Page 118

3. Tôi biết ơn cảnh sát vì thật ngốc nghếch khi đặt bản thân tôi vào rủi ro khi chạy quá tốc độ với một cái vỏ xe cần được thay. 4. Tôi biết ơn cảnh sát cho việc thức tỉnh tôi. Việc thổi phạt đã tác động đến tôi và nó sẽ làm cho tôi nhìn đồng hồ tốc độ và lái xe cẩn thận hơn trong tương lai. 5. Tôi biết ơn cảnh sát bởi vì không biết làm sao tôi có một ý tưởng điên rồ là tôi có thể chạy quá tốc độ mà không bị bắt, và không đặt mình vào sự nguy hiểm. Sự nghiêm khắc của cảnh sát giúp tôi đối diện với sự thật rằng tôi đã đặt bản thân mình và người khác vào sự nguy hiểm. 6. Tôi biết ơn cảnh sát bởi vì nếu tôi nghĩ về gia đình mình đang bị nguy hiểm bởi người khác lái xe quá tốc độ, tôi thấy rằng mình hoàn toàn mong muốn cảnh sát dừng những người lái xe quá tốc độ lại. 7. Tôi thật sự biết ơn cảnh sát cho những gì họ làm trong việc cố gắng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả con người và gia đình trên xa lộ. 8. Tôi biết ơn cảnh sát. Họ phải thấy những tình huống đáng tiếc mỗi ngày, và tất cả những gì họ cố gắng làm là bảo vệ cuộc sống của tôi và gia đình tôi. 9. Tôi biết ơn cảnh sát cho việc đảm bảo để tôi về nhà an toàn, và bước qua cánh cửa để vào với gia đình như thường lệ. 10. Tôi biết ơn cảnh sát bởi tất cả những hậu quả có thể xảy ra khi tôi chạy quá tốc độ, việc bị cảnh sát thổi là hậu quả nhẹ nhất, và đó có thể là phúc lành lớn nhất trong đời tôi. Tôi thúc giục bạn một cách mạnh mẽ để lấy những lỗi lầm bạn đã mắc phải trong đời mà đến nay bạn vẫn thất tồi tệ, và vào lúc phù hợp, hãy làm theo bài tập tuyệt diệu và ma thuật này. Hãu nghĩ về điều này; thông qua một lỗi lầm bạn có sức mạnh để mang đến nhiều phúc lành! Điều gì khác có thể đảm bảo “cổ tức khủng” như thế?

BÀI TẬP MA THUẬT SỐ 26 Chuyển Đổi Lỗi Lầm Thành Phúc Lành Một Cách Ma Thuật 1. Đếm Những Phúc Lành: lập danh sách mười điều được ban ơn. Viết ra tại sao bạn lại biết ơn. Đọc lại danh sách, và vào cuối mỗi phúc lành hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận biết ơn nhiều nhất có thể cho những phúc lành này. 2. Hãy chọn một lỗi lầm bạn đã mắc trong đời.

pg. 118

The magic  
The magic  
Advertisement