Page 1

ZONDAG 22 APRIL

GROTE OPEN DAG 9.00-13.00 UUR

KOM NAAR DE OPEN DAG EN PROFITEER VAN

€205,- VOORDEEL

D E FAUWE S Beweeg vrijer <> Leef beter

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE GELEEN


Zorgdisciplines slaan handen ineen Fysiovision en Sportvision hebben dit jaar niet stilgestaan. Om u op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen organiseren wij op zondag 22 april een Open Dag. In deze krant leest u er meer over. De faciliteiten van Fysiovision en Sportvision zijn geschikt voor elk sportief niveau: van niet­sporter tot topsporter. Er zijn on­ langs moderne trainingsfaciliteiten bijgekomen. In de Sport

Op onze Open Dag kunt u onder andere: Deelnemen aan demo’s van diverse groepslessen

Performance zaal kan het team van Fysiovision met geavan­ ceerde trainingsapparatuur computergestuurde metingen uitvoeren om bijvoorbeeld uw kracht en conditie te testen. Buiten de trainingsfaciliteiten heeft ook de horeca een facelift ondergaan. Het is er nu nog gezelliger. Bovendien is er een loungehoek ingericht om u na inspanningen volledig tot rust te laten komen. U bent er van harte uitgenodigd om na het sporten of op de Open Dag een hapje te komen eten of om

Deelnemen aan diverse fysiotherapeutische testen (ervaar uw fitheid)

een drankje te nuttigen. Fysiovision heeft ook haar samenwerkingsverbanden uitge­ breid. Verschillende disciplines slaan hun handen ineen om u zo compleet mogelijke zorg te kunnen bieden. Zo werken wij samen met Phi. Dit is een zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Samen met Phi hebben we een multidisci­ plinair programma ‘Move to energy’ opgesteld om angst­ en

Een bezoek brengen aan onze vernieuwde horeca-gelegenheid

depressieklachten te lijf te gaan. Ook werken we nauw sa­ men met ergotherapeuten van Ergovision, logopediepraktijk Logovision, Orbis Zorgconcern en Defauwes. U leest hier­ over meer in deze krant.

Een blauwdruk van uw voeten laten maken

Tijdens onze Open Dag kunt u kennismaken met alle zorg­ disciplines. U kunt niet alleen met de behandelaars spreken, maar u kunt ook diverse behandelingen ervaren en voelen. Zo kunt u een gratis echo van het bewegingsapparaat laten maken, deelnemen aan diverse groepslessen en zijn er ver­ schillende topsporters aanwezig om u te woord te staan.

D! I L U N IK U D R R B GE WO S I T A ! R

NK KG A A B E A NN O EN M Z E NZ O N VA COLOFON

We hopen u te zien op onze Open Dag in de Wagenaarstraat. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via 046 457 45 80. Kijk voor meer informatie op www.fysiovision.nl of www.sportvision-geleen.nl. 2

Dit is een uitgave van:

Fysiovision/Sportvision Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen Tel: 046 457 45 80 www.fysiovision.nl www.sportvision­geleen.nl

(Eind)redactie, ontwerp, druk:

Phytalis Westvlietweg 72­Z, 2495 AA Den Haag www.phytalis.nl

Aan dit nummer werkten mee: Emile Janssen, Marc Kuijpers, Jordi van de Wall, Nourdin Boukhari, Chris Eimers, Mark Huijsmans, Ruud Stoffels, Anita Jessurun, Laura Bastens, Ineke Anthonio, Etiënne Verstegen, Josine Stammen, Ron Götschenberg, Nadia Coolen, Hanne de Bruijn.


spinningruimte heeft een opfrisbeurt gekregen. U kunt nu live uw hartslag aflezen van een groot scherm. Kijk op onze website voor ons complete aanbod en ontdek welke groepsles bij u past!

Luxe accomodatie Onze professionele instructeurs bege­ leiden u intensief naar uw einddoel. Door

Gezond. Slank. Sterk. Zo wil iedereen zich wel voelen. U ook? Sportvision kan u hierbij helpen.

onze

persoonlijke

aandacht

bel en Clubbattle. Clubbattle is een effec­

en gevarieerde groepslessen wordt

tief trainingsprogramma geïnspireerd op

sporten nu echt leuk! Iedereen is wel­

bewegingen uit de t’ai chi, karate, boksen

kom. Recreatieve sporter of topspor­

en vechtsporten uit het verre Oosten.

ter, kind of 65­plusser, voor iedereen

Breed aanbod

Dynamische stoot­ en trap technieken

hebben wij een passend programma.

Wij hebben een uitgekiend aanbod van

afgewisseld met rustige bewegingen en

Onze instructeurs worden voortdurend

trainingsprogramma’s, waarin deze doe­

ontspanningsoefeningen. Het is een pro­

opgeleid om u de beste begeleiding te

len centraal staan. Sportvision beschikt

gramma waar fysiek en mentaal bezig zijn

kunnen bieden. De luxe accomodatie

over een nieuwe oefenzaal, waardoor wij

samen gaan. Eenvoud in bewegen en een­

biedt onder andere ruimte voor een

nog meer groepslessen kunnen geven.

voud in rust maken dit programma zonder

fitnesszaal (waarbij het krachthonk

Ook groepslessen speciaal gericht op

meer tot een aanrader voor iedereen, die

gescheiden is van de rest, zodat u niet

vision, waarmee wij de accomodatie delen.

mannen. Ons aanbod is uitgebreid met de

wil werken aan conditie, vetverbranding,

wordt afgeschrikt door grote gewichten)

Onze instructeurs zijn hierdoor alert op

nieuwe groepslessen Breakdance, Kettle­

coördinatie, rust en evenwicht. Ook onze

en zalen voor groeps­ en spinninglessen.

klachten aan het beweegapparaat en kun­

De nieuwe oefenzaal biedt door de extra

nen u in dat geval doorsturen naar de

vrije ruimte nog meer mogelijkheden voor

fysiotherapeuten van Fysiovision. Bent u

personal training.

al patiënt bij Fysiovision? Dan kunt u een­ voudig uw revalidatietraject voortzetten

Sporten is gezellig

bij Sportvision. Wij zorgen ervoor dat u

Na het trainen kunt u heerlijk ontspan­

kunt trainen op uw eigen niveau en moni­

nen in onze sauna’s (mannen en vrou­

toren uw vooruitgang. Onze aangepaste

wen gescheiden) of onder de zonnebank.

oefenzaal biedt meer mogelijkheden op

Onze vernieuwde zonnebankruimte is voor

het gebied van individuele oefentherapie.

leden gratis te gebruiken. In onze horeca

Daarnaast is er buiten de mogelijkheid om

kunt u altijd terecht voor een kopje koffie.

te trainen op een kunstgrasveld, zodat u

Sporten moet immers ook gezellig zijn.

kunt revalideren op uw eigen sportspeci­

Wij organiseren daarom ook regelmatig

fieke ondergrond.

leuke evenementen. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.sportvision-geleen.nl

Samenwerking fysiotherapie

of bij onze receptie. Wij hopen u graag

Sportvision werkt nauw samen met Fysio­

op de Open Dag te begroeten!

Chris Eimers, Head Coach Ruijters Eaters Head Coach Chris Eimers traint ijshockeyteam Ruijters Eaters. Het team speelt in de eredivisie en werd onlangs Nederlandse Kampioen. Chris Eimers: “De laatste weken van het seizoen zijn ingegaan. Tijdens de zomermaanden wordt er natuurlijk ook getraind. Het zogenaamde ‘Off­ice gedeelte’ van de training is volledig in han­ den van de trainers van Sportvision. Voor elke individuele speler wordt er in goed overleg een maatwerk trainingsschema gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met welke kwaliteiten de speler moet ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan explosiviteit om snel weg te kunnen schaatsen. Er is veel contact tussen de trainers en de mensen van Sportvision. Er wordt voortdurend af­ gestemd. De communicatie verloopt erg prettig.”

NIEUW BIJ SPORTVISION! CLUBBATTLE!

BIJ INLEVERING VAN ONDERSTAANDE COUPON KUNT U GRATIS EEN KEER MET EEN LES MEE DOEN Deze groepsles bieden wij aan op dinsdag 19.30-20.30 en zondag 09.45-10.45. Meer weten? Kijk op onze website!

# NAAM: ................................................................................................

ADRES: .............................................................................................

POSTCODE: ......................................................................................

WOONPLAATS: ............................................................................

MAILADRES: .................................................................................... Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen Tel: 046 457 45 85

WWW.SPORTVISION-GELEEN.NL

3


Op weg naar de fysiotherapie van de toekomst Door het samenspel van een groot aantal aandachtsgebieden en specialisaties binnen de fysiotherapie, manuele therapie en medische trainings therapie biedt Fysiovision een totaalpakket op het gebied van bewegen en gezondheid. Bij Fysiovision wordt de patiënt gezien als klant, de centrale persoon waar het hele zorgproces om draait. Het proces is gericht op snelle diagnostiek met aansluitend intensieve, individuele behandeling en begeleiding tot het gewenste en noodzakelijke belastbaarheidniveau. In onze praktijk zijn een 18-tal fysiotherapeuten werkzaam in een multidisciplinaire setting. Iedereen is welkom bij Fysiovision. Of u nu topsporter bent of een patiënt met een chronische ziekte. Voor de praktijk is kwaliteit een belangrijk aandachts­

ditionele afspraken gemaakt welke als doel hebben de

revalideren van geblesseerde sporters, longpatiënten

punt. Dit heeft niet alleen betrekking op de geleverde

kwaliteit te waarborgen.

en patiënten met hartklachten, etalagebenen, lymfe

zorg maar ook administratieve en organisatorische on­

oedeem, Parkinson en CVA. Ons streven is om in de

derdelen in het zorgproces. Dit alles heeft o.a. geleid

Ook wat betreft het ontwikkelen en het aanbieden van

toekomst regionaal aanspreekpunt te blijven voor kwa­

tot het verkrijgen van een Plus Status bij de CZ Groep,

nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden staan we

litatief hoogstaande fysiotherapie. Zowel in Geleen,

Achmea, Menzis, Agis en Multizorg.

niet stil. Al jaren gebruiken we effectief de echografie

Maastricht en binnenkort tevens in Heerlen. Kijk voor

en shockwavetherapie binnen onze praktijk. Ons motto

meer informatie op www.fysiovision.nl

Sinds 2009 zijn we aangesloten bij een landelijk kwa­

hierbij is: weet wat je doet, wanneer je het doet en

liteitsnetwerk Preferred Care ontwikkeld vanuit de

waar precies je het doet (lokaliseren!).

Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vanuit dit kwali­ teitsnetwerk worden de hoge kwaliteitseisen die gel­

Bewegingswetenschappers van Fysiovision hebben be­

den voor de fysiotherapiepraktijken welke zich hierbij

handelprotocollen ontwikkeld welke landelijk gebruikt

hebben aangesloten tweejaarlijks geaudit. Vele zorg­

worden. In het bijzonder een behandelprotocol bij

verzekeraars hebben de toegevoegde waarde van dit

kankerpatiënten en patiënten met angststoornissen.

Kwaliteitsnetwerk onderkend en zijn tussen partijen ad­

We zijn tevens gespecialiseerd in het begeleiden en

Sportfysiotherapie

de enkel, knie, lage rug of schouder. De

en ultra moderne training en testruimte.

behandeling

specifieke

Zo kunnen we de patiënten echt sport

krachttraining tevens uit het optimaliseren

specifieke revalidatie bieden.” Etiënne

van het uithoudingsvermogen, de coördi­

Verstegen ziet niet alleen topsporters:

Eén van de deelgebieden waarin een fysiotherapeut zich kan specialiseren is

natie en flexibiliteit en dit bij voorkeur in

“Sportfysiotherapie is voor iedereen. Van

sportfysiotherapie. Etienne Verstegen volgde de masteropleiding sportfysiothe-

de specifieke omgeving van de sporter.

recreant tot topsporter, van jong tot oud.”

rapie en is nu één van de sportfysiotherapeuten van Fysiovision. Het verschil

We hebben verschil­

met gewone fysiotherapie zit volgens hem in de benadering van de patiënt.

lende soorten sportac­

Tijdens de Open Dag kunt u kennis-

commodaties tot onze

maken met deze training en test-

bestaat

naast

Etiënne Verstegen: “Sportfysiotherapie is

ratie. Denk bijvoorbeeld aan een schou­

beschikking,

waaron­

ruimte. Tevens is er de mogelijkheid

gericht op het terugbrengen van de spor­

der uit de kom of aan het herstellen na

der voetbalvelden, ons

om een gratis krachttest voor de

ter op zijn of haar oude niveau. Dat kan

een kruisband reconstructie. De meeste

eigen

benen te laten afnemen.

zijn na een blessure, maar ook na een ope­

patiënten die ik zie hebben klachten aan

en een super de luxe

kunstgrasveld

Oncologisch revalidatietraject

Kwaliteit van leven maximaliseren

te onderhouden. Het belangrijkste is dat de kwaliteit van leven beter wordt of dat de kwaliteit van leven zo min mo-

Patiënten die een behandeling ondergaan tegen kanker of de behandeling heb-

gens herhalen we dezelfde test om de

gelijk achteruit gaat zo hoog mogelijk

ben afgerond kunnen bij Fysiovision terecht voor een oncologisch revalidatie-

2 maanden om de vooruitgang te mo-

wordt. Veel oncologiepatiënten ervaren

traject. Josine Stammen, oncologisch fysiotherapeute, begeleidt patiënten

nitoren. Het programma is individueel,

namelijk extreme vermoeidheid tijdens

naar hun oude niveau.

zodat we elke patiënt een maatwerk

en na de behandeling van kanker. Door

programma kunnen aanbieden. Het

te trainen krijgen ze weer meer energie

Josine Stammen: “Het revalidatiepro-

doen we een nulmeting om het beginni-

programma is erop gericht om de spier-

en kunnen ze uiteindelijk hun activitei-

gramma duurt 4 maanden. Bij aanvang

veau van de patiënt te meten. Vervol-

kracht en de conditie te verbeteren of

ten weer hervatten.

Shockwavetherapie en echografie

Behandelcombinatie met snel en uitstekend resultaat Extracorporeal Shock Wave Therapy is een innovatieve behandelmethode die bij

De combinatie van Shockwavetherapie

echografie en aanvullende behandeltech­

veel klachten kan worden ingezet. Fysiovision maakt al ruim 7 jaar gebruik van

met echografie is daarom noodzakelijk.

nieken duurt ongeveer een half uur. De

deze effectieve therapie. Door middel van de Shockwavetherapie wordt het aan-

Dat we beide technieken in huis hebben

meeste patiënten zijn geholpen met 4 tot

gedane weefsel blootgesteld aan schokgolfjes. Het weefsel reageert daarop met

bij Fysiovision is voor onze patiënten een

6 behandelingen, met daartussen steeds

een verhoogde activiteit in de cellen en een toename van de doorbloeding. Hier-

grote meerwaarde. Doordat je al precies

7 tot 10 dagen. Echografie is een goed

door wordt het herstel bij langdurige klachten bevorderd.

weet waar het probleem zich bevindt en

evaluatiemiddel. Verbeteringen worden

de ernst ervan in beeld kunt brengen en

tussendoor steeds zichtbaar gemaakt.”

Grote meerwaarde

hebben al tevergeefs vele behandelwijzen

daarom heel gericht kunt behandelen,

Ron Götschenberg is Shockwave thera­

geprobeerd. Als een patiënt bij mij komt,

behalen we bij Fysiovision met Shockwa­

peut en echografist bij Fysiovision. “Bijna

krijgt hij of zij eerst een uitgebreide in­

vetherapie bovengemiddelde behandelre­

iedereen die lijdt aan langdurige blessu­

take. Samen met de patiënt achterhaal ik

sultaten.”

te demonstratie van de Shockwave

res aan een pees of spier kan gebaat

wat exact het probleem is. Daarna stellen

zijn bij Shockwavetherapie. Ik zie patiën­

we samen doelstellingen vast. Door mid­

Goed evaluatiemiddel

gaan. We staan tevens klaar om uw

ten van elke leeftijdscategorie en op elk

del van echografie kan ik de exacte oor­

Ron Götschenberg vervolgt: “Een Shock­

sportief niveau. Veel van mijn patiënten

zaak en locatie van de blessure bepalen.

wavebehandeling

4

Fysiovision nodigt u uit om tijdens onze Open Dag op 22 april een kortherapie en Echografie te onder-

in

combinatie

met

vragen te beantwoorden. Zien is geloven en voelen is overtuigd raken.


Nadia Coolen, voetbalt bij VVV Venlo “

Door een verkeerde beweging scheurde ik tijdens de training in juli 2011 mijn voorste kruisband. Na

een kruisbandreconstructie in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven revalideer ik bij Fysiovision. Door een eerdere blessure maakte ik al kennis met sportfysiotherapeut Etiënne Verstegen. Ook dit revalidatietraject volg ik bij hem. Hij verhelpt niet alleen mijn blessure, maar hij maakt me ook een betere speler. Samen met hem werk ik aan mijn persoonlijke doelen, zodat ik volgend seizoen

weer mee kan trainen met VVV Venlo.

Hanne de Bruijn traint sinds juni 2011 tweemaal in de week bij Josine Stammen “

Na de chemotherapie had ik totaal geen spierkracht meer. Zelfs lopen lukte niet. Een vriendin wees me op het revalidatieprogramma bij Fysiovision. Ik had behoefte aan individuele training. De meeste programma’s duren maximaal 4 maanden, maar bij Fysiovision kon ik blijven trainen voor onbepaalde tijd. Dat had ik ook nodig. Mijn spierkracht is nu enorm verbeterd. Ik ben zelfs fitter dan voorheen. Ik werk ook hard aan mijn concentratie. Dat heb ik nodig om te kunnen werken. Door de vermoeidheid was het lastig om dubbeltaken uit te voeren. Mede daardoor was werken niet mogelijk. Nu kan ik dat wel. Op mijn eigen verzoek mocht ik ook gebruik maken van andere oefenmaterialen, zoals boksballen, toen ik daar behoefte aan

had. Fysiovision heeft me enorm geholpen om er weer bovenop te komen.

SOMBERHEID?

PANIEKAANVALLEN?

DEPRESSIES?

STRESS NA TRAUMA? DWANGGEDACHTES?

Kom naar onze open dag op 22 april!

Met ieder uur een miniworkshop en na afloop een leuke en gezonde attentie! Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen T. 088-7441633 PREMIUM HEALTHCARE INTERVENTIONS

Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen E. info@phi-med.nl T. W. 088-7441633 www.phi-med.nl E. info@phi-med.nl W. www.phi-med.nl 5


Fysiovision: Multidisciplinair centrum Oorspronkelijk begonnen als fysiotherapiepraktijk voor de revalidatie van topsporters, is Fysiovision in Geleen inmiddels uitgegroeid tot allround aanbieder van diensten op het gebied van bewegen en gezondheid. Vanuit het Gezondheidsplein Zuid wordt intensief samengewerkt in een multidisciplinair team van specialisten die de cliënt – topsporter of chronisch zieke – op individuele wijze begeleiden en behandelen. “Bij Fysiovision draait het hele zorgproces om de cliënt.” vertelt Marc Kuijpers, fysiotherapeut en samen met Ron Götschenberg eigenaar van Fysiovision “Of wij nu een topsporter, een chro­ nisch zieke of iemand met een tijdelijke pro­ bleem behandelen, ons doel is om allereerst en zo snel mogelijk een juiste diagnose te stel­ len van het probleem en hoe dat het leven van onze cliënt beïnvloedt. Vervolgens bepalen we vanuit verschillende disciplines wat de meest effectieve behandeling is.”

revalidatiearts van Orbis Zorgconcern. Emile Janssen: “Mijn groot- en overgrootvader waren schoenmakers. Na mijn studies geneeskunde heb ik in Namibië gewerkt als tropenarts en ging daar al snel prothesen mee-ontwikkelen om mensen op de been te helpen. Vervolgens heb ik mij bij terugkeer in Nederland gespeciali­ seerd tot revalidatiearts. In mijn praktijk krijg ik vaak te maken met cliënten met voeten bewe­ gingsproblemen. De samenwerking met Defau­ wes is voor mij en Fysiovision dan ook een logi­ sche.”

Bij voet- en bewegingsproblemen werkt Fysiovi­ sion samen met Defauwes en Emile Janssen,

Dr. Emile Janssen, Orbis Zorgconcern >

Defauwes: helpt u al 30 jaar weer op weg Defauwes beschouwt bewegingsvrijheid als een basisvoorwaarde

onze eigen werkplaats, waardoor wij u zo snel mogelijk van dienst

voor ieders levensgeluk. De mogelijkheden van mensen om zich te

kunnen zijn. Eens per twee weken is op deze locatie tevens de reva­

verplaatsen en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer zien

lidatiearts aanwezig voor aanvullend medisch advies.”

wij als bepalende factor voor hun geluk. De mate waarin Defauwes er in slaagt deze bewegingsvrijheid te vergroten beschouwen wij als graadmeter voor de kwaliteit van ons functioneren. Om uw bewegingsvrijheid te vergroten beschikt Defauwes over een scala aan oplossingen, waaronder maatschoenen, aanpassingen aan uw eigen schoenen, steunzolen, therapeutische kousen en andere hulpmiddelen. Producten, zo veel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Wij houden spreekuren in vrijwel alle regionale revalidatiecentra, ziekenhuizen en zorginstel­

D E FAUWE S D E FAUWE S

Mark Huijsmans, orthopedisch schoentechnicus bij Defauwes,

Beweeg vrijer <> Leef beter Beweeg vrijer <> van Leef beter Voor nadere inlichtingen of het maken een afspraak kunt

houdt twee ochtenden per week (woensdags en vrijdags) spreekuur

u contact met ons opnemen via telefoon: 088 - 812 8000

lingen te Heerlen, Maastricht en Sittard. Vaak in nauwe samenwer­ king met revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen en huisartsen.

bij Fysiovision. Wanneer u van tevoren een

(lokaal tarief) of www.defauwes.nl

afspraak maakt, kunt u hier zonder verwijzing van uw arts terecht voor een vrijblijvend en gratis intake-gesprek. “Ik analyseer uw loop­ patroon en geef u een uitgebreid advies. Dit advies wordt door ons teruggekoppeld aan uw

Kom naar de Open Dag voor een gratis voetdrukmeting! Ook beantwoorden wij al uw vragen over voetproblemen.

huisarts. Wij vervaardigen uw hulpmiddel in

#

EEN BEZOEK AAN DE OPEN DAG IS NIET COMPLEET ZONDER KOP KOFFIE! Ook bij ons staat Limburgse gezelligheid hoog in het vaandel. Sporten is naast een gezonde ook een belangrijke sociale bezigheid. Daarom willen wij u ook tijdens onze open dag iets extra’s aanbieden.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U VAN ONS EEN GRATIS KOP KOFFIE! 6


Praktijk voor Osteopathie Geleen Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het herstellen van de normale beweeglijkheid van het lichaam. Hierbij is het uitgangspunt, waar goede beweeglijkheid is, krijgen klachten geen kans! Kijk voor meer informatie en een uitgebreide lijst met behan­ delindicaties op: www.osteopathie-geleen.nl

Ergotherapiepraktijk

Ergovision

Hele normale activiteiten, zoals een jas aantrekken, koken, een boodschap doen of uw werk uitvoeren kunnen ineens een probleem worden door een ziekte of een handicap. Een ergotherapeut zoekt samen met u naar oplossingen voor deze proble­ men. Dit kan door het geven van therapie, adviezen en het ondersteunen bij de aanvraag van een hulpmiddel of aanpassing. Tijdens de Open Dag zal er een demonstratie zijn van diverse praktische hulpmiddelen, kunt u uw handkracht laten meten met een speciale handmeter en verschillende soorten therapiemateriaal zien. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Afspraken mogelijk op de praktijk of in de thuissituatie.

Logovision Baby’s of kinderen met bijvoorbeeld eet-, drink- en taal- of spraakproblemen én volwassen met taal-, spraak-, slik- of stemproblemen hebben baat bij logopedie. Laura Bastens is één van de logopedisten bij Logovision. “Eén van onze specialisaties is prelo­ gopedie. We behandelen baby’s die bijvoorbeeld problemen hebben met de overgang van de fles naar vast voedsel. We bezoeken baby’s vaak thuis, omdat een behandeling in vertrouwde omgeving beter aanslaat.” Het team van Logo­ vision behandelt ook volwassenen. Laura: “In beroepen waarbij het stemgebruik een grote rol

speelt, zoals bij lesgeven, krijgen mensen vaak te maken met stemproblemen zoals heesheid. Door middel van ademhalings­ en stemoefenin­ gen laten we ze weer optimaal van hun stem gebruik maken en wordt een terugval voorko­ men. Ook mensen die lijden aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte of Parkinson kunnen voor behandeling bij ons terecht. Wij leren deze patiënten onder meer weer controle

Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen T: 06-51747103 E: info@ergo-vision.nl I: www.ergo-vision.nl

te krijgen over de spieren die worden gebruikt voor spraak. Voor een optimale behandeling en samenwerking met andere disciplines, zoals de neuroloog of fysiotherapeut, zijn we aangeslo­ ten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet.”

Bezoek ons tijdens de Open Dag!

Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen T: 046-4755402 T: 06-42089481 www.logovision.nl

Oefentherapie Cesar: Gezond bewegen kun je leren! Als u pijn krijgt die telkens terugkomt, of zelfs niet meer overgaat, dan wordt het tijd om eens naar uw houding en bewegingspatroon te kijken. Hoe staat u, hoe zit u achter de computer, hoe tilt u uw kind of de boodschappen? U weet dat het soms beter kan maar hoe pakt u dat aan? Een oefentherapeut Cesar kan u daarbij helpen. Al na enkele behandelingen gaat u bewuster om met uw lichaam en heeft u geleerd uw dagelijkse activiteiten zo gunstig mogelijk uit te voeren.

FOUT

GOED

Oefentherapie Cesar heeft met name goede resultaten bij steeds terugkerende klachten zoals lage rugpijn, nekpijn of schouderklachten en chronische aandoeningen zoals reuma of

artrose. Juist dan is leren bewegen, met een optimale belasting van gewrichten en spieren, heel belangrijk. Vraag op de Open Dag om een gratis houdingsanalyse!

Valderenstraat 85a, 6163 GD Geleen T: 046-4755402 Gezondheidsplein-Zuid Wagenaarstraat 157 6164 XR Geleen T: 046-4755402 www.cesargeleen.nl 7


SLUIT NU EEN JAARABONNEMENT AF EN ONTVANG GRATIS BODY SUPPORT DAARNAAST BETAALT U GEEN INSCHRIJFKOSTEN!

N EEN A V R TEE PROFI VAN L E E D VOOR L A A T TO

, 5 0 2 €

DEERD N A R GEGA N E E AT! N A E T L U RES

Wagenaarstraat 157

= herkenningspunt

WAAR KUNT U ONS VINDEN? Ons centrum ligt in de wijk Geleen-Zuid. Binnen het centrum bevinden zich naast Sportvision en Fysiovision tevens de disciplines zoals genoemd in dit krantje. Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 uur t/m 22.00 uur en in het weekend van 9.00 uur t/m 13.00 uur.

WAGENAARSTRAAT 157 6164 XR GELEEN - TEL: 046 457 45 80 PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE GELEEN

D E FAUWE S Beweeg vrijer <> Leef beter

8

FysioVision krant  

De krant van FysioVision

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you