Page 50

Thực phẩm là một món quà! Đó là món quà của thiên nhiên, bởi vì sẽ không có gì cho bất kỳ ai trong chúng ta ăn nếu thiên nhiên không cung cấp đất, dưỡng chất, và nước để nuôi trồng thực phẩm. Không có nước, sẽ không có thực phẩm, rau quả, thú vật và cả sự sống của con người. Chúng ta dùng nước để nấu các món ăn, nuôi trồng thực phẩm, tưới vườn, cung cấp cho nhà tắm, làm mát cho những động cơ, cung cấp cho những bệnh viện, cung cấp chất đốt, đào hầm mỏ, và những ngành công nghiệp chế biến, vận hành phương tiện giao thông, làm đường xá, quần áo, và tất cả những sản phẩm và thiết bị tiêu dùng trên trái đất, làm ra nhựa, kính, kim loại, những loại thuốc cứu mạng, xây dựng nhà cửa và tất cả những công trình và kiến trúc khác. Và nước giúp cho cơ thể chúng ta sống. Nước, nước, nước, nước thật tuyệt vời!

“Nếu có ma thuật trên hành tinh này thì nó sẽ chứa trong nước”

LOREN EISELEY (1907-1977) NHÀ NHÂN LOẠI HỌC VÀ TÁC GIẢ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có thực phẩm và nước? Đơn giản là chúng ta sẽ không hiện hữu ở đây. Cũng không có ai khác trong gia đình hay bạn bè của chúng ta có ở đây. Chúng ta không có ngày hôm nay, và bất kỳ tương lai nào. Nhưng ở đây chúng ta lại đang cùng ở trên hành tinh tươi đẹp này, tận hưởng cuộc sống với những thử thách và những niềm vui ngây ngất, chính là bởi vì món quà thực phẩm và nước của thiên nhiên! Việc nói một từ đơn giản, ma thuật, cảm ơn, trước khi bạn ăn hoặc uống bất cứ cái gì là một hành động của sự công nhận và biết ơn cho phép màu của thực phẩm và nước. Điều không thể tin được là khi bạn biết ơn cho thực phẩm và nước, nó không chỉ tác động đến cuộc sống của bạn; sự biết ơn của bạn còn tác động đến nguồn cung của thế giới. Nếu có đủ người biết ơn cho thực phẩm và nước, điều đó sẽ thật sự giúp những con người đang thiếu thốn và đói khổ. Theo luật hấp dẫn, và Luật của Newton về tác động và phản tác động, một tác động của sự biết ơn đại chúng phải tạo ra sự hồi đáp đại chúng ngang bằng, điều sẽ thay đổi những tình huống khan hiếm thực phẩm và nước cho tất cả mọi người trên trái đất. Thêm nữa, sự biết ơn của bạn cho thực phẩm và nước làm cho ma thuật tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời bạn, và nó sẽ dệt nên sợi chỉ vàng rực rỡ xuyên qua tất cả những gì có ý nghĩa với bạn, tất cả những gì bạn yêu, và tất cả những gì bạn mơ. Vào thời cổ con người tin rằng khi họ cảm tạ thực phẩm và nước với sự biết ơn điều này sẽ thanh lọc những gì họ được ban phước, và khi bạn nhìn vào những lý thuyết và phát hiện về vật lý lượng tử trong thời gian gần đây, chẳng hạn tác động của người quan sát,

pg. 50

The magic  
The magic  
Advertisement