Page 44

Bây giờ bạn đã hiểu rằng than phiền, những suy nghĩ hay lời nói tiêu cực, và xem những điều nhận được là đương nhiên sẽ chấm dứt những điều tốt trong cuộc sống. Bây giờ bạn hiểu rằng khi có điều gì đó tồi tệ đi là do bạn đã không đủ biết ơn một cách không chủ ý. Bạn sẽ không thể nào tiêu cực khi bạn biết ơn. Bạn không thể chỉ trích hay đổ lỗi khi bạn biết ơn. Bạn sẽ không thể cảm thấy buồn hoặc có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khi bạn biết ơn. Và tin tốt nhất là nếu bạn có bất kỳ hoàn cảnh tiêu cực nào trong hiện tại, sẽ không mất nhiều thời gian để thay đổi chúng với sự biết ơn. Những hoàn cảnh tiêu cực sẽ tan biến như làn khói – như là ảo thuật! Đầu tiên, cũng khá khó khăn, bạn phải tìm kiếm những điều để biết ơn trong một hoàn cảnh tiêu cực. Bất kể những điều đó tệ đến mức nào, bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó để biết ơn, đặc biệt là khi bạn biết rằng sự biết ơn sẽ thay đổi tất cả những hoàn cảnh tiêu cực một cách thần kỳ. Walt Disney, người đã biết về ma thuật thật sự của cuộc sống, đã cho chúng ta thấy làm cách nào để làm điều đó trong bộ phim Pollyanna của ông. Bộ phim Pollyanna của Disney năm 1960 khắc họa “Trò Chơi Vui,” đã có tác động sâu sắc đến tôi khi tôi là một đứa trẻ. Tôi đã chơi Trò Chơi Vui theo như bộ phim trong suốt tuổi thơ và thiếu niên. Để chơi Trò Chơi Vui, bạn tìm càng nhiều thứ mà bạn thấy vui càng tốt, đặc biệt là trong một hoàn cảnh cực. Tìm những điều để vui vẻ (hoặc là tìm những điều để biết ơn) trong một hoàn cảnh tiêu cực sẽ làm cho giải pháp xuất hiện! Walt Disney mô tả sức mạnh ma thuật của sự biết ơn trong Pollyanna, và hàng ngàn năm trước Đức Phật đã mô tả con đường để sử dụng sức mạnh ma thuật tương tự khi ngài nói:

“Chúng ta hãy luôn thức tỉnh và biết ơn, bởi vì nếu chúng ta không học được nhiều hôm nay, ít nhất chúng ta học được một ít, và nếu chúng ta không học được một ít, ít nhất chúng ta không bị ốm, và nếu chúng ta bị ốm, ít nhất là chúng ta không chết; cho nên, chúng ta hãy biết ơn.”

ĐỨC PHẬT GAUTAMA (KHOẢNG 563 BC–483 BC) NHÀ SÁNG LẬP PHẬT GIÁO

Hãy để những lời của Đức Phật tạo cảm hứng cho bạn, và hôm nay hãy lấy một vấn đề hoặc tình huống tiêu cực trong cuộc sống mà bạn muốn giải quyết, và tìm mười điều để biết ơn. Tôi biết rằng bắt đầu bài tập này có thể là một thử thách, nhưng Đức Phật đã chỉ cho bạn cách làm rồi. Hãy viết ra danh sách mười điều trong máy tính hoặc trong quyển sổ biết ơn của bạn.

pg. 44

The magic  
The magic  
Advertisement