Page 9

Z BRANĹťY

PROGRAM PARTNERSKI PILZ DLA PRODUCENTÓW MASZYN OEM Firma Pilz planuje rozwinięcie współpracy z wybraną grupą firm partnerskich – producentów maszyn OEM. W tym celu został stworzony program partnerski Pilz OEM Safety Partner, dzięki któremu producenci zyskają wsparcie w procesie planowania, projektowania i  produkcji maszyn. Elementem programu będą szkolenia przeznaczone dla konstruktorów firm partnerskich. W ramach konsultacji (Dzień Konsultacji Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Maszyn) eksperci Pilz będą dzielili się wiedzą i doświadczeniem, doradzając lub weryfikując przyjęte przez kooperantów rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Program Pilz OEM Safety Partner ma umoşliwić stworzenie elitarnego klubu producentów maszyn OEM wyznaczających najwyşsze światowe standardy w obszarze bezpieczeństwa maszynowego i sterowania. Więcej informacji na temat programu moşna uzyskać, pisząc na adres mailowy info@pilz.pl. Pilz naleşy do najbardziej rozpoznawalnych globalnych marek w obszarze bezpieczeństwa maszynowego. Istniejąca od blisko 70 lat firma specjalizuje się takşe w projektowaniu i wdraşaniu układów bezpieczeństwa oraz świadczy usługi w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa maszyn. Pilz jest ponadto aktywnym członkiem komitetów normalizacyjnych.

WYNALAZKI W SIECI Uniwersytet Warszawski uruchomił internetową giełdę wynalazków. W serwisie https://oferta.uw.edu.pl/WYKUP_PATENT_UW, udostępnionym przez Ośrodek Transferu Technologii UW, moşna zapoznać się z wynalazkami i wynikami badań naukowych, które powstały na uczelni w ostatnich latach, a takşe je kupić. Dotyczą róşnych dziedzin i dyscyplin naukowych, wszystkie są objęte ochroną patentową, a wiele z innowacji to wynalazki specjalistyczne o niszowym charakterze. – Tego typu rozwiązania trudno odnaleźć w gąszczu serwisów internetowych polskich uczelni, ośrodków naukowych i badawczych. Dlatego stworzyliśmy platformę, na której w uniwersalnej formule sklepu internetowego w przejrzysty sposób prezentujemy wszystkie dostępne patenty – wyjaśnia Robert Dwiliński, dyrektor Ośrodka Transferu Technologii UW. Uniwersytecki ośrodek wspiera naukowców w komercjalizacji odkryć, pomagając jednocześnie przedsiębiorcom docierać do zespołów naukowych, które mogą pomóc w rozwoju biznesu. Giełda patentów, powołana na wzór podobnych giełd tworzonych przez duşe zachodnie uniwersytety, ma być jednym z narzędzi realizacji tej misji.  $ % !&!

PARTNERSTWO NA RZECZ IOT

Firma FLIR Systems zdobyła najwaşniejszą nagrodę w świecie designu. Tytuł Red Dot: Best of the Best, przyznawany produktom cechującym się rewolucyjnym designem, został w tym roku przyznany serii kamer termowizyjnych FLIR T500 o wzmocnionej konstrukcji. To juş drugie rozwiązanie firmy, które otrzymało nagrodę w ostatnich dwóch latach. Seria T500 dołączyła w ten sposób do serii FLIR Exx jako profesjonalne narzędzie docenione za doskonałe wzornictwo. Nagrodzona seria FLIR T500 jest dostępna w sprzedaşy u  autoryzowanych partnerów dystrybucji FLIR. Na  stronie www.FLIR.eu/ T500series moşna uzyskać więcej informacji oraz zamówić wersję demo.

Z prognoz opublikowanych przez firmę Statista wynika, şe wśród sektorów, które będą dominować w najblişszej przyszłości pod względem wydatków na rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy znajdą się produkcja złoşonych dóbr jednostkowych (Discrete Manufacturing), transport i logistyka oraz usługi uşyteczności publicznej. Podmioty dostarczające wyspecjalizowane rozwiązania IoT dla przemysłu coraz częściej łączą siły z firmami mogącymi zapewnić niezawodną komunikację między róşnymi urządzeniami. Podczas targów Light+Building 2018 początek współpracy w zakresie obsługi inteligentnych systemów oświetlenia ogłosiły TRILUX Group – największy gracz na niemieckim rynku oświetlenia B2B oraz Deutsche Telekom – największy operator telekomunikacyjny w Unii Europejskiej. – Celem partnerstwa jest zapewnienie klientom biznesowym korzystającym z naszych systemów zarządzania oświetleniem nieprzerwanej łączności z instalacją oraz w  jej obrębie mimo znaczącego zwiększenia liczby przesyłanych informacji. Rozwój w tym obszarze jest związany z poszerzeniem zakresu oferowanych działań na styku oświetlenia i cyfryzacji – mówi Arkadiusz Lewenko, dyrektor zarządzający TRILUX Polska.

 FLIR " #

 '  

 ! 

FLIR SYSTEMS Z NAGRODÄ„

6/2018

9

AUTOMATYKA 6/2018  

Temat numeru: Cyberbezpieczeństwo

AUTOMATYKA 6/2018  

Temat numeru: Cyberbezpieczeństwo

Advertisement