Page 2

Szanowni Państwo, Ten rok nie należy do sprzyjających rolnikom w całej Europie pod względem aury, w rezultacie zbiory okazały się nie tak pomyślne, jak by oczekiwano. Choć w Polsce zbiory do słabych nie należały, to i tak dotyka nas bolesny fakt – podwyżki. Okazuje się, że inne kraje są gotowe importować polskie zboże, oferując korzystne ceny, co przyczynia się do braków surowcowych na naszym rynku. Straszą więc podwyżkami piwowarzy – cena słodu jęczmiennego wzrosła od początku roku o około 40 procent, drożeje również chmiel, a pszenica, w porównaniu z ubiegłym rokiem, podrożała już o prawie 50 procent. I choć, jak się mówi, przemysł piwowarski jest w coraz mniejszym stopniu zdany na kaprysy pogody, a piwo w Polsce sprzedaje się bez względu na aurę i porę roku, to wzrost cen piwa jest nieunikniony. Piwowarzy zapewniają, że nie będzie on gwałtowny i znaczny, a rozłożony w czasie, jednak – nastąpi. Gorzelnicy za to prognozują podwyżkę wódki, i to znaczną. A wszystko dlatego, że brakuje surowców do przetwórstwa, szczególnie zboża, przez co też są one coraz droższe. Jak podaje Zdzisław Kołodziejski, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzelinie koło Słupska, cena żyta wzrosła od ubiegłego roku o 300 zł. Zwiększyły się nawet ceny zbóż paszowych, tak że stały się zwłaszcza dla mniejszych gorzelników niemal zaporowe. A rolnicy chętnych na swoje zboża, ich odpady, a także odpady ziemniaczane znajdą na pewno i to takich, którzy oferują znacznie wyższe ceny. Inną przyczyną jest, według Zenona Bistrama, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej, moda na biopaliwa, która powoduje duże zapotrzebowanie na spirytus. Ich wytwórcy za surówkę spirytusową są gotowi zapłacić o wiele wyższą cenę niż producenci wódek. Jak przewiduje Bistram, możliwe jest, że jeśli nie spadną ceny zboża, wódka zdrożeje nawet o jedną trzecią. Czyżby tym razem nie akcyza, a brak surowca miał być powrotem tego, czego wszyscy obawiamy się najbardziej – szarej strefy? Jak świat światem ludzie piją alkohol, w naszym kraju ze wskazaniem na wódkę, więc gdzieś zaopatrywać się w nią będą. Jeśli ceny w sklepach okażą się zbyt wysokie, a dla wielu potencjalnych konsumentów wódki zapewne tak się stanie, to wrócimy do sytuacji nie tak dawnej, sprzed kilku zaledwie lat, że to nie rzeczone sklepy będą źródłem zaopatrzenia. A takiego scenariusza chyba nikt nie chce.

Cytat miesiąca Stanowisko polskie jest jasne: chcemy utrzymania definicji wina owocowego. Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister rolnictwa („Rzeczpospolita”, 27.09.2007 r.)

2

październik 2007

RYNKI ALKOHOLOWE

ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń tel./fax 0 56 654 85 08, 654 72 61, 651 35 78 http://www.rynki.pl e-mail: redakcja@rynki.pl REDAKTOR NACZELNY: Magdalena Winiarska, tel. 0 607 842 875 REDAKTOR: Katarzyna Ciszewska-Masianis, tel. 0 607 842 878 Joanna Jagusiak WSPÓŁPRACUJĄ: Janusz B. Berdowski (Warszawa) Andrzej Brudzyński (Warszawa) Wiktor Bruszewski (Warszawa) Mario Crosta (Bielsko-Biała) Andrzej Daszkiewicz (Toruń) Marianna Dembińska (Treviso) Jan Garlicki (Warszawa) Mariusz Kapczyński (Kraków) Rafał R. Kasprzycki (Gdańsk) Jacek Kunicki (Warszawa) Adam Kupczyk (Warszawa) Jarosław Lewandowski (Chicago) Paweł Libera (Warszawa) Jacek Łakomy (Poznań) Zdzisław T. Nowicki (Gdynia) Grzegorz Olma (Katowice) Daria Parzelska (Warszawa) Piotr Poznański (Londyn) Łukasz Sosiński (Warszawa) Edmund Szot (Warszawa) Stefan Zatorski (Warszawa) REDAKTOR TECHNICZNY: Rafał Milewski, tel. 0 607 842 881 OPRACOWANIE GRAFICZNE: Małgorzata Bolewska Dorota Drzycimska Aleksandra Wiese Małgorzata Wojnowska DZIAŁ OGŁOSZEŃ: tel./fax 0 56 651 44 11 - 13, wew. 30, 32, 33, 34 Justyna Laskowska, tel. 0 607 842 867, e-mail: jlaskowska@kartel.com.pl Lidia Potwardowska, tel. 0 607 842 864, e-mail: lpotwardowska@kartel.com.pl PRENUMERATA: Marta Grochowska e-mail: prenumerata@rynki.pl PRZEDSTAWICIELSTWO: Krzysztof Kilijanek, 01-312 Warszawa 83 skr. poczt. 41, tel./fax 0 22 664 53 02 tel. 0 601 221 300 SKŁAD I ŁAMANIE: Kartel Press SA DRUK: ZPW Pozkal Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek redakcyjnych, oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i innych materiałów płatnych. Jesteśmy członkiem Izby Wydawców Prasy Jesteśmy członkiem Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa „RYNKI ALKOHOLOWE” SĄ PRAWNIE ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM WYDAWCA: Kartel Press SA ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń tel./fax 0 56 654 85 08, 654 72 61, 651 35 78 http://www.kartel.com.pl e-mail: kartel@kartel.com.pl ZARZĄD: Sławomir Wiśniewski Jerzy Warlikowski Iwona Małgorzata Wiśniewska

Rynki Alkoholowe 10 (2007)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Rynki Alkoholowe 10 (2007)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Advertisement