Page 64

4. Bạn có thể nhẹ nhàng kéo căng từng lớp từ bên này san bên kia của miếng cotton trước khi đắp lên mặt.

5. Từ một lỗ ở trên một miếng cotton, mở ra hai lỗ thở cho mũi và miệng

6. Đắp lên nửa dưới của khuôn mặt, từ dưới mắt xuống cằm, dùng miếng bông có cắt sẵn lỗ

67

Profile for Phuong Uyen Tran

The japanese skincare revolution chizu saeki ( bản dịch )  

The japanese skincare revolution chizu saeki ( bản dịch )  

Advertisement