Page 1


Obecnínoviny

Foto Petr Balajka

In f or m a č n í m ě s í č n í k č l e nů Ž i d ov s k é o b c e v P r a z e Tamuz/Av/Elul 5777 – červenec a srpen 2017, ročník 14, číslo 10 a 11 bohoslužby

3

zprávy z reprezentace a vedení

4

člověk je polní strom

6

tomáš halík diskutoval na obci

7

lauderovy školy

8

romská duše v jeruzalémské

10

psychokoutek paní goldy

11

ezra: naše projekty

12

tomáš pojar v kávě o čtvrté

13

rabín mayer o osudech svého otce

13

výstava aleny šourkové

14

nová výstava jany dubové

15

expozice v českých budějovicích

16

jana herrmannová – osudy

18

černovické pohádky rut sidonové

22

zemřela marta kottová

25

úspěch českých studentek

26

hidden child ve vídni

27

zuzana peterová: zvláštní dovolená

28

zprávy ze sociálního oddělení

31

wintonovy děti uctily své rodiče

32

petr schwarz loubal: dobrý skutek

33

chaim cigan: vrabec v hrsti

34

výstava zalmana škljara

37

eva frantinová: dvě povídky

38

britský brexit trochu jinak

40

petr horák v tvůrčím balkónu

41

Libor vítek v kávě o čtvrté

41

těžké období tří týdnů

42

kam v létě za izraelskou kulturou

44

...vidět israel (na biofarmě slunečná)

45

petr balajka: ottla

46

slunovrat 2017 na nádraží bubny

48

slovo předsedy źop

48

k hospodářskému výsledku žop

49

kalendář akcí

56

program dsp hagibor

56

C í l em restaur átorského zás a hu na ob ou štíte ch Staronové s y nago g y je prověrk a je ji ch stav u p o dvac e ti l e te ch. Stav s e u k áza l ja ko překvapivě velmi slušný, p o o dstr anění ř as, me chů a liš e jní ků s e obje v i ly menší d e g r ad ac e a mi k ropr ask liny, které s e opr av ují. Pře d e jd e s e tím k h lubší d estr u kci. Tuto obnov u má na starost náš ne jpře dně jší o db orní k na k ámen a k ad. ma líř Tomáš R af l.

Pře jeme našim č tenář ům příjemné prožití l e tní ch měsí c ů a tešíme s e zas e na sh l e d ání u zářijov ých Ob e cní ch nov in!


✡ Obecní noviny

Pražská výstava fotografií Zalmana Škljara V pražské Artgallery Zahradník v ulici V jámě byla 7. června za přítomnosti autora zahájena rozsáhlá výstava černobílých fotografií tohoto moskevského umělce. Krátce předtím na rabinátu ŽOP vysvětlil, co ho motivuje k fotografování. Zalman Škljar je hluboce věřící, každý den studuje Tóru a je přesvědčený, že úkolem Židů je odkrývat ostatním krásu světa a vyjádřit tak chvá­ lu Bohu. Realita zobrazená na fotografii je skrytý diamant, který je třeba objevit. Věnuje se barevné, ale především černobílé fotografii, kterou považuje za více psychologicky vypovídající. Jeho práce v duchu bressonovského „rozhodujícího okamžiku“ vznikají většinou na ulicích Ruska, ale i v Iz-

raeli, Litvě, Rakousku a dalších zemích. Snímek má vždy předem promyšlený a zkomponovaný ve své představě. Zajímá ho geometrie tvarů, hra světla a stínů, lidské tváře a vztahy. Snaží se, aby obsah a forma byly vždy v rovnováze. Pracuje obvykle v rozsáhlejších sériích, které mají větší vypovídající hodnotu než jeden snímek. Fotografovat začal před pětadvaceti lety a brzy zaujal významné postavení mezi ruskými fotografy, prosadil se i v zahraničí a o jeho tvorbě se pozitivně vyjádřila řada proslulých umělců. Petr Balajka

37

Petr Balajka. Pražská výstava fotografií Zalmana Škljara  

Petr Balajka. Pražská výstava fotografií Zalmana Škljara/Obecní noviny.Informační měsíčník členů Židovské obce v Praze/07-08.2017

Petr Balajka. Pražská výstava fotografií Zalmana Škljara  

Petr Balajka. Pražská výstava fotografií Zalmana Škljara/Obecní noviny.Informační měsíčník členů Židovské obce v Praze/07-08.2017

Advertisement