Issuu on Google+

ĐỀ ÁN NHÂN ÁI

Đêm hội Quản lý 2013


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Khoa Quản lý Công nghiệp - BTC Đêm hội Quản lý 2013

Đề án Nhân ái - Đêm hội Quản lý 2013

Liên hệ: Đào Minh Tùng - Trưởng nhóm Nhân ái - ĐHQL 2013 Đt: 0127.380.7979 - Email: minhtungdao@gmail.com Website: www.facebook.com/demhoiquanly


Leaflet De an Nhan ai