Page 1


Story


Unisex


Photographers: Andrey Zhukov, Olga Chilap Style: Svetlana Shiryaeva Muah: Lubov Stepanova Model: Alexey Plastun


NeoClinic


Photo and concept: Ilya Petrusenko, Anton Kuznetsov, Tatyana Gorbunova, Evgeniya Pasterskaya Clothes: Elizaveta Verderevskaya Accessories: OMUT Muah & style: Anastasia Grishakova Model: Maria Kalinina, Ekaterina Leshvanova


Imaginarium

Photographers: Irina Vorotyntseva, Denis Simonov Alena Brazhnikova, Tatyana Grudko Style: Aysa Badmaeva Muah: Dasha Shevchenko Model: Viktoria Kotovski


Photopraphers: Stasya Shalamonova, Kirill Anistratov Style and post-produstion: Stasya Shalamonova Make-up and hair: Anastasia Novikova Model: Elizaveta Tikhonova


Landscapes

Photographer: Evgeniya Pasterskaya


Beauty


Opposition

Photographer and concept: Tatyana Gorbunova Make-up and hair: Anastasia Novikova Model: Olga Obukhova @Lilas


UV

Photoprapher: Andrey Zhukov Make-up and hair: Lubov Stepanova Model: Marina Novozhilova, Anastasia Demchenko


Still Life


Paper Man Photographer: Julia Efimova Model: Paper


Exit-Entrance

Photographer: Olga Chilap Model: Paper


Art Concept


Fashion Fish Photoprapher: Stasya Shalamonova


Photopraphers: Denis Simonov, Alena Brazhnikova, Evgeniya Pasterskaya, Svetlana Shiryaeva Make-up and hair: Anastasia Novikova Models: Katya Shishkova and Vadim


Another Day

Photographer: Ekaterina Venediktova


Faces


Diana


Photoprapher: Julia Efimova


Model: Diana Kalinina


Katya

Photographer: Ilya Petrusenko Model: Katya @Avant


Photographer: Irina Vorotyntseva Style: Nastya Rystova Model: Marina Novozhilova


Street Style

Photographers: Denis Simonov, Svetlana Shiryaeva


fprotest #1  
fprotest #1  

Photoplay school training project.

Advertisement