ჟურნალი ფოტოესე

Page 1

1


2


3


ტ მ რი

sarCevi

12

26

46

ა მაი ურა ორტრ ტი 12 მარია 72 ა ი რომ ი მ ვ ოვრო აფრო ოვა მ ატვარი ტუა ური 25 გვ რდი 74 “S ოilentium... ტუმარი 26 დო უმ იტური 90 ი ვ ი ფა ი იარო ავ ო ო ი მ ატვარი აია ამადა ვი ი დამ ი 46 ამ ა ორ 114 ამა ი უ ვ ვი ავ ა რი ი უ ტრატორი ო ურ ი მოდა 48 ფოტო 128 იუ ტო რო მა გვა ვ ტატო ორაგვ ი მოგ აურო ა 58 ტუმარი 144 ოუ ა ფოტოგრაფი ატ რი მა ა ა ა ია რ ორტა ი 162 ფოტო ო ტომ რი

4


58

74

72

114

128

90

144

5


გარეკანი ი ა ომ ი ვი

6


მთავარი რედაქტორი გურამ მურადოვი რედაქტორი ა ა ავ არა კრეატირული დირექტორი ა ვი ფა ფოტო რედაქტორი ია ა ორ ა ვი ი ავტორები ატა ავა ია ი ა ო ფო ადა ვი ა მაი ურა

ფოტორეპორტაჟი გიორგი ა ა ვი ია ა ორ ა ვი ი გურამ მურადოვი ინგლისური ვერსიის რედაქტორები ვ რ ა ირა ი მა ა ია სტუმრები მარია აფრო ოვა ა ა ორ აია ამადა ვი ი ოუ ა ტატო ორაგვ ი იარო ავ ო ო ი ა რი ატ რი მა ა ა ი ა ომ ი ვი ი ი ი ტი მა ო ვა ი ა დრო მ ო ი უ ა აი www.photoessay.ge to@photoessay.ge www.facebook.com/photoessaymag www.instagram.com/photoessaymagazine www.twitter.com/PhotoessayMag © PHOTOESSAY Georgian Online Magazine, 2014

7


სხეული ფოტოგრაფ ი ამ არო ამ რი ი ო ია ა ია მა დურად რ ო ი ვ უ რუ ი რიო უ ო ი უ და ი ვა ი ვ ი ატური გადა ა როფ იო ა ი მი ვ ა არგი ტ ტია იუ ტ ი ურად რ რ ი ვ ა რ უ ი და ა ამი ად აი ტ რ ო ა რია ფოტოგრაფია ი ამა ა ირ უ ა მ ატვრუ ი ამო ა ი დია ა ო ი და მა ი გადა რი ა უა ი ირდა ირ რო ორ იუ ია გადა ი არ რ ი ვა ო ი ტი არ ი ვა ამდ ი ვი უა ური იმი ი მ ი და რიმ ტი ა უა ა რამდ ა ადამია ი უ ი ავი ი ფორმი მ ი ვ ო ი ა და ო ტ ტი ა ა ურ მაგრამ მ ი ვ ოვა რამ ვიტ ვი: ი ვ ი ატური გადა ა არი დია ოგი მო ი ი და გრ ო ი ავ რატომ არი ი ვ ი უ ია ი მიმ იდვ ი უ ი ავი ი ირ ი ი დამ ო ი ა ი გა ი ო ი დაუ ვ ო ი ფოტოგრაფ ი გა ა უ რ უ მო ია მა ა ი მიმარ ა აუფ ა ა ვი ამ მ ვ ვა ი ფოტოგრაფიი ა და უ ტური გა რ ა უფრო მარ უ ია ვიდრ ფოტოგრაფიი ა და ფ რ რი მოდ ი ი აა ავტორი ფოტოგრაფი ი და ო ო ი ვ ი უ ი გადა ა ოგ რ და ა ვ ოგ რ დაუ ვ ამა ი ა და უ ამა ო მი ა ა და გამომ ვ ვ ორი ვრი მ რ ვ აფ ფ ი იარუ გავ ვარი ო ტრო ი აი ტ რ ო და ამა ვ ი არ ვა ია ფოტოგრაფი ვი გურამ მურადოვი 8


რედაქტორისგან

9


რედაქტორისგან

10


ესთეტიკურ ფაშიზმზე, სხეულებრივ ავტონომიაზე და ა.შ. როდ ა აუ არია უ მი ტა დარტ მი ა ო ა და ტ რ ოტი ა უ იმ ვ აფ რ რი ა ა ფოტო ამ ომ რ ი ი ა აუ არი უ მა დ ა არ არა ტრ ი ა დი ვ რაფრი ვი ად ამოვი ი როგორ უ ა უ ა გა რა უ მა ვირ ა ტი ური ო რა იი გა ი ა მორიგ ა არ ი ვა მაგრამ უ ტად მა ოვ რომ ვა გამრუდ უ ი ვ ი არმოდგ აა ი ამა და არა მი ვირიო მა ი ირვ ად დავფი რდი რომ ი აა გამრუდ უ არმოდგ ია ი მ მოვია რ ოდ ი ა ი არა გი აროდ მ ვდივარ უ ვდივარ ა უ არი უ იდა გამომდი არ აფუ ვ ი არ მა ვ ორ მ იამოვ ი ვი ოდი ტი ური ფა ი ტი ფოტო ამ ომ რ მუ აო ა ი ა ა იდ ვ რ ი ტიმუ ი გა და მი ტვი ი ვი ა უ არ ივრ ი მო ო უ აფუ ვ ო ტი ური ფა ი მი უ რ დ ი ა ია გამი არდ ა უ ი მ ო ოდ მ არ ა მოვ დ ი ა ი რამდ იმ დ ი ი უაგუ ი ი ი ტრა გ დ რი მო მი ად ო ი იამ და მ ვ მა ვა ი დაა ა დაი ა ა ირ ი დარ ა რ ა მ იარუ ი არავი არაფ რი უ ვამ რომ ი ამდვი ი ა მ უ ი ი ო უფრო ორ დ იმა ი რომ მო უ მა ა უ არ უ ი გამო ტვა არ ი ურვა და გადა ვიტა ი და მორ ი ი ა გა ადა ი ად როგორადა ი გრ ო და და დავდა და ვ ა აო არი ი ი რა არი გა ი ვი აგა ი მი ი ურვი ი გა და და არა ი რომ ვი ა მუტრუ მა გადა ვიტა და ამ უ რამდ იმ ა უ ი მა ორი ა ი ვდი ო რი ო ა მია ა მოდი და ამი მ რ ი ა არა უ რივ ავტო ომია ვ ა დიდ უტაფორია ა და მი ვ რ ა ო ა ი უ ტად ა მი ვ ა უ რაი ი ფოტოგრაფი იარო ავ ო ო ი ვ ი ურ ა ი ა ა ომ რ ი მი რომ ა ვ ავ არმო ა დ ა მიმდი არ ო ი ოდი ი ი ვ ი ფა ი ა არ ვ ო ი რომ ი ია და ი ია იმ ადამია მა ვი ა ორ დ ამდ ია ა ორ ა ვი ი და ატა ავა ია ი ორ დ მა გაგა ო

არია ამ ატვრო ა ად მია ი უ დია აა ი ატურო ი ვი ატურ ვდ და ვ

ა მაი ურა მოგი ვ ა ა რომ ი ი ოვრო და და ა რომ ი დრო ა მოდოვარი გმირ ი ოვრო ა ვი ფა ი ავი ი ფოტო რო ტი გა ა ამ არო ადა არი რ ი არ არი ა უ ამ არო ადა იტ ვა არ არ ო და ადა უ ია მ ავარი იტ ვა ა მ ი და მ მ ი ვ

აფ რ ა არ დავ რ და არ ი ავად ა უ ო ო დ არა ი გამრუდ უ ად

და იფი რ

ა უ არ და

ვი

ა ა ავ არა

11


ფოტოგრაფი:

ვი ფა

პორტრეტი

12


მარია საფრონოვა მ ატვარი რამდ ად ირად ვფი რო ვ უ რა არი რატომ არი ი ი ი როგორი არი რატომ მო რაო ი ა და არა ვა აირად რატომ გრ ო იმა რა ა გრ ო და რა გრ ო ია აიდა მოდია გრ ო ი და ად ვარ ვ ვ გრ ო ა და ვ უ ა მიმარ ა ი და ი ამდვი ი ა რ ი და ოტა

გვი ია უ არა რომ ვი ო ი მაი გავ რდ მა ი

ი დავ

რო

უ ი როგორ უდვა უ ი როგორ ომფორტუ ი ირად არა ომფორტუ ი ი ტრუმ ტი ფორმა რომ ა ა ა ო უტური უ ა მო ა იგრ ო ა დი ო ა ი უ ა ამო ფორმა არ ირ ავ არ ვ მა უარვ ოფ ვა დ ვ ა აირ ვ ი და ა ო არ ვ ი ად ვ დი ო დავი ირო ვ ი მოგო ი ი რ ო ა ი ვ ვ ი იმი მი დვი როგორი გვგო ია რომ უ და ი ო ა და ა მგო ია რომ არა მარტო არ გვ მი ვ ი უ ი ვ რ ი ვ დავ მა ვ ი უ ი უ ი მა ი ია ვ ვი როგორ ვი ა ი ა ავი რომ ი არა ა იამოვ ოა ა არა ომფორტუ ია ავი ი ა ო ი ვი არ ო და არ იმ ვ 13


უ რომ ვ ვა ო ამ უ აროდ ვ არ გვ უ ვ ი რა ა ა რა ი მომ ტ ი უ ი ა 14

ი ი ვ არ გვ ვ მდ არ ა რა ა ა რა ა დავ არგო ა აგვარ ვა ი მი რ

ი რომ ი არაფრი არაა ვა დ უ ი ვ ი ა ვ ვა დ უ ი ვარ უ და ი ო ი ა უ უდვ არამ დ ა უა ა ვ აფრი ა უა ა

მაგრამ რომ ი ა რომ გვა ვ

არა


15


“წმინდა სხეული” ამუ აო ა აური

იდ ა მა ვ რ მ ა რ მ ა იმი ა რომ ი ვარუ რომ ი ვ ვი ვ ა მი ა ვდომი ი რი გრ ო აა უ ია უ ი მოდიფი ა ია მოა დი ო უ ია მ ი ვ ო ი ვ ა ი ვარუ ირი ი ი ვარუ რომ ი ორ ი მ

ი არა რომა ტი უ ი არამ დ დ დი ი ვარუ ი ვი ი მიმარ და ვ ი ა ვარ ი ი ვარუ ი მ გო რუ ი ი ვარუ ი მ რუ ვ ი ი ამ ვ რ ო ი ვარუ ი რომ მა მ ვ რ ი არ ი ი ი ვარუ ი ავი მატარ დიდია აა ი რგია რომ ა უ ია უ ი ი ვ ო ა ვა ო

ამ ვა ამარ

ა რი ი ი ა

ა მაოდ უ როგორ ი ვ

აური ა ამ

არი ა უ ვდავ რომ ი ი

ი ო ა გრ ვ

უ ი ტური გამო დი რგიი მო მ დ ი

აა რო ა ვ

რომ

გრ

ი ვდი

მო ი ვარუ უ ი ორმაგად მი დაა უ ტად ამ მი და უ ვ რ ამ ი ა რომ ი ვ ივ ი ია ვ და ა გრ ვ მა უ ი ა ი ი მი უ ი ვ ი უ ი ა ი ი მო ი ვარუ ადამია ი 16


17


18


მი და რომ ამ რო ტ ი ამ ადამია ი უ ი ფრაგმ ტ ი ა მარი ი რაოდ ო ა ვაგროვო რა ა ი ი ი რ უ ად ი არა ირდა ირი მ ი ვ ო ი იმ ო ურად უ ი რ ია ი უ და ი ო რ რო ი მ ო ოდ უ ი ი ტა ა იი იდ აა ვი აიდა ა ატ ი გარდა ივრ იი ი ა უ და ი ო რომ ი ი ად ო ი ა რომ გვი ია ვ ო ა ირი ი რომ ი ა ვ ა მი უ ადამია რომ ი ტა ა იი ა ა ავად მოვა რა არი მი რ ო ა ი ვი უფრო მ ი ვ ოვა ი: უ ი უ უ ი ა ი დუა ი მ ა რომ ი არა დრო დგ ა ვ ა ა ატ ი უ ი ირად ი ვ უ ია და იდ უფრო ირად ავ ვი ი ვ ი უ ი რომ ი მი ა რი ვ ა გუ რფ ი ოვრ ი და უ ი ია ი ვ ი დაუ ვ ი და ატიო ა ი ი რი

ა ი

ი ი

19


20


21


22


23


გვერდი 25

24


სანდრო მენსონი

25


დოკუმენტური

2.20 ი ი ვ

ი ფა ი

ფოტოგრაფი ია ა ორ ა ვი ი ავტორი ატა ავა ია ი

ოვა ა მოდ ი ატურ ი რო ი ვადა ვა ო ა ი ოვ ა ა და ა ოგადო ა ი ადამია ი ფიგური მ ი ვ ო ი ა და ა ირო ი მი დვი ი ვ ოდა ი ი ი არ არია უ რა ო ო ი ტ ი ოვ ა ი ატურ ი ირად ოვა ა მუ ად აგო ი აროდ მოია რ ია რომ ა გარ ოვ ვ რ იარ და 26


27


ი ვ ი ოვ ა ირად არი ა ამ დროვ ამ არო ი ი ი ვ 28

ო ია ური გმო ი აგა ი მიუ დავად ამი ა ვ ა გა იდვადი როდუ ტია


უ აური მ ო ოდ ადამია ი ფიგურა ა ად მიური ფა ია

აა ო ი

და ვირვ ი ა და ი ი ვ

ი 29


30


31


32


მა ა ა: ია ატურად ვმუ აო ამ ა ური ა არ მ ო და ვი ოდი რომ ამ ატვრო ა ად მია ი ატურ ი ირდ ოდა გამი ირდა და მოვ დი რომ არ გამ ირვ ოდა ი ა ია იტუა ია ი ამდვი ად არ ვიმუ ავ დი 33


34


35


აა ი არი და რია ა ა გვი დია რა მოვ დი უ ი ა ია მარტიდა ი ვ ა რა ა რა ა 36

აურ ა ი ამდვი ი არ და რ რომ იტუა ია გამო ორდ ა ა ა ამ ო რომ ი და ვ ოდ ი ვა რა გ ა გვა ვ


37


38


39


40


არგია რომ გვ ატავ ტუდ ტ ი და ადამია ი ა ატომია ა ვა ა ოფ ა ი არგი არაფ რია

ო ია 41


42


43


არ ვი ი ი ა არია ვა ატურ ი რომ ი მ ია ად ი დია მ ა არ მი ია ა ია ა ა ოვა ი ვარ ამი ვი ა ა ვა ი ა მაოდ უ რ უ ად ვგრ ო ავ რა არ უ და ი ო ა ი ვარ და მ რიდ ა 44


45


მე ლამაზი უკვე ვიყავ...

46

ი მარი ვ ა : მივრ ოდი ი არ გავრ ოდი მივრ ოდი ა მარ ი ა ა ო მი ა რუ ი დ ი ო და ა ი ა მ ი მივრ ოდი და ა ია დ ი რი ვი ავი მ რ რომ გავი ვი ვიფი რ ტა რა მი აროდა მ ი დიდი დაფი რ ა არ დამ ირვ ია ი მი აროდა რომ ი არ გავრ ოდი მივრ ოდი და არ რუ ი დ მა უ და არადა მ უ არ და ა ი ა უ ო ი ვარ მი ვ ა ო და არ ა მარ ი უ რა ოდ მივრ ოდი როგორ მა ი რო ა ა ია ა ი ად უ ოდ ა ა გა რდა ვი ავი რამ რომ ი ო ა ა ვირ ო ო დ რამ უ და ი ო ვირ რომ ია მაგრამ ა ია ი ა: მ მივრ ივარ მა ი ი უ რა ოდ დავრ ოდი ი ივ უ რივი ამ ავი ი ო როგორ უ ვა დომა და ი ა დარ ი ადამია ი ა ა რა უ და გაა ო ა ა ვა აირადაა ი რომ რა ა ი ვ ოდა ირვ ად ივ ტამ მი რა ორ უ და უ ო დრუ ი ი აი ი არ მავი დ ა: ტ ა ი ვიდ ი მ და ივ ტა ივ ტა ა ავი ურ ი ვა ი ა ვ და მ ადიოდა და იმ დამ ა უ ია ტ ა ი მდგომი ივ ტა მ ად აო რ ა ი ო ფ რფ ი ფ რი მა გარუ უ ი უ ი ურ ი ვა ი მ ი რა ამა ი არ ო რო მა ი მი რა ივ ტამ რა ო დაა გადავ დი ფი რი დავი როგორი ვარო და მა ამდ არ მიფი რიაო და რ უ ი ი ავი უფა ი არ და ირგ ო მა ი გამ ი ა მ ი ოდავ მ უ ა ავი ივ ტა არადა არ ოდავდა მარ ა ი ი ო გავიდა უ ი ი და ირვ ად დავფი რდი რომ ირ ი ი ი მაგრად მი ია მაგრამ არ მი და მ ო ოდ მა ი დავრ ივარ რო ა ა იროა ვა დრო არა იმიტომ რომ მ უ არ უ და ა მომა ა არ მი დაო რომ მი რა მა ი გავიგო მი ი მა მა ი გავი ა ი რ მა ი მა ი მივ ვდი რომ

რო ა ა ია აი ა ი ად ა ა გა რდა ვი ავი უ არ ვფი რო დი და მი ი არ მ მოდა და არ მა ვადარდ დი ვი მ მ ვი ა ა ვფი რო ა ა მი ი მ მი და ა გარი ვუ ვ და დიდ მად ო ა ვ უ ი რომ ი ვ ი ვა როგორ მა ი ა უ არ მ ა ატო და ა ია ვ დი ო ატივი ვ არა არგი ვირფა ო როგორ იტ ვი და დი დი ო ი ვრია ვ ამ და ტი ტი უ მარგა იტ ვა რუ აგ რ რამდ ავ დი ო ა ა ა რამდ არ მაგარია უ არ მ არ ა მაი ომ მ ი ოვრ ა უ და ვა ო ვიტრია ო გადავი ი ო ო რა ა ი ო რა ა ი და უ ი მი ა ვარ ი რ გუ ი უ ი მ ურ უ ა: მიდი ა ა ი ი უ ა მაგრამ აია აია მიდი მიდი ო რა ა ი ო რა ა ი მ ტა ა მ ავ ვ ი გა ოფი ა ი დ ა მ ვიდად ვ იდუ ო ი ი როგორი ორტ ი მა ვ რო ია ო ია გვირი ია ი ო ი დამ ავრ ი მ რ უ ი ი ო მა ვ მომატ უ ი და ი ი ი რ ი მა აფა აგ ტი ვ რაფ რ მა გრ ა აია უ რა ოდ რა დრო გადი მ და მ უ უ უფრო მ იდრო მ ტი მ ტად მ იდრო ურ ი რ ო ა გვი ა ი დ ა და ოგ რ გა ა უ რ ი რუ დ ი რო ა ა და ა ია და ა ა ო მი ა ა მარ ი გვი ვ ო მ ა ვ ა მ და მი უ ა ატო ა ვარ ი მი ი უ ი ვი რომ ვ ა ვარ აადურ ა არ ი ვი რ ი ია ვ და რი ი და ი ია ი ა: მ ამა ი უ ვ ვი ავ ა ა მ ვ ი რი ვარ ი ი ა ა რა უ რა ოდ რმ ად არ დავ რ უ ვარ და ო ო არგად გვა ოვ ვ გა ოვ არა ა ია არგი


ანა კორძაია-სამადაშვილი მ რა

ფოტო: გურამ მურადოვი

სტუმარი

47


ფოტო კონკურსი

48


ნიკა სომხიშვილი ფოტოგრაფი

“სახე დავკარგე” მ

ი ვარ და უმუ მ დავ არგ

ავ ტ

ი და იტ ვ

დავ არგ მი

ი და ო

ა არი და ადამია რო

ფოტო ო ურ ი

დავ არგ ა რ

მ ო იუ ტო

ვარი ვარ

ა ურ ი რ ო ა დამავი

და

ოდ ვ ამ და მ ი ავ

მა გვა ვ

იუ ტო

რო

არარ ა

მა გვა ვ

ი ვარ

გამარ ვ უ

ი 49


I ადგილი

50


51


II ადგილი

ქალი, კაცი, ფსიქიატრიული შემთხვევა.. უდი მი უ ტურუ ი და ამა ა ავ ო იტი ური მო რაო აა რომ ი ამარ და ი ავ ი ი ვ როგორ ა ოგადო ა ი ი ირად გარ მო ი ამო ი რომ ი ა ვიფარ ი და აგრ ია რომ ი ი ავ ა და ა ი ვარ და ად იდა რ ვო უ იურ მ ვ ო ამდ რო ი რომ ი ვი არდ ა როტ ტად ი იტი ური რ იგიური და მ ტა ური რომ ი ა ოგადო ი რ გვარი იუ ტო ია ა რი რომ ი მოი ავ ი და გა ი ია ვირტუა ური ავი უფ ი ი ი 52

ტი გ რმ აია მიუ


53


III ადგილი

სახლში, როგორც ციხეში ვ ა ა დამ იმ უ

ვი ი ა ი ი ა მა ვი ვი ა ოვ ი გა ვი მ დ ო ა ი ა ი მ ავრდ ა და მა ა ვი ა გამოუვიდა ავი და ვა

დ დამი ა რომ დაი ა ო უ და აფრი დ ფა რიდა ვრი არაფ რი ა როდ

ა მ ო

ა ოა გარ ი დ რ ად გვ რდიგვ რდ ა არ ი დავდ როგორ დგა არ ფა რი რატომ ა გა ვავ უ ი უფ ი

ოდ იგ იდა ი ურ

ა ი ი დ ოდ და ვადა ვა მ არ ა

ივ ა მა ო ვა ი

54


55


56


57


სტუმარი

სახეები, სხეულები, ამბები

ბესო უზნაძე ფოტოგრაფი

58


სახეები, სხეულები, ამბები რიგი მ ვიდ არტი ტ რიუმი გა ა აგამოფ ო ივრ ი ვ ი ა რა ა დამ ვა ი რ ი ირვ რიგ ი დაი ა ავდა ი ო მო რდი ი ომი ორტრ ტ ი უფრო ორ დ ა ი ა ი რომ ი ამამად გ ა არა ია ო ო დროი რ რ ვ ა ა ტუა ურ რო მა დრა ო უ არ ო ო იტი ა და უ ო უ ა ი ფოტო ი რ მაი გა ვ ა ა ი მა ი ვ მი ვდ ოდი რომ ა ი ორ დ მი ი გადა უ ია ფოტოგრაფიი ოდ ი დიდად ვ რ დავი ვ ი მაგრამ დი ტა ტი დო ამამად მი ია ვ ვა რომ ოუ ა ი რა იო ად ვ ო ფრა გუ ი და მო ო უ ი ი გაგრ უ ი არა რ გამო მა ია და გამოფ ი მო ა ი ა უ ვ მ ტია და ა მია ო რომ ი ა ა ფოტო მოუ ვ ა

ი ო ო ადი ა და დი ი მი ი ფოტო ი და არა რ ი ოუ ა ო დო ი ოვრო მ ი ვ ფოტოგრაფი ავად ა ა ავ არა 59


60


ბესო უზნაძე

ირი ადად და ვ ვმუ აო რ ო ა ურ რო ტ ვა ამ ამად რო ტ რ დროუ ად რუ ი ტ ი ი და მო იურად გა ვავ უ ი რო ტ ია უმ ა ი აარ ო რივად ვფი რო ამივ რ მა გავ ია გაა ო ა ო უტურად გა ვავ უ ი ა და ი ი რამ რა რ არა ოდ გაგი ია ი მი უ ია მ ვი რ ა და იმავ ა ვი რომ ი მ ია გამ ორ ა მ მო მ დ ა ი არ მ ვი ვ ი ა ია მ ოვრ ა ი ვრი რამ მ ორდ ა და ა ამი ად მ ორდ ა მი რუ ი რა მ ომ ირი ადად ა უ არ ავ ვ ვ ი ამ ი ირა ია ი ოვ დ იურო ი გა ვი ა გამოვ ატავ ავ ო რ ტუ ი ადამია ი ორტრ ტ ი ვ რ გ ტ ვი ამა როგორ ვა რ მაგრამ ო რ ტუ დრო გა უ ი ორტრ ტი ი ო აირ ავ მ მდგომარ ო ა გადმოგ მ გა ო ა და მო ია რა ა მა უ და ამა მატ ა ავად მოდ ი და მ ია ო ა ი ი მ ა რ ი რ მუ ი ორი ადამია ი გრ ო ი ი ი ფოტო ვფი რო რომ ატარ ამ რგია და მდ გ მა ურ ამდ მია ვ ი ვ ი ატურ ი გადა ი ვფი რო იდ ვ უფრო მ ტად გავამ აფრ ი ო ი ფორმა ია ვრ რ უ ი ავ რატომ გი და რომ მოდ ი ი ვ იი ო ო მ ვრი ვიფი რ და მ ო ოდ ა ა მომივიდა ავ ი ავ ვო ა ი ა ია მორ ვი ვი ავი და ა ია მი ირდა გა ი ვ ა ო და ვფი რო ომ არაა მი ი და ამიტომ ომ არ ვა ი ვ ვ ა ვ

ი არ ვი ი მაგრამ მ მო დ რომ ვ ვა უ ი მა ი და ა ვა და ფოტო ი გადა ა არ ვი ი ი ა რომ ვა ა მ ი ა დო მო მ დ ი აიდუმ ო მაგი ა და ა უ ა არა

ტიურად მომ ო ა მ ტ ვ ი

ორი მო ია უ ა არაა იო ი მ ოდ ა ია ა არგად გამომდი ა

ი ვ უ

ი ია ვ

ი ად და

რა ა ი ამ ავია მ ა იმ იმდ ი რამ მო და უდი ოტა არგი რამა ი ო რ ი გამ ადა ოვრ ი უ ი გამო დი ი გავი იარ ი ი რი მდ გა უ რა ოდ დ ი რ ი ო და ა ი ა და გამომდი არ ა უ გამა ვი რ ა ო ა იმდ ად აუტა ი ი მ ა რომ ვ არ ვუ დი მი დოდა დამ ი ა მ ო ოდ ი ი ი მრ ი ვგრ ო დი ავ მ ვიდად რ ო ა ი უმრავ ო ა ი მი მ გო რ ი ა ავ ი და ო ა ი ვრ ი ი ვ 61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ

ბექა მაისურაძე ი ომ ოდ

“კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ” 72


დრო ა მოდოვარი რ რ ი ტ რვიუ ი ამ ო დ რამდ იმ ურა ი რომ დავი ა ო აუ ი ად მომი დ ა მა ი რ მა ა და ავ ირ ა და აი ტ რ ო ი ტორიი მ აო მი ოვრ ა რ მ ო ოდ ორი ფოტო ი ტორიაა ა ამდ და ა ი მდ გ ი ო ვარ და არავი მი რ როდ ა ვამ ო რამდ იმ ი ი ვი ო იდი მ ი ა ა მმა ო ამა გა ა ირო ა რომ მიუ დავად მი ა ტიური ოვრ ი ა და ა ა ურ ი რ ო ი ა ამდ მ გო არი არ მ ო ია ი მი მ დრო ა ი ფი მ ა და იგ ა ვატარ დი მი ირვ ი და უ ა ა ი უ ი მ ო ა უ ავ ირდ ა ადამია ი იმი გამო ვ მ რომ რო ა დამი ა ა ამი მდ გ ა არა ოდ მი უ ია ოვ მ ვ ვა ი მ არ მი მია არავი ო ი გამო და ომ უ ი ავ მა ი ად ვ ვ იდი და ირად მიფი რია იმა უ რა ვ ვ იდი მ გარ გ ო ა ი მ ო და დიდი ი ი და ო ი დრო ა გა მავ ო ა ი გამიფუ და მ დვ ო ა ამიტომ არ ი ა დვი ა ა უ არი ვირი ვ ა გრ ად მ ვ ოდა დიდი ი გა მავ ო ა ი ვაგროვ დი ფუ ვფი რო დი გავი რდ ი და ვრ ა ტი ურ ო რა ია გავი მ ი მი დოდა იმ მ ა იო დავმ გავ ოდი ტ რა იდა ა ურ ა იდა რომ მი ურ ოდ ი მ ი ვ რდ და დამ ი ოდ ა ა უ მი ვდ ი რა ი ვ არ ავდი გროვი ფუ მივდიოდი მა ა ია ი და უამრავ ა უ ავ ვ იდუ ო დი ი მომ მატა ო ა დამა და და უ ვა აირად ვფი რო არ მა ი და არ ა ა მ ი არაფ რი ვ ი ა უ არ ავ ვ ი იმა რომ მგო ი ოტა ი უა მომ მატა ა და ა ა ა ვფი რო ი მ ირდ ა გარ გ ო ა ი ვი ი ტა ა მაგრამ რა დრო გადი მი უფრო ვრ მუ დ ი რომ ა რი არ ა ვ მ ი რ ა ვ აფ რი უ ია მაგრამ რამდ ადაა ა ი გო ი ა და უ ი ვ ა ი უ ი მ ო ოდ ა ია რომ ი ვ ოვრო

დრო ა მოდოვარმა დ რამდ იმ ფოტო დაი ა ა რ მა ა დაა ავ ირა და მ ა ი ტორია ა ი რომ ი მ ვ ოვრო ვი ტი ი ტორიაა ორმა რომ გააუ ატიურა და ვ რა გა და ფი მი გა ა ი მი ა აურ ია არი ირვ ი ირი გა ა ადი მ რო ი მ ო ოდ ვი ტი ვ რა ი ა ი ო ამიტომ უ და ვიფი რო რომ ფი მი ა ო ოოდ მი ა აა ფი მი ა ოდ ა გუ ი მო იმა ა რომ მ გა ვავდ ა ა ი გა ვი ტი ვ რა ა ი ოვრო უმ ა ი არ არი მიუ დავად ა ი მ ი ვ ო ი ა ამ ი და რუ ა ი ი დიდ რო არ ამა ო ვ ვ ი რომ ვ რა ფ რფ იდა დაუ ია ი ა დგ ა უმ ა მ გავ ი არაფ რი დ ა ოვ მ ვ ვა ი ამი ირდა ირი გაგ ი ფ რფ იდა ა დგ ა ვი ტი და ავი იდ ტო ა ამ არ მ მ ვ ვა ი ა ი ო ა ი არი რი ა მო და მ ა და გარ ამ არო ორი ფი მ ი რო ა მ ავრდ ა ი ადა მ ავარმა გმირმა უ და გადა ვიტო რა ი ა მი ოვრ ა ი მდ გი არ ვი ი არ ვ არ ი ი არ ვი ტმა ვ რამ არ ა მოდოვარმა ი ი რა ი აუ დტრ ი მიუ ი რომ ი ამ მომ ტ გა დ ვ ფო ად მიუ ვდომ ი იდ ტო ა ვი ვი არი მიუ ვდომ ი იდ ტო ა ვ ვი მა ვი დგარი ვი უ ავად ვ რა ვი ვი ტი ა ტრა ია ო გავ იმა ა დამო იდ გადავ ვ ტ ვ რა ო მამა ა ი უ ი ო ვ რა და

ო ი ა უ არ ა ი უ ი უ როგორ ია ი ო ვი ტი და ა ი

მ ა ვ აფ რი ვაგვარად არი რ არავი გამიუ ატიურ ია და მომი ავ რუ იად მ ვ ვი დავი ი ო ა ი ვრ რ მოვი დომ მაგრამ ვ არ მოვიმატ ვ ვი მგო ი უა გამ არდა მ ი ა ა ვფი რო რატომ გა ვი დიდი მ ო ა ა ა ია ა ი ამ დი ი ო ვა ა რი ი ა აუ ია უმ ა რ ა ურად ომ ი არი ა უ ი არი რი რომ ი ადამია ია გამომ ვდ უ ი

73


კონცეპტუალური

silentium. ირვ

ად ი ო

ტი

ადა არ არ ო იტ ვა არ ი მ ა არი რ ი ადამია ი ო ამ ტ მა იარუ ი მა რამ ი აუ დაგვა ა ო მი ი იროვ ა უ უ ია გა დ ომუ ი ა იი უ ივ რ ა ური ა უა ა იტ ვა ო ომდ ვ რ გამო ატავ მ ი ვ ო ა ი უდუ ია და დმ ტად ო რ ტუ ი მა ი როდ ა უ ი მო რაო ი გადმო მუ ი მო ია ირად ვრად უფრო ამდვი ია და ა ო დგა არ ა ა ვი ფა უ ა აი

74


...

75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


სტუმარი

იაროსლავ სოლოპი მ ატვარი ფოტოგრაფი

იარო ავ ო ო ი უ რაი ი მ ატვარია რომ ი ფოტოგრაფიი აა დაი ტ რ უ ი დაი ადა ა ად მია ი დი აი ი ფა უ ტ ტი და რუ ი მდ გ ი ვ ი 90

რიმ ტუ ი ვოვი ოვ ი ოვრო და მუ აო


იდეა ოვრ ა მოგო ი ი ი ტორი ი ა და რ უ ი ო ფ ი ი არ უ და მო ა ვრო იდ ა არ ო და ო რ ტუ ი ა ი ი ვ აფ რი ა მაოდ ო ტა ურად მო და: დავი რიმ ტ ი ფირი ა არატი და მ მ გო რ ვ ოვ მო ა ი ო ა მი ო გადა ი რომ ი ტ ი მიმდი არ ო და ამი ირვ ი გადა ი მდ გ როდ ა ფირი გავამ ავ მი ურად ა მიი ია იმა რომ ადრ ი უმ ტ ო ა რ უ ი ო ი გამო ა და უ გმირ მაგო და ავ ვო ა ი ა რ ი ა ვ ად ოვ ვი რ უ მი მი ი ავდ რომ ი მ ა ია დიდ ა დი ა ა დ დ ა და გამომდი არ გადავ ვიტ გადა ა ამ უ ი გამ გრ ი ა ა ო ოოდ ი ამ ვ აფ რმა რო ტი ა მიი ო ვ აფ რი დ მდ გრ დ ა პერსონაჟები რ ო ა ი რ ვი ა ვ დი ო დი მა იმა ურად გავმი ოდი იმ ი ტორი რომ მა ავი დრო დიდი გავ ა ი ო ია მ არმო ა ვა გადა ი მო ა ი იი ვ და არია მ ო ოდ მი უა ო ი ადამია ი 91


92


მიუ დავად იმი ა რომ ვ ა ადრი იუ ტი ვ რ უ ი ტ ტ იდა ი ა ავ მ ვ ოვრო ი დრო ი რო ა არ უ ოტა მი ი ი მ ა ი ი ი რა მა უ და ირდა ირ ა არ უ ავ ირდ ა რ იგიურ ო ტ ტ ამ არო არმო ო ა ა და ავ ირ ი ამაგი როდ უ ტად ა ა ავ ა ამ დროვ ა ოვრ ი უ იდ ა რომ ი ვ მა ა ოგადო ამ მ ა და ა ა დი ო ოვ ურად მოგვა ვიო ავ არმოდგ ი ა ო რიო ი ირ უ ამიტომ როდ ა ვარ ვ მორიგ ი ტორია ადრი ვი მ მი და ი მოვარგო ა ამ დროვ ო ა რა გარ ვ უ ირო ია ი ამა უ იმ უ ი ორ დ ა და გა და რო ტი ა აური მარტივად რომ ვ ვა ა ტმა ი ა უ ოვ ური მი ო ოგია 93


94


95


96


პირადი მითოლოგია ი ა ოტა მიამიტურად რ მაგრამ დ მდ ვ ვ ი ადამია არ ად რომ ა უ ია ა უ არი დი ა რუ ა ა დიდი მი ია მაგრამ მ ურ ვად მ რა ამი

ი ოა

ა 97


98


99


100


პრომეთე მ ვი ვ ა ა ო ი რა მა უ და რომ ა და მი ი ი ტორია ა რ ა ვი მიუ დავად ა ო რიო ი ვი ი უ ი ა დიდად არ მომ ო ავგა ირვი მომ ტი მაგრამ მ ვი ა ია აი ტ რ ოა რომ რაფვა და ურვი ი: გაუ იარო უ რა ო მო ვდავ ი აიდუმ ო ვ აფ რი ა ია გავ ვრი გ იო ი დ რომ ა ვ რ უგ და ა ოგადო ა 101


102


103


104


105


106


სიშიშვლე მ არმოდგ ა ი ი ი ვ ადამია ი ა ი უ რივ უმა ო ფორმა უ ავ ირდ ა ა ვ დაუფარავ იმარ ა და რ ა ო ა მ ი ავი ი ა ი უ ი და ა და ა უ და ა ი უ ი რ ად რ ი ო ი ტია რომ ი და ად იდა მოგვ ა და უ ია მი ი აფუ ვ ია ად ვ ა ვ ვ რ გავ დი მა ო უ დ გამ ვირვა ა უ და მ ტრი იმა ი ა რა ა ვირვ ია ა ია მ ირ დი რ ო ტრუ ია არ უ ი ტ დ ი ი მი დვი გარ ვ უ ი ი უ ტი მი ი ა მაგრამ უ ვ ვა ი ტორიაა ადამია ი უ ი მ ვი ი ო ტ ტია რომ ი უ ვ ი რ ა ა ო რიო ი არ ო ი დ გად ვ ი ვ ა და არ როდუ ტ ა მიმარ ა ი ი ა არ იტ ტურა და ურ ა ი ა ია მ დი ი ა ო ია მუ ი ა ა ვ ი მო მარ ი უ ტურა მოდა ტ ო ოგი ი უ ა ამ დროვ მო მარ ი აგ ი მაგა ი ად გა ტ ი 107


108


109


110


111


112


113


დამწყები

ბექა ბერიძე ი

უ ტრატორი

ფერადი, პოზიტიური და უტრირებული ა მი

რი ა რა

ი უ ტრა ი ავ ვო იდა ატავ ამ ატვრო ა ად მია ი ა მო და

გატა

რიო უ

ი ა

მა

მდ გ

მი ი ამუ ვრ ი მატი ა არ უ ი არადო ი და ი რ ა ო აა რა ი ოვრ ა ავად მ ატვარ უ ვ დი ო გაა ო ო ი რ ო ა ი და იტუა ი ი რა მო ო და რა ა მი ი ა რი ო უ არი ა ია ირდ ა როგორ ვ აი

114

ვი ო ამ ო მი ი მო მ დ ა ო იტიური ფ რადი და უტრირ უ უ ტრა ია ი იუმორი ა რ ია

ია


115

ფოტოგრაფი: ია ა ორ

ა ვი

ი ავტორი:

ა ო ფო

ადა ვი


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


მოდა

ტატო ორაგველიძე დი აი რი

ო უ მი ა

“ის, რაც გამოგაჩენს და არა ის, რაც გმალავს” ი დავი ად მ რ ა ად მია ი ავა არ ია ა ო ია ური ვი ავი ავ ვო ა ი

ვ ატავდი

ა არა ო

აი ო

ა ად მია ი რომ ავა არ ო ომდ არ ვი ოდი რა მი დოდა ა ა ა ა არ ვი ი მაგრამ ვ ა ადამია ირდ ა ავი ი ა გამო ატვი ვი ამ მ ვ ვა ი მ ო ტიუმი ვი ოვ მ ი ოვრ ა ვუ ურ დი ადამია უფრო ორ დ ა რომ ი ა ია ამა ი ი ვ ა ია მარ ი უ რა ოდ ო ია ური ირო ი უ რა ა ვა მი ი გამო ი ი ი ვ რ ა რ დ ოფი ი ვ არ ვი ი როგორ ვ ვა არ მი და არგად ა მა გა ვ ა ვრო მივ დი იმ და ვ ამდ რომ ი მი რ ა არ ა ვ მ ი ვ ო ა როგორი ი ა რომ ო ია ურ რ ი იტრია როგორი ფიგურა ა უ ია ი ო არგად ა მუ ი მიუ დავად იმი ა როგორ ა ი ვამ ამა გარ ამ არო დაარ მ ვ არგად ა მუ უ არა 128


129

ფოტოგრაფი: გურამ მურადოვი


130


ტა ა მ ი არი უ ტად ი რა გამოგა და არა ი რა გმა ავ ტა ა მ უ ია მ ი ი ტორია მო ვ ვი არ რა გი და რატომ არ მოდა მ ვი არ ა ო ირდ ა ი ამა ა გ ამურ ა და დიდ ა ა მ ვი ა ა იმარ ა რომ ი უ და ი ვა და ამ ო იდ ა ა გ იო ი ვი არია 131


132


ამომავ ოდ რა ვა ირ არ ვი ი ა ავა ადმ ვი ავ ი როგორ ვ გავა რა არ უ და მო დ

ავ ა მოვრ ი ა ად მია ი მ რ ა უ და ა ო ოოდ მ მაი ო ტიუმ 133


რა არ იგიურ ა ტ მ ამუ ვრ ი არ მი და გამო დ ი ო ვი ა ი ტი ი ვარ ვ რ ვი რ იგია და რი ტია ო ა ირი ი ა ია მი ვარ რი ტ მ ო ოდ მა ო ო ომდ მარ ა ი ოფი ი ო ამ მ ვ ვა ი რ იგია არი იმ ო ო ვ ი რ ა ო ი რა დ ა ვ ირგვ ივ ა ი ოვ მ ვ ვა ი ი ი ი ვი მ ირგვ ივ არია ა ი მი ავ ვო იდა ა ო ირდ ია ა ია დიდ ტრ ა და დიდ ა რომ ა მ რ ამარ რ იგიი მ ტა იტ ტი არ უ ი იი და ამ ვ აფ რ მო ვ ა ა ია უდი დ გ ი რა ა ვ დავ უ და დ რ იგია ავირ ი რადგა არი ა და არი ი გი არ ვ ი და არამარტო არ ვ ი რ იგიური ფა ატი მი გ ო ა ური მაა ი გი იმ ა ადო ი ა გამამარ ი ა უ ი იმ ა ი ი ა რა დ ა ვ ა ა ი ადამია ი გამოდია და ამ ო რომ მ რ ი ა ი რი ტია ო ი ა ი ა არ ვ ო ა ი არ ი ა 134


135


ამ ო ტიუმ ი ვა ი ირი ურ ი ვ ა ა ომუ ი ა იო ა უა ა და უ ია ა ი ვი მ რდი მ ვი მომავა ი აო ი გამო ვ ი ა უა აა დ დი უ უ ამიტომა მ ო ოდ მ რდ გავა ა ტი ა გო ია რომ ა ი მარტო ამი ვი არ ო მი დამო იდ უ აა და ა რ ოდ არ ვ ა ად მარიტ ა რომ ი ო ა ტი მ რდ ა და ვაგი ა რომ ი ოვ ურად გავა მოო როვი ი ვირფა ი ა ო რომ მა უ და ო ო ა არ ვ ო მომავა ი აო ი ვა ა ი და მ რ უ არმა არი ო ა ვარი ომა მ რდი ა ა ირ ა ამ არ დაი რ ო ა და ა ამ არ მოი ამ ა იმ მა ი ი მიდგომ ი დიდ ა ი ა რა ა ატრიოტი მ ვ ა ი რა ა რ მ ა ვ ა ი ა ო ა რა ა ვ ა ი და ი ვარუ ი ვარუ ი ა ია მ ი ვ ოვა ი ა ი ია არ ი ა ი ვარუ ი ა ა ი მი და ამი გამო ვი ა დაუ ირი ირდ არ ი ა ა ი რომ ი გი ვარ მარტო ი ვი ი დ დად ა ი ვა ამი მა მი დოდა ამ ო ტიუმი ავ ამომ ო ი ი მ ი ა ამ დროვ ა იო ამ არო ომუ ი ა ი ი მო ა ო ად და მომავა ი აო ი ა ა რდ ად ი ვ იმ ო ი რ ი რა ო ი რ ი ა გაი არდა მამა მი ი ა მამა ვ ი არ ვი ი და ვრი მამა იდ ვ და მ არ მი და რომ ა გაგრ დ 136


137


138


139


140


141


142


143


მოგზაურობა

144


გგო ია რომ ი ი რა ი ა ოდო ურმ არმოდგ ა არ გ ო ია უ უფრო ორად უ ვ აფ რი ვაა არადა ი ამდვი ი ვი ო არ უ ო უ ო ა ტ ი ვა ამ აროდა მო უ ი

ვაა ვა

მ ოვრ ი ატარ ი ი ი მოვიგ და ვი ტ ამ ი ა მოვ დი ოტა უფრო მ ტი დროი დავდივარ გაფარ ო უ ი ვა ი და ვა ვირდ ი მ გარ მო გა ვი არ უ ია ი ორია ტ ო ო ვ ა ვარ ი უ ა გადა ვ ა ა მ ი ვ ა ა ა იდა ა ა ი გადაადგი ა და გადარ ი ვა ირი ადი უ არ ი გამოვიმუ ავ და ა ა უფრო ამამად დავა ი ა მა და მა ა ა მი არ ი მ ატ ფოტოა არატი მა ვ ურგ მოგდ უ ი უ ი ფოტოგრაფია ა ვრად უფრო მარტივია და ა იამოვ ო და ავ ი რომ ვი მ უ ა ი ო ი ტივი მიუ ვირო ი ა ავ დაგაფ ვ ა ირდა ირი ა გადატა ი ი გაგ ი ა იდ ირი ი : უ არია მ გო რ ა ია ო ირ მად ო ა გი დია რომ ატივი რგო და ა დ ი ი ი მ ავარი აიდუმ ო მაი გადა უ ი ფოტო ა ვ აა ავ ვ ვ ა მ ტად აი ტ რ რა გამოვიდა მაგრამ არ უფრო ი ა ა ა ფოტო და იდ ვ ა გადაგა ი ო ა არ დაფოფი და უფრ ი დ ია ირად ივრ როგორ ი ვრო ი უ ა არ ი ია გ რა არი რ უ ატარავ ო ა ი ი ავ ა ი ვ ამ ირად ი ვ მუ აო რავ ა ო იდი და არი როგორ ი ფარ ოდ იაა: დადი არ უ ა ი და გა რ ა ავი უ ურ ვი ა ი ოვრ ა მ ვა რა დამრ ია დავდივარ ამ უ ა რუ ო გა რ ა ი ფოტოა არატი ი ვი იმი ურიდა ურამდ მ ი გუ ი და ვაგროვ ა ა უ ოდ მი უ ო იტივ და ორტრ ტ ეკატერინე მახათაძე 145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


evropul-qarTuli samzareulo. sasiamovno musika da myudro garemo.

Tbilisi, abesaZis q. 2 leseliZe (kote afxazis quCa) tel: 032 293 36 51 https://www.facebook.com/Linville.Cafe 161


ფოტო რეპორტაჟი

162


ა ა

ი ამ

ი მუ უმი ი ტა ა ამ დროვ ოვ

ა ია მარიამ ატრო ვი ი და დ უ ი არა ი ა რ ა ორი ო გამოფ ა არტი ტ რიუმი ო მ რი ი ი ი ფოტოგრაფი: გიორგი ა ა ვი

163


164

ია

ი მო ვ

რიმი ა

ია

ო ტომ რი

ი ი იუ ტი იი

ამი ი ტრო ფოტოგრაფი: გურ


რამ მურადოვი

165


166

ია

მა

ა არ ვ

ო მ ავრო ი

არია

ო ტომ რი

ი ი ფოტოგრაფი: გურ


რამ მურადოვი

167


168

ი ი მოდი

ვირ უ

ი გა აფ უ

ი აფ უ

ო ტომ რი

ი ი ფოტოგრაფი: ია ა


ორ

ა ვი

ი გურამ მურადოვი

169


170

ოუი ი

ი ი

ო ტომ რი ფოტოგრაფი: ია ა ორ

ა ვი


171


172

ა ამ დროვ

ოვ

ა რ ა ორი ო გამოფ ა არტი ტ რიუმი

გა

ო მ რი

ი ი ფოტ


ტოგრაფი: გურამ მურადოვი

173


174