Page 3

trygghet för alla innehållsförteckning sjUNDeklassare 2-3 iNom ystaDösterleNregioNeN

Vad gör du om det börjar brinna när du är på disco? Är det verkligen nödvändigt med cykelhjälm? SMS – lån, vilka konsekvenser kan det få?

Det är viktiga frågor som alla sjundeklassare i regionen kan få besvarade på säkerhetsmässan som arrangeras på brandstationen i Ystad den 18-19 september. - Det är samhällsinformation i syfte att förhindra olyckor, påpekar Thomas

Arrangemanget finns bara i Kristianstad och i Ystad och genomförs i samarbete med högstadieskolorna, Polisen. räddningstjänsten, sjukvården, banker, försäkringsbolag och NTF.

4-5 6-7 8-9 10-1 1 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21

Badvett och båtvett Tjejer som brinner för att rädda

Svettig väg mot sommarjobbet

Pelletspannan

Under två dagar ska alla sjundeklassare i Ystad, Tomelilla och Simrishamn spendera en halvdag på brandstationen och bland annat få göra en mycket verklighetstrogen övning om hur det kan gå till på ett disco som börjar brinna.

Andersson, säkerhetschef i Ystads, Tomelillas och Simrishamns kommuner och initiativtagare till mässan, som genomförs för andra gången.

- Förra gången vi gjorde det blev det så bra att det var svårt att inte vilja göra det en gång till, konstaterar Thomas Andersson.

- Det handlar om att vi försöker berätta för 13-åringarna om vilka risker det finns i samhället och hur man kan undvika dem,

Utöver utrymningsövningen kan eleverna också prova en krocksläde, prata med polisen om cykel- och mopedvett, lära sig om brandvarnare och försäkring, risker med sms-lån samt sjukvård och första hjälpen.

förklarar han.

Ledare med Tom Setterwall Trygghet för alla sjundeklassare

SÖRFs förebyggande arbete

Övning som räddar liv

Fett jobb – from dusk till dawn

Urgammalt yrke med moderna hjälpmedel Röda bilar och blankputsad mässing

Sotning viktigt för säkerheten krönikan – Frivilligt är effektivt

att utr ymningsövMånga elever tyck te da discot var läsk ig ningen ur det rök fyll ha var it med om. men väldigt nyt tigt att Foto: SÖR F

Säkerhetsmässa n i september innebär att alla sjuor i SÖRF s kommuner får en spän nande halvdag på brands tation en i Ys tad. Foto: SÖRF

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Ansvarig utgivare Torgny Larsson

Grafisk form Miyuki Kazeto

Metallgatan 2 271 39 Ystad info@sorf.se www.sorf.se

Skribenter Ola Tedin Pia Jansäter

Foto Heléne Ohsbeck

Projektledning Linn Karlsson

Annonsansvarig Anders Jansäter anders@jansater.se

Grillning med räddningstjänsten

Tryck Åbergs Tryckeri AB Upplaga 45 000 ex Omslagsbild: Caroline Börjesson, Tomelilla, Therese Fritzon, Vollsjö och Sara Olsson, Sjöbo Foto: Heléne Ohsbeck

säkert sörf • Nr 2 • 2014

3

Säkert Sörf nr 2  

Andra numret av tidningen som ges ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänst Förbund har nu distribuerats till alla hushåll på Österlen

Advertisement