Page 1

www.pro­fun.ro

Afacerea ta cum merge pe timp de crizã?

1. Asta e, fac haz de necaz. 2. Merge super, sunt vesel NON­STOP. 3. Închizi și aștepți vremuri mai bune.

Este timpul sã lupþi pentru a­þi pãstra clienþii! Fluturaºi, pliante, reviste, reclamã în presã, la radio ­ exact ce face ºi competiþia! Pentru detalii sunã la telefon 0745­157951.


Zilele Orºovei pag. 12­13

Gadget pag. 8

Colþul ºahistului pag. 14

PRO­fil pag. 15

Teatrul de varã Parcul Rozelor pag. 16

TM

Film pag. 16

Hoteluri&Pensiuni pag. 20

Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa pag. 21 Pro FUN ­AUGUST 2011 ­ pag. 2


www.pro­fun.ro

Revistã gratuitã de timp liber.

www.pro­fun.ro pag. 3 ­ Pro FUN ­AUGUST 2011


Hranã sãnãtoasã pentru animale fericite!

August – Fals tratat de vacanþã (la mare). Mult­aºteptatul concediu a sosit ºi pentru mine, însã precum a  venit,  aºa  s­a  ºi  terminat.  Au  rãmas  amintirile  unor  momente deosebite petrecute la malul românesc al Mãrii Negre, pentru cã din nou am preferat România (mereu surprinzãtoare), altor destinaþii. ªi asta poate pentru cã, aºa cum spunea un prieten, pe litoralul nostru mereu vei gãsi o plajã, o clãdire, un dig sau poate un far care sã îþi reaminteascã  de  anii  copilãriei,  de  lucruri  importante  pentru  tine sau de iubirile trecute, prezente ºi viitoare. Marea are darul de a te teleporta, precum o maºinãrie sofisticatã în timpuri ºi locuri demult apuse, dar încã vii în sertarele ascunse ale creierului nostru. Mi­e dor de copilãria aceea frumoasã, lipsitã de griji, de prietenii cu care azi mã înþelegeam de minune în timp ce mâine ne aruncam unul altuia  vorbe  grele,  uitate,  firesc,  în  ziua  urmãtoare,  mi­e  dor  de mirosul Gãrii de Nord în dimineþile în care plecam în vacanþã, de zilele când bãteam mingea pe maidan ºi de strigãtele mamei "Hai la maaasããã!!!'" ºi veºnicul rãspuns "mai stau un piiiiic" sau "nu mi­e  foaameeee".  Îmi  mai  este  dor  ºi  de  inocenþa  plimbãrilor nesfârºite pe falezã, de mânã cu iubita personalã sau cu vreo “siren㔠pescuitã pe plajã. Mi­e dor de momentele în care îmi venea sã strig din toþi rãrunchii “I’m the king of the world!”. Mi­e dor  ºi sã trag cu sete dintr­o þigarã, desculþ, cu picioarele în nisip, sã privesc adânc în noapte, încercând sã pãtrund tainele vieþii. Marea este precum o femeie frumoasã care te pãrãseºte dupã ce te­a sleit de puteri, dar la care revii invariabil mai devreme sau mai târziu, conºtient de ce urmeazã  sã  se  întâmple.  ªi  pe  deasupra  mai  este  ºi  dãtãtoare  de depresii. Noroc cu jobul care m­a þinut în prizã ºi cu picioarele pe pãmânt. Revenind la prezent, copiii au fost în al nouãlea cer, iar eu am devenit vedetã pe plajã ºi pe facebook, normal, cu construcþiile mele ciudate din nisip. Din punctul de vedere al bronzului nu stau grozav, însã  a  fost  suficient  ca  sã  confirme  blazarea  cu  care  spuneam cunoscuþilor: “am fost doar 8 zile la mare”. Am avut parte ºi de tot ceea ce îmi propusesem sa nu fac, adicã: telefoane de afaceri, laptop, internet, rapoarte ºi dead­line­uri. Am mai avut parte ºi de aceleaºi servicii proaste pe care le intuiam. Recapitulativ, luna iulie a fost destul de sãracã în evenimente. Am fost participanþi la începutul lunii la un Festival al berii. 3 zile de destrãbãlare (responsabilã, normal) ºi de concerte care mai de care mai interesante: Viþa de Vie, Cargo, Vunk, Holograf, Zero ºi Direcþia 5. În 22 iulie, în parcarea aceluiaºi centru comercial a mai avut  loc  o  petrecere  hawaianã  ce  a  culminat  cu  un  concert  al

latino­lover­ului Pepe,  care  a  avut  darul  de  a  anima  puþin  un oraº amorþit de caniculã (dar ºi de asfaltãri). Celãlalt mare centru comercial ne­a invitat la sãptãmâni franceze, între 12 ºi 24 iulie. Nu doar produsele gastronomice specifice acestei þãri au fost scoase în evidenþã, ci ºi restul produselor care þin de cultura ºi l’art  de  vivre  a  la  française:  cãrþi,  DVD­uri,  CD­uri  ºi  multe altele. Au mai apãrut în peisaj o pistã de carting, câteva terase cochete ºi chiar al doilea cinematograf. Apropos – nu mi se pare cã  marea  dezamãgire  a  severinenilor,  aceea  de  a  nu  avea  un cinematograf  se  concretizeazã  acum  prin  utilizarea  celor apãrute. Faþada Teatrului prinde contur (deºi paleta coloristicã lasã puþin de dorit, pãrerea mea!), amenajãrile din port nu sunt terminate, probabil cã vor sã fie vedetele toamnei. În luna august nu  vom  avea  probabil  nici  mãcar  atât,  singurele  evenimente notabile    anunþate  fiind  Zilele  Orºovei  ºi  ceva  sãrbãtori câmpeneºti (nedei) prilejuite de praznicele Sfintei Maria. Dacã  Cioran  ar  fi  mers  în  zilele  noastre  pe  litoralul românesc nu ar mai fi scris probabil niciodatã asemenea rânduri: "Hainele se interpun între noi ºi rosturile noastre, creând o iluzie de putere ºi neatârnare. Când treci însã gol prin faþa unei oglinzi, te  pomeneºti  menit  pieirii,  cãci  trupul  e  un  zãcãmânt  de zãdãrnicie, în care mucegãieºte gândul nemuririi. Dupã câteva milenii de civilizaþie, de­ar începe oamenii sã umble dezbrãcaþi, aruncând  cu  hainele  iluziile  implicate,  ar  deveni  cu  toþii metafizicieni. Doar când te zãreºti gol þi­aduci aminte cã exiºti ºi cã eºti muritor. Îmbrãcãmintea ne împrumutã o superioritate artificialã asupra timpului. Cum o sã fii muritor, cu o pãlãrie pe cap ºi cu o cravatã la gât? Hainele au creat mai multe iluzii decât religiile."  La  mare,  altele  sunt  iluziile  pe  care  þi  le  creezi  la vederea atâtor domniºoare tunate, aproape goale, care numai la lucruri metafizice nu te duc cu gândul. Iluzia de putere este datã de faptul cã eºti pur ºi simplu “la mare”. Oglinzile sunt ochelarii de soare ºi aici doar maºinile luxoase ºi hainele “de firm㔠te fac sã fii nemuritor. Metafizica sexului, religia aroganþei ºi cea a grotescului guverneazã acest colþ de lume. O vreme am cãutat înþelesuri ascunse în cele mai stupide momente ºi in cele mai cretine ºabloane. Între timp, am învãþat sã mã mulþumesc cu ce primesc, în cel mai pragmatic mod posibil. Imaginaþia chiar e un lucru grozav, dar uneori trebuie sã ai grijã sã nu urmãreºti orice  fir  de  nisip  din  gândurile  tale,  viaþa  chiar  merge  mai departe, uneori fãrã sã­þi dai seama. Existã momente în viaþã când trebuie sã te opreºti, sã stai strâmb (dacã poþi) ºi sã judeci drept (iarãºi, dacã poþi) ºi sã porneºti din nou la drum, renunþând poate la alte lucruri la fel de importante. Hei, dragilor! Nu mã luaþi în seamã. Bat câmpii din cauza mãrii. Voi sã nu faceþi ca mine. Alegeþi sã fiþi Pro Fun cã doar e vacanþã, ce dracu’, iar de figuri triste e plinã lumea. Citiþi ºi daþi mai departe!

Hranã sãnãtoasã pentru animale fericite!

Pro FUN ­AUGUST 2011 ­ pag. 4


pag. 5 ­ Pro FUN ­AUGUST 2011


pag. 7 ­ Pro FUN ­AUGUST 2011


Pro FUN ­ MAI 2011 ­ pag. 8


Gadget Tableta NEURA 3G

Evolio NEURA  este  echipatã  cu  cel  mai performant  procesor  disponibil  pentru tablete: nVidia Tegra 2 Dual Core. Neura are conectivitate 3G, Wi­Fi, Bluetooth si Camera front. Ecranul multitouch de 9.7 inch (24.6 cm) este de tipul IPS multitouch Wide  View  Angle  oferind  o  calitate superioara a imaginilor si filmelor. Memoria internã  tip  SSD  este  de  16  GB  ºi  poate  fi extinsã cu încã 32 GB pe suport MicroSD, iar memoria RAM este DDR2, de 1GB. Dimensiunile tabletei sunt de 25x19x1,4 cm, iar  greutatea  este  de  780  grame  pentru versiunea 3G. Autonomia aproximativa a bateriei la Neura este intre 6­10 ore functionare continua: ­ 10 ore citire ­ 8 ore navigare internet cu wi­fi

Gadget ­ 7 ore redare video ­ 6 ore navigare internet cu 3G dar durata exacta de functionare este data de puterea  semnalului  wireless,  intensitatea luminoasa  a  ecranului,  volum,  temperatura ambientala, etc. Avantajele  NEURA  faþã  de  produsele internaþionale similare: ­ Neura poate accesa orice site bazat pe Flash si poate rula filme in Flash (dispune de Flash 10.3); ­ In cazul Neura, memoria internã de stocare poate  fi  mãritã;  tableta  citeºte  orice  card MicroSD prin slotul integrat; ­  Conectivitatea  USB  2.0  permite  accesul nativ la orice dispozitiv USB; ­ Neura are performanþe grafice superioare – ruleazã  filme  Full  HD  1080p  (prin intermediul docking station); ­  Neura  poate  dispune  suplimentar  de  un docking station cu conectare HDMI si LAN (Ethernet); ­  Sistemul  Android  permite  un  numãr semnificativ  mai  mare  de  aplicaþii  gratuite din Android Market. Garantie 3 ani! Tableta  Neura  beneficiaza,  in  premiera  in Romania, de: ­  Aplicatii  de  conþinut  special  concepute pentru piata din Romania (agregator de ºtiri,

Gadget librãrie virtualã  cu  eBooks,  TV  interactiv etc.) ­ O gama mai mare de accesorii disponibile: Adaptor  HDMI,  adaptor  LAN,  Huse  de protectie, Huse cu tastaturã, Doking Station, Standere,  Suport  auto  pentru  tetiera, Creioane capacitive ºi multe altele. In  plus,  Neura  se  poate  achizitiona  cu pachetul de aplicaþii “Business Plus“ ce ofera servicii pentru accesarea de la distanþã a unui computer  (Remote  desktop),  Cloud computing,  Audio  si  Videoconferinþã Multipunct, Asistenta tehnica. Specificatii tehnice NEURA: ­ CPU: Nvidia Tegra 2, 1Ghz, Dual Core ­ Display: 9,7” (4:3) Capacitiv Multitouch (4 points) ­ Storage: 16 GB iNAND Flash ­ Memory: 1 GB RAM DDR 2 ­ MicroSD: Suporta pana la 32 GB ­  Porturi:  1xUSB  2.0,  1xMiniUSB  2.0,  1x GSM  SIM  card  slot,  Docking  Port,  3,5mm Audio jack, 2x1W Speaker, Microfon Built In ­ Camera 1,3 MP Built In ­ Modem 3G integrat HSDPA / GPRS (900 Mhz, 2100 Mhz) ­ Wi­Fi (802.11 b/g/n) ­ Bluetooth 2.1 EDR ­ G­Sensor ­  Light Sensor ­ O/S: Android 2.2 / 3.0 pag. 9 ­ Pro FUN ­AUGUST 2011


Pro FUN ­ MAI 2011 ­ pag. 12


Pro FUN ­ MAI 2011


Pro FUN ­ IULIE 2011 ­ pag. 14 Pro FUN ­ AUGUST 2011 ­ pag. 14


Connect­R Gen: dance / hip hop ªtefan Mihalache – bãiatul care mai târziu avea sã devinã artistul pe nume Connect­R, s­a nãscut pe 9 iunie 1982 în Bucureºti. Cariera sa artistica a început la vârsta de 8 ani, când a fost selecþionat în grupul „Primãvara”, dar nu în calitate de cântãreþ, cum  v­aþi  fi  aºteptat,  ci  în  calitate  de  dansator, acesta învãþând toate tainele dansului modern    Deja de la 15 ani, hip­hopul a devenit una dintre marile  pasiuni  ale  lui  Connect­R,  acesta dedicându­i mare parte din timp, ascultând muzica celor  de  la  The  Fugees,  Jeru  The  Damaja,  Nas, Non­Fiction,  Wu  Tang…    A  intrat  prima  oara într­un  studio  în  1997  cu  ocazia  înregistrãrii primei sale piese numitã Observ, de pe compilaþia Real Hip­Hop. Aceasta a fost înregistratã alãturi de  colegii  din  trupa  fondatã  de  el  – Giganþii.  în 1999  a  lansat  o  nouã  piesã,  numitã Operaþie  Pe Suflet Deschis, care a urcat pânã pe locul 2 în top 50  la  Radio  Contact,  în  cel  mai  cunoscut  ºi apreciat  top  muzical  din  România  din  acele vremuri. în 2000, Connect­R a fondat Veritasaga, alãturi de Jivago, Preaetor ºi Dribbler.      Prima colaborare cu un nume mare din show­ bizul românesc a fost pentru melodia Fãrã Nume, a  trupei R.A.C.L.A.. Aceastã  piesã  a  fãcut  parte din albumul Plus Infinit al trupei R.A.C.L.A. La scurt timp dupã aceea a fost invitat sã facã din nou echipã pentru un alt album, numit Pãtratul Roºu. Tot  atunci  a  început  ºi  cariera  lui  de  producãtor muzical,  compunând  tot  albumul  R.A.C.L.A., numit Dexteritate.           în 2006 Connect­R a fãcut un pas înainte în cariera  sa  muzicalã,  stabilind  un  record impresionant:  în  acel  an  el  a  fost  primul  rapper care a evoluat pe scena Eurovisionului – împreunã cu Arsenie  el  a  reprezentat  atunci  Moldova  în marea  finalã,  cu  piesa Loca. Dacã  Dragostea Dispare – prima piesã româneascã de pe YouTube care a fost vizionatã de nu mai puþin de 1 milion de ori!      Una dintre cele mai importante colaborãri ale lui  Connect­R  a  fost  cea  cu Loredana,  pentru piesele  celor  2  seriale  de  la  Acasã  TV: ªatra  în

Asfinþit ºi Regina. A urmat prima colaborare cu Dj Sava fiind ºi prima colaborare pentru o piesã house,  în  formula  Dj  +  Mc  de  muzicã  dance, rezultatul fiind piesa Sunshine. The Reason a fost a doua piesã lansatã împreunã cu Dj Sava.      în 2007 Connect­R a hotãrât sã revinã cu un nou album. Artistul a lucrat la acest album doi ani ºi toate  piesele  pãstreazã  feeling­ul  R&B  fiind  în acelaºi  timp  o  mixturã  între  vechi  ºi  nou,  între hip­hop,  r&b  ºi  soul.  Albumul Dacã  Dragostea Dispare  conþine  16  piese,  o  parte  dintre  acestea fiind în colaborare cu Alex, Smiley, Don Baxter ºi Motzu.  Piesa Dacã  Dragostea  Dispare  a  fost prima piesã hip­hop care a rulat în heavy­rotation la radiouri, dupã 10 ani de pauzã în care acest gen a  lipsit  de  pe  posturile  naþionale.  în  octombrie 2008  a  fost  lansat  videoclipul  celui  de­al  doilea single  extras  de  pe  album: Nu­þi  Pierde Dragostea.  Urmãtorul  pas  al  lui  Connect­R  în cariera  lui  solo  a  fost  realizarea  piesei Burning Love, cea care urma sã devinã hitul anului 2009 ºi sã  staþioneze  o  perioadã  bunã  pe  prima  poziþie  a Nielsen  Music  Chart,  barometrul  de  mãsurare  a difuzãrilor radio ºi tv!      Urmãtorul single al lui Connect­R a fost piesa Murderer.    în  februarie  2010  a  participat împreunã  cu Anda  Adam,  la  Selecþia  Naþionalã pentru Eurovision. Piesa acestora – „Surrender”, o  piesã  cu  sound  occidental,  a  primit  voturile majoritãþii în sondajele online, însã în clasamentul juriului s­a situat pe locul 7, dintr­un total de 16 piese.           A  înfiinþat  casa  de  producþie Rappin’  On Production, fãcând echipã cu Chris Mayer ºi Nick Kamarera. La uºa Rappin’ On Production au bãtut mulþi  artiºti  în  cãutare  de  hituri,  astfel  cã  multe piese care se gãsesc pe posturile de radio ºi TV au trecut  mãcar  pentru  câteva  versuri  pe  la  studioul lui Connect­R. Pagina oficialã web: http://connect­r.eu pag. 15 ­ Pro FUN ­ AUGUST 2011


Vineri 5 August 2011 19:00 Concert "Jeunesse Moving Orchestra" Sala Capitol (Str. C.D. Loga, Nr. 2, Timiºoara)

Vineri 19 August 2011 20:30 "Traviata" Operã în trei acte Teatrul de Varã din Parcul Rozelor

Sâmbãtã 20 August 2011 20:30 "Voievodul Þiganilor" de J. Strauss Teatrul de Varã din Parcul Rozelor

Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 16 Pro FUN ­ AUGUST 2011 ­ pag. 16

Duminicã 21 August 2011 20:30 "Turandot" Operã în trei acte Teatrul de Varã din Parcul Rozelor

Sâmbãtã 27 August 2011 20:30 "Vãduva Veselã" Operetã în douã acte Teatrul de Varã din Parcul Rozelor

Duminicã 28 August 2011 12:00 Operã pentru copii "Motanul Încãlþat" Teatrul de Varã din Parcul Rozelor

20:30 "Nabucco" Operã în patru acte Teatrul de Varã din Parcul Rozelor


pag. 19 ­ Pro FUN ­ AUGUST 2011


HOTELURI & PENSIUNI DROBETA TR. SEVERIN Hotel Condor, Bd. Aluniº 18, Tel. 0252­ 311128, 0352­405300 Hotel Traian Blv. T. Vladimirescu, 74 Tel.: 0252­311760 Hotel Continental Blv. Carol I, Nr. 2 Tel.: 0252­306730 Motel Continental Calea Timisoarei, Nr. 16 Tel.: 0252­342144 Hotel Club G Str. Dr. Saidac 24 0252­322277 Hotel Tineretului Drobeta Tr­Severin Str. Crisan, Nr. 25 Tel.: 0252­317999 Hotel Severin Drobeta Tr­Severin Str. M. Eminescu Tel. 0252­312074 Hotel Tudor Calea Timisoarei nr. 180 Tel. 0352­405653

Hotel Clipa Str. Brâncoveanu 165 0352­401723 Hotel Tropical Str. IL Caragiale nr. 39 Tel. 0252­333023 Hotel Flora Calea Timisoarei 179 0252­333115 Hotel Palace Calea Timisoarei 185 Tel. 0352­405267 ORSOVA Hotel Meridian Str. Eroilor 12 Tel. 0252­326810 Hotel Manea Str. Portile de Fier 14A BÃILE HERCULANE Hotel ROMAN Str. Romana nr. 1 0255­560394 Hotel Ferdinand Piaþa Hercules nr.1 0255­206073 Hotel GETA Str. Castanilor nr. 2

Pro FUN ­ AUGUST 2011 ­ pag. 20

DROBETA TR. SEVERIN Pensiunea Ambiental Unirii nr. 72 Tel.: 0763­619296 Pensiunea Topaz Bv Tudor Vladimirescu Tel. 0252­319924 Pensiunea Bulevard Bv Tudor Vladimirescu Tel.: 0252­325448 Casa Andra Str. George Cosbuc 2­4 0352­401444 Pensiunea Europa Bv Tudor Vladimirescu 0252­333737 ORªOVA Flora Hostel Str. Portile de Fier 26A 0252­363644 BAIA DE ARAMÃ Pensiunea Izvorul Rece Sat Brebina nr. 47 Tel.: 0252­381509 MUNÞII SEMENIC Cabana Andra Munþii Semenic 0722­717.983 www.cabanaandra.ro CAZANELE DUNÃRII Pensiunea Melba Dubova, Str. Dunarii nr. 1 Tel.: 0252­368080 Steaua Dunãrii Eºelniþa, Str. Dunãrii nr. 1016 Tel. 0722­207918 Pensiunea Doina Eºelniþa, Str. Dunãrii 960, Tel. 0722­506476 Pensiunea Mraconia Golful Mraconiei nr. 1208 A Tel. 0747­ 532 718 Pensiunea Decebal Dubova, Tel.: 0252­368032 Cabana Delfinul Dubova, Codicea Mare  1 Tel.: 0747­373697 Pensiunea Maria Eselnita, Dunãrii 984 Tel.: 0729­997 519 Pensiunea Iulia Eselnita, Dunarii 1072B Tel.: 0722­394130

Pensiunea La Cazane Dubova, Ponicova Tel.: 0252­368093 Casa de vacanþã Timisoreanul Dubova, Tel.: 0753­585752 Casa Alex Eselnita, Mraconia nr. 1 Tel.: 0726­952 285 BÃILE HERCULANE Golden Spirit Str. Castanilor nr. 1, Tel. 0255­560016 Pensiunea CHARISMA Str. Trandafirilor nr. 137 Tel. 0255 561381 Pensiunea ªOIMUL Str. Zãvoiului nr. 104 Tel .0255.560.653 Pensiunea El PLAZZA Str. Vicol nr. 10 Tel. 0255 560 768 Pensiunea PRESIDENT STR. Castanilor nr. 9A Tel. 0745 609 554 Pensiunea ROUA DE MUNTE Str. Pecinisca, nr. 165 Tel. 0255.561.561 Pensiunea FOIªOR Str. Trandafirilor nr. 1B 0255­561177 Pensiunea ORHIDEEA str. Trandafirilor nr. 52 0255­560461 Pensiunea FLOARE DE COLÞ Str. Florilor nr. 7, 0255­ 560041 Pensiunea PLATINUM Str Vicol, nr. 40 0742­299916 Pensiunea ADRIAN Str. Trandafirilor nr. 89B 0255.560.141 Pensiunea Casa Maria Str. Zavoiului, 35A 0255.560.838 Pensiunea DUMBRAVA Valea Cernei, km 12  0744.551.764 Casa LORABELLA Str. Zãvoiului nr. 1 0255­561796 Pensiunea MAGIC Str. Trandafirilor 72 0255 560161


RESTAURANTE Restaurant Severino Severin Shopping Center Tel. 0746­102010 Restaurant Condor Bd. Aluniº 18, Tel. 0252­ 311128, 0352­405300 Restaurant 16,50 str. Traian nr. 50.  Tel. 0252­310478 Taverna Sârbului DN 6 (E 70), km 344, Faleza Dunãrii, Tel. 0252­342211 Restaurant Hotel Traian bd. Tudor Vladimirescu nr. 74. Tel. 0252­311760 Restaurant Caprice bd. Aluniº. Restaurant Dunãrea str. Crisan, nr. 23 Tel: 0742­873786 Restaurant Linz bd. T. Vladimirescu  151 Restaurant Tudor Calea Timisoarei nr. 180 Tel. 0352­405653

Restaurant Casa Andra str Gh Cosbuc nr 2­4 Restaurant Europa Bd. T. Vladimirescu,  66 Trattoria Il Calcio Bd T. Vladimirescu Restaurant Bulevard bd. T. Vladimirescu, 189 Restaurant Good Blv T. Vladimirescu 56 Tel. 0252­310311 Restaurant Clipa str. Brâncoveanu, nr.165 Tel. 0352­401723 Restaurant Topaz Str. Brancoveanu, nr. 43 Tel. 0252­319924 Restaurant London str. Traian nr. 230A Restaurant Carol Carol I, colþ cu Cicero Restaurant Tropical str. I. L. Caragiale nr. 39 Restaurant Regal Sun Str. Matei Vasilescu 5

PIZZA & FAST FOOD Portobello Calea Tg. Jiului nr. 2 Hypermarket Cora 16,50 str. Traian nr. 50. Tel. 0252­310478 Aurora Horia nr. 2 0733­910933 Exclusive str. Alion, nr. 49A Fast Food Expres B­dul Revolutiei nr. 2 Str. Independenþei nr. 49 Str. Traian nr. 84 Irish Pub Bd Carol colþ cu Cicero Craft str. Alion, nr. 5A

Kripton str. Criºan nr. 8 Beraria Hanovra Independentei, Nr. 168 El Greco Bd Revoluþiei colþ cu Orly Grigo Bd T. Vladimirescu 126, bl. IS8 parter Trattoria Il Calcio Bd T. Vladimirescu Fresh Bd Revoluþiei, zona Dunãrea La Papa Str. Decebal

pag. 21 ­ Pro FUN ­ AUGUST 2011


Ce ne spunem cand nu ne vorbim

Miercuri, 10 August 2011, ora 21 MUSE PUB, Bucuresti ­ Teatrul de pe Lipscani

Cinema 3D Moangã

Complex Fortuna Severin (Interex) Program: Luni­Vineri: 18.00, 20.00, 22.00 Sâmbãtã, Duminicã: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Dragostea dureaza 3 ani

Miercuri, 17 August 2011, ora 21 MUSE PUB, Bucuresti ­ Teatrul de pe Lipscani

Concert Deftones

Bucureºti, Sambata, 13 August 2011, ora 18:00

Semenic Fest

Caras­Severin, Gãrâna., 5­6 august 2011 2011

Romania­Franța

Marti, 6 Septembrie 2011, ora 21:45 Arena Nationala, Bucuresti

Te iubesc! Te iubesc? ATHEIST

Marti, 23 August 2011, ora 21:00 Muse Pub, Bucuresti ­ Teatrul de pe Lipscani 15.08.11 ­ Cluj Napoca, Euphoria Music Hall; 16.08.11 ­ Bucuresti, Club Fabrica

BLOCATI IN DORMITOR

BUSTENI, 10 AUGUST 2011 / ora 18:00, CENTRUL CULTURAL AUREL STROE

Folclor la poalelel Bucegilor

BUSTENI, 11 AUGUST 2011 / ora 18:00, CENTRUL CULTURAL AUREL STROE

Alternative Summer Day

Bucureºti, Arenele Romane, 13 august 2011, ora 17:00

The Mission Dance Weekend

Vineri, 5 August 2011, ora 20:00, Hanul Piratilor­Navodari

Pro FUN ­ AUGUST 2011 ­ pag. 22


Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa, la a 48­a ediþie A 48­a ediþie a Sãrbãtorii Peºterii Topolniþa  din  comuna mehedinþeanã  Cireºu  va  fi organizatã Duminicã 21 August, în zona acestui monument carstic. Peºtera Topolniþa, este amplasatã în  partea  centralã  a  Podiºului Mehedinþi, între localitãþile Cireºu ºi Marga, la 30 de kilometri nord de Drobeta  Turnu  Severin,  ºi  este închisã  în  restul  anului  din  cauza accesului  dificil  pe  culoarele sectoarelor subacvatice. Cu o lungime de 10,3 kilometri, ea  a  fost  sãpatã  în  calcarele malmneocomiene  din  Dealul Prosacului,  la  400  de  metri altitudine. Este o peºterã gigant, cu o reþea de galerii dispuse pe patru niveluri: douã fosile, unul subfosil ºi celãlalt activ. A  fost  sãpatã  de  trei  râuri: Topolniþa,  Gãurinþi  ºi  Ponorât.

Peºtera are cinci guri de acces: gura Prosacului (un impresionant portal de 67 de metri înãlþime), gaura lui Ciocardie,  intrare  cunoscutã  sub numele Peºtera Femeii, ºi cele douã deschideri de la Gãurinþi. În peºterã  au  fost  descoperite urme  umane  din  neolitic,  iar  din punct  de  vedere  carstic,  aici  se gãsesc  cele  mai  interesante formaþiuni  fosiliere,  unele  dintre acestea unice în lume. Duminicã,  21  august  2011, organizaþia A.T.M.E. SPEO ALPIN MH  va  deschide  pentru  vizitatori poarta  care  bloca  accesul  în Culoarul  Coloanelor ºi  va  asigura serviciile de ghid cãtre Pãdurea de Lumânãri ºi  Lacul  de Cleºtar  al peºterii. Invitaþi: Ansamblul „Danubius” din  Drobeta­Turnu­Severin ºi fanfara localã.

Concursuri  ­ Þuicã de Cireasã aºteaptã participanþi. De la sãrbãtoare nu vor lipsi nici micii  ºi  voia  bunã,  autoritãþile locale din Cireºu dorind ca oamenii prezenþi sã petreacã ºi sã se simtã bine.

COFFEE Aurora Horia nr. 2 Pop’s Cafe Severin Shopping Center, Barcelona Cafe Bd Carol (parc) Soho str Criºan nr. 36 Tel. 0729­827922 Good Bd T. Vladimirescu 26 Sweet Coffe bd. T. Vladimirescu

Soul Cafe Str. Orly Cafe Exclusive Fortuna Severin (Interex) Decebal Caffe Str. Horia nr. 12, et. 2 Bizzu Str. Th. Costescu 1­3 Dream Str. Th. Costescu 1­3 Clipa Str. Brâncoveanu 165 Crinu, Lângã Fântâna artezianã

CLUB & PUB Cafe­Bar NESSUS Hotel Roman Bãile Herculane Club 70 bd. Revolutiei, Peco Crihala Tiki Taka Barcelona Complex Dunãrea

Club Kripton str. Criºan nr. 8 Club Diplomat Str. Dr. Babeº nr. 44C. Club G Str. Dr. Saidac 24 Irish Pub Bd Carol I pag. 23 ­ Pro FUN ­ AUGUST 2011


www.pro足fun.ro

Revista Pro FUN august 2011  
Revista Pro FUN august 2011  

Singura revistă de timp liber din Drobeta Turnu Severin

Advertisement