Page 7

Dịch vụ điện hoa trực tuyến: Hotline: 0938 518 579 Website:www.moonflowers.vn

Chúng tôi đặt câu hỏi này cho Tiến sĩ Ngọc Mai cho biết: "Là một nghiên cứu sinh học tiến sĩ, tôi khẳng định không có đột biến trong câu chuyện này Phoenix trắng là một loài cây bản địa và đã phát triển rất nhiều trong Úc, Thái Lan, Nhật Bản ....". Hiện nay Tiến sĩ Ngọc Mai vườn giống thành công cây phượng trắng là khoảng 200 năm tuổi và ngày càng phổ biến. Như vậy, nguồn gốc của các Lạt Đà là một bông hoa về để "đầu độc" công tác tuyên truyền thương mại. Sự lây lan cũng bắt đầu từ niềm đam mê, từ hoa tình yêu và tình yêu quê hương của một người. HÌNH ẢNH HOA PHƯỢNG

Hoa phuong