Page 1

L E K RS

SE L E ED

FO R GØ

R E B OR

F

Dette hæfte tilhører_____________________________


TILLYKKE

Du/I er nu kommet i besiddelse af denne bog, fordi du/I er gravid(e). Tillykke! Bogens formål er at give dig og din partner en god og tryg fødsel, og det skabes først og fremmest ved forberedelse. Her får du/I informationer, øvelser, oversigt over forløbet, redskaber m.m., så du/I er helt klar til, når den lille skal til verden. Bogen skal medbringes til alle konsultationer med jordemoder Vi glæder os til at hjælpe dig/jer til en god fødsel!

2

Hæftet er lavet i et samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest, Cecilie Lind og Pia Smith Baun, 2016


OVERSIGT OVER GRAVIDITETSFORLØB TYPE

Uge 12

Nakkefoldsscanning

Fosteret scannes og terminsdagen fastlægges

Uge 16

Jordemoderkonsultation

Uge 19-20

Misdannelsesscanning

Jordemoderen danner overblik over den gravide. Der forventningsafstemmes og drøftes evt. tidligere fødsel Lægen scanner fosteret for misdannelser i organer

Uge 21

Jordemoderkonsultation

Uge 25

Læge

Tjek af den gravide og barnets og barnets udvikling

Uge 29

Jordemoderkonsultation

Opfølgning på tidligere samtale, nye informationer samt drøftelse af overvejelser omkring fødslen

Der er sat 20 min af til denne konsultation

Uge 30-3234

Fødselsforberedelse

Kurset består af 3 moduler, som alle varer 2 timer. Undervisning omhandler graviditet, fødsel og det nyfødte barn

Tilbydes til førstegangsfødende

Uge 32

Læge

Tjek af den gravide og barnets udvikling

Uge 35-36

Jordemoderkonsultation

Vurdering af barnets udvikling samt forberedelse af fødslen for mor og partner/hjælper. Der undersøges desuden, om barnet ligger rigtigt

Førstegangsfødende har ofte konsultation i uge 35 og flergangsfødende i uge 36

Uge 37+39

Jordemoderkonsultation

Den gravides velbefindende diskuteres, og der snakkes om modtagelsen af det nye barn – herunder den første amning

Ved hjemmefødsel kommer jordemoder på besøg i hjemmet i uge 37

Uge 41/40+) Jordemoderkonsultation

Vækst og stilling hos barnet undersøges. Bekymringer om “at gå over tiden” drøftes, og fordele og ulemper ved igangsættelse diskuteres

1-3 uger efter Jordemoderfødsen konsultation

Her drøftes fødselsforløbet, familiedannelse og ge- Der tilbydes efterfødselssamtale til alle nerelt kvindens fysiske tilstand. Desuden vejledes førstegangsfødende. Flergangsfødende tilbyde samtale ved behov der i amning og almen pleje af barnet

8 uger efter fødsel

Læge

INDHOLD

BEMÆRKNINGER

UGE

DATO

Det er valgtfrit at undersøge barnets sandsynlighed for at udvikle Down Syndrom Der er sat 40 min. af til denne konsultation. Får du medicin, medbring da oplysninger om navn og dosis Dette er valgfrit

Denne konsultation tilbydes kun ved specielle behov (Sociale behov, overvægt, sygdom)

Gynækologisk undersøgelse hos din læge. Her tjekkes om din livmoder har trukket sig ordentligt sammen

Undersøgelsen vil være den samme, selvom du har født ved kejsersnit

3


Nakkefoldsscanning Her vurderes fosterets størrelse og dets stilling i livmoderen, samt hvor meget fostervand der er – og ud fra disse oplysninger fastlægges terminsdatoen. Samtidig tilbydes en måling af tykkelsen på fosterets nakkefold. Denne måling bruges til at beregne risikoen for, om barnet vil udvikle Downs syndrom. Dette er et tilbud og altså valgfrit.

Jordemoderkonsultationer/undersøgelser Til første konsultation er der sat ekstra tid af. Her danner jordemoder et overblik over den gravides fysiske, psykiske og sociale situation i forbindelse med graviditeten. Der forventningsafstemmes og drøftes evt. tidligere fødsel. Derudover vil jordemoderen præsentere vores tilbud om fødsel- og forældreforberedelse. Til de resterende konsultationer vil der typisk være sat 20 minutter af til konsultation og undersøgelse. Til alle konsultationer er der mulighed for at stille spørgsmål. Jordemoderen vil desuden ofte tilbyde at undersøge, hvordan livmoderen vokser ved at mærke dig på maven. Ofte er der mulighed for at høre barnets hjertelyd. Vi anbefaler i høj grad at partneren/hjælperen til fødslen deltager i disse møder.

Misdannelsesscanning Sonografen eller lægen scanner fosteret anatomi igennem og kigger efter misdannelser i organerne (hoved, hjerte, rygsøjle, bugvæg, mave- og tarmsystem, nyrer, blære, arme og ben). Desuden ses fosterbevægelserne, fostervandsmængden samt moderkagens placering. Ved måling af maveomfang, lårben og hovedets omfang kan det endvidere fastslås, om fosteret vokser som forventet. Hvis der opdages misdannelser, vil du/I få en samtale med en speciallæge omkring problemet, behandlingsmuligheder og eventuelle konsekvenser

Lægebesøg Ved lægebesøg bliver barnets hjertelyd undersøgt nærmere og urinen undersøges. Her tjekkes blodtrykket, og der kigges på blandt andet forhøjet niveauer af glukose og protein. Er der eventuelle spørgsmål, er der også tid til at få svar her.

Fødselsforberedelse Som førstegangsforældre tilbydes I at deltage i "En familie fødes", som er et gratis fødsels– og familiekursus. Vi ønsker med kurset at give jer de bedst mulige forudsætninger ved at støtte jeres rolle som kommende forældre. Kurset lægger op til, at I som kommende forældre kan inspirere hinanden og udveksle forestillinger og tanker. I vil også få aktuel viden, som I kan have gavn af i forbindelse med fødslen og den første tid med jeres nyfødte barn. Kurset består af 3 moduler, som alle varer 2 timer: • At føde • Det nyfødte barn • At blive familie w “Min mand er vigtig i forløbet og skal være med til samtalerne, for jo mere han ved inden, jo bedre bliver han til at støtte under selve fødslen, fordi han ved helt præcis, hvad der skal ske.” – Mor fra Holstebro

4


INDHOLDSFORTEGNELSE

Mad, drikke og motion i graviditeten 6 JORDEMODERKONSULTATION I UGE 16 10 Fødslens hormoner 12 Misdannelsesscanning i uge 19-20 14 Diversen under graviditeten 16 JORDEMODERKONSULTATION I UGE 29 18 Fødselsformer 20 Smertelindring 22 Øvelser til vejrtrækning og fødselsforberedelse med yoga 24 Diverse under graviditet 26 Fødselsstillinger 28 Kejsersnittet 30 JORDEMODERKONSULTATION I UGE 35-36 34 Fødslens faser 36 Øvelse – afprøv din smerteterskel 38 Klar til fødsel 40 Indlæggelse efter fødsel 42 FØDSELSPLAN 44 JORDEMODERKONSULTATION I UGE uge 37+39 46 At gå over tid 48 JORDEMODERKONSULTATION I UGE uge 41(40+) 50 Nu sker det! 52 Trivselsskema 54 Mad til baby 56

5


MAD OG DRIKKE

UNDER GRAVIDITETEN Det er vigtigt at spise sundt, ikke for meget og at bevæge sig. Når du er gravid, er det særligt vigtigt for at få en god graviditet og give barnet den bedste start på livet. Det anbefales at leve efter de ti officielle kostråd.

DET SKAL DU HELST UNDGÅ Visse rovfisk: Spis ikke mere end 100 g om ugen af de store rovfisk, fordi de kan have et højt indhold af kviksølv. Det er helleflynder, sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, sandart, oliefisk, escolar, rokke og tun. Hvis du spiser rå fisk, skal du desuden være opmærksom på holdbarheden og friskheden. Alkohol: Undgå alkohol, når du er gravid. Alkohol passerer gennem moderkagen og over i barnet. Kaffe, te og cola: Drik ikke mere end 3 kopper kaffe om dagen og begræns mængderne af andre drikkevarer, der indeholder koffein. Lakrids: Spis maks. 50 g lakrids om dagen. Lakrids indeholder et stof, som kan give ødemer og forhøjet blodtryk. Lever og levertran: Undgå lever og levertran da det kan indeholde meget A-vitamin. For store mængder A-vitamin kan give misdannelser hos fosteret. Du kan godt spise leverpostej.

TILSKUD Når du er gravid, er behovet for de fleste vitaminer og mineraler lidt større end normalt. Det gælder især folsyre, D-vitamin og jern, men det gælder ikke A-vitamin. Tag ikke større tilskud end anbefalet under graviditeten. Drikker du ikke mælk eller spiser mælkeprodukter anbefales: CalCium – 500 mg calcium dagligt gennem hele graviditeten.

6


MOTION Motion er godt under graviditeten – både for dig og dit barn. Under graviditeten bliver din krop belastet mere end normalt, derfor er motion vigtigt, fordi det styrker dine knogler, muskler og led. Fysisk aktivitet er desuden godt for dit humør og velvære. Er du i god form, vil du være fysisk bedre rustet til at klare fødslen, og dit barn får bedre betingelser i livmoderen. Samtidig er motion med til at begrænse din vægtstigning og giver også en lavere risiko for fx svangerskabsforgiftning og graviditetssukkersyge.

Forslag til motion for gravide • Gåture i rask tempo • Tage trappen • Cykling • Svømning og vandgymnastik • Stavgang • Styrketræning • Graviditetsgymnastik

Kilde: Fødevarestyrrelsen og Sundhedsstyrelsen


BRUG AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN, ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER Når du er gravid, deler du alt, hvad du drikker, spiser eller på anden måde indtager, med dit barn. Det gælder også virkning såvel som bivirkninger af afhængighedsskabende medicin, alkohol eller andre rusmidler. Familieambulatoriet (et regionalt tilbud) kan vejlede dig og din evt. partner i forhold til, om I har grund til at være bekymrede. Teamet i ambulatoriet indstiller og regulerer din behandling under graviditeten og holder øje med, om barnet udvikler sig, som det skal. Teamet har også mulighed for at følge barnet efter fødslen.

SVÆR GRAVIDITETSKVALME Morgenkvalme optræder i de første måneder af graviditeten i 70-80 % af alle graviditeter, og hos ca. halvdelen forekommer der også opkastninger. Bliver opkastningerne så kraftige, at de præger din almentilstand eller medfører vægttab, taler man om svær graviditetskvalme. Tilstanden har ingen følger for det barn, du venter. Det hjælper, hvis du spiser og drikker så meget som muligt, selv om du har kvalme. Spis og drik hver 2. time. Kroppen har behov for de næringsstoffer, som maden giver, så det er vigtigt på trods af kvalme og opkastning at forsøge at få tilstrækkeligt energi og protein. Betragt mad og drikke som en vigtig del af behandlingen.

KENDT JORDEMODERORDNING Vi tilbyder ”kendt jordmoderordning” til godt halvdelen af vore gravide og fødende. Det betyder, at du/I tilknyttes et team af 2-4 jordemødre, som følger dig/jer gennem hele forløbet. Under graviditeten er det dermed de samme jordemødre, du/I møder hver gang, du/I er i konsultationen. Når fødslen starter, ringer du/I på et direkte telefonnummer til den af teamets jordemødre, der har vagten på fødegangen. På den måde er hovedparten af gravide/par sikre på at kende jordemoderen til fødslen, og hun kender dig/jer og jeres aftaler.

8


9


JORDEMODERKONSULTATION UGE 16

OVERVEJELSE FORUD FOR DENNE KONSULTATION

Ved denne konsultation/undersøgelse danner jordemoderen overblik over dig som gravid. Der forventningsafstemmes og drøftes evt. tidligere fødsel.

• Hvor meget regner jeg med at arbejde under graviditeten?

• Er jeg i tvivl om, hvad jeg må spise, drikke eller på anden måde indtage? • Er der noget, jeg allerede nu frygter? • Hvad er mine tanker om kendt jordemoderordning? • Har du født før: Hvordan gik min sidste fødsel? Er der noget, jeg allerede nu skal gøre opmærksom på?

10


11


FØDSLENS HORMONER Fødslen udspiller sig som et samspil med forskellige hormoner. Det er netop hormonerne, der gør kroppens arbejde muligt.

Oxytocin Oxytocin er vores yngelpleje-stof. Kærlighedshormonet. Oxytocin giver os alt det, man skal bruge for at lave familie: det øges, når vi har sex, når vi berøres, når vi kysser, når vi er tætte og fortrolige, når vi har veer, når vi føder, når vi modtager og knytter os til vores barn, og når vi ammer. I store doser gør oxytocinet os indadvendte og sætter os i en form for trancetilstand. Oxytocin hæver smertegrænsen markant. Det sænker puls og blodtryk og øger sårheling. Det styrer nedløbsrefleksen, så mælken løber, når babyen er tæt på mor, og det er betingelsen for tilknytning mellem mor og barn. Og så er oxytocin DET, der laver veerne. Uden oxytocin, ingen veer.

Endorfin

Endorfin er kroppens eget smertestillende morfinstof. Det bedøver lokalt, hvor der er behov for det, og det gør os glade og opstemte. Derfor kaldes det også vores lykkehormon. Endorfin frigøres, når noget gør ondt samt ved rytmisk bevægelse, fx dans eller løb. Det er blandt andet derfor, fødende har det rart med at stå og bevæge sig under fødslen. Rytmen i sig selv er vigtig.

Adrenalin

Adrenalin er kroppens alarmstof. Kamp/flugt-hormonet. Det gør os – i moderate doser – årvågne, handleorienterede, gode til at organisere og finde udvejen på et problem og gode til at ignorere uvæsentlige detaljer. Adrenalin i store doser får os i panik, så vi kun mærker én stærk impuls: Lad mig komme væk herfra!

Netop samspillet mellem hormonerne har betydning for fødslens forløb 1: Oxytocin og endorfin skal være højt, for at fødslen går fremad, og for at den fødende får naturlig lindring af smerter. Det bliver det af tryghed, berøring eller kys, af rytmisk bevægelse og af veer. Jo flere gode, regelmæssige veer, jo mere oxytocin, jo mindre smerte. 2: Adrenalin hæmmer oxytocin! Er kvinden bange, utryg, forskrækket eller på vagt, falder hendes oxytocin. Dermed bliver hendes veer mindre effektive, og det kan betyde, at fødslen bliver længere, og at smerterne og lidelsen bliver forstærkede. Dette kan du selv gøre for at fremme hormonerne samspil Du skal kunne give dig hen til at være FULDSTÆNDIG TRYG, for at fødselsmekanismen virker. Det er ren biologi. Din partner kan være med til at beskytte dig og sørge for, at betingelserne for din tryghed er til stede. For du kan ikke organisere noget selv, når du har veer. Din partner kan favne, røre, kysse og nusse dig så meget, som du orker det, både før og under fødslen. Du kan bevæge dig rytmisk, sådan som det føles godt og kun lægge dig ned, hvis du er træt og hviler dig. En fødsel er et fysisk arbejde, og særligt gravide er fysisk låste, når de ligger ned.

12


KÌrlighedshormonet oxytocin giver alt det, du skal bruge under fødslen

13


MISDANNELSES-

SCANNING UGE 19-20

Alle gravide kan bede om at få scannet fosteret for misdannelser. Undersøgelsen tager 15-20 minutter. Først ses efter om fostrets udvikler sig, som det skal. Derefter bliver fostrets organer gennemgået for at kigge efter eventuelle misdannelser. Desuden bliver fostrets bevægelser, moderkagens beliggenhed og mængden af fostervand undersøgt. Ved at tjekke for misdannelser er det muligt at være forberedt på eventuel operation af barnet lige efter fødslen. I langt de fleste tilfælde, er der ikke nogle misdannelser at finde. Det anbefales ikke at tage børn med til denne scanning, da scanningen kræver ro og koncentration.

OVERVEJELSE FORUD FOR DENNE SCANNING • Ønsker jeg en misdannelsesscaning? • Hvem vil jeg have med til scanning?

14


15


MÆRKE LIV Fra uge 24 kan du ofte mærke liv i maven alt afhængigt af, hvor barnets fødder og arme ligger samt placering af moderkagen. Mærk gerne efter hver dag om der er liv.

PLUKVEER

Plukveer kan forekomme i den sidste havdel af graviditeten. Det er smertefrie og regelmæssige sammentrækninger af livmoderen og opstår, når livmoderen vokser og muskulaturen i livmoderen trækker sig sammen. Det er normalt opleve plukveer, og de kræver ikke behandling, hvis de efter kort tid forsvinder igen. Det kan være svært at skelne mellem plukveer og fødselsveer. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din jordemoder eller din læge.

AMNING Det er dejligt at amme, når det fungerer godt for både dig og dit barn. Amning kræver ro, tid og tålmodighed og af og til også en god portion stædighed. Støtte og opmuntring fra den nære familie har stor og afgørende betydning for jer som forældre. I kan forvente, at de første uger er en læreproces for både jer som forældre og for jeres barn. Der er en række fordele ved amning. Blandt andet at maden er lige ved hånden, den er sund, tempereret og opfylder barnets behov for ernæring, tæt kontakt og tryghed. Til tider kan det være en udfordring, fordi det kræver en stor indsats i en periode, hvor meget er helt nyt for jer. Derfor støtter vi jer alt det, I behøver, og afstemmer vores hjælp, så det passer til jeres behov.

16 16

Vi har Vest n bristn


STORT FOKUS PÅ BRISTNINGER I 2013 indførte vi på fødegangene i Herning og Holstebro nogle tiltag for at reducere antallet store bristninger. Vi har haft stor succes med disse tiltag, og det har medført, at vi nu har halveret antallet af store bristninger, så risikoen for en førstegangsfødende nu ligger på under 3%, hvilket er et af de laveste tal i Danmark. Vi arbejder fortsat på at nedbringe tallet yderligere. For dig som fødende indebærer det, at jordemoderen støtter mellemkødet med et fast pres, når barnets hoved fødes, og hun vil holde let igen på barnets hoved, så det fødes langsomt og roligt. Du vil blive vejledt i at gispe og puste, så barnets hoved fødes så skånsomt som muligt. For at vi kan se udgangen af fødselsvejen og støtte mellemkødet bedst muligt med ovennævnte metode, er det nødvendigt, at du føder i sideleje eller er halvt siddende. Du kan sagtens bruge andre føde- og hvilestillinger undervejs. Vi vil dog anbefale, at du i den sidste del af fødslen – typisk de sidste 4-5 presseveer – er i sideleje eller halvsiddende, da vi nu ved, at din risiko for en stor fødselsbristning mindskes betydeligt.

r på Hospitalsenheden nedsat antallet af store ninger fra 8% til 3% 17


JORDEMODERKONSULTATION UGE 29

OVERVEJELSE FORUD FOR DENNE KONSULTATION • Har du gjort dig nogle overvejelser omkring selve fødslen? • Er der noget, du frygter? • Har du mærket plukveer? • Har du mærket liv? • Har du overvejet at føde andre steder, end der hvor du er tilknyttet nu? • Vil du amme dit barn?

18

Denne konsultation/undersøgelse er en opfølgning på den foregående samtale. Du får nye relevante informationer samt drøfter overvejelser omkring fødslen. Til konsultationen er der afsat 20 minutter.


19


FØDSELSFORMER Denne side bliver gennemgået til konsultationen

SMERTE Naturlig fødsel

På denne side ses fire forskellige fødselsformer. Planlagt kejsersnit som er fastlagt forud for fødslen. Akut kejsersnit som bliver foretaget efter et forsøg på at føde naturligt. Her fungerer kejsersnittet som et sikkerhedsnet for den naturlige fødsel. Forberedt naturlig fødsel er, når du aktivt og på forhånd har forberedt dig på fødslen – herunder også smertelindring. Den naturlige fødsel er der, hvor der ikke ønskes smertestildende.

Begge illustrationer på denne side giver et indblik i de forskellige fødselsformer. Ingen fødsler er ens, og illustrationen er derfor generaliserende. Illustrationen viser tidsrammer for, hvornår barnet kommer til verden ved de forskellige forløb, og hvor lang tid det tager at komme sig fysisk over fødslen.

Forberedt naturlig fødsel

Akut kejsersnit

Planlagt kejsersnit

TIDSPER

FOR AT KOMM EFTER FØDS

20


RIODE

ME SIG SEL

SVØMMEBANE 21


Jeg tror, at det er smerterne, jeg frygter allermest. Men til denne fødsel er der heldigvis lagt en plan for mine smerter. – Mor fra Holstebro

22


DU FÅR IKKE EN MEDALJE FOR AT KLARE DIG UDEN

SMERTELI

NDRING

Typer af smertelindring Elektroder

Dybe og rolige vejrtrækninger giver mere kontrol over veen

TENS er let elektrisk nervestimulering, som den gravide selv kan styre

Varmt vand

“Bistik”

Massage

* Epiduralblokade

Varmt vand virker beroligende for veerne. Vi fylder gerne karet

Sterilvandspapler er god mod lokale smerter i hele fødselsforløbet

Let berøring, kraftig massage eller et konstant tryk

Epiduralblokade virker mod smertefudle veer og anlægges af nakoselæge*

Varmepuder

Pudendusblokade*

Varmestykker eller geleposer kan lægges der, hvor det gør ondt

Pudendusblokade bedøver mellemkødet og anlægges i presseperioden*

Akupunktur

Lokalbedøvelse*

Akupunktur virker afslappende og smertelindrende. De skal helst sidde 20-30 min.

Lokalbedøvelse i mellemkødet ved indsprøjtning, spray el. gel. Denne form bruges ofte efter fødslen

* Snak med jordemoder om bivirk-

Vejrtrækning


ØVELSER På Hospitalsenheden Vests hjemmeside (www.vest.dk) kan du under ‘Træning af krop og åndedræt til fødslen’ finde vejledningsvideoer, der kan hjælpe dig med at træne åndedrættet og kroppen til fødslen. Prøv meget gerne øvelserne derhjemme.

FØDSELSFORBEREDELSE MED YOGA

Yoga er en af de træningsformer, du kan bruge som forberedelse til fødslen – se om det er noget for dig ved at følge videoerne på vores hjemmeside.

24


ØVELSER MED VEJRTRÆKNING

Vejrtrækningen har stor betydning for fødslen. Det er vigtigt for at kunne bevare kontrollen over din krop og lindre/kontrollere fødselssmerten. Vejrtrækningen har også betydning for dit barns ilttilførsel under fødslen. Se hvordan du øver vejrtrækningen på vores hjemmeside.

TRÆNING AF DYBT ÅNDEDRÆT

TRÆNING AF OVERFLADISK ÅNDEDRÆT

25


PARTNERS ROLLE FØR FØDSLEN • Kend vejen til fødestedet på forhånd • Op til terminen skal der altid være nok benzin/diesel på bilen • Du skal huske tasken, som består af vigtige papirer og nødvendigt indhold • Lav øvelser med den gravide • Øv fødestillinger og hvordan du kan hjælpe/støtte • Snak med den gravide om smerteplan • Lav øvelserne selvom den gravide ikke tror, hun får brug for det • Forventningsafstemning af roller under fødslen • Vær næreværende op til fødslen • Sæt jer sammen ind i, hvad et akut kejsersnit vil sige, så I er forberedt, hvis det bliver nødvendigt • Du tager tid på veerne og pauserne • Du ringer til jordemoder, når vandet går

26


GRAVIDITETSGENER I graviditeten vil du typisk opleve både fysiske og psykiske gener og forandringer. Du kan generelt forebygge og mindske generne ved at motionere dagligt og spise sundt. Typiske gener i starten graviditeten: • Kvalme og opkast • Træthed • Humørsvingninger • Ømme bryster • Følsomt tandkød • Hovedpine og svimmelhed

VENDE BARNET I slutningen af graviditeten vil 3-4 % af alle fostre ligge med numsen/sædet nedad eller på tværs i livmoderen, hvilket erfaringsmæssigt er mere kompliceret at føde. Ved underkropspræsentation (sædestilling) kan der henvises til fødselslæge, som vil forsøge at vende fosteret til hovedstilling med en såkaldt ydre vending. Ydre vendingsforsøg foretages i graviditetsuge 36 under vejledning af ultralyd og med overvågning af fostrets hjerteaktion. Ydre vending lykkes hos op mod halvdelen af de gravide. Lykkedes vendingen ikke, skal du og lægen tage stilling til, om fødslen skal ske ved naturlig fødsel eller kejsersnit.

Typiske gener i midten af graviditeten: • Ledbåndssmerter • Plukveer Typiske gener i slutningen af graviditeten: • Bækkensmerter • Halsbrand • Stakåndethed • Vækseophobning • Forstoppelse og hæmorider • Træthed

27


ØVELSER AFPRØV STILLINGERNE

MED DIN PARTNER

Afprøv fødestillingerne derhjemme, hvor partneren kommer i spil. Nogle stillinger kan godt være fysisk krævende af manden, og derfor kan det være en fordel på forhånd at vurdere, om disse stillinger er en mulighed.

29


FØDSEL I VAND

Du har mulighed for at føde i vand, hvis din graviditet har været ukompliceret, du føder til termin (uge 37-42), og hvis fødslen forløber normalt. Det vil sige, at der ikke er behov for indgreb under fødslen, eks. vestimulerende drop. Det varme vand har en lindrende effekt på vesmerterne, og mange har rigtig god effekt heraf under fødslen. Har du problemer med bækkenløsning, kan det også være en fordel at anvende det varme vand, da du kan bevæge dig mere frit i vandet og ikke mærker samme tyngde. Du skal være opmærksom på, at efter barnets fødsel, skal du relativt hurtigt op af vandet og på fødelejet for at føde moderkagen, da den ikke må fødes i vandet. Ønsker du at føde i vand, er det tidligt nok at beslutte under fødslen.

KEJSER PLANLAGT KEJSERSNIT Hvis kejsersnittet er planlagt, og der ikke er noget fagligt, der taler imod det, kan du/I se barnet komme til verden, og barnet kan komme direkte op til moderens bryst hud mod hud. Den tidlige kontakt kan have betydning for amningen og for tilknytningen til jeres barn. Hvis der er behov for det, undersøges barnet, før det kommer hen til dig/jer. Efter operationen kommer du/I enten direkte på det barselsafsnittet eller på opvågningsafdelingen, indtil du vurderes klar til at komme tilbage på barselsafsnittet.

AKUT KEJSERSNIT I tilfælde af akut opståede komplikationer i graviditeten eller under fødslen, kan det blive nødvendigt at foretage et akut kejsersnit. I de fleste tilfælde skyldes det, at barnet har brug for at blive forløst inden for relativ kort tid. I andre tilfælde kan det være mindre akut og eksempelvis skyldes, at fødslen ikke skrider fremad trods indgreb med vestimulerende medicin osv.

Jeg t tanken o hvad de – Mor fra 30


HJEMMEFØDSEL

At føde hjemme er et reelt valg på linje med ønsket om at føde på et hospital. Ifølge de seneste års undersøgelser er en hjemmefødsel lige så sikker som en fødsel på hospital, hvis graviditeten er forløbet normalt. I Herning er der et kendt jordemoder-team, der primært tager sig af hjemmefødsler. En hjemmefødsel med en kendt jordemoder giver optimale betingelse for tryghed, tillid og sikkerhed. Ønsker du/I at føde hjemme, kan du/I bede om at blive tilknyttet teamet på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten.

RSNITTET At føde ved kejsersnit kræver en lægelig begrundelse (ordination). Hvis du har spørgsmål hertil, kan du tale med din jordemoder eller en fødselslæge i forbindelse med scanninger i graviditeten. Selve kejsersnittet foregår oftest i Spinal-bedøvelse (rygmarvsblokade), så du er vågen under indgrebet. Du skal stadig være fastende. Det er tilladt at have 1 voksen person med, som f.eks barnets far. På operationsstuen vil der være narkosepersonale (2-3 personer), operationspersonale (2 personer), kirurger (2 personer) og jordemoder. I forbindelse med uddannelse af personale kan der være studerende med på stuen.

MULIGE KOMPLIKATIONER VED KEJSERSNIT For det meste er mor og barn klar til at tage hjem få dage efter kejsersnittet. Dog er der lidt større risiko for komplikationer ved kejsersnit i forhold til naturlig fødsel – især ved de akutte kejsersnit. Problemerne er først og fremmest de samme, som gælder for alle andre typer af operationer. Det vil sige en lidt større risiko for blødninger og infektioner. Under operationen kan der i meget sjældne tilfælde opstå skade på blære eller tarm. Det sker dog oftest kun, hvis man tidligere er blevet opereret – evt. et tidligere kejsersnit. Lægen vil med det samme reparere skaderne, men det kan medføre behov for længere indlæggelse. Desuden medfører operationen også en længere helningsperiode. De første døgn efter fødslen må du derfor ikke selv løfte barnet og i den følgende uge, må du kun løfte, hvad der svarer til barnets vægt.

tænker, det er en god ide at tænke om akut kejsersnit – man ved aldrig, er kan ske under fødslen.” a Ikast 31


AFKRYDSNINGSSKEMA - udfyldes inden næste konsultation Afkryds hvilke overvejelser du på nuværende tidspunkt har om fødslen.

Hvilken fødselsform ønsker du? Naturlig fødsel Igangsat naturlig fødsel Kejsersnit Ved ikke

Kommentar_____________________________________________________________________

Hvad er dit forhold til smertelindring?

Jeg vil klare det uden Jeg er lidt åben for smertelindring Jeg vil gerne have smertelindring

Kommentar_____________________________________________________________________

Partner/hjælper:

Partner/hjælper skal være med hele vejen Partner/hjælper forholder sig på standby

Kommentar_____________________________________________________________________

Frygt: Kommentar_____________________________________________________________________

32


Vidste du, at ... ... Hospitalsenheden Vest blev küret som Danmarks bedste fødested 2015?

33


JORDEMODERKONSULTATION UGE 35-36

34

Ved denne konsultation/ undersøgelse vurderes barnets udvikling samt du/I forberedes på selve fødslen. Der undersøges desuden, om barnet ligger rigtigt.


35


Denne side bliver gennemgĂĽet til konsultationen

36

FĂ˜DSLEN


NS FASER

37


ØVELSE

– Afprøv din smertetærskel

Du kan afprøve din smertæterskel for at kunne vurdere dit behov for smertelindring. Denne øvelse giver dog kun en indikation på dette. Du skal bruge en isterning. Isterningen placeres i håndfladen og hånden lukkes omkring. Alt efter hvor lang tid, du kan holde ud at holde om isterningen, kan du vurdere, om du har en høj eller lav smerettærskel. Lav eventuel øvelsen sammen med din partner.

38


HAV ALTID EN TASKE KLAR

På en måde skal fødslen bare overstås. Men jeg håber også, at jeg har så meget styr på det, at jeg kan nyde det på et eller andet plan – Mor fra Spjald

Hav i slutningen af graviditeten altid en taske klar med de vigtigste til til fødslen. Hav desuden af aftale om børnepasning, hvis der er søskende i billedet. Tasken kan indeholde: • Mad og drikke • Vigtige papirer • Sygesikringsbevis • Personlige ting, som kan berolige under fødslen (Pude, billeder, musik m.m.) • Fødselsplan • Et-to ekstra sæt behageligt tøj til efter fødslen • Morgenkåbe • Hjemmesko • Håndklæder • Toilettaske • Hygiejnebind • Oplader • Evt. medicin • Småpenge til automater • Læsestof Til baby: • Tøj til at tage barnet hjem i • Dyne/tæppe • Babysengetøj • Bleer • Vådservietter

39


ER DU KLAR? HVORNÅR SKAL JEG HENVENDE MIG TIL JORDEMODER? • Når veerne kommer helt regelmæssige, er lige kraftige og lige lange hver gang og kommer med lige lange mellemrum • Hvis fostervandet går • Hvis du bløder mere end tegnblødning, som er en ganske lille mængde frisk blødning • Hvis du eller I er utrygge ved situationen og har brug for faglig vejledning

FØDSLENS START DERHJEMME

Når du kan mærke det gode arbejde, som veerne skal lave og bliver udfordret af det, kan det være tid til at få lindring. Der er en række ting, I selv kan gøre der hjemme. Husk, at alt, hvad der virker beroligende og rart, samtidig virker godt på veernes mulighed for at arbejde og på din krops evne til at håndtere vearbejdet. (Dette er beskrevet i Fødslens hormoner). Konkrete muligheder for lindring i hjemmet kan være : • Massage • Varme bade og varmepuder • Afspænding med fokus på rolig vejrtrækning • Adspredelse af tankerne f.eks. ved at se en god film, høre dejlig musik, se billeder osv.

40


R E V A G OP

N E R E P L Æ J H TIL

Vær Nærværende

Vejrtrækning

Vær rolig, nærværende og tålmodig. Du har større betydning, end du måske tror. Bliv derfor altid hos den gravide.

Hjælpe med fokus på vejrtrækningen. Hvis den gravide får pustet ud, er det ofte nemmere at slappe af og derved udvide sig.

Mad og drikke

Tal roligt og giv ro

Vær opmærksom på at du og den gravide får væske og mad i den mere stille periode, så I har kræfter til fødslen

Den gravide har behov for at kunne slappe af eller koncentrere sig i perioder, Tal derfor dæmpet og i enkle sætninger.

Massage

kontakt jordemoder

Massér den fødende på eksempelvis lænden, ryggen eller fødderne. Massagen kan lindre smerten

Den gravide kan blive indadvendt, og du er kontakten til jordemoderen, når den gravide ikke kan overskue det.

Bevægelse

Afvisning og odrer

Hjælp den gravide til bevægelse både før og under fødslen. Afprøv eller snak om nogle gode stillinger og hvordan du kan hjælpe.

Føler du dig sat til side, så lad være med at trække dig – den gravide har brug for dig, selv om hun ikke viser det.

Kold klud

Dit Nærvær har stor betydning

Brug en kold klud på panden eller varm klud på lænden, hvis den gravide ønsker det.


HVAD SKAL DER SKE FØRSTEGANGSFØDENDE Som nybagte forældre til jeres første barn tilrettelægges fødestedets tilbud til jer ud fra jeres situation efter fødslen. Hvis fødslen er forløbet ukompliceret, har I mulighed for enten at gå hjem direkte fra fødegangen eller at blive en nat på barselsgangen. Hvis der er særlige forhold hos jeres barn eller hos mor tilbydes I indlæggelse på barselsgangen.

HJEM EFTER EN NAT

Tager I hjem direkte fra fødegangen kommer jordemoderen på barselbesøg hos jer 2 gange: 1. besøg er dagen efter fødslen 2. besøg er mellem 48 og 72 timer efter fødslen. Besøget varetages af mobiljordemoder eller af en af jordemødrene fra jeres kendte jordemoder-team.

INDLÆGGELSE I DE FØRSTE DAGE EFTER FØDSLEN Hvis der er særlige forhold hos barnet eller hos mor, tilbydes I barselsophold på et af vores to barselsafsnit i Herning eller Holstebro. Dette vurderer I sammen med personalet. Personalet komme rundt til jer på stuerne, og I kan ringe efter os ved behov. Om natten kommer vi ikke uopfordret, med mindre der er særlige behov eller aftale om det. I er altid velkomne til at ringe/kontakte os. Vi opfordrer jer til at ringe i forbindelse med den første amning mhp vejledning. Ønsker du ikke at amme, får du hjælp og vejledning til flaskeernæring. I bliver også tilbudt vejledning i pleje af barnet og i vurdering af barnets trivsel.

42


E EFTER FØDSLEN? FLERGANGSFØDENDE Såfremt I har det godt efter fødslen, og der ikke er faglige grunde til, at I skal blive på hospitalet, tilbydes I som udgangspunkt ambulant fødsel - det vil sige, at I tager hjem indenfor de første 2-6 timer efter fødslen. I kommer dermed hjem i jeres vante omgivelser. Støtte og information inden I tager hjem: Inden I bliver udskrevet vil personalet tilbyde støtte til den første amning og observere, at I har det godt. Vi drøfter, hvad I kan forvente af den første tid hjemme, bl.a. hvordan I kan sikre jer at barnet trives. Vi aftaler telefonkontakt dagen efter, og vi aftaler tidspunkt for Efterfødselspakke. Telefonopringning dagen efter fødslen: Dagen efter fødslen bliver I ringet op af jordemoder eller sygeplejerske. Desuden kan I indtil sundhedsplejersken kommer på besøg ringe til fødegangen/barselsafsnittet ved behov. Efterfødselspakke: Mellem 48-72 timer efter fødslen tilbydes I en efterfødselspakke, som er et samlet tilbud om undersøgelser af mor og barn. I tilbydes rutinemæssige screenings-undersøgelser af barnet i form af PKU-test, som tester medfødte stofskiftesygdomme og hørescreening, som undersøger evt. medfødte høretab hos barnet. Desuden drøfter vi barnets ernæring og trivsel samt opfølgning fra fødslen og de første døgn.

43


FØDSELSPLA Under fødslen kan det være svært at tage stilling og træffe hurtige beslutninger, hvis man ikke er forberedt på, hvad konsekvenserne kan være. Derfor er det en god idé at lave en fødselsplan med nedskrevne tanker om forløbet. På den måde er jordemoder med på dine ønsker, og du og din partner har mulighed for at snakke fødslen igennem. Det er vigtigt, at du er realistisk i dine overvejelser og er klar på, at du kan ændre opfattelse under fødslen. Udfyld denne inden næste konsultation. Hvor vil du føde? Kommentar_____________________________________________________________________ Hvilke fødselsmetoder er du åben for? Fødsel i seng Fødsel i vand Kommentar_____________________________________________________________________ Hvilke fødestillinger passer dig? På ryggen Halvt siddende På hug Stå eller gå Kommentar_____________________________________________________________________

Hvilke slags smertelindringsmetoder er du åben for? Varmt vand Massage Varme puder Akupunktur TENS - elektroder “Bistik” Epidoral-blokade Pudendusblokade Lattergas Lokalbedøvelse Kommentar_____________________________________________________________________

44 44


AN

Ingen løber et maraton uden forberedelse

Vil du selv eller partner tage mod barnet? Ja Nej Kommentar_____________________________________________________ Hud mod hud – Ønsker du at barnet kommer direkte på brystet efter fødsel, hvis dette er muligt? Ja Nej Kommentar_____________________________________________________________________ Skal partner klippe navlestreng? Ja Nej Kommentar_____________________________________________________________________ Vil du amme? Ja Nej Kommentar_____________________________________________________________________

45

45


JORDEMODERKONSULTATION UGE 37+39

46

Til denne konsultation diskuteres dit velbefindende, og der snakkes om modtagelsen af det nye barn – herunder den første amning.


47


Vidste du, at

... kun 0,8% a som tidligere et kejsersnit

48


....

af vores fleregangsfødende, har født naturligt, ender med

AT GÅ OVER TID Terminsdatoen skal ses som en rettesnor. Det vil sige, at du faktisk føder babyen til tiden, hvis du føder inden for 3 uger før din terminsdato (uge 37+0) og 2 uger efter terminsdatoen (uge 42+0).

IGANGSÆTTELSE AF FØDSEL De fleste kvinder er både fysisk og psykisk klar til at føde, når de er et par uger over terminen. En igangsættelse kan dog tage tid, måske flere dage, så det er vigtigt at væbne sig med tålmodighed, ligesom hvis fødslen gik i gang af sig selv. En fødsel kan sættes i gang på forskellig vis. Som nævnt afhænger metoden af, hvor moden kvindens livmoderhals og livmodermund er. Det har også betydning, om kvinden har født før og om hun har født ved kejsersnit. Afhængig af metode, hvorfor du er sat i gang, og hvordan du og barnet har det, vil du kunne gå hjem nogle timer eller natten over, mellem de forskellige trin, eller du vil blive anbefalet at blive på afdelingen, hvor du sættes i gang. Forløbet ved en igangsættelse kan variere lidt fra fødested til fødested, men metoderne nævnt herunder anvendes de fleste steder. Hvis du er førstegangsfødende eller har født almindeligt før, har du følgende mulighed for igangsættelse: • Stikpille • Prikke hul på fosterhinden • Drop

HVIS DU HAR FØDT VED KEJSERSNIT FØR Når en kvinde har født med kejsersnit, vil man altid være opmærksom ikke at overbelaste det ar, som kvinden har i livmoderen. Derfor vil man her ikke benytte sig af hormoner men et ballonkateter til at sætte fødslen i gang. Et ballonkateter består af et tyndt bøjeligt rør, som føres op gennem livmodermunden, indtil røret ligger indenfor i livmoderens hulhed. Herefter sprøjtes en lille mængde vand op i toppen af kateteret, så der kommer to balloner, der ligger så tæt op af hinanden, at det ligner et 8-tal. Boblerne presser på hver sin side af livmodermunden og provokerer den dermed til at åbne sig. Når ballonerne glider ud, er livmoderen åbnet 3 - 4 cm, og man kan nu prikke hul på fosterhinden.

49


JORDEMODERKONSULTATION UGE 41(40+)

OVERVEJELSE FORUD FOR DENNE KONSULTATION • Hvad er dine tanker om at gå over tid? • Er der noget, du frygter? • Hvordan har du det med igangsættelse af fødsel?

50

Vækst og stilling hos barnet undersøges. Bekymringer om “at gå over tiden” drøftes, og fordele og ulemper ved igangsættelse diskuteres.


51


NU ER

DET NU! Er vandet gået, eller er veerne regelmæssige? Hvis I er tilknyttet kendt jordemoder team, ringer I til jeres eget kendte jordemoderteam. I får telefonnummeret udleveret til konsultationen. Er I ikke tilknyttet kendt jordemoderteam, kontakter I vagthavende jordemoder på fødeafdelingen. Skal I føde i Herning, ringer I Tlf. 7843 4762 Skal I føde i Holstebro, ringer I Tlf:. 7843 4936

52


EFTER

FØDSLEN Den første tid efter fødslen opholder I jer på fødestuen. Det er tid til at hilse på hinanden og byde jeres nyfødte barn velkommen til verden. Det er tid til den allerførste kontakt... Barnet omstiller sig fra livet i livmoderen til livet udenfor. Det bruger alle sine sanser til at lære verden og sine forældre at kende, bl.a. via duftesansen. Vi vægter den første kontakt højt og anbefaler, at barnet få lov at ligge hud mod hud, gerne umiddelbart efter fødslen og ellers så snart barnet er klar til det. Vi anbefaler, at barnet fortsat ligger hud mod hud så meget som muligt i den første dag og minimum indtil barnet har suttet ved brystet. Derfor anbefaler vi at vente med at veje, måle og undersøge barnet. Efter de første timer på fødestuen vurderer jordemoderen sammen med jer igen, hvor I skal opholde jer efter fødslen...

Jeg har haft helt vild god gavn af at have et udprint over mit fødselsforløb. Det er godt for at bearbejde fødslen efter. – Mor fra Ikast 53


54


MAD TIL BARNET

58


AMNING Det er dejligt at amme, når det fungerer godt for både dig og dit barn. Amning kræver ro, tid og tålmodighed og af og til også en god portion stædighed. Støtte og opmuntring fra den nære familie har stor og afgørende betydning for jer som forældre. I kan forvente, at de første uger er en læreproces for både jer som forældre og for jeres barn. Fordele og udfordringer: Der er en række fordele ved amning, blandt andet at maden er lige ved hånden, den er sund, tempereret og opfylder barnets behov for ernæring, tæt kontakt og tryghed. Til tider kan det være en udfordring, fordi det kræver en stor indsats i en periode, hvor meget er helt nyt for jer. Derfor støtter vi jer alt det, I behøver, og afstemmer vores hjælp, så det passer til jeres behov.

FLASKEMÆLK

Nogle gange kan det være et oplagt valg at give jeres barn modermælkserstatning på flaske. Hvis amningen ikke lykkes for dig, kan det være forbundet med mange følelser. Det er helt naturligt, at det at give jeres barn mad har stor betydning for jer. Vi hjælper jer, det bedste vi kan, ved at bakke op om jeres beslutninger og give jer den nødvendige vejledning. Dit barn kan sagtens ernæres og trives med modermælkserstatning på sutteflaske. Måltidet er en hyggestund, som du og dit barn kan bruge på nærhed og tæt kontakt. Hav hudkontakt med dit barn Skab ro Hold dit barn tæt ind til dig Hold øjenkontakt med dit barn Tal med dit barn Du kan give mælk på flere måder. Små mængder kan gives på bæger, store mængder kan gives på flaske. Flaskesutter findes i forskellige størrelser, faconer og materialer. I sidste ende er det dit barn, der afgør hvilken sut der fungerer bedst. Kontakt fødestedet eller sundhedsplejerske, hvis du er i tvivl.

59


ALT HELD OG LYKKE TIL JER FREMOVER

FødTryg  
FødTryg  
Advertisement