Page 1

เว็บองค์กรรัฐ ควรทำอย่างไรดี?

โดย จักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ บริษัท ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด 11 ก.ย. 2552 ห้องบรรยาย NECTEC Academy

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ สำหรับกลุ่มผู้บริหารสูง ส่วนกลาง รุ่นที่ 2  และผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติืงาน ส่วนกลาง รุ่นที่ 2


http://fukduk.tv/28/024


เว็บ = ? PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

คลังเอกสาร?

QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE

สารจากผู้บริหาร?

PIC PIC PIC PIC PIC PIC PIC PIC PIC

โบรชัวร์? LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK

LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK

LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK

สมุดหน้าเหลือง?

เว็บคืออะไร? การสื่อสารข้อมูลทางเดียว? ในสิ่งที่องค์กรต้องการนำเสนอ? รวมลิงก์?


เว็บคือการสื่อสาร 2 ทาง ถาม-ตอบ ใส่ข้อมูลที่รับผิดชอบ เพิ่มเติมองค์ความรู้ เสนอแนะความคิดเห็น

ระบบ การอนุมัติกระบวนการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปความคืบหน้า ฐานข้อมูลองค์กร/บุคคล

การมีส่วนร่วม

ตอบสนองกลุ่ม/คน สถานะ/ข้อมูลปัจจุบันของตนเอง ข้อมูลที่สรุปมาสำหรับกลุ่ม/คน นำเสนอข้อมูล-อนุมัติ-แสดงความเห็น สถิติและการประมวลผล


การเปลี่ยนแปลงของเว็บ

พาดหัวหนังสือพิมพ์ มีทุกอย่างในทุกหน้า นำเสนอในมุมมององค์กร คาดหวังให้เริ่มเข้าหน้าแรก คาดหวังให้คนอ่านทุกที่ จัดโครงสร้าง/หมวดหมู่ข้อมูลไม่ดี ปรับปรุงช้า

พาดหัวหน้าแรกไม่มาก 1 หน้า 1 เรื่องเด่น นำเสนอในมุมมองผู้ชม คน Search มาเจอ คนอ่านสิ่งที่อยากอ่าน จัดโครงสร้าง/หมวดหมู่ข้อมูลดี ปรับปรุงเร็ว ข้อมูลทันสมัย

เว็บเป็นสื่อใหม่ ยังมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามลักษณะนิสัยของผู้ใช้งานเว็บ


ตัวอย่าง


whitehouse.gov - เว็บของทำเนียบขาว ให้ข้อมูลความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาล / เสนอเรื่องจากทางบ้าน


Myguide.gov.uk - เว็บรัฐบาลอังกฤษ สอนการใช้งานอินเตอร์เน็ทให้ประชาชน


economicstimulusplan.gov.au - เว็บรัฐบาลออสเตรเลีย ให้ข้อมูลแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ เจาะจงกลุ่ม/คน


ecitizen.gov.sg - เว็บสำหรับประชาชนล็อกอินเพื่อติดต่อเรื่องต่างๆ กับรัฐบาลสิงคโปร์


business.gov - เว็บกระทรวงพาณิชย์ อเมริกา เน้นการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย


Chuaichart.com - เว็บรัฐบาลไทย ให้ข้อมูลแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ


pm.go.th - เว็บนายกรัฐมนตรีไทย ให้ข้อมูลการทำงานของนายกฯ และคณะทำงาน


จุดเด่นของเว็บองค์กรรัฐสมัยใหม่ การนำเสนอข้อมูลที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ระบบที่ช่วยยื่นเรื่อง/อำนวยความสะดวกต่างๆ การคำนึงถึงคนกลุ่มน้อย/ภาษาถิ่น/ผู้พิการ ฯลฯ การเลือกข้อมูลให้เหมาะกับกลุ่ม/คน/พื้นที่ ฯลฯ การเปิดรับข้อมูลจากประชาชนที่เหมาะสม

การสร้างระบบ ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และตอบสนองกลุ่ม/คน ได้มีประสิทธิภาพ


ปัจจัยในการจัดทำ


ทัศนคติ ข้อมูลเนื้อหา

การให้บริการ การอำนวยความสะดวก ความโปร่งใส ความรวดเร็ว

ปรับโครงสร้าง และวิธีการเข้าถึงข้อมูล

เนื้อหาเข้าใจง่าย เข้าถึงข้อมูลง่าย มีการถ่ายทอดที่ดี มีโครงสร้างข้อมูลที่ดี

เนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมนั้น ต้องเริ่มจากมุมมองเชิงบริการ ที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อ เปรียบเทียบกับธุรกิจธนาคารในอดีตที่ไม่บริการลูกค้า ในขณะที่ปัจจุบันมีการช่วยเหลือทุกขั้นตอน


ระบบ เซิร์ฟเวอร์ โดเมน

งบประมาณ 0 บาท ทำข้อมูลเอง/สมัครเอง/ดูแลเอง ใช้บริการ WordPress.com เพียงพอต่อการนำเสนอข้อมูล ไม่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดทำระบบ

งบประมาณหลักพัน-หลักหมื่นบาท ทำข้อมูลเอง ดูแลเอง อาจจ้างทำระบบ หรือทำเอง แนะนำ WordPress.org, Joomla.org, Drupal.org

งบประมาณหลักแสน-หลักล้านบาท จ้างคนจัดทำข้อมูล จ้างคนทำระบบและดูแลปรับปรุง มีการทำระบบที่ซับซ้อนนอกเหนือ จากการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ

การจัดทำเว็บ ต้องคำนึงถึงการจัดทำข้อมูลก่อน แล้วพิจารณาเรื่องการจัดทำระบบ และดูแลระบบ


ระบบ เซิร์ฟเวอร์ โดเมน WordPress

Domainname.com Domainname.org Domainname.net Domainname.in.th ...

สำหรับเว็บขนาดกลาง-เล็ก ไม่มีระบบซับซ้อน ติดตั้งง่าย ใช้ง่าย

Joomla สำหรับเว็บขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการระบบซับซ้อน เหมาะกับการนำส่วนขยาย มาประกอบเพิ่ม

Drupal สำหรับเว็บขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการระบบซับซ้อน เหมาะกับการนำมาเพื่อเขียน ระบบต่อเพิ่มเอง

ระบบ/เว็บไซต์

เซิร์ฟเวอร์

โดเมน

เหมือนระบบอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

เหมือนที่ดินและสาธารณูปโภค

เหมือนป้ายร้าน-เลขที่อาคาร

โอเพนซอร์ส เหมือนวัตถุดิบในการก่อสร้างที่แจกฟรี สิ่งที่เราต้องทำคือการนำมาประกอบและปรับแต่ง


การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ WordPress

Joomla

Drupal

ระบบจัดการข้อมูล (CMS) จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง ทำให้ดูแลเว็บง่าย


สรุป: เว็บองค์กรรัฐ ข้อมูล

การนำเสนอ

ระบบ

การดูแล


ถาม-ตอบ โดย จักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ บริษัท ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด 11 ก.ย. 2552 ห้องบรรยาย NECTEC Academy

www.tigeridea.com

test123  

tests12345

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you