Page 119

3. Hãy tìm tổng cộng mười phúc lành mà bạn biết ơn từ hệ quả của việc mắc lỗi đó, và viết chúng xuống. Để giúp bạn tìm những phúc lành, bạn có thể hỏi chính mình hai câu hỏi: Tôi học được gì từ lỗi lầm này? Và: Trong lỗi lầm này có những điều tốt nào? 4. Ngay trước khi đi ngủ tối nay, hãy nắm Hòn Đá Ma Thuật trong tay, và nói từ ma thuật, cảm ơn, cho điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày.

pg. 119

The magic  
The magic  
Advertisement