Page 1

Verantwoordelijke uitgever: Philippe PIVIN, Belgische Onafhankelijkheidslaan, 72 - 1081 Koekelberg

ACTIEPROGRAMMA 2012-2018

LIJST nr 2


INHOUD

1

MET EEN HART VANN ALLE WIJKEN EEN ADEQUAAT VEILIGHEIDSBELEID EEN OPTIMALE NETHEID EEN EFFICIËNTE MOBILITEIT EEN HARMONIEUZE STADSONTWIKKELING

2

4

p.

MET EEN HART VAN HET LEVEN…VANAF UW VOORDEUR URR MEER OPVANG VOOR PEUTERS EN KLEUTERS KWALITEITSVOL ONDERWIJS EEN MODERNE ADMINISTRATIE EEN PROACTIEVE SOLIDARITEIT EEN DYNAMISCHE LOKALE ECONOMIE MEER SOCIALE WONINGEN

3

6

p.

MET EEN HART VAN ELKE GENERATIE DE JEUGD RUIMTE VOOR JONGEREN HUISWERKBEGELEIDING LAAGDREMPELIGE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

8

DE SENIOREN HET DAGELIJKS LEVEN VERGEMAKKELIJKEN SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN KWALITATIEF ONTHAAL EN OMKADERING

4

2

p.

MET EEN HART VAN DE UITSTRALING VAN BRUSSEL SSEL INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR CIRCUSKUNSTEN BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE SOCIO-CULTUREEL CENTRUM HEROPWAARDERING VAN HET ELISABETHPARK UITBREIDING VAN HET DIGITAAL CIRCUIT “QR-CODE” PROMOTIE VAN KOEKELBERG

10 p.

Onze kandidaten sur www.lbkoekelberg.be


LIJST van de BURGEMEESTER EEN PROGRAMMA MET EEN HART VOOR UW WELZIJN OM UW LEEFOMGEVING TE BESCHERMEN EN DE TROEVEN VAN KOEKELBERG TE DYNAMISEREN. Onze lokale ambitie is verankerd in het dagelijkse leven van de Koekelbergenaren. Ons programma is gericht op drie geografische zones, met name historisch-Koekelberg, de centrale zone Simonis en hoog-Koekelberg. Dit programma heeft tot doel uitwerking te vinden: 1.

Met een hart van alle wijken

2.

Met een hart van het leven... vanaf uw voordeur

3.

Met een hart van elke generatie

4.

Met een het hart van de Brusselse uitstraling

U mag geloof hechten aan dit programma. De beloften nagekomen in de afgelopen 6 jaar bewijzen dat u vertrouwen mag hebben in ons. De evolutie in ons Gewest en de toename van de bevolking leiden tot nieuwe behoeften waarop moet worden geanticipeerd. Tegelijk moet de lokale economie worden gedynamiseerd en moet aandacht besteed worden aan het behoud van gezonde financiĂŤn zonder belastingsverhogingen. De Lijst van de Burgemeester is een stevige ploeg. Ze is vernieuwd, 1/4 van de kandidaten is jonger dan 40 jaar, 12 kandidaten zijn nieuw. Ze heeft tot doel in te zetten op de toekomst van Koekelberg in een gerenoveerde, veilige, propere en rustige leefomgeving. De Lijst van de Burgemeester, los van haar verschillende politieke componenten, kiest voor actie gestaafd op gemeenschappelijke waarden: respect, vastberadenheid, vooruitgang en solidariteit. Ik verbind me ertoe hierover te waken. Onze visie op het leven in Koekelberg is duidelijk: veiligheid en rust waarborgen voor iedereen en concreet de leefomgeving en het welzijn in Koekelberg verbeteren. Onze gemeente moet haar modernisering verderzetten en haar troeven beschermen.

Philippe PIVIN philippe@pivin.be 0476 669 120

Met een hart voor uw welzijn

3


1

Met een hart van alle wijken Om de levenskwaliteit en rust te versterken in elke wijk: veiligheid, d, netheid, mobiliteit en stadsontwikkeling.

EEN ADEQUAAT VEILIGHEIDSBELEID Voortzetting van de verhoging van het aantal politieagenten in het Koekelbergse politiekorps. Uitbreiding van het cameratoezicht: een modernisering en verhoging van het aantal camera’s (high tech) in de openbare ruimte. Het opzetten van een mobiele antenne voor de burgerwachten (een mobiele geïnformatiseerde “beveiligingsvrachtwagen”, inzetbaar per wijk). De oprichting van een gratis oproepnummer voor een direct contact met de burgerwachten (heden 42 leden 7d/7). Een versterking van de dienst techno-preventie die u met raad en daad bijstaat in het kader van antidiefstal. Het terbeschikkingstellen van een interventievoertuig van de burgerwachten. Finalisering van de modernisering van het openbaar verlichtingsnetwerk voor de volledige gemeente. Het opzetten van een gemeentelijk preventieplan om huiselijk geweld en discriminatie tegen te gaan (het aanduiden van een referentiepersoon binnen het politiekorps, individuele begeleiding, sensibiliseringsacties, …). Het voortzetten en versterken van de gemeentelijke administratieve eve boetes uitgereikt door de burgerwachten bij overlast.

EEN OPTIMALE NETHEID Een verhoging van het aantal openbare penbare vuilnisbakken voor elke straat. Evalueren van het systeem van gescheiden huisvuilophaal (papie (papier, er, PMD, glas en ander afval). Het aanmoedigen en bevorderen n van individuele initiatieven en verenigingen bij huisvuilverwerking. erking. Het verder zetten van het beleid van ingegraven vuilnisbakken. Aanwerven van nieuwe straatvegers egers en een hogere frequentie van het vegen. Het opzetten van een sensibiliseringsactie eringsactie “Veeg voor uw deur” in samenwerking met de scholen. Het voorzetten en versterken van n de gemeentelijke administratieve boetes uitgereikt door de straatvegers vegers bij illegaal storten.

4

Onze kandidaten sur www.lbkoekelberg.be


EEN EFFICIËNTE MOBILITEIT Het veralgemenen van de zone 30 in de gemeente. Invoeren van minstens 1 verkeersdrempel in elk van de 52 2 straten van de gemeente (zonder in te boeten op parkeerplaatsen).. Verdere invoering van een gemeentelijk plan “tweewielers” s” voor een optimale verplaatsing en parking. De ontwikkeling van een nieuwe reglementaire parkeerzone one ten voordele van de bewoners (bewonerszone en blauwe zones nes met parkeerschijf tot 22u van maandag tot zaterdag) in het kader van de implementatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan om het lang parkeren te bestrijden en de nadruk te leggen op het kort parkeren. De creatie van gele zones, plaatsen gereserveerd voor het laden en lossen voor horecazaken, handelszaken en ondernemingen. Ontwikkelen van cursussen om de wegcode op te frissen.

BLAUWE

ZONE

EEN HARMONIEUZE STADSONTWIKKELING Een coherente en harmonieuze herontwikkeling van de HUB-site e is noodzakelijk voor de herontwikkeling van de Simoniswijk om zo o een hefboom te zijn van lokale ontwikkeling (huisvesting, kinderopvang, sport- en cultuurinfrastructuur, buurtwinkels, seniorenflats en toerisme). Het ontwikkelen en heraanleggen van groene zones (Basiliekwijk, wijk, Vande Sandesquare en Historisch Koekelberg). Herinrichting van het metrostation Simonis op het gemeentelijk ijk grondgebied om het kruispunt te heropwaarderen en veiliger te e maken. Het voortzetten van het heraanleggen van de voetpaden en de wegen. Het aanleggen van een groene promenade langs de spoorwegen. gen. Cofinanciering van de renovatie, samen met het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), van de gebouwen in het Elisabethpark: renoveren van het paviljoen (ontspanningsruimte) mte) en n de kiosk om van het Elisabethpark een echte Koekelbergse tuin te maken. Het opzetten van gemeenschappelijke moestuinen (in de nabijheid d van het Vande Sandeplein en tussen de François Delcoignestraat en de Schmitzstraat) en het ondersteunen van individuele initiatieven (groene daken).

Met een hart voor uw welzijn

5


2

Met een hart van het leven…vanaf uw voordeur

Een gemeentelijk beleid voeren gebeurt op het terrain. Concrete maatregelen die invloed hebben op de omgeving en die de ie solidariteit garanderen vanaf de deur. Onze wil is er om elke familie en elke persoon, van welke leeftijd dan ook, een aangenaam dagdagelijks leven te bezorgen.

MEER OPVANG VOOR PEUTERS EN KLEUTERS Oprichting van een derde gemeentelijk kinderdagverblijf (Sergijselsstraat) en de verdubbeling van de capaciteit. Het ondersteunen van autonome kinderdagverblijven (promotie,, parkeermogelijkheden, …).

KWALITEITSVOL ONDERWIJS Een verbetering van de kwaliteit van de gemeentescholen door een renovatie van de schoolgebouwen. Het verhogen van het onthaalaanbod door het creëren van een or de nieuwe kleuter-en lagere school in het kader van een studie voor herbestemming tot schoolgebouw - 35 Herkoliersstraat (meer dan 400 plaatsen).

EEN MODERNE ADMINISTRATIE Het verderzetten van de modernisering van de gemeentediensten (informatie van op afstand: SMS, Internet, …). e Het optimaliseren en aanpassen van de onthaalruimte en de receptie in het Gemeentehuis. Een betere toegankelijkheid van de gemeentediensten door ’s avondss langere openingsuren te implementeren en de administratieve diensten thuis te verhogen. n De oprichting van een gemeentelijk actieplan “vrijwilligerswerk” in samenwerking met de lokale verenigingen. Versterking van de socio-culturele uitwisselingsactiviteiten in het kader er van vriendschapsverdragen en zustersteden. Het opzetten van een permanente toegang tot het gemeentelijk archief.

6

Onze kandidaten sur www.lbkoekelberg.be


EEN PROACTIEVE SOLIDARITEIT De oprichting van een Werkwinkel op het Simonisplein moet een aanpak op maat van de werkzoekende garanderen in samenwerking met Actiris. Extra individuele ondersteuning aan mensen in een kwestbare leefsituatie zoals jongeren -25 en de vijftigplussers in het kader van het programma “Rondetafels Werk-Beroep-Loopbaan”. Het plannen en ontwikkelen van vreemdetaalmodules voor alle inwoners (Frans, Nederlands en Engels). Uitbreiding van de tewerkstelling door het OCMW (Art 60). Financiële steun van het OCMW aan minder begunstigde studenten.. et Intensifiëring van de begeleiding op het vlak van de Energie door het OCMW (facturen, raad aangaande energiebesparing, …). Het ontwikkelen van projecten voor mensen met een beperking (projecten in samenwerking met de Brailleliga en de Alzheimerstichting België). Het tot stand brengen van een sociaal restaurant.

EEN DYNAMISCHE LOKALE ECONOMIE Het creëren van een bureau lokale economie voor de zelfstandigen en de kleine ondernemingen. Ontwikkelen van een kwaliteitsvol economisch beleid voor de horeca en de buurtwinkels in samenwerking met de Unie van Zelfstandige Ondernemers Koekelberg (Union des Commerçants et Indépendants Koekelberg).

MEER SOCIALE WONINGEN Een breder aanbod aan openbare woningen bouw van 20 nieuwe openbare woningen (gemeentelijke en publiek-private samenwerking). Voortzetting van de renovatie van de sociale woningen en hun en omgeving (onder andere : volledige renovatie van 27 appartementen in 2013-2014 en 40 appartementen in 2014-2017).

Met een hart voor uw welzijn

7


3

Met een hart van elke generatie

We zijn met bijna 21.000 inwoners in onze gemeente. 12.500 500 Koekelbergenaars zijn tussen 18 jaar en 65 jaar. De voorstellen onder de hoofdstukken 1, 2 en 4 van het programma hebben als doelstelling om aan hen tegemoett te komen en een antwoord te bieden op hun dagdagelijkse noden.

5.700 Koekelbergenaren zijn

JONGER dan 18 jaar De gemeente wil kansen creĂŤren voor jongeren om hen voor te e bereiden op de toekomst. Daarom zorgt de gemeente voor voldoende sportaccommodaties en ontspanningsgelegenheden.

HUISWERKBEGELEIDING Het ontwikkelen van extra naschoolse begeleiding op het vlak van huiswerk om de slaagkansen van jongeren te vergroten (huiswerkklassen, begeleiding om schoolmoeheid tegen te gaan, ‌). Pedagogische intergenerationele activiteiten worden ontwikkeld om de sociale band te verstevigen en ervaring op te doen.

RUIMTE VOOR JONGEREN Het uitbreiden van het sportaanbod in het Victoria Sportcentrum. De voorziene renovatie van het gebouw in het Elisabethpark finaliseren. Het ontwikkelen van een jeugdhuis in het Victoria Sportcentrum.

8

Onze kandidaten sur www.lbkoekelberg.be


LAAGDREMPELIGE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN Het opzetten van een grotere toegankelijkheid (voorkeurstarieven en openingsuren) van sportactiviteiten, culturele- en kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten. De organisatie van een jaarlijkse reis “Bestemming Europa!” om de Europese culturen, volkeren en het Europese patrimonium te leren ontdekken en het opzetten van schooluitwisselingen met de scholen van de zustersteden. Het opzetten van een “Festival voor de Podiumkunsten” voor 3-12 jarigen (muziek, theater, …). Organisatie van een jaarlijks artistieke wedstrijd (creatie van een n stripverhaal, creatie van een muziekalbum, van een kortfilm, van een toneelstuk, van webradio, …). Het opzetten van een “Festival van Smaken en Culturen” in samenwerking met de lokale verenigingen. Het opzetten van een “Straatkunstenfestival” voor en door 13-25 jarigen. 2.650

SENIOREN ouder dan 65 jaar De gemeente staat in voor een voldoende aanbod aan sociale en culturele activiteiten voor senioren. De gemeente zorgt voor hun welbevinden zowel thuis als in een rust- en verzorgingstehuis.

HET DAGELIJKS LEVEN VERGEMAKKELIJKEN Het verhogen van het aantal administratieve gemeentelijke thuisdiensten. Het creëren van een gratis telefoonnummer “Seniorendiensten” en” (taxicheques, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), identiteitskaart, …).

EEN KWALITEITSVOL SOCIO-CULTUREEL AANBOD OD Het vergroten van het aanbod georganiseerde activiteiten (culturele ulturele e reizen, conferenties, …). Het opstarten van een Cultuur- en Vrijetijdsclub voor Senioren van onze gemeenten. Het opzetten van een activiteit “Mijn toekomstige vrienden” (een jaarlijkse thema-ontmoeting met discussies).

KWALITATIEF ONTHAAL EN OMKADERING De bouw en renovatie van een nieuw rusthuis (François Delcoignestraat – ruim 90 kamers en 10 serviceflats).

Met een hart voor uw welzijn

9


4

Met een hart van de uitstraling van Brussel

Het beeld en de uitstraling van de gemeente gebeurt door het realiseren en van ambitieuze projecten. Om Koekelberg en haar mogelijkheden te leren ren kennen moeten we durven gaan voor pedagogisch-culturele ruimtes binnen onze gemeente die onlosmakelijk verbonden zijn met de lokale ontwikkeling van onze gemeente. De link met de geschiedenis en de gemeente vandaag de dag is nooit ver weg.

INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR CIRCUSKUNSTEN De verankering van het Internationaal Centrum voor Circuskunsten in historisch Koekelberg betekent een heuse opwaardering van onze wijken.

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE Het ontwikkelen van een “Belgian Chocolate Village” in de Simoniswijk. Chocolade hangt nauw samen met de industriële geschiedenis van Koekelberg; Het museum zal een belevingsmuseum zijn over de chocolade.

SOCIO-CULTUREEL CENTRUM De ontwikkeling van Atelier 35 om er een waar socio-cultureel en vrijetijdscentrum van te maken voor de getalenteerde creatievelingen van onze gemeente (ontmoetingsplek en een creatieve en ontspannende leeromgeving) binnen de culturele pool zoals voorzien in het wijkcontract « Historisch Koekelberg ».

HEROPWAARDERING VAN HET ELISABETHPARK Het regelmatig tentoonstellen van kunst in het park (het plaatsen van kunstwerken, tijdelijke monumentale werken, kunstenaarsdorpen, …).

UITBREIDING VAN HET DIGITAAL CIRCUIT “QR-CODE” Een uitbreiding van het digitaal circuit “QR-code” om een permanente digitale toegang te hebben tot het historisch patrimonium van Koekelberg.

PROMOTIE VAN KOEKELBERG Versterking en diversifiëren van de doelstellingen van de vzw Promotie Koekelberg om van Koekelbergse evenementen echte regionale ontmoeting-sevenementen te maken zoals het Mosselfestival en het Lentefeest (het opwaarderen van de socio-culturele activiteiten van Koekelberg in een brederr Brussels toeristisch geheel, onthaal van internationale artiesten, het ontwikkelen van een lokaal toerismekantoor, …).

10

Met een hart voor uw welzijn

Programma LB Koekelberg  

Met een hart voor uw welzijn. Actieprogramma 2012-2018

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you