Page 1

Biserica - ultimul refugiu al copilariei Vasilica Bob – vfarcau@gmail.com Brasov – Noiembrie 2013

Cum să comunicăm eficient într-un grup mic Pregătirea întrebărilor Întrebările sunt instrumentele pe care liderul grupului le foloseşte pentru a ghida discuţia. A învăța cum să pregăteşti şi cum să pui aceste întrebări este crucial pentru purtarea unei discuţii pline de semnificaţie şi pentru a da încredere conducătorului grupului. În esență, există două categorii generale de întrebări: •

Întrebările care nu trebuie pregătite dinainte, pentru că nu sunt bazate pe conţinutul materialului. De exemplu: “Ce crede altcineva?” - foarte folositoare pentru stimularea continuării discuţiei şi pentru creşterea valorii întrebărilor pregătite.

Întrebări pregătite dinainte. Acestea reprezintă majoritatea întrebărilor puse şi sunt bazate pe conţinutul materialului. Aceste întrebări pot fi împărţite în trei tipuri diferite: (1) întrebări de observare, (2) întrebări de interpretare şi (3) întrebări de aplicare. (1)

Întrebări de observare (Ce spune?)

- sunt bazate doar pe conţinutul pasajului sau materialul studiat. - sunt dezvoltate din observaţiile participanţilor - sunt folosite pentru a stimula discuţia asupra conţinutului materialului sau a pasajului. Dacă se folosește un material de studiu inductiv ce presupune ca participanţii să răspundă la acestea acasa, liderul nu trebuie să folosească aceleaşi întrebări care sunt folosite şi în materialul participanţilor. În general, întrebările de observare sunt caracterizate de aceste cinci cuvinte cheie – cine, ce, când, unde şi cum. Câteva exemple de întrebări de observare sunt: •

Cine sunt personajele din acest pasaj? Descrie-le pe scurt.

Ce s-a întâmplat? Fă un rezumat cu propriile tale cuvinte.

Când s-a întâmplat aceasta?

Unde au avut loc aceste evenimente? Localizează pe hartă.

Cât timp era necesar pentru a călători între cele două oraşe?

(2)

Întrebările de interpretare (Ce înseamnă aceasta?)

- rolul lor este să ajute la înţelegerea semnificaţiei pasajului - sunt pregătite prin alegerea unor cuvinte cheie, idei sau situaţii care sunt greu de înţeles sau explicat. 1


Biserica - ultimul refugiu al copilariei

Brasov – Noiembrie 2013

Cateva idei care pot fi folosite în dezvoltarea întrebărilor de interpretare: • Definirea unui cuvânt – ce înseamnă pentru noi astăzi? Indică un pasaj sau un verset care dă indicații despre sensul lui. •

Scopul – care a fost motivul pentru o anumită acţiune sau afirmație?

Legătura – care este legătura dintre cele două evenimente?

Semnificația – de ce este importantă? Cum afectează situaţia generală?

Consecința – care vor fi rezultatele unei asemenea acţiuni?

Relevanța – ce are de-a face aceasta cu contextul?

Aplicația – ce înseamnă aceasta în acea vreme? Ce semnificaţie are astăzi?

• Legătura divin-uman – ce implică aceasta cu privire la relaţia lui Dumnezeu cu oamenii şi a lor cu Dumnezeu? (3)

Întrebări de aplicare (Ce înseamnă pentru mine?)

- sunt menite să ajute membrii grupului să facă Scripturile relevante pentru preocupările lor actuale şi pentru problemele din viaţa lor de zi cu zi. O întrebare de aplicare trebuie să fie personală şi să se adresează fiecărui membru în parte, nu întregului grup în general. O alternativă ar fi să ceri întregului grup să scrie aplicaţiile lor şi să ceri fiecărui membru să împărtăşească ce au scris. Trei întrebări trebuie puse, pentru a te asigura că întrebările de aplicare sunt potrivite: •

Cât de relevantă este întrebarea?

Duce această întrebare la o acţiune?

În ce fel persoana întrebată este implicată?

Mai jos este o listă de exemple de adresare a întrebărilor de aplicare: •

Relaţia – familia, prietenii, profesorii

Situaţii – examene, cearta in familie, boala

Gândire şi stiluri de viaţă moderne

Studiul personal al Sfintei Scripturi

Exemple de întrebări de aplicare • Ce principii sau adevăruri ai învăţat din această lecţie, pe care le poţi aplica în relaţia cu necreştinii de la şcoală, acasă, biserică, cartier, etc.? Pe care le-ai putea aplica în relaţia cu creştinii? •

Ce lucruri ai învăţat pe care le poţi aplica în familia ta?

• Ce lucruri ai învăţat în această sesiune care vor fi de folos în mărturisirea înaintea necreştinilor? • Ce lucruri ai învăţat care te vor ajuta să fi mai eficient în zidirea fraților şi surorilor tale în Hristos? 2


Biserica - ultimul refugiu al copilariei Vasilica Bob – vfarcau@gmail.com Brasov – Noiembrie 2013 • Puteți să vă gândiți la ceva ce vi s-a întâmplat vouă sau altcuiva care poate demonstra cum funcţionează acest adevăr sau principiu în viaţa reală? • Câți dintre voi sunteti dispuși să aplicați acest adevăr sau principiu cu un necreştin sau cu un creştin din sfera voastră de influență, cel puţin o dată în săptămâna următoare, şi doresc să împărtăşească ceea ce s-a întâmplat la viitoarea noastră întâlnire? • Scrie pe o foaie numele creştinului sau necreştinului pe care intenționezi să aplici acest principiu săptămâna următoare. Scrieți-vă numele pe foaie şi dați-mi-le mie. Săptămâna viitoare vă vom ruga să împărtăşiți ceea ce s-a întâmplat când l-ați aplicat. Evaluează-ți întrebările Un mod simplu în care poţi evalua valoarea unei întrebări este să te uiți la răspunsul posibil. Mai jos sunt listate patru categorii de întrebări cu exemple, care îţi pot fi de folos în evaluarea ta.

Categoria de întrebări

Exemplu

Răspuns

Valoare

(1) Conduse

“Cu toţii sunteți de acord cu aceasta, nu-i așa?”

Da sau Nu

Nici o valoare – nu stimulează gândirea sau discuţiile

(2) Limitate

“Care sunt cele mai importante trei adevăruri din acest capitol?”

Răspunsul e cel care grupul crede că îl aştepți de la ei.

Valoare mică –toţi ştiu că tu ai răspunsul corect. Evită să dai note şi să foloseşti numere.

(3) Deschise

“Unde s-a întâmplat aceasta? Cine era prezent? Când s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? Care a fost rezultatul?”

Locuri

Mare – stimulează descoperirea, înţelegerea sau aplicarea

(4) Foarte deschise

“Ce crezi despre aceasta? Mai ai ceva de adăugat la aceasta? Ce spui despre aceasta?”

Oameni Timp Motiv Rezultate Orice Idei relevante

Foarte mare – stimulare maximă pentru gândire şi discuţie. Foloseştele după un răspuns la o întrebare deschisă.

Verbe pentru dezvoltarea de întrebări bune pentru discuţie 3


Biserica - ultimul refugiu al copilariei

Brasov – Noiembrie 2013

Modul de folosire a tabelului de mai jos este să decizi în primul rând ce fel de învăţare vrei să aibă loc: observare, interpretare sau aplicare. Apoi formulează o întrebare folosind un verb potrivit din ultima coloană. Adaugă la această listă atâtea verbe potrivite câte este nevoie. Numele categoriei

Activitate cognitivă aşteptată

1. Observarea (Cunoaşte evenimentele)

2.Interpretarea (Înţelege sensul)

a. Analizarea (Examinează părțile)

b. Sinteza (Crează ceva nou) c. Evaluarea (Judecă valoarea)

3. Aplicarea (Schimbă viața)

4

Concepte cheie

Verbe cu care să formulezi întrebări deschise

(termeni)

Participantul îşi reaminteşte sau recunoaşte informaţii, idei şi principii într-o formă foarte apropiată de cea în care a învăţat.

memoria cunoştintelor repetiția,

Participantul traduce, înţelege sau interpretează informaţii bazate pe învăţarea anterioară.

Explicare, comparare,

Participantul distinge, clasifică şi relatează presupoziţiile, ipotezele, dovezile, concluziile şi structura unei afirmații sau a unei întrebări fiind conştient de procesele de gândire pe care le folosește.

Logică

descrierea

ilustrare

Inducție şi deducție gândire formală

întreabă potrivește identifică localizează citeşte

defineşte

explică sugerează generalizează prezice rescrie

prezice interpretează parafrazează rezumă

clasifică categorizează separă compară schițează

disecă analizează cercetează

descrie listează

Participantul crează, integrează şi combină idei într-un produs, plan sau propunere care este nouă pentru el.

Divergență gândire productivă noutate

combină inventează compune joc de rol

Dezvoltă; scrie; arată; proiectează

Participantul evaluează, apreciază sau critică pe baza unui standard şi criteriu specific. Aceasta nu reprezintă o opinie dacă standardele nu sunt explicite.

Judecată selecţie

evaluează apreciază judecă dezbate

discută alege; decide recomandă

Soluţie aplicaţie convergență

demonstrează aplică rezolvă predă

construiește foloseşte simulează experimentează

Participantul selectează, înţelege sau interpretează informaţia pe baza învăţării anterioare.

Fisa conferinta brasov 2013  
Fisa conferinta brasov 2013  
Advertisement