Page 43

Ngày 7 LOẠI BỎ TIÊU CỰC MA THUẬT “Một người biết ơn thì luôn biết ơn trong mọi hoàn cảnh”

BAHÁ‘U’LLÁH (1817–1892) NHÀ SÁNG LẬP ĐẠO BAHÁ’Í FAITH NGƯỜI BA TƯ

Dù là một mối quan hệ đang lộn xộn, áp lực tài chính, sự thiếu sức khỏe, hoặc một vấn đề trong công việc, các tình huống tiêu cực xảy ra là do sự thiếu biết ơn trong một thời gian dài. Nếu chúng ta không biết ơn cho mỗi điều trong cuộc sống, chúng ta đang xem những điều đó là đương nhiên một cách không chủ ý. Xem một điều gì là đương nhiên chính là nguyên nhân của sự tiêu cực, bởi vì khi chúng ta xem điều gì là đương nhiên thì ngược lại chúng ta không biết ơn, và chúng ta chấm dứt ma thuật xảy ra trong cuộc sống. Chỉ khi nào biết ơn đến những người khác mới làm cho ma thuật gia tăng trong cuộc sống của chúng ta, cho nên xem mọi thứ là đương nhiên sẽ làm cho cuộc sống đi xuống. Bạn có biết ơn sức khỏe của mình khi nó tốt? Hay là bạn chỉ chú ý đến sức khỏe khi cơ thể bạn bị bệnh hay bị đau? Bạn có biết ơn cho công việc của mình mỗi ngày, hay là bạn chỉ coi trọng công việc khi bạn nghe sẽ có một đợt tinh giản? Bạn có biết ơn cho số tiền nhận được hay tiền lương mỗi khi bạn được nhận, hay là bạn xem số tiền đó là đương nhiên? Bạn có biết ơn những người thân yêu khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, hay là bạn chỉ nói với những người khác về những người thân yêu khi đang có vấn đề? Bạn có biết ơn khi chiếc xe của bạn chạy tốt, hay là bạn chỉ nghĩ đến cái xe của bạn khi nó bị hư? Bạn có biết ơn vì được sống mỗi ngày? Hay là bạn luôn xem cuộc sống của mình là đương nhiên? Xem những điều này là đương nhiên là kết quả của sự than phiền, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Cho nên khi bạn than phiền, theo luật hấp dẫn, bạn chắc chắn sẽ hút những điều để than phiền vào cuộc sống của mình! Nếu bạn than phiền về thời tiết, giao thông, sếp của mình, người phối ngẫu, gia đình, bạn bè, người lạ, việc xếp hàng, hóa đơn thanh toán, nền kinh tế, giá cả thị trường, hoặc là dịch vụ của một công ty, bạn đang không biết ơn, và bạn đang đẩy cuộc sống trong mơ của mình đi xa hơn với sự than phiền đó.

pg. 43

The magic  
The magic  
Advertisement