Page 1

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRẠI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ “iCHANGE”

AIESEC FTU HCMC


QUY TRÌNH THANH TOÁN TRẠI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ “iCHANGE” …………………………… Quy trình thanh toán trại phí chương trình Trại hè “iCHANGE” sau đây, áp dụng với tất cả các trại sinh đã đăng kí vào đường LINK chính thức của chương trình

i

Quy trình thanh toán qua Ngân hàng i N B ớc 1: Tr i sinh chuyển tiền vào tài khoản

 Thông tin tài khoản: Ngân hàng Techcombank ch nhánh ình hạnh - TP. Hồ Chí Minh Số tài khoản: 19028028124018 Chủ tài khoản: hâu ạnh ường  Thời gian chuyển tiền: Thanh toán trong vòng 07 ngày từ ngày đăng kí vào đường LINK chính thức của chương trình - http://bit.ly/PuzzleOut. Mức phí cần thanh toán là 1,700,000 VND (chi phí không bao gồm tiền áo thun và ch phí đ lại từ nhà đến địa điểm tổ chức chương trình) Đối với trạ s nh đăng kí 3 ngày đầu hoặc 3 ngày cuối, mức phí cần thanh toán là: 1,020,000VND 

ể ề Trong phần n dung chuyển t ền, trại sinh s gh th o c pháp – i phí iChange

B ớc 2: Tr i sinh B chức ề i  Nhắn tin cho Ban Tổ chức theo số đ ện thoại: Anh Hoàng (Ban tài chính của trại hè): 0902055994

iề

i

ản

AIESEC FTU HCMC


 N i dung: Họ tên - Số đ ện thoại - Thanh toán phí trại hè iChange

B ớc 3: Xác nhận chuyển tiền từ phía AIESEC Thời gian xác nhận:  Trường hợp 1: Đối với trại sinh chuyển khoản từ tài khoản Ngân hàng Techcombank hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản Techcombank của Ban tổ chức trại hè, trại sinh s nhận được tin xác nhận về việc chuyển tiền thành công từ Ban tổ chức trong vòng i .  Cá rường hợp khác: Trại sinh s nhận được tin xác nhận về việc chuyển tiền thành c ng từ an tổ chức trong vòng 5 ngày. (Lý do: vì việc chuyển tiền từ Ngân hàng khác đến ngân hàng Techcombank có thể s tốn thời gian hơn so vớ trường hợp 1). B ớc 4: Kí nhận biên lai Biên lai s được trao cho trạ s nh vào ngày đầu tiên của trại hè, ngày 11/07/2014 tạ địa đ ểm tổ chức trại hè tại Trung tâm Ngo i ngữ báo chí, 118 Nguyễn Thị Mi i, ng 6, quận 3, TP.HCM ĐÔI VỚI TRẠI SI H ĐĂ G ĐÍ MUA ÁO TRẠI HÈ “ CHA GE” Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản chung với trại phí. Trại sinh s xác nhận việc đóng t ền áo theo ớc 2 bổ sung thêm n i dung chuyển tiền: – i phí iChange và tiền áo. Giá áo: 100,000 VND. Lư ý 1. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀ ĐỐI VỚI VIỆC HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊ H ĐĂ G KÍ THAM GIA TRẠI rường hợp hủy quyết định tham gia trạ hè: Thời gian Từ 19/06/2014 về trước

Cách thức giải quyết Trại phí s được hoàn lại 100% cho trại sinh AIESEC FTU HCMC


20/06/2014 - 30/06/2014 Sau 01/07/2014

50% trại phí s được hoàn lại cho trại sinh Trại phí s kh ng được hoàn lại cho trại sinh

rường hợp đổ đ 5 ngày trại xuống còn 3 ngày đầu hoặc 3 ngày cuối hoặc ngược lại: Thời gian Cách thức giải quyết Từ 25/06/2014 về trước 50% trại phí s được hoàn lại cho trại sinh PHƯƠ G THỨC: Bằng 3 cách : 1. Chuyển khoản qua chính tài khoản ngân hàng trạ s nh dùng để n p phí cho ban tổ chức trước đó 2. Trại sinh nhắn t n đến cho ban tổ chức số tài khoản của ngườ thân trong g a đình và nhận lại trại phí thông qua tài khoản đó 3. h phí được hoàn lại vào cuối ngày trạ (đối vớ trường hợp trạ s nh đổi từ tham g a đủ 5 ngày thành tham g a 3 ngày đầu hoặc 3 ngày cuối) 2. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀ ĐỐI VỚI VIỆC HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊ H ĐĂ G KÍ ÁO THU TRẠI HÈ Việc hủy bỏ hoặc đăng kí đặt thêm áo s kết thúc từ ngày 25/06/2014 về trước. Phương thức hoàn tiền hoặc thanh toán tương tự như đã nêu ở trên. Để biết thêm thông tin về chương trình bạn có thể truy cập fanpage của chương trình www.facebook.com/aiesec.high Hoặc địa chỉ Website: http://ftuhcmc.aiesec.vn/ Hoăc l ên hệ hotline: 0949514599 (Ms. Nga) 01233567321 (Ms. My)

----------------------------------Hết--------------------------------------

AIESEC FTU HCMC

Aiesec ichange summer camp2014 huong dan thanh toan trai phi  
Aiesec ichange summer camp2014 huong dan thanh toan trai phi  
Advertisement