Page 44

2 bên cổ (Hạch bạch huyết thuộc cổ) Các hạch bạch huyết này lan rộng xuống dưới từ phía sau tai

Trên xƣơng đòn (Hạch bạch huyết trên xƣơng đòn) Các hạch nằm ở các hốc trên xương đòn

2 bên nách (Hạch bạch huyết vùng nách) Đây là nơi cơ thể thải các chất dư thừa tích tụ ở mặt, cổ và xương đòn.

47

Profile for Phuong Uyen Tran

The japanese skincare revolution chizu saeki ( bản dịch )  

The japanese skincare revolution chizu saeki ( bản dịch )  

Advertisement