Issuu on Google+

I ns pi r a t i ona ndS pec i a l Offer sf r om y oura l bumspr ov i der .

I t a l i ens kdes i gn

Apr i l 2014

Hel pus , wi t hr ev i ews goodj udgment s c r ea t esgoodbus i nes s

Rea dt hel a t es t News ont heweb!

Ny het er :

*# l i t t l ebox of memor i es *# s t udi ol i ne *# a l bumr ev i ewer *# phot ok i na *# ny gi f t a *# c r a f t y s y nt a x *# phot oev er *# s ma r t a l bums

Br öl l ops Gui den. *# i ma gi ngus a E t tma ga s i nl i k a my c k etf örf ot ogr a f er * # wppi s om f öra l l aa ndr a .

*# c r ea t i v el i v e

Ourbes tc us t omeri nt heUKha s r ec ent l yma r r i ed. S owet ookt he i ght ov ert ot hem. a ndnowha v eas ma l l boxf ul l wi t hwonder f ul memor i esPhotoever april