Page 83

Với bất cứ cái gì bạn muốn cải thiện, trước hết hãy tưởng tượng bản thân bạn đang ở trong trạng thái lý tưởng, rồi hãy biết ơn cho trạng thái lý tưởng này như thể bạn đang nhận được điều đó ngay lúc này.

“Những lực tự nhiên bên trong chúng ta là những tác nhân chữa bệnh thật sự.”

HIPPOCRATES (KHOẢNG 460 – 370 BC) ÔNG TỔ CỦA NGÀNH Y PHƯƠNG TÂY

Bạn có thể làm theo bài tập Ma Thuật và Phép Màu trong Sức Khỏe mỗi ngày nếu cần, và bạn có thể làm nhiều lần trong một ngày nếu bạn thực sự muốn gia tốc sự phục hồi ma thuật đối với sức khỏe toàn diện, hay là sự cải thiện một khía cạnh của cơ thể. Nhưng điều sống còn là bất cứ khi nào bạn có một suy nghĩ hay cảm xúc xấu về trạng thái hiện thời của cơ thể hay sức khỏe thì bạn phải thay thế điều đó ngay lập tức bằng cách hình dung bản thân bạn với trạng thái lý tưởng bạn muốn và bằng cách thật sự biết ơn, như thể là bạn đã nhận được điều đó rồi. Cách hiệu quả nhất để đảm bảo cho sức khỏe, hơn bất cứ cách chăm sóc cơ thể nào khác, chính là liên tục biết ơn cho sức khỏe của bạn.

BÀI TẬP MA THUẬT SỐ 16 Ma Thuật và Phép Màu trong Sức Khỏe 1. Đếm Những Phúc Lành: lập danh sách mười điều được ban ơn. Viết ra tại sao bạn lại biết ơn. Đọc lại danh sách, và vào cuối mỗi phúc lành hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận biết ơn nhiều nhất có thể cho những phúc lành này. 2. Hãy chọn ba thời điểm tách biệt trong suốt cuộc đời bạn khi bạn thấy trên cả tuyệt vời, và cảm ơn chân thành cho những thời điểm đó. 3. Hãy nghĩ về năm chức năng của cơ thể bạn mà đang hoạt động tốt, và cảm ơn đến từng cái một. 4. Chọn một điều về cơ thể hay sức khỏe bạn muốn cải thiện, và dành một phút để hình dung bản thân bạn trong trạng thái lý tưởng của cơ thể và sức khỏe. Sau đó hãy cả ơn cho trạng thái lý tưởng này. 5. Ngay trước khi đi ngủ tối nay, hãy nắm Hòn Đá Ma Thuật trong tay, và nói từ ma thuật, cảm ơn, cho điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày. pg. 83

The magic  
The magic  
Advertisement