__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


3


ტ მ რი

sarCevi

12

26

46

ა მაი ურა ორტრ ტი 12 მარია 72 ა ი რომ ი მ ვ ოვრო აფრო ოვა მ ატვარი ტუა ური 25 გვ რდი 74 “S ოilentium... ტუმარი 26 დო უმ იტური 90 ი ვ ი ფა ი იარო ავ ო ო ი მ ატვარი აია ამადა ვი ი დამ ი 46 ამ ა ორ 114 ამა ი უ ვ ვი ავ ა რი ი უ ტრატორი ო ურ ი მოდა 48 ფოტო 128 იუ ტო რო მა გვა ვ ტატო ორაგვ ი მოგ აურო ა 58 ტუმარი 144 ოუ ა ფოტოგრაფი ატ რი მა ა ა ა ია რ ორტა ი 162 ფოტო ო ტომ რი

4


58

74

72

114

128

90

144

5


გარეკანი ი ა ომ ი ვი

6


მთავარი რედაქტორი გურამ მურადოვი რედაქტორი ა ა ავ არა კრეატირული დირექტორი ა ვი ფა ფოტო რედაქტორი ია ა ორ ა ვი ი ავტორები ატა ავა ია ი ა ო ფო ადა ვი ა მაი ურა

ფოტორეპორტაჟი გიორგი ა ა ვი ია ა ორ ა ვი ი გურამ მურადოვი ინგლისური ვერსიის რედაქტორები ვ რ ა ირა ი მა ა ია სტუმრები მარია აფრო ოვა ა ა ორ აია ამადა ვი ი ოუ ა ტატო ორაგვ ი იარო ავ ო ო ი ა რი ატ რი მა ა ა ი ა ომ ი ვი ი ი ი ტი მა ო ვა ი ა დრო მ ო ი უ ა აი www.photoessay.ge to@photoessay.ge www.facebook.com/photoessaymag www.instagram.com/photoessaymagazine www.twitter.com/PhotoessayMag © PHOTOESSAY Georgian Online Magazine, 2014

7


სხეული ფოტოგრაფ ი ამ არო ამ რი ი ო ია ა ია მა დურად რ ო ი ვ უ რუ ი რიო უ ო ი უ და ი ვა ი ვ ი ატური გადა ა როფ იო ა ი მი ვ ა არგი ტ ტია იუ ტ ი ურად რ რ ი ვ ა რ უ ი და ა ამი ად აი ტ რ ო ა რია ფოტოგრაფია ი ამა ა ირ უ ა მ ატვრუ ი ამო ა ი დია ა ო ი და მა ი გადა რი ა უა ი ირდა ირ რო ორ იუ ია გადა ი არ რ ი ვა ო ი ტი არ ი ვა ამდ ი ვი უა ური იმი ი მ ი და რიმ ტი ა უა ა რამდ ა ადამია ი უ ი ავი ი ფორმი მ ი ვ ო ი ა და ო ტ ტი ა ა ურ მაგრამ მ ი ვ ოვა რამ ვიტ ვი: ი ვ ი ატური გადა ა არი დია ოგი მო ი ი და გრ ო ი ავ რატომ არი ი ვ ი უ ია ი მიმ იდვ ი უ ი ავი ი ირ ი ი დამ ო ი ა ი გა ი ო ი დაუ ვ ო ი ფოტოგრაფ ი გა ა უ რ უ მო ია მა ა ი მიმარ ა აუფ ა ა ვი ამ მ ვ ვა ი ფოტოგრაფიი ა და უ ტური გა რ ა უფრო მარ უ ია ვიდრ ფოტოგრაფიი ა და ფ რ რი მოდ ი ი აა ავტორი ფოტოგრაფი ი და ო ო ი ვ ი უ ი გადა ა ოგ რ და ა ვ ოგ რ დაუ ვ ამა ი ა და უ ამა ო მი ა ა და გამომ ვ ვ ორი ვრი მ რ ვ აფ ფ ი იარუ გავ ვარი ო ტრო ი აი ტ რ ო და ამა ვ ი არ ვა ია ფოტოგრაფი ვი გურამ მურადოვი 8


რედაქტორისგან

9


რედაქტორისგან

10


ესთეტიკურ ფაშიზმზე, სხეულებრივ ავტონომიაზე და ა.შ. როდ ა აუ არია უ მი ტა დარტ მი ა ო ა და ტ რ ოტი ა უ იმ ვ აფ რ რი ა ა ფოტო ამ ომ რ ი ი ა აუ არი უ მა დ ა არ არა ტრ ი ა დი ვ რაფრი ვი ად ამოვი ი როგორ უ ა უ ა გა რა უ მა ვირ ა ტი ური ო რა იი გა ი ა მორიგ ა არ ი ვა მაგრამ უ ტად მა ოვ რომ ვა გამრუდ უ ი ვ ი არმოდგ აა ი ამა და არა მი ვირიო მა ი ირვ ად დავფი რდი რომ ი აა გამრუდ უ არმოდგ ია ი მ მოვია რ ოდ ი ა ი არა გი აროდ მ ვდივარ უ ვდივარ ა უ არი უ იდა გამომდი არ აფუ ვ ი არ მა ვ ორ მ იამოვ ი ვი ოდი ტი ური ფა ი ტი ფოტო ამ ომ რ მუ აო ა ი ა ა იდ ვ რ ი ტიმუ ი გა და მი ტვი ი ვი ა უ არ ივრ ი მო ო უ აფუ ვ ო ტი ური ფა ი მი უ რ დ ი ა ია გამი არდ ა უ ი მ ო ოდ მ არ ა მოვ დ ი ა ი რამდ იმ დ ი ი უაგუ ი ი ი ტრა გ დ რი მო მი ად ო ი იამ და მ ვ მა ვა ი დაა ა დაი ა ა ირ ი დარ ა რ ა მ იარუ ი არავი არაფ რი უ ვამ რომ ი ამდვი ი ა მ უ ი ი ო უფრო ორ დ იმა ი რომ მო უ მა ა უ არ უ ი გამო ტვა არ ი ურვა და გადა ვიტა ი და მორ ი ი ა გა ადა ი ად როგორადა ი გრ ო და და დავდა და ვ ა აო არი ი ი რა არი გა ი ვი აგა ი მი ი ურვი ი გა და და არა ი რომ ვი ა მუტრუ მა გადა ვიტა და ამ უ რამდ იმ ა უ ი მა ორი ა ი ვდი ო რი ო ა მია ა მოდი და ამი მ რ ი ა არა უ რივ ავტო ომია ვ ა დიდ უტაფორია ა და მი ვ რ ა ო ა ი უ ტად ა მი ვ ა უ რაი ი ფოტოგრაფი იარო ავ ო ო ი ვ ი ურ ა ი ა ა ომ რ ი მი რომ ა ვ ავ არმო ა დ ა მიმდი არ ო ი ოდი ი ი ვ ი ფა ი ა არ ვ ო ი რომ ი ია და ი ია იმ ადამია მა ვი ა ორ დ ამდ ია ა ორ ა ვი ი და ატა ავა ია ი ორ დ მა გაგა ო

არია ამ ატვრო ა ად მია ი უ დია აა ი ატურო ი ვი ატურ ვდ და ვ

ა მაი ურა მოგი ვ ა ა რომ ი ი ოვრო და და ა რომ ი დრო ა მოდოვარი გმირ ი ოვრო ა ვი ფა ი ავი ი ფოტო რო ტი გა ა ამ არო ადა არი რ ი არ არი ა უ ამ არო ადა იტ ვა არ არ ო და ადა უ ია მ ავარი იტ ვა ა მ ი და მ მ ი ვ

აფ რ ა არ დავ რ და არ ი ავად ა უ ო ო დ არა ი გამრუდ უ ად

და იფი რ

ა უ არ და

ვი

ა ა ავ არა

11


ფოტოგრაფი:

ვი ფა

პორტრეტი

12


მარია საფრონოვა მ ატვარი რამდ ად ირად ვფი რო ვ უ რა არი რატომ არი ი ი ი როგორი არი რატომ მო რაო ი ა და არა ვა აირად რატომ გრ ო იმა რა ა გრ ო და რა გრ ო ია აიდა მოდია გრ ო ი და ად ვარ ვ ვ გრ ო ა და ვ უ ა მიმარ ა ი და ი ამდვი ი ა რ ი და ოტა

გვი ია უ არა რომ ვი ო ი მაი გავ რდ მა ი

ი დავ

რო

უ ი როგორ უდვა უ ი როგორ ომფორტუ ი ირად არა ომფორტუ ი ი ტრუმ ტი ფორმა რომ ა ა ა ო უტური უ ა მო ა იგრ ო ა დი ო ა ი უ ა ამო ფორმა არ ირ ავ არ ვ მა უარვ ოფ ვა დ ვ ა აირ ვ ი და ა ო არ ვ ი ად ვ დი ო დავი ირო ვ ი მოგო ი ი რ ო ა ი ვ ვ ი იმი მი დვი როგორი გვგო ია რომ უ და ი ო ა და ა მგო ია რომ არა მარტო არ გვ მი ვ ი უ ი ვ რ ი ვ დავ მა ვ ი უ ი უ ი მა ი ია ვ ვი როგორ ვი ა ი ა ავი რომ ი არა ა იამოვ ოა ა არა ომფორტუ ია ავი ი ა ო ი ვი არ ო და არ იმ ვ 13


უ რომ ვ ვა ო ამ უ აროდ ვ არ გვ უ ვ ი რა ა ა რა ი მომ ტ ი უ ი ა 14

ი ი ვ არ გვ ვ მდ არ ა რა ა ა რა ა დავ არგო ა აგვარ ვა ი მი რ

ი რომ ი არაფრი არაა ვა დ უ ი ვ ი ა ვ ვა დ უ ი ვარ უ და ი ო ი ა უ უდვ არამ დ ა უა ა ვ აფრი ა უა ა

მაგრამ რომ ი ა რომ გვა ვ

არა


15


“წმინდა სხეული” ამუ აო ა აური

იდ ა მა ვ რ მ ა რ მ ა იმი ა რომ ი ვარუ რომ ი ვ ვი ვ ა მი ა ვდომი ი რი გრ ო აა უ ია უ ი მოდიფი ა ია მოა დი ო უ ია მ ი ვ ო ი ვ ა ი ვარუ ირი ი ი ვარუ რომ ი ორ ი მ

ი არა რომა ტი უ ი არამ დ დ დი ი ვარუ ი ვი ი მიმარ და ვ ი ა ვარ ი ი ვარუ ი მ გო რუ ი ი ვარუ ი მ რუ ვ ი ი ამ ვ რ ო ი ვარუ ი რომ მა მ ვ რ ი არ ი ი ი ვარუ ი ავი მატარ დიდია აა ი რგია რომ ა უ ია უ ი ი ვ ო ა ვა ო

ამ ვა ამარ

ა რი ი ი ა

ა მაოდ უ როგორ ი ვ

აური ა ამ

არი ა უ ვდავ რომ ი ი

ი ო ა გრ ვ

უ ი ტური გამო დი რგიი მო მ დ ი

აა რო ა ვ

რომ

გრ

ი ვდი

მო ი ვარუ უ ი ორმაგად მი დაა უ ტად ამ მი და უ ვ რ ამ ი ა რომ ი ვ ივ ი ია ვ და ა გრ ვ მა უ ი ა ი ი მი უ ი ვ ი უ ი ა ი ი მო ი ვარუ ადამია ი 16


17


18


მი და რომ ამ რო ტ ი ამ ადამია ი უ ი ფრაგმ ტ ი ა მარი ი რაოდ ო ა ვაგროვო რა ა ი ი ი რ უ ად ი არა ირდა ირი მ ი ვ ო ი იმ ო ურად უ ი რ ია ი უ და ი ო რ რო ი მ ო ოდ უ ი ი ტა ა იი იდ აა ვი აიდა ა ატ ი გარდა ივრ იი ი ა უ და ი ო რომ ი ი ად ო ი ა რომ გვი ია ვ ო ა ირი ი რომ ი ა ვ ა მი უ ადამია რომ ი ტა ა იი ა ა ავად მოვა რა არი მი რ ო ა ი ვი უფრო მ ი ვ ოვა ი: უ ი უ უ ი ა ი დუა ი მ ა რომ ი არა დრო დგ ა ვ ა ა ატ ი უ ი ირად ი ვ უ ია და იდ უფრო ირად ავ ვი ი ვ ი უ ი რომ ი მი ა რი ვ ა გუ რფ ი ოვრ ი და უ ი ია ი ვ ი დაუ ვ ი და ატიო ა ი ი რი

ა ი

ი ი

19


20


21


22


23


გვერდი 25

24


სანდრო მენსონი

25


დოკუმენტური

2.20 ი ი ვ

ი ფა ი

ფოტოგრაფი ია ა ორ ა ვი ი ავტორი ატა ავა ია ი

ოვა ა მოდ ი ატურ ი რო ი ვადა ვა ო ა ი ოვ ა ა და ა ოგადო ა ი ადამია ი ფიგური მ ი ვ ო ი ა და ა ირო ი მი დვი ი ვ ოდა ი ი ი არ არია უ რა ო ო ი ტ ი ოვ ა ი ატურ ი ირად ოვა ა მუ ად აგო ი აროდ მოია რ ია რომ ა გარ ოვ ვ რ იარ და 26


27


ი ვ ი ოვ ა ირად არი ა ამ დროვ ამ არო ი ი ი ვ 28

ო ია ური გმო ი აგა ი მიუ დავად ამი ა ვ ა გა იდვადი როდუ ტია


უ აური მ ო ოდ ადამია ი ფიგურა ა ად მიური ფა ია

აა ო ი

და ვირვ ი ა და ი ი ვ

ი 29


30


31


32


მა ა ა: ია ატურად ვმუ აო ამ ა ური ა არ მ ო და ვი ოდი რომ ამ ატვრო ა ად მია ი ატურ ი ირდ ოდა გამი ირდა და მოვ დი რომ არ გამ ირვ ოდა ი ა ია იტუა ია ი ამდვი ად არ ვიმუ ავ დი 33


34


35


აა ი არი და რია ა ა გვი დია რა მოვ დი უ ი ა ია მარტიდა ი ვ ა რა ა რა ა 36

აურ ა ი ამდვი ი არ და რ რომ იტუა ია გამო ორდ ა ა ა ამ ო რომ ი და ვ ოდ ი ვა რა გ ა გვა ვ


37


38


39


40


არგია რომ გვ ატავ ტუდ ტ ი და ადამია ი ა ატომია ა ვა ა ოფ ა ი არგი არაფ რია

ო ია 41


42


43


არ ვი ი ი ა არია ვა ატურ ი რომ ი მ ია ად ი დია მ ა არ მი ია ა ია ა ა ოვა ი ვარ ამი ვი ა ა ვა ი ა მაოდ უ რ უ ად ვგრ ო ავ რა არ უ და ი ო ა ი ვარ და მ რიდ ა 44


45


მე ლამაზი უკვე ვიყავ...

46

ი მარი ვ ა : მივრ ოდი ი არ გავრ ოდი მივრ ოდი ა მარ ი ა ა ო მი ა რუ ი დ ი ო და ა ი ა მ ი მივრ ოდი და ა ია დ ი რი ვი ავი მ რ რომ გავი ვი ვიფი რ ტა რა მი აროდა მ ი დიდი დაფი რ ა არ დამ ირვ ია ი მი აროდა რომ ი არ გავრ ოდი მივრ ოდი და არ რუ ი დ მა უ და არადა მ უ არ და ა ი ა უ ო ი ვარ მი ვ ა ო და არ ა მარ ი უ რა ოდ მივრ ოდი როგორ მა ი რო ა ა ია ა ი ად უ ოდ ა ა გა რდა ვი ავი რამ რომ ი ო ა ა ვირ ო ო დ რამ უ და ი ო ვირ რომ ია მაგრამ ა ია ი ა: მ მივრ ივარ მა ი ი უ რა ოდ დავრ ოდი ი ივ უ რივი ამ ავი ი ო როგორ უ ვა დომა და ი ა დარ ი ადამია ი ა ა რა უ და გაა ო ა ა ვა აირადაა ი რომ რა ა ი ვ ოდა ირვ ად ივ ტამ მი რა ორ უ და უ ო დრუ ი ი აი ი არ მავი დ ა: ტ ა ი ვიდ ი მ და ივ ტა ივ ტა ა ავი ურ ი ვა ი ა ვ და მ ადიოდა და იმ დამ ა უ ია ტ ა ი მდგომი ივ ტა მ ად აო რ ა ი ო ფ რფ ი ფ რი მა გარუ უ ი უ ი ურ ი ვა ი მ ი რა ამა ი არ ო რო მა ი მი რა ივ ტამ რა ო დაა გადავ დი ფი რი დავი როგორი ვარო და მა ამდ არ მიფი რიაო და რ უ ი ი ავი უფა ი არ და ირგ ო მა ი გამ ი ა მ ი ოდავ მ უ ა ავი ივ ტა არადა არ ოდავდა მარ ა ი ი ო გავიდა უ ი ი და ირვ ად დავფი რდი რომ ირ ი ი ი მაგრად მი ია მაგრამ არ მი და მ ო ოდ მა ი დავრ ივარ რო ა ა იროა ვა დრო არა იმიტომ რომ მ უ არ უ და ა მომა ა არ მი დაო რომ მი რა მა ი გავიგო მი ი მა მა ი გავი ა ი რ მა ი მა ი მივ ვდი რომ

რო ა ა ია აი ა ი ად ა ა გა რდა ვი ავი უ არ ვფი რო დი და მი ი არ მ მოდა და არ მა ვადარდ დი ვი მ მ ვი ა ა ვფი რო ა ა მი ი მ მი და ა გარი ვუ ვ და დიდ მად ო ა ვ უ ი რომ ი ვ ი ვა როგორ მა ი ა უ არ მ ა ატო და ა ია ვ დი ო ატივი ვ არა არგი ვირფა ო როგორ იტ ვი და დი დი ო ი ვრია ვ ამ და ტი ტი უ მარგა იტ ვა რუ აგ რ რამდ ავ დი ო ა ა ა რამდ არ მაგარია უ არ მ არ ა მაი ომ მ ი ოვრ ა უ და ვა ო ვიტრია ო გადავი ი ო ო რა ა ი ო რა ა ი და უ ი მი ა ვარ ი რ გუ ი უ ი მ ურ უ ა: მიდი ა ა ი ი უ ა მაგრამ აია აია მიდი მიდი ო რა ა ი ო რა ა ი მ ტა ა მ ავ ვ ი გა ოფი ა ი დ ა მ ვიდად ვ იდუ ო ი ი როგორი ორტ ი მა ვ რო ია ო ია გვირი ია ი ო ი დამ ავრ ი მ რ უ ი ი ო მა ვ მომატ უ ი და ი ი ი რ ი მა აფა აგ ტი ვ რაფ რ მა გრ ა აია უ რა ოდ რა დრო გადი მ და მ უ უ უფრო მ იდრო მ ტი მ ტად მ იდრო ურ ი რ ო ა გვი ა ი დ ა და ოგ რ გა ა უ რ ი რუ დ ი რო ა ა და ა ია და ა ა ო მი ა ა მარ ი გვი ვ ო მ ა ვ ა მ და მი უ ა ატო ა ვარ ი მი ი უ ი ვი რომ ვ ა ვარ აადურ ა არ ი ვი რ ი ია ვ და რი ი და ი ია ი ა: მ ამა ი უ ვ ვი ავ ა ა მ ვ ი რი ვარ ი ი ა ა რა უ რა ოდ რმ ად არ დავ რ უ ვარ და ო ო არგად გვა ოვ ვ გა ოვ არა ა ია არგი


ანა კორძაია-სამადაშვილი მ რა

ფოტო: გურამ მურადოვი

სტუმარი

47


ფოტო კონკურსი

48


ნიკა სომხიშვილი ფოტოგრაფი

“სახე დავკარგე” მ

ი ვარ და უმუ მ დავ არგ

ავ ტ

ი და იტ ვ

დავ არგ მი

ი და ო

ა არი და ადამია რო

ფოტო ო ურ ი

დავ არგ ა რ

მ ო იუ ტო

ვარი ვარ

ა ურ ი რ ო ა დამავი

და

ოდ ვ ამ და მ ი ავ

მა გვა ვ

იუ ტო

რო

არარ ა

მა გვა ვ

ი ვარ

გამარ ვ უ

ი 49


I ადგილი

50


51


II ადგილი

ქალი, კაცი, ფსიქიატრიული შემთხვევა.. უდი მი უ ტურუ ი და ამა ა ავ ო იტი ური მო რაო აა რომ ი ამარ და ი ავ ი ი ვ როგორ ა ოგადო ა ი ი ირად გარ მო ი ამო ი რომ ი ა ვიფარ ი და აგრ ია რომ ი ი ავ ა და ა ი ვარ და ად იდა რ ვო უ იურ მ ვ ო ამდ რო ი რომ ი ვი არდ ა როტ ტად ი იტი ური რ იგიური და მ ტა ური რომ ი ა ოგადო ი რ გვარი იუ ტო ია ა რი რომ ი მოი ავ ი და გა ი ია ვირტუა ური ავი უფ ი ი ი 52

ტი გ რმ აია მიუ


53


III ადგილი

სახლში, როგორც ციხეში ვ ა ა დამ იმ უ

ვი ი ა ი ი ა მა ვი ვი ა ოვ ი გა ვი მ დ ო ა ი ა ი მ ავრდ ა და მა ა ვი ა გამოუვიდა ავი და ვა

დ დამი ა რომ დაი ა ო უ და აფრი დ ფა რიდა ვრი არაფ რი ა როდ

ა მ ო

ა ოა გარ ი დ რ ად გვ რდიგვ რდ ა არ ი დავდ როგორ დგა არ ფა რი რატომ ა გა ვავ უ ი უფ ი

ოდ იგ იდა ი ურ

ა ი ი დ ოდ და ვადა ვა მ არ ა

ივ ა მა ო ვა ი

54


55


56


57


სტუმარი

სახეები, სხეულები, ამბები

ბესო უზნაძე ფოტოგრაფი

58


სახეები, სხეულები, ამბები რიგი მ ვიდ არტი ტ რიუმი გა ა აგამოფ ო ივრ ი ვ ი ა რა ა დამ ვა ი რ ი ირვ რიგ ი დაი ა ავდა ი ო მო რდი ი ომი ორტრ ტ ი უფრო ორ დ ა ი ა ი რომ ი ამამად გ ა არა ია ო ო დროი რ რ ვ ა ა ტუა ურ რო მა დრა ო უ არ ო ო იტი ა და უ ო უ ა ი ფოტო ი რ მაი გა ვ ა ა ი მა ი ვ მი ვდ ოდი რომ ა ი ორ დ მი ი გადა უ ია ფოტოგრაფიი ოდ ი დიდად ვ რ დავი ვ ი მაგრამ დი ტა ტი დო ამამად მი ია ვ ვა რომ ოუ ა ი რა იო ად ვ ო ფრა გუ ი და მო ო უ ი ი გაგრ უ ი არა რ გამო მა ია და გამოფ ი მო ა ი ა უ ვ მ ტია და ა მია ო რომ ი ა ა ფოტო მოუ ვ ა

ი ო ო ადი ა და დი ი მი ი ფოტო ი და არა რ ი ოუ ა ო დო ი ოვრო მ ი ვ ფოტოგრაფი ავად ა ა ავ არა 59


60


ბესო უზნაძე

ირი ადად და ვ ვმუ აო რ ო ა ურ რო ტ ვა ამ ამად რო ტ რ დროუ ად რუ ი ტ ი ი და მო იურად გა ვავ უ ი რო ტ ია უმ ა ი აარ ო რივად ვფი რო ამივ რ მა გავ ია გაა ო ა ო უტურად გა ვავ უ ი ა და ი ი რამ რა რ არა ოდ გაგი ია ი მი უ ია მ ვი რ ა და იმავ ა ვი რომ ი მ ია გამ ორ ა მ მო მ დ ა ი არ მ ვი ვ ი ა ია მ ოვრ ა ი ვრი რამ მ ორდ ა და ა ამი ად მ ორდ ა მი რუ ი რა მ ომ ირი ადად ა უ არ ავ ვ ვ ი ამ ი ირა ია ი ოვ დ იურო ი გა ვი ა გამოვ ატავ ავ ო რ ტუ ი ადამია ი ორტრ ტ ი ვ რ გ ტ ვი ამა როგორ ვა რ მაგრამ ო რ ტუ დრო გა უ ი ორტრ ტი ი ო აირ ავ მ მდგომარ ო ა გადმოგ მ გა ო ა და მო ია რა ა მა უ და ამა მატ ა ავად მოდ ი და მ ია ო ა ი ი მ ა რ ი რ მუ ი ორი ადამია ი გრ ო ი ი ი ფოტო ვფი რო რომ ატარ ამ რგია და მდ გ მა ურ ამდ მია ვ ი ვ ი ატურ ი გადა ი ვფი რო იდ ვ უფრო მ ტად გავამ აფრ ი ო ი ფორმა ია ვრ რ უ ი ავ რატომ გი და რომ მოდ ი ი ვ იი ო ო მ ვრი ვიფი რ და მ ო ოდ ა ა მომივიდა ავ ი ავ ვო ა ი ა ია მორ ვი ვი ავი და ა ია მი ირდა გა ი ვ ა ო და ვფი რო ომ არაა მი ი და ამიტომ ომ არ ვა ი ვ ვ ა ვ

ი არ ვი ი მაგრამ მ მო დ რომ ვ ვა უ ი მა ი და ა ვა და ფოტო ი გადა ა არ ვი ი ი ა რომ ვა ა მ ი ა დო მო მ დ ი აიდუმ ო მაგი ა და ა უ ა არა

ტიურად მომ ო ა მ ტ ვ ი

ორი მო ია უ ა არაა იო ი მ ოდ ა ია ა არგად გამომდი ა

ი ვ უ

ი ია ვ

ი ად და

რა ა ი ამ ავია მ ა იმ იმდ ი რამ მო და უდი ოტა არგი რამა ი ო რ ი გამ ადა ოვრ ი უ ი გამო დი ი გავი იარ ი ი რი მდ გა უ რა ოდ დ ი რ ი ო და ა ი ა და გამომდი არ ა უ გამა ვი რ ა ო ა იმდ ად აუტა ი ი მ ა რომ ვ არ ვუ დი მი დოდა დამ ი ა მ ო ოდ ი ი ი მრ ი ვგრ ო დი ავ მ ვიდად რ ო ა ი უმრავ ო ა ი მი მ გო რ ი ა ავ ი და ო ა ი ვრ ი ი ვ 61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ

ბექა მაისურაძე ი ომ ოდ

“კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ” 72


დრო ა მოდოვარი რ რ ი ტ რვიუ ი ამ ო დ რამდ იმ ურა ი რომ დავი ა ო აუ ი ად მომი დ ა მა ი რ მა ა და ავ ირ ა და აი ტ რ ო ი ტორიი მ აო მი ოვრ ა რ მ ო ოდ ორი ფოტო ი ტორიაა ა ამდ და ა ი მდ გ ი ო ვარ და არავი მი რ როდ ა ვამ ო რამდ იმ ი ი ვი ო იდი მ ი ა ა მმა ო ამა გა ა ირო ა რომ მიუ დავად მი ა ტიური ოვრ ი ა და ა ა ურ ი რ ო ი ა ამდ მ გო არი არ მ ო ია ი მი მ დრო ა ი ფი მ ა და იგ ა ვატარ დი მი ირვ ი და უ ა ა ი უ ი მ ო ა უ ავ ირდ ა ადამია ი იმი გამო ვ მ რომ რო ა დამი ა ა ამი მდ გ ა არა ოდ მი უ ია ოვ მ ვ ვა ი მ არ მი მია არავი ო ი გამო და ომ უ ი ავ მა ი ად ვ ვ იდი და ირად მიფი რია იმა უ რა ვ ვ იდი მ გარ გ ო ა ი მ ო და დიდი ი ი და ო ი დრო ა გა მავ ო ა ი გამიფუ და მ დვ ო ა ამიტომ არ ი ა დვი ა ა უ არი ვირი ვ ა გრ ად მ ვ ოდა დიდი ი გა მავ ო ა ი ვაგროვ დი ფუ ვფი რო დი გავი რდ ი და ვრ ა ტი ურ ო რა ია გავი მ ი მი დოდა იმ მ ა იო დავმ გავ ოდი ტ რა იდა ა ურ ა იდა რომ მი ურ ოდ ი მ ი ვ რდ და დამ ი ოდ ა ა უ მი ვდ ი რა ი ვ არ ავდი გროვი ფუ მივდიოდი მა ა ია ი და უამრავ ა უ ავ ვ იდუ ო დი ი მომ მატა ო ა დამა და და უ ვა აირად ვფი რო არ მა ი და არ ა ა მ ი არაფ რი ვ ი ა უ არ ავ ვ ი იმა რომ მგო ი ოტა ი უა მომ მატა ა და ა ა ა ვფი რო ი მ ირდ ა გარ გ ო ა ი ვი ი ტა ა მაგრამ რა დრო გადი მი უფრო ვრ მუ დ ი რომ ა რი არ ა ვ მ ი რ ა ვ აფ რი უ ია მაგრამ რამდ ადაა ა ი გო ი ა და უ ი ვ ა ი უ ი მ ო ოდ ა ია რომ ი ვ ოვრო

დრო ა მოდოვარმა დ რამდ იმ ფოტო დაი ა ა რ მა ა დაა ავ ირა და მ ა ი ტორია ა ი რომ ი მ ვ ოვრო ვი ტი ი ტორიაა ორმა რომ გააუ ატიურა და ვ რა გა და ფი მი გა ა ი მი ა აურ ია არი ირვ ი ირი გა ა ადი მ რო ი მ ო ოდ ვი ტი ვ რა ი ა ი ო ამიტომ უ და ვიფი რო რომ ფი მი ა ო ოოდ მი ა აა ფი მი ა ოდ ა გუ ი მო იმა ა რომ მ გა ვავდ ა ა ი გა ვი ტი ვ რა ა ი ოვრო უმ ა ი არ არი მიუ დავად ა ი მ ი ვ ო ი ა ამ ი და რუ ა ი ი დიდ რო არ ამა ო ვ ვ ი რომ ვ რა ფ რფ იდა დაუ ია ი ა დგ ა უმ ა მ გავ ი არაფ რი დ ა ოვ მ ვ ვა ი ამი ირდა ირი გაგ ი ფ რფ იდა ა დგ ა ვი ტი და ავი იდ ტო ა ამ არ მ მ ვ ვა ი ა ი ო ა ი არი რი ა მო და მ ა და გარ ამ არო ორი ფი მ ი რო ა მ ავრდ ა ი ადა მ ავარმა გმირმა უ და გადა ვიტო რა ი ა მი ოვრ ა ი მდ გი არ ვი ი არ ვ არ ი ი არ ვი ტმა ვ რამ არ ა მოდოვარმა ი ი რა ი აუ დტრ ი მიუ ი რომ ი ამ მომ ტ გა დ ვ ფო ად მიუ ვდომ ი იდ ტო ა ვი ვი არი მიუ ვდომ ი იდ ტო ა ვ ვი მა ვი დგარი ვი უ ავად ვ რა ვი ვი ტი ა ტრა ია ო გავ იმა ა დამო იდ გადავ ვ ტ ვ რა ო მამა ა ი უ ი ო ვ რა და

ო ი ა უ არ ა ი უ ი უ როგორ ია ი ო ვი ტი და ა ი

მ ა ვ აფ რი ვაგვარად არი რ არავი გამიუ ატიურ ია და მომი ავ რუ იად მ ვ ვი დავი ი ო ა ი ვრ რ მოვი დომ მაგრამ ვ არ მოვიმატ ვ ვი მგო ი უა გამ არდა მ ი ა ა ვფი რო რატომ გა ვი დიდი მ ო ა ა ა ია ა ი ამ დი ი ო ვა ა რი ი ა აუ ია უმ ა რ ა ურად ომ ი არი ა უ ი არი რი რომ ი ადამია ია გამომ ვდ უ ი

73


კონცეპტუალური

silentium. ირვ

ად ი ო

ტი

ადა არ არ ო იტ ვა არ ი მ ა არი რ ი ადამია ი ო ამ ტ მა იარუ ი მა რამ ი აუ დაგვა ა ო მი ი იროვ ა უ უ ია გა დ ომუ ი ა იი უ ივ რ ა ური ა უა ა იტ ვა ო ომდ ვ რ გამო ატავ მ ი ვ ო ა ი უდუ ია და დმ ტად ო რ ტუ ი მა ი როდ ა უ ი მო რაო ი გადმო მუ ი მო ია ირად ვრად უფრო ამდვი ია და ა ო დგა არ ა ა ვი ფა უ ა აი

74


...

75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


სტუმარი

იაროსლავ სოლოპი მ ატვარი ფოტოგრაფი

იარო ავ ო ო ი უ რაი ი მ ატვარია რომ ი ფოტოგრაფიი აა დაი ტ რ უ ი დაი ადა ა ად მია ი დი აი ი ფა უ ტ ტი და რუ ი მდ გ ი ვ ი 90

რიმ ტუ ი ვოვი ოვ ი ოვრო და მუ აო


იდეა ოვრ ა მოგო ი ი ი ტორი ი ა და რ უ ი ო ფ ი ი არ უ და მო ა ვრო იდ ა არ ო და ო რ ტუ ი ა ი ი ვ აფ რი ა მაოდ ო ტა ურად მო და: დავი რიმ ტ ი ფირი ა არატი და მ მ გო რ ვ ოვ მო ა ი ო ა მი ო გადა ი რომ ი ტ ი მიმდი არ ო და ამი ირვ ი გადა ი მდ გ როდ ა ფირი გავამ ავ მი ურად ა მიი ია იმა რომ ადრ ი უმ ტ ო ა რ უ ი ო ი გამო ა და უ გმირ მაგო და ავ ვო ა ი ა რ ი ა ვ ად ოვ ვი რ უ მი მი ი ავდ რომ ი მ ა ია დიდ ა დი ა ა დ დ ა და გამომდი არ გადავ ვიტ გადა ა ამ უ ი გამ გრ ი ა ა ო ოოდ ი ამ ვ აფ რმა რო ტი ა მიი ო ვ აფ რი დ მდ გრ დ ა პერსონაჟები რ ო ა ი რ ვი ა ვ დი ო დი მა იმა ურად გავმი ოდი იმ ი ტორი რომ მა ავი დრო დიდი გავ ა ი ო ია მ არმო ა ვა გადა ი მო ა ი იი ვ და არია მ ო ოდ მი უა ო ი ადამია ი 91


92


მიუ დავად იმი ა რომ ვ ა ადრი იუ ტი ვ რ უ ი ტ ტ იდა ი ა ავ მ ვ ოვრო ი დრო ი რო ა არ უ ოტა მი ი ი მ ა ი ი ი რა მა უ და ირდა ირ ა არ უ ავ ირდ ა რ იგიურ ო ტ ტ ამ არო არმო ო ა ა და ავ ირ ი ამაგი როდ უ ტად ა ა ავ ა ამ დროვ ა ოვრ ი უ იდ ა რომ ი ვ მა ა ოგადო ამ მ ა და ა ა დი ო ოვ ურად მოგვა ვიო ავ არმოდგ ი ა ო რიო ი ირ უ ამიტომ როდ ა ვარ ვ მორიგ ი ტორია ადრი ვი მ მი და ი მოვარგო ა ამ დროვ ო ა რა გარ ვ უ ირო ია ი ამა უ იმ უ ი ორ დ ა და გა და რო ტი ა აური მარტივად რომ ვ ვა ა ტმა ი ა უ ოვ ური მი ო ოგია 93


94


95


96


პირადი მითოლოგია ი ა ოტა მიამიტურად რ მაგრამ დ მდ ვ ვ ი ადამია არ ად რომ ა უ ია ა უ არი დი ა რუ ა ა დიდი მი ია მაგრამ მ ურ ვად მ რა ამი

ი ოა

ა 97


98


99


100


პრომეთე მ ვი ვ ა ა ო ი რა მა უ და რომ ა და მი ი ი ტორია ა რ ა ვი მიუ დავად ა ო რიო ი ვი ი უ ი ა დიდად არ მომ ო ავგა ირვი მომ ტი მაგრამ მ ვი ა ია აი ტ რ ოა რომ რაფვა და ურვი ი: გაუ იარო უ რა ო მო ვდავ ი აიდუმ ო ვ აფ რი ა ია გავ ვრი გ იო ი დ რომ ა ვ რ უგ და ა ოგადო ა 101


102


103


104


105


106


სიშიშვლე მ არმოდგ ა ი ი ი ვ ადამია ი ა ი უ რივ უმა ო ფორმა უ ავ ირდ ა ა ვ დაუფარავ იმარ ა და რ ა ო ა მ ი ავი ი ა ი უ ი და ა და ა უ და ა ი უ ი რ ად რ ი ო ი ტია რომ ი და ად იდა მოგვ ა და უ ია მი ი აფუ ვ ია ად ვ ა ვ ვ რ გავ დი მა ო უ დ გამ ვირვა ა უ და მ ტრი იმა ი ა რა ა ვირვ ია ა ია მ ირ დი რ ო ტრუ ია არ უ ი ტ დ ი ი მი დვი გარ ვ უ ი ი უ ტი მი ი ა მაგრამ უ ვ ვა ი ტორიაა ადამია ი უ ი მ ვი ი ო ტ ტია რომ ი უ ვ ი რ ა ა ო რიო ი არ ო ი დ გად ვ ი ვ ა და არ როდუ ტ ა მიმარ ა ი ი ა არ იტ ტურა და ურ ა ი ა ია მ დი ი ა ო ია მუ ი ა ა ვ ი მო მარ ი უ ტურა მოდა ტ ო ოგი ი უ ა ამ დროვ მო მარ ი აგ ი მაგა ი ად გა ტ ი 107


108


109


110


111


112


113


დამწყები

ბექა ბერიძე ი

უ ტრატორი

ფერადი, პოზიტიური და უტრირებული ა მი

რი ა რა

ი უ ტრა ი ავ ვო იდა ატავ ამ ატვრო ა ად მია ი ა მო და

გატა

რიო უ

ი ა

მა

მდ გ

მი ი ამუ ვრ ი მატი ა არ უ ი არადო ი და ი რ ა ო აა რა ი ოვრ ა ავად მ ატვარ უ ვ დი ო გაა ო ო ი რ ო ა ი და იტუა ი ი რა მო ო და რა ა მი ი ა რი ო უ არი ა ია ირდ ა როგორ ვ აი

114

ვი ო ამ ო მი ი მო მ დ ა ო იტიური ფ რადი და უტრირ უ უ ტრა ია ი იუმორი ა რ ია

ია


115

ფოტოგრაფი: ია ა ორ

ა ვი

ი ავტორი:

ა ო ფო

ადა ვი


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


მოდა

ტატო ორაგველიძე დი აი რი

ო უ მი ა

“ის, რაც გამოგაჩენს და არა ის, რაც გმალავს” ი დავი ად მ რ ა ად მია ი ავა არ ია ა ო ია ური ვი ავი ავ ვო ა ი

ვ ატავდი

ა არა ო

აი ო

ა ად მია ი რომ ავა არ ო ომდ არ ვი ოდი რა მი დოდა ა ა ა ა არ ვი ი მაგრამ ვ ა ადამია ირდ ა ავი ი ა გამო ატვი ვი ამ მ ვ ვა ი მ ო ტიუმი ვი ოვ მ ი ოვრ ა ვუ ურ დი ადამია უფრო ორ დ ა რომ ი ა ია ამა ი ი ვ ა ია მარ ი უ რა ოდ ო ია ური ირო ი უ რა ა ვა მი ი გამო ი ი ი ვ რ ა რ დ ოფი ი ვ არ ვი ი როგორ ვ ვა არ მი და არგად ა მა გა ვ ა ვრო მივ დი იმ და ვ ამდ რომ ი მი რ ა არ ა ვ მ ი ვ ო ა როგორი ი ა რომ ო ია ურ რ ი იტრია როგორი ფიგურა ა უ ია ი ო არგად ა მუ ი მიუ დავად იმი ა როგორ ა ი ვამ ამა გარ ამ არო დაარ მ ვ არგად ა მუ უ არა 128


129

ფოტოგრაფი: გურამ მურადოვი


130


ტა ა მ ი არი უ ტად ი რა გამოგა და არა ი რა გმა ავ ტა ა მ უ ია მ ი ი ტორია მო ვ ვი არ რა გი და რატომ არ მოდა მ ვი არ ა ო ირდ ა ი ამა ა გ ამურ ა და დიდ ა ა მ ვი ა ა იმარ ა რომ ი უ და ი ვა და ამ ო იდ ა ა გ იო ი ვი არია 131


132


ამომავ ოდ რა ვა ირ არ ვი ი ა ავა ადმ ვი ავ ი როგორ ვ გავა რა არ უ და მო დ

ავ ა მოვრ ი ა ად მია ი მ რ ა უ და ა ო ოოდ მ მაი ო ტიუმ 133


რა არ იგიურ ა ტ მ ამუ ვრ ი არ მი და გამო დ ი ო ვი ა ი ტი ი ვარ ვ რ ვი რ იგია და რი ტია ო ა ირი ი ა ია მი ვარ რი ტ მ ო ოდ მა ო ო ომდ მარ ა ი ოფი ი ო ამ მ ვ ვა ი რ იგია არი იმ ო ო ვ ი რ ა ო ი რა დ ა ვ ირგვ ივ ა ი ოვ მ ვ ვა ი ი ი ი ვი მ ირგვ ივ არია ა ი მი ავ ვო იდა ა ო ირდ ია ა ია დიდ ტრ ა და დიდ ა რომ ა მ რ ამარ რ იგიი მ ტა იტ ტი არ უ ი იი და ამ ვ აფ რ მო ვ ა ა ია უდი დ გ ი რა ა ვ დავ უ და დ რ იგია ავირ ი რადგა არი ა და არი ი გი არ ვ ი და არამარტო არ ვ ი რ იგიური ფა ატი მი გ ო ა ური მაა ი გი იმ ა ადო ი ა გამამარ ი ა უ ი იმ ა ი ი ა რა დ ა ვ ა ა ი ადამია ი გამოდია და ამ ო რომ მ რ ი ა ი რი ტია ო ი ა ი ა არ ვ ო ა ი არ ი ა 134


135


ამ ო ტიუმ ი ვა ი ირი ურ ი ვ ა ა ომუ ი ა იო ა უა ა და უ ია ა ი ვი მ რდი მ ვი მომავა ი აო ი გამო ვ ი ა უა აა დ დი უ უ ამიტომა მ ო ოდ მ რდ გავა ა ტი ა გო ია რომ ა ი მარტო ამი ვი არ ო მი დამო იდ უ აა და ა რ ოდ არ ვ ა ად მარიტ ა რომ ი ო ა ტი მ რდ ა და ვაგი ა რომ ი ოვ ურად გავა მოო როვი ი ვირფა ი ა ო რომ მა უ და ო ო ა არ ვ ო მომავა ი აო ი ვა ა ი და მ რ უ არმა არი ო ა ვარი ომა მ რდი ა ა ირ ა ამ არ დაი რ ო ა და ა ამ არ მოი ამ ა იმ მა ი ი მიდგომ ი დიდ ა ი ა რა ა ატრიოტი მ ვ ა ი რა ა რ მ ა ვ ა ი ა ო ა რა ა ვ ა ი და ი ვარუ ი ვარუ ი ა ია მ ი ვ ოვა ი ა ი ია არ ი ა ი ვარუ ი ა ა ი მი და ამი გამო ვი ა დაუ ირი ირდ არ ი ა ა ი რომ ი გი ვარ მარტო ი ვი ი დ დად ა ი ვა ამი მა მი დოდა ამ ო ტიუმი ავ ამომ ო ი ი მ ი ა ამ დროვ ა იო ამ არო ომუ ი ა ი ი მო ა ო ად და მომავა ი აო ი ა ა რდ ად ი ვ იმ ო ი რ ი რა ო ი რ ი ა გაი არდა მამა მი ი ა მამა ვ ი არ ვი ი და ვრი მამა იდ ვ და მ არ მი და რომ ა გაგრ დ 136


137


138


139


140


141


142


143


მოგზაურობა

144


გგო ია რომ ი ი რა ი ა ოდო ურმ არმოდგ ა არ გ ო ია უ უფრო ორად უ ვ აფ რი ვაა არადა ი ამდვი ი ვი ო არ უ ო უ ო ა ტ ი ვა ამ აროდა მო უ ი

ვაა ვა

მ ოვრ ი ატარ ი ი ი მოვიგ და ვი ტ ამ ი ა მოვ დი ოტა უფრო მ ტი დროი დავდივარ გაფარ ო უ ი ვა ი და ვა ვირდ ი მ გარ მო გა ვი არ უ ია ი ორია ტ ო ო ვ ა ვარ ი უ ა გადა ვ ა ა მ ი ვ ა ა ა იდა ა ა ი გადაადგი ა და გადარ ი ვა ირი ადი უ არ ი გამოვიმუ ავ და ა ა უფრო ამამად დავა ი ა მა და მა ა ა მი არ ი მ ატ ფოტოა არატი მა ვ ურგ მოგდ უ ი უ ი ფოტოგრაფია ა ვრად უფრო მარტივია და ა იამოვ ო და ავ ი რომ ვი მ უ ა ი ო ი ტივი მიუ ვირო ი ა ავ დაგაფ ვ ა ირდა ირი ა გადატა ი ი გაგ ი ა იდ ირი ი : უ არია მ გო რ ა ია ო ირ მად ო ა გი დია რომ ატივი რგო და ა დ ი ი ი მ ავარი აიდუმ ო მაი გადა უ ი ფოტო ა ვ აა ავ ვ ვ ა მ ტად აი ტ რ რა გამოვიდა მაგრამ არ უფრო ი ა ა ა ფოტო და იდ ვ ა გადაგა ი ო ა არ დაფოფი და უფრ ი დ ია ირად ივრ როგორ ი ვრო ი უ ა არ ი ია გ რა არი რ უ ატარავ ო ა ი ი ავ ა ი ვ ამ ირად ი ვ მუ აო რავ ა ო იდი და არი როგორ ი ფარ ოდ იაა: დადი არ უ ა ი და გა რ ა ავი უ ურ ვი ა ი ოვრ ა მ ვა რა დამრ ია დავდივარ ამ უ ა რუ ო გა რ ა ი ფოტოა არატი ი ვი იმი ურიდა ურამდ მ ი გუ ი და ვაგროვ ა ა უ ოდ მი უ ო იტივ და ორტრ ტ ეკატერინე მახათაძე 145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


evropul-qarTuli samzareulo. sasiamovno musika da myudro garemo.

Tbilisi, abesaZis q. 2 leseliZe (kote afxazis quCa) tel: 032 293 36 51 https://www.facebook.com/Linville.Cafe 161


ფოტო რეპორტაჟი

162


ა ა

ი ამ

ი მუ უმი ი ტა ა ამ დროვ ოვ

ა ია მარიამ ატრო ვი ი და დ უ ი არა ი ა რ ა ორი ო გამოფ ა არტი ტ რიუმი ო მ რი ი ი ი ფოტოგრაფი: გიორგი ა ა ვი

163


164

ია

ი მო ვ

რიმი ა

ია

ო ტომ რი

ი ი იუ ტი იი

ამი ი ტრო ფოტოგრაფი: გურ


რამ მურადოვი

165


166

ია

მა

ა არ ვ

ო მ ავრო ი

არია

ო ტომ რი

ი ი ფოტოგრაფი: გურ


რამ მურადოვი

167


168

ი ი მოდი

ვირ უ

ი გა აფ უ

ი აფ უ

ო ტომ რი

ი ი ფოტოგრაფი: ია ა


ორ

ა ვი

ი გურამ მურადოვი

169


170

ოუი ი

ი ი

ო ტომ რი ფოტოგრაფი: ია ა ორ

ა ვი


171


172

ა ამ დროვ

ოვ

ა რ ა ორი ო გამოფ ა არტი ტ რიუმი

გა

ო მ რი

ი ი ფოტ


ტოგრაფი: გურამ მურადოვი

173


174

ჟურნალი ფოტოესე  

ოქტომბერი 2014 PHOTOESSAY Magazine www.photoessay.ge

ჟურნალი ფოტოესე  

ოქტომბერი 2014 PHOTOESSAY Magazine www.photoessay.ge

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded