Page 121

Những cảm xúc tiêu cực về chính bạn tạo ra những tác hại mới nhất cho cuộc sống của bạn, bởi vì chúng mạnh mẽ hơn bất cứ cảm xúc nào của bạn về bất cứ cái gì hay người nào khác. Bất cứ nơi nào bạn đến và tất cả những gì bạn làm bạn đều mang theo những cảm xúc tiêu cực này theo trong mỗi khoảnh khắc, và những cảm xúc này phá hỏng tất cả những gì bạn chạm vào, và chúng đóng vai như một thỏi nam châm, thu hút nhiều hơn sự bất mãn, bất bình, và thất vọng với tất cả những gì bạn làm. Khi bạn biết ơn được là chính bạn, bạn sẽ chỉ thu hút những tình huống làm cho bạn thấy tốt hơn về chính mình. Bạn phải giàu có những cảm xúc tốt về bản thân để mang những sự giàu có vào cuộc sống của bạn. Sự biết ơn chính bạn làm giàu cho bạn! “Những ai có sự biết ơn (cho bản thân họ) sẽ được cho thêm, và anh hay cô ta sẽ trở nên giàu có. Những ai không có sự biết ơn (cho bản thân họ), thậm chí những gì anh hay cô ta có sẽ bị lấy đi.” Để làm bài tập Chiếc Gương Ma Thuật, hãy đến trước một tấm gương ngay bây giờ. Hãy nhìn thẳng vào người trong gương, và nói to từ ma thuật, cảm ơn, với cả trái tim bạn. Hãy cảm nhận điều đó nhiều hơn bạn từng có. Hãy nói cảm ơn cho tất cả những gì bạn là! Hãy nói cảm ơn với cảm xúc ít nhất là tương đương với mức bạn đã sử dụng cho tất cả mọi thứ và mọi người khác! Hãy biết ơn cho bạn vì là chính bạn! Hãy tiếp tục với bài tập Chiếc Gương Ma Thuật bằng cách biết ơn cho con người đẹp đẽ trong gương trong thời gian còn lại của ngày, và nói từ ma thuật, cảm ơn, tất cả những lúc bạn thấy mình trong gương. Nếu bạn không ở tại một nơi có thể nói to từ ma thuật vào bất cứ thời gian riêng biệt nào thì bạn có thể nói thầm chúng. Và nếu bạn thực sự dũng cảm, bạn có thể nhìn vào Chiếc Gương Ma Thuật và nói ba điều về bản thân bạn mà bạn tự hào. Trong tương lai, nếu vì bất cứ lý do nào bạn không tốt với chính mình, bạn sẽ biết cách mang sự biết ơn đến một người xứng đáng với sự biết ơn của bạn hơn hết – người ở trong gương! Khi bạn biết ơn, bạn không đổ lỗi cho chính mình khi bạn gây ra lỗi lầm. Khi bạn biết ơn, bạn không chỉ trích bản thân khi bạn không hoàn hảo. Khi bạn biết ơn cho chính mình, bạn hạnh phúc, và bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm hút những người hạnh phúc, những trạng thái hạnh phúc, và những tình huống ma thuật, những điều sẽ bao quanh bạn bất cứ nơi nào bạn đến và bất cứ điều gì bạn làm. Khi bạn có thể nhìn thấy ma thuật trong con người trong gương, cả thế giới của bạn sẽ thay đổi!

BÀI TẬP MA THUẬT SỐ 27 Chiếc Gương Ma Thuật pg. 121

The magic  
The magic  
Advertisement