Page 1

Cuộc đời của Đức Jetsun Chime Tenpai Nyima (Đạo sư truyền thừa Vajrayogini) Đức Pháp vương Sakya Trizin

Jetsunma Chime Tenpai Nyima là một trong số các đạo sư truyền thừa của “Thoát khỏi Bốn Bám chấp,” và đạo sư của rất nhiều Pháp rộng lớn như là “Chỉ dẫn mở rộng của Vajrayogini.” Cha của bà, đức Ngawang Thutob Wangchuk, là em trai đức Sachen Kunga Lodro. Mẹ của bà là đức Tashi Yang Chen, con gái trong gia đình địa chủ Chag Zampa. Bà sinh ngày 22 tháng 11 năm 1756 (năm con Chuột Lửa) theo Tạng lịch. Tên của bà thời trẻ là Chime Bu Tri. Năm 1782, Đức Khenpo thứ 25 của Chùa Lớn, ngài Jampa Chokyi Tashi truyền giới tỳ kheo ni cho bà và ban Pháp danh “Chime Tenpai Nyima.” Từ thời trẻ, bác của bà, đức Sachen Kunga Lodro đã trực tiếp dạy cho bà những khẩu truyền từ bộ Lamdre Tsog She và Lob She, cũng như toàn bộ bộ các giáo huấn mở rộng về đức Vajrayogini [Kim Cương Du già thánh nữ]. Như thế, tiếp thu các giáo huấn như nước được rót từ chiếc bình này sang bình khác, bà trở thành bậc nắm giữ các thực hành của đại dương bao la chánh Pháp. Trong linh kiến thanh tịnh của mình, đức Sachen Kunga Lodro nhận được lời tiên tri từ đức Ngorchen Dorje Chang nói rằng, “Ngài có những đệ tử như bốn cột trụ và tám chiếc rầm.” Ngài Chime Nyima là một trong bốn đại trụ, những đệ tử chính. Với nỗ lực chí thành, bà đã hiến dâng cuộc đời cho thực hành Pháp, do đó đạt đến mức độ chứng ngộ cao. Bà cũng đã chuyển bánh xe Chánh Pháp rộng lớn với giáo huấn Lamdre Lob She bí mật và vĩ đại, bộ giáo huấn Vajrayogini, và mười hai mạn đà la của Mật điển Sarva Durgati Parishodhana và rất nhiều mật điển khác. Bà đã ban vô số quán đảnh lớn, sự cho phép và nhiều điều khác, hai bộ Mật điển và các bộ giáo huấn mở rộng. Bà đã trực tiếp ban các giáo huấn và quán đảnh vị tổ sáng lập và người nắm giữ Pháp tòa của Dolma Phodrang, đức Pema Dul Dul Wangchug và người thừa kế của ngài, bậc nắm giữ Pháp tòa, ngài Tashi Rinchen. Các đệ tử khác của bà gồm có ngài


Kunga Rinchen, tổ sáng lập tu viện Phuntsog Phodrang và con trai – bậc nắm giữ Pháp tòa, Dorje Rinchen; các anh em của hai vị tổ sáng lập này, Kyabgon Ngodrub Palbar và Ngawang Kunga Gyaltsen; đức Thar Tse Khenchen Jampa Namkha Chime, Jampa Kunga Tendzin, Đạo sư Balkhang, ngài Kunga Tashi, và rất nhiều người khác. Lúc đó, trong tất cả các bậc trì giữ giáo lý Sakya và Ngorpa, không có ai không phải đệ tử của bà. Đệ tử chính của bà là thiền sư Ngawang Rinchen của xứ Dege. Bà đã ban các giáo huấn Vajrayogini mở rộng cho vị đệ tử này khi bà đã rất già và có thị lực kém. Nhưng sau đó, với nhận thức thanh tịnh giữa đạo sư và đệ tự, mắt bà trở nên sáng dần. Vào dịp này, bà nói rằng, “Gặp được một lạt ma như con ở Tây Tạng làm mắt ta sáng lên.” Một lần trong buổi gia trì Vajrayogini, cam lồ trong kapala [bát sọ người] đã sủi bọt rất mạnh và sau đó sôi lên. Đạo sư thiền định Ngawang Rinchen uống nó rất nhiều lần, và từ điều này, một kinh nghiệm thiền định lớn lao đã khởi lên trong tâm ngài. Rất nhiều các câu chuyện đáng ngạc nhiên về bà đã lan truyền khắp nơi. Rất nhiều các hành giả, đặc biệt là từ tỉnh Kham, mặc dù không thể gặp bà, đã tìm kiếm sự gia trì Vajrayogini từ dòng truyền thừa của bà. Rất nhiều các vị lạt ma cao cấp như ngài Jamyang Khyentse Wangpo cho rằng đức Jetsun Chime Nyima là hiện thân đức Vajrayogini. Các ngài nói điều này, cùng rất nhiều lời tán thán lớn lao. Các tài liệu cũng ghi chép rằng khi đức Sachen Kunga Lodro thị tich, đức Jetsun đã tiến hành các nghi lễ Vajrayogini trong rất nhiều ngày. Mặc dù thời điểm bà thị tịch không rõ ràng trong các bản văn, chúng ta có thể đoán rằng bà đã sống rất lâu bởi vì, từ thời điểm của ngài Sachen Kunga Lodro, có bốn thế hệ trong đó bà đã ban quán đảnh đến rất nhiều các lạt ma. Trong phần sau của cuộc đời, bà ở tại Rigdzin Phodrang và được gọi là “Bà mẹ vĩ đại của Rigdzin Phodrang.” Sau khi bà mất, một hình ảnh đức Vajrayogini bằng bạc, với rất nhiều thứ trang sức khác lạ, được làm để tôn vinh bà. Bức ảnh này được đặt tại Chùa Lớn của Sakya. Đây là bản tóm tắt câu trả lời của đức Sakya Trizin thứ 41 đến chị gái ngài, đức Jetsunma Chime Luding. Nguồn: http://www.szakja.hu/english/teachings/JetsunChime_life.html

Chimelife  

Cuộc đời của Đức Jetsun Chime Tenpai Nyima (Đạo sư truyền thừa Vajrayogini) Đức Pháp vương Sakya Trizin

Chimelife  

Cuộc đời của Đức Jetsun Chime Tenpai Nyima (Đạo sư truyền thừa Vajrayogini) Đức Pháp vương Sakya Trizin