Page 1

ĐỀ ÁN NHÂN ÁI

Đêm hội Quản lý 2013


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Khoa Quản lý Công nghiệp - BTC Đêm hội Quản lý 2013

Đề án Nhân ái - Đêm hội Quản lý 2013

Liên hệ: Đào Minh Tùng - Trưởng nhóm Nhân ái - ĐHQL 2013 Đt: 0127.380.7979 - Email: minhtungdao@gmail.com Website: www.facebook.com/demhoiquanly

Leaflet De an Nhan ai  

De an Nhan ai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you