i selve udvælgelsen af den optimale løsning og den bedste leverandør. Start søgningen ved at indsende en specifik opgave til Vidensfolk.dk eller ring til os, så vi kan hjælpe med at afklare din virksomheds behov. T: 75954446 E: info@vidensfolk.dk www.vidensfolk.dk

God sommer og på gensyn til august


020811

pwc.dk

Kritisk opsigelse? Ikke her Kontakt Morten Bille på mobil 4045 4070 eller mor@pwc.dk

Ingen er uundværlig, siger man. Alligevel er mange nøglepersoner, i hvert fald på kort sigt, svære at erstatte. Men ro på. Hos PwC kan du leje regnskabs- og økonomimedarbejdere på alle niveauer, mens du leder efter nye medarbejdere.

Enhver forretning kan forbedres

HR guide nr. 3 2011 - Tidsbegrænsede ansættelser  

HR guide nr. 3 2011 - Tidsbegrænsede ansættelser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you