Page 1

Jaargang 10 | Nummer 1 | 2014

Samen bewegen

POLICE is nieuwe PRICE


Werk niet te hard. Wees lief voor je hart. Maak kennis met het nieuwe all-in-one softwarepakket voor fitness en health professionals. Registreer je nu en probeer Cariphy de eerste 30 dagen helemaal gratis! www.cariphy.com

Scan mij! en bekijk de video


d r o o w r o o V d i e h g i z l Datagu

e n enkele wijz wordt op gee id he g zi aul is ag Deze dat beroepsorgan tegelijk huiver overheid en en oo d d toe d g er er p ze em get ntrole over ui ijk een . Van Eldijk ak wordt de co ijk Ik las recentel d em El g n ot va sro b on g A et artikel van edische perso omt ties. M ringwekkend ebruik van m hting KDVP (k g ic St en e d g n lin va se elingen over wis orzitter in onderhand beroepsged is jurist en vo en er ev cy el va g ri in p , s hoofdbegegeven uwelijkheid , kwaliteit en en ev ri op voor vertro ta , g in kostenbeheers GZ). heim in de G elaarschap. s van hand er d ur tu es b en oepsorganisadat overheid fen dat de uding van ber ef Zijn kern is ho es b he s sc iti ijk el kr et ni e besluitisaties nauw (ICT) Deze bij de recent n ie g re lo vo beroepsorgan no ar ch na te k ie het beroepsties komt oo van informat rbreking van tketend. Big oo ontwikkeling on d t e ef d he er ie ov ut g in ken van eringsrevol die de vorm licht verstrek rp en d ve or een informatis t ew he g n ro geheim met vormt helaas nieuwe hulpb de opbouw formatie. Het data zijn een in om ert jd ri aa st zw e g el rgvraa loze opsteln dé actu bestuur- zo van de kritiek ld en e inzet vormt va ee b ch or is vo om on een volgend ing van de ec en herverdel organisaties. ling van deze . ht ac m lijke awe allerlei kw ch perspecrapie kennen is he or st ot l si hi fy aa it e m nu d Alle nnen eschrijft va pzorg labels. gebeurt Bi To at f D /o Van Eldijk b . g en in b us b Pl et ra i, data delen m s van data g f liteitscycl grabbing. Big tief het proce cebook en/o a Fa at , d le g op oo rd G ee macht ontgebas al door er informatie ies is priat at d is op grote scha zo an g rs or aa e ez eker : privastreven van d via zorgverz de gevolgen s tie el an d in id m om de NSA. Het in d n en va praktijkstaat. We kenn het opbouwen , sturing in uw en nt mair gericht op ië at p n cyschade va t verlies van uw ht. uw tarief en he informatiemac op d oe vl in , g in ust te voer terdege bew ch zi n psgeheim. ke oe lij er aars eer- b e d in Zorgverzeker om heden n Van Eldijk: ieke mogelijk het advies va erk zoveel p d et zijn van de un m tij ie af at ag rm bing als uit gra t nieuwe info van data grab a data Ik sl ’s vi co si en ri w ste fase van he e d ou b n va op te e eigen proWees bewust rmatiemacht st nog vanuit d t de domiom to mogelijk info ek en to ei ije ro b tg ijkheid in de na kunnen zij ui verantwoordel rzeke- we ke ve rg lie zo ub grabbing. Zo p ra d en . Zo fessionaliteit tij in de zorg informatie, le nante veldpar al er naar een ov n ve en hebb en stre ill ng w ki ik ch es b . e raars d alitahierin te sturen integere en kw ieke macht om un j zi en ijg kr ogwaardige pro- tief ho it d kt lij S W . nV zorgverlening Schippers va itimeert het g Minister Edith le j Zi n. ne serves te steu zorgverzekeces zonder re eerbeleid van ct ra nt co t he in de zelfs door sturingsmacht le ra nt ce é d t to wel het aanraars te maken rbeleid kan zo ee ct ra nt co t emiddezorg. Via he vraag (zorgb e d s al ) d ei el door zorgbod (inkoopb and oleerd worden tr on Rober t Hoogl ec g f ie ling) exclus verzekeraars.

3


InFormatie Vakblad voor ‘bewegende’ fysiotherapie

Biedt haar lezers InFormatie InHoud InTeractiviteit

Gericht op: Het continu bewegende speelveld van de fysiotherapie in haar volledige omvang. Focus is hierbij de actieve benadering van de spanning tussen inhoudelijkheid en ondernemerschap.

Doel: Met verschillende redactionele informatieve en inhoudelijke bijdragen en interactieve communicatievormen ondersteuning bieden aan visie- en opinievorming op het gebied van vakinhoudelijkheid en ondernemerschap in de fysiotherapie.

Hoofdredactie Robert Hoogland De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten. Advertenties en advertorials worden geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Aan dit nummer werkten mee Kim Roos

Grafische vormgeving Hans de Booij

Management van acuut weke delen letsel (2)

6

Bedrijfsnieuws

9

Redactie & advertenties Geestbrugkade 35 2281 CX Rijswijk Tel. (070) 320 61 57 info@infysio.nl www.infysio.nl

Studiegids InFysio Academy

11

Verschijning en oplage InFysio verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 6.000 stuks. InFysio wordt gratis verzonden naar alle beslissers in de fysiotherapie. Aanmelding voor InFysio is alleen mogelijk via www.infysio.nl. InFysio kan ook naar personen of andere instellingen verzonden worden. Daarvoor geldt een jaarabonnement van € 25,– (incl. BTW) per jaar. Dit abonnement kan op elk moment ingaan.

Adreswijzigingen Uitsluitend doorgeven via e-mail of de website info@infysio.nl www.infysio.nl

Copyright

Opleiding in beeld

De McKenzie Methode (MDT) Een review van acties en applicaties in sportblessures

PLATELET-RICH PLASMA

32

Het gaat maar door

34

InFysio is een merknaam van Phytalis. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of verveelvoudigd, voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Uitgever

Ga naar www.infysio.nl www.phytalis.nl

4

27


Studiegids 2014

ACADEMY “Experts for excellence” NU OOK ANDROID! App Download nu gratis onze via de App Store of via de Play Store! s!

ownload

Al 6.800 d

Volg ons op Social Media:

@infysio

www.facebook.com/infysio

5


Management van acuu

6


uut weke delen letsel

(2)

In deel 1 van deze reeks werden de afweging van rust of beweging, koelen met ijs en compressie en elevatie behandeld. Dit tweede en laatste deel gaat verder in op optimale belasting en nieuwe ontwikkelingen. Het geeft inzicht in de aanwijzingen dat POLICE wellicht beter zou zijn dan PRICE, uitgaande van de huidige evidence.

Sporters besteden een groot deel van hun tijd belastend. Daarom zijn compressie-toepassingen van essentieel belang. Klinische studies naar compressie zijn gebrekkig en het grootste deel van de kennis is ge-extrapoleerd uit onderzoeken naar diep veneuze trombose en management van het lymfe-oedeem. Toch is het duidelijk dat het effect van compressie toepassingen dosisafhandelijk is. Het exacte fysiologische effect (voorkomen van bloedingen, voorkomen van oedeem, veneuze shunting, lymfedrainage) is inderdaad afhankelijk van de hoeveelheid van compressieve druk, de duur van de toepassing en of de druk continu of intermitterend is aangebracht.

Juiste druk en juiste vorm Hoge druk, continue compressie zoals cohesie verband aangebracht in volledige strek zal het beste werken om bloedingen te voorkomen (Dit kan ingezet worden bij acuut blessuremanagement zoals aan de kant van het sportveld). Na verloop van tijd moet onze focus verschuiven van het voorkomen van behoorlijke bloedingen naar het voorkomen van excessieve oedeemvorming. Dit vergt een veel minder hoge druk omdat slechts de interstitiële druk op de plaats van de verwonding moet worden overschreden (15-30mmHg kan voldoende zijn, hoewel dit kan varieren per locatie). De toepassing moet ook de vorm van het aangedane lichaamsdeel volgen. Een slecht voorbeeld hiervan is Tubigrip (een compressief buisverband

aangebracht bij een L-vormig ledemaat) dat drukpieken creëert op de verkeerde plekken en klinisch niet effectief is (14). Aan de andere kant volgen de populaire hoefijzervormige pads (U- of L-vormige pads die passen om de enkel malleolus) de vorm van de enkel en kunnen er zelf voor zorgen dat oedeem wordt afgevoerd van de druk- en pijngevoelige plaats van verwonding.

Drukgradatie Het verbeteren van veneuze outflow en lymfedrainage zouden kenmerkend moeten zijn gedurende het herstel. Hoewel uniforme compressieve druk de omvang van het vat doen afnemen en de bloedtoevoer doet toenemen, zorgen ze niet echt voor drukgradatie. Om dit zo effectief mogelijk te doen moet de toepassing een gegradeerde druk veroorzaken (bijvoorbeeld compressieve krachten zijn distaal groter en proximaal). Het laatste puzzelstukje is de keuze tussen continue en intermitterende druk. Bij gezond weefsel worden veneuze en lymfatische flow geregeld door intermitterende contractie en relaxatie van de omliggende musculatuur (musculoveneuze pomp) en intermitterende drukveranderingen in de thoraxholte. Pragmatici stellen daarom dat oefenen de beste manier is om de veneuze en lymfatische flow te verbeteren (optimale belasting in plaats van rust).

Toekomstig onderzoek

letsels. Rust vervangen door optimale belasting geeft ons POLICE (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression en Elevation). POLICE is een handig acroniem dat beter aansluit bij de huidige evidence base (2). Het omvat het sleutelconcept van ‘mechanische belasting’; één van de meest krachtige tools die een behandelaar tot zijn beschikking heeft. Toch zouden we op de hoogte moeten zijn van de beperkingen die kleven aan behandelacroniemen. Hoewel ze ervoor kunnen zorgen dat de patiënt ze beter kan onthouden en leiden tot meer toewijding, moeten ze nooit worden gebruikt als een formule voor de behandeling.

Geen ‘one size fits all’ POLICE zou een aansporing moeten zijn tot een nieuw onderzoeksveld. Er is geen ‘one size fits all’ benadering bij letselmanagement. Ieder onderdeel van POLICE vergt een unieke dosisafhankelijke respons. Een aantal mechanobiologische onderzoeksgroepen ondernemen significant werk om beter begrip te krijgen van hoe herstellend weefsel reageert op mechanische stimuli. Hun grootste uitdaging is om te kwantificeren wat optimale dosering, aard en timing is van mechanische belasting na diverse letsels en hoe dit het beste kan worden opgenomen in de klinische praktijk.

Rust is een overbodige fase voor de meerderheid van de weke delen

7


Enraf-Nonius B.V. Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam

Wie verder kijkt ziet meer! Als therapeut kunt u letterlijk uw inzicht verdiepen. De diagnostiek krijgt een extra dimensie als we onder de huid van onze patiÍnt kunnen kruipen. Met musculoskeletale ultrageluid is het mogelijk om de inwendige structuren real-time te bekijken. Niet alleen heldere beeldvorming van afwijking in anatomische structuren maar ook het echte bewegingsverloop – een dynamische beeldvorming! Kijk voor meer informatie op:

8

T 010 - 20 30 666 info-nl@enraf-nonius.nl www.enraf-nonius.nl


NIEUWS Matrix Fitness sponsort topsporters Op 28 januari 2014 maakte fitnesstoestellenleverancier Matrix Fitness op de Jaap Edenbaan in Amsterdam bekend dat zij de nieuwe sponsor is van zowel de schaatsdames van Team Activia als van Olympisch judoka Henk Grol. Marco Vonk, Directeur Matrix Fitness Benelux: “Matrix Fitness groeit ontzettend hard binnen de fitnessbranche. We vonden het daarom de hoogste tijd om ons merk ook zichtbaarder te maken in de wereld van de topsport én ons in te zetten voor mensen die dagelijks topprestaties leveren. We zijn dan ook ontzettend trots dat we onze naam mogen verbinden aan Team Activia en Henk Grol.” Team Activia bestaat uit Annette Gerritsen, Laurine van Riessen, Diane Valkenburg, Pien Keulstra en Roxanne van Hemert.

Intensieve krachttraining Jac Orie, Coach/Trainer van Team Activia is erg blij met de samenwerking: “Krachttraining is enorm belangrijk bij het schaatsen. Onze dames voeren minimaal twee keer per week een intensieve krachttraining uit dus het is essentieel dat we goede, functionele toestellen hebben. Die heeft Matrix Fitness voor ons geregeld. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking zowel Matrix Fitness als ons schaatsteam sterker gaat maken. Het is een kwestie van tijd voordat onze dames net zo sterk zijn als Henk Grol!” Henk Grol startte al op vijfjarige leeftijd met judoën. In 2008 werd hij Europees Kampioen en op de Olympische Spelen die volgden, behaalde hij een bronzen plak. Dat maakt hem het boegbeeld van de Nederlandse judo. In 2012 hield hij zijn naam hoog door na de Spelen opnieuw met brons naar huis te gaan.

Hoger platform Het verhaal over de totstandkoming van de samenwerking met Henk Grol doet menig persoon glimlachen. Marco Vonk hoorde de judoka op de radio vertellen dat NOC*NSF moeite had om een geschikte trainingsruimte voor hem te regelen. Marco zocht daarop direct contact met Henk via social media en niet veel later zaten de twee om tafel. De gesprekken bevielen zo goed dat Matrix Fitness besloot om de hoofdsponsor van Henk Grol te worden. Marco Vonk: “We willen Henk naar een hoger platform helpen zodat hij zijn doelen kan bereiken.”

Geschenk uit de hemel En doelen heeft hij! Henk Grol: “Ik ga voor de wereldtitel en voor goud op de Olympische Spelen in Rio. De sponsoring van Matrix Fitness is voor mij een geschenk uit de hemel. Speciaal voor mij gaan ze een hardcore gym inrichten zoals nergens in Nederland te vinden is. Hier ga ik extra krachttrainen zodat ik dat beetje extra kan geven om kampioen te worden. Ik ben Matrix Fitness enorm dankbaar. Zij gaan mij helpen om in de voetsporen van Geesink en Ruska te treden!”

www.matrixfitness.nl Meer foto’s via onze App.

9


Samcon amcon SAMCON B I O M E D I C A L E Q U I P M E NT

DAVID BACK CONCEPT

Door meer dan 20 jaar ervaring de meest effectieve behandelmethode op het gebied van rug- en nekklachten. David Back Therapie doorbreekt de vicieuze cirkel. Door speciaal ontworpen toestellen bouwt u trainingen veilig en gedoseerd op. De unieke patiëntfixatie laat slechts één beweegrichting toe en sluit compenserende spieractiviteit uit. Resultaat: wereldwijd 82% tot 85% pijnvrij score! Het David BACK Concept is inclusief: • kracht- en mobiliteitsmeting • compleet patiëntprofiel • opleiding en ondersteuning, vanuit de David Academy: u ontvangt onder meer een gepersonaliseerde consumentenfolder.

Spine

Profile

Patie

nt, Test

Test date 01.12.2 009 Initial

02.12.2

009 Middle

test

188.0 188.0

y

Weigh

cm

88.0

cm

88.0

t kg

kg

al

Sagitta

l flexion

Streng

Cervic

al

F140 F140

LS/TS

F110 F120 F120 F130 F150 Cervic

al

LS/TS

F150

lflexion

lflexion

Extens

ion

Rotatio

katu

15-17

A, 00170

ions

Helsinki,

+6%

-1%

+11%

ssion

al

averag

e

+18%

+6% +0.6% +2% -0.4%

-6%

-5%

+0.3% +1.0% +1.0%

+7%

+1.0% +3%

left

-16%

+13% +10%

+8%

-19%

+26% +25%

+3% +0.3%

right

+14% +14%

-17%

left

-6%

+8%

+15%

+38% +36%

+8%

-3%

+5% +0.9%

-18% -22%

+14%

+35%

+19% -0.8% -7%

h Solut

Above

+5%

-12%

-1% +0.8%

/ left

/ left

Refere e area nc

-12%

ion

right

Profe

BMI 24.9 24.9

-6%

right

ion

/ left

weight

e

-11%

-21%

Erottajan

Head 5.5 kg 5.5 kg averag

n left

lflexion

lflexion

right

/ Extens

n right

Healt

EVE

weight

-15%

n right

Rotatio

Flexion

/ Extens

lflexion

lflexion

Rotatio

Latera

Latera

Latera

Latera

Flexion Latera Flexion Latera

David

body

Below

ion

l right

l left Transv ersal right Transv ersal left F110 Sagitta l extens ion F110 Sagitta l flexion F120 Transv ersal right F120 Transv ersal left F150 Fronta l right F150 Fronta l left F140 Extens ion F140 Flexion

LS/TS

th relation

kg

kg

l extens

Sagitta Fronta Fronta

th

Upper 52.4 52.4

Cervic

Streng

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Height

test

Mobilit

+5%

Ltd.

Finland

SAMCON • POSTBUS 199 • 4530 AD TERNEUZEN • T 0115-567089 • F 0032-93621926 • JAN@SAMCON.BE

www.samcon.be

Oefenzaal

Behandelkamers

Oefenladders en Lijnen

www.mansomfitfloor.nl 10

Verkeersruimten


Studiegids 2014

ACADEMY Experts for excellence “ ”


InFysio Academy is gevestigd in het Phytalisgebouw.

ACADEMY praktische zaken Cursuslocatie

Wachtlijst

InFysio Academy (gevestigd in gebouw Phytalis) Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk (Zuid-Holland) Tel.: 070-3206157

Als een cursus vol is dan kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor de wachtlijst.

Parkeren

Rondom de InFysio Academy bevinden zich twee hotels. U vindt ze terug op het kaartje. Bij voldoende aanmelding kunnen we soms een speciale hotelprijs organiseren.

Parkeren: vrij in de straten rondom de cursuslocatie.

Inschrijven/informatie/voorwaarden cursussen www.infysio.nl/academy

Betaling Betaling voor elke cursus verloopt via automatische incasso. Na ontvangst van uw betaling is uw plaats gegarandeerd. Inschrijven verplicht tot betalen.

Certificaat Na elke cursus ontvangt u een certificaat.

Overnachten

1. Hotel Margaretha Uniek sfeervol hotel nabij InFysio Academy. Hotel Margaretha is gesitueerd in een statig herenhuis daterend uit 1907. Snel vol. www.hotelmargaretha.nl 2. Mรถvenpick Zakelijk hotel in Voorburg. Iets verder gelegen. Ruim en groot, dichtbij snelweg en OV. Hogere prijsklasse. www.moevenpick-hotels.com/nl/europe/netherlands/ voorburg/hotel-voorburg/overzicht

Accreditatie Bij elke cursus worden accreditatiegegevens aangegeven.

2

Routekaart zie achterzijde


Alstublieft! De eerste cursusgids van InFysio Academy. InFysio Academy (onderdeel van InFysio) is al bijna 10 jaar een onafhankelijk aanbieder van scholing en verdieping voor alle fysiotherapeuten in Nederland en Belgie.Vanwege onvrede over de massaliteit en onpersoonlijkheid van externe locaties heeft de InFysio Academy in 2014 gekozen voor een eigen opleidingsplek. Experts for excellence

Vast programma en op maat

De InFysio Academy nodigt experts nationaal en internationaal uit om fysiotherapeuten nieuwe inzichten te verschaffen, verdieping te bieden en om ‘in contact’ te komen. Niet voor niets is onze slogan: Experts for excellence.

We bieden een aantrekkelijk vast programma, maar u kunt ook uitstekend onze ruimten inzetten voor misschien een eigen opleiding, een waardevolle praktijkvergadering of een compleet verzorgde dag.

Toegankelijk, persoonlijk en praktijkgericht

Het InFysio team kunt u uitstekend inzetten voor een dagje sparren over de bedrijfsvoering, bepaalde stappen die u wilt maken en/of andere inzichten verkrijgen. Vraag ons want InFysio is betaalbaar en speciaal gericht op fysiotherapie en de dagelijkse praktijkvoering. Bel gerust.

InFysio Academy kiest voor beperkte groepen en een persoonlijke ambiance. Elke opleiding, cursus en/of Masterclass moet daarnaast een goede koppeling tussen theorie en praktijk hebben. Onze deelnemers moeten er ‘iets aan hebben’ in hun dagelijkse praktijk.

Tot ziens!

Aantrekkelijke tarieven Scholing is duur, maar wij proberen het zo betaalbaar mogelijk te houden door een uitstekende, maar niet ‘over de top’ verzorging.

3


Top Master Class van ‘Hamstring’ autoriteit

Hamstring injury & tre

4


reatment Opnieuw is het gelukt om absolute wereldwijde autoriteit op het gebied van hamstringletsel naar Nederland weten te halen, Carl Askling, PhD, PT. Zijn Masterclass behandelt de laatste evidentie en ‘state of the art’ testen en behandelen van Hamstring strains en rupturen. Deze Master Class mag je als musculoskeletaal fysiotherapeut niet missen.

Inhoud/Abstract

Deelnemersaantal

Hamstring muscle strains are frequent in different sports and are the single most common injury in professional football.

Maximaal 30 deelnemers.

1. Several studies have indicated that hamstring strains are frequent in track and field as well, especially among sprinters and jumpers.

Zaterdag, 25 oktober 2014, 09.00 uur tot 17.00 uur

Datum & tijd Cursusprijs € 325,– Incl. BTW, laatste onderzoek, studiemateriaal en catering.

2. The re-injury rate is high, which in most cases probably indicates inadequate rehabilitation programme and/or a premature return to sport. Hamstring strains are a heterogeneous group, especially in terms of the different types of injuries, injury location and size. A majority of the strains are located in the proximal part of the hamstring muscles/tendons and the anatomy is complex, characterised by overlapping tendons and structural interrelations between the hamstrings muscles. Different sports put different demands on the hamstrings, for example, the elite sprinter probably needs full functional recovery after injury before competing again, but a football player can possibly play again without 100% restored function.

Accreditatie Accreditatie is bij het KNGF aangevraagd voor de registers sport en algemeen. Deze masterclass wordt met 6 punten gewaardeerd.

Docent Carl Askling is onderzoeker en docent aan the Swedish School of Sport and Health Sciences and the Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Recentelijk publiceerde hij nieuw onderzoek naar High-speed running type or stretching-type of hamstring injuries makes a difference to treatment and prognosis.

Programma Voertaal: Engels 08.30-09.00 uur

Inloop

09.00-12.30 uur

Theorie - met Anatomie, functie & belasting. Kracht & Flexibiliteit. Soorten blessures. MRI Diagnostiek. Revalidatie & Preventie.

13.30 - 15.30 uur Klinisch onderzoek – met evidence based ‘sport return’ testen. 15.30 - 17.00 uur Oefenprogramma - geblesseerde als niet aangedane musculatuur.

Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

5


Zin en onzin

Evidence based behandeli met hoofdpijn en/of duizel

6


ling van patiënten eligheid Nieuw binnen de InFysio Academy is twee daagse cursus in het wetenschappelijk onderbouwd onderzoeken en behandelen van patiënten met hoofdpijn en/of duizeligheid.

Inhoud/abstract

Deelnemersaantal

Binnen de cursus wordt ingegaan op de verschillende hoofdpijntypes die in de eerste lijn onderscheiden zouden kunnen worden. Welke daarvan relevant zijn voor de fysio-manueel therapeut (en vooral ook welke niet), de zin en onzin van behandeling daarvan en hoe een evidence based behandeling er theoretisch én praktisch uit zou kunnen zien. Een cursus met een combinatie van theorie en praktijk, geschikt voor manueel therapeuten én fysiotherapeuten die met meer vertrouwen patiënten met klachten van hoofdpijn en duizeligheid willen behandelen.

Max. 24 deelnemers

Na deze cursus kunt u onder andere:

Accreditatie

■ ■ ■

■ ■ ■

Inzicht verkrijgen in de huidige classificatie van hoofdpijn volgens de International Headache Society (IHS). Verschillende relevante hoofdpijn- en duizeligheidstypes onderscheiden. Een betrouwbaar evidence based onderzoeksplan opstellen voor patiënten met hoofdpijn- en/of duizeligheidsklachten. Werken met relevante, betrouwbare en valide meetinstrumenten en testen die bruikbaar zijn bij het onderzoeken van patiënten met nekklachten zoals de CROM, CCFT en FRT. Daar waar nodig patiënten gericht en onderbouwd doorverwijzen naar de tweede lijn. Een wetenschappelijk onderbouwd behandelplan opstellen en uitvoeren. Patiënten uitleg geven over de oorzaak van hun klachten, leren hoe zij zelf aan het herstel kunnen bijdragen en welke bijdrage fysiotherapie kan bieden. Een gefaseerd oefenprogramma samenstellen voor verbetering van de motorische controle van cervicale en axioscapulaire musculatuur.

Datum & tijd 18 & 19 april 2014, 09.00 uur tot 17.00 uur

Cursusprijs € 395,– inclusief BTW en catering

Kortingsactie Schrijf in voor 1 maart 2014 en betaal: € 365

18 punten voor registers algemeen en manueel

Docent Erik Thoomes, praktijkhouder fysio- en manuele therapie Thoomes. HBO-master manueel therapeut, sportfysiotherapeut. Oud docent manuele therapie SOMT, Amersfoort; oud docent fysiotherapie AVANS hogeschool, Breda.

Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

7


Tapen op een manier die nog niet eerder moge

Workshop biomechanica

8


gelijk was

cal tape De spier-pees unit ontlasten in zijn functie (pijnreductie) zonder verlies aan beweeglijkheid. Aspecten die van groot belang zijn bij herstel. In de workshop biomechanical tape werkt u met de nieuwste vorm van tape: Dynamic Tape.

Inhoud/abstract De workshop bestaat uit een theoretische onderbouwing van Dynamic Taping gevolgd door praktijk. De workshop wordt afgesloten met een praktijktoets. Er wordt gewerkt met Dynamic Tape, een hoog elastisch tape dat in staat is om energie in te brengen in de kinetische keten, spieren te ontlasten en bewegingen te corrigeren. De unieke eigenschappen en de vierzijdige ‘stretch’ maken het mogelijk om te tapen op een manier die nog niet eerder mogelijk was met rigide tapes of de kinesio tapes. Dat maakt Dynamic tape uitermate geschikt voor het behandelen van spier-peesletsels. Uw patiënt zal merken dat de tape assisteert.

Deelnemersaantal Max. 24 deelnemers

Datum & tijd 4 & 11 maart 2014 14.00 uur tot 19.00 uur Er worden meerdere dagen georganiseerd in 2014. Bezoek regelmatig de website van InFysio.

Cursusprijs € 185,– inclusief studiemateriaal, een eenvoudige maaltijd, koffie/thee en certificaat.

Kortingsactie Tijdelijk voor € 170,–

Accreditatie 10 punten de registers algemeen, sport en manueel.

Docent Pieter Nierop Groot is sportfysiotherapeut gespecialiseerd in tennis en squash, kracht- en conditietrainer en tennisleraar A/B. Pieter heeft een grote interesse in en heeft behandelprotocollen geschreven voor de epicondilitis lateralis en medialis, partiële hamstringrupturen, inversietrauma’s, Achillespeestendinopatie en supraspinatustendinopatie. Zijn klinische passie ligt bij het verbeteren van de belastbaarheid van het bindweefsel door excentrisch kracht trainen.

Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

9


Wegens succes herhaald

Cursus: Een gezonde praktijk i

e t e m d r e e Gewaard

en

AM F G R t e h r o 8,3 do

m d r e e d r a a Gew

10

et

A

h c a o C F O I r een 8 doo

es


k in het social media tijdperk Fysiotherapie heeft het moeilijk. Er wordt minder behandeld, tarieven staan onder druk waardoor omzetten negatief ontwikkelen. De vrije markt met betalende grootmachten en niet-transparante consumentencommunicatie maakt het nog lastiger.

Inhoud/Abstract

Korting

Voor een gezonde praktijkvoering met ruimte voor (vakinhoudelijke) groei zijn meer cliënten nodig. Meer cliënten is investeren in praktijkmarketing en communicatie. Hoe je dat tegenwoordig het best aanpakt? Dat leer je tijdens de cursus ‘Een gezonde praktijk in het social media tijdperk’.

Tijdelijk ontvangt u € 25,– korting op deze cursus. Gebruik hiervoor de kortingscode INFSM25 bij inschrijven.

Deze cursus biedt antwoord op de volgende praktijkvragen:

Docenten

■ ■ ■ ■ ■ ■

Wat betekent internet voor mijn praktijk en diensten? Waaraan moet een goede website voldoen? Mijn praktijk op Twitter en Facebook? Welk belang heeft drukwerk? Wat is het belang van een herkenbare huisstijl? Wat kan ik meer doen om mijn praktijk op de kaart te zetten?

Datum & tijd Woensdag 26 februari 2014, 16.00 uur tot 20.00 uur

Cursusprijs € 50,- inclusief BTW, koffie en thee

Accreditatie Geen accreditatie aangevraagd.

Robert Hoogland van origine sportfysiotherapeut al 10 jaar eigenaar van Phytalis en InFysio. Phytalis is een bureau voor marketing en communicatie on -en offline. InFysio is het podium voor de fysiotherapeut. Ruim 200 praktijken fysiotherapie maken gebruiken van de aangeboden diensten en services. Met het concept Mijn MarCom worden 60 praktijken fysiotherapie dagelijks ondersteund. Cartis Jansen, heeft zich na zijn studie communicatie & multimedia design verdiept in marketing, communicatie en analyse van online media (websites, analyses en social media). Hij koppelt kennis aan praktische inzet.

Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

11


Zin en onzin

Behandeling cervicaal rad Het cervicaal radiculair syndroom is de meest bekende specifi eke ‘non-serious’ nekklacht. Mede daardoor valt de behandeling daarvan niet onder richtlijnen voor a-specifi eke nekpijn of KANS. Deze cursus introduceert u in het wetenschappelijk onderbouwd onderzoeken en behandelen van patiënten met een cervicaal radiculair syndroom.

Inhoud/abstract De cursus gaat in op conservatieve behandelingen die relevant zijn voor de fysio-/manueel therapeut (en vooral ook welke niet), de zin en onzin van de diverse in de praktijk voorkomende behandelingen en hoe de structuur en opbouw van een evidence based behandeling er theoretisch én praktisch uit zou kunnen zien. Een cursus met een combinatie van theorie en praktijk, geschikt voor manueel therapeuten én fysiotherapeuten die met meer vertrouwen patiënten met een cervicaal radiculair syndroom willen begeleiden. Na deze cursus kunt u onder andere: ■ Een cervicaal radiculair syndroom onderscheiden van a-specifieke nekpijn met uitstraling op basis van referred pain. ■ Een betrouwbaar evidence based onderzoeksplan opstellen voor patiënten met een cervicaal radiculair syndroom. ■ Werken met relevante, betrouwbare en valide meetinstrumenten en testen die bruikbaar zijn bij het onderzoeken van patiënten met nekklachten en uitstraling en een vermoeden op een cervicaal radiculair syndroom, zoals de CROM, CCFT en test item clusters. ■ Daar waar nodig patiënten gericht en onderbouwd doorverwijzen naar de tweede lijn.

12


adiculair syndroom ■ Een multi-modaal, wetenschappelijk onderbouwd behandelplan opstellen en uitvoeren. ■ Patiënten uitleg geven over de oorzaak van hun klachten, leren hoe zij zelf aan het herstel kunnen bijdragen en welke bijdrage fysiotherapie kan bieden. ■ Een gefaseerd oefenprogramma samenstellen voor verbetering van de motorische controle en krachtuithoudingsvermogen van cervicale en axio-scapulaire musculatuur. ■ Een behandelplan opstellen en uitvoeren om klachten van mogelijk verhoogde mechanosensitiviteit van neuro-menigeaal weefsel te verminderen.

Deelnemersaantal

Kortingsactie

Max. 24 deelnemers

Schrijf in voor 1 maart 2014 en betaal: € 365,–

Datum 16, 17 mei 2014

Tijd 09.00 - 17.00 uur (beide dagen)

Cursusprijs € 395,– inclusief BTW en catering

Accreditatie De accreditatie voor de registers algemeen en manueel is in aanvraag. De ervaring leert dat deze cursus minimaal 12 punten oplevert.

Docent Erik Thoomes, praktijkhouder fysio- en manuele therapie Thoomes. HBO-master manueel therapeut, sportfysiotherapeut. Oud docent manuele therapie SOMT, Amersfoort; oud docent fysiotherapie AVANS hogeschool, Breda.

Programma De cursusdagen bestaan uit een netto contacttijd van 6 uur. Dag 1 09.00 uur 09.30 - 11.00 uur 11.00 - 11.30 uur 11.30 - 12.30 uur 12.30 - 13.30 uur 13.30 - 14.30 uur 15.00 - 15.30 uur 15.30 - 17.00 uur Dag 2 08.45 uur 09.00 - 10.30 uur 10.30 - 11.00 uur 11.00 - 12.30 uur 12.30 - 13.30 uur 13.30 - 14.30 uur 14.30 - 15.30 uur 15.30 - 16.00 uur 16.00 - 17.00 uur

Ontvangst en inschrijven Inleiding, Screenen & Klinisch redeneren, Diagnostische classificatie Pauze Klinimetrie en Testclusters, Nocisensorische en neuropathische pijn Lunch Praktijk: CROM, Effectiviteit van conservatieve therapie, Behandelplan maken Pauze Neurodynamica- introductie

Ontvangst Feedback dag 1, Neurodynamica – behandeling theorie Pauze Neurodynamica – behandeling praktijk Lunch Motorische controle – theorie en praktijk Praktijk, Extensoren, Axio-scapulaire musculatuur Pauze Praktijk, Extensoren, Axio-scapulaire musculatuur, Casuïstiek, vragen, discussie, feedback en afsluiting, Uitreiking certificaten Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

13


Ge誰ntegreerde benadering van motor control i

Lumbopelvic Motor Con

14


l in lage rug- en bekkenpijn

ontrol Basic & Advanced De cursus Lumbopelvic Motor Control van Prof. Dr. Paul Hodges is internationaal zeer gewaardeerd. Door InFysio Academy werd de cursus naar Nederland gehaald. Door de vele aanvragen en hoge waardering wordt de cursus uitgebreid met een ‘Advanced’ module. Voertaal: Engels

Inhoud

Datum

De cursus biedt een geintegreerde benadering van stabiliteit, proprioceptie en motorische controle rondom de lage rug, heup en bekken. De complexe motorische activatie van de rompmusculatuur krijgt veel aandacht. Daarnaast wordt de fragiele balans tussen bekkenpijn en motorische controle enerzijds en de revalidatieprincipes anderzijds uitgelicht.

Basic Course: 21,22 november Advanced Course: 23 november Ook te volgen in combinatie

Cursusopzet Basic

Cursusprijs

■ Overwegingen motor control dysfuncties in lage rug- en bekkenpijn; ■ Een geintegreerd model van dynamische controle dat de delicate balans tussen beweging en stabiliteit overweegt; ■ Integratie van samenhangende modellen van neurofysiologie rondom pijn en control training; ■ Zoeken naar uitdagingen om de multipele functies van rompmusculatuur inclusief ademhalen en continentie te coordineren; ■ Presenteren van de klinische relevantie van de meest recente wetenschappelijke evidentie; ■ Herzien van basiscomponenten van onderzoek en behandeling en een introductie van gevorderde vaardigheden.

Basic Course: € 485,– Combi Course: € 750,– Tarief is inclusief BTW, catering en zeer uitgebreide syllabus.

Cursusopzet Advanced ■ Discussie over hindernissen naar klinische verbetering en strategieën om deze obstakels te vermijden; ■ Klinische strategieën om balans tussen beweging en stabiliteit te evalueren en te trainen; ■ Integreren van echoscopie in revalidatie met weloverwogen pro’s en contra’s.

Voor wie Voor iedere musculoskeletale behandelaar die geinteresseerd is in het ontwikkelen van effectieve, evidence- en practice based motor control interventies voor de lage rug.

Tijd 09.00 tot 18.00 uur (alle dagen)

Accreditatie Basic Course is geaccrediteerd met 16 punten Advanced Course is geaccrediteerd met 7 punten Combi Cursus is geaccrediteerd met 23 punten Accreditatie is voor de registers: algemeen, sport en manueel

Docent Paul Hodges is a Professor and NHMRC Senior Principal Research Fellow in the Division of Physiotherapy at the University of Queensland and Director of the NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health. Paul heeft doctoraten in zowel fysiotherapie en neuroscience. Zijn werk is een mix van neurofysiologische en biomechanische methoden om de controle van beweging en stabiliteit te begrijpen en hoe dit verandert bij pijn. Paul Hodges publiceerde meer dan 250 peer reviewed papers en boekhoofdstukken.

Inschrijven/informatie: infysio.nl/academy

15


A12 richting Den Haag

1

A12 A12 richting Utrecht richtiang Amsterdam

P 2

A4

richting Rijswijk/Rotterdam

1 Mövenpick Hotel, Stationsplein 8 | 2275 AZ Voorburg | +31 70 337 37 37 2 Hotel Margaretha, Geestbrugweg 18 | 2281 CL Rijswijk | +31 (0)70 – 399 45 63 | www.hotelmargaretha.nl

P

Parkeren Hoekweg

Cursuslocatie InFysio Academy (gevestigd in gebouw Phytalis) Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk (Zuid-Holland) Tel.: 070-3206157

infysio.nl/academy


Opleiding in beeld

De McKenzie Methode (MDT) De McKenzie methode is bij veel therapeuten bekend als: “lumbale extensie oefeningen”. Of een methode waarbij manuele technieken niet toegepast mogen worden. Of, de methode is alleen toepasbaar op de wervelkolom. En ook, McKenzie is alleen gericht op de tussenwervelschijf. Helaas is dit een geheel verkeerde, onvolledige en veel te gesimplificeerde kijk op deze unieke manier van onderzoeken en behandelen van acute en chronische klachten van het bewegingsapparaat. Een inzicht in dit artikel. Tekst: Erik van Doorne Niet alleen de wervelkolom, maar McKenzie richt zich ook op bijvoorbeeld de behandeling van extremiteiten (1) en hoofdpijn (2). Het systeem van onderzoeken en behandelen wordt ook wel aangeduid als Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT). In een reeks artikelen brengen we uw kennis over deze wetenschappelijk goed onderbouwde therapie te vergroten.

Geschiedenis De McKenzie methode is begonnen door een toevallige gebeurtenis in 1958 in een fysiotherapie praktijk in Wellington, Nieuw Zeeland. Toen Robin McKenzie onbedoeld een patiënt met rugpijn en uitstraling in het been gedurende 10 minuten op zijn buik in aanzienlijke lumbale extensie had neergelegd vertelde deze patiënt dat zijn beenpijn flink was afgenomen. McKenzie was verrast en besloot te gaan experimenteren met het effect van langdurige statische posities en herhaalde bewegingen op de klachten van rug patiënten (3). Na vele jaren experimenteren kwam McKenzie tot de conclusie dat er patronen van pijn reacties waren op posities en herhaalde bewegingen en dat daardoor de aspecifieke rugpijnproblemen zijn te classificeren in subgroepen. Elke met een eigen specifieke

belastingsstrategie. Deze bevindingen vormden de basis voor de boeken die McKenzie geschreven heeft voor zowel de behandelaar als de patiënt, omdat bleek dat een groot gedeelte van de behandeling door de patiënt zelf kon worden gedaan. Deze unieke benadering van “zelf behandeling” wordt al meer dan 25 jaar wereldwijd toegepast.

Methode Het gestandaardiseerde MDT onderzoek begint met een medische anamnese en lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de reacties van de patiënt op herhaalde bewegingen en bepaalde posities met als doel de patiënt te classificeren in een van de drie mechanische syndromen; derangement, dysfunctie, of posturaal syndroom. Ongeveer 70% van de patiënten valt op deze manier te classificeren. Patiënten die niet te classificeren zijn in de drie mechanische syndromen, vallen onder de classificatie “other”. Deze indeling of classificatie wordt gebruikt om het beleid van de behandeling te bepalen. Aan de hand van de informatie uit de anamnese worden tijdens het lichamelijke onderzoek testen uitgevoerd en ligt de nadruk op het bewegen in bepaalde richtingen, herhaaldelijk en tot het bewegingseinde. Het doel is om binnen de categorie waar de

patiënt in is geclassificeerd, te bepalen welke belastingstategie de klachten kan verminderen. De patronen van pijn provocatie of vermindering van de klachten zijn niet met een enkele beweging vast te stellen maar juist na het herhaald bewegen (“repeated movements”). Met herhaalde bewegingen worden dagelijkse bewegingen nagebootst zoals herhaaldelijk bukken tijdens het was ophangen. De herhaalde beweging in de voorkeursrichting zal de aanvankelijk pijnlijke beweging makkelijker en minder pijnlijk maken. De gunstige veranderingen in pijn en beweging duren voort nadat de beweging gestopt is. Zodra de voorkeursrichting gevonden is wordt er veel tijd besteed aan de educatie van de patiënt zodat de patiënt begrijpt met welke houdingen en bewegingen zijn klachten zullen verergeren en hoe de patiënt zelf de klachten kan verminderen of elimineren met specifieke oefeningen. Dit betekent dus dat patiënten met een zelfde classificatie een andere voorkeursrichting kunnen hebben, wat een goed systematisch onderzoek cruciaal maakt. Veel niet MDT opgeleide therapeuten maken alleen gebruik van het behandeldeel van de MDT methode zoals bijvoorbeeld herhaalde extensie oefeningen zonder het volledige MDT onderzoek. Vaak zijn de uitkomsten dan teleurstellend en geen reële afspiegeling van de gestructureerde, uitgebreide en

27


MDT McKenzie

Opleidingsinstituut voor Mechanische Diagnose en Therapie Dé onderzoeks- en behandelmethode voor klachten van het bewegingsapparaat is de afgelopen decennia uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en inmiddels het meest gebruikte onderzoek – en behandelsysteem wereldwijd. Volg de opleiding dit jaar in Leuven, Delden, Antwerpen of Rijswijk (ZH)! Type MDT

Locatie

Jaar

opleiding

bekend na indeling

2013-2014

Datum

1e leerjaar A A A A B B B

Delden Leuven Antwerpen Rijswijk Rijswijk Antwerpen Rijswijk

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

21 – 22 maart en 4 – 5 april 4 – 5 april en 25 – 26 april 11 – 14 juni 16 - 19 september 20 - 23 januar 17 - 20 september 25 - 28 november

2e leerjaar C C D D Extremiteiten

Rijswijk Antwerpen Rijswijk Antwerpen Rijswijk

2014 2014 2014 2014 2014

11 - 14 juni 26 - 29 november 20 - 23 mei 10-13 december 3-4 oktober

Meer informatie, cursusdata of inschrijven? Ga naar www.mckenzie.nl T: +32-(0)16760786 E: cursus@mckenzie.nl

Veldon Netwerkavond Woensdag 26 maart - aanvang 18.30 uur ExpoHouten, Meidoornkade 24 Houten

Met de sprekers: Prof. Wim Dankaerts Onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie

Drs. Harald Miedema Arts/epidemioloog Lector arbeid en gezondheid

Ga naar www.veldon.nl voor meer informatie en meld je aan!

28


wetenschappelijk goed onderbouwde MDT methode van onderzoeken en behandelen.

Classificatie Zoals hierboven beschreven probeert de therapeut te patiënten te classificeren in een van de drie syndromen, posturaal, dysfunctie of derangement of the categorie “other”. Centralisatie is een kernbegrip binnen de MDT en is zowel belangrijk voor de classificatie als de prognose van de patiënt. Centralisatie betekent dat de symptomen vanuit de periferie met herhaald bewegen geleidelijk verminderen en/of verdwijnen en centraliseren in de richting van het oorspronkelijke probleem in de wervelkolom (4). In tenminste zes studies wordt melding gemaakt van de uitstekende prognose voor patiënten die werden geclassificeerd als centralizers. Het classificeren en onderverdelen van patiënten in subgroepen is een discussie die in de laatste jaren meer en meer gevoerd wordt en ook over gepubliceerd wordt. Helaas wordt bij het opstellen van klinische richtlijnen de MDT methode tot op heden vaak genegeerd.

Zelfbehandeling en manuele technieken Eén van de belangrijke kenmerken van MDT is de “zelfbehandeling” door de patiënt. Een grondig onderzoek door een gecertificeerde of diploma McKenzie therapeut zal leiden tot een behandelplan waarin de patiënt begrijpt wat het probleem is, hoe bepaalde bewegingen en houdingen zijn/haar klachten verbeteren of verergeren en hoe de patiënt actief zijn eigen klachten positief kan beïnvloeden. De patiënt behandeld zichzelf en is daardoor minder therapeut afhankelijk en wordt geacht een grotere zelf verantwoordelijkheid te nemen in het behandelproces. Hierdoor wordt de patiënt een actieve deelnemer in de behandeling en zal door zelfbehandeling minder behandelingen nodig hebben van de therapeut.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat elke vorm van therapie waarbij de patiënt een actieve deelnemer is in het herstelproces, betere resultaten oplevert. Dit neemt niet weg dat de therapeut kan besluiten om manuele technieken toe te passen. MDT heeft een opbouw van eerst patiënt gegenereerde krachten, daarna een combinatie van patiënt en therapeut gegenereerde krachten naar, als dat nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, uiteindelijk alleen therapeut gegenereerde krachten zoals mobilisaties of eventueel manipulaties.

begeleiding en zelfbehandeling stelt de patiënt in staat om actief deel uit te maken van de management van zijn klachten wat grote psychosociale voordelen heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat het de effectiviteit van de behandeling vergroot wat uiteindelijk tot betere resultaten leidt. Ook is gebleken dat zelfbehandeling de kans vergroot dat de patiënt doorgaat met de behandeling nadat het officiële behandeltraject met de therapeut is gestopt en de patiënt zelf de kansen op een recidief kan verminderen.

Patiënt management

Financieel

Alle patiënten willen graag in meer of mindere mate informatie over de klacht waar zij hulp voor hebben gezocht van een behandelaar. Kort samengevat zijn dit vaak dezelfde soort vragen; n Wat mankeer ik? Wat is er aan de hand en waarom heb ik deze klachten? n Wat kan ik als patiënt daar zelf aan doen om de klachten te verbeteren en te voorkomen in de toekomst? n Wat kan de behandelaar doen en hoe zit het behandelproces eruit? Wat kan ik verwachten? n Wat is de prognose? Verdwijnen al mijn klachten weer en op welke termijn kan ik geheel of gedeeltelijk mijn normale activiteiten weer oppakken?

In het huidige gezondheidsklimaat van teruglopende dekking voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering zijn dit belangrijke componenten voor patiënt en therapeut. Een beperkter budget voor fysiotherapie vraagt om een grotere effectiviteit en snellere resultaten van de behandeling door de therapeut. Een verandering van de huidige manier van behandeling van klachten van het bewegingsapparaat is noodzakelijk en een grotere belangrijkheid van het “zelf behandelen“ door de patiënt, goede educatie en begeleiding van de patiënt zijn daar belangrijke onderdelen van. In de hierop volgende artikelen zullen wij verder ingaan op het classificatie systeem volgens MDT en specifieke groepen van patiënten en hun behandeling volgens het MDT concept.

Educatie en het begeleiden van de patient zijn belangrijke onderdelen binnen de MDT methode. Gebleken is dat veel therapeuten de vraag naar informatie van de patiënt onderschatten wat kan leiden tot ontevredenheid en een verminderde actieve bijdrage van de patient in het opstellen van een behandelplan en de behandeling zelf. De patiënt wordt geacht zelf controle te nemen van zijn klachten met de ondersteuning van de therapeut. Dit belangrijke aspect gaat therapie-afhankelijkheid tegen en verhoogt de kans op compliance (therapietrouw) van de patiënt. Educatie,

Voor een uitgebreide literatuurlijst en referentie: www.mckenziemdt.org of InFysio App.

29


Uw praktijkomzet gezond houde Uw ‘normale’ patiëntenbestand is onvoldoende voor een gelijke omzet. Houd uw praktijk ‘gezond’ door op de juiste manier in beeld te komen bij de consument. Hoe

Waarom

Sleutelwoord: integratie. Concreet: uw website sluit aan op uw

Mijn MarCom is een team van ontwerpers, webspecialisten,

social media, folder en wat u zegt tegen uw patient.

social media deskundigen, tekstschrijvers, drukwerkexperts en communicatie-adviseurs. Dit team is volledig voor u beschik-

Wat

baar zonder meerkosten. Dat levert veel op!

Moeilijk? Ja als u het zelf doet. Nee als u het samen doet met Mijn MarCom. Mijn MarCom, ontwikkeld door InFysio,

Samen sterk

is een professionele totaaloplossing met een bewezen stap-

De fysiotherapeut voor fysiotherapie + Mijn MarCom voor de

penplan dat uw praktijk bij de consument in beeld krijgt en

praktijkcommunicatie = samen sterk!

houdt.

Nu al voor 60 praktijken.

Wat levert Mijn MarCom op n Complete kennis, expertise en ervaring op het gebied van praktijkcommunicatie. Uw praktijk is altijd in beeld bij consumenten in uw regio. n Vertalen van inhoudelijke fysiotherapeutische kennis (de kracht van fysiotherapie) naar en overbrengen op

IEKpN U ntwer dget

O iebu 0 20 act red n € 3 va

consumenten. n Heel veel gemak, 1 adres voor uw alle praktijkcommunicatie n Enorme besparing in tijd en geld n Alle rust en ruimte voor uw kerntaak: fysiotherapie

Tijdelijk!

Meer weten? Het best werkt een telefoontje. We gaan dan specifiek op uw situatie en vragen in. Uiteraard kunt u ook onze website bekijken of een e-mail sturen.

www.infysioservice.nl info@infysio.nl 070-3206157


den? Zet uw praktijk in het licht!

Mijn MarCom Abonnementen Plus

Totaal

Prijzen per maand

€ 325

€ 355

1. Intake/plan van aanpak

2. Huisstijl

3. Website screening

4. Website ontwerp/bouw

5. Social Media

6. Digitale nieuwsbrief

7. Rapportage Google analytics

8. Nieuwsservice

€ 3200

€ 3200

10. Advies & begeleiding

11. Narrowcasting*

9. Ontwerp- / tekstbudget

Eénmalige aanschaf mediaspeler

€ 475 Alle prijzen zijn excl. BTW Tarieven geldig tot 01-01-2014

*Overeenkomsten hebben een looptijd van 2 jaar. Looptijd van 1 jaar is mogelijk. In dat geval gelden aanvullende kosten webbouw bij Plus en Totaal abonnementen. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Een review van acties en applicaties in sportblessures

PLATELET-RICH PLASMA Ondanks voordelen in trainingsmethoden en materialen blijven blessures binnen de sport gemeengoed. Zowel in de wedstrijd- als de amateursport. Nagenoeg 50% komt door overbelasting. De meest voorkomende blessures zijn: tendinopathieën, ligamentair letsel en stressfracturen. Tekst: Dr Amit Lakkaraju, musculoskeletal radiologist Bewerking: InFysio

Groeiende aandacht Revalidatie met rust en specifieke interventies zijn noodzakelijk in zowel acuut als chronisch letsel. Naast conservatie methoden waaronder fysiotherapie zijn chronische letsels ook behandeld met langwerkende steroïden injecties of zelfs chirurgie. Zowel NSAID’s als geinjecteerde steroïden hebben een potentieel verwekend effect bij regelmatig gebruik in hoge doses.

32

In de laatste tien jaar is een groeiende aandacht in het gebruik van plaatjesrijk plasma (platelet-rich plasma, PRP). Een substantie die wordt verkregen door het centrifugeren van menselijk bloed. Het is in verschillende acute en chronische musculoskeletale blessures.

De toekomst van PRP PRP therapieen vormen een spannende nieuwe ontwikkeling in de behandeling van musculoskeletale blessure in sport. Er zijn theoretische argumenten en lab evidentie dat PRP significant weefselherstel positief beinvloedt. Klinisch gezien

heeft dit geleid tot een explosie van PRP behandelingen met meestal positieve uitkomsten. Helaas is er weining level 1 evidentie van de effectiviteit in de wereld literatuur. Sportinstanties als het IOC, maar ook sportgeneeskundige verbanden voor onderzoeken zetten in op een beter design en evidentie in effectiviteit. Door het verwijderen van PRP van de WADA dopinglijst kunnen level 1 onderzoeken bij topatleten frequenter worden ingepast.


NIEUWS Werk niet te hard. Wees lief voor je hart. Als fysiotherapeut of (medisch) personal trainer ga je in elke situatie voor het beste resultaat. Je werkt hard. Soms zó hard, dat er nauwelijks tijd overblijft voor ontspanning. Niet erg gezond hè? Met jouw medische kennis zou je beter moeten weten! Per cliënt ben je veel tijd kwijt aan verplichte administratieve taken. Stel je eens voor hoe het zou zijn zonder die extra werkuren. Je kunt meer cliënten helpen in dezelfde tijd én je houdt meer tijd over voor privé. Het zou zomaar kunnen als je werkt met Cariphy, het all-in-one softwareprogramma, gemaakt voor en door fysiotherapeuten en (medisch) personal trainers. Probeer het zelf maar! Ga naar www.cariphy.com en probeer Cariphy 30 dagen gratis. Het Cariphy team maakte speciaal voor jou een video vol liefde. Scan de QR code en laat je verrassen! Al bekend met Layar? Download de Layar-app op je telefoon! Scan de Cariphy advertentie in dit magazine en laat je verrassen!

UITNODIGING CONGRES voor musculoskeletaal echografisten

ULTRASOUND IN FOCUS 2014 Vrijdag 14 maart 2014 te Ede Informatie: www.dynamic-bv.nl Accreditatie is aangevraagd bij het KNGF, St. LOOP, STADAP, NVR en de NOV Bedrijvenpark Twente 165L // 7602 KE Almelo The Netherlands // E info@dynamic-bv.nl // T +31 (0)546 658 580

33


Het gaat maar door De patiënten melden zich aan omdat de artsen verwijzen. Als praktijk doen we het (dus) goed. Gelukkig ben ik niet vies van een beetje doorwerken dus mijn agenda is mooi gevuld. Alle overuren worden ruimschoots doorbetaald en dat is goed, want het leven is mooi en duur. De norm is heel eenvoudig: werk je hard voor de zaak, dan wordt dat beloond. Bijvoorbeeld met een dag skiën met collega’s met alles erop en eraan op kosten van de zaak. De chef weet dat dit je energie geeft voor de volgende periode. Tekst: Frans van der Weijden

En het gaat maar door... De sneeuw is van super kwaliteit. Of ik zie alles gewoon door een roze bril, kan ook, maar ik geniet van de natuur. Elk weekend de berg op is geen straf en verruimt de horizon. Dat gegeven neem ik weer mee in mijn patiëntenbehandeling. Want iedere Zwitser is trots op zijn land en geniet er ook van dat een ‘Flachländer’ zich zo in hun land begeeft. Elke week weer een nieuw verhaal over de regio waar ik geweest ben. Of het nou de berg is of het eten. Nieuwe input voor een sterk verhaal tijdens de revalidatie.

En het gaat maar door... De supplementen voor de behandeling in de praktijk zijn talrijk. Indien de cliënt zich ‘Wohl’ voelt komt het herstel naar het oude (sport)niveau ook sneller. En dat werkt. Ik noem het aandacht op basis van bewijs en kritische blik. Als je het symptoom bestrijdt en de oorzaak niet direct ziet vindt de Zwitser dat vanzelfsprekend. Past in het plaatje van de kwaliteit van leven.

En het gaat maar door... Mijn persoonlijke ontwikkeling maakt megasprongen. Mijn patiënt reflecteert direct. Ik ervaar openheid en oprecht-

Over de auteur Frans van der Weijden is als Nederlands fysiotherapeut en sportfysiotherapeut eind 2013 vertrokken naar Zwitserland. Regelmatig beschrijft hij zijn ervaringen in zijn column en blog.

34

heid omdat ik dat geef. En daar staat geen enkele vragenlijst of protocol tegenover. Dat is niet SMART te maken. Dat is doen!

En dat gaat maar door... Ik ben trots om mijn vak zo uit te oefenen. Mijn geluk is dat mijn ervaring en leermomenten in het verleden begeleid zijn door de kanjers uit het vak. En die levenslessen van ‘vroeger’ geef ik graag door aan bijvoorbeeld de stagiair. Zwitser en niet-Zwitser. En dat blijft!


Nexus

(Advertorial)

Hét opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut

Nexus is hét scholingsinstituut voor de fysiotherapeut. Docenten Harald Bant en Martin Ophey vertellen over de meest recente ontwikkelingen. Harald Bant: “Sinds september 2013 is ons scholingsinstituut gehuisvest in hetzelfde gebouw als een grote eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Wij hadden altijd al voor ogen dat scholing het beste op de werkvloer met echte patiënten kan plaats vinden.” Martin vult aan: “Inderdaad, toen wij in 2006 ook in Nederland opleidingen en cursussen gingen verzorgen, wilden wij werken vanuit een praktijkgecentreerd scholingsinstituut. Wij wilden de vrijheid hebben scholing zo in te richten dat de deelnemende fysiotherapeut niet alleen maar een goede cursus kreeg maar dat hij direct nieuwe kennis en vaardigheden kon inpassen in zijn dagelijks handelen.”

“Wij hadden altijd al voor ogen dat scholing het beste op de werkvloer met echte patiënten kan plaats vinden”

Martin: “Kijk, die vrijheid die wij zochten om scholing anders te organiseren is in feite de vrijheid die je je als therapeut ook wenst. Je hebt behoefte aan kaders zoals modellen en wetenschappelijk onderzoek, maar je wilt zelf ruimte houden om te bepalen hoe je daarmee aan de slag gaat. Tegelijkertijd ben je ook altijd op zoek naar nieuwe vaardigheden om patiënten de best mogelijke zorg te geven. Die mix van duidelijke kaders en veel praktijk zorgt voor goede transfer naar de eigen werksituatie.” Harald: “Die transfer is voor ons erg belangrijk. Als door het volgen van onze cursussen het handelen van de fysiotherapeut effectiever wordt neemt niet alleen de tevredenheid van de patiënt toe maar ook die van de therapeut zelf. En die lage therapeuttevredenheid was de laatste tijd vaak in het nieuws. Ook werkgevers hebben dit begrepen. Wij zien in de laatste jaren namelijk een behoorlijke toename aan incompany trajecten.”

“Met de komst van MAITLAND en CRAFTA is

Nexus uitgegroeid tot hét scholingsinstituut voor de fysiotherapeut!” Nexus biedt een uitgebreid opleidingsprogramma en netwerk. Harald: “In de eerste jaren hadden wij een programma met een aantal cursussen over knie-, rug- en schouderklachten en de tweejarige opleiding tot ESP sportfysiotherapeut. Afgelopen jaar zijn wij een samenwerking aangegaan met MAITLAND en CRAFTA.” Martin: “Volgens ons is dat geen toeval. De mensen van MAITLAND en CRAFTA hebben net als wij de missie goed onderwijs voor fysiotherapeuten te verzorgen waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat. Met de komst van de manuele therapie opleiding MAITLAND concept en het craniofaciale opleidingsprogramma van CRAFTA is Nexus eigenlijk uitgegroeid tot datgene wat we altijd al voor ogen hadden: hét scholingsinstituut voor de fysiotherapeut!”

Informatie/inschrijven www.nexus-physiotherapy.eu E-mail: info@nexus-physiotherapy.eu Langeweg 204, 6591 XA Gennep

35


De zorg van morgen in uw handen met mywellness cloud

mywellness cloud, de oplossing voor professionele begeleiding in de fysiotherapiepraktijk en daarbuiten Met mywellness cloud kunnen u en uw patiënten gebruik maken van een online trainingsbibliotheek gevuld met afbeeldingen en filmpjes van de meest uiteenlopende oefeningen. Vanuit de cloud heeft u standaard beschikking over 2000 programma’s en 5000 oefeningen. Bovendien is het mogelijk om eigen oefeningen toe te voegen aan de bibliotheek en kunt u simpel een koppeling maken met externe partijen voor ledenadministratie en meetapparatuur. U en ook uw patiënten hebben altijd inzicht in persoonlijke oefenschema’s en resultaten. Wanneer een patiënt ook buiten uw praktijk aan zijn gezondheid werkt, kan hij zijn lichamelijke activiteiten registreren in de mobiele mywellness cloud app. De patiënt kan via deze app ook vragen aan u stellen. Alles voor optimale zorg en optimale resultaten!

Wilt u meer weten over de toepassingen en gebruik van mywellness cloud? www.technogym.com TECHNOGYM BENELUX Essebaan 63 - 2908 LJ Capelle aan den IJssel - Tel: +31 (0) 10 - 422 32 22 - Email: info_blx@technogym.com

Infysio 2014 01 totaal  
Infysio 2014 01 totaal