Page 1

Jaargang 8 | Nummer 10 | 2012

Samen bewegen

Gezwicht .... enkel verzwikt


(Advertorial)

Top-Care Samen een kwalitatief goed product neerzetten

Top-Care levert als expertisecentrum van Ciran poliklinische revali-

inrichting van onze oefenzalen maken we al

datiezorg. De organisatie heeft vijf locaties. Marcus In de Braekt is

twaalf jaar gebruik van Life Fitness appa-

van oorsprong fysiotherapeut en osteopaat. Hij is werkzaam bij TopCare als Manager Cliëntenzorg. Het team van Top-Care ziet patiënten die al langer dan drie maanden lijden aan chronische klachten, maar ondanks vele eerdere inspanningen nog geen of weinig resultaat

ratuur. De service is er uitstekend. Samen met en mede dankzij Life Fitness zijn we in staat om een kwalitatief goed product neer te zetten. Het leveren van de beste zorg willen we niet alleen tot uiting laten komen in onze bedrijfsvoering, maar ook in onze uitrusting.”

hebben geboekt.

Vertrouwen Resultaatgericht

Andere visie

In de Braekt vervolgt: “We hebben de com-

“De patiënten van Top-Care lijden aan chro-

Top-Care heeft volgens Marcus In de Braekt

plete Cardiolijn, enkele krachttoestellen en

nische vermoeidheid of pijn, of ze hebben

een eigen visie op gezondheid. In de Braekt

Hammer Strength. De apparatuur is zeer

chronische klachten aan het houdings- of

legt uit: “We bekijken de klacht van de cliënt

solide en eenvoudig te gebruiken. De cliën-

bewegingsapparaat. Na een zes à zeven

vanuit

We

ten reageren stuk voor stuk heel enthou-

uur durende integrale intake wordt er een

kijken naar fysieke en mentale belastbaar-

siast. De toestellen geven een veilig, sta-

behandeltraject uitgestippeld onder verant-

heid en persoonlijkheid. Daarnaast bekijken

biel en zeker gevoel. Dat gevoel hebben

woordelijkheid van de behandelend reva-

we hoe de patiënt omgaat met de klacht en

revalidatiepatiënten hard nodig om weer

lidatiearts”, aldus Marcus In de Braekt. Hij

hoe hij weer betekenis geeft aan zijn leven.”

vertrouwen te krijgen in hun lichaam, her-

verschillende

invalshoeken.

stel en functioneren. De apparatuur van Life

vervolgt: “We werken zeer resultaatgericht. Het revalidatietraject heeft altijd een duide-

Veilig, stabiel en zeker

Fitness voorziet daarom goed in de behoef-

lijke kop en staart. We brengen de kernpro-

Het doel van Top-Care is het leveren van de

ten van onze doelgroep.”

blemen van de patiënt nauwkeurig in kaart,

allerbeste zorg. Dat komt tot uiting in de

zodat we gericht naar een doel kunnen

filosofie van Top-Care, maar ook in oefenza-

werken. Persoonlijke doelstellingen waar-

len. Wie één van de gebouwen van Top-Care

onder maatschappelijke participatie staan

betreedt, ervaart openheid, transparantie

hierbij voorop.”

en sereniteit. Marcus In de Braekt: “Voor de

www.lifefitness.com www.lifefitness.com


In dit nummer

Voorwoord Goed verzekerd

4

10

14

24

Het is weer tijd dat verzekeraars hun boodschappen over ons uitstorten. Natuurlijk alleen maar mooie aanvullende pakketten tegen aantrekkelijke tarieven. Fysiotherapie is natuurlijk weer superhot in keuze voor een AV. Echt vergelijken is nagenoeg onmogelijk. Burgers hebben vaak ook nog eens het idee dat fysiotherapie van het eigen risico afgaat. Enorm ingewikkeld en – als je het mij vraagt – een bewuste ‘zand in de ogen’ communicatie. Immers als je het niet helemaal weet, is het moeilijker veranderen. Dit jaar is het erg sterk om ook geluid vanuit de fysiotherapeut te laten horen. De FysioPluim campagne is een goed idee, maar 55 aanvullende pakketten een pluim geven? Natuurlijk zijn er allerlei Nma eisen, maar is dit nu de duidelijkheid die we zoeken? Hoe dan ook ik ben positief ben dat we een geluid laten horen en nog meer benieuwd wat de campagne voor 2013 brengt.

4

In de tussentijd zie en hoor ik collega’s zich afvragen waar de toekomst van de fysiotherapie naar toe gaat. Ik ben realist (niet te verwarren met negatief) en constateer dat verzekerde zorg steeds verder wordt beperkt. Het ‘samen dragen’ principe wankelt. Tegelijkertijd worden enorme winsten gemaakt met de AV.

Kennis en expertise hoort bij de fysiotherapeut

10

Jaarcongres 2012

14

AV lijkt steeds belangrijker. Lijkt! Mensen vragen ze ook zich duidelijker af waarom ze € 300-€ 600 per jaar betalen voor zorg die ze niet of beperkt gebruiken. € 300 is toch 10 behandelingen fysiotherapie. Voor veel klachten voldoende.

Case report

Trauma van het anteriore talofibulaire ligament Centrum Schelle - Fysiotherapie

Preconference courses

21

Waar de praktijk fysiotherapie groots in moet zijn

24

NVFS nieuws

29

Master op koers

Als realist zie ik ook dat bewegen en eigen verantwoordelijkheid de hoogste prioriteit op de politieke en sociaal maatschappelijke agenda heeft. De meeste kennis en deskundigheid op het gebied van verantwoord bewegen is verankerd bij de fysiotherapie. Als mensen steeds vaker zelf voor jouw diensten gaan betalen dan moet je wel enorm duidelijk zijn in wat je wel én vooral ook niet levert. Dat vraagt profilering, herkenbaarheid en keuzes maken. Geen gemakkelijke keuzes, maar niet kiezen leidt onherroepelijk tot teruggang. Kunt u niet kiezen? Benader InFysio eens. Onze boom op pagina 31 helpt inmiddels meerdere collega’s . Ik wens u een ‘geprofileerd’ en kansrijk 2013.

Download nu gratis onze InFysio App via de App Store!

Ga naar www.infysio.nl

Robert Hoogland


InTheorie

Case report

Trauma van het anterior

4


InTheorie

re talofibulaire ligament Dit artikel volgt een enkelblessure vanaf het ontstaan tot de terugkeer naar het sportveld. Dit case report gaat gedetailleerd in op de diagnose, revalidatie en de terugkeer in de competitie. Auteur: Ben Clarkson MCSP

Blessuremechanismen

De dynamische protectie van de peroneale

Bewerking: InFysio Redactie

De meest voorkomende mechanismen van bles-

spieren treedt pas op bij 126 milliseconde (9).

sures treden op wanneer de enkel is geplaatst

Te laat om een inversie verzwikking te voorko-

Enkelverzwikkingen zijn de meest voorko-

in plantairflexie en inversie, als het ATFL vol-

men. Het scheuren van de laterale ligamenten

mende musculoskeletale blessures bij sporters

ledig gerekt is zonder protectie van de enkel-

treedt op wanneer de talus ongeveer 30-45°

(1). Bij het merendeel van deze blessures is het

vork. In ernstige laterale ligament verzwikkin-

inverteert (10).

laterale ligament complex aangedaan. Vooral

gen treedt er een groot oedeem van de enkel

het anteriore talofibulaire ligament (ATFL). Uit

op. Dit komt door scheuren van het gewrichts-

De casus

rapportages blijkt dat laterale ligament blessu-

kapsel door de ten gevolge van de ATFLvezels.

In dit case report bestuderen we een voetballer

res 40% van alle sportblessures uitmaken (2)

Deze vezels van het ATFL mengen zich in het

op de positie van centrale verdediger. Zijn bles-

en 85% van alles enkelverzwikkingen (3). De

kapsel (1). Wanneer de ATFL ernstig bescha-

sure trad op toen hij een landing op één been

incidentie variëert van 1,7 tot 4,5 per 1000

digd raakt, dan neemt de inversie van de ach-

uitvoerde na het koppen van de bal. Er was

sporturen (4). Sporters lopen het meeste risico

terkant van de voet toe. Dit voert de druk op de

tevens een overdruk op het laterale deel van

op enkelverzwikkingen bij sporten waarbij her-

rest van het laterale ligament complex op (8).

de enkel, nadat een tegenstander hem gemeen

haalde kapbewegingen of frequent springen en landen voorkomen.

had getackeld. Zo werd de geblesseerde enkel De snelheid waarmee de enkel inverteert op

nog verder geforceerd in inversie tijdens de lan-

het trauma wordt geschat op 40 milliseconde.

ding.

Recidiverende enkelverzwikkingen worden in verband gebracht met lange termijn problemen zoals osteoarthritis en degeneratie van articulaire oppervlakken. Enkelverzwikkingen kunnen een sporter voor meerdere weken uitschakelen en in veel gevallen neemt volledig herstel zelfs nog veel meer tijd in beslag (5). De rol van het ATFL is het voorkomen van anteriore verschuiving van de talusvork en excessieve inversie en interne rotatie van de talus op de tibia (6). De ATFL is doorgaans het eerste en enige ligament van het laterale ligament complex dat beschadigd raakt na een laterale ligament verzwikking (7). Het is het kleinste en zwakste laterale ligament. Het toont lagere maximale belasting, energie en foutwaarden onder trekspanning in vergelijking met het posterior talofibulaire ligament, calcaneofibulaire ligament, anterior inferior tibiofibulaire ligament en deltiod ligament (6).

5


NIEUWE SELECTION MED LINE Effectieve innovatie voor revalidatie en sport

Selection Medical - Leg Press

Unieke product eigenschappen: • • • • • •

Uitgebreide instelmogelijkheden Trainen zonder weerstand Elastische weerstand Verschillende weerstandcombinaties Lage startweerstand Proprioceptie training

De Leg Press Medical is de nieuwste innovatie op het gebied van medische- en sportrevalidatie. Het Multiple Resistance System (MRS) combineert elastische weerstand met weight stack training. Het toestel beschikt over uitgebreide instelmogelijkheden, waardoor deze toepasbaar is voor iedere fase van revalidatie. Door gebruik te maken van accessoires kan ook proprioceptie worden getraind.

www.technogym.com/selectionmed De Leg Press Medical is EEC 93/42 en TÜV TECHNOGYM BENELUX Essebaan 63 - 2908 LJ Capelle aan den IJssel - Tel: +31 (0) 10 - 422 32 22 Fax: +31 (0) 10 - 422 25 68 - Email: info_blx@technogym.com

Compliant EEC 93/42 Directive


InTheorie

De meeste enkelverzwikkingen vereisen geen operatie en kunnen behandeld worden met een programma dat inspeelt op de specifieke behoefte van de athleet Onderzoek

uit. Uitgaande van de blessure was de patiënt

van de enkel werd gedaan om de initiële

Tijdens het onderzoek verscheen de speler met

niet in staat om de enkel te bewegen of enkel-

diagnose te bevestigen en andere gewrichts-

pijn aan het gehele laterale ligamentcomplex

weefsel te belasten. De gehele ROM was sig-

problemen, zoals osteochondrale defecten, uit

en anteriore aspect van het gewricht. Gelijk

nificant gereduceerd en pijnlijk. De patiënt

te sluiten. Dit bevestigde de diagnose van een

na het optreden van de blessure leed de speler

werd geplaatst in een compressietape en

2e graads scheur van de ATFL (ook echogra-

aan verschrikkelijke pijn, was hij niet in staat

werd verzocht om krukken te gebruiken zodat

fisch onderzoek wees dit uit). Er was ook een

om gewicht te dragen op de enkel en klaagde

er geen gewicht op de enkel werd geplaatst.

botkneuzing in het lichaam van de talus, hoe-

hij over een hard krak-geluid in zijn enkel. Dit

wel deze misschien al aanwezig was voor de

resulteerde in een wissel wegens blessure.

De speler werd uit de training en competi-

huidige blessure optrad. De pereonale pezen

Ongeveer een uur na blessure trad een sub-

tie verwijderd om de volledige omvang van

bleken verdikt met wat bijhorende vocht. Niet-

stantiële capsulaire zwelling op in het enkelge-

het probleem vast te stellen en een passende

operatieve revalidatie werd aanbevolen door

wricht. De speler testte positief op de Ottawa

vroege aanpak. Differentiaaldiagnose van de

een orthopedisch chirurg die de beelden

Ankle Guidelines: hij kon geen gewicht op de

blessure door testen bevatte assessment voor

bekeek en de enkel onderzocht. De revalida-

enkel dragen, hij had pijn aan de laterale mal-

een hogere syndesmose enkelverzwikking,

tieperiode voor terugkeer naar het spel werd

leolus en 6 cm daarboven.

laterale ligamentverzwikking, test van gerela-

op 4 tot 6 weken geschat.

teerde schade aan het zachte weefsel in de Een Röntgenbeeld sloot skeletale afwijkingen

Achilles of pereonale pezen. Een MRI scan

Factoren die bijdragen aan de blessure zou-

7


IZONE TIME FOR A CHANGE

Bij het Performenz Instituut stellen wij hoge eisen aan zowel onszelf als aan onze apparatuur. Voor Performenz geen concessies; Keiser is voor ons de beste keuze. Remy Moelchand (master) Personal Trainer en (sport) Fysiotherapeut Directeur-eigenaar Performenz Instituut, Venlo

Een uniek trainingssyteem gebaseerd op ‘s werelds meest krachtige en tevens meest veilige element: LUCHT  weerstand instelbaar per 100 gram vanaf 0 kg  trainen op elke snelheid, onder elke gewenste hoek  constante weerstand, geen risico op piek- of overbelasting  minimale kans op blessures  1001 oefeningen mogelijk op slechts een apparaat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: The Sports Company Hagelkruisweg 11 NL-5971 EA Grubbenvorst

T +31 (077) 3661640 Kijk op www.thesportscompany.nl voor Keiser projecten in Nederland


InTheorie den eerdere onbehandelde blessures aan

80 tot 90% van de prestaties zijn acties in

kunnen behandeld worden door een agressief

dezelfde enkel – die resulteerden in een laxi-

lage tot middelmatige intensiteit (14).

behandelplan opgezet om in te gaan op de

teit van het laterale ligament complex – kun-

specifieke behoeften van de sporter (2).

nen zijn. Een diagnose van mechanische bila-

Bloomfield et al ondervonden dat verdedi-

terale instabiliteit is gemaakt wegens eerdere

gers het meeste jogging, skipping and shuf-

Een progressief behandelplan voor de bles-

blessures die pathologische laxiteit veroorza-

fling uitvoerden en de minste tijd sprinten en

sure werd opgezet. De acute stadia van de

ken (11). De speler kwam uit een Franse ama-

rennen ten opzichte van andere veldposities

blessurebehandeling zijn opgezet om de ont-

teurclub en volgde daar geen fysiotherapie

(15). Verdedigers voeren meer voetuitsteekac-

steking te remmen. Daarna zouden de range

of revalidatieprogramma voor zijn eerdere

ties uit om passes te onderbreken, schoten te

of movement, proprioceptie en kracht priori-

enkelblessure. Er was geen medische histo-

blokkeren en om te tackelen. Centrale verdedi-

teit moeten krijgen. De laatste stadia van reva-

rie bekend, behalve de informatie verkregen

gers komen meer in situaties waarin zij moeten

lidatie zijn gebaseerd op sportspecifieke en

uit subjectieve ondervraging. De belangrijkste

springen om te koppen en tegenstanders tac-

functionele activiteiten, gevolgd door terug-

factor die leidde tot het blessurerisico is waar-

kelen (15). Mohr et al. beweerde dat verdedi-

keer naar de training en een preventief pro-

schijnlijk de eerdere blessure, vooral van-

gers lagere fysieke capaciteiten hebben dan

gramma om risico op toekomstige blessures te

wege de inadequate revalidatie. Trage reac-

andere veldposities (13), wat te maken heeft

verminderen. De verschillende fases van weef-

tietijd en gewrichtslaxiteit zijn waarschijnlijk

met een ruimere afstand in de dekking tijdens

selgenezing zal overwogen worden tijdens

ook significante factoren die enkelverzwikkin-

wedstrijden en minder intensief rennen.

het proces ter bevordering van het natuurlijke

gen beïnvloeden (12). Gerelateerde laterale

genezingsproces.

instabiliteit en een positieve anteriore schuif-

Een problemenlijst toegepast op de speler is

lade test zijn typisch voor atleten die leden

ontwikkeld (zie inzet) om het medisch team te

In het volgende nummer gaan we dieper in op

aan eerdere enkelverzwikkingen (4). Beide

helpen de problemen te onderzoeken die de

het behandelplan, de problemenlijst en pre-

waren aanwezig bij de sporter voor de bles-

speler het meest in de weg zitten en om het

senteren we een compleet blessuremanage-

sure optrad.

revalidatieprogramma af te stemmen op de

ment plan.

problemen.

Probleemlijst

Het behandelplan

Voetbal is een onregelmatige en intermitterende

Revalidatieplan

Zie tabel 1 voor blessurebehandelplan, tabel

sport, met diverse fysieke eisen die specifiek

Een succesvol revalidatieplan voor de laterale

2 voor behandelprogressie en figuur 1 voor

zijn voor de positie in het veld. Topvoetballers

enkelverzwikking moet de specifieke proble-

details van de wekelijkse revalidatiestructuur.

kunnen 150 tot 250 korte intensieve acties uit-

men van de atleet aanpakken (1). De meeste

voeren tijdens een wedstrijd (13). Ongeveer

enkelverzwikkingen vereisen geen operatie en

Probleemlijst 1. Niet in staat om verder te spelen. 2. Pijn in het enkelgebied. 3. Niet in staat tot dragen van gewicht te wijten aan de pijn en zwelling. Patient kan daardoor geen schoenen aantrekken. 4. Instabiliteit in de enkel, gevoel van ‘giving way’. 5. Zwelling rond het enkelgewricht. 6. Afgenomen ROM, patiënt meldt dat de enkel stijf aanvoelt. 7. Verminderde kracht door pijn. 8. Verminderde proprioceptie door pijn en instabiliteit.

9


InPraktijk

Centrum Schelle - Fysiotherapie

Kennis en expertise hoo 25 Jaar geleden startte Eugène Wiegers met Centrum Schelle - Fysiotherapie in Zwolle. De praktijk is gevestigd in een gemêleerde woonwijk. Naast de acht fysiotherapeuten zijn er drie ondersteunende personeelsleden werkzaam voor personeelszaken, planning, marketing en administratie. Het team van Centrum Schelle - Fysiotherapie is met name gespecialiseerd in ouderenzorg, manuele therapie, arbeidsfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en sportfysiotherapie. De praktijk bevindt zich in een zogenaamde gezondheidsstraat: een straat waaraan diverse zorginstellingen zijn gevestigd. Toen de tandartsenpraktijk naast Centrum Schelle – Fysiotherapie vertrok, greep Eugène Wiegers zijn kans om de praktijk uit te breiden. Inmiddels heeft Centrum Schelle Fysiotherapie een oppervlakte van 200m², waarvan een oefenzaal van 90m².

10


InPraktijk

ort bij de fysiotherapeut Als je echt wilt weten hoe de patiënt ervoor staat, dan zul je moeten meten Tekst: Kim Roos

patiëntengroep kunnen helpen. Van oudere tot

bij patiënten met arbeidsgerelateerde klach-

topsporter.” Vanuit de topsport leerde Wiegers

ten was dit vaak het geval. Het voelde als

Preventie is sleutelwoord

dat preventie het sleutelwoord is voor elke spe-

dweilen met de kraan open. Door te behan-

Eugène Wiegers: “In Centrum Schelle - Fysio-

cialisatie. “Ik merkte dat patiënten steeds met

delen hielp ik ze tijdelijk van hun klachten af,

therapie willen we een zo groot mogelijke

dezelfde klachten bij me terug kwamen. Vooral

maar eenmaal weer aan het werk namen ze toch weer die verkeerde houding aan achter de computer of in de bouw. Daarom is in 2007 Topinzet in het leven geroepen: een fysiotherapiepraktijk met meer aandacht voor topsport en werkgerelateerde klachten. Het ondersteunt werkgevers in het bestrijden van arbeidsgerelateerde klachten bij werknemers. Want werken is topsport en topsport is werk”, aldus Wiegers.

Betrokkenheid tonen In Centrum Schelle - Fysiotherapie heerst een huiselijke, professionele sfeer. Eugène Wiegers: “De behandelkamers stralen uit: ‘hier word ik weer beter’. Openheid en direct contact met de patiënt staan bij ons centraal. Ik vind het belangrijk om te weten wat de patient denkt. Gewoon door steeds te vragen aan de patiënt hoe het met hem of haar gaat en oprechte betrokkenheid te tonen. Ik ben geen voorstander van het gebruik van vragenlijsten. Ze zijn vaak niet valide en ze zeggen niet zoveel over de progressie van de patiënt. Als je echt wilt weten hoe de patiënt ervoor staat, dan zul je moeten meten.”

Progressie snel duidelijk Centrum Schelle Fysiotherapie is sinds vijf jaar conceptpraktijk voor Veldon Flexchair. In de

11


Ook zo gehecht aan uw bestaande zorgdossier en boekhoudsysteem? Gratisaanj i b d iPa f voor scha uari 1 jan

Incura Fysio is dé complete online oplossing voor het gehele zorgproces! • agenda en planner • 300 meetinstrumenten • zorgdossier • facturatie incura.nl • boekhouding +


InTheorie De gemeten waarden van de patiënt kunnen eenvoudig naast elkaar worden geplaatst, zodat de progressie snel duidelijk is voor patiënt en behandelaar oefenzaal staan twee Romp Balans Trainers opgesteld. “Ik was op zoek naar een manier om de fysiotherapie te ondersteunen met valide meetsystemen. Veldon biedt alle mogelijkheden op het gebied van zitoplossingen, test- en trainingssystemen. Het is een mooi meet- en trainingssysteem voor alle klachten met betrekking tot de lage rug. Het biedt oplossingen voor alles wat met kernstabiliteit te maken heeft en het is wetenschappelijk onderbouwd. Flexchair traint met name de intrinsieke spieren en de transversus. Het is geschikt voor iedere patiënt: van senior tot topsporter. De Romp Balans Trainer is een feedback/feed forward systeem dat een score koppelt aan de conditie van de rug. De metingen worden uitgevoerd op de Flexchair, die gekoppeld is aan een computer. De beginwaarden lopen zeer uiteen van patiënt tot patiënt. De gemeten waarden van de patiënt kunnen eenvoudig naast elkaar worden geplaatst, zodat de progressie snel duidelijk is voor patiënt en behandelaar. Op basis van de metingen wordt bij ons een

op valide wijze toe te passen. Bij Centrum

bezorgd over deze ontwikkeling. Het moet

persoonlijk en maatwerk behandelprogramma

Schelle – Fysiotherapie is bijna het hele team

geen ‘kookboek’ worden dat blind wordt

opgesteld. De trainingen met de Flexchair

opgeleid als Veldonspecialist.

gevolgd door de behandelaar, om vervolgens

worden aangevuld met reguliere oefeningen

.

niet meer van te kunnen afwijken. De kennis

in de trainingszaal en in een later stadium ook

Expertise bij fysiotherapeut

en expertise moet wel bij de fysiotherapeut

thuis of in beweeggroepen”, legt Wiegers uit.

De komende tijd richt Centrum Schelle -

blijven. We moeten ervoor waken dat fysio-

Fysiotherapie zich op het bereiken van de

therapie een echt vak blijft en geen ‘kunstje’

Wiegers vervolgt: “Met de Flexchair hebben

Plus-status. Eugène Wiegers: “Er wordt van

wordt dat elke fitnesstrainer kan uitvoeren.

we een geweldig instrument in handen om de

de fysiotherapeut verwacht dat er steeds

Wat mij betreft kan ons vak niet zonder hands-

motivatie van de patiënten toe te laten nemen.

meer protocollair wordt gewerkt. Dat is op

on behandelen. Met alleen oefentherapie red

Ze vinden het fantastisch om ermee te wer-

zich goed, want het geeft duidelijkheid aan

je het naar mijn mening niet. De zorgverzeke-

ken.” Het systeem is volgens Wiegers eenvou-

patiënt, behandelaar en zorgverzekeraar. Er

raar gaat voor de ogenschijnlijk goedkoopste

dig in gebruik voor de behandelaar, maar er

moeten duidelijke vaste stappen zijn die de

oplossing, maar de fysiotherapeut moet juist

is wel een cursus voor nodig om de metingen

behandelaar houvast bieden. Toch ben ik wel

de expert blijven.”

We moeten ervoor waken dat fysiotherapie een echt vak blijft en geen ‘kunstje’ wordt

13


InCongres

Jaarco InFysio had haar jaarlijkse congres op 24 november jongstleden. Rondom dit congres werden zogenaamde pre- en postconference courses georganiseerd. In deze 5 daagse zijn ruim 400 collega’s geïnformeerd en getraind. En het beste van alles: de waardering is unaniem hoog.

John van der Meij vanuit een ander zichtspunt.

Dagvoorzitter Erik Thoomes introduceert spreker Carl Askling.

14

Prof. Dr. Jo Nijs spreekt over Centrale sensitatie


InCongres

ongres 2012 Tekst: Robert Hoogland

de opening door een telefonisch contact

rodynamica. In de vorige nummers zijn we

met Johan Cruijff nam dagvoorzitter, Erik

daar middels een artikelenserie dieper op in

Deze editie was het thema op zoek naar

Thoomes het stokje over. Op zijn bekende

gegaan. Nog maar net bijgekomen was het

de ‘Centraal Caudaal Connectie’ en daar-

wijze leidde hij de gehele dag met vriende-

de beurt aan Paul Hodges. Zijn inzet over

voor waren echte toppers uitgenodigd. Na

lijke en duidelijke hand.

motor control theorieën en praktijk met in dit geval focus op lumbaal en bekken gaf een

Erik Thoomes introduceerde onze Belgische

mooi overzicht en vond aansluiting bij de och-

collega Jo Nijs. Nijs, VUB (Vrije Universiteit

tendlezing van Adri Apeldoorn.

Brussel), ging dieper in op en verduidelijkte het beeld van centrale sensitisatie.

Andere dimensie Na de theepauze sloot het InFysio Congres

Het programma

anders dan anders. John van der Meij had

Nijs werd direct opgevolgd door Carl Askling.

minder focus op techniek en veel meer op

Askling is dé internationale specialist in Ham-

jezelf als therapeut. In je eigen brein. Met

stringletsel. Hij heeft veel gepubliceerd en ziet

leuke dagelijkse voorbeelden nam Van der

veel patiënten. Inmiddels heeft de internatio-

Meij zijn gehoor mee naar een andere en

nale voetbalwereld hem ook ontdekt. Na het

interessante dimensie.

congres werd hij direct naar AJAX gebracht. Ook Barcelona laat hem regelmatig overko-

Hoge waardering

men.

Na afloop louter complimenten. Vooral de sprekers werden hoog gewaardeerd. Eén

De daaropvolgende pauze gaf ruimte aan de

collega noemde dit het beste congres van

inwendige verzorging en de mogelijkheid om

het jaar. In die zin was deze editie echt

de exposanten te bezoeken. Veel mooie aan-

uniek. Zoveel wereldsprekers bij elkaar op

bieders met interessante innovaties een aan-

één plaats. Goed om te weten dat

trekkelijke aanbiedingen.

de Nederlandse fysiotherapeut enthousiast wordt van deze

Na de pauze was het de beurt aan Adri

presentaties en de balans

Apeldoorn. Hij ging dieper in op zijn werk.

evidentie-praktijk.

De effectiviteit en kosteneffectiviteit van een

lijk doen we het daar voor.

behandelsysteem voor lage rugklachten. Een

Praktijk,

goede bijdrage met inzicht in classificaties,

netwerken en een zin-

een goede brug naar het middagprogramma.

nige dag.

Uiteinde-

wetenschap,

Geen ‘after lunch’ dip Na de lunch zien we nog wel eens de ‘after lunch’ dip. In dit geval was er geen sprake van. Twee Australische collega’s stonden op het programma met de nieuwste evidence based inzicht en ingebed in de dagelijkse praktijk. De middag begon met Michael Shacklock met de insteek Klininische neuRobert Hoogland in gesprek met “Johan Cruijff”

15


Cursus Clinical Neurodynamics wegens succes herhaald! Docent: Michael Shacklock FACP, MAppSc, DipPhysio. De cursus Clinical Neurodynamics is een praktische 'hands on' cursus voor fysiotherapeuten. De fysiotherapeut wordt meegenomen van het oude model van neurale spanning naar het nieuwe concept van Neurodynamics. Schacklock, grondlegger van Neurodynamics, presenteert op duidelijke en methodologische wijze nieuwe diagnose- en behandeltechnieken van musculoskeletale problemen met een neurale component.

Upper Quarter: 15 en 16 maart 2013 Lower Quarter: 17 en 18 maart 2013 Locatie: NBC te Nieuwegein Beide cursussen volgen? Profiteer van combinatiekorting! Vol is vol, dus wees er snel bij. Inschrijven kan via www.infysio.nl.

Workshop CQi Fysio: van last naar investering! Herkent u onderstaande vragen? Wij helpen u graag verder tijdens deze sessie.

“Wij voeren al jaren een meting met CQi uit, maar hoe zorgen we nu dat er in onze praktijk ook daadwerkelijk zaken verbeteren?”

“Hoe maken wij van onze CQi meting meer dan alleen een verplichting en last?”

Haal meer uit uw CQi meting: · De resultaten interpreteren en omzetten in doelgerichte verbeteracties. · Praktijkgroei en omzetverhoging door juiste communicatie over uw CQi resultaten.

Gastspreker: Robert Hoogland 20 februari 2013 - Centrum Utrecht Kosten: € 25,- per deelnemer. Kijk voor het volledige programma op www.mediquest.nl

Mijn praktijk scoort goed op patiëntervaringen. Leuk, maar hoe laat ik dit nieuwe patiënten weten en onderscheid ik mij van collega’s?

Schrijf u snel in, want vol = vol!

MediQuest stimuleert actief de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Zij zijn preferred supplier voor de CQi Fysiotherapie.

16


InCongres Congres

Live echoscopie.

< Michael Shacklock en zijn Neurodynamics concept.

Enorme trainingsmogelijkheden.

Tijd voor innovaties en onderzoek.

>

Carl Askling specialist hamstringletsel.

17


WORKSHOP

Wegens succes herhaald Woensdag 16 januari Den Haag €50,– incl. BTW Wat moet u als fysiotherapeut met Social Media? Volg onze workshop ‘Social Media & Fysiotherapie’ voor het antwoord. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus schrijf snel in via www.infysio.nl.


InCongres Congres

Sfeervolle en veelzijdige beursvloer.

Even bijkletsen en ontspannen.

>

John van der Meij: herkanbare voorbeelden uit je eigen leven.

Tot de volgende keer!

< Adri van Apeldoorn vervolgt na de koffie.

19


INPRAKTIJK: WEL DE LUSTEN NIET DE LASTEN Vraaguitval, communicatie, administratie, software, doelgroepen, kwaliteit, social media... Als ondernemer in de fysiotherapie kom je bijna niet meer toe aan optimale fysiotherapeutische zorg. Terwijl goede fysiotherapie nu juist de reden is dat je bestaat. INPRAKTIJK biedt de fysiotherapeut alle producten, diensten, doelgroepprogramma’s en training die uw bedrijfsorganisatie volledig ontzorgt. U komt weer toe aan behandelen. Praktisch ontzorgen noemen we dat!

HET CONCEPT Het concept is eenvoudig en effectief. INPRAKTIJK heeft de specialisten en ondersteuning centraal georganiseerd. U kunt precies datgene afnemen wat u nodig heeft.

“Zorgeloos ondernemen in fysiotherapie” DRIE PIJLERS INPRAKTIJK is gefundeerd op pijlers n Servicekwaliteit: de praktijkvoering is professioneel en goed georganiseerd. n Kostenbesparingen: de bundeling van kennis en producten verlaagt kosten. n Gemak: een zorgeloze praktijkorganisatie bespaart zorgen en frustratie.

DIENSTEN/PRODUCTEN INPRAKTIJK ontzorgt u op het gebied van: n Beweeggroepen/leefstijlinterventies/healthchecks n Behandelondersteuning n Kwaliteitsbeleid n Marketing en Communicatie n Promotiematerialen n Inkoopvoordelen n Telefoonservice n Facturatie- en declaratieservice n Opleiding en training n Praktijk-/behandelsoftware en meer

MEER DAN VOLLEDIG Het pakket is meer dan volledig. Om te onderzoeken hoe uw praktijk ontzorgd kan worden, nodigen we u uit de website te ­bezoeken. Hier vindt u de complete uitwerking. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten in ontzorgen.

Zorg naar uw patiënt, niet naar praktijkvoering? INPRAKTIJK voor praktisch ontzorgen!

WWW.PRAKTISCHONTZORGEN.NL


InCongres

Preconference courses Rondom het InFysio Jaarcongres 2012 werden verschillende cursussen georganiseerd. Ruim honderd fysiotherapeuten volgden de cursus Clinical Neurodynamics van Michael Shocklock, de Materclass Hamstring Injury van Carl Askling en de cursus Lumbopelvic Motorcontrol van Paul Hodges.

Ervaringen Paul Hodges en deelnemers We hebben Paul Hodges kort gevraagd naar zijn bevindingen van de Nederlandse fysiotherapeut. Daarnaast hebben we natuurlijk ook deelnemers gevraagd wat zij vinden van de cursus.

hansjolink Inspirerende eerste workshop dag lumbo pelvic motorcon-

Verdieping

trol van Paul Hodges @infysio #fysiotherapie 25-11-12 18:07

Na afloop is in overleg met Paul Hodges besloten om tot een verdieping te komen. Er zal binnenkort veel nieuw onderzoek verschijnen VanOoij dat uitstekend past in de verdieping.

@infysio #infysiocongres #Nieuwegein Heel interessant college van Prof.Paul Hodges:motor control training can make

De verwachting is dat Mei 2013 een Basic en Advanced Course the difference beschikbaar komt. Hodges en InFysio werken aan een waardevol 24-11-12 15:43 vervolg. Houd de InFysio website regelmatig in de gaten voor de laatste updates...

ferrerius78 @infysio #infysiocongres and again: â&#x20AC;&#x153;What you see, is not what you get.â&#x20AC;? Paul Hodges about painadaptation. 24-11-12 15:21 FactEnkhuizen @infysio ik geniet nog na van twee heerlijke inspirerende cursus dagen met Paul Hodges dank!!! 23-11-12 23:02

21


Osteopathie in Amsterdam manuele behandeling van de gehele mens

INHOUD OPLEIDING:

• Pariëtaal aspect: bewegingsapparaat • Craniaal aspect: schedel en zenuwstelsel • Visceraal aspect: inwendige organen naar het gehele menselijke organisme, • Integratie psychologie en filosofie (concept Osteopathie) ons eigen lesgebouw en de • Dankzij samenwerking met het IMC, kan klinisch

onderwijs (praktijklessen en stage) gevolgd worden.

• Fulltime en parttime opleiding Medische Basisopleiding (propedeuse) • Tevens: en Academie voor Mesologie. • Erkenning en accreditatie NRO (register m.r.o.) • Accreditatie CRKBO (register onderwijs)

Gezondheid in goede handen E-mail: info@college-sutherland.nl Tel: 020 682 35 15 Open dagen: kijk op www.college-sutherland.nl Osteopathie studeren: leren patiënten lezen

Schijf u nu in voor de tweedaagse cursus Flexchair RBT op 30 januari en 13 februari ‘13 via www.veldon.nl of admin@veldon.nl (23 acreditatiepunten)

Uw eigen krant slechts 30 cent* ZONDAG 22 APRIL

Verlosk

GROTE OPEN DAG

undige

praktijkn

9.00-13.00 UUR

Fysio4deel is een gratis netwerk voor ondernemende fysiotherapeuten met meer dan 1000 aangesloten praktijken.

Sport

fysioth

erapie

Fysio

therapie

KOM NAAR DE OPEN DAG EN PROFITEER VAN

Voet- en

€205,- VOORDEEL

loopana lyse

Beweeg

121/2

e zorg ief goed r kwalitat s Al 23 jaa puzzeltje geest zijn als aam en Kinderen balans lich or vo ie ap Fysiother rken en verste Aanvullen

Manue

therapleie

Homeo thie voedinpa gsadvi&es

Alles v oor uw onder éé gezondheid n dak

DE

MEDICA L HEALT H CLINIC

jaar

prijs n e d n e vri t 25 cen

Fysio4deel is gratis en zonder verplichtingen

BREDA

• • • •

tel hers ctief an a en a k r e enw Sam

PARAMEDISCHCENTRUM

io InFys d n e i r v

Wilt u weten welke voordelen Fysio4deel u kan bieden, kijk dan op www.fysio4deel.nl

a2

Vernieuwend in beweg ing Doelgerichte en effi ciënte fysioth

Tijd voor gezondheid Lekker met elkaar beweg

en

erapie

elijk pagin Direct toegank a2 preekuur pagin Gratis inloops deskundige er ond nen Trai a5 begeleiding pagin oeding pagina 6 Volledige verg

A A N G E S LOT E N L E V E R A N C I E R S :

* Genoemde prijzen gelden per stuk, zijn exclusief BTW en gebaseerd op minimale oplage van 5.000 stuks.

Westvlietweg 72Z, 2495 AA Den Haag, Tel. (070) 320 61 57 info@infysio.nl, www.infysio.nl

22

Financieel voordeel Betrouwbaarheid Exclusiviteit Gemak

Meld u aan en help daarmee het schaalvoordeel nog groter te maken.

W W W. F YS I O 4 D E E L . N L

nd io vrie InFys en? tis word u gra l treer .n is io g s e R nfy ww.i op w

Door deze schaalgrootte heeft Fysio4deel vele hoge kortingen kunnen bedingen. Daardoor ontvangen alle aangesloten fysiotherapeuten financieel voordeel op telefonie, kantoorartikelen, trainingsapparatuur en vele andere praktijkbenodigdheden.

Webdesign & Video


Kinderfysio

Oefenvloer

Oefenzaal

Wachtruimten

www.mansomfitfloor.nl

Samcon SAMCON BIOMEDICAL EQUIPMEN T

NIEUW: 3D - SPACE CURL Voor:

• Proprioceptie • Balanstraining • Core Stability • Intramusculaire coördinatie Samcon • Postbus 199 • 4530 AD Terneuzen • Tel. 0115-567089 • Fax 0032-93621926 • jan@samcon.be

www.samcon.be

23


InTheorie

Waar de praktijk fysiothe Praktijken fysiotherapie vallen onder het kleinbedrijf. Juist deze kleinbedrijven zijn beter in staat om onderscheidend te zijn. De passie van de praktijkhouder en de eventuele medewerkers maken voor patiënten en cliënten het verschil. Maar doen we dat ook? Zijn we wel onderscheidend genoeg? Ik begin met een voorbeeld en eindig met tips en valkuilen.

Tekst: Robert Hoogland

bevatte het schrijven veel nuttige informatie. Er

afgestemd. Terecht nam hij aan dat enthou-

werd ook verwezen naar het eigen online forum

siasme en laagdrempeligheid ook in een zake-

Ik kocht recent een magazine. Via een App (pro-

van het magazine, waar ik mijn ervaringen,

lijke brief niet misstaan. Eveneens terecht ging

gramma) kon ik vervolgens speciale verdieping

ideeën en tips kon uitwisselen met anderen.

hij er vanuit dat klanten bij een dergelijk product graag ervaringen met elkaar uitwisselen

ervaren. Na het binnenhalen van de App kreeg ik een indrukwekkende brief. Deze was per-

Nadenken

in een forum. Het mes snijdt daarbij aan twee

soonlijk en erg plezierig. De toon van de brief

Deze uitgever heeft goed nagedacht over zijn

kanten; zo’n forum is namelijk ook weer een

was eerder enthousiast dan zakelijk. Bovendien

doelgroep en heeft zijn communicatie daarop

prachtig instrument voor klantenbinding!

24


InTheorie

erapie groots in moet zijn Het gaat om INHOUD. Als je zelf moet aangeven hoe en waar de tekst over moet gaan, zit je fout Wat kun jij als ondernemer in de

op je website, maar er zijn ook andere manie-

prima. Kun je het niet doe het dan niet en

fysiotherapie nu met dit praktijk-

ren. Houd eens een presentatie of organiseer

besteed het uit. Je moet het goed of niet doen.

voorbeeld? Enkele tips.

een bijeenkomst over een bepaalde aandoe-

Bezuinig niet!

ning of preventieve aanpak. Misschien onder-

Verplaats je in je patiënt/cliënt

steun je een (sociaal maatschappelijk) doel

Valkuil 2 Verloren investering in

wat past bij je filosofie. Dit levert je veel gratis

reclamebureaus

Hoe bezorg je jouw patiënt/cliënt een ‘wel-

publiciteit op.

Er zijn talloze bureaus die je allemaal wel wil-

Waar en hoe beginnen

len helpen. De keuze is reuze, maar zelden

Durf persoonlijk te zijn

Bepaal allereerst je strategie. Waar sta je

echt toepasselijk. Je hebt veel te maken met

Verslagen, e-mailtjes, facturen en brieven: in

voor? Hoe ga je met patiënten om? Wie past

reclamebureaus die mooie brochures overhan-

het zakelijk verkeer hebben we de neiging

wel en wie past niet bij je doelgroep?

digen en technisch perfect zijn. Maar tech-

kom’ gevoel? Zet altijd dat stapje meer dan je patiënt/client verwachtte. Misschien is jouw behandeling of dienst niet direct uniek. Maar juist dankzij een onverwacht extraatje kan jouw praktijk een unieke en goede plek in het hoofd en hart van je patiënt/cliënt veroveren. Ondanks klachten of advisering, maak je patient/cliënt blij! Stuur bijvoorbeeld na het maken van een eerste afspraak een brief met tips en trics, zorg dat er extra inhoudelijke informatie via een website beschikbaar is, laat via een forum kennis en/ of ervaring delen.

niek is niet het belangrijkste. Het gaat om

uiterst formeel te worden. Waar is de vriendelijke toon uit het intakegesprek gebleven? Durf

Maak teksten persoonlijk en gericht op je doel-

INHOUD. Als je zelf moet aangeven hoe en

ook in je correspondentie die benaderbare en

groep. Maak je website interactief en zorg

waar de tekst over moet gaan, zit je fout.

plezierige persoon te zijn waar jouw patiënt/

voor voldoende content. Automatiseer dan de

cliënt zich thuis voelt en graag komt. Mensen

processen en de handelingen.

Je moet op zoek naar die ondersteuning die verstand van gezondheid, beweging en bij

worden graag behandeld door mensen!

Valkuilen

voorkeur fysiotherapie heeft en tegelijk de ver-

Breng in contact

Valkuil 1 Zelf doen of uitbesteden

taalslag maakt naar je patiënt/cliënt. Dat is

Misschien hebben jouw klanten er behoefte

Bedenk wel van tevoren of je consumentgericht

een ingewikkelde zoektocht, maar wel essen-

aan om kennis of ervaringen met elkaar uit te

kunt schrijven. Of je ook regelmatig nieuwe

tieel voor succes. Deze ondersteuning neemt

wisselen. Zie je binnen je patiëntenkring moge-

consumentgerichte artikelen kunt produceren.

veel werk uit handen en biedt je veel ruimte en

lijkheden dat ze elkaar verder kunnen helpen?

Bedenk ook of je de technische zaken rondom

geruststelling.

Maak dit dan mogelijk. Dat kan via een forum

je website zelf kunt regelen. Kun je het zelf,

25


Die gedreven fysio geeft meer armslag in onze praktijk Zoekt u een goede fysiotherapeut om uw praktijk- of zorgomgeving te versterken? Wij helpen u snel en soepel aan de professional die perfect in uw plaatje past, voor een tijdelijk of een vast dienstverband. Simpelweg omdat we niet alleen het vak kennen, maar ook de markt ĂŠn de mensen. www.fydalo.nl

i www.fydalo.nl t 0172 - 233 013 e info@fydalo.nl

wat fysioâ&#x20AC;&#x2122;s beweegt

weten hoe het werkt

ULTRASOUND // EMG // SUPPORT // TRAINING Voor medici en paramedici die zonder zorgen hun blik willen verruimen biedt Dynamic een breed spectrum aan producten en trainingen. Met toewijding zorgen de specialisten van Dynamic voor een blijvende impuls die uw werkplezier vergroot. Samen met u ontdekken we de mogelijkheden en meerwaarde van echografie en emg in de praktijk. Deze inzichten zijn de basis voor de communicatie met uw patienten en onderbouwing van uw werkwijze. Doorzie uw mogelijkheden en maak kennis met Dynamic.

www.dynamic-bv.nl Bedrijvenpark Twente 165L // 7602 KE Almelo The Netherlands // E info@dynamic-bv.nl // T +31 (0)546 658 580

26


InNieuws

Nederlandse mening over eigen bijdrage fysiotherapie In dit artikel is onderzocht in hoeverre de volwassen Nederlandse bevol-

worden vergoed. Het meest afwijkende patroon is te zien bij de kosten van

king vindt dat voor een aantal zorgkosten een eigen bijdrage zou moe-

een rollator of looprekje. Vooral jongeren vinden dat deze kosten volledig ver-

ten gelden. Voor uiteenlopende medische kosten is gevraagd of deze

goed moeten worden. Ouderen pleiten vaker voor een eigen bijdrage.

helemaal zelf moeten worden betaald, gedeeltelijk zelf moeten worden betaald of dat een volledige vergoeding moet gelden. Hierbij enkele

Mening over de eigen bijdrage voor een rollator of looprekje naar leeftijd, 2010

interessante highlights uit het onderzoek.

100 80

Duidelijke verschillen

60

Er zijn duidelijke verschillen in de mening over de eigen bijdrage voor fysio-

40

therapie. Als het gaat om fysiotherapie na een verkeersongeval is een over-

20

grote meerderheid voorstander van volledige vergoeding van de behandel-

0

kosten. Voor fysiotherapiekosten bij een sportblessure is juist ruim de helft voor een eigen bijdrage.

18 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

Helemaal zelf betalen

45 tot 55 jaar

55 tot 65 jaar

65 jaar of ouder

Gedeeltelijk zelf betalen

Volledig vergoeden

Loophulpmiddelen Wanneer naar de kosten van loophulpmiddelen, zoals een rollator of loop-

Rianne Kloosterman en Saskia te Riele

rekje, wordt gekeken vindt meer dan de helft dat deze kosten volledig moeten

Bron: CBS (Lees het volledige artikel op www.cbs.nl)

De architect die komt adviseren hoe uw praktijkpand weer fit kan worden Architect Krijn Ratsma van architectenbureau Casa Ratsma woont al zijn hele werkzame leven samen met een fysiotherapeute met een eigen praktijk. Sinds eind 2011 zijn hun beide bedrijven gevestigd in één gloednieuw energieneutraal gebouw in Dirksland. Zijn ervaring als ontwerper, gebruiker en gebouwbeheerder zet hij in om ook andere fysiopraktijken optimaal te laten functioneren. Is uw eigen praktijkpand nog wel fit genoeg? U kunt een afspraak maken met Krijn Ratsma via info@casaratsma.nl of 0187 603918. De energiescan verdient u gegarandeerd terug!

www.fitenfysiodirksland.nl

www.casaratsma.nl

heldere architectuur

casa ratsma

Aandachtpunten bij de praktijk-fitheidstest: + energiebesparing en energieproductie + comfort (verwarming, koeling en ventilatie) + geluiddichting en akoestiek + lichtval, zonwering, openheid en privacy + onderhoudaspecten en hygiëne + alles waar u verder behoefte aan heeft....

27


25 jaar Post Academisch Onderwijs (PAO) Wengen € 5n0g ,voor

korti Congresio InFys cursus en ers m e n l dee

Cursusprogramma 2013 Cursus 2013-1: Best Evidence in de Orthopedische Manuele Therapie Datum: zondag 20 t/m zaterdag 26 januari 2013 Docenten: Hans van den Berg en Beate Dejaco

Cursus 2013-2: Datum: Docenten:

De Trilogie van Effectief Bewegen zondag 3 t/m zaterdag 9 maart 2013 Frans Bosch, Ben van Cranenburgh en Han Samwel

25 jaar ervaring in klinisch redeneren en vaardigheden voor de fysiotherapeut en manueeltherapeut, gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Docent Hans van den Berg zal ons zijn effectieve behandelmethoden onderwijzen, waarbij klachten in het bovenste kwadrant (nek, schouder arm) en onderste kwadrant (lage rug, bekken, heup en been) het uitgangspunt zijn. Hierbij zal Hans van de Berg, die zijn waarde in de afgelopen tijd bewezen heeft, bijgestaan worden door Beate Dejaco, die haar sporen verdiend heeft in de praktisch benadering van schouderklachten. Hierbij wordt het glenohumeraal gewricht en rotatorcuff pathologiën geplaatst in de schoudergordel, waarbij het denken in kinetische ketens de basis legt voor een artrogene, myofaciale en neurogene benadering.

Praktische toepassingen van Neuro- Beweging- en Gedrag- wetenschappelijke inzichten, zijn drie pijlers om te komen tot duurzame bewegingsverbetering. De docenten vormen voor deze cursus een zeer deskundig team. Willen wij binnen de fysiotherapie ‘Bewegen’ als ‘Medicijn’ gebruiken, dan is gedegen kennis van de neurowetenschappen, effectieve krachttraining en kennis en vaardigheden van gesprekstechnieken noodzakelijk om te komen tot blijvend gezondheidsbevorderend gedrag. Ben van Cranenburgh: ‘Pijn, Waarom?’, Frans Bosch: ‘Krachttraining, Hoe?’ en Han Samwel: ‘Praten, Waarom en Hoe?’

Kijk voor meer informatie op www.paowengen.nl


NVFS nieuws

Master op koers De afgelopen tijd heeft de masterdiscussie verschillende agendaâ&#x20AC;&#x2122;s van algemene ledenvergaderingen gedomineerd. Kleine groepjes mensen die vanuit een - naar mijn mening - kortzichtige visie probeerden de mastereis door moties te torpederen. Binnen de MSG hebben we daar een gezamenlijke, duidelijke lijn in. De master is hard nodig om de positionering voor de toekomst veilig te stellen. De master past in de lijn van de hoogleraar die we als MSG het komende jaar gaan installeren en ligt volkomen in de lijn met de nieuwe lange termijn visie van het KNGF.

Drukbezocht

Voorsprong

delijkheid om dit te realiseren. De lijnen wor-

Het houdt de gemoederen bezig en het waren

De NVFS houdt vast aan haar eerder ingezette

den voorgelegd aan de leden tijdens de RLV

levendige discussies op de verschillende ALVâ&#x20AC;&#x2122;s.

koers en is daarin gesteund door haar leden

en lijken ook daar goed ontvangen te worden.

Drukbezochte avonden waarvan er sommigen

tijdens de laatste ALV. Dat wil zeggen voor

De verenigingsdemocratie wordt nog volop

zelfs in verschillende zalen gehouden moes-

de herregistratie van 2015 moet men ten min-

besproken in de verschillende ledenavonden

ten worden die met videoverbinding te volgen

ste ingeschreven staan in een master of deze

en in digitale discussies. Vanuit de leden wor-

waren. Ik heb het met het volste vertrouwen

reeds gevolgd hebben. Daarmee zijn we con-

den goede voorstellen gedaan om de nieuwe

gevolgd en aanschouwd.

sistent in ons beleid en we menen daarmee

structuur aan te passen aan de huidige wensen

een voorsprong te hebben op de rest. We kun-

en eisen.

Wat me wel opviel is dat leden die moties indie-

nen nu als bestuur ook verder in het positione-

nen onvoldoende op de hoogte zijn van wat de

ren van deze master in de praktijk. We zijn al

Fundament

statuten voorschrijven en daardoor moties indie-

met verschillende zorgverzekeraars in gesprek

Ik ga er ook vanuit dat we er samen wel uitko-

nen die statutair niet kunnen. Die leveren een

om dat in positie en waar mogelijk in klinkende

men en we in 2013 over kunnen gaan tot de

leuke discussie op maar veranderen niets. Al

munten te kunnen verzilveren. Dat is uitgebreid

implementatie van die structuur. Terugkijkend op

met al leuke avonden die grote groepen leden

besproken tijdens de laatste ALV. Het bestuur

2012 was het een jaar van opruimen, weg-

bij elkaar brachten en het vizier weer op de

prijst

zich gelukkig met de positief kriti-

gooien en schoonmaken. Dit alles om het fun-

sche houding van de leden tijdens

dament van de toekomst te bouwen en ons

deze vergadering. Positief kri-

daar volledig op te gaan toeleggen. Tijden

tisch ten opzichte van de

van crisis zetten aan tot verandering, zullen we

juiste koers hebben gebracht. Weliswaar met wat uitstel hier en daar maar zeker geen afstel. Dat is een goede zaak omdat we als vereniging daarmee verder kunnen in

behaalde

het uitrollen van het beleid en

van het afgelopen jaar

daarmee het realiseren van onze ambities.

resultaten

en de plannen van 2013. Meedenkend vanuit de prak-

maar zeggen. Rest mij jullie goede feestdagen te wensen en een mooi begin van 2013.

tijk en onderbouwend naar de toeTevens is duidelijk dat onze

komst toe. Dit alles in de setting van het

Met sportieve groet,

achterban zich met dit besluit

VSG congres. Een geslaagd experiment waar

Bart Smit

ook realiseert dat kwaliteit en professionaliteit

beleid en inhoud samen gaan.

Voorzitter NVFS

van de fysiotherapie een on going proces is en vraagt om investeringen naar de toekomst. Het

Nu de grote documenten van het KNGF zijn

toont de veerkracht van de vereniging en de

ingevuld, de langer termijn visie, kwaliteit in

veerkracht van de leden! Zelfs na het debacle

bewegen, het BCP en de marktpositie, lijkt er

van Kwaliefy gelooft men in het investeren in

rust te komen in de discussies tussen kader en

kwaliteit en professionaliteit. Maar dan wel op

bestuur. We weten immers waar we naartoe

eigen kracht en als regisseur van het proces.

gaan en dragen een gezamenlijke verantwoor-

29


InFormatie InFysio

vakblad voor “bewegende’ fysiotherapie Biedt haar lezers Informatie Inhoud Interactiviteit Gericht op: Het continu bewegende speelveld van de fysiotherapie in haar volledige omvang. Focus is hierbij de actieve benadering van de spanning tussen inhoudelijkheid en ondernemerschap. Doel: Met verschillende redactionele informatieve en inhoudelijke bijdragen en interactieve communicatievormen ondersteuning bieden aan visie- en opinievorming op het gebied van vakinhoudelijkheid en ondernemerschap in de fysiotherapie Hoofdredactie Robert Hoogland De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten. Advertenties en advertorials worden geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever. Aan dit nummer werkten mee Kim Roos Bart Smit Redactie & advertenties Westvlietweg 72-Z 2495 AA Den Haag Tel. (070) 320 61 57 info@infysio.nl www.infysio.nl Uitgever Phytalis www.phytalis.nl Verschijning en oplage InFysio verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 6.000 stuks. InFysio wordt gratis verzonden naar alle beslissers in de fysiotherapie. Aanmelding voor InFysio is alleen mogelijk via www.infysio.nl. InFysio kan ook naar personen of andere instellingen verzonden worden. Daarvoor geldt een jaarabonnement van € 75,– (incl. BTW) per jaar. Dit abonnement kan op elk moment ingaan. Adreswijzigingen Uitsluitend doorgeven via e-mail of de website info@infysio.nl www.infysio.nl Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of verveelvoudigd, voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Samen bewegen

30

InFysio op twitter

InFysio op facebook

@infysio

facebook.com/infysio


Gezonde praktijk met goede omzet, tevreden patiënten en grote bekendheid ... Marketing Communicatie boom

E-MAIL MARKETING

SOCIAL MEDIA MARKETING

PUBLIC RELATIONS

LEAD GENERATIE

ZOEKMACHINE MARKETING

ONLINE ADVERTEREN

WEBSITE

ONTWIKKELING ONTWERP

INHOUD

ONDERZOEK STRATEGIE

MERKLADING

... zullen we daar eens een gezamenlijke boom over opzetten? Neem contact op met één van onze marketing-communicatiespecialisten voor een gratis adviesgesprek: info@infysio.nl / www.infysio.nl


Bekend maakt bemind Maak kennis met onze vrijheid in onze interne besluitvorming

flexibiliteit door onze platte organisatiestructuur

veelzijdigheid in de keuze van onze trainingstoestellen

service één van de steunpilaren van onze bedrijfsfilosofie

veiligheid door de vormgeving en de materialen waarmee onze toestellen zijn uitgerust

betrokkenheid door goed te luisteren naar de behoeften van onze klanten om zo samen sneller vooruit te komen

groei door onze aandacht, kwaliteit en aantrekkelijke prijzen

kracht in de toewijding van onze mensen. Subtieler dan deze spierbundel!

Maak dit jaar nog kennis met Matrix. Wij verheugen ons op een bloeiende samenwerking!

tel   marketing@matrixfitness.nl www.matrixfitness.nl

InFysio 10 (2012)  
InFysio 10 (2012)  

InFysio nummer 10