Page 20

Ngày 1 ĐẾM NHỮNG PHÚC LÀNH CỦA BẠN “Khi tôi bắt đầu đếm những phúc lành của mình, cả cuộc sống của tôi thay đổi”

WILLIE NELSON (B.1933) CA SĨ – TÁC GIẢ VIẾT NHẠC

Bạn hẳn đã nghe người khác nói là cần đếm những phúc lành của mình, và khi bạn nghĩ về những điều bạn thấy biết ơn, đó chính xác là điều bạn cần làm. Nhưng có điều bạn có thể không nhận ra là đếm những phúc lành của bạn chính là một trong những bài tập mạnh mẽ nhất bạn đã từng làm, và nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn một cách kỳ diệu. Khi bạn thấy biết ơn với những thứ bạn có, không quan trọng là nó nhỏ đến mức nào, bạn sẽ thấy những điều đó liên tục gia tăng. Nếu bạn thấy biết ơn về số tiền mình có, dù ít đến đâu, bạn sẽ thấy tiền của mình tăng trưởng thần kỳ. Nếu bạn biết ơn về mối quan hệ, thậm chí là nó không tốt lắm, bạn sẽ thấy nó trở nên tốt hơn một cách màu nhiệm. Nếu bạn biết ơn về công việc của mình, dù cho nó không phải là công việc trong mơ, mọi thứ sẽ bắt đầu để bạn hưởng thụ công việc nhiều hơn, và tất cả những cơ hội cho công việc của bạn bỗng nhiên xuất hiện. Mặt trái lại là khi chúng ta không đếm những phúc lành, chúng ta có thể rơi vào bẫy đếm những điều tiêu cực một cách không chủ ý. Chúng ta đếm những điều tiêu cực khi chúng ta than vãn về những điều mình không có. Chúng ta đếm những điều tiêu cực khi chỉ trích hoặc xét nét với những người khác, khi chúng ta phàn nàn về giao thông, xếp hàng, bị chậm trễ, chính phủ, không có đủ tiền hoặc thời tiết. Khi chúng ta đếm những điều tiêu cực thì chúng cũng sẽ tăng lên, nhưng trên hết, với tất cả những thứ tiêu cực mà chúng ta đếm, chúng ta hủy bỏ những phúc lành đang đến. Tôi đã thử cả hai – đếm những phúc lành và những điều tồi tệ - và tôi có thể chắc chắn với bạn là đếm những phúc lành là cách duy nhất để có sự sung túc trong đời bạn.

pg. 20

The magic  
The magic  
Advertisement