Page 1

Jaarboek

Zeist 2009 Ondernemers over historie en actualiteit


2

ď‚ Donkere Laan met Kiosk (nu Hotel Figi) - 1904


3


4

ď‚ Villa Maria Geertrui (later Hotel Mooi Zeist) omstreeks 1909


Inhoud Voorwoord

7

Westra Hoekzema

44

Inleiding

9

Broekhuis Volvo

46

Bakkerij Van Barneveld

12

Van Tellingen

48

Schouten Advocaten

14

Nessun dorma

50

Dijnselburg Zwembad

16

Dierengeneeskunde Dijkshoorn

52

Nassau Makelaars

18

Ruijssenaars

54

Opel ZAM

20

Sunny Camp/ Chocolaterie

56

Tangram Media

22

Apotheek Van Zanten

58

Hollandidact

24

Tuincentrum Van Ee

60

Hotel Theater Figi & Slot Zeist

26

VGVD

62

Jac Hensen Mannenmode

28

Kasteel Kerckebosch

64

Noodnet

30

Liko ontwerp & realisatie

66

Villa Pavia Het behouden huis

32

Eldermans & Geerts

68

ABN AMRO bank

34

MeanderOmnium

72

TOP Edelgebak

36

Schitterend Zeist

74

Gemeente Zeist

38

Over de makers

76

Passie voor Wijn

40

Verantwoording bronnen en beeld

78

RK Woninbouwvereniging

42

5


6


Voorwoord Deze uitgave is een leuk en positief initiatief: het gaat om in Zeist gevestigde bedrijven die regionaal en vaak ook landelijk actief zijn. Het is interessant om meer te weten over de historie achter de diverse gevels van bedrijven. Dit boek is een goed vervolg op een vergelijkbare uitgave "Bedrijvigheid op de Utrechtse Heuvelrug" waarin de nadruk ligt op bedrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze keuze voor een gelijke vorm van presentatie is een teken van de toenemende eensgezindheid van de ondernemers in de regio. De ondernemersverenigingen in de gemeenten Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug zijn in de afgelopen periode steeds hechter gaan samenwerken. Die bovengemeentelijke samenwerking is van belang omdat gemeentegrenzen voor onze klanten en bezoekers niet interessant zijn. De regio, die voor de bedrijven en voorzieningen uit Zeist het economisch draagvlak biedt, omvat globaal zo’n 150.000 potentiële klanten. Zakelijk Zeist gaf vanaf 2008 al een eigen magazine uit onder de naam “Zakelijk Zeist”. Inmiddels is dat een gezamenlijk initiatief geworden van de ondernemersverenigingen uit de gemeenten Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug en wordt het magazine uitgegeven onder de naam "Zakelijk". Wij hopen dat deze toenemende samenwerking voor alle ondernemers in de regio vruchtbaar zal zijn.

Theo Ruijs, voorzitter Zakelijk Zeist.

7


8


Inleiding Door de positieve reacties op de historische pagina in het maandblad Schitterend Zeist, kwamen Yvette Hensen en ondergetekende op het idee om die historische verhalen te bundelen. Dat zou betekenen dat we over drie jaar een boek zouden hebben met dertig verhalen van ondernemers over vroeger en nu. De actuele informatie van de eerst geïnterviewden zou dan al wat achterhaald zijn. Daarom besloten wij om, in navolging van het boek: Bedrijvigheid op de Utrechtse Heuvelrug. OKD ondernemers over vroeger en nu, de ondernemers actief te benaderen voor een plaatsje in een Zeister variant van bovenstaand boek. De ondernemers, die in dit boek hun verhaal doen, laten ons over hun schouder meekijken naar hoe het begon, met welke intentie en op welke plek. Na de historie volgt een stuk actualiteit om vervolgens de blik op de toekomst te richten. Wat zijn de plannen? De nadruk van de historische insteek is wisselend. Het ene bedrijf is gevestigd in een monumentaal pand, terwijl een ander een prachtige bedrijfsgeschiedenis heeft en soms is de ondernemer zelf degene met een boeiende geschiedenis. Het concept om van historie - van het pand, ondernemer en bedrijf - naar de actualiteit te schrijven is niet nieuw, maar wel lastig. Is het nou een historisch verhaal of een commerciële tekst? Het is van beide wat en dat maakt het ook wel weer interessant.

een speciale vermelding; hij heeft heel veel oude prenten en foto’s beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er velen die actief hebben geholpen met de werving, die wij willen bedanken, waaronder Margot Lantinga. Overigens heeft Margot ook de eindredactie voor haar rekening genomen. De ondernemers die er voor gezorgd hebben dat dit boek werd gerealiseerd zijn: Vera Vandervesse, Photoscape Koen Wilgehof, Liko ontwerp & realisatie Yvette Hensen, Schitterend Zeist Annet Werkhoven, De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’

Annet Werkhoven, november 2009.

Het is uiteindelijk een race tegen de klok geworden, de zomerperiode en de economisch vreemde tijd, het werkte allemaal niet mee. Maar het is gelukt: voor u ligt een jaarboek dat gevuld is met dertig Zeister ondernemers. Bijzonder is dat er een aantal honderdjarigen hebben meegedaan, maar we zijn bijzonder verheugd dat ook vanuit het Gemeentehuis positief is gereageerd op het verzoek te participeren. Het bedrijfsnetwerk Zakelijk Zeist heeft actief meegeholpen met de totstandkoming van dit boek. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan het Zeister Historisch Genootschap, waar medewerkers mij hebben geholpen met het zoeken naar historische krantenknipsels van bedrijven. Terry Brouwer, van Oud Seyst, krijgt

9


Colofon Uitgave

Stadsmagazine Schitterend Zeist

Oplage

4.000 ex.

Ontwerp

Liko ontwerp & realisatie

Tekst

Annet Werkhoven De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u'

Eindredactie Margot Lantinga Fotografie

Vera Vandervesse, Photoscape

ISBN

978-90-815004-1-8

Š december 2009 - Schitterend Zeist. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

10


Jaarboek

Zeist 2009 Ondernemers over historie en actualiteit


Bedrijfsgegevens Bakkerij Van Barneveld

Bakkerij van Barneveld

Bergweg 64 3707 AD Zeist

Bakt al meer dan 100 jaar de beste broodjes

030 6919820

Cees van Barneveld is de vierde generatie (bakker) Van Barneveld.

c.vanbarneveld@planet.nl www.bakkerijvanbarneveld.nl

Hij weet door overlevering goed hoe het voor zijn tijd gegaan is: “Aan het begin van de twintigste eeuw was het de gewoonte om voor jezelf, familie en vrienden, brood te bakken. De oom van mijn opa deed dat ook, hij had er echt aardigheid in. Hij zat toen aan de Krakelingweg, in de buurt van de camping. Hij bakte ook brood voor steeds meer mensen in de omgeving. Mijn opa was daar altijd te vinden, hij hielp zijn oom. Er werd gebakken vanuit huis. De opvolger van die bakkerij werd mijn opa, want oom had zelf geen kinderen. Omdat het aan de Krakelingweg toch lastig werd

12

met de klandizie is mijn opa met de bakkerij meer naar het centrum verhuisd, naar de Bergweg.� Het brood werd in die tijd uitgevent. Eerst met paard en wagen en later met de bakfiets. In de toptijd reden er wel vijf bakfietsen van Van Barneveld door Zeist. Alles ging toen nog op rekening en aan het eind van de maand werd er betaald.


“Naast de winkel bleef het venten in die tijd nog bestaan. In de jaren vijftig heeft mijn vader de zaak overgenomen van mijn opa. Hij breidde de winkel uit, er kwamen steeds meer soorten brood en er werd ook steeds meer banket verkocht. De trend was toen, dat mensen uit winkelen gingen, venten van waren raakte ‘uit’. De bakkerswinkel draaide goed. De komst van de supermarkt heeft veel bakkers, maar ook groentemannen en slagers, er toe aangezet om zich te gaan specialiseren en vooral door service de klanten aan zich te binden. Dat is ons goed gelukt. De bakkerij werd gemoderniseerd, het venten werd afgebouwd en er werden nieuwe afzetmogelijkheden gevonden, zoals ziekenhuizen, bejaardencentra en bedrijfskantines. Er waren ondanks de mechanisatie nog steeds veel bakkers in dienst, want het assortiment nam enorm toe.” “We hebben altijd boven de bakkerij gewoond. We zijn allemaal geboren en getogen in Zeist. Toen ik van de middelbare school afkwam ging ik, net als mijn vader, op kamers wonen in Wageningen en daar naar de Bakkersvakschool. In 1990 kwam ik bij mijn vader werken. Sindsdien zijn we steeds meer voor bedrijven, ziekenhuizen en dergelijke gaan werken. De winkel hebben we ook nog, maar ik kan wel stellen dat tegenwoordig 65% aan de ‘achterdeur’ wordt verkocht. Het is bijna een continubedrijf geworden. Toen ik de zaak overnam van mijn vader, eind jaren negentig, ben ik met vrouw en kinderen eerst boven de winkel gaan wonen. Nu wonen we aan de overkant, dat is toch wel fijner. Je bent dichtbij, maar je kunt ook afstand nemen van het werk, anders ga je maar door. Mijn vrouw en ik runnen de zaak nu samen. Zij doet de administratie en ik de organisatie. Het mooie van ons werk is dat we op maat kunnen leveren. Allerlei gespecialiseerde broodjes voor hotels bijvoorbeeld. En zo was er eens een echtpaar uit de Achterhoek, dat een taart voor vijftig personen nodig had. We hebben de mensen een kopje koffie gegeven en in een half uur tijd hadden we een gigantische taart voor ze klaar! De toekomst? Wij blijven gewoon lekker doorbakken hoor.”

 Uitventen van brood met paard en wagen

 Of van uit de bakfiets  Maar kopen in de winkel kan natuurlijk ook

13


Bedrijfsgegevens Schouten - Advocaten

Schouten - Advocaten

Slotlaan 72 3701 GP Zeist

Al sinds 1974 kwaliteit en zelfstandigheid

030 692 5014

Aan de Slotlaan 72 te Zeist, het gedeelte dat vroeger Donkere Laan werd genoemd,

info@schouten-advocaten.nl www.schouten-advocaten.nl

is sinds 1974 Schouten - Advocaten gevestigd. Het kantoor is sinds lange tijd het oudste advocatenkantoor van Zeist en viert in 2009 het 35-jarig bestaan. Rutger Schouten, de oudste zoon, vertelt: “Mijn vader is voor zichzelf begonnen na voltooiing van zijn stageperiode bij de toenmalige Deken van Advocaten te Utrecht. Wij zijn bekend bij veel Zeistenaren, maar ook buiten Zeist weet men ons te vinden.

14

Onze cliënten komen uit het gehele land en zelfs van daarbuiten. Tevreden klanten komen altijd terug en veel cliënten bedienen wij al decennia lang.” Schouten - Advocaten heeft een hecht team van vijf personen. Mr. Marijke van den Berg werkt, na haar gymnasiumopleiding en studie rechten in Utrecht, al ruim 25 jaar als advocaat bij het kantoor. Rutger Schouten is na zijn


gymnasiumopleiding eveneens rechten gaan studeren in Utrecht. Hij werkt inmiddels al ruim tien jaar als advocaat bij Schouten - Advocaten. Twee ervaren dames completeren het team van Schouten Advocaten en bieden secretariële ondersteuning. “Mijn vader had toen hij ongeveer twaalf jaar zelfstandig de advocatuur uitoefende drie kantoorvestigingen opgebouwd met veel personeel. Hij moest dag en nacht werken om ook het management voor elkaar te krijgen. Thuis zagen we hem niet meer. Hij heeft toen besloten om twee vestigingen af te stoten en door te gaan met de vestiging aan de Slotlaan. Zijn motto is nog steeds: ‘Doe waar je goed in bent en dat is de advocatuur’. En daar geloof ik ook in. Ik richt me voornamelijk op het ondernemingsrecht, mijn vader op bestuursrecht, onroerend goed en grondzaken en Marijke van den Berg richt zich op arbeidsrecht alsmede personen- en familierecht.” “De drie herenhuizen, die hier oorspronkelijk stonden aan de Slotlaan, waren erg mooi, maar wel onderhevig aan scheurvorming vanwege verzakking. Toen mijn vader de mogelijkheid kreeg om een nieuw gebouw te ontwikkelen heeft hij dat gedaan. Zodoende staat nu tegenover het prachtige Walkartpark sinds 2000 het MillenniuM House. Beneden zijn kantoorruimtes, waar wij zelf ook ons kantoor hebben gevestigd. Boven zijn woonappartementen. Het ontwikkelen en realiseren van dit nieuwbouwproject was een prima testcase om te zien of mijn vader en ik

goed konden samenwerken, ik verzorgde namelijk de commerciële kant van de zaak. Het ging boven verwachting. Het nieuwe kantoorpand is al weer ruim acht jaar in gebruik, maar het voelt alsof we hier gisteren naar toe zijn verhuisd. We hebben ruimschoots geïnvesteerd in efficiency en automatisering. Wij willen door de vormgeving, gebruikte materialen en toegepaste kleuren, betrouwbaarheid, transparantie en rust uitstralen. Daarnaast hebben wij alle servicefaciliteiten van een groot kantoor tot onze beschikking. Wij streven naar de hoogste kwaliteit en hebben daarvoor de optimale omstandigheden. Ook aan de toekomst wordt gedacht. Mijn broer Michiel werkt eveneens als advocaat, bij een van de grootste kantoren van Nederland. De bedoeling is dat hij te zijner tijd bij ons komt werken.” “De advocatuur is een geweldig vak. Het mooiste is wel als een impasse tussen partijen door goed overleg snel kan worden doorbroken en problemen door constructieve rechtsbijstand snel onderling worden opgelost. Het is echter ook fijn om mensen na een gewonnen zaak te horen zeggen: het was het waard, het recht heeft gezegevierd. De belangenbehartiging in de meest ingewikkelde zaken wordt ons toevertrouwd. We staan erom bekend dat we alles uit de kast halen en te werk gaan op een integere manier. Een mooi compliment, dat ik onlangs van een studievriend kreeg, die zelf bij een groot kantoor werkt als advocaat, was: Als ik echt wat heb, dan vraag ik jou om mijn zaak te behandelen.”  Donkere Laan (Slotlaan met Hotel Middenhoeve ongeveer waar in 2000 het MilleniuM House is gebouwd) - 1905

15


Bedrijfsgegevens Zwembad Dijnselburg

Zwembad Dijnselburg

Badmeester Schenkpad 8 3705 GK Zeist

Omdat zwemmen heerlijk is

030 6990006 in de Blikkenburg  Badmeester Schenk

Aan het Badmeester Schenkpad vinden we Zwembad Dijnselburg. Badmeester Schenk was een zeer bekende ‘zwemmeester’ in het eerste zwembad van Zeist aan de Blikkenburgerlaan. Een briefkaart uit 1917 laat de bekende badmeester zien op de loopplank. Gemengd zwemmen was in die tijd nog ten strengste verboden, vandaar dat er alleen jongens op de kaart in het bad te zien zijn.

16

info@zwembaddijnselburg.nl www.zwembaddijnselburg.nl


Natuurbad 'Mooi Zeist', was het tweede zwembad in Zeist. Het bad was een particulier initiatief van de heer J.A. van Essen en lag aan de Utrechtseweg tegenover de Kroostweg. Op 30 april 1932 opende het zwembad, met hotel, restaurant, speeltuin en zandstrand haar deuren onder grote belangstelling. Ben Delsing, bedrijfsleider van Zwembad Dijnselburg: "Mooi Zeist was mijn speelterrein, wij woonden aan de overkant en samen met mijn broers en zus waren we daar altijd te vinden. ‘s Zomers en ’s winters, dat maakte helemaal niet uit. Het zwembad liep als een tierelier, ik weet nog dat de caissières met melkemmers guldens naar het paviljoen liepen. We zwommen destijds voor 15 cent of een kwartje. De gezinsabonnementen via de Gemeente vonden gretig aftrek. Mooi Zeist kwam uiteindelijk helemaal in handen van de Gemeente en die heeft, na aanvankelijk de boel te moderniseren, besloten om Mooi Zeist af te stoten en er woningen te laten bouwen. Dat was in de jaren tachtig. In de jaren zestig kwam het Bosbad Dijnselburg erbij. De stad groeide en de twee zwembaden konden niet meer aan de vraag voldoen. Er was ruimte voor nog een bad. Rond 1964 volgden de eerste uitbreidingen al van Dijnselburg en werd het een verwarmd bad. In 1972 kwam er een verwarmd overdekt zwembad bij: De Geiser, welke in 1996 werd gesloten. Dijnselburg was namelijk in 1995 helemaal vernieuwd en overdekt. Het is een multifunctioneel zwembad geworden. De Geiser bleek daardoor overbodig. Dijnselburg is nu het enige grote gemeentelijke zwembad in Zeist.”

 Natuurbad 'Mooi Zeist'

begonnen. Dat is alweer mee dan 36 jaar geleden. In de loop der tijd heb ik allerlei diploma’s gehaald, alles wat met zwemmen te maken had wilde ik weten. Van mijn oude chef de heer de Lange heb ik ook erg veel geleerd. Hij was een kei in het zwemonderwijs. Aan het eind van de jaren zeventig ben ik me gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van het zwembad. Dat leidde ertoe dat ik in 2006 werd voorgedragen om bedrijfsleider te worden.” “We hebben een fantastisch team, de meesten werken hier al rond de 25 jaar. De sfeer is heel goed. We investeren in persoonlijke en vakontwikkeling en we bedenken met elkaar nieuwe ideeën om zwemmen nog aantrekkelijker en leuker te maken. We hebben regelmatig leuke acties en investeren in allerlei nieuwe materialen. Vorig jaar waren we koploper van het nationaal schoolzwemkampioenschap, wij mochten de organisatie voor ons rekening nemen. Verder hebben we echt een slag geslagen met het dames zwemmen. Vooral voor allochtone vrouwen is dat een uitkomst. Ze komen van heinde en verre. Ja, zwemmen en ondernemen is een feest. Nu nog een complete sporthoek hier op het terrein.”

Ben Delsing had aanvankelijk een carrière als zeeman voor ogen, maar toen hij naar de Zeevaartschool zou gaan waren de vooruitzichten zo slecht dat hij er van afzag. De kosten voor deze opleiding waren veel te hoog om dit zelf te dragen. "Via mijn moeder, die een baan bij de Geiser had, ben ik als badmeester in het buitenbad van Dijnselburg

17


Bedrijfsgegevens Nassau Makelaars en Bedrijfshuisvesting B.V.

Nassau makelaars

Boulevard 1, 3707 BK Zeist

“Samenwerken: want we denken niet in problemen maar in oplossingen”

Aan Boulevard 1 is al ruim tien jaar Nassau Makelaars gevestigd. Dat Henk van Dijck,

030 6917577 6917585 info@nassau.nl www.nassau.nl

directeur, dit pand kon huren en later kopen was voor hem een mooi geschenk: zijn ouders familie had er namelijk vlak na de oorlog al gewoond. De villa aan de Boulevard 1 is ontworpen door architect J.J. van Straalen en in 1910 gebouwd door J.A. van Nie. Lange tijd werd de villa bewoond door de familie Barger. In 1938 woonden er drie zussen Barger op het adres. Eén van hen, mejuffrouw H.W. Barger was directrice van de meisjesschool van de Broederschap bij het Slot Zeist. Na WO II werd het huis nog steeds door de familie Barger

18

bewoond, maar ook deels verhuurd. “Er was toen flinke woningnood. Mijn ouders woonden in Utrecht. Toen ze de bovenverdieping van Boulevard 1 konden huren hebben ze dat gedaan. Mijn oudere broer en zus zijn hier geboren. Van 1946 tot in 1950 bewoonde onze familie Boulevard 1, samen met de familie Barger, die de benedenverdieping had. Toen ik het pand in 1999 kon huren was dat een


soort ‘thuiskomen’, mijn moeder en mijn oudere broer heb ik meteen meegenomen toen ik de sleutel had. Mijn broer had de indeling al klaar: hij de bovenverdieping en ik de benedenverdieping. De Crediet en Effectenbank had er vanaf 1979 een kantoor van gemaakt. Het pand was dus al heel geschikt voor onze bedrijfsvoering.” Henk van Dijck was tien jaar eerder met Nassau Makelaars begonnen, en totaal nu dertig jaar makelaar. Na een turbulente schoolcarrière ging hij bij zijn broer in de zaak werken. “Ik was een soort Guust Flater, een manusje van alles, maar ik liep ook voor niets weg. Toen mij vader overleed werd ik met beide benen op de grond gezet. Ik ben sindsdien een en ander serieuzer gaan aanpakken. Bij andere makelaars in de regio heb ik het vak geleerd en zo’n twintig jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen. Ons eerste kantoor was aan de Steynlaan. Aanvankelijk met een compagnon, maar die is er na vijf jaar uitgestapt. De naam ‘Nassau Makelaars’ is een bewuste keuze geweest. De bouwer van het Slot Zeist was Willem Adriaan van Nassau. De naam heeft iets waardigs, geeft vertrouwen. Ik vind het belangrijk dat het kantoor niet mijn naam heeft, nu staat er een naam waar je altijd mee verder kunt, ook mijn opvolgers. Wat niet wil zeggen dat ik er binnenkort mee stop. Ik vind dit hartstikke leuk werk. Daar zorg ik zelf ook wel voor. Ik ga door totdat ik er bij neerval!” Nassau Makelaars is een naam die staat in Zeist. Het bedrijf telt nu tien personeelsleden en doet het onverwacht goed in deze onzekere tijd. “Dat komt omdat we in de breedte werkzaam zijn. We zijn niet alleen woningmakelaars, we initiëren ook nieuwe projecten, we doen bedrijfshuisvesting, beleggingen en beheer. We richten ons op allerlei zaken die te maken hebben met wonen en bouwen. Ik vind het geweldig om iets moois van de grond te krijgen. Als ik er dan toch ben, laat ik dan iets moois doen en achterlaten. Ik steek graag mijn nek uit. We zijn met ons kantoor ook steeds meer betrokken bij maatschappelijke en charitatieve projecten. Als zo’n project slaagt geeft dat veel voldoening.” Nassau Makelaars heeft landelijke bekendheid en een landelijk netwerk, maar richt zich toch voornamelijk op de regio. “Tijdens ons jaarlijks ‘Luisterrijk Lentefeest’ hebben wij hier 400 vastgoedmensen en organisaties in een grote

 Boulevard 1, tekening door architect J.J. van Straalen - 1910

Samen in beweging 

spiegeltent achter het kantoor. Het is echt een groots evenement en een traditie geworden. Net zoals de jaarlijkse Golfdag. Met het eigen personeel hebben we ook regelmatig een uitje. Dat hoort er gewoon bij. Samenwerken. Daar gaat het ons om. Het beeld dat ik van mijn broer kreeg bij de opening van dit pand brengt dat mooi tot uitdrukking.”  Henk voelt zich net als op het schilderij vaak een jongleur

19


Bedrijfsgegevens ZAM Zeist

ZAM ZEIST

Oude Arnhemseweg 199-201 3705 BB Zeist

Al meer dan 50 jaar een fantastische service

030 6964511

In 1952 werd de ZAM (Zeister Automobiel Maatschappij) opgericht door de

info@zam.nl www.zam.nl

heer Van Basten. Aan de Oude Arnhemseweg vond hij een prima locatie voor zijn bedrijf. Na vier jaar nam de heer Cor Renes het bedrijf over. Bij ZAM werkten toen ongeveer vijftien personeelsleden. Aan het eind van de jaren vijftig werd er naast de werkplaats een showroom gemaakt. De verkoop van auto’s verliep spectaculair en in de jaren zeventig werd er gestart met de verkoop van gebruikte auto’s. Opel was een gewild merk in Zeist en omgeving en ZAM stond en staat voor een prima service. Het is niet voor niets dat de klanten van het eerste uur nog steeds klant bij ZAM zijn.

20

Cor Renes verkocht de zaak aan de heer Van Roon en zijn zoon Peter Renes. Het bedrijf bleef goed groeien dus werd er eind jaren negentig ook nog een inruilcentrum gebouwd. Vanaf 2000 runt Mark Toonen de zaak. “ZAM heeft momenteel drie locaties, op de Oude Arnhemseweg, aan de Pijlstaartlaan en aan de Velperengh in Doorn. Toen ik in


2000 hier kwam werken liep er tachtig man personeel. Door de grote automatisering zijn er veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. Bijvoorbeeld bij het pomppersoneel en de administratie. Daarnaast is het zoeken en zelf kopen van auto’s via internet ten koste gegaan van de verkopers. Momenteel werken hier zo’n vijftig personeelsleden. We leveren met elkaar een prima teamprestatie. De tijden zijn wat minder, maar we weten allemaal wat ons te doen staat. Dat geldt ook voor de vestiging in Doorn waar Auke van der Wal en Frans Bakkenes instaan voor een prima service. Ik kan dat met een gerust hart aan ze overlaten.” Oorspronkelijk komt Mark Toonen uit Bunnik, maar hij heeft zijn jeugd hoofdzakelijk in Brabant doorgebracht. “Ik heb altijd in de auto’s gezeten. Als directeur van diverse automobielbedrijven en in loondienst voor een heel groot autobedrijf. Eigenlijk wilde ik liever op een andere manier werken en toen de gelegenheid zich voordeed om deze zaak over te nemen heb ik het gedaan. Ik woon en werk nu al negen jaar met veel plezier in Zeist.” “Ondernemen heeft niets met opleiding te maken, ik heb de IVA wel, maar je moet weten hoe en wat je in de ondernemerswereld moet doen. Hoe je met mensen om moet gaan. Hier bij ZAM zit ik niet in een Ivoren Toren. We hebben een eigen jeugdopleiding: het is belangrijk om meteen de mores van het bedrijfsleven te kennen. We doen het blijkbaar heel goed, want we hebben vrijwel geen verloop. De mensen werken hier met plezier.”

 Sanering grond en bouw nieuw tankstation - 1995  Advertentie ZAM - 1962

ZAM heeft een specialiteit ontwikkeld in bedrijfswagens. “Eigenlijk is dat gekomen door de servicemonteurs, en dan met name door Bert van der Molen. Hij zorgt voor het onderhoud, het schadetraject, enzovoorts. Veel grote bedrijven komen bij ons vanwege die perfecte service. Bert denkt in oplossingen. Eerst regelen en dan kijken wat het moet kosten.” Voor ZAM is de nabije toekomst duidelijk: gewoon hard doorwerken en schouders er onder met zijn allen. ‘Bedrijfswagens’ blijft een speciale tak en wordt waarschijnlijk uitgebreid. “Ook het rijden in elektrische, milieuvriendelijke auto’s komt eraan. Het is belangrijk dat ze net zulke goede prestaties hebben als de auto’s op benzine. Tussen nu en anderhalf jaar zullen de eerste wel rijden!”

21


Bedrijfsgegevens Tangram Media

Tangram Media

Dijnselburgerlaan 1-18 3705 LP Zeist

…brengt beelden in beweging

030 6963062

De oprichter van Tangram Media BV is Jan Smulders. Tangram Media is een bedrijf

Jan.smulders@tangrammedia.nl www.tangrammedia.nl

dat informatieve en doelgerichte (televisie)programma’s produceert, zowel in opdracht als ook op eigen initiatief. Jan is al meer dan 30 jaar actief in het maken van audiovisuele producties. Tijdens zijn studie Sociale Wetenschappen in Utrecht (1974-1979) startte Jan zijn carrière als filmmaker. In zijn derde jaar maakte hij met een groep studenten een film over het niet florissante leven van jongeren, die in kindertehuizen leefden. Vele producties op terrein van arbeidsomstandigheden, patiëntenbewegingen, de vredes- en de eerste milieubeweging volgden.

22

Door de introductie van het medium video, kon men tegen relatief geringe kosten een boodschap in beeld en geluid maken. Jan: ”Video toen was niet te vergelijken met video nu. Portable apparatuur betekende een recorder van 20 kilo op je rug en de camera’s waren buizencamera’s.” Plakken en knippen ging wel al elektronisch maar je moest voordat je met editen begon, de hele film al in je hoofd


hebben. Volgordes konden achteraf niet meer veranderd worden, zonder in kwaliteit achteruit te gaan. Het digitale tijdperk biedt hierin vele voordelen, maar vroeger was de betrouwbaarheid beter. Crashes en verliezen van digitale informatie kwam niet voor, alles stond immers op tape.” Na zijn afstuderen aan de RUU startte Jan met 2 collega’s het bedrijf Provideo; het idee was om met het maken van educatieve en informatieve programma’s een boterham te gaan verdienen, waarbij men ook de maatschappelijke betrokkenheid niet uit het oog zou verliezen. Een van de zijdelingse activiteiten was het opzetten van een lokale omroep in Utrecht, waarbij vele studenten van de School voor Journalistiek en de Kunstacademie opgeleid werden tot de diverse functies. Uiteindelijk is deze omroep overgegaan in de huidige regionale zender RTV Utrecht. Jan: “Landelijke televisie is heel leuk om te maken, maar lokale televisie wordt zwaar onderschat; het kan een perfect middel zijn om de lokale bevolking bij allerlei zaken te betrekken. Nog steeds worden lokale omroepen niet of nauwelijks gefaciliteerd, waardoor ze altijd wat amateuristisch blijven.” Tot 1998 was het bedrijf gevestigd in hartje Utrecht, waarna het naar Maartensdijk verhuisde en onder de naam Tangram Media verder ging. In 2004 kwam het bedrijf naar Zeist, waar het in 2008 op de huidige locatie kwam te zitten op het bedrijventerrein aan de Dijnselburgerlaan. Hier worden jaarlijks vele producties gerealiseerd; wekelijks zijn er op landelijke zenders producties of series van Tangram Media te zien. Jan: “We hebben alles in huis, opname- en montageapparatuur, een eigen presentatiestudio, maar ook de vakmensen om hier mee om te gaan. Inhoud en de vertaling daarvan naar film, spelen een belangrijke rol. Een eigen redactie en eigen regisseurs maken het aanbod compleet.” Inmiddels maken ook steeds vaker Zeister opdrachtgevers van Tangram Media gebruik. Jan: “Mijn werk is in de loop der tijden behoorlijk veranderd; schreef ik in het begin zelf de scripts, ik hanteerde ook regelmatig een camera en de montageset. Tegenwoordig is mijn functie voornamelijk die van producent. Dat houdt in dat ik voor televisieproducties ideeën bedenk en belanghebbende partijen voor de financiering ervan zoek.”

Tangram Media in de media

De toekomst treedt Jan met een optimistisch gevoel tegemoet. Door de enorme groei van digitale tv-kanalen en internet met film verwacht hij in de toekomst steeds meer werk. Binnenkort gaat Tangram Media ook proberen de lokale omroep in Zeist een impuls te geven door op Zeist gerichte programma’s te maken en de eerste stappen te zetten voor een echt Zeister televisiekanaal. Hopelijk zijn er organisaties die dit initiatief gaan ondersteunen.

 Impressies van de beginjaren 

23


Bedrijfsgegevens Hollandidact

Hollandidact

Godfried van Seijstlaan 67 3703 BR Zeist

Innoveren is leren en ‘out of the box’ denken

030 6992167 06 44628692

Nicoline Hollanders is de vrouw achter Hollandidact.

info@hollandidact.nl www.hollandidact.nl

“Mijn drive is organisaties ondersteunen bij hun ontwikkelambities en innovatietrajecten. Ontwikkelen en innoveren wil zeggen: leren, leren als organisatie, leren als team en als werknemer.  Van student mondhygiëne tot onderwijskundige. De beste wijze iets te leren is er les in te geven. 1971

24

Bij innoveren staat het zoeken naar nieuwe werkvormen, andere richtingen of samenwerking met niet voor de hand liggende partners centraal, waarbij ook bewust ‘out of the box’ gedacht wordt.” Ontwikkelen en leren is de rode draad in de levensloop van Nicoline en haar bedrijf Hollandidact.


Al ruim tien jaar is de Godfried van Seijstlaan de plek waar Nicoline haar ideeën de vrije loop laat gaan. De thuishaven voor Hollandidact. “Een mooie rustige laan in de omgeving van het Slot Zeist, met de naam van de eerste kasteelheer. Deze woningen aan de Godfried van Seijstlaan zijn ongeveer twintig jaar geleden gebouwd. Ik werk veel op locatie, dit huis is zoiets als een broedplaats.” Het faciliteren van leren en de creativiteit zitten Nicoline in de genen. “Mijn vader was leraar Frans en conrector op het Bonifatiuslyceum in Utrecht en in zijn vrije tijd schilderde hij veel (www.kunstinhuis.nl). Mijn moeder was een huisvrouw met de nodige pit. Ze wilde constant nieuwe dingen leren, wat in die tijd niet goed mogelijk was. Door haar weet ik dat financiële onafhankelijkheid voor een vrouw essentieel is.” Na HBS-b heeft Nicoline de opleiding tot mondhygiënist gevolgd. Naast haar werk als mondhygiëniste studeerde ze in de avonduren Nederlands. “Ik ben later docent aan de mondhygiënisteopleiding geworden en tegelijkertijd docent informatica bij Schoevers. Het lijntje met de universiteit heb ik altijd gehouden; toen ik innovatietaken bij de opleiding kreeg ben ik direct Onderwijskunde gaan studeren. Werken en leren zijn bij mij altijd hand in hand gegaan. Vervolgens kreeg ik bij de Hogeschool Utrecht de kans om kaders van de nieuwe HBO studie Farmakunde te ontwerpen. Op dit moment zijn farmakundigen actief in het werkveld. Andere innovatietrajecten volgden. Het is fantastisch om betrokken te zijn bij dit type innovaties, waar diverse partners bij betrokken zijn en waarbij je een bijdrage levert aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Toch voelde ik ruim tien jaar geleden al dat ik meer kon dan daar mogelijk was. Ik ben toen voor mijzelf begonnen. Eerst parttime maar na verloop van tijd full time.”

Innovadact, een bedrijf dat organisaties adviseert bij innovatietrajecten. Van richting bepalen (missie, visie) tot veranderstrategie en implementatie- en evaluatiefase. Vaak kiezen organisaties voor een bedrijfsacademie waarmee de link met Hollandidact is gelegd. Naast deze tak van sport vind ik nieuwe uitdagingen in samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband is met de Stichting K-eten, die kwetsbare jongeren (vmbo / mbo niveau) wil opleiden tot duurzame werkers in horeca, zorg en de agrarische sector; voor de opleiding betekent dit koppeling van de sectoren groen, horeca en zorg. Kinderen worden zich bewust van gezond eten (preventie van overgewicht) door rondom de school biologisch te verbouwen, op school de eigen groente te bereiden en samen te nuttigen (sociale binding). Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Een ander idee is om samen met een kunstenaar (en gebruikers) de openbare ruimten in Zeist gezelliger en prettiger te maken. Zo heb ik veel innovatieve ‘out of the box’ ideeën. Voor mij is dat de toekomst: met anderen werken aan nieuwe aanpakken, nieuwe concepten, vernieuwend bezig zijn op allerlei fronten in organisaties of in samenwerkingsverbanden.”  Nicoline wil graag openbare ruimtes opvrolijken met kunst. Dit zou zo'n ruimte kunnen zijn.

Eerste intern ationale activ iteit op het IDHF De n Haag - 1992 

Nicoline is, zoals ze het noemt, een ‘metadenker’. Innovatie is haar lijfspreuk. “Pas geleden ben ik gestart met

25


Figi

Figi & Slot Zeist

Het Rond 2 3701 HS Zeist

‘welcome in many ways’

030 6927300

In 1850 begon een banketbakker uit Saksen in Zeist

info@figi.nl www.figi.nl

een patisserie. In 1902 werd dit bedrijf overgenomen door de uit Zwitserland afkomstige George Figi. Deze bakker legde de basis voor een hotel, theater en congrescentrum, dat 160 jaar na de oprichting jaarlijks zo’n 450.000 gasten ontvangt voor een veelheid aan activiteiten. Van het bijwonen van een congres, het bezoeken van een theatervoorstelling, logeren in het hotel, dineren in Figi’s restaurant tot een pilsje drinken in het theatercafé.  De 'Spiegelzaal' in Slot Zeist

26

foto: Wooning Aviation

Bedrijfsgegevens


Sinds maart van dit jaar zijn er nog meer mogelijkheden om iets te organiseren: de gemeente Zeist heeft Figi het zeventiende-eeuwse Slot Zeist verhuurd, dat op loopafstand ligt. Een zeer bijzondere locatie met unieke stijlzalen en modern geëquipeerde vergaderzalen, waar het goed feesten, dineren en werken is. Verrassend veelzijdig en betrokken “Figi & Slot Zeist is een familiebedrijf met een team van 150 medewerkers, dat er plezier in heeft samen met de organisatoren van evenementen in ons huis en in ons Slot de gasten verrassend en veelzijdig te ontvangen.” Een bedrijf dat al zo lang elke dag aan een hoogwaardig product werkt, realiseert zich des te meer dat de toekomst niet vanzelfsprekend is. “Vanuit die visie past ook duurzaamheid bij ons bedrijf: bijvoorbeeld Fairtrade koffie, waarvan we inmiddels al meer dan vijf miljoen kopjes hebben geschonken. Deze maand ontvingen wij als eerste bedrijf het Fairtrade Horeca Predicaat van de Stichting Max Havelaar. Ons restaurant is het tweede in Nederland dat MSC-gecertificeerd is (het Marine Stewardship Council is een door het Wereld Natuur Fonds en Unilever opgericht keurmerk voor verantwoord gevangen vis). De veelzijdigheid van ons bedrijf is herkenbaar met de verschillende zintuigen: concerten organiseren wij al sinds 1925 in Figi, de huisstijl van Figi is door het Parijse vormgeversduo Ravage ontworpen en dit jaar is door Creative Perfumers uit Londen een exclusief Figi parfum ontwikkeld, dat met een niet opdringerige, subtiele geur weer een nieuwe dimensie geeft aan de Figi beleving.” De professionele, technische en horecafaciliteiten en het kunnen combineren van onze verschillende ruimtes, maken Figi en Slot Zeist zeer geschikt voor allerlei zakelijke en feestelijke evenementen. Figi en Slot Zeist staan duidelijk voor ‘welcome in many ways’.

Vertoeven in grandeur De grandeur van Slot Zeist, een kasteel uit de Gouden Eeuw, is al zichtbaar vanaf de statige oprijlaan. De illustere bewoners van dit Slot, Willem Adriaan van Nassau en de familie Huydecoper, hebben er alles aan gedaan om van Slot Zeist een prestigieuze plaats in de provincie Utrecht te maken. Ook nu maken de kristallen kandelaars, barokke schouwen en met bladgoud versierde plafonds, kortom het interieur van Slot Zeist, ieder evenement bijzonder. In de stijlzalen, op de feestzolder en in de tuinen zijn grote evenementen te organiseren. “Maar ook voor exclusieve diners met kleinere gezelschappen zorgen we graag. Wij organiseren voor u een onvergetelijke bijeenkomst, indien gewenst compleet met butlers.” De afstand tussen beide locaties van slechts vijf minuten en de monumentale gebouwen die vijf eeuwen bouwhistorie vertegenwoordigen, zijn ideaal om de vele mogelijkheden met elkaar te combineren. Figi en Slot Zeist hebben een eeuwenoude traditie van kwaliteit. “Dit betekent dat wij professioneel, flexibel en betrokken zijn voor onze gasten en opdrachtgevers op twee verrassend veelzijdige locaties, centraal in het land.”

Achtergrond: Postkantoor aan het Rond met Hotel Figi - 1924

27


Bedrijfsgegevens Jac Hensen

Jac Hensen

Slotlaan 235 3701 GE Zeist

Al twee eeuwen goed in koopmanschap en kleding

030 6911710

Aan de Slotlaan in Zeist is al meer dan negentien jaar herenmodezaak Jac Hensen

info@jachensen.nl www.jachensen.nl

gevestigd. Eerst alleen op nummer 233. Na vijf jaar, toen de heer Van Velzen stopte met de Bonneterie, ook op 235. Jac Hensen: “Oorspronkelijk komen mijn voorouders uit het Duitse Mettingen aan vaders kant, en het Duitse Epe aan moeders kant. Johannes Henricus Hensen vestigde zich in Schildwolde (Gr.) aan het begin van de negentiende eeuw. Zijn zoon Rudolf begon daar de handel in huiden, pootaardappelen, goud en zilver en startte daarnaast een manufacturenwinkel, waar hij wollen en katoenen stoffen verkocht. Hij deed goede zaken, zo goed, dat hij de boeren in zijn omgeving ook leningen kon verstrekken.

28

Bij zijn dood liet hij zijn zonen een enorme som geld na. Vier van hen zijn verder gegaan in de textiel. Mijn opa, Chris Hensen, was een van die zonen. In 1916 startte hij een zaak in Groningen. Hij was een succesvol ondernemer. Ook aan moeders kant ‘zat de textiel in het bloed’, in 1781 was Joannes Wilhelmus Lunter een verkoper van geweven goederen in het Duitse Epe. Ook zijn nakomelingen, Bernard Lunter en zoon Jac(ques), gingen met stoffen ‘de boer op’, in Friesland en Noord Holland.


“Textiel moet je passie zijn en je moet het nodige ondernemerslef hebben. Anders red je het niet. Mijn vader was eigenlijk liever sportleraar geworden en had niet het echte ondernemersbloed. Hij is in 1984 uiteindelijk met zijn kledingzaak gestopt, maar toen was ik al voor mijzelf begonnen. De zaak van mijn vader overnemen was geen haalbare kaart. Mijn oom Frits had wel de juiste ondernemersgeest. Hij had op een gegeven moment samen met zijn zoon Frits jr. zes filialen, die wij in 2004 hebben overgenomen. Dat brengt de Jac Hensen herenmodezaken op tien vestigingen. Na mijn textielopleiding in Enschede en nadat ik acht jaar vertegenwoordiger bij een herenconfectiefabrikant was geweest, ben ik in 1977 zelfstandig begonnen in Amersfoort. En dat is nog steeds de hoofdvestiging. Daarna opende ik kledingzaken in Den Haag, Zeist en Ede. De herenmodezaken, die we via mijn neef hebben overgenomen, zijn allemaal in het oosten van het land. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het moderniseren van alle zaken. Als laatste is nu Zeist aan de beurt.” Jac Hensen heeft het over ‘we’, want hij is niet meer alleen directeur, sterker nog, hij ziet zichzelf als adviseur en stimulator. Tegenwoordig is zijn zoon Robin directeur-eigenaar van het Hensen imperium. “Robin heeft economie gestudeerd en is heel creatief. Ik heb meer oog voor de kwaliteit en de stoffen. We vullen elkaar prima aan. Inmiddels lopen er in de tien filialen meer dan honderd personeelsleden. Zij worden continue gecoacht en bijgeschoold. Een aantal medewerkers is ook model en zij figureren in onze modefolders. Robin heeft regelmatig overleg met de filiaalmanagers. Alles is nu veel groter en moet centraal worden aangestuurd, dat doet hij uitstekend. Toch blijft onze grote kracht het persoonlijke contact met de klant.

Zo sta ik zelf nog graag iedere zaterdag en op koopavonden in de winkel. Een klant een mooi pak verkopen is toch het leukste dat er is. We zijn vooruitstrevend en innovatief. Ons bedrijf is specialist in pakken, colberts, broeken en leren jacks. Diverse filialen hebben een grote afdeling met trouwkostuums. Onze maatvoering loopt van klein tot super groot. Als Hensens leveren wij al meer dan twee eeuwen service en kwaliteit voor een eerlijke, lage prijs!”

 Rudolf Hensen - 1841-1916

 Slotlaan hoek Wilhelminalaan gezicht op Bonneterie, later Jac Hensen - 1955

29


Bedrijfsgegevens

Noodnet Nederland Beveiliging Van historie...

Noodnet Beveiliging Regulierenring 25 3981 LA Bunnik 030 6565569

Al bijna vijftien jaar is Noodnet Beveiliging een begrip in Zeist en omstreken.

info@noodnet.nl www.noodnet.nl

Medeoprichter René van Eck: “De naam Noodnet is voortgekomen uit het Landelijk Noodnet, een vrij onbekend telefoonnet van de overheid. In geval van calamiteiten kan dat buiten het reguliere net gebruikt worden. Het logo van Noodnet Beveiliging, de haan, is uiteraard het teken van waakzaamheid, want: als de haan kraait, verdwijnt de nacht.” Noodnet Beveiliging is een initiatief van de broers Frank en René van Eck. Na een jaar kwam Remco Oosterom erbij. Met zijn drieën vormen ze de dagelijkse leiding van Noodnet Beveiliging. René is al vanaf 1984 actief in de beveiligingswereld, 2009 is voor hem dus een jubileumjaar.

30

Tijdens zijn militaire dienstplicht behaalde René de vereiste diploma’s en daarna is hij gaan werken voor enkele beveiligingsbedrijven. “Het is een heel veelzijdig beroep. Ik vind de vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid erg prettig. Misschien lag daar ook wel een reden om in 1995


voor onszelf te beginnen. We zijn geboren en getogen in Zeist, de Slottuin was onze ‘achtertuin’ en daarom vonden wij het ook geweldig dat Slot Zeist één van onze eerste klanten werd.” In 1948 werd er een tribune in de Slottuin gebouwd, het openluchttheater was een feit. Een bijzondere aangelegenheid want Nederland telt ongeveer 60 openluchttheaters waarvan er nog zo’n 35 actief zijn. “Alle voorstellingen in het openluchttheater van Slot Zeist zijn gratis te bezoeken. Geweldig dat vrijwilligers en sponsors dat allemaal mogelijk maken.”

“We hebben nu dertig medewerkers, verdeeld over twee bedrijven. Er is de laatste tien jaar behoorlijk wat veranderd in de beveiligingswereld. Nu kijkt niemand meer gek op als er een geüniformeerde beveiliger rond loopt, dat was vroeger wel anders. Ook technische ontwikkelingen, zoals cameratoezicht, zijn snel gegroeid.” Noodnet Beveiliging investeert in opleidingen en trainingen voor de eigen medewerkers. “Het is belangrijk dat het personeel goed opgeleid blijft, zo kunnen wij ook de beste beveiliging bieden.” En dat Noodnet Beveiliging een goed beveiligingsbedrijf is bleek afgelopen mei, toen het Keurmerk Beveiliging werd toegekend. Het Keurmerk Beveiliging is door de branchevereniging voor Particuliere Beveiligingsorganisaties in het leven geroepen, om het voor goede bedrijven mogelijk te maken zich te onderscheiden van bedrijven, die het minder nauw nemen met de kwaliteit en regels. Daarnaast heeft Noodnet Beveiliging onlangs ook het certificaat VEB Erkend Beveiligingsinstallateur ontvangen. Dit certificaat wordt alleen aan bedrijven toe-gekend, die zich aan de gestelde kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, kwaliteit en betrouwbaarheid conformeren. Noodnet Beveiliging heeft veel plannen voor de toekomst. “We bieden een totaal beveiligingspakket aan voor particulier en bedrijfsleven en het prettige voor de klant zijn de korte lijnen. Kortom, u bent in zeer goede handen bij Noodnet Beveiliging.” ‘Moderne’ telefooncentrale uit de begintijd van Noodnet 

“Zelf koesteren wij ook goede herinneringen aan het openluchttheater. In de jaren zeventig verzorgde Radio van Eck van de Voorheuvel het geluid in het theater. Elke woensdagochtend reed er een geluidswagen door de wijken van Zeist om de voorstellingen aan te kondigen. Het was altijd spannend als het weerbericht, dat bepaalde of een voorstelling doorging, werd doorgebeld. Nu kijken we even op buienradar, wat dat betreft is er veel veranderd.” ...tot actualiteit

Aan het eind van de jaren negentig is Noodnet Beveiliging verhuisd naar Bunnik. In een kantoor aan de Regulierenring kon het bedrijf een flinke groei doormaken.

31


Bedrijfsgegevens

Villa Pavia Het Behouden Huis

Buitenplaats Pavia (afgeleid van pavo, pauw in latijn) is omstreeks

Villa Pavia/Het Behouden Huis Laan van Beek en Royen 45 3701 AK Zeist 030 6971351 info@pavia.nl www.pavia.nl

1863 door Jonkheer Pauw van Wieldrecht gebouwd. Hij ging er samen met zijn echtgenote, A.C.A. Voomberg, wonen. Zij erfde van haar ouders (die op Landgoed Hoog Beek en Royen woonden) een deel van de Zeister Bossen, een gebied omgrensd door de Laan van Beek en Royen, de Arnhemse Bovenweg en de Beatrixlaan.

32


Een deel van het landgoed werd na 1914 opengesteld voor wandelend publiek. De jongste dochter van het echtpaar, Johanna Adriana, bewoonde het landhuis tot haar dood in 1936. Daarna kwam de villa in handen van goud- en zilverfabrikant Gerritsen en vervolgens wisselde het landhuis in korte tijd een aantal malen van eigenaar. In 1947 werd in Villa Pavia een Meisjesinternaat opgericht voor welopgevoede dames die het Christelijk Lyceum Zeist bezochten. In 1976 werd het internaat gesloten en volgden de eigenaren zich weer in hoog tempo op. Van 1990 tot 2003 was de Regionale Omroep Stichting Utrecht (Radio M) in Villa Pavia gevestigd. Eind 2003 werd het pand gekocht door Habion Vastgoed Holding BV met de bedoeling het pand te restaureren en geschikt te maken voor bewoning door ouderen. Op 1 augustus 2005 was de verbouwing van Villa Pavia voltooid en startte Het Behouden Huis de verzorging van ouderen in het pand. Na een loopbaan in diverse organisatorische functies in de geestelijke gezondheidszorg (waaronder een PAAZ, APZ en RIAGG) besloot Marijke van der Does haar congresbureau in de GGz te verkopen en zich te gaan richten op haar grootste wens: het opzetten en leiden van een eigen particulier verzorgingshuis voor ouderen. Zij vond Villa Pavia en ging zich met haar zorgonderneming Het Behouden Huis richten op de verzorging van ouderen. Het doel, zoals bij de aanvang van Het Behouden Huis geformuleerd, was ‘het ontwikkelen van een kleinschalige woon- zorgvoorziening voor ouderen; een plek waar zij kunnen wonen en, afhankelijk van hun eigen wensen en behoeften, met liefde en aandacht verpleegd en/of verzorgd worden. De kwaliteit van zorg moet gewaarborgd zijn en er dient in een warme, huiselijke sfeer respect te zijn voor de wensen en leefwijze van iedere bewoner’. Villa Pavia is geen verpleeghuis, maar een huis waar ouderen wonen en leven, omringd door zorg. De bewoners hebben allen de beschikking over een ruime woon-/slaapkamer met eigen sanitaire voorzieningen en een kitchenette. Deze leefruimte wordt door henzelf inge-

richt met eigen meubilair en, wat het allerbelangrijkst is, de bewoners bepalen zelf hun dagritme. Het team van Het Behouden Huis is er om hen hierbij te ondersteunen, waar nodig en gewenst. Wonen, welzijn en service zijn de componenten, die voor alle bewoners beschikbaar zijn en dit bepaalt de kosten voor het verblijf in Villa Pavia. Daarnaast ontvangen de bewoners die dat nodig hebben AWBZ- gefinancierde zorg die door het CIZ wordt geïndiceerd en huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. Deze zorg wordt door het Paviateam geboden. Het Paviateam is opgedeeld in een Zorgteam en een Hoteldienst. Het Zorgteam bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen; de Hoteldienst uit een kok, restaurantmedewerkers en huishoudelijk medewerkers. Het team verzorgt niet alleen de maaltijden, het wasgoed en het schoonhouden van het appartement maar is de bewoners ook behulpzaam bij het inschakelen van fysiotherapeut, pedicure, kapper of het doen van boodschappen, de ontvangst van gasten, het maken van een excursie of wandeling, etc. etc. In het huis worden verschillende activiteiten verzorgd die het leven veraangenamen, zoals lezingen, documentaires, films, muziekuitvoeringen en exposities. Belangrijk is ook de viering van rituelen rond Kerst, Oud- en Nieuw, Sinterklaas, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, verjaardagen en andere hoogtijdagen. Bij de dagelijkse zorg voor de bewoners staat één belangrijk aspect voorop: voor allen geldt dat in deze levensfase het nemen van afscheid nadrukkelijk aanwezig is (afscheid van gezondheid, afscheid van de eigen woon- en leefsituatie, afscheid van dierbaren). Het is de missie van het team van Het Behouden Huis die zorg te bieden die maakt dat in deze levensfase toch genoten kan worden van de kleine dingen die zich aandienen. Omringd door zorg, in een veilige, vertrouwde omgeving.  Zij ingang van Huize Pavia aan de Siberieweg met Jhr Pauw van Wieldrecht - 1894  Pagina 24 rechtsboven - Huize Pavia achterzijde - 1931

33


Bedrijfsgegevens

ABN AMRO district Zeist Dè Bank zonder pretenties, maar met grote ambities

ABN AMRO 2e Hogeweg 38 3701 AZ Zeist 030 6926886

De ABN AMRO bank heeft een lange historie in Zeist.

info@nl.abnamro.com www.abnamro.com

Eerst als afzonderlijke banken op diverse plaatsen en sinds december 1973 op de 2e Hogeweg. “De AMRO bank zat eerst op de Slotlaan, waar nu Hoyer zit en in het rijtje bij Figi. De ABN was onder andere te vinden op de Utrechtseweg, waar nu Meeuwis Ten Hope zit”, aldus Henk Hol, Senior Banker en al meer dan dertig jaar in dienst van ABN AMRO in de regio Zeist. “Ik heb nog meegemaakt dat we op de bank in Den Dolder een klant hadden

34

die 10.000 gulden nodig had. Zoveel geld hadden we niet in huis! Ik ben toen op de brommer gesprongen om geld te halen in Zeist. Toen ik terug kwam zat de klant aan een lekker bakje koffie. Zo ongecompliceerd is het niet meer, maar de klant zal altijd op nummer één blijven staan!” “Henk is het meest bekende gezicht van ABN AMRO Zeist”, vindt Bert Edelijn, Directeur Zaken. Zelf is Bert ook al van af 1977 in dienst van de organisatie. “Van oorsprong ben


ik een AMRO man, ik heb het integratieproces van kop tot staart meegemaakt. Het was een goede stap. We zijn toen een grote bank geworden.” Tineke Aernout is vanaf 1998 bij de Bank in dienst. Ze heeft haar sporen verdiend in het internationale netwerk van ABN AMRO en is sinds 2008 Districts Directeur Zaken in Zeist.

De 2e Hogeweg vanaf de Slotlaan in 1931. Aan de rechterkant, waar bomen en struikgewas te zien zijn, staat nu de ABN AMRO.

Het district Zeist omvat een vrij groot gebied. Zeist, Doorn, Den Dolder, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Driebergen en Maarn. Eigenlijk loopt het dwars door de gemeentegrenzen heen. De particuliere en zakelijke markten worden bediend door honderd personeelsleden, waarvan iets meer dan de helft werkzaam in Zeist. De ABN AMRO doet veel voor haar klanten, zo ook in deze regio. Bert Edelijn: “Iedereen heeft wel last van de economisch mindere tijd, maar samen met de klant komen we vaak tot positieve oplossingen. Die samenwerking is heel belangrijk in de langdurige relatie, die wij met onze klanten voorstaan. Veel klanten bankieren hier al heel lang. Wij stellen de klant altijd voorop, we volgen hun ambities en we doen er alles aan om onze beloftes waar te maken. Verder is het in deze regio best opvallend dat we het heel goed doen in de agrarische sector. We hebben er tien jaar geleden speciale Account Managers voor aangesteld. Deze managers hadden vaak zelf ook een agrarische achtergrond. Uiteindelijk bankieren mensen bij mensen natuurlijk.” Henk Hol: “We staan als bank midden in de Zeister samenleving. In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bijvoorbeeld, hebben wij al een tijd een samenwerkingsverband met Reinaerde. Om de veertien dagen gaan er collega’s naar Reinaerde, waar we met bewoners ‘snoezelen’, wandelen en zwemmen. We komen ook wel om schoon te maken. Iedereen is enthousiast. Het is ook leuk om je collega in een andere setting te zien, je leert elkaar beter kennen. Overigens hebben we op het werk ook regelmatig overlegmomenten. Om het kwartaal zitten we bij elkaar om te evalueren en om plannen te maken voor de toekomst. Dat wordt dan afgesloten met iets gezelligs. Ja, ABN AMRO is een prima bedrijf om voor te werken, ook omdat ABN AMRO een bank is met grote ambities, maar verder zonder pretenties. Wij zetten de klant altijd op nummer één.”

35


Bedrijfsgegevens Top’s Edelgebak

Top’s Edelgebak

Slotlaan 48 3701 GN Zeist

Wij verkopen al 75 jaar feest!

030 2282894

Vanaf september 2009 heeft Zeist er een Topper van een banketbakker bij.

info@edelgebak.nl www.edelgebak.nl

Top’s Edelgebak is eindelijk te koop op onze eigen Slotlaan. In 1934 begon Aak Top een banketbakkerij in Bilthoven. Het was een klein bedrijf, Aak, zijn vrouw en een personeelslid runden de zaak. Na zes jaar werd er verhuisd naar Julianalaan 6. De plek waar Top nog altijd te vinden is. “Er waren in die tijd wel acht banketbakkerijen in de buurt”, aldus Arjan Bras, huidige eigenaar van Top’s Edelgebak. Na de oorlog werd er voor de eerste keer een stuk aan het pand gebouwd, dat herhaalde zich iedere vier, vijf jaar. In de jaren zestig kwamen Arend Top en later zijn

36


vrouw Petra in de zaak werken. Met haar aangeboren creativiteit maakt zij nog steeds de 3 etalages van de zaken. Op de Slotlaan in Zeist had men toen ook een Chocolaterie (v.h. Rijkse) in het winkelgedeelte. Opa en oma Top woonden boven de winkel aan de Julianalaan. Opa Aak overleed op vijfenvijftigjarige leeftijd, zoon Arend nam toen hij vierentwintig jaar was de zaak over. Er waren toen negen mensen in dienst. Arend Top had een enorme ‘drive’, hij was vastbesloten om een goede banketbakker te worden. In de jaren zeventig hoorde Top al bij de beste banketbakkers van Nederland en dat ondanks de moordende concurrentie. “Arend Top is een heel innemende man, overal waar hij komt brengt hij feest mee, hij is een graag gezien persoon. Hij droeg ook altijd een witte jas en werd daarom wel ‘de dokter’ genoemd.” Top was op de hoogte van alle noviteiten binnen het vak. Om zijn producten te promoten was hij erg inventief, hij verzon altijd weer iets nieuws. In 1991 kwam Arjan Bras bij Top werken. Arjan wist al vroeg dat hij het banketbakkersvak in wilde. Op vrijdag en zaterdag werkte hij bij de bakker en moest hij voor dag en dauw op. Arjan wilde alle facetten van het vak meemaken en proberen. Toen hij bij Top kwam werken was hij eigenlijk van plan om later via de lerarenopleiding anderen op te leiden voor het vak. Het liep anders, na anderhalf jaar kon hij bedrijfsleider worden bij Top. Saskia Top is geboren en getogen in Bilthoven, net als haar vader ging zij het banketbakkersvak in. Sakia en Arjan kwamen elkaar op de opleiding en in de banketbakkerij

erg vaak tegen. Arjan: “Dat is wel even wat anders, als je op een gegeven moment bij je baas op de bank zit.” In 2003 namen Arjan en Saskia de zaak over. Saskia doet de winkel en Arjan de productie en speciale afleveringen. Het bedrijf is groot, er werken meer dan veertig personeelsleden. Arjan: “Het geheim van Top is dat we één grote familie zijn. Het personeel werkt hier al jaren. We hebben ook grote klanten, zoals Paleis Soestdijk, Paleis Het Loo, Kasteel Vanenburg en het Museum voor Beeld en Geluid. Er rijden iedere ochtend heel veel Top's Edelgebak busjes naar allerlei bestemmingen in het land. In 2006 hebben we een zaak in Soest overgenomen. Dat is nu de Chocolaterie geworden. Mijn schoonvader helpt daar de verkoopsters met een juiste ‘Topmentaliteit’: “Wie gaan we vandaag eens blij maken?” Het draait als een tierelier. De verkiezing, in maart 2009, tot beste banketbakker van Nederland was fantastisch. Daarvoor had de NS al bepaald dat we de beste appelcarré van Nederland maken. Ik ontbijt elke ochtend met een appelcarré, dus ik wist ook wel dat ze erg lekker zijn. Het is geweldig om weer in Zeist terug te zijn aan de Slotlaan. We maken er met z’n allen één groot feest van.”

 Eerste Topteam met linksonder opa Top (met bakkersmuts)  Pagina 28 - Opa en oma Top, grondleggers van de banketbakkerij

37


Bedrijfsgegevens

Gemeentehuis Zeist: over historie en bedrijvigheid Zeist: Stad in stijl, dorp in bloei

Gemeentehuis Zeist Het Rond 1 3701 HS Zeist 030 6987911

In 1906 boog de gemeenteraad van Zeist zich over het ontwerp van architect Jan Stuivinga

zeist@zeist.nl www.zeist.nl

voor een nieuw gemeentehuis aan Het Rond. De raadsleden kwamen niet tot een unaniem besluit: met zes tegen vier stemmen spraken zij zich uit voor het plan ‘Jungfrau mit Adler’, een neorenaissance gebouw, met oud-Hollandse stijlkenmerken uit de zeventiende eeuw. Die bouwstijl was aan het eind van de negentiende eeuw erg in de mode. De grond waarop het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd, werd gelegateerd door de dames Walkart. Deze gebeurtenis is nog terug te zien in een gebrandschilderd raam met het wapen van Zeist en daaronder de inscriptie: “Ter Nagedachtenis aan MARIANNE

38

HENRIETTE WALKART die den Grond ten Geschenke gaf Waar op dit GEMEENTEHUIS is Gesticht. Anno 1908”. In 1908 werd het gebouw voltooid. Het nieuwe gemeentehuis bleek al snel te klein. Maar pas na een verwoestende brand in 1976 werd besloten om tegelijk met de restauratie van het gemeentehuis over te gaan tot nieuwbouw.


Architect J. Lengkeek verbond het gemeentehuis aan Het Rond en het oude gemeentehuis aan de 1e Dorpsstraat aan elkaar door er nieuwbouw als een verbindende schakel tussen te plaatsen. Architect Stuivinga heeft verschillende gebouwen ontworpen voor Zeist, zoals het Postkantoor, Veldheim en het Christelijk Lyceum. Het zijn ‘stadse’ gebouwen, die een stads stempel drukken op de beleving van het dorp Zeist. “Maar”, vindt gemeentearchivaris Pierre Rhoen, “ook al heeft Zeist stadse eigenschappen, als de Zeistenaar het over ´de stad´ heeft, bedoelt hij Utrecht.” Hij citeert hier graag de ‘Gids van Utrecht naar Rhenen’ (circa 1890), waarin te lezen staat: ‘Het dorp Zeist heeft een steedsch karakter’.

nen huisvesten. En zo zijn er meer initiatieven die in gezamenlijkheid worden aangepakt en waarvoor platforms zijn opgezet. Zoals het Platform Zorgwerkgevers Zeist en het Platform Centrum Management. Zeist is heel heterogeen en dat is wat mij er zo in aantrekt. Zeist heeft bovendien een goede naam en daar moeten we hard met elkaar aan blijven werken.”

Voor burgemeester Koos Janssen is Zeist heel duidelijk alle twee: een stad en een dorp. “Zeist heeft een zekere grandeur, is een beetje chique, met haar lange lanen, landgoederen en mooie tuinen en bossen. Toch is de gemeente Zeist ook kleinschalig. De dorpen en buurtschappen, Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin horen er immers ook bij. Ook wat voorzieningenpakket, werkgelegenheid en culturele leven betreft, is Zeist ‘stads’. En als je anoniem wilt zijn, kun je hier opgaan in de massa. Maar er is hier nog veel gemeenschapszin: samenleven doe je niet alleen.” Volgens burgemeester Janssen rust de plaatselijke economie grofweg op vier pijlers: het zakelijke ondernemerschap, de sector recreatie, toerisme en cultuur, de zorgsector en de detailhandel. Het dagelijks bestuur van de gemeente, onder leiding van burgemeester Janssen, heeft in rondetafelgesprekken met de plaatselijke ondernemers gekeken naar de gezamenlijke agenda: wat is de binding met elkaar en wat kun je gezamenlijk aanpakken. “Ik ben trots op het plaatselijke bedrijfsleven. Het is pluriform, rijk geschakeerd en levendig. Er zijn hier veel grote bedrijven gevestigd, denk maar aan WNF, PGGM, ACHMEA en de KNVB. Maar er zijn verhoudingsgewijs ook veel ZZPers actief. Als gemeentelijke overheid willen we de verbinding tussen afzonderlijke ondernemers stimuleren. Die communicatie over en weer levert de ondernemers afzonderlijk veel op. Samen met de Kamer van Koophandel bekijken we bijvoorbeeld hoe we bedrijven gemakkelijker onder één dak kun-

Gemeentehuis met koets en goederenkoets - 1915 

Gemeentehuis met tram en rijtuig van Van Laar groentenhandelaar 1922 

Interieur Gemeentehuis, de Raadszaal anno 2009

39


Bedrijfsgegevens

Passie voor Wijn Hèt professionele wijnadviesbureau

Passie voor Wijn Jan Ligthartplein 24 3706 VD Zeist 06 51419885 paul@passievoorwijn.nl www.passievoorwijn.nl

Aan het Jan Ligthartplein is sinds 2003 een interessant bedrijf gevestigd. "Passie voor Wijn" is hèt professionele wijnadviesbureau, dat in handen is van Paul Schmit, een gedreven man, met een jarenlange ervaring in de tophoreca en superieure wijnhandel.

40


Paul Schmit is geboren en getogen in Den Haag. Tijdens zijn militaire dienst heeft hij de opleiding voor hofmeester gevolgd. “Ik vond het serveren eigenlijk wel leuk, dus toen ik uit dienst kwam ben ik in de horeca gaan werken.” Paul heeft gewerkt in Spanje en Frankrijk en door zijn talenknobbel, hij spreekt vijf talen, kon hij al snel met de gasten, veel internationale wijnboeren, praten. “In het begin van de jaren zeventig werkte ik in het Hilton in Amsterdam, daar ontmoette ik een Hongaarse Sommelier. Hij had zulke prachtige verhalen over wijn, dat ik er meteen alles over wilde weten. Ik ben diverse keren naar o.a. Frankrijk gereisd om allerlei zaken over wijn te leren, te zien en te horen. Ik heb mijn passie voor wijn altijd gecombineerd met het werken in de horeca, want het restaurant had mijn hart gestolen. Zo heb ik in Leidschendam gewerkt met topkok Cees Helder in Villa Rozenrust. Jaren later was hij de eerste kok met drie sterren (Parkheuvel in Rotterdam). In Bosch en Duin heb ik in Auberge De Hoefslag van Martin Fagel gewerkt, met de toenmalige beste Sommelier van Nederland. Toen deze man na een jaar voor zichzelf begon vroeg de heer Fagel aan mij of ik de functie van 1e Sommelier wilde waarnemen. Dat heb ik gedaan tot de zomer van 1994.”

jaar heel succesvol met allerlei activiteiten rond wijn en gastheerschap. Hij geeft op vijf locaties in het land wijnen gastheercursussen. Wijnproeverijen, workshops, relatiegeschenken en wijnreizen worden op maat gemaakt. Door goede relaties met alle geledingen van de wijnmarkt, van producent tot reisorganisatie, is het mogelijk om opdrachtgevers op originele wijze van dienst te zijn. “Het is mooi om samen een aantrekkelijke wijnreis te organiseren. De mensen krijgen gaandeweg respect voor die 88-jarige wijnboer, die elke dag weer met plezier in zijn wijngaard werkt.” Pauls filosofie: “Je houdt niet van wijn, maar je houdt van de druivensoort waar de wijn van is gemaakt. Onafhankelijk en objectief advies geven over wijn is mijn doel.” Passie voor Wijn verleent zijn diensten aan vakhandel, horeca, particulieren en bedrijven. Naast Passie voor Wijn en ABC Wine (Engelstalige cursussen) is Paul een nieuw bedrijfsconcept aan het uitrollen: ‘Attent: goed in gastheerschap’, met trainingen voor personeel in de dienstverlenende sector. Daar is nog een wereld te winnen als het gaat om goed gastheerschap en klantvriendelijkheid.

Paul Schmit heeft in de loop der jaren heel wat diploma’s en erkenning gekregen. Hij werd in 1992/1993 uitgeroepen tot ‘de Beste Sommelier van Nederland’ en is nu Wijndocent, Registervinoloog van de Wijnacademie en SVH-Wijnmeester (1996). Ook zijn werk in de superieure wijnhandel heeft Paul Schmit gevormd tot de ervaren coach en wijnspecialist die hij nu is. “In 1996 ben ik gevraagd om bij een startende wijnimporteur van bijzondere wijnen te komen werken. Tot mijn takenpakket hoorde ook de kennisoverdracht naar het eigen personeel en relaties. Ik merkte dat ik het leuk vond om mijn kennis over gastheerschap en wijn over te dragen. Het bedrijf is heel succesvol en behoort nu tot de beste wijnimporteurs van Nederland, maar... toch wilde ik verder. Het werd tijd om alle opgedane ervaring om te zetten in een eigen onderneming.” Dat werd ‘Passie voor Wijn’. Paul Schmit is nu al ruim zes

41


Bedrijfsgegevens

R.K. Woningbouwvereniging Zeist

RK Woningbouwvereniging Zeist Hortensialaan 30 3702 VG Zeist 030 6985030

100 jaar mooie woningen bouwen en beheren in Zeist

info@rkwbv.nl www.rkwbv.nl

In het pand, dat tot 2000 dienst deed als klooster Maria-Oord, is na een ingrijpende verbouwing het kantoor van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist gevestigd. In 1927 werd het gebouw in gebruik genomen door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Het Maria-Oord was een multifunctioneel complex. Er was een zusterhuis, bewaarschool, een lagere school, gymnastieklokaal, naailokaal en parochiezaal en later werd er een consultatiebureau voor het Witgele kruis aangebouwd. In 1995 verhuisden de zusters naar een kloosterbejaardenoord. “Alle katholieke Zeistenaren zijn hier tot 1960 wel geweest. Heer pastoor woonde eveneens in dit grote pand,

42

maar had wel een eigen vleugel van het gebouw tot zijn beschikking”, aldus de heer Schuurmans, directeur/bestuurder van de woningbouwvereniging. “Mijn voorganger, de heer Ebbenhout, heeft het project geïnitieerd. Zijn visie, om markante panden in Zeist te kopen, te renoveren en de sfeer van toen te laten uitstralen, maar mét de faciliteiten en eisen van nu, ondersteun ik van harte. Wij vinden het belangrijk om de huurder iets moois te geven, tegelijkertijd willen we ook iets goeds voor Zeist


doen. Je moet je happy voelen in je huis en in je wijk. Ruimte, kwaliteit, groen en een fijne sociale omgeving zijn belangrijke elementen. Het gaat ons ook om duurzaamheid. Volbouwen is heel gemakkelijk, maar daarmee creëer je problemen voor de toekomst. Liever een parkeerkelder dan meer parkeerplaatsen voor de deur, het is duurder, maar wel duurzamer.” De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is opgericht in 1910. “De vereniging heeft lang op de Dr. Schaepmanlaan gezeten, een bedrijfswoning tussen onze huurders. Deze huizen zijn ook ons eerste bezit. We zaten toen dicht bij onze huurders en dat zitten we nu nog. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je huurders kennen was en is een belangrijk streven. Dat is voor ons een reden om niet op te gaan in een grotere woningbouwvereniging. Wij zijn en blijven relatief klein met circa 1000 woningen in beheer. Zoals bijna alle woningbouwverenigingen is ook ‘de R.K.’ opgericht door de burgerij. Gaandeweg is er steeds meer geprofessionaliseerd. Toen het pand aan de Dr. Schaepmanlaan te klein werd hebben we hier ons kantoor geopend in de geweldig sfeervolle ambiance van het voormalig nonnenklooster. Het is hier prettig werken. Met tien personeelsleden zijn we een hecht team. Allemaal staan we achter onze visie, namelijk er ‘zijn’ voor onze huurders. We kennen ze ook vrijwel allemaal. Ik denk dat er daardoor maar weinig problemen zijn. We kunnen het niet altijd iedereen naar de zin maken, maar we doen wel ons uiterste best.” De huizen van de R.K. Woningbouwvereniging zijn overal in Zeist te vinden. Van Zeist-West tot het centrum en alles wat daar om heen ligt. Gingen starters in de jaren zeventig in de nieuwe wijk Vollenhove wonen, nu zijn er ook weer veel in het centrum van Zeist te vinden. “Afgelopen jaar is er een project afgerond waar we echt trots op zijn:

‘De Driest’, de oude Zeister Huishoudschool. Voor de cliënten van Reinaerde is een geweldig pand gerestaureerd en opgeleverd, zonder het ontwerp geweld aan te doen. Onze droom voor de toekomst is het ontwikkelen van een klimaatneutraal pand aan de Voorheuvel, hoek Rozenstraat. Het wordt een speciaal ontwerp met winkels, sociale huurwoningen, energieopslag en een parkeergarage onder de grond. Dit is een heel mooie baan. Steeds met een ondernemende geest verbinding zoeken tussen huurder, verhuurder, ontwikkelaar en gemeente: geweldig! Wij kijken uit naar de dag van morgen, maar daarbij houden we rekening met de verworvenheden en beelden van gisteren.”

 Links: het afscheid van de zusters, daarnaast het Maria-Oord na restauratie

43


Bedrijfsgegevens Westra Hoekzema

Westra Hoekzema

Boulevard 5 3707 BK Zeist

De kracht van gebundelde kennis

030 6916844

Aan Boulevard 5 is sinds 1985 Westra Hoekzema gevestigd, intermediair voor

info@westrahoekzema.nl www.westrahoekzema.nl

verzekeringen, pensioenen en financiële diensten. De witte villa, Lindenhof, is in 1910 gebouwd door architect J. Stuivinga voor de familie Baak. Tot in de jaren zeventig was het pand in gebruik als woonhuis. Na de familie Baak hebben er onder andere de families Klokke, Kock en Van de Loef van Vloten en Van den Tussen gewoond. De familie Jacobs was de laatste in de rij. Het tekenbureau van bouwbedrijf Koot was de volgende ‘bewoner’ en vertrok in 1984 uit het huis, waarna het de winter van 1984/1985 leeg stond. Toen Westra Hoekzema het huis wilde kopen was het in slechte staat: alle leidin-

44

gen waren gesprongen door de vorst, met alle gevolgen van dien. De heer W.A. Westra Hoekzema startte in 1950 als assurantietussenpersoon aan het Griffensteynseplein. Na de verhuizing naar de grote conciërgewoning aan de Lindenlaan ging het bedrijf groeien. Hij nam een secretaresse in dienst en een man voor de buitendienst. Snel daarna kwam zoon


Pim in de zaak. Westra Hoekzema had in Zeist inmiddels een goede reputatie opgebouwd als assurantie adviseur. Eind jaren zeventig werd er verhuisd naar de Ariënslaan. “Toen ik in 1980 in dienst kwam, was de leiding in handen van Pim Westra Hoekzema”, aldus Arjen de Wal. “Vanwege de perfecte ligging en groeimogelijkheden zijn we, na een grote opknapbeurt, in 1985 verhuisd naar de villa aan Boulevard 5.” De zaken gingen goed, er werd een uitgebreid dienstenpakket aangeboden en daarnaast was Westra Hoekzema met Huis en Hypotheek en de Pensioendesk in een aantal franchise concepten gestapt. Toen er onvoldoende voordelen uit die concepten voortkwamen, is men daarmee gestopt. De jaren negentig stonden in het teken van grote groei. In 1996 werd daarom aan de achterzijde van het pand een flinke uitbreiding gerealiseerd. Bij Westra Hoekzema werd steeds verder gespecialiseerd. Met de komst van de heer Van de Klashorst, de huidige directeur, en een aantal van zijn collega’s, die net als hij hadden gewerkt bij de Crediet en Effectenbank in Utrecht, werden er steeds meer specialisten in huis gehaald. Pim Westra Hoekzema trok zich in 2000 terug, de aandelen van het kantoor werden verkocht aan ING. Het succesvolle concept van betrokken en alert adviseren in samenwerking met een groot aantal financiële partijen bleef gehandhaafd. Sinds 1 januari 2009 is Westra Hoekzema juridisch gefuseerd met ING Assurantiekantoren Nederland. Midstaete Zeist, eveneens onderdeel van ING Assurantiekantoren Nederland, dat een vergelijkbaar dienstenaanbod heeft, is geïntegreerd aan Boulevard 5. Zo is de commerciële slagkracht en het aantal cliënten stevig vergroot en is Westra Hoekzema klaar voor de toekomst.

stekend geholpen bij de reconstructie van dossiers en de collega’s hebben de schouders er onder gezet, om de dienstverlening direct weer op gang te brengen. We zijn als team heel sterk uit de strijd gekomen.” Aan Frank van de Klashorst nu de taak om  In het begin het bedrijf te begeleiden geautomatisewas kantoorwerk nog lang erd niet bij het verdere integratieproces binnen ING. “We behouden onze eigen naam en onafhankelijkheid. Alle klanten zijn verzekerd van continuïteit. De aanspreekpunten en diensten die er nu zijn blijven dezelfde, we krijgen alleen maar meer mogelijkheden. Ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

 Opknapbeurt van het pand in 1985  Het pand anno 2009

In 2004 had Westra Hoekzema te maken met een felle, allesvernietigende brand, die zeer grote indruk heeft gemaakt op klanten en personeel. “De eerste dagen zijn wij gastvrij ontvangen bij collega ondernemer Nassau makelaars. Het heeft al met al zo’n negen maanden geduurd totdat, na een grondige renovatie, het pand aan de Boulevard weer kon worden betrokken. Onze klanten hebben ons uit-

45


Bedrijfsgegevens Broekhuis Zeist B.V. .

Broekhuis Volvo Zeist

Pijlstaartlaan 1 3704 HS Zeist

Al ruim 75 jaar meer dan auto’s

030 69 99 00

In 1932 startte Driekus Broekhuis een universeel autobedrijf, annex garagebedrijf in

zeist@broekhuisgroep.nl www.dealervolvocars.nl www.broekhuisgroep.nl www.eenbroekhuisauto.nl

Barneveld onder de naam H. Broekhuis. Driekus Broekhuis had een duidelijke visie over hoe hij zijn bedrijf wilde runnen: hij wilde hoge en constante kwaliteit van het product combineren met een betrouwbare en correcte benadering van zijn personeel en klanten. Duidelijk is dat Broekhuis meer wilde zijn dan die auto. Het gaat bij Broekhuis om de mens in en achter de auto. Deze visie staat vandaag de dag nog helemaal overeind. Een afgeleide van deze visie is de zogenaamde Broekhuis Standards, een etiquette waarin personeel o.a. goed gastheerschap wordt voorgelegd.

46

Na de WOII begon Broekhuis met de verkoop van dumpvoertuigen. Op die manier kreeg hij contacten met merken als Chevrolet en Bedford. In de jaren vijftig trad de tweede generatie Broekhuis aan. Zoon Gert specialiseerde zich in het dealerschap van DAF personenwagens en trucks. Ook Wim Remijn, de aangetrouwde zoon, kwam in 1968 mee-


werken in het bedrijf. Onder zijn leiding nam de uitbreiding van het bedrijf een grote vlucht. Wim Remijn had de visie dat het niet verstandig was om “op één poot te staan”. Door overnames en het opstarten van activiteiten als leasing en schadeherstel, zorgde Remijn voor risicospreiding. In de jaren zeventig werd de meerwaarde van ‘een Broekhuis auto’ duidelijk zichtbaar, namelijk op de nummerplaten van de auto’s. Broekhuis was bekend geworden om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Toen Gert Broekhuis in 1989 overleed stond Wim Remijn er even alleen voor, maar niet voor lang want de derde generatie was al in aantocht. “Wij waren thuis met z’n vijven en we zijn allemaal opgegroeid in de garage tussen de auto’s. We hebben eigenlijk een beetje olie in ons bloed”, aldus Henno Remijn, derde generatie en directeur van Broekhuis Volvo Zeist. “Vijf kinderen zijn in het bedrijf gestapt. Er kwamen steeds meer vestigingen en activiteiten bij, aangezien er gekozen werd voor schaalvergroting. Daardoor ontstonden er dealerschappen van meerdere merken en er was risicospreiding. Allemaal zijn we, net als opa Broekhuis en vader Wim Remijn, erg mensgericht. We runnen een groot bedrijf en dat is toevallig met auto’s. Mensen bepalen het succes van de organisatie, maar we staan uiteraard vierkant achter ons product.”

brengservice zijn tegenwoordig steeds belangrijker. Over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen gesproken, we laten nu uitzoeken hoe wij dat als Broekhuis Groep het beste kunnen doen. Het moet natuurlijk ook duurzaam zijn. En met een onderneming met 40 vestigingen en meer dan 700 medewerkers moet je zoiets natuurlijk wel doordacht aanpakken. Zodat het een onderdeel van je bedrijf gaat uitmaken en door iedereen gedragen wordt.”

In de jaren negentig werden er holdings opgericht voor de diverse poten van het Broekhuis concern. In 1996 kwam Broekhuis ook naar Zeist. Volvo dealer Sander Roos werd overgenomen en die zat met een nieuwe zaak aan de Pijlstaartlaan. Henno Remijn: “Ik heb hier vijf jaar gewerkt als verkoopleider, daarna heb ik een uitstapje naar elders gemaakt en sinds 2006 ben ik weer terug als directeur van deze vestiging. Nog even en dan gaan we verhuizen, samen met onze Ford vestiging. Enerzijds heeft onze nieuwbouw langs de snelweg te maken met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen; het is beter om uit het centrum van Zeist weg te gaan, anderzijds is het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn. De snelheid en de haal- en

47


Bedrijfsgegevens

Woninginrichting E. van Tellingen Al meer dan tachtig jaar een begrip in Zeist en omstreken

Interieurinrichting E. van Tellingen Joubertlaan 29 3701 JT Zeist 030 6913964

Op 3 februari 1928 startten E. van Tellingen en IJ. van Tellingen-Mik een bedrijf dat nu, na ruim tachtig jaar, nog steeds heel succesvol is. De naam van het bedrijf was aanvankelijk: ‘Behangerij-Stoffeerderij-Matrassenmakerij E. van Tellingen’. “Mijn grootvader was een ambachtsman en dat ambachtelijke is altijd belangrijk gebleven in de ruim tachtigjarige geschiedenis van ons bedrijf ”, vertelt Evert

48

van Tellingen. Evert is alweer de derde generatie Van Tellingen aan de Joubertlaan 29. Vader Henk begon in 1938 als leerjongen mee te werken in de zaak. “In de oorlogsjaren moest mijn vader onderduiken omdat hij niet naar Duitsland wilde om daar te werken. Er zaten hier in huis ook onderduikers, waaronder


een periode mijn vader. Soms zaten ze dagen met z’n zessen in die ruimte van 1.20 bij 2 meter. Mijn grootvader is in december 1944 overleden. Mijn grootmoeder heeft toen samen met een oom de zaak voortgezet. Mijn oom hoefde niet naar Duitsland, omdat hij net getrouwd was. Mijn vader zat een tijd in Kampen ondergedoken. Daar heeft hij ook gewerkt als woninginrichter.” Na de oorlog kwam Henk van Tellingen weer in het bedrijf werken, onder toeziend oog van zijn moeder. “De eerste anderhalf jaar na de oorlog had mijn vader enorm veel werk. De bekleding van treinen en trams moest nodig vernieuwd. Dat was in geen twaalf jaar gebeurd! Hele treinstellen heeft mijn vader bekleed. Hij had vier, soms vijf man eigen personeel, maar hij werd in die jaren ook geholpen door mannen die ‘fout’ waren geweest in de oorlog en opgesloten zaten in ’t Slot. Die mannen, ongeveer zes, werden ’s ochtends onder begeleiding naar de Joubertlaan gebracht. Ze werkten dan tot een uur of zes en dan gingen ze onder begeleiding weer terug naar ’t Slot. Alles was op de bon. Er heerste een enorme materiaalschaarste. Je had een vrijstellingsbewijs nodig om meubels te vervoeren want er werd enorm veel gestolen. Zo’n vrijstellingsbewijs hebben wij hier nog in de vitrinekast staan. Een aandenken aan een moeilijke tijd.” Henk van Tellingen en zijn vrouw Greet van Tellingen-de Groot werkten ambachtelijk, net als grootvader: repareren, stofferen en bekleden. Toen Henk in 1955 een ernstig ongeluk kreeg moest alles anders. Hij haalde zijn rijbewijs en ging de verkoop in. Dankzij die succesvolle ommezwaai bleef Van Tellingen bezig met meubelen, vloerbedekking en gordijnen, maar nu als leverancier. De zaak aan de Joubertlaan werd echter geen winkel. Het werd ‘Het Gesloten Huis’ genoemd: op afspraak kon men in de zaak komen kijken. Evert: “In 1966 ben ik in het bedrijf komen werken, nadat ik mijn diploma ‘meubel- en detailhandel’ had gehaald. Tot 1980 beleefde de zaak een enorme omzetgroei.

Toen mijn vrouw Gerrie en ik het bedrijf overnamen in 1982, hebben we er ‘E. van Tellingen Binnenhuisadviseur’ van gemaakt en we richten ons sindsdien zowel op de particuliereals op de projectmarkt. Leuk is dat we veel klanten hebben die al generaties lang door ons de woninginrichting laten doen. En niet alleen dat, als er een kast op maat gemaakt moet worden kunnen wij dat ook. Momenteel werken we met z’n drieën in de zaak. Zoon Simon werkt ook mee, hij heeft al een eigen klantenkring opgebouwd. Wie weet dat hij het stokje over een jaar of tien wil overnemen. Maar eerst moet er nog hard gewerkt worden. We zijn onze klanten op het gebied van tapijt, gordijnen en binnenzonwering, kortom alles op het gebied van woninginrichting, nog steeds graag van dienst.”

 Vrijstellingsbewijs voor het vervoer van meubelen.

 Grootvader Evert, grootmoeder en Henk van Tellingen voor het huis aan de Joubertlaan

49


Bedrijfsgegevens

Nessun Dorma Voor wakkere organisaties

Nessun Dorma: ‘Opdat niemand slape…’, de bekende aria van Puccini als bedrijfsnaam voor een organisatie die zoveel inspiratie geeft op het werk, dat je er goed wakker van wordt. Nessun Dorma is gevestigd in een prachtig witte villa uit 1898 aan de Utrechtseweg 111. De villa is lange tijd alleen woonhuis geweest. Toen in de jaren vijftig een fotograaf in het pand woonde, werd er beneden een studio gemaakt, die ook werd uitgebouwd. In de jaren zeventig is het bijna mis gegaan met het huis, een sekte die het huis op dat moment bewoonde, besloot zelf de verbouwing ter hand te nemen. Eva Beerends: “Na de sekte kwam er een ‘keukenboer’ in het huis, hij woonde met zijn vrouw boven,

50

Nessun Dorma Utrechtseweg 111 3702 AB Zeist 030 6939009 info@nessundorma.nl www.nessundorma.nl


de voorzetkeukens stonden allemaal beneden. Het liep niet zo goed met de keukens, want toen wij het huis kochten in 1999 stonden er allemaal keukens in de kelder die ‘over de datum’ waren.” Eva Beerends is de zeer ervaren organisatieadviseur en medeoprichter van Nessun Dorma. Naast haar staat Sylvia van Zanten, zij verzorgt alle voorwaarden om Eva en de netwerkpartners goed hun werk te kunnen laten doen.

van het gebouw. “Organisaties, bedrijven of coaches kunnen bij ons terecht voor een vergadering, workshop of training. Wij hebben daar heel geschikte ruimtes voor.” Over de toekomst is Eva Beerends duidelijk: “Nessun Dorma is dan, nog meer dan nu, een vanzelfsprekendheid voor organisaties om in te huren om ‘hun’ mensen door een verandering te loodsen en verder in beweging te krijgen. ‘Opdat niemand slape’! ”

Eva Beerends: “Ik studeerde onderwijskunde en werkte de afgelopen achttien jaar als trainer/coach en adviseur. En natuurlijk als ondernemer en manager. Ik ken de vraagstukken waar organisaties mee stoeien en help de ondernemers en bedrijven bij hun organisatieontwikkeling.” In 1989 is Eva met haar toenmalige compagnon voor zichzelf begonnen. Sinds die tijd is ze zelfstandig ondernemer. “De start was in Haarlem en via Utrecht kwamen we tien jaar geleden in Zeist terecht”, aldus een trotse Eva. In 2008 is het bedrijf gesplitst en is een deel van de organisatie verder gegaan in Den Bosch. Sylvia van Zanten werkt sinds 2004 bij Nessun Dorma, zij is de rechterhand van Eva. Er wordt ook veel samengewerkt met diverse netwerkpartners met aanvullende expertise. “Onze focus is nu meer van training en coaching naar transities in de organisatie gegaan. Het gaat ons nu niet meer puur om de vaardigheden, maar ook om alles wat er omheen zit. Mensen zitten in systemen, wij kijken naar het ‘binnenwerk’: wat moet er gebeuren om werkelijk blijvende veranderingen te bewerkstelligen. De methode komt voort uit diverse stromingen. Zowel een bedrijfskundige, cognitieve en gedragstherapeutische aanpak als een systemische. Dit laatste doen we met ‘opstellingen’. In dit geval organisatieopstellingen. Door deze methode voelen, zien en horen mensen waar ze staan in de organisatie en wat er speelt in het systeem. Daardoor wordt beweging mogelijk. De methode werkt met mensen van buiten (representanten), dus het is voor niemand bedreigend en voor iedereen herkenbaar.” Sylvia: “We hebben een grote trouwe klantenkring die via mond tot mond reclame bij ons is gekomen. We steken veel tijd en aandacht in de relatie met onze klanten. Daarnaast is het fijn dat ik overal van weet en we dus met korte lijnen werken.” Verder zorgt Sylvia voor het beheer

 Utrechtsche Straatweg in 1901 met links het pand van Nessun Dorma

51


Bedrijfsgegevens

Diergeneeskunde Dijkshoorn Maakt de patiënt beter en de eigenaar gelukkig

Diergeneeskunde Dijkshoorn Utrechtseweg 50 3704 HE Zeist 030 6954264

Aan de Utrechtseweg 50-52 is al meer dan dertig jaar de dierenkliniek van

dap@dijkshoorn.com www.dijkshoorn.com

Drs. Nico Dijkshoorn te vinden. De villa waar Dijkshoorn zijn praktijk startte in 1976, heette Vogelenzang en was een van de villa’s die in het begin van de twintigste eeuw aan de Utrechtse weg gebouwd werden. Aanvankelijk woonde de familie Dijkshoorn ook in de villa. Na een aantal jaren kon het andere gedeelte van de twee onder een kap gekocht worden en verhuisde de familie naar de Lyceumlaan, omdat in de kliniek de nodige verbouwingen noodzakelijk waren. “Ik ben geboren en getogen in Bergschenhoek aan de Rotte, mijn vader was boer. Veel zonen van boeren en slagers

52

werden veearts. Dat was ik aanvankelijk ook van plan. Maar ik kon bij de grote dieren toch niet genoeg mijn ei kwijt. Voor mij is de relatie met het dier ook erg belangrijk. In 1970 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht aan de faculteit Diergeneeskunde. Daar heb ik eerst zes jaar gewerkt en al snel stond ik er colleges te geven. Mijn missie is om zoveel mogelijk kennis door te geven aan


anderen, die kennis doe je op door grondig onderzoek te doen. Eerst onderzoek doen en daarna oplossen. Dermatologie, orthopedie en neurologie waren mijn specialisaties, maar daar is in de loop van de tijd veel bijgekomen. Toen ik me in Zeist vestigde als zelfstandige, was de behandeling van een circusbeer één van mijn eerste klussen. Ik was een van de weinigen die de behandeling aandurfde en ook aankon. Het was meteen een goede reclame voor mijn praktijk.” Dierenarts Dijkshoorn is landelijk bekend geworden door zijn publicaties over onder andere röntgendiagnostiek, heup- en elleboogdysplasie en het behandelen van orthopedische patiënten. Daarnaast was hij vijf jaar lang te zien op televisie, waarin hij met een dierenrubriek diergeneeskundige problemen voor een breed publiek toegankelijk maakte. Het is daarom niet vreemd dat mensen van heinde en verre met hun hond of kat naar dierenarts Dijkshoorn komen. “Ten eerste zitten we natuurlijk op een prima locatie, goed bereikbaar voor iedereen. Naast de locale eerstelijns patiënten hebben we veel tweedelijnspatienten, doorverwezen door een andere dierenarts, afkomstig uit alle hoeken van het land, zelfs uit Duitsland. Wij kunnen onderzoeken doen die zijzelf niet altijd kunnen uitvoeren. Eigenlijk is de kliniek een soort mini-ziekenhuis. We kunnen vrijwel alle operaties en onderzoeken doen. Wij kijken niet meer op van een politiehond die handboeien heeft doorgeslikt of een hangslot in zijn maag heeft. Vrij nieuw is onze ruimte voor ingewikkelde gehooronderzoeken.” ‘Wij’, dat zijn inmiddels vier dierenartsen en zes dierenartsassistentes. Allemaal keihard aan de slag voor baas en hond. “Het is zo’n leuk vak. De patiënt maken we beter en daardoor de eigenaar gelukkig. We gaan door het vuur voor het dier van ouderen. Een dier is zo belangrijk voor de oudere mens. Het zorgt voor aanspraak, beweging en vreugde. We gaan echt heel ver in de behandeling van dieren. We hebben nauwe banden met het

 De ‘bere’klus voor de pas gevestigde dierenarts

Zeister Dierentehuis, dieren die daar binnen komen worden onderzocht en heel goed behandeld.” “De komende tien jaar ga ik nog hard doorwerken. Ik doe er alles aan om zoveel mogelijk van mijn kennis door te geven aan anderen, hier, maar ook middels congressen, lezingen en publicaties”, aldus Nico Dijkshoorn.

 Villa Vogelenzang nu  en Villa Vogelenzang begin jaren vijftig

53


Bedrijfsgegevens

Ruijssenaars-Cretier Architectenburo Ieder zijn eigen jas

Ruijssenaars en Cretier Architecten Godfried van Seijstlaan 45 d/e 3703 BR Zeist 030 6919849

Vanaf 2004 vormen de heren Ruijssenaars en Cretier officieel één architectenbureau,

info@ruijssenaarscretier.nl

maar ze werken al vanaf 1969 samen. Die samenwerking begon bij architectenbureau Ten Houte-De Lange, dat een tijdlang op Boulevard 15a heeft gezeten. Henri Cretier: “Pieter en ik hebben dezelfde achtergrond. We hebben de ambachtsschool gedaan en we wilden timmerman worden. Ik deed de opleiding timmerman, tegelzetter en metselaar, maar in het laatste jaar werd ik afgekeurd in verband met fysieke problemen. Ik kon uiteindelijk terecht bij Ten Houte-De Lange en ging het werk doen (lichtdrukken) dat Pieter daar vóór mij had gedaan.”

54


Pieter Ruijssenaars: “Ik kon niet zo goed timmeren, maar wel goed tekenen. Bij Ten Houte-De Lange kon ik aan de slag maar toen ik naar militaire dienst moest stond mijn vervanger al klaar. Toen ik terugkwam kon ik gelukkig ook blijven. We hebben daar een aantal jaren samengewerkt. Henri begon na een paar jaar een bouwkundig tekenbureau. We bleven wel samenwerken waar het kon, want we vullen elkaar uitstekend aan. Onze karakters zijn wel verschillend, maar we kunnen elkaar goed hebben. Zo ben ik goed in het uitdenken en creëren en Henri spreekt de taal van de bouw.” In de avonduren hebben Cretier en Ruijssenaars de benodigde diploma’s gehaald. Pieter Ruijssenaars kon in 1994 het architectenbureau van Ten Houte-De Lange en diens partner Van der Pluym voortzetten. Vanaf die tijd werd er nog intensiever samengewerkt en in 2004 werd er een ruimte aan de Godfried van Seijstlaan gehuurd en daar zijn de heren, inclusief drie en vijf man personeel, gaan zitten. “We hebben samen acht personeelsleden. We waren te klein voor groot en te groot voor klein. Iedere morgen om tien uur drinken we samen koffie en om drie uur hebben we ook een moment samen. We hebben een platte organisatie: iedereen heeft een gelijkwaardige inzet naar vermogen”, aldus Henri Cretier.

een grote ervaring opgebouwd. De redenen voor hun succes zijn simpel te beschrijven maar voor menigeen vaak moeilijk uit te voeren, namelijk: luisteren, vragen wat de schoonmakers, begeleiders en bewoners van hun nieuwe huis vinden en je kunnen inleven in de behoeftes van de mens met een beperking. Voor Ruijssenaars en Cretier bestaat er geen grotere beloning dan de bewoner die zegt: “Hoe vind je mijn kamer? Mooi hè?” Of de uitnodiging voor de barbecue van de bewoners om hun nieuwe (t)huis in te wijden. Pieter Ruijssenaars: “Daar doen we het voor, niet voor onszelf, maar voor die mensen. We hangen niet naar status. Als we afspraken hebben met klanten dan bezoeken we ze ook thuis of op locatie, ons onderkomen doet er niet toe, het gaat om hen. We hebben ook al veertig jaar vaste klanten, we bouwen goede relaties op.” Pieter Ruijssenaars is aan de afronding van zijn carrière bezig. Hij trekt zich langzaamaan terug uit het bedrijf. Hij heeft nu een meer adviserende rol. Henri Cretier: “Wie weet ga ik weer met een ander een samenwerkingsverband aan. De tijd zal het leren.”

Ruijssenaars en Cretier hebben een specifiek werkgebied opgebouwd. Zo renoveren ze huizen en ontwerpen nieuwbouw voor particulieren, bedrijven en instellingen. Maar het overgrote deel van de opdrachten ligt in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Voorbeelden in de regio zijn: De Zonnehuizen Kind & Jeugd, Salvia, De Hondspol en Dijkhof. “Maar”, zegt Henri Cretier, “over het hele land zijn tekens van ons in het landschap.” In dit werkveld heeft Ruijssenaars-Cretier

55


Bedrijfsgegevens Sunny Camp

Sunny Camp

Slotlaan 177-179 3701 GD Zeist

Al bijna 55 jaar een begrip aan de Slotlaan

030 6916737

De naam klinkt modern en eigentijds: Sportspeciaalzaak Sunny Camp,

info@sunnycamp.nl www.sunnycamp.nl

al bijna 55 jaar te vinden aan de Slotlaan. De gebroeders Greeven, Ben en Geert, begonnen in 1955 in de avonduren met de verhuur van tenten, naast een fulltime baan. In de achtertuin werden een paar bungalowtenten opgezet die dienden als showroom. In 1963 besloten de broers zich te vestigen in een winkel aan de Slotlaan 178, waar de basis werd gelegd voor een allround sportwinkel. Sunny Camp begon met uitbreiding door de verkoop van sportartikelen. Het assortiment werd steeds breder: de outdoor- en wintersportartikelen volgden. Sunny Camp ontwikkelde

56

zich tot een allround sportspeciaalzaak met meer dan 300 verschillende modellen schoenen en alle (sport)jaargetijden in ĂŠĂŠn pand verenigd. Sunny Camp ging ook lokale sportverenigingen sponsoren. Ben Greeven sr. heeft zelf nooit in de winkel gestaan, maar schepte, door zijn idealisme en enthousiasme, wel de mogelijkheden voor zijn zoon Ben jr.


Ben jr.: “Sinds 1979 werk ik met veel enthousiasme in de winkel, mijn broers en zus zijn allemaal wat anders gaan doen. Na mijn studie psychologie heb ik allerlei ondernemers- en vakdiploma’s gehaald en sportspecialisaties gedaan. Vijf jaar geleden zijn we verhuisd naar een veel groter pand direct aan de overkant, aan de Slotlaan 177-179. Een ruimte drie keer zo groot met veel meer mogelijkheden, ook voor het personeel om zich verder te ontplooien. We hebben in de kelder een aparte buitensportafdeling met een groot assortiment aan kampeerartikelen, berg- en wandelschoenen en in de winter de skiafdeling. Daarnaast hebben we alles op het gebied van running, tennis, hockey, voetbal, wintersport en buitensport en we verkopen veel ballet-, zwem- en fitnesskleding. Kortom: we hebben van alles. Onlangs hebben we een nieuwe machine aangeschaft voor het onderhouden van ski’s en snowboards. De skiwerkplaats is hier op de eerste etage en niet meer op het industrieterrein van Zeist West, dat werkt veel efficiënter. Onlangs hebben we nog geïnvesteerd in een voetanalyse systeem. Speciaal voor klanten die aan hardlopen doen of adviezen nodig hebben bij voetproblemen en dergelijke. Het is belangrijk dat je goed schoeisel draagt. Een voetanalyse helpt je de juiste keuze te maken. Een van onze medewerkers heeft hiervoor de opleiding sportpodologie gedaan.” Sunny Camp heeft twintig personeelsleden in dienst en Ben en zijn partner Ineke hebben de dagelijkse leiding over het bedrijf. Ineke denkt en doet achter de schermen mee en helpt als het nodig is mee in de zaak. “Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het TV programma van RTL4, Snow Magazine met Daan Laroo, waarin wij al vier jaar skitips en adviezen over skischoenen en voetproblemen geven”, aldus een trotse Ineke.

Dat de familie Greeven de ondernemerszin in het bloed heeft, liet tante Truus Greeven zien toen zij in 1946 de eerste Chocolaterie begon aan de Slotlaan: Chocolaterie Greeven. Destijds een unieke winkel voor Zeist. Truus begon hier met de verkoop van snoep en chocolade. Generaties opgroeiende Zeistenaren brachten hun zakgeld naar deze bijzondere zaak. Ook Truus breidde haar assortiment uit en verkocht houten klompjes in kaboutermaat, maar ook gewone klompen, schorten met tulpen en kaarten met 'De groeten uit Zeist'. Verder Delfts blauw in alle soorten en maten en zelfs met Zeister opschrift. Zeker de laatste decennia was mevrouw Greeven zelf een instituut in haar winkel. Veel klanten kende ze bij naam. Op haar laatste levensdag deed ze zelf de winkeldeur voorgoed dicht. Mevrouw Greeven is op donderdag 11 juni 2009, op 95-jarige leeftijd, vanuit haar winkel begraven. De neven droegen haar over de Slotlaan naar de Sint Josephkerk. Daar is tijdens een Eucharistieviering afscheid genomen van een zeer bijzondere Zeister ondernemer.

 Zicht op de Slotlaan waar nu rechts Sunny Camp is gevestigd - 1948

57


Bedrijfsgegevens Apotheek van Zanten

Apotheek van Zanten

Slotlaan 312 3701 GX Zeist

Moderne deskundigheid achter nostalgisch antiek

030 6916956

Aan de Slotlaan op nummer 312 vindt u een heel bijzondere apotheek.

info@apotheekvanzanten.nl www.apotheekvanzanten.nl

Als je voor de pui staat en naar binnen kijkt waan je jezelf in het begin van de twintigste eeuw. Als je daadwerkelijk naar binnen gaat geloof je je ogen niet: je bènt in de tijd teruggekeerd! Totdat er een heel moderne jonge vrouw aan je vraagt waar ze je mee van dienst kan zijn. Als je beter kijkt zie je dat zich achter haar een heel moderne apotheek bevindt.

58


In 1914 vestigde de net afgestudeerde Dirk van Zanten zich aan de Slotlaan. Van Zanten was een belezen, wijs, maar ook heel sociale man, hij heeft veel voor de Universiteit, voor het Christelijk Lyceum en voor de Zeister bevolking betekend. Hij was jarenlang scheikundeleraar en schreef in die tijd twee scheikundeboekjes voor school. Voor Zeist maakte hij zich verdienstelijk door te werken als scheikundige bij de Gemeentelijke Keuringsdienst, de Rijkskeuringsdienst en de Gezondheidscommissie. Dirk van Zanten was een duizendpoot en een apotheker ‘pur sang’. Hij bereidde zijn eigen tincturen, siropen, haksels en ampullen. In de jaren dertig startte Dirk van Zanten een tweede apotheek op de hoek Nicolaas Beetslaan/Jacob Catslaan. De huidige Van Lennep Apotheek. Dochter Mies, ook apotheker, ging in die apotheek werken om haar proeve van bekwaamheid af te leggen. Van Zanten overleed in 1953, dochter Mies nam de apotheek aan de Slotlaan over en kocht het pand op nummer 310 erbij. Dat was geen overbodige luxe, de apotheek kampte met een groot ruimtegebrek.

 Slotlaan hoek Stationsplein met Apotheek van Zanten 1982

we ook, een nuttig en aangenaam uitje. Onze klanten komen uit Zeist en omgeving. Vanaf mijn aanstelling ben ik me gaan bezig houden met de verzorgings- en verpleeghuizen. Lange tijd was ik toezichthoudend apotheker bij Verpleeghuis Bovenwegen. Toen het Baxtersysteem zijn intrede deed, de zakjes met medicijnen op een grote rol, ben ik dat ook bij onze clientèle onder de verpleeghuizen gaan helpen invoeren.” In 2007 droeg Ernest Evers Apotheek van Zanten over aan zoon Bas, de vijfde generatie apotheker in de familie, en Alex Lamine. Bas is de apotheker in de ‘binnendienst’ en Alex in de ‘buitendienst’, hij verzorgt het contact met de verpleeghui-zen. Alex en Bas: “We blijven het bedrijf op dezelfde manier voortzetten, in de geest van Van Zanten. Met kwaliteit en service voorop.”

Toen Ernest Evers, de vierde generatie apotheker in zijn familie, in 1974 als werkstudent bij Mies Dijkhuis-Van Zanten aan de slag kon in de apotheek, was het een relatief rustige tijd. Dat veranderde toen in de jaren tachtig de computer zijn intrede deed. Mag de buitenkant en de publieksruimte nog de nodige nostalgie oproepen, achter de houten toonbanken, inmiddels wel 15 cm. hoger in verband met ARBO wetgeving, werd steeds vernieuwd en ging men mee met de veranderingen op het gebied van farmacie en automatisering. Mies zag de computer met lede ogen haar werkterrein binnen komen, ze wilde er niet aan. Ze droeg de zaak over aan Ernest Evers, die de apotheek meerdere malen moderniseerde in de jaren negentig. Ernest Evers: “Inmiddels werkte ik hier in 2004, het negentig jarig jubileum van Apotheek van Zanten, ook al dertig jaar als apotheker. Veel personeel werkt hier trouwens al erg lang. We hebben een hecht team. We organiseren regelmatig iets met elkaar. Nog niet zo lang geleden een fietstocht langs alle bezorgadressen, want dat doen

59


Bedrijfsgegevens Tuincentrum Van Ee

Tuincentrum Van Ee

Arnhemsebovenweg 15 b 3708 AA Zeist

Daar waar de tuinhobby begint...

030 691 8301

Eigenlijk was C. M. (Cornelis Marinus) van Ee al jaren bezig als hovenier, maar het officiële

info@tcvanee.nl www.tcvanee.nl

inschrijvingsjaar bij de Kamer van Koophandel is 1947. ‘C.M. van Ee, aanleg en onderhoud van tuinen’, zat aanvankelijk aan de Kroostweg, in buurtgemeenschap ‘de Kroost’.

 Uit 125 jaar Groei en Bloei afdeling Zeist

60

Zijn zoon Marinus, nu Van Ee sr., weet het nog goed: “Toen de baas van mijn vader niet terug kwam uit de oorlog, vroegen de klanten aan mijn vader of hij hun tuin kon onderhouden. Eerst deed mijn vader dat niet officieel, maar het liep zo goed dat hij uiteindelijk voor zichzelf is begonnen. Hij had weekklanten en werd per uur betaald. Hij begon met een kruiwagen, hark, schoffel en grasmaai-


machine, maar toen de zaken beter gingen kon er een bakfiets vanaf. Het werd daardoor ook mogelijk om klanten, die wat verder weg woonden, te bedienen. Ik ben na de middelbare school en de hoveniersvakschool bij mijn vader gaan werken. Op mijn 21e werd ik medefirmant bij de VOF.” In 1955 werd de bakfiets ingeruild voor een VW kever met aanhanger. Het werkgebied was inmiddels Zeist, Driebergen en Huis ter Heide. “Mijn vader kon op een gegeven moment een zandgroeve huren van een wegenbouwer. Daar is hij met mijn zus planten gaan kweken. Toen dat wat te omslachtig werd is hij achter in de tuin verder gegaan, we hadden thuis inmiddels een dubbele tuin en een kas. Ik hield me bezig met tuinaanleg en -onderhoud.” In 1975 stapte C.M. van Ee uit het bedrijf. Aan de Arnhemsebovenweg zat de kwekerij van de gebroeders Feil. In 1976 kon Van Ee die locatie overnemen. Het is sindsdien de plek waar ‘Tuincentrum van Ee’ is gevestigd. De Arnhemsebovenweg is al eeuwenlang een doorgaande weg. Een betere plek voor een tuincentrum op de Utrechtse Heuvelrug bestaat niet. “Mijn vader was trots toen ik die kwekerij overnam. Hij had er zelf nog gewerkt.” De zaken gingen goed en het tuincentrum werd uitgebreid. In de jaren tachtig is Richard, de derde generatie Van Ee in de zaak gekomen. “Eerst zaten alle drie de kinderen in de VOF, mijn jongste zoon en mijn dochter zijn er op een gegeven moment uitgestapt. Richard ging van kleins af aan met mij mee. Hij kreeg regelmatig vrij van school als er iets bijzonders te doen was. Zo moesten we eens een enorme beukenboom vellen. Een grote klus, alles ging toen nog handmatig. Richard zat op de eerste rang!”

Tuincentrum Van Ee heeft twee afdelingen, een hoveniersbedrijf en een tuincentrum. Van Ee sr. doet de organisatie van de buitendienst. In de praktijk betekent het dat een bedrijfsleider, die overigens al jaren bij Van Ee werkt, met zes andere hoveniers tuinen aanlegt en onderhoudt. Richard en Annemarie hebben de leiding over het tuincentrum. Zij hebben zeven tot negen personeelsleden. Ook de zoon van Richard en Annemarie, Guido, helpt in het tuincentrum. Hij houdt zich bezig met de website en de vijver- en vissenafdeling. Van Ee heeft klanten die nog uit de begintijd van C.M. van Ee komen. Particulieren, instellingen en gemeenten maken deel uit van het klantenbestand. De Heidetuin in Driebergen en de patio’s van Rabobank Midden Nederland worden onderhouden door Van Ee. “Het is een prachtig vak, maar je moet wel gezond zijn. Zes dagen in de week valt niet mee.” Van Ee senior is aan het afbouwen. Over de toekomst maakt hij zich geen zorgen: “Wij gaan lekker op dezelfde voet verder.”

 Arnhemsebovenweg met links de ingang van Van Ee, omstreeks 1950.

61


Bedrijfsgegevens VDGC

VDGC

Huis ter Heideweg 12 3705 LZ Zeist

Accountants en Belastingadviseurs

030 6923024

De geschiedenis van dit kantoor begint in Amersfoort, waar Theo Buitenhuis in 1946 een

iwww.vdgc.nl info@vdgc.nl

financieel-advieskantoor startte. Een goede tijd, want Nederland was bezig aan de wederopbouw van haar economie. Het ging Theo Buitenhuis dan ook voor de wind. Na een zakelijk partnerschap aan te zijn gegaan met Jan van Asselt verhuisde het kantoor naar Driebergen en later, in 1973, naar een pand aan de Prins Hendriklaan in Zeist. Het kantoor bouwde in de loop der jaren een goede naam op en de maatschap kon worden uitgebreid. Dat gebeurde met de toetreding van Richard Geurtsen in 1986 en in 1989 met het samenwerkingsverband dat werd aangegaan met

62

Accountantskantoor G.B. van Delft uit Zeist. De naam werd Van Delft en Geurtsen. In de jaren tachtig had het kantoor zeven medewerkers, maar door groei en samenwerking klom dit aantal gestaag tot ruim dertig vandaag de dag. In 1996 kwam Wilco Roebersen de maatschap versterken en daarmee kreeg de naam de toevoeging ‘en Co’. De reputatie van het onafhankelijke accountants- en belas-


tingkantoor groeide met de jaren, daardoor werd de behuizing aan de Prins Hendriklaan te klein. In 2002 werd er verhuisd naar een nieuwe en ruimere vestiging aan de Huis ter Heideweg 12. Ook de naam werd veranderd, ‘Van Delft Geurtsen en Co’ werd ‘VDGC Accountants en Belasting-adviseurs’. In deze roerige tijd trad Bert Moll toe tot de maatschap (2001) en trad Gerard van Delft uit (2003). Bert Moll: “Net als Gerard vinden wij het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen hebben wij hoog in het vaandel. Wij doen veel nevenactiviteiten, stimuleren diverse clubs en zijn actief lid van Zakelijk Zeist en Samen voor Zeist. Ook privé zijn we maatschappelijk op verschillende terreinen actief.” In 2004 werd met het toetreden van Hans van Dijk de huidige samenstelling van de maatschap bereikt. Het team van VDGC is hecht. Een tweetal personeelsleden werkt al bijna veertig jaar voor VDGC. Bert Moll: “Wij zijn dan wel de partners, maar we gaan voor een harmonieus geheel. Doordat we een platte organisatie zijn met korte lijnen is een goede samenwerking bereikt. Het doel van veel accountants is om verder te groeien, bij ons kan dat. Onze hele organisatie is zeer kwaliteitsbewust. We hebben hoog opgeleid personeel, veel afgestudeerde accountants en

 Hans van Dijk

 Bert Moll

fiscalisten. Door permanente educatie blijft de organisatie up-to-date. Daardoor kunnen wij onze cliënten, die uit de regio maar ook uit het hele land komen, van a tot z van dienst zijn.” VDGC heeft haar cliënten veel te bieden, veel meer dan alleen het opstellen van jaarrekeningen, controles en het uitwerken van administraties. Ook estate planning en overig advieswerk hoort bij het takenpakket. VDGC loopt voorop als het om automatisering en internetdienstverlening gaat. Hans van Dijk: “De salarisadministratie gebeurt nu al vaak via internet. De relatie bepaalt in welke mate ondersteuning gewenst is.” De accountants en belastingadviseurs van VDGC zijn ondernemers onder de ondernemers. Ze denken mee met de relaties voor wie ze werken en zijn flexibel. Bert Moll: “Over tien jaar zal het vak erg veranderd zijn. Wij gaan daar pro actief mee om. Het advieswerk zal nog belangrijker gaan worden. Wij zien onszelf als intermediair tussen verschillende instellingen zoals de Kamer van Koophandel, banken en de Belastingdienst. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

 Sixma State aan de Prins Hendriklaan,gezien vanuit de Boschlaan - 1925 Sixma State aan de Prins Hendriklaan in 1995, de vestiging van VDGC tot 2002 

63


Bedrijfsgegevens

Kasteel ’t Kerckebosch Zeist Why settle for less?

Kasteel ’t Kerckebosch Zeist Arnhemsebovenweg 31 3708 AA Zeist 030 6926666

Het neogotische Kasteel ‘t Kerckebosch is gebouwd

kerckebosch@bilderberg.nl www.bilderberg.nl

in het begin van de twintigste eeuw (1904). Jonkheer Lintelo de Geer was opdrachtgever, hij wilde graag een passend gebouw voor zijn verzamelde antieke gebruiksvoorwerpen en ornamenten. De jonkheer was erg geïnteresseerd in architectuur en door tips van de gebroeders Becker, bekende antiquairs in Zeist, wist hij veel oude materialen aan te kopen die vrijgekomen waren bij restauraties van kerken, kloosters en kastelen. Veel materialen werden gebruikt in de bouw en aankleding van het kasteel. Zo zijn er bijvoorbeeld twee oude deuren uit de Dom van Utrecht in gebruik en zijn er

64

biechtstoelen en kerkbankjes als lambrisering in een muur gemetseld. In de kasteelhal is een bijzondere dubbele haard, die de jonkheer in Frankrijk op de kop had getikt. Boven de ingang bevindt zich het wapen van de familie De Geer: de achtergrond bestaat uit ruiten (‘geren’ in heraldiek) met eronder de spreuk Non Sans Cause (Niet zonder oorzaak).


Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis verkocht en verbouwd. Het interieur werd aangepast aan de nieuwe bestemming van hotel-restaurant. Vandaag de dag is Kasteel ’t Kerckebosch onderdeel van Bilderberg Hotels en Restaurants. Kasteel ’t Kerckebosch is kleinschalig, sfeervol en ligt prachtig verscholen in de bossen van landelijk Zeist. Heel centraal voor zakelijk en particulier Nederland. Op het Kasteel kan men trouwen, vergaderen, heerlijk eten en natuurlijk ook vorstelijk overnachten. Alles met de stijl en allure die men van een verblijf in een kasteel mag verwachten. De combinatie van klassiek kasteel en modern uitgeruste vergaderfaciliteiten maakt ’t Kerckebosch uniek. Joeri Nuyten is per september 2009 de General Manager en Gastheer van Bilderberg Kasteel ‘t Kerckebosch. Nuyten heeft een behoorlijke staat van dienst en werkt al een aantal jaar voor de Bilderberg organisatie. Voordat hij door de organisatie van Bilderberg naar Zeist werd gehaald, werkte hij bijna vijf jaar in het restaurant ‘De Kersentuin’ te Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor het uitdenken en opzetten van het totale restaurantconcept. Nuyten slaagde erin om de bekende televisiekok Cas Spijkers te contracteren met 'Chez Cas in De Kersentuin'. Dit met medewerking van Princess. Net na een ingrijpende verbouwing/restauratie ging Spijkers aan de slag. Joeri Nuyten: “Dat was natuurlijk prachtige reclame. ‘De Kersentuin’ stond weer op de kaart.” “De Bilderberg organisatie heeft mij naar ‘t Kerckebosch gehaald omdat de visie over dit hotel-restaurant veranderd is. Eerst lag de nadruk op het hotel: de activiteiten die werden ontplooid waren ten behoeve van het hotel. Vandaag de dag is die visie omgedraaid: het kasteel met de vergaderruimtes en de twee restaurants kan zichzelf verkopen met bruiloften, vergaderingen, partijen en culinair genieten. Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan om te overnachten. Met ongeveer vijftig collega’s zijn we aan de slag om Kasteel ’t Kerckebosch nog huiselijker te maken. Daarvoor overleggen we veel met elkaar. We willen met elkaar die draai zo goed mogelijk maken daarom ben ik veel te vinden op de werkvloer en weinig op kantoor. We zijn een hecht, jong team en ook jong van geest. Voor ons is de gast de graadmeter voor ons succes. Als ze met een glimlach de deur uitlopen en later weer terugkomen is onze missie geslaagd."

65


Bedrijfsgegevens Liko ontwerp & realisatie

Liko ontwerp & realisatie

Rozenstraat 8 3702 VN Zeist

Ons werk is weten dat flauwekul niet werkt

030 6919009

De Rozenstraat 8, een karakteristiek hoekpand uit 1909,

info@likocreatie.nl www.likocreatie.nl

is al vele jaren in gebruik als winkel of bedrijfspand. Zo hebben er onder andere een smederij en een slager gezeten. In de kelder zijn de oude pekelbakken van de slager nog als stille getuigen aanwezig.  De Rozenstraat met rechts op de hoek het pand van Liko ontwerp & realisatie. Door de jaren heen is de aanblik van de straat veranderd, het pand is vrijwel gelijk gebleven. 1929

66

Al tientallen jaren is het pand het onderkomen van Liko, gestart door Cees van Leeuwen in een schuur achter zijn huis. Hij vestigde het bedrijf eind jaren zestig aan de Rozenstraat. De naam Liko stond oorspronkelijk voor: ‘Lint en Klein Offset drukkerij’.


 De oude 'lintdrukpers' waar het allemaal mee begon is nog steeds in het bedrijf te vinden

In 1995 nam Koen Wilgehof het bedrijf over van Van Leeuwen. “Omdat het accent van het bedrijf verschoven is naar meer conceptvormend, staat de naam Liko inmiddels voor Lieve Koen”, zegt Koen gekscherend. Waren de klaten in het begin overwegend kleine bedrijven, winkeliers en verenigingen, door de jaren heen is het klantenbestand verder uitgebouwd. Inmiddels heeft Liko al jaren de naam betrokken te zijn bij haar klanten en voeren zij een hoog service- en kwaliteitsniveau. Dat zorgt er voor dat Liko, naast het lokale en regionale MKB en de overheid en semi-overheid, ook het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren, Pioneer en het Van Gogh Museum tot haar klanten mag rekenen. Ondanks dat Liko relatief kleinschalig is, realiseert het ook grote producties. Hiervoor gebruikt Liko een grote schare van freelancers en collega-bedrijven die om het bedrijf heen verzameld zijn en die op projectbasis ingehuurd worden. Elk met een eigen specialiteit. “Daardoor blijven de kosten per project relatief laag terwijl de flexibiliteit en kennis hoog is”, aldus Koen.

passie. Voor mij staat voorop dat je probeert te denken vanuit de klant van de klant. Hoe wil mijn klant door zijn doelgroep worden gelezen en gezien? Een ondernemer is vaak geneigd om te zeggen en te schrijven wat hij zelf belangrijk vindt. Op die manier gaat hij volgens mij voorbij aan de behoefte van zijn klant. Door onze bedrijfsfilosofie zijn wij in staat een presentatie te maken, die past bij de ondernemer en die op de goede manier gelezen wordt.” Liko blijkt daar goed in te zijn, want juist door die bedrijfsfilosofie is Liko in staat om door te dringen tot de essentie bij haar klanten. “We krijgen er in januari 2010 een nieuwe poot bij in de vorm van BBO, dat staat voor Brand Builders Origin. BBO is een bureau dat zich expliciet bezig houdt met het onder de aandacht brengen van producten, diensten en merken. Vragen als: wat is de doelgroep? wat is de meerwaarde van mijn product of dienst? en hoe wil ik gezien worden?, zijn hierbij essentieel. In de toekomst zal BBO zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met het uitdenken, plannen en realiseren van onder andere presentaties en campagnes, terwijl Liko blijft doen waar zij goed in is; het ontwerpen, vormgeven en daadwerkelijk realiseren van grafische- en interactieve media.”

Sinds een jaar hanteert Liko een andere ondertitel: ‘ontwerp en realisatie’. De werkzaamheden zijn verschoven van de productie naar advies en ontwerp. “De vlag dekte de lading niet meer sinds we uitdragen dat Liko naast de productie ook het ontwerpen serieus tot haar taken rekent. Onze klanten zijn meegegaan in dat proces. We krijgen veel aanvragen voor een compleet traject en bieden dat ook. Van idee tot en met realisatie op een digitale of analoge manier. Van boek, folder, posters en flyers tot aan internetsites en andere interactieve toepassingen.” Wat is de bedrijfsfilosofie van Liko? Koen: “Ik kom van oorsprong uit de ‘creatieve hoek’, eigenlijk ben ik bij toeval in het drukwerk terechtgekomen. Het ontwerpen van huisstijlen, bedrijfspresentaties en campagnes kwam er steeds meer bij, want daar ligt een groot deel van mijn

67


Bedrijfsgegevens Eldermans & Geerts Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist 030 2332218 post@eldermans-geerts.nl www.eldermans-geerts.nl

Eldermans & Geerts Advocaten Kennis van wetgeving en rechterlijke uitspraken vormt de basis van onze advocatenpraktijk

ď‚ De Driebergse Straatweg ter hoogte van de voormalige buitenplaats Tallyho Cottage, rond 1905.

68


In de monumentale neorenaissance villa Nye Wilp aan de Driebergseweg 16c is sinds 2007 het advocatenkantoor Eldermans & Geerts gevestigd. De villa vormt een onderdeel van een rijtje van oorspronkelijk vier villa’s die allemaal rond dezelfde tijd gebouwd zijn - eind negentiende eeuw - op het grondgebied van de voormalige buitenplaats Tallyho Cottage. Nye Wilp werd van 1892 tot 1922 bewoond door mevrouw Schimmelpenninck van der Oye-Alter. Daarna heeft tot in de jaren zestig de familie Pont het huis bewoond. Vanaf 1974 was de villa Nye Wilp in handen van Houdringe BV, een dochteronderneming van Grontmij NV. Houdringe had plannen om een nieuw kantoor te bouwen aan de Utrechtseweg. Dit terrein was eigendom van de familie Pluijmackers. Volgens de heer Grijns, die jaren voor Houdringe gewerkt heeft en als rentmeester optrad voor de familie Pluijmackers, was er sprake van een ruil van grond en pand. De weduwe Pluijmackers (en later haar zoon) werd eigenaar van Nye Wilp en Grontmij kreeg het terrein aan de Utrechtseweg om nieuwbouw te kunnen realiseren. In de jaren tachtig streek de Vogelbescherming neer op de Driebergseweg 16c. Het pand met bijgebouw en bostuin was tot 2007 haar domein. Er was een kantoor, een winkel en een inrichting voor educatieve doeleinden. Een en ander werd gehuurd van de familie Pluijmackers.

ď‚ Burgemeester Stolk opent de nieuwe behuizing van de Vogelbescherming aan de Driebergseweg door het onthullen van een bord in de tuin.

69


Bas Eldermans en Lex Geerts zijn de oprichters van het advocatenkantoor. Eldermans studeerde in 1979 af en begon een kantoor in Utrecht. Samen met Geerts die als advocaat begon in Amersfoort werd in 1986 Eldermans & Geerts Advocaten opgericht. “Vanaf 1986 hielden wij kantoor aan de Maliebaan in Utrecht. Onze klantenkring kwam uit heel Nederland, dus een echte binding met de stad hadden wij niet. Wij woonden allemaal al op de Utrechtse Heuvelrug, dus toen wij dit pand in het oog kregen hebben wij gevraagd of wij het konden kopen. Dat kon in eerste instantie niet, maar na een tijdje was er toch interesse. We hebben niet geaarzeld en zijn verhuisd, na een restauratie van vijf maanden. De Vogelbescherming verhuisde naar het voormalige pand van het Wereld Natuur Fonds, terwijl het Wereld Natuur Fonds verderop op de Driebergseweg is neergestreken”, aldus Geerts. “Met negen advocaten en vijf ondersteunende medewerkers zijn wij het grootste advocatenkantoor in Zeist én op de Utrechtse Heuvelrug. Alle advocaten hebben hun eigen specialisme, samen zijn wij van veel markten thuis. Het kantoor adviseert veel ondernemingen in het MKB en daarnaast vrije beroepsbeoefenaren in de zorg. Eigenlijk is dat in de jaren tachtig begonnen met het bijstaan van fysiotherapeuten. Daarna kwamen ook apothekers en huisartsen om onze bijstand vragen. Nu zijn wij gespecialiseerd in alle wetgeving rond de zorg. Natuurlijk zijn er nog tal van andere rechtsgebieden waarop de advocaten van Eldermans & Geerts werkzaam zijn. Het kantoor biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van vennootschapsen ondernemingsrecht, arbeids- en huurrecht, familie- en erfrecht, contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Alle civielrechtelijke onderwerpen kunnen dus worden behandeld. Het verloop onder het personeel is gering. We hebben een goed team, qua leeftijd gemêleerd, van begin twintig tot begin zestig. Geregeld doen we iets leuks en er is een goede balans tussen privé en werk. Wat de toekomst betreft hebben we ruimte om te groeien. Op de Maliebaan kon dat niet, maar hier wel. We hebben veel te bieden, zijn allround en hebben veel kennis en ervaring. We hebben het allemaal goed naar ons zin. De komende jaren gaan we door op de ingeslagen weg”, aldus Guido Dietz, de derde in de rij van negen advocaten.

70


71


Bedrijfsgegevens MeanderOmnium

MeanderOmnium

’t Noorderpunt Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Ondernemend in welzijn

030 6940400

MeanderOmnium is de brede welzijnsorganisatie

info@meanderomnium.nl www.meanderomnium.nl

in de gemeente Zeist. Het centraal bureau is gevestigd aan de Laan van Vollenhove, in het sociaal cultureel centrum ‘t Noorderpunt. “Dit gebouw staat er nu bijna twintig jaar”, aldus directeur Hans de Bree, “daarvoor stond op deze plek een houten gebouw als tijdelijk onderkomen van de winkels, die later in winkelcentrum Vollenhove een plek kregen.”

72


“Verspreid over Zeist zijn er zo’n vijftien locaties, van waaruit wij diverse activiteiten voor jong en oud uitvoeren. In dit gebouw zijn financiële en ondersteunende stafdiensten gehuisvest. Ook is er ook een peuterspeelzaal en worden er activiteiten voor ouderen georganiseerd. Van Meer Bewegen voor Ouderen, bewonersbijeenkomsten, bridgen tot Marokkaanse bruiloften en sinterklaasviering voor de kinderen. Wij zitten er midden in. Dat werkt heel leuk, je ziet waarvoor je bezig bent.” Stichting Meander ontstond in 1998 uit een fusie van zeven welzijnsinstellingen, gericht op jeugd, jongeren en volwassenen. De naam Meander is destijds naar voren gekomen uit een prijsvraag onder de Zeister bevolking. Meander staat voor een meanderende (slingerende) rivier door de samenleving van Zeist. Stichting Omnium is in 1998 ook ontstaan uit een fusie, maar dan van drie organisaties voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vanaf 2003 werkten de beide stichtingen al samen en in 2004 kwam er één bestuur. Op 1 juli 2006 zijn Meander en Omnium gefuseerd en kreeg het de naam MeanderOmnium. Dat betekent dat de nieuwe stichting welzijnactiviteiten uitvoert voor inwoners van alle leeftijden: van 2 tot over de 100 jaar. MeanderOmnium kent vier sectoren. Sector Jeugd (van 2 tot 12 jaar) waaronder peuterspeelzalen, opstapprojecten en kinderwerk. Sector Jongeren van 12 tot 23 jaar: voor hen is er onder andere de JongerenBusZ, sportactiviteiten in de wijken en het poppodium De Peppel. Dan is er de sector Volwassenen waaronder opbouwwerk, buurtbemiddeling, vrijwilligerswerk. En last but not least: de sector Ouderen. Gelet op de toenemende vergrijzing en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen

heeft deze groep de laatste jaren veel aandacht. Voor het uitvoeren van alle diensten en activiteiten heeft MeanderOmnium ruim 100 beroepskrachten en zo’n 400 enthousiaste vrijwilligers. Hans de Bree komt van oorsprong uit Rotterdam. Toen hij in 1971 een dagopleiding bij de sociale academie De Horst in Driebergen ging volgen verhuisde hij naar Zeist. Na zijn studie werkte Hans voor welzijnsinstellingen in Utrecht, Hilversum en Apeldoorn. In 2000 begon hij als directeur van Meander in Zeist. “Ik ben van mening dat je dit werk het beste kunt doen als je hier ook woont. Je maakt dan uit van die samenleving en weet wat er speelt. Dat is een pluspunt.” Sandra Voskens werkt vanaf 2002 bij MeanderOmnium en begon met het geven van fietslessen aan vrouwen. Nu is ze een onmisbare kracht in de organisatie. Hans noemt haar gekscherend ‘het schaap met de vijf poten’. Sandra legt de nadruk op de bijna vierhonderd betrokken vrijwilligers die, zoals zij zegt: “onmisbaar zijn bij de uitvoering van onze activiteiten. Fantastisch hoe al deze mensen zich inzetten voor de medeburger. Er is zelfs een vrijwilliger van bijna 90 jaar.” MeanderOmnium is een laagdrempelige en platte organisatie die voor het overgrote deel gesubsidieerd wordt door de gemeente Zeist. We hebben met veel organisatie nauwe banden, zoals met zorginstellingen en woningcorporaties. Hans de Bree: “Welzijn vervult een belangrijke functie. Met onze activiteiten willen we bereiken dat burgers kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. We werken samen met veel partijen zoals we doen in wijkteams. Daarbij spelen we in op vragen en wensen van burgers. MeanderOmnium is aanwezig in de haarvaten van de samenleving.”

73


Bedrijfsgegevens Stadsmagazine Schitterend Zeist

Schitterend Zeist

Slotlaan 235 3701 GE Zeist

Omdat Zeist Schitterende bedrijven heeft…

06 1203 8872

Aan de Slotlaan op nummer 235 is het kantoor van ‘Yvette Hensen Stadsmagazine

verkoop@schitterendzeist.nl www.schitterendzeist.nl

Schitterend Zeist’ gevestigd. Boven, waar ooit de Bonneterie en nu Jac Hensen zit, is het tegen de vijftiende van iedere maand weer een druk gebel en geregel om de laatste puntjes op de 'i' te krijgen van het inmiddels zeer bekende magazine. Het lijkt zelfs wel of Yvette al jaren in de Zeistergemeenschap aanwezig is. Zo goed kent zij de stad en haar ondernemers. Yvette komt van oorsprong uit Enschede, een grote stad uit het oosten van Nederland. Haar jeugd heeft ze doorgebracht in Hoevelaken, een klein dorp onder de rook

74

van Amersfoort. Aan het Eemland College Noord in Amersfoort heeft zij zowel haar HAVO als VWO diploma gehaald om vervolgens te gaan studeren in Amsterdam. Vijf jaar


bedienen. Hen helpen hun bedrijfsdoellang heeft zij genoten van het studenstellingen te verwezenlijken met een tenbestaan om in 1995 haar bul in de vernieuwend en ander medium dan de Europese Studies en Spaanse taal- en krant. Daarbij was jarenlang mijn droom letterkunde halen. Al tijdens haar afstuom een eigen magazine te maken. Het is deren kreeg zij de mogelijkheid om bij een huis- aan- huis verspreid stadsmaeen gerenommeerde touroperator “Arke gazine geworden dat ik als zelfstandig Reizen” de inkoop te gaan doen. Het uitgever en ondernemer al weer enkele was dan ook een logische stap om na jaren maak. Schitterend Zeist werd in haar studie uiteindelijk te gaan verapril 2007 voor het eerst huis- aan- huis huizen naar Enschede waar het hoofdverspreid in de hele gemeente Zeist. kantoor van Arke zich bevindt. Yvette: Inmiddels heeft Schitterend Zeist zijn plaats “De eerste paar jaren waren heerlijk, als lokaal medium definitief veroverd met ik voelde mij als een vis in het water. een flink groeiend aantal lezers. Ook de Ik heb hier echt geleerd wat inkopen website genereert gemiddeld zo'n 11000 en productmanagement inhoudt en ik unieke bezoekers per maand. kon gebruik maken van mijn talenkenMijn laatste project is dit Jaarboek waarbij nis. Alles ging namelijk in het Spaans. ondernemers vanuit hun historische achterUiteindelijk begon de heimwee toch te groeien. grond naar de actualiteit worden geportretteerd. Een uniek Ik was namelijk 30 weken per jaar in het buitenland en medium waarbij u een kijkje in de keuken van een bedrijf miste mijn sociale contacten in Amsterdam. Dat is de reden wordt gegund en waarin de ondernemers worden vereeudat ik in 1998 besloot mijn baan op te zeggen en weer wigd.” Voor Yvette wellicht een leuke opstap voor een toeterug te verhuizen naar Amsterdam.” komstig nieuw project? Niet lang daarna solliciteerde Yvette bij ITT, een van de grootste Uitgevers binnen de zakelijke markt en het huidige VNU, waar zij in oktober 1998 in dienst is getreden Decembe r 2009, nr 29 als Accountmanager. Zes jaar lang heeft zij hier verschillende functies vervuld van trainer/coach tot regiomanager. Van de tijdschriften en bladen is Yvette in 2003 overgegaan naar de krant: De Telegraaf. 9, nr 28 November 200 Hier was zij verantwoordelijk voor het opzetten van de succesvolle internet site woonkrant.nl, welke destijds als eerste concurrent van het huidige Funda in het leven icolaas Intocht Sint N werd geroepen. In datzelfde jaar verhuisde Yvette naar Zeist. Yvette Hensen: "Het ondernemen is mij FAIRTRAD E ONDER SCHEIDIN met de paplepel ingegoten. Van oudsher G FIGI W IJ W EN kom ik uit een ondernemersfamilie die zijn GILDE ZEIST SchitterendSEN U sporen heeft verdiend in de textiel. Nadat ik e in 2003 naar Zeist ben verhuisd, begon mijn F KERSTCO e e stdagen NCE ZEISTER Schitter MANNENRT KOOR ondernemersbloed te kriebelen. Na jaren voor Austerlitend winkelen in z, Huis te Zeist, Den r Heide en Bosc Dolder, De Telegraaf en VNU te hebben gewerkt met h & Duin kranten en mediabladen, wilde ik graag de n Dolder, De , ist Ze in nkelen Duin Schitterend wiis ter Heide en Bosch & (kleine) ondernemers in mijn eigen regio Zeist Austerlitz, Hu ELPAD Schitteren

d Zeist dec

. 2009.in

dd 1

18-11-200

9 10:49: 39

WAND G IN DE BUNSIN

Schitterend Zeist

nov. 2009.indd

1

10:53:45 21-10-2009

75


Over de makers V.l.n.r.; Koen Wilgehof - Yvette Hensen - Vera Vandervesse (gehurkt) - Annet Werkhoven

Koen Wilgehof Koens eigengereide visie op het benaderen van en samenwerken met opdrachtgevers, was er de oorzaak van dat hij begin 1991 drukkerij Liko overnam. Een kleine drukkerij in het centrum van Zeist, die mogelijkheden bood zijn eigen ideeën in klantbenadering te gaan ontwikkelen. Door het totaalconcept van ontwerpstudio en productiebedrijf, waarmee Liko zijn cliënten is gaan bedienen, veranderde het bedrijf alras in Liko grafisch bedrijf en later in Liko ontwerp & realisatie. De wens om ook een studio naast de drukkerij te starten werd ingegeven door het verlangen naar het creëren van mooie, evenwichtige en krachtige ontwerpen, die in één oogopslag de visie en stijl van de opdrachtgever uitdragen.

76

Door Koen zijn interesse in beeldende kunst heeft Liko diverse malen geparticipeerd in kunstprojecten. Dit beleefde zijn hoogtepunt in 2007 in het kunstboek ‘Kijkperk’, waar in 300 pagina’s full colour 40 jaar werk van de bekende Zeister kunstenaar Lejo den Hertog wordt weergegeven. Ook werkt Koen nauw samen met onder andere het Van Gogh Museum op het gebied van huisstijl en presentaties. In beeld en presentatie denkt Koen buiten de gebaande paden. Dat maakt hem een vormgever pur sang, die in staat is exact neer te zetten wat de opdrachtgever wenst te zeggen. Yvette Hensen Het was jarenlang mijn droom om een eigen magazine te


maken. Het is een huis- aan- huis verspreid stadsmagazine geworden, dat ik als zelfstandig uitgever en ondernemer al weer enkele jaren maak. Schitterend Zeist werd in april 2007 voor het eerst verspreid in de hele gemeente Zeist. Inmiddels heeft Schitterend Zeist zijn plaats als lokaal medium definitief veroverd met een flink groeiend aantal lezers. Ook de website genereert gemiddeld zo'n 11000 unieke bezoekers per maand. Het ondernemen is mij met de paplepel ingegoten. Van oudsher kom ik uit een ondernemersfamilie, die zijn sporen heeft verdiend in de textiel. Nadat ik in 2003 naar Zeist ben verhuisd, begon mijn ondernemersbloed te kriebelen. Na jaren voor De Telegraaf en VNU te hebben gewerkt met kranten en mediabladen, wilde ik graag de kleine ondernemers in Zeist bedienen. Hen helpen hun bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken met een vernieuwend en ander medium dan de krant. Het werd Schitterend Zeist dat inmiddels 3 jaar huis aan huis wordt verspreid. Mijn nieuwste project is dit Jaarboek, waarin ondernemers vanuit hun historische achtergrond naar de actualiteit worden geportretteerd. Een uniek medium waarbij u een kijkje in de keuken van een bedrijf wordt gegund en waarin de ondernemers worden vereeuwigd. Vera Vandervesse Vera heeft in januari 2007 ‘Photoscape Visual Projects’ opgericht, onder het bedrijf Studio Struo B.V. Vera: “Zomer 1999 heb ik het ‘fotografisch licht’ gezien tijdens een reis door Frankrijk, in het middeleeuwse stadje Sarlat. Dat was het begin van mijn grote passie voor fotografie. Sindsdien heb ik workshops en opleidingen gevolgd bij diverse organisaties: Volksuniversiteit, Fotoacademie, Phot-o-vergne en Imagelab te Amsterdam. Het is belangrijk om steeds verder te komen in het ontwikkelen van mijn eigen stijl. Een stijl die kenmerkend is voor wie ik ben en hoe ik naar de wereld kijk. ‘Photoscape’ heb ik gekozen om expressie te geven aan het grote scala van onderwerpen dat ons leven dynamiek geeft. Hele normale dingen die we zien, maar ook die issues fotograferen die taboe en onbekend zijn. Naast fotograferen zijn mijn passies: reizen en het wel en wee van mijn medemens. Reizen relativeert mijn eigen leven in deze westerse maatschappij. Ik wil het leven in beeld brengen in al zijn aspecten, opdat er meer begrip

komt voor de leef- en denkwereld van anderen. Voor bedrijven en ondernemers maak ik fotoreportages, zodat ze goed laten zien wie ze zijn en wat ze bieden. Daardoor zullen ze meer klanten aantrekken.” Annet Werkhoven “Al vanaf de basisschool is geschiedenis mijn passie”, aldus Annet Werkhoven. “Een immense nieuwsgierigheid en het besef dat geschiedenis een positieve bijdrage kan leveren aan het gevoel van binding met de eigen omgeving, de eigen buurt en het (eigen) bedrijf, motiveren mij enorm om steeds de ‘Geschiedenis voor u’ naar boven te halen. Geschiedenis is altijd leuk als er een element van herkenning in zit. Het is de glimlach die mij motiveert om geschiedenis dichterbij te brengen voor jong en oud. Door dit project heb ik Zeist en haar ondernemers beter leren kennen. Het was voor mij een aangename verrassing dat er in het Zeister bedrijfsleven zoveel geschiedenis en diversiteit is te bespeuren. Gevestigde instanties als het Zeister Historisch Genootschap en Oud Seyst zijn mij erg behulpzaam geweest bij het zoeken naar historisch materiaal. Het blijkt dat veel ondernemers veel waarde hechten aan de geschiedenis van hun bedrijf en ook veel materiaal van vroeger bewaard hebben. Ik hoop daarom op die glimlach van herkenning bij diegenen die dit boek bekijken en doorlezen.”

77


Bronnen Literatuur

Bunt, A.W. van de, Oud Zeist. Historie van steden en dorpen (Baarn 1968). Hoogenhuyze, Mr. H.L.L. en W. Grapendaal, Zeist in oude ansichten, tweede druk (Zaltbommel 1969). Rhoen, R.P.M., Het raadhuis in beeld. Speciale uitgave van het Zeister Historisch Genootschap in haar blad Seijst, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Raadhuis (Zeist 2008). Rhoen, R.P.M. en L.Visser, Oud Zeist vanuit de lucht (Hoogeveen 1996). Visser, L., Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat (Zeist 1983). Visser, L., Zeist, groei en bouw. De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten (Zeist 1988). Weide, W. van der en E.C.B.M. de Groot, Zeist. Zo was het. (Hoevelaken 2003). Heel oude uitgaven Kraal, J.W., Zeist en de Stichtsche Lustwarande. Met Rijwielen Wandeltochten. Meer dan 150 illustraties. (Zeist ongeveer 1930). ‘Mimosa’, Gids voor de Stichtsche Lustwarande Zeist. Tweede herziene druk. Met talrijke illustratiën en Wandelkaart. (Zeist ongeveer 1925). Recente uitgaven Drie uitgaven van het Business Magazine Zakelijk. Het stadsmagazine 'Schitterend Zeist' (twee jaargangen).

78


Beeld Bedrijfsfotografie

Vera Vandervesse

Historisch materiaal Uit de collectie van Oud Seyst, (Terry Brouwer en Joep Eichelsheim) Uit de privé collectie van de deelnemende bedrijven Uit de collectie van De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’ Krantenartikelen uit de collectie van het Zeister Historisch Genootschap

Aanvullende foto’s Vera Vandervesse, Photoscape

 Villa Dijnselburg - 1923

79


Jaarboek Zeist 2009  

Ondernemers over historie en actualiteit.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you