Designvuosi 2017

Page 1

1 0 0 V U O T TA S U O M A L A I S TA M U O T O I L U A

100 YEARS OF FINNISH DESIGN

Vuosi 2O17 year POIMINTOJA SUOMALAISEN MUOTOILUN HUIPULTA Highlights from the top of Finnish design

164 SIVUA PAGES

HINTA 8,50 €

AIKAMATKA ITSENÄISEN SUOMEN MUOTOILUN HISTORIAAN Timetravel to the history of independent Finnish design

Designvuosi/Designyear 2017

1


1 00 V U OT TA S U O M A L A I S TA M U OTO I L UA

Vuosi 2O17 year 100 YEARS OF FINNISH DESIGN

2

Designvuosi/Designyear 2017


SUOMEN LIPPU JA VAAKUNA Finnish flag and Coat of arms of Finland

Suomen lippu

Suomen vaakuna

Suomen lipun kehitys nykyiseen muotoonsa on ollut vaiheikas ja värikäs. Lipun lopullisen muodon ja värit suunnittelivat taiteilijat Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen yhdessä. Aluksi kruunupäinen vaakuna somisti siniristin keskiosaa, mutta melko pian se poistettiin ja lipusta tuli nykyisen kaltainen. Värit perusteltiin taivaan sinen ja lumen valkoisuudella. Risti puolestaan vahvisti yhteenkuuluvuutta muihin pohjoisen kansoihin.

Suomen vaakunan tiedetään esiintyvän Kustaa Vaasan 1580-luvulla valmistuneessa hautamonumentissa. Se valittiin sellaisenaan Suomen vaakunaksi vuonna 1917. Vaakunaa käytettiin Ruotsin Pohjanlahden itäpuolisten alueiden tunnuksena vuoteen 1809, jonka jälkeen siitä tuli keisarillisen Venäjän Suomen suuriruhtinaskunnan vaakuna. Vaakuna esiintyy myös erityisessä valtiolipussa siniristin keskellä.

The Finnish flag

Coat of Arms of Finland

The development of the Finnish flag in its current form has been colourful and eventful. Artists Eero Snellmann and Bruno Tuukkanen designed the final shape and colours of the flag. Originally there was a crown-headed coat of arms in the middle of the cross, but it was soon removed and the flag turned to its current form. The colours were justified with the blue of the sky and white of the snow. The cross, on the other hand, connected Finland to the other people of the north.

It is known that the coat of arms of Finland is present in the tomb of King Gustav Vasa’s, erected in the 1580s. In that form it was chosen as the coat of arms of Finland in 1917. The eastern areas of the Swedish Gulf used the coat of arms until 1809 when it became the coat of arms of the imperial Russian Grand Duchy of Finland. The coat of arms is present also in the middle of the cross of the special state flag of Finland.

Designvuosi/Designyear 2017

3


Esipuhe

S

uomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kehoitti Suomen valtioneuvosto erilaisia suomalaisia toimijoita hakemaan osallistumisoikeutta Suomi 100-ohjelmaan ja juhlistamaan omilla toimillaan ja teoillaan maamme itsenäisyyden juhlavuotta 2017. Niinpä mekin halusimme laittaa itsemme likoon ja osallistua mukaan tähän hienoon ja arvokkaaseen tehtävään omalla osaamisellamme.

Suomi täyttää tänä vuonna joulukuun 6. päivänä tasan 100 vuotta. Onnittelemme itsenäistä Suomea ja kiitämme suomalaisia muotoilijoita, jotka ovat vieneet maatamme maailmankartalle jo itsenäisyytemme alkuajoista lähtien. Tämä kehitys jatkuu ja toivottavasti myös voimistuu uusien nuorten kykyjen myötä. Suomi on itsenäisenä valtiona vasta satavuotias, mutta sen historia kansana ja maana ulottuu pitkälle kivikauteen. Sivistyksen saapuessa noin tuhat vuotta sitten Tukholmasta, Ruotsin kuninkaan lähettämänä ja ristiretkeläisten muodossa, sai tuleva Suomen valtakunta varhaiset alkujuurensa. Ruotsin sotajoukkojen kärjessä ennen keskiaikaa taistelleet pelätyt suomalaiset Hakkapeliitat toivat koteihinsa palattuaan runsaasti tietoa ja tarpeistoa sotaretkiltään. Näistä saatujen inspiraatioiden kautta syntyi vähitellen taidolla tehtyjä uudenlaisia työkaluja ja esineitä suomalaisten omaan käyttöön. Näiden voisi katsoa olleen varhaisia muotoiluesineitä. Jotkut suomalaiset oppivat ajan kanssa tekemään tarve-esineitä ja koruja eri materiaaleista, jotka kelpasivat jopa Ruotsin hoviin. Myöhemmällä ajalla koulutuksen ja tiedon karttuessa suomalaisten käsistä syntyi myös merkittäviä ja haluttuja taideteoksia. Tsaarin joukkojen lyötyä ruotsalaiset ja valloitettuaan Suomen tuli maasta autonominen tasavalta. Tänä aikana Suomen taide-elämä kehittyi entisestään ja arkkitehtuuri kukoisti laajasti. Taide ja muotoilu olivat löytäneet paikkansa suomalaisten elämässä. Suomen surullinen kansalaissota jätti suomalaisiin syvät arvet. Näiden parannuttua ammensi kansakunta itsekunnioitusta ja määrätietoisuutta taiteen ja muotoilun avulla. Suomalaiseen sielunmaisemaan oli syntynyt omaleimainen muotokieli jonka tuloksia muu maailma katsoi ja ihasteli. Tämä julkaisu on myös kunnianosoitus noille aikamme merkittäville muotoilun mestareille. Tämä julkaisu on toteutettu poikkeuksellisen lyhyessä ajassa, eli sen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytettiin vain puolitoista kuukautta. Tämän yhteiskunnallisesti merkittävän julkaisun kustantamiseen osallistuivat kaikki suomalaiset suunnittelijat, jotka julkaisussa esiintyvät. Heidän panoksensa julkaisun sisältöön on ollut äärimmäisen merkittävä. Kiitämme myös erittäin suuresta ja ansiokkaasta työpanoksesta toimituspäällikköämme Heta Mattilaa, jota ilman emme olisi tässä työssä onnistuneet. Olemme myös tyytyväisiä ja iloisia Ornamon suopeaan suhtautumiseen hankettamme kohtaan.

– Risto Ala-Peijari

4

Designvuosi/Designyear 2017


Foreword

T

o celebrate Finland’s 100th year of independence the Council of State invited different Finnish agencies to apply to participate in the Finland 100-programme and with their actions celebrate the centennial year of our independence in 2017. This is why we also wanted to challenge ourselves and participate in this fine and valuable task with our own expertise.

On the 6th of December Finland turns 100. We want to congratulate the independent Finland and thank Finnish designers who have with their work made Finland known since the beginning of our independence. This development continues and hopefully strengthens with the young talents of our country. Finland as an independent country is only 100-years-old but its history as a nation and people extends far back to the Stone Age. Then the Finnish people had spread across the North in small numbers but widely. When civilisation came to Finland around thousand years ago from Stockholm, brought by the King of Sweden and the crusaders, they brought with them the beginning to the Finnish Republic. The Hakkapeliitta, the feared Finnish fighters, who fought in the front line for the Swedish army before the Middle Ages, brought back home knowledge and goods from their war travels. The inspiration gained from these travels became the new kinds of tools and artefacts that Finns made for themselves. One could call them the early design artefacts. With time some Finns learnt to make utensils and jewellery from different materials, which were used even by the Swedish royals. With access to education and knowledge Finnish hands began producing significant and sought out artworks. After the tsar overthrew the Swedish and conquered Finland the country became an autonomic republic. During those times Finnish art developed and architecture bloomed widely. Art and design had found their place in the lives of the people. The sorrowful civil war left deep scars in the people and after they healed the nation looked for self-respect and purpose from art and design. The Finnish soul landscape had developed a unique design language that the world looked at and admired. This publication is also a tribute to those past masters of design. This publication was made in an unusually short time; planning and implementation took only one and a half months. To make this societally important publication happen all the Finnish designers involved in it have contributed to the funding of the publication. Also their contributions to the content have been extremely significant. We wish to also thank our production manager Heta Mattila for her great and deserving effort towards the publication as without it we would not have succeeded. We are also pleased and happy about Ornamo’s auspicious attitude towards our project.

– Risto Ala-Peijari

Designvuosi/Designyear 2017

5


Sisällys

6

Designvuosi/Designyear 2017


contents Päätoimittaja Inkeri Ala-Peijari inkeri@a-press.fi Puh. 040 933 2341

4

Esipuhe / Foreword

8

Muotoilun aikamatka / Design timetravel

10

1920-luku

13

1930-luku

16

1940-luku

Esipuhe Risto Ala-Peijari

20

1950-luku

Toimittaja historiikki Piritta Porthan

24

1960-luku

26

1970-luku

30

1980-luku

32

1990-luku

34

2000-luku

38

Ornamon muotoilukatsaus / Ornamo’s Design Review

45

Suunnittelijat / Designers

46

Huonekalut / Furniture

59

Valaisimet / Lights

64

Tilat / Spaces

81

Keramiikka / Ceramics

94

Tekstiilit / Textiles

103

Vaatteet / Clothes

109

Korut / Jewellery

116

Asusteet / Accessories

129

Muut tuotteet / Other products

156

Ornamon joulu / Ornamo’s Christmas

161

Hakemisto / Index

Toimituspäälikkö Heta Mattila heta@a-press.fi

Käännös historiikki Satu Jarva Ornamon tekstit Ornamon viestintä Valokuvat Suunnittelijat Ornamo Iittala Arabia Artek Marimekko Ristomatti Ratia Hello Design Eero Aarnio Melaja Oy Kannen kuvat: Design Eero Aarnio Konjakki-tuoli ja Oiva Toikka, Laulujoutsen, lasi Lehden ulkoasu PhotoCom / Mikko Ala-Peijari Julkaisija ja kustantaja A-Press / PhotoCom Oy Toimitusjohtaja Mikko Ala-Peijari mikko@a-press.fi Puh. 045 7750 5555 Toimitus Tarinatie 12 B FI-01390 Vantaa toimitus@a-press.fi www.a-press.fi Painopaikka Uniprint AS ISSN 1799-2249 Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin kopioiminen ilman lupaa on kielletty.

Designvuosi/Designyear 2017

7


Suuret suomalaiset muotoilijat The great Finnish designers

8

Designvuosi/Designyear 2017


Muotoilun aikamatka 100 vuotta suomalaista muotoilua

Design timetravel 100 years of Finnish design Suunnittelijat ja valmistat

Piritta Porthan, käännökset: Satu Jarva

Designvuosi/Designyear 2017

9


Tyylituulia itsenäiseen Suomeen The winds of style in independent Finland

192o 193o 194o 195o 196o 197o 198o 199o 2ooo

10

Designvuosi/Designyear 2017

Itsenäisyyden ajan Suomi kamppaili sota-ajan jälkeen niukkuuden keskellä. Osaltaan kansakunnan kaipaamaa yhtenäistymistä ja henkistä itsetuntoa vahvistivat arkkitehtuuri, taide ja taideteollisuus.

Independent Finland struggled with scarcity after the wartime. Unity and mental self-esteem that the nation longed for was in part strengthened by architecture, art and industrial art.

SUOMALAISEN muotoilun alku sijoitetaan vuoteen 1875, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen perustamisen aikaan. 1900-luvun alkuvuosina esineiden muotoilussa korostui rationalismin käytännöllisyys, mutta myös klassismin ihanteet ja tyylijäljitelmät. Kun Suomi vuonna 1917 itsenäistyi, myös arkkitehtuuri, taide ja taideteollisuus vahvistivat valtiota. Sotien jälkeen maa kaipasi yhtenäistä kansakuntaa ja sille vahvaa henkistä itsetuntoa, minkä kehittämisessä taiteella ja kulttuurilla oli merkittävä osansa.

THE BEGINNING of Finnish design can be dated to the year 1875 when the Finnish Society of Crafts and Design was established. The practicality of rationalism and, also the ideals and stylistic reproductions of classicism were emphasized in the designing of objects during the first years of the 20th century. When Finland became independent in 1917, art, architecture and arts and crafts strengthened the nation. After wars, the country was in need of a united nation with a strong mental self-esteem, in the development of which art and culture played a significant role.

Taideilmaisua niukkuuden keskellä Suomen ensimmäisiä itsenäisyysvuosia leimasi niukkuus, ja esimerkiksi suuret rakennussuunnitelmat saivat jäädä odottamaan parempia aikoja. Hahmotelmia suomalaiseen arkkitehtuuriin kuitenkin tehtiin, ja tyylikokeiluista syntyi mannermaista henkeä ilmentäviä helsinkiläisliiketiloja ja maaseutujen puisia taloja ja kirkkoja. 1910-1920-luvun suomalainen arkkitehtuuri sekoitti yhteen erilaisia muotokieliä ja ilmaisutapoja, ja Suomen itsenäisyyttä ilmensi vahvasti J.S. Sirénin suunnittelema eduskuntatalo. Sen suunnittelu ja toteutus työllisti suunnittelijoita 1920-luvun lopulla. Itsenäistymisensä jälkeen Suomi sai uuden näyttelytilan, Helsingin Taidehallin, jonka toiminnasta taiteilijaseurat vastasivat. Ajan niukkuus vaati veronsa myös kuvataiteessa, mutta kuvanveiston kohdalla suosio pääsi kuitenkin nousuun muun muassa Wäinö Aaltosen teoksissa. Jyväskylässä taas toimi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa Suomen käsityön museo, vuosina 1908-1926 Valtion kotiteollisuusmuseo –nimellä. Itsenäisyyden ajan Suomessa ovet Eurooppaan olivat vasta raollaan, mutta osa eurooppalaisista taideilmiöistä ylsi myös Suomeen. 1920-luvun suomalaiset saivat jo nauttia ekspressionismin, surrealismin, kubismin ja uusklassismin eurooppalaisista tyylituulahduksista.

Artistic expression in the midst of scarcity In Finland, the first years of independency were characterized by scarcity and for example big building projects were put off for better times. However, Finnish architectural sketches were made and these style experiments gave life to business premises which expressed a continental style in Helsinki and wooden houses and churches in countryside. The Finnish architecture of the 1910’s and 1920’s mixed together different idioms and ways of expression and Finland ‘s independence was strongly expressed by the parliament house designed by J.S. Sirén. The planning and realisation of the parliament house employed designers at the end of the 1920’s.


Eduskuntatalo / Parliament House, 1934 Kuva/Photo: Pietinen Aarne Oy

Paavo Nurmen patsas / The statue of Paavo Nurmi. Kuva/ Photo: Volker von Bonin Kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ateljeensa pihalla Kulosaaressa/ Sculptor Wäinö Aaltonen outside his atelje in Kulosaari. Kuva/Photo: Volker von Bonin

After becoming independent Finland got a new exhibition space, Kunsthalle Helsinki, which was operated by art societies. The shortage of those days took its toll also in the visual arts but however, there was a rise in the popularity of sculpture, including the works of Wäinö Aaltonen. Also in Jyväskylä The Craft Museum of Finland operated within the authority of the Finnish Society of Crafts and Design; in 1908-1926 the museum was called the State Home Industry Museum. During the early times of independence, the doors to Europe were just opening in Finland but nevertheless, some of the European art phenomena reached Finland. Thus the Finns of the 1920’s were able to enjoy the stylistic tendencies of European expressionism, surrealism, cubism and neoclassicism.

Designvuosi/Designyear 2017

11


Funktionalismia ja nuoria idealisteja Functionalism and young idealists

1930-luku tarjosi suomalaiseen muotoiluun funktionaalista suunnittelua sekä sille konservatiivisempaa vastakohtaa. Vuonna 1935 Alvar ja Aino Aalto, Maire Gullichsen ja Nils-Gustav Hahl perustivat uuden liikeyrityksen: Artekin.

The 1930s offered functional planning and a more conservative contrast to the Finnish design. In 1935 Alvar and Aino Aalto, Maire Gullichsen and Nils-Gustav Hahl founded a new business: Artek.

Artek, 69, Valkoinen laminaatti/White laminate. Artek, 41, Nojatuoli/Arm chair. Kuva/ Photo: Juha Nenonen

12

Designvuosi/Designyear 2017


SUOMALAISTEN arkeen on luonut estetiikan linjauksia suomalaisen designin ylpeys Artek. Tyyliltään omaleimainen Alvar Aalto suunnitteli Artekille valaisimia ja huonekaluja. Aaltoa pidetään myös poikkeuksellisen lahjakkaana modernin arkkitehtuurin mestarina, ja hän suunnitteli yleis- ja asemakaavoja, teattereita, kaupungintaloja ja sairaaloita. Alvar Aalto –kokoelman muotoiluklassikko Savoy-maljakon suunnitelma syntyi Iittalalle vuonna 1936. Artek perustettiin vuonna 1935. Sen perustajajäseniä Alvar ja hänen puolisoaan Aino Aaltoa sekä Maire Gullichsenia ja Nils-Gustav Hahlia kutsutaan aikansa nuoriksi idealisteiksi. Uudistusmielistä Gullichenia kiinnosti maalaustaide, muotoilu ja taideteollisuus. Taidehistorioitsija ja –kriitikko Hahlille Artekista muodostui demokraattisempia taidekäsityksiä ilmentävä elämäntyö. Aino Aalto taas muistetaan erityisesti hänen suunnittelemastaan Bölgeblick-lasisarjasta. Sen suunnittelua inspiroivat veden pinnalle muodostuvat renkaat. Funktionalismia ja posliinitaidetta Posliinitaiteen saralla 1930-luvulta muistetaan erityisesti Arabian kultareunainen ja ruskeakukkainen Myrna-astiasto. Sen suunnittelun aloitti vuonna 1938 Arabian tehtaiden muotoilijana ja keraamikkona toiminut Olga Osol. Suomalaiselle teolliselle huonekalumuotoilulle taas rakensi pohjaa Werner West. Hän arvosti käsityöläisyyttä ja yksilöllisyyttä, mutta kehitti myös sarjavalmistusta huonekaluille. Westin työ toi teolliseen tuotantoon hyvin muotoiltuja kestäviä huonekalumalleja. Hän edusti funktionalistista suunnittelua muun muassa eduskunnan kahvilaan suunnittelemillaan teräsputkikalusteilla. Konservatiivista vastakohtaa ajan funktionalismi sai uniikkeja lasitöitä suunnitelleen Arttu Brummerin töissä. Niiden tyyli löytyy 1920-luvun klassismin ja klassistisiin piirteisiin viittaavan art decon välimaastosta.

Alvar Aalto kodissaan Riihitiellä / Alvar Aalto at his home in Riihitie. 1945. Kuva/ Photo: Kolmio

Alvar Aalto, Malja/Vase, Kirkas/Clear, 160 mm

ARTEK, the pride of Finnish design, has created the definitions of aesthetics for Finnish everyday life. Alvar Aalto, in his distinctive style, designed light fixtures and furniture for Artek. Aalto is also considered an exceptionally gifted master of modern architecture and he designed master plans, town plans, theatres, town halls and hospitals. The blueprint for the design classic of Alvar Aalto collection, the Savoy vase, was created for Iittala in 1936. Artek was established in 1935. Its founder members Alvar with his spouse Aino Aalto, Maire Gullichsen and Nils-Gustav Hahl are called the young idealists of their time. Gullichsen, who was a reformist, was interested in the art of painting, design and industrial art. For Hahl, an art historian and a critic, Artek became his life-work expressing more democratic ideas of art. Aino Aalto is above all remembered from the Bölgeblick glass series she designed. The rings forming on the surface of the water gave inspiration to the design of the Bölgeblick.

193o 192o 194o 195o 196o 197o 198o 199o 2ooo

Designvuosi/Designyear 2017

13


Functionalism and porcelain art In the field of porcelain art especially the Myrna set, with its gilt edges and brown flowers and made by Arabia, is remembered from the 1930s. Olga Osol, who worked as a designer and ceramicist in the factories of Arabia, began the planning of Myrna in 1938. The basis for Finnish industrial furniture design was built by Werner West. He appreciated craftsmanship and individuality but also developed serial production of furniture. The work of West brought well-shaped and durable furniture models to the industrial production. Among others, the tubular steel furniture he designed for the Parliament's cafĂŠ are an example of the functionalist design that he represented. The functionalism of the time faced a conservative contrast in the work of Arttu Brummer who designed unique glasswork. Its style is found between the classicism of the 1920s and art deco, which refers to classicistic features.

Artek, Nojatuolit 401 ja 402/ Arm chairs 401 and 402, Ovalette-pÜytä/ Ovalette table.

14

Designvuosi/Designyear 2017


Artek, A331-riippuvalaisin ja tarjoiluvaunu 901/A331 Pendant light and tea trolley 901

Designvuosi/Designyear 2017

15


Merkkejä muotoilun maailmankarttaan

16

Designvuosi/Designyear 2017

Ymmärrettävyyttä ja perusesineistöä Kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin keramiikka- ja lasimuotoilijoihin kuuluvaa Kaj Franckia on kutsuttu suomalaisen muotoilun omatunnoksi. Hän tavoitteli työssään monikäyttöistä, kohtuuhintaista ja kestävää perusesineistöä. Tämä näkyi Franckin ajattoman tyylikkäässä Kilta-astiastossa, joka tunnetaan nykyään nimellä Teema. Kilta syntyi 1940-luvulla vastalauseena perinteisten astiasarjojen koristeellisuudelle, Franck halusi riisua töistään kaiken ylimääräisen ja tuoda olennaisen esiin. 1940-luvulta lähtien suomalaista muotoilua teki kansainvälisesti tunnetuksi myös Ilmari Tapiovaara. Hän puhui modernin ammattimaisen muotoilun puolesta ja korosti funktionaalisessa suunnittelulinjassaan tuotteen käyttötarkoituksen ja rakenteellisen ajatuksen ymmärrettävyyttä. Vuonna 1946 Tapiovaara suunnitteli kuuluisan Domus-tuolinsa Domus Academican opiskelija-asuntolan lukutuoliksi, ja alkuperäisillä Tapiovaaran suunnittelemilla esineillä on edelleen varsinkin ulkomailla suuri kysyntä. Palkittu muotoilija peräänkuulutti sosiaalista yhteiskuntavastuuta ja työskenteli kansainvälisissä kestävän kehityksen suunnittelutehtävissä.

Tapio Wirkkala Ilmari Tapiovaara

192o 193o 195o 196o 197o 198o 199o 2ooo

PUHTAITA ja selkeitä muotoja, ainutlaatuisia hopeaesineitä, erilaisia raaka-aineita, monipuolista käyttö- ja taide-esineiden käsittelyä ja suunnittelua. Suomalainen muotoilumestari, kansainvälisesti palkittu akateemikko Tapio Wirkkala yhdistetään kiistatta modernin suomalaismuotoilun kansainväliseen menestykseen. Lasi, puu ja niiden uudenlaisten käyttömahdollisuuksien etsiminen toistui Wirkkalan töissä. Hänen yli 30-vuotinen intensiivinen luomiskautensa tuotti esimerkiksi koruja, huonekaluja, seteleitä ja jääkaappeja. Wirkkalan tunnetuimpiin töihin kuuluu vuonna 1946 suunniteltu Iittalan Kantarelli-maljakko.

Kaj Franck

194o

Tapio Wirkkala, Kaj Franck ja Ilmari Tapiovaara loistivat 1940-luvulla suomalaismuotoilun kirkkaina tähtinä. Jokainen heistä teki suomalaista muotoilua tunnetuksi myös maailmalla.


Tapio Wirkkala, Kanttarelli maljakko / Kanttarelli vase, 210 mm

Designvuosi/Designyear 2017

17


Marking the world atlas of design

Tapio Wirkkala, Kaj Franck and Ilmari Tapiovaara shone in the 1940s as the bright stars of Finnish design. Every one of them also made Finnish design known around the world.

Clean and clear forms, unique silver articles, different raw materials, versatile handling and design of utility articles and works of art. Finnish master of design and internationally rewarded academician Tapio Wirkkala is connected without dispute to the international success of modern Finnish design. Wirkkala used glass and wood in his work and repeatedly searched for new uses for this material. His intensive creative season lasted over 30 years and produced for example jewellery, furniture, notes and refrigerators. His bestknown work includes the Kantarelli ("Chantarelle") vase, which he designed for Iittala in 1946. Intelligibility and basic objects Kaj Franck, who belongs to the internationally best-known Finnish ceramists and glass designers, has been called the conscience of Finnish design. His goal was to produce multipurpose, reasonable and durable basic objects. This was seen in his timeless and elegant Kilta set, which is known nowadays by the name Teema. Kilta was born in the 1940s as a protest to the opulence of traditional tableware, because Franck wanted to simplify his work and bring out what was essential. Since the 1940s Finnish design was also made internationally known by Ilmari Tapiovaara. He spoke for the modern professional design and emphasised in his functional line of design the intelligibility of the use of the product and its structural thought. In 1946 Tapiovaara designed his famous Domus chair for studying for the hall of residence of Domus Academica and, particularly abroad, there still is a big demand for the original objects designed by Tapiovaara. The rewarded designer claimed social responsibility and worked in international design assignments that promoted sustainable development.

Tapio Wirkkala, Ultima Thule olutlasi/ Ultima Thule goblet, 34 cl. Kaj Franck, Teema teekannu ja muki / Teema tea pot and mug.

18

Designvuosi/Designyear 2017


Ilmari Tapiovaara, Domus-tuoli/Domus chair. Kuva/Photo: Gustav Almestal

Designvuosi/Designyear 2017

19


Sarpaneva suomalaismuotoilun suurnimenä

195o 192o 193o 194o 196o 197o 198o 199o 2ooo

20

Designvuosi/Designyear 2017

Timo Sarpanevan ura suomalaismuotoilun huipulle alkoi 1950-luvulla. Hänestä tuli yksi maailman tunnetuimpia lasitaiteilijoita, jonka töitä voi edelleen ihailla museoissa ja kodeissa ympäri maailmaa.

1950-LUVULLA suomalaisen muotoilun merkkihenkilöihin kuuluivat muun muassa Liisa Johansson, Antti Nurmesniemi, Pirkko Stenros ja Armi Ratia. Samalla vuosikymmenellä Iittalan uutena suunnittelijana aloitti Timo Sarpaneva. Hän teki Iittalassa mittavan uran ja työskenteli siellä lähes 50 vuotta. Sarpanevan ensimmäinen työ Iittalalle oli pienoisveistos Hammas, ja hänen ensimmäisinä Iittalan-vuosinaan syntyivät myös tunnetut lasiteokset Lansetti, Orkidea ja Kajakki. Työura muotoilijana Taideteollisessa oppilaitoksessa graafikoksi opiskellut Sarpaneva oli kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu taiteilija ja professori. Sarpaneva suunnitteli Iittalan kuuluisan ”i”-logon, mutta teki suurimman työuransa teollisena muotoilijana. Hän suunnitteli esimerkiksi Pohjanlahti-ryijyn ja käytti töidensä materiaalina muun muassa lasia, posliinia, valurautaa, terästä, kangasta ja muovia. Materiaaleista erityisesti lasi kiehtoi täydellisyyden tavoittelijana tunnettua Sarpanevaa, ja hänet tunnetaankin ennen kaikkea Iittalan lasiesineistä. Käsite ”Finnish Design” syntyi, kun suomalaismuotoilua 1950- ja 1960-luvuilla vietiin Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan johdolla maailmalle. Milanon triennaalin Grand Prix’n Sarpaneva sai vuonna 1954 taidelasikokoelmastaan ja vuonna 1957 taide- ja käyttölasistaan sekä Suomen osaston näyttelyarkkitehtuurin suunnittelusta. Sarpanevalle myönnettiin myös pohjoismaiden parhaimmille annettava Lunning-palkinto, ja vuonna 1956 House Beautiful -lehti antoi Sarpanevan Orkidea-lasiveistokselle arvonimen ”The Most Beautiful Object Of The Year”. Sarpanevaa pidetään Suomen muotoilun kultakauden viimeisenä suurena nimenä, ja hänen töitään voi nykyään ihailla museoissa ja kodeissa ympäri maailmaa. Urallaan Sarpaneva saavutti aseman yhtenä maailman tunnetuimmista lasitaiteilijoista.


Timo Sarpaneva, suomalaisen lasin pioneeri / Timo Sarpaneva, pioneer of Finnish glass.

Designvuosi/Designyear 2017

21


The great name of Finnish design: Sarpaneva

Timo Sarpaneva's career at the top of Finnish design began in the 1950s. He became one the best-known glass artists in the world and his work can still be admired around the world in museums and homes.

IN THE 1950S the notables of Finnish design included, among others, Liisa Johansson, Antti Nurmesniemi, Pirkko Stenros and Armi Ratia. During the same decade Timo Sarpaneva began as a new designer in Iittala. His career in Iittala was massive and he worked there for nearly 50 years. Sarpaneva's first work for Iittala was the Hammas ("Tooth") statuette and during his first years in the company he designed the wellknown glass works Lansetti ("Lancet"), Orkidea ("Orchid") and Kajakki ("Kayak").

Timo Sarpaneva, Orkidea.

22

Designvuosi/Designyear 2017

Career as a designer Sarpaneva studied graphic art at the Institute of Industrial Art and he was an internationally known and recognized artist and a professor. Sarpaneva designed the famous i-logo for Iittala but most of his career he spent working as an industrial designer. For example, he designed the Pohjanlahti ("Gulf of Bothnia") rug and used materials like glass, porcelain, cast iron, steel, cloth and plastic, among other things, in his work. Especially glass as a material fascinated Sarpaneva, who was known for his perfectionism and therefore he is known above all for the articles made of glass for Iittala. The concept of "Finnish Design" was born when Finnish design was exported to the world under the management of Sarpaneva and Tapio Wirkkala in the 1950s and 1960s. Sarpaneva won the Grand Prix at the Milan triennial for his art glass collection in 1954 and in 1957 for his art glass and everyday glassware as well as for the design of architecture at the Finnish exhibition area. Sarpaneva also received the Lunning prize of the Nordic countries and in 1956 House Beautiful Magazine named Sarpaneva`s Orkidea ("Orchid") glass sculpture "The Most Beautiful Object of the Year".


Timo Sarpaneva, Tsaikka. Timo Sarpaneva, Pata puukahvalla/ Cast iron pot with a wooden handle. Timo Sarpaneva, teräsvati/ steel plate, Iittala Essence lasit /Iittala Essence glasses.

Designvuosi/Designyear 2017

23


Mukavien tuolien muotoilija The designer of comfortable chairs

Suunnittelija Yrjö Kukkapuron tuolit miellyttävät käyttäjiään sekä ulkonäöllään että mukavuudellaan. Suomalaisen funktionalismin keskeisimpiin vaikuttajiin kuuluvan Kukkapuron uralla on syntynyt valtava määrä erilaisia malleja. Yrjö Kukkapuro designs chairs which consumers find both comfortable and attractive. As a designer, he is one of the key figures of Finnish functionalism and during his career Kukkapuro has created a huge amount of many kinds of designs.

Artek, Karuselli.

24

Designvuosi/Designyear 2017


Yrjö Kukkapuro, Moderno. VUONNA 1933 syntynyt huonekalusuunnittelija Yrjö Kukkapuro kuuluu Suomen menestyneimpiin muotoilijoihin ja suomalaisen funktionalismin keskeisimpiin vaikuttajiin. Kukkapuron ensimmäisiä 1950-luvulla suunnittelemia malleja löytyy tuotannosta edelleen, ja hänet on palkittu esimerkiksi Pro Finlandia –mitalilla sekä Kaj Franck- ja Lunning-palkinnoilla. Kukkapuron töitä esitellään muun muassa pysyvässä näyttelyssä New Yorkin Museum of Modern Artissa, Vitra-designmuseossa Saksassa sekä Lontoon Victoria ja Albert -museossa. Huonekaluja markkinoivan ja myyvän sekä toimistotilaratkaisuja suunnittelevan Averte Group Oy:n tuotevalikoiman perusta muodostuu Kukkapuron vuosikymmenien aikana suunnittelemista klassikkohuonekaluista. Paljon erilaisia malleja Istumismukavuudesta tunnetun Moderno-tuolin Kukkapuro suunnitteli 1960-luvun taitteessa, ja sen myyntiluvut nousevat jo miljooniin kappaleisiin. Kukkapuron tunnettuihin töihin kuuluvat myös Ateljee- ja Remmi-sarjat, tuolit Skaala, Funktus ja Karuselli sekä Saturnus-pöytä. Ateljee-sarjan sohva esiteltiin vuonna 1964 Saksassa Kölnin huonekalumessuilla, ja se sai suursuosion. Ateljeeta valmistetaan edelleen. Kukkapuro pohtii kotisivuillaan sen suosion salaisuuden liittyvän Moderno-malliston tapaiseen pelkistykseen, trendien mukaiseen muunneltavuuteen sekä ajattomuuteen. Karusellin ensimmäiseen hahmomalliin Kukkapuro käytti katiskaverkkoa, jota työstäessään hän levitti verkon nojatuoliin. Kukkapuro istui itse nojatuoliin katiskaverkon päälle ja muotoili verkkoa litistämällä sitä kehoaan vasten. Karuselli esiteltiin Kölnin messuilla vuonna 1965, ja samalla vuosikymmenellä se nousi Amerikassa jo myyntimenestykseksi. Itse Kukkapuro kiteyttää pitkää ja tuotteliasta työuraansa suunnittelijana kotisivuillaan kuvaavasti: ”Tuskin koskaan maailmassa on ollut toista yhtä hullua suunnittelijaa, joka on tehnyt näin paljon erilaisia malleja, pieniä ja suuria tuoleja, koteihin, hotelleihin, toimistoihin – ihan joka paikkaan.” FURNITURE designer Yrjö Kukkapuro was born in 1933 and he has become one of the most successful Finnish designers and key figures of Finnish functionalism. Some of his early works from the 1950s are still in production today and he has received, for instance, Pro Finlandia medal as well as Kaj Franck Design Prize and the Lunning prize. Kukkapuro's works are present in the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York and among others, his designs are on display in the Vitra Design Museum in Germany and in Victoria and Albert Museum in London. The foundation of the product range of Avarte Group, which markets and sells furniture in addition to designing interior solutions for office spaces, consists of the classic furniture that Kukkapuro has designed over the decades.

A lot of different designs At the turn of the 1960s Kukkapuro designed his Moderno chair, known for its comfortableness, and millions of these chairs have been sold already. His best-known designs also include furniture series Ateljee ("Atelier") and Remmi, Saturnus table and Skaala, Funktus and Karuselli ("Carousel") chairs. A sofa from the Ateljee series was presented in 1964 in Germany at the Cologne furniture fair and it was a huge success. Ateljee series is still in production. On his homepage Kukkapuro ponders that the secret of Ateljee's popularity is, like in the Moderno series, in its stripped-down style, trendy adaptability and timelessness. For the first outline of Karuselli Kukkapuro used net from a fish trap, which he spread over an armchair. He sat on the chair and the net and shaped the net by squeezing it against his own body. Karuselli was introduced at the Cologne furniture fair in 1965 and already in the same decade it became a best seller in the United States. On his homepage Kukkapuro himself sums up his long and productive career as a designer as follows: "Hardly ever has there been another designer as crazy, who has made so many different kinds of models, small and large chairs to homes, hotels, offices – just about everywhere." www.kukkapuro.fi

196o 192o 193o 194o 195o 197o 198o 199o 2ooo

Yrjö Kukkapuro, L66 Moderno.

Designvuosi/Designyear 2017

25


Mielikuvitusta muotoiluun

197o 192o 193o 194o 195o 196o 198o 199o 2ooo

Muotoilija/Designer Eero Aarnio. Kuplatuoli/ Bubble chair. Poni-tuoli/Pony chair. Tomaatti-tuoli/Tomato chair.

26

Designvuosi/Designyear 2017

Yksi suomalaisdesignin tunnistettavimpia tekijöitä on Eero Aarnio, kulttimainetta nauttivan Pallotuolin suunnittelija. 1970-luvulla Aarnion leikittelevästä ja omaperäisestä mielikuvituksesta syntyivät istuimet Tomaatti ja Poni.

MONET 1970-luvulla eläneet muistavat Pallotuolin, Kuplatuolin ja Pastillituolin. Vuonna 1932 syntynyt Eero Aarnio suunnitteli ne 1960-luvulla ja uudisti näin huonekalusuunnittelussa vallalla olevaa muoto- ja värimaailmaa. Aarnion vahvat tuotteet ovat tunnistettavia, suomalaisdesignin tunnetuimpia. Käyttömukavuus on Aarnion tuotteissa läsnä, mutta muotoilusäännöt eivät kahlitse hänen työtään. Futuristista Pallotuolia pidetään pop-ajan kulttituotteena, ja kansainvälisesti suosittu tuoli ilmentää mielenkiintoisella tavalla Aarnion kiinnostusta pyöreisiin abstrakteihin muotoihin ja uudenlaisiin materiaalikokeiluihin. Istumishetkiä Tomaatissa ja Ponissa 1970-luvulla Aarnio suunnitteli muun muassa kuuluisat Tomaatti- ja Poni-istuimet sekä esimerkiksi monissa teattereissa ja kouluissa käytössä olevat UPO-yleistuolit. Tomaatti syntyi vuonna

1972, ja sen ulkonäössä voi nähdä geometriaa ja veistoksellisuutta. Tomaatin kokonaisuuden hahmottamiseksi istuinta on hyvä vilkaista tarkemmin: Tomaatti on muotoiltu mielenkiintoisella tavalla niin, että kolme kokonaista palloa muodostavat tuolin käsinojat ja selkänojan, neljäs puolipallo taas tekee tuolin istuinosan. Ponin Aarnio suunnitteli vuonna 1973, ja siinä näkyy hyvin suunnittelijansa tapa leikitellä muodoilla ja mielikuvituksella. Ponia voi pitää ulkonäöltään jopa lelumaisena, mutta se on mitoitettu mukavaksi istuimeksi aikuiselle. Monipuolisesti lahjakas ja taitava Aarnio valokuvaa ja tekee graafista-, taideteollista- ja sisustussuunnittelua. Hänelle on myönnetty useita tunnustuksia ja muotoilupalkintoja. Aarnion persoonalliset ja katseen vangitsevat tuotteet näkyvät mittavasti muotikuvauksissa, elokuvissa, musiikkivideoissa, näyttelyissä sekä museoissa, ympäri maailmaa.


Eero Aarnio, Pallotuoli/Ball chair.

Designvuosi/Designyear 2017

27


Imagination to design

One the most recognizable factors of Finnish design is Eero Aarnio, the designer of Pallotuoli ("Ball Chair"), the chair with a cult reputation. In the 1970s Aarnio's playful and original imagination gave birth to the chairs Tomaatti ("Tomato") and Poni ("Pony").

28

Designvuosi/Designyear 2017


MANY of those who lived in the 1970s remember Pallotuoli, Kuplatuoli ("Bubble Chair") and Pastillituoli ("Pastil"). Eero Aarnio, who was born in 1932, designed these chairs in the 1960s and reformed the world of form and colour in the field of furniture design of that time. His strong products are recognizable and the most famous Finnish designs. The products of Aarnio are comfortable to use but there are no design rules to chain his work. The futuristic Pallotuoli is considered a cult product of the pop culture and this internationally popular chair expresses Aarnio's interest in round abstract forms and new experiments with materials in an interesting way. Moments of sitting on the Tomato and the Pony In the 1970s Aarnio designed among others the famous Tomaatti ("Tomato�) and Poni ("Pony") chairs as well as UPO all-purpose chairs, which are in use for example at many theatres and schools. Tomaatti was created in 1972 and its appearance is geometrical and sculptural. In order to perceive Tomaatti as a whole one must observe the chair in more detail: Tomaatti has been shaped in an interesting way, so that there are three whole balls which form the elbow rests of the chair and the backrest. The fourth hemisphere, however, forms the seat cushion of the chair. Aarnio designed his Poni chair in 1973 and in this chair, it is easy to see the designer's way of playing with forms and imagination. Its appearance can be considered even a bit toy-like but it has been dimensioned as a comfortable seat to an adult. Aarnio, a person of skill and diverse talent, photographs, does graphic design, industrial art and interior design. He has been awarded several design prizes and awards for merit. The products of Aarnio, which are individual and eye-catching are widely seen in music videos, at photo shoots, movies, exhibitions and museums around the world. www.eeroaarnio.com

Eero Aarnio, Pastillituoli/ Pastil chair. Eero Aarnio, Baby Rocket jakkara / Baby Rocket stool. Eero Aarnio, Konjakki XO-tuoli/ Cognac XO chair.

Designvuosi/Designyear 2017

29


Omaperäisyyttä tekstiilitaiteeseen Originality to textile art

198o 192o 193o 194o 195o 196o 197o 199o 2ooo

30

Designvuosi/Designyear 2017

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin tekstiilitaiteilijoihin kuuluu vuosina 1927-2001 elänyt Maija Isola. Isola teki elämäntyönsä 1980-luvun lopulle asti Marimekossa.

Maija Isola (1927-2001) was one the internationally best-known textile artists in Finland. Isola did her lifework in Marimekko until the late 1980s.

MAIJA ISOLAN ura kangassuunnittelijana kesti 38 vuotta. Hän teki elämäntyönsä 1980-luvun lopulle asti pääosin Marimekossa ja suunnitteli yli 500 kangasmallia. Isolan suunnittelemiin kuoseihin kuuluu merkittäviä ja tunnettuja kuvioita, ja hänen työnjälkensä elää vahvana Marimekon tuotannossa edelleen. Monille tuttuakin tutumpi Unikko on Isolan käsialaa. Unikko-kuosia löytyy nykyään niin teepannuista, esiliinoista, lautasliinoista kuin pussilakanoistakin, onpa Unikkoa painettu jopa kävelysauvoihin. Isola suunnitteli Unikon protestina, olihan Marimekon perustaja Armi Ratia julkisesti ilmaissut mielipiteensä siitä, ettei Marimekko paina kukkakuoseja. Ratian puheista piittaamatta myös kuvataiteilijana uraa tehnyt Isola suunnitteli omaperäisen kukkakuosikokoelman.

MAIJA ISOLA'S career as a designer of textiles lasted for 38 years. She did her lifework up to the end of the 1980s mainly in Marimekko and designed more than 500 fabric models. The fabrics designed by Isola include significant and wellknown figures and the trace of her work still lives strong in the production of Marimekko. Isola designed the Unikko ("Poppy") pattern that is more than familiar to many people. Nowadays her Unikko pattern can be found in teapots, aprons, napkins as well as blanket covers, not to mention nordic walking sticks. Isola designed Unikko as a protest, because Armi Ratia, the founder of Marimekko had publicly declared that Marimekko does not print flower patterns. In spite of Ratia 's opinion Isola, who also had a career as a visual artist, designed her original floral collection.

Suunnittelupari äidistä ja tyttärestä 1980-luvulla Isola toimi Marimekossa vielä aktiivisesti, hän oli vuoteen 1987 asti Marimekon sisustuskankaiden pääsuunnittelija. Isolan pitkästä työurasta muodostui tuottelias, ja Marimekon luottotaiteilijana hänen roolinsa oli merkittävä Marimekon kansainvälistämisessä. Vuosina 1978-1987 Isola loi Marimekolle kuvioita tyttärensä Kristina Isolan kanssa. Yhteisnimellä Maija Isola / Kristina Isola syntyi klassikon aseman saavuttaneita abstrakteja- ja ornamenttikuvioita sekä kukkakuoseja. Äiti-tytär-työpari tuotti muun muassa sellaisia malleja kuin Sisilisko, Helmet, Pom-pom, Erakko ja Salaisuus. Maija Isolan suunnittelemien kuosien muokkaaminen oli myös myöhemmin Kristina Isolan vastuulla. Taiteilijana Isolaa pidetään monipuolisena ja rohkeana. Hän tulkitsi eri vuosikymmenien tyylituulia omalla persoonallisella tavallaan ja kulki usein aikaansa edellä. Isola sai inspiraatiota työhönsä matkoillaan ympäri maailmaa, ja myös luonto, kansanperinne ja kuvataide innoittivat lahjakasta suunnittelijaa työssään.

Designer pair mother and daughter In the 1980s Isola still worked actively in Marimekko and, until the year 1987, she was the chief textile designer of the furnishing fabrics of Marimekko. Her long career was productive and as a loyal artist of Marimekko her role in the internationalising of Marimekko was substantial. From 1978 to 1987 Isola created patterns for Marimekko with her daughter Kristina Isola. With the common name Maija Isola / Kristina Isola they created abstract patterns, floral and decorative patterns which have reached the position of the classic. The mother-daughter pair work produced such models as Sisilisko ("Lizard"), Helmet ("Pearls"), Pom-pom, Erakko ("Hermit") and Salaisuus ("Secret"), among others. Later Kristina Isola was also in charge of the remoulding of the patterns designed by Maija Isola. Isola is considered a versatile and courageous artist. She interpreted the stylistic tendencies of different decades in her own personal way and was often ahead of her time. Isola got the inspiration for her work on her travels around the world and also nature, the folklore and visual arts inspired this gifted designer in her work.


Marimekko, Unikko ja Ruutu-Unikko kuosit /Unikko and Ruutu-Unikko patterns Maija Isola, Unikko-kuosin luoja, ehti urallaan suunnitella yli 500 kuosia. Maija Isola, the creator of Unikko-pattern, created more than 500 patterns during her career.

Designvuosi/Designyear 2017

31


Lasimestari työssään Glazier in his work Pohjoismainen muotoilu on saanut professori Oiva Toikan työskentelyn myötä rohkeaa ja mielikuvituksellista lasitaidetta. Suursuosion saavuttaneeseen Birds by Toikka -sarjaan on syntynyt jo yli neljä sataa lintua.

Professor Oiva Toikka's glass art has brought boldness and imagination to Nordic design. He has designed already more than four hundred birds in the blockbuster Birds by Toikka collection.

VUONNA 1931 syntynyt professori Oiva Toikka kuuluu kiistatta suomalaisen lasin suuriin persooniin ja mestareihin. Taideteollisesta oppilaitoksesta keraamikoksi valmistunut Toikka työskenteli Arabiassa muotoilijana vuoteen 1959 saakka, ja vuonna 1963 hän aloitti vakituisena suunnittelijana Nuutajärvellä. Toikan uniikkiteokset ja lasisarjat ovat saavuttaneet suursuosion, ja vuonna 1992 hänet palkittiin työstään Kaj Franck -muotoilupalkinnolla. Lintuja ja lavastuksia Iittalassa suupuhalletut Birds by Toikka -linnut syntyvät Toikan ja lasinpuhaltajien yhteistyönä. Sieppo oli Toikan linnuista ensimmäinen, joka sai alkunsa Pro arte -kokoelmasta. Lintujen sarjatuotanto aloitettiin vuonna 1981. 1990-luvulla Toikan lintusarjaan puhallettiin muun muassa Sipi ja Nium, ja nyt Toikka on suunnitellut jo yli neljä sataa lintua. Vuonna 1998 Toikka suunnitteli Kalevala 150 vuotta -sarjaansa esimerkiksi paperipainotekniikalla toteutetut kauttaaltaan hiotut teokset Tuonelan joki ja Sampo. Toikan Full Moon, ensimmäinen Iittala-Nuutajärven uutuuslasisto, syntyi vuonna 1993. Vuosina 1999-2001 Toikka ja Kennet Williamsson suunnittelivat keramiikkaa yhteistyönä. Toikka on työskennellyt myös teatterimaail-

32

Designvuosi/Designyear 2017

massa, esimerkiksi vuonna 1999 hän hyödynsi lasi- ja keramiikkataiteensa elementtejä Orlando Palladino –produktion puvustuksessa ja lavastuksessa. ”Lavastajalla on mahdollisuus käyttää mielikuvitusta. Minun lavastuksissani esityksen aikana jotakin aina rävähtää ylös tai alas.”, Toikka itse toteaa Designmuseo Toikka –sivustolla lavastustyöstään. Saman sivuston mukaan Toikan kermanvärisissä ja vaaleanpunaisissa marmorilasitöissä näkyvät 1990-luvun poliittisen murrokset, kun Toikka vähäeleisesti käsittelee niissä hiipuvaa neuvostokommunismia ja amerikkalaista elämäntyyliä.

Oiva Toikka, Birds by Toikka, Ibis, Vihreä/Green. Oiva Toikka, Birds by Toikka, Suomi 100, kyyhky/dove.


Professor Oiva Toikka, who was born in 1931, is one of the big personalities and masters of the Finnish glass art without dispute. Toikka graduated a ceramist from the Institute of Industrial Art and worked as a designer in Arabia until 1959. In 1963, he started his permanent work as a designer in Nuutajärvi. The unique designs and glass series of Toikka have reached a huge success and in 1992 he was rewarded Kaj Franck Design Prize for his work. Birds and stagings In Iittala the mouth-blown glass birds, Birds by Toikka, were born in cooperation between Toikka and the glass blowers. Sieppo ("The flycatcher") was the first of his birds which originated from the Pro Arte collection. The serial production of the birds started in 1981. In the 1990s the bird series of Toikka received new birds Sipi and Nium among others and now Toikka has designed already more than 400 birds. In 1998 Toikka designed for his Kalevala 150 years collection the art works Tuonelan joki ("the river of Tuonela") and Sampo, which were thoroughly cut glass and created using printing techniques for paper. The first glass series and novelty, Toikka's Full Moon for Iittala-Nuuta-

järvi, was created in 1993. From 1999 till 2001 Toikka designed ceramics in collaboration with Kennet Williamsson. Toikka has also worked in the world of theatre; for example, in 1999 he tapped the elements of his glass and ceramic art in the stage set and costumes of Orlando Palladino. Toikka himself states on the Designmuseo Toikka site on his staging work that "It is possible for the set designer to use imagination. In my stagings something always flies up or down during the performance." According to the same site the political transitions of the 1990s are displayed in his cream-coloured and pink glass marble designs as Toikka, in his spare style, deals with the fading Soviet communism and the American way of life through his work.

199o 192o 193o 194o 195o 196o 197o 198o 2ooo

Oiva Toikka, Kastehelmi. Oiva Toikka, Laulujoutsen/ Whooper swan.

Designvuosi/Designyear 2017

33


Ratia Lifestylen tyyliin Ristomatti Ratia on urallaan suunnitellut monia klassikoita, kuten Marimekon puuvillamarkiisista valmistetun olkalaukun. Sisustuksista ja tiloista inspiroituvan Ratian suunnittelutyÜ on vuodesta 1998 lähtien keskittynyt oman Ristomatti Ratia -tuotemerkin alle.

2ooo 192o 193o 194o 195o 196o 198o 199o 2ooo

Ristomatti Ratia, Marimekko, Matkuri-laukku/Matkuri-bag

34

Designvuosi/Designyear 2017


VUONNA 1941 syntynyt Ristomatti Ratia on lukuisia klassikoita suunnitellut monipuolinen muotoilija. Ratian käsialaa on esimerkiksi kuuluisa sisustuselementti Palaset. Äitinsä Armi Ratian perustamalle Marimekolle Ristomatti Ratia suunnitteli 1970-luvulla muun muassa minimalistisen tyylikkään olkalaukun. Ryhdikkäästä ja kulutusta kestävästä puuvillamarkiisikankaasta valmistettu laukku toi markkinoille aivan uudenlaisen laukkumallin, ja se saavutti suursuosion. Myös Marimekon Arkkitehti-laukku, Mini Peruskassi ja Matkuri ovat Ratian suunnittelemia. Rentoutta ja raikkautta 2000-luvulla Ratia on keskittänyt suunnittelutyönsä oman Ratia Brand Co Oy:n edustaman Ristomatti Ratia -tuotemerkin alle. Yritys tarjoaa pääasiassa vaatteita ja sisustustuotteita ”Ratia Lifestylen” hengessä, yrityksen laadukkaasti ja omaperäisesti muotoillut tuotteet ilmentävät ”rentoa eleganssia ja raikkaita kuoseja”. Ratia itse vertaa Ratia Lifestylea ratia.com-sivustolla kompassin neulaan: ”Hiukan se heilahtaa, mutta aina lopulta osoittaa oikean suunnan.” Tilauksesta Ratia Brand tekee myös sisustuksia ja tuotesuunnitteluprojekteja. Ratia pitääkin sisustussuunnittelua itselleen ominaisena alueena työskennellä, hänen suunnittelutyönsä inspiroituu usein sisustuksista ja tiloista. Vuonna 2003 Ratia piti lasinäyttelyn Galerie Forsblomin galleriassa, ja vuonna 2005 yleisö pääsi vierailemaan Retrettiin RATIA & RATIA – näyttelyyn. Vuosi 2010 toi Savonlinnaan Ratian ja lasinpuhaltaja Jaakko Liikasen yhteisnäyttelyn. Liikanen ja Ratia ovat tehneet lasiyhteistyötä 20 vuotta, ja lasi onkin materiaalina näytellyt merkittävää osaa Ratian uralla. Hänen suunnitteleminaan lasiteokset taipuvat niin sisustuselementeiksi kuin käyttölasiksikin.

Ristomatti Ratia, Takka-tuikku/ Takka tealight. Ristomatti Ratia Kuva/Photo: Eeva Mela

Designvuosi/Designyear 2017

35


Ristomatti Ratia, Venho-arkut/Venho-caskets. Kuva/Photo: Pepe Korteniemi

36

Designvuosi/Designyear 2017


In the spirit of Ratia Lifestyle Ristomatti Ratia has designed many classics in his career, like the Marimekko shoulder-bag which is made from cotton canvas. Ratia is inspired by interior decoration and spaces and since 1998 Ratia has centred his design work under his own Ristomatti Ratia trademark.

RISTOMATTI Ratia, who was born in 1941, is a versatile designer and has designed numerous classics. Ratia has designed for example the famous interior decoration element, Palaset Storage Cubes. In the 1970s Ristomatti Ratia designed for Marimekko, which was founded by his mother Armi Ratia, among other things, a minimalist and elegant shoulder-bag. The bag which was made of cotton canvas, a fabric with a body and durability, was a quite new bag model on the market and it became very popular. Ratia has also designed the Arkkitehti bag for Marimekko, as well as the bags Mini Peruskassi and Matkuri. Freshness and casual style In the 2000s Ratia centred his design work under his own Ristomatti Ratia trademark, which is represented by the Ratia Brand Co Ltd. The company offers mainly clothes and interior decoration products in the spirit of "Ratia Lifestyle". These quality products with original design express "relaxed elegance and fresh patterns". Ratia himself compares Ratia Lifestyle to a needle of a compass: "A little it swings but eventually always shows the right direction." Ratia Brand also delivers custom-made furnishings and design projects. For Ratia the interior decoration is an area of work which is characteristic of him and his designs are often inspired by interior decorations and spaces. In 2003 Ratia arranged a glass exhibition in the Galerie Forsblom and in 2005 the public got a change to visit the RATIA & RATIA exhibition in Retretti. The year 2010 brought Ratia to Savonlinna and to a joint exhibition with the glassblower Jaakko Liikanen. Liikanen and Ratia have worked together with glass for 20 years and glass as a material has indeed acted a significant part in the career of Ratia. His glass designs can be used both as interior decoration elements and as domestic glassware. www.ratia.com

Designvuosi/Designyear 2017

37


English text on page 41

Muotoilun ala uudistuu Muotoilu elää parhaillaan murroskautta, jossa muotoilun käyttö laajenee uusille sovellusalueille. Samalla perinteiset taideteolliset alat kehittyvät uusien teknologioiden ja materiaalien myötä. Ornamon viestintä

Teos oli esillä Ornamon ja Designmuseon n äyttelyssä, joka juhlisti satavuotiasta Suomea. The installation was displayed in a joint exhibition produced by Design Museum and the Finnish Association of Designers Ornamo. Photo: Kimmo Metsäranta.

38

Designvuosi/Designyear 2017


M uotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Teollisuuden rakennemurroksen keskellä muotoilun osaamista tarvitaan luomaan resurssiviisaita ratkaisuja, uudistamaan materiaaleja, muotoilemaan toimivia julkisia palveluita niukkenevista resursseista ja tuomaan käyttäjän näkökulmaa digitalisoitumiseen. Globaalit haasteet kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat sekä yksityisen että julkisen sektorin miettimään toimintansa uusiksi. Tämän päivän tuotteiden ja palveluiden pitää perustua käyttäjälähtöisyydelle ja ihmisymmärrykselle, jotka ovat muotoiluajattelun perusta. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuukin parhaillaan materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen strategiseen suunnitteluun, kertoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. ”Kiinnostus muotoiluajattelun hyödyntämiseen on nousussa. Asiakaskokemus ja monialainen tuotekehitysyhteistyö ovat yrityksille yhä tärkeämpiä kilpailutekijöitä digitalisoituvilla markkinoilla. Muotoilu laajenee uusille sovellusalueille ja jatkossa muotoilun käsite kuvaa luovaa suunnittelua entistä laajemmin. Samanaikaisesti perinteiset taideteolliset alat ja taidekäsityö kehittyvät uuden teknologian, menetelmien ja materiaalikehityksen myötä.” KASVUNVARAA

Lupaavien näkymien keskellä kasvunvaraa on vielä paljon: Ornamon ja Elinkeinoelämän keskusliiton yrityskyselyiden mukaan toistaiseksi vain noin 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua liiketoiminnassaan. EU:n tasolla luku on 62 prosenttia. Suunta on kuitenkin selvä – tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. ”Yhä uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa. Jokaisen yrityksen ja organisaation on otettava käyttäjät entistä paremmin huomioon kaikilla toiminnan

Designvuosi/Designyear 2017

39


01 01. ŌURA Ring, 2015. Photo: ŌURA. 02. Nathalie Lautenbacher: Astioita sarjoista / Tableware from the series Linum, Lokal & Seam, 2016–2017. Photo: Nathalie Lautenbacher

ORNAMO Teollisuustaiteen Liitto Ornamo toimii muotoilu- ja taideteollisuusalojen ammattilaisten valtakunnallisena keskusjärjestönä. Ornamo toteuttaa tehtäväänsä edunvalvontatyöllä, koulutuksella, tutkimuksella sekä viestinnällä, jonka kautta se tuo esille ammattikunnan merkitystä ja muotoilun vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Ornamon jäsenet työskentelevät monialaisella muotoilun kentällä, jossa perinteiset ammatit kehittyvät yhdessä uusien työnkuvien kanssa. Digitaalisen yhteiskunnan luomisessa ovat mukana erilaisia käyttöliittymiä ja älylaitteita suunnittelevat muotoilijat. Perinteisempiä ammatteja jäsenistössä edustavat sisustusarkkitehdit, teolliset ja taideteolliset muotoilijat, palvelumuotoilijat, tekstiili-, printti- ja vaatesuunnittelijat sekä taidekäsityöläiset ja taiteilijat.

02

tasoilla: niin liiketoiminnan strategian kuin tuotteiden, tilojen ja palveluidenkin suunnittelussa. Muotoilija, käyttäjälähtöisen ongelmanratkaisun asiantuntija, on tässä tärkeä lisäarvon luoja”, Salla Heinänen sanoo. KURKOTUS TULEVAISUUTEEN

Ornamo juhlisti Suomen satavuotista itsenäisyyttä muotoilun alan muutokseen pureutuvalla näyttelyllä. Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttely Enter and Encounter – Kutsu huomiseen esitteli suomalaista nykymuotoilua designpääkaupunkivuoden 2012 jälkeiseltä ajalta. Enter and Encounter oli Designmuseon kesäkauden päänäyttely ja se päättyi lokakuussa. Optimistinen näyttely pohti, miten muotoilu haastaa nykyhetken ja muokkaa tulevaisuutta. Näyttelyssä nähtiin esimerkkejä muotoilun roolista niin ilmastonmuutoksen hillit-

40

Designvuosi/Designyear 2017

semisessä, ruokatuotannon muutoksissa kuin terveysteknologian kehittymisessäkin. Esillä olivat muun muassa ruoantuotantoa uudistava kasvisolukasvattamo Cellpod sekä muotoilija Ville Kokkosen komposiittiteknologiayritys Exelin päivänvarjo, joka tuottaa aurinkosähköä pienille teknologialaitteille. Uusista sovelluksista ovat mukana muun muassa terveyttä mittaava OURA Ring ja syöpäpotilaiden hoidossa käytettävä Noona-sovellus. Nuorta innovatiivista suunnittelijapolvea näyttelyssä edustavat muun muassa muotoilijat Hanna-Kaarina Heikkilä ja Elina Ulvio. KÄYNNISSÄ MYÖNTEINEN VIRE

Ornamo kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä vuosittaisilla tutkimuksillaan. Tuorein, kesällä 2017 toteutettu tutkimus kertoo alan kasvuhakuisuuden noususta: Ornamon vuoden 2017 suhdannekatsauksen mukaan alalta

löytyy kasvuhaluisia yrityksiä enemmän kuin pk-sektorilta keskimäärin. 61 prosenttia Ornamon vuoden 2017 suhdannekyselyihin osallistuneista yrittäjistä kertoi kesäkuussa, että niiden liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Alan kehitys jatkuu siis myönteisenä – myös vuoden 2016 kyselyssä yli puolet yrityksistä kertoi kasvattaneensa liikevaihtoaan ja yli 70 prosenttia uskoi liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Liikevaihdon pienenemisestä ilmoitti vuoden 2017 kyselyissä vain viisi prosenttia vastaajista. Kehityksen suunta on selkeä, sillä viime vuonna liikevaihdon supistumisesta kertoneita oli lähes neljännes yrityksistä. Alan yritysten optimismi näkyy suhdanneodotuksissa, sillä vuoden 2017 kyselyihin vastanneista yrittäjistä peräti joka toinen uskoo yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana.


Design in renewal The design industry is in a process of change with applications and methods expanding into new areas. Meanwhile, the traditional design industry and applied arts are evolving through new technologies and materials. Ornamon viestintä

Helsingin yliopiston pääkirjaston, Kaisa-talon, suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilua. Service design was applied in the planning and design of the Kaisa House Main Library of the University of Helsinki. Photo: Jenni Viitanen

D esign has an important role in a developing society. Amidst the restructuring of industries, design expertise is needed for resource-smart solutions, renewing materials, creating functioning public services with depleting resources and introducing the perspectives of users to digitisation. Global challenges such as population growth and climate change are forcing the public and private sectors to rethink their operations. Today’s products and services must be based on user experience and human understanding, the basis of design thinking. The nature of design work and the design profession are expanding from material-based design to multidisciplinary strategic design, notes Salla Heinänen, Executive Director of the Finnish Associa-

tion of Designers Ornamo. ‘There is growing interesting in applying design thinking. The customer experience and multidisciplinary cooperation in product development are increasingly important competitive factors in a digitising market. Design is expanding into new areas, and in the future the whole concept will reflect creative design more broadly than before. At the same time traditional applied arts and craftsmanship are evolving through new technologies, methods and the development of materials.’

is 62 per cent. The growing need for good design, however, is an obvious trend. ’Digitisation expanding into growing numbers of areas and current major reforms in services call for the user’s perspective. All businesses and organisations must take better account of users at all levels of their operations: in the planning and design of business strategies, products, facilities and services alike. ‘The designer as an expert of user-based problem solving is also an expert in these areas,’ says Salla Heinänen.

ROOM FOR GROWTH

A LOOK AT THE FUTURE

Along with promising perspectives there is still a lot of room for growth. According to surveys carried out by Ornamo and the Confederation of Finnish Industries, only some 20 per cent of Finnish firms and businesses apply design in their operations. The corresponding figure at the EU level

Ornamo celebrated the centenary of Finnish independence with an exhibition on change in field of design in association with Design Museum in Helsinki. Enter and Encounter presented contemporary Finnish design since World Design Capital Helsinki 2012. It was Design Museum’s

Designvuosi/Designyear 2017

41


01.

main exhibition of its summer season and it closed in October. Enter and Encounter took an optimistic view of how design is challenging the present and shaping the future. It featured examples of the role of design in areas such as responding to climate change, changes in food production and the development of health technologies. Exhibits included the CellPod plant cell bioreactor for reforming food production, and designer Ville Kokkonen’s parasol for the composite technology company Exel for producing solar power for small technological devices. New applications included the OURA Ring for monitoring health and wellness and the Noona cloud-based mobile service for the treatment of cancer patients. Hanna-Kaarina Heikkilä and Elina Ulvio,

01. Ornamon ja Designmuseon näyttelyn Enter and Encounter kävi katsomassa 72 430 vierasta. The Enter and Encounter exhibition produced by the Finnish Association of Designers Ornamo and Design Museum drew 72,430 visitors. Photo: Paavo Lehtonen. 02. New Biomateriality Lab, raaka-aineita puusta. New Biomateriality Lab, biomaterials based on wood. Photo: Eeva Suorlahti

among others, represented the young innovative generation of designers. POSITIVE EXPECTATIONS

Ornamo charts the state and trends of the Finnish design industry with its annual surveys. The most recent survey from the summer of 2017 points to rising expectations of growth in the field. According to Ornamo’s economic outlook for 2017, the design industry includes more businesses aiming at growth than on average in the small and middle-sized business sector. Sixty-one per cent of the entrepreneurs and business owners that responded to Ornamo’s economic outlook survey in June 2017 stated that their turnover had grown from the corresponding period in the pre-

vious year. The design industry continues to develop in a positive direction; in the 2016 survey over half of the firms and companies stated that they had increased their turnover and over 70% expected turnover to grow during the year to come. Only five per cent of the respondents to the 2017 economic outlook survey reported decreased turnover. The trend is clear in this respect, as in the previous year almost a quarter of the businesses mentioned decreased turnover. The optimism of firms and businesses in the design industry is reflected in economic outlook expectations. As many as every second business owner or entrepreneur responding to the 2017 survey believed that overall demand and the economic outlook will improve during the year to come.

ORNAMO The Finnish Association of Designers Ornamo is a national central organisation for professionals in the fields of design and applied art. Ornamo carries out its mission by safeguarding the interests of its members and through training, research and information on the significance of the design profession and the impact of design on society. The members of Ornamo work in the multidisciplinary field of design, in which traditional professions are evolving alongside new professional identities. Designers working on various kinds of interfaces, user experiences, smart devices and games are involved in creating the digital society. Representing more traditional professions among the membership are interior architects, industrial designers, textile, print and fashion designers, service designers and artists.

02. 42

Designvuosi/Designyear 2017


Ornamon viestintä

Rohkeita avauksia BOLD PERSPECTIVES

Ornamo palkitsee vuosittain ansioituneita jäseniään arvostetulla Ornamo-palkinnolla. Vuonna 2017 palkinnon teemana oli murroksessa olevan muotoilun alan uudistaminen. Ornamo-palkintoehdokkaiksi nostetut ammattilaiset, palvelumuotoilija Mikko Koivisto, muotoilujohtaja Antti Olin ja suunnittelija Aamu Song, tuovat kukin oman näkökulmansa alan kehittymiseen.

The esteemed Ornamo Award is given annually to members of Ornamo who have distinguished themselves professionally. The theme of the Ornamo Award of 2017 was renewing the design industry in its process of change. The professionals shortlisted for the award, service designer Mikko Koivisto, design director Antti Olin and designer Aamu Song, each have their own perspective on developing the field.

Ornamo-palkinnon finalistit 2017: suunnittelija Aamu Song, palvelumuotoilija Mikko Koivisto ja muotoilujohtaja Antti Olin. The finalists of the Ornamo Award 2017: designer Aamu Song, service designer Mikko Koivisto and design director Antti Olin. Photo: Anni Koponen

Designvuosi/Designyear 2017

43


Ornamo-palkinnolla palkittiin johtava palvelumuotoilija, asiakaskokemusjohtaja ja Hellon-palvelumuotoilutoimiston osakas Mikko Koivisto ansioistaan palvelumuotoilualan pioneerina ja alan kasvuun keskeisesti vaikuttaneena suunnittelijana. Palvelumuotoilu on edelleen alana uusi ja kasvaa hyvää tahtia. Se on juuri nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, kun kaikki teollisuuden alat palveluistuvat kovaa vauhtia. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, jossa myös Hellonin toinen konttori sijaitsee, palveluliiketoiminnan osuus bruttokansantuotteesta on jo yli 80 prosenttia. ”Palveluistuminen on yhä megatrendi, ja asiakaskohtaaminen on nouseva iso trendi. Yritykset palkkaavat asiakaskohtaamisjohtajia, koska asiakaskokemuksella on suurempi vaikutus ostajien valintoihin kuin hinnalla”, sanoo Koivisto. ”TUOTTEILLA OLTAVA SYY OLEMASSAOLOONSA”

Iskun muotoilujohtaja Antti Olin edustaa alaa, jossa menestyminen vaatii jatkuvaa uudistumista. Iskun keinoina taklata markkinavoimien haasteita ovat olleet Iskun Lahden huonekalutehtaan merkittävä automatisointi sekä uudet Health- ja Active Learning -allianssit, joita Antti Olin on ollut luomassa. Health-kalustesarja julkisiin tiloihin syntyi materiaalikokeilun kautta. Noin kolmen vuoden tuotekehittelyn jälkeen valikoimiin saatiin kalusteita, joissa kaikki pinnat ovat antimikrobisia: kangaspäällys, messinki- tai kuparikäsinojat sekä maalit, lakat ja laminaatit. Kalusteita, jotka vähentävät tartuntojen leviämistä, on toimitettu mm. leikkausosastolle ja hoivakotiin.

”PRODUCTS MUST HAVE A REASON TO EXIST”

44

Designvuosi/Designyear 2017

”Tuotteilla pitää olla olemassaoloonsa syy: se tuo mukanaan jonkin uuden asian, esimerkiksi sairauspoissaolon vähentämisen”, sanoo Olin. PERINNETUOTTEILLE UUSIA MARKKINOITA

Aamu Song on esimerkki suunnittelijasta, joka on onnistunut tuomaan uusia ratkaisuja ja energiaa perinnetuotteita valmistaville aloille. Hän on yrityksensä Companyn myötä avannut ovia sellaiseen pk-yrityskenttään, joka hiipuisi ilman luovaa muotoilua. Company suunnittelee ja tuottaa asiakkailleen käsityöläisten tuotteita ympäri maailmaa. Kokoelmista tuoreimpia ovat Secrets of Russia ja amerikkalainen amissiyhteisö, jonka käsitöitä Song esitteli kesäkuussa New Yorkissa. – Ryhdyimme etsimään hienoja tuotteita ja huomasimme, ettei design aina tule muotoilijoilta, vaan myös taitavilta käsityöläisiltä ja tehtaista. Ryhdyimme etsimään näitä ihmisiä, ja löysimme heidät, Song kertoo työskentelytavastaan. Aamu Song haluaa olla lenkki ketjussa, jossa käsitöiden perinnettä pidetään elossa: ei museoissa, vaan ihmisten käsissä.

The Ornamo Award was given to Lead Service Designer, Customer Experience Director and partner of the Hellon service design agency Mikko Koivisto, for his achievements as a pioneer of service design and a designer who has had major influence on the growth of this sector. Service design is still a new and rapidly growing sector. Right now, it is more topical than even as all sectors of industry are in a rapid process of evolving towards services. In the United States and Great Britain, where Hellon has its other office, service-related business already accounts for over 80% of GNP. ’Servitisation is still a megatrend, and customer experience is a major emerging trend. Companies are hiring customer experience managers, because this experience has more impact on consumer choices than prices,’ says Koivisto.

’PRODUCTS MUST HAVE A REASON TO EXIST’

Design Director Antti Olin of the Isku furniture company represents an industry where success requires continuous renewal. Isku has tackled the challenges of market forces with major automation of its furniture plant in Lahti in South Finland and its new Health and Active Learning alliances which Antti Olin has been involved in creating. The Health furniture collection for public facilities was created through experiments with materials. An approximately three-year period of product development led to introducing a range of furniture in which all the surfaces are antimicrobial: the upholstery fabric, the brass and copper handrests and the paints, varnishes and laminates. Furniture reducing contagion has been supplied to an operating theatre and a care home, among other locations. ‘Products must have a reason to exist. It will introduce something new, for example reduced sick leave numbers,’ says Olin. NEW MARKETS FOR HERITAGE PRODUCTS

Aamu Song is an example of a designer who has succeeded in introducing new solutions and energy into the heritage products industry. Thorough her firm, Company, she has opened doors to a small and middle-sized business sector that would be declining without creative design. Company designs and produces for its clients handcrafted products around the world. Its most recent collections are Secrets of Russia and crafts from the Amish community in the United States, which Song displayed in New York last June. ‘We set out to look for fine products and noticed how design does not always come from designers themselves but also from skilled craftspeople and factories. We began to look for these people, and we found them,’ Song points out when describing her methods. Aamu Song wants to be a link in a chain keeping crafts traditions alive – not in museums but in the hands of people.


Suunnittelijat Pieneen maahan mahtuu monenlaista muotoiluosaajaa. Designvuosi 2017 julkaisun sivuille mahtuu laaja skaala suomalaisia muotoilutaitureita ja heidän viimeaikaisia töitään. Yksityiskohtien tarkka suunnittelu, suomalaisesta luonnosta saatu inspiraatio, miellyttävä ulkomuoto, käytännöllisyys ja monet muut seikat ovat olleet osana näiden töiden matkassa ideasta lopulliseksi työksi. Many types of design talents fit inside a small country. The Design year 2017 publication combines within its pages a wide range of skilled designers and their recent works. Attention to detail, inspiration from the Finnish nature, pleasing exteriors, functionality and many other aspects have been part of these projects when they have turned from an idea to a final product.

Designvuosi/Designyear 2017

45


Tapio Anttila Collection, Punnusvalaisin/Punnus-light, tuotanto/ production Upwood Design

Limi-chair “I make sensible, high-quality and reasonably priced designs. In my work functionality is the key and I design for the everyday person. I search for problems and holes in the market that I aim to solve with my products. I do not design for myself rather I design to help the everyday lives of people. Over the years I have designed everything from lamps to furniture.” “Limi-chair utilises veneer bending technique which has been used since the Alvar Aalto times. The technique is normally quite two-dimensional which is why I wanted to make the three dimensional Limi-chair. I wanted to make a wooden chair, which is nice to sit on. The cuplike shape added ergonomic sitting position to the chair. To make the chair I made multiple samples out of cardboard, in which I tested out the technique and sitting. “Cardboard as a material is good as it behaves much like wood. Whereas wood is tough and challenging which is why I enjoy using it as I want to tame it. Wood challenges designers to make it thin and light. Even though it is challenging it is also warm and inviting.”

Tapio Anttila Limi-tuoli

Kalustesuunnittelija Tapio Anttila www.tapioanttilacollection.fi

46

Designvuosi/Designyear 2017

“Suunnittelen järkevää, laadukasta ja kohtuuhintaista designia. Töissäni keskiössä on funktionaalisuus ja haluankin suunnitella töitäni juuri tavalliselle ihmiselle. Etsin usein markkinoilta ongelmakohtia ja aukkoja, joita pyrin töilläni ratkaisemaan. En siis suunnittele itselleni vaan haluan parantaa tavallisen ihmisen arkea. Olenkin vuosien varrella suunnitellut kaikkea valaisimista kalusteisiin.” “Limi-tuolissa on käytetty viilutaivutetekniikkaa, jota Alvar Aallon jälkeen on käytetty paljon. Tekniikka on yleensä hyvin kaksi ulotteista, joten halusin tehdä siitä kolmiulotteisen Limi-tuoliin. Halusin luoda puutuolin, jossa on mukava istua. Kuppimainen muoto toikin kaupanpäällisenä myös hyvän istumisergonomian. Tuolia varten teinkin useita pahvimalleja, joissa kokeilin tekniikkaa ja istumista.” ”Pahvi onkin oiva materiaali, sillä se käyttäytyy samalla lailla kuin puu. Puu on vaikea ja haastava, jonka vuoksi nautinkin sen käyttämisestä, sillä haluan kesyttää sen materiaalina. Puu haastaa tekemään siitä ohutta ja kevyttä. Haastavuudesta huolimatta puu on myös lämmintä ja kutsuvaa”


HUONEKALUT / furniture

Tapio Anttila Collection, Limi-tuoli/Limi-chair, tuotanto/ production Piiroinen

Designvuosi/Designyear 2017

47


HUONEKALUT / furniture

Base-kerrossänky/Base-bunk bed

48

Designvuosi/Designyear 2017


Tuomas Heikkilä

Panu Kiukkonen Base-kerrossänky “Idea Base-kerrossänkyyn tulee historiasta, sillä prototyyppi on isoisäni vuosikymmeniä vanha. Samalla perusidealla kehitinkin kyseisen sängyn, joka on Iskun valmistama. Halusin tehdä leikkisän ja funktionaalisen kerrossängyn, jossa on turvallisuuden tunnetta lapsille. Majojen rakentaminen on osa lapsuutta, mikä onkin osa myös Base-sänkyä. Sängyssä on elämyksellistä, kivaa ja turvallista lapsella nukkua ja leikkiä. “Jokainen muotoilutyö on minulle yksilöllinen kokemus, jonka vuoksi jokainen työ onkin yksilöllinen. Haluan palvella toimeksiantojani ja tuottaa esteettisiä, hyviä lopputuloksia käyttäjää silmällä pitäen. Kotimaisuus on minulle tärkeä arvo, ja Base-sänkyä valmistetaan Iskun tehtaalla Lahdessa lähellä tuotetusta puulevystä.” “Lasten reaktiot sängyn lanseerausvaiheessa olivat itselleni todella palkitsevia kokemuksia. Sänky toi näkyvää, aitoa iloa lapsille. Vaikka sänky onkin suunniteltu lapsille, en näe syytä miksei se voisi tuoda iloa myös aikuisillekin”

Base-bunk bed

Nona Lahti-Röyskö

Muotoilija Panu Kiukkonen www.panukiukkonen.com

“The idea for Base-bunk bed comes from history as the prototype was designed by my grandfather many decades ago. I developed the bed based on the same basic principles from that design and Isku Oy then produced it. I wanted to create a playful and functional bunk bed which brings a sense of security for children. Building forts is part of childhood and it is incorporated to Base-bunk bed. The experimental, fun and safe bed gives a good place for a child to play and sleep. “For me each design is an individual experience which is why each design is unique. I wish to serve the assignment I have been given and produce aesthetic, good final products with the user in mind. Locality is important for me and it is important that Base is made in the Isku factory in Lahti from Finnish wood board. “ “Children’s reactions to the bed during the launching period were really rewarding. The bed brought visible and real joy to the children. Even though the bed is designed for children I see no reason why it could not bring joy to adults.”

Designvuosi/Designyear 2017

49


HUONEKALUT / furniture Fleimio trolley

Jussi Leimio www.fleimio.com

”Fleimio trolley’s story begins with firewood. When I was establishing my company I wished to create a place to put firewood in your home. Fireplace is common in Finnish homes and I felt that there was no stylish place for firewood. I wanted to develop a practical but stylish piece of furniture. I had an idea of wheels, as then firewood could be kept away and easily be moved to the fireplace.” ”Fleimio trolley was designed by designer Tero Jakku. I had met Tero through my previous job and at the time Tero used to work with bicycles so I felt that he would be the person to develop my idea. Even though the original product was made for firewood the product soon developed into other forms as well. Around the world fireplace is not a basic part of a house so the trolley gained new variations that can hold news papers, books or even wine bottles. This way the design also evolved and since the original we have developed the design with other designers as well. The movability of the product makes it versitile and it can even be a mobile bookshelf.”

Jussi Leimio, Tero Jakku Fleimio-trolley “Fleimio trolley-tuotteen tarina alkaa polttopuista. Aikanaan perustaessani omaa yritystä halusin kehittää polttopuille paikan kodissa. Suomalaisiin koteihin kuuluu usein takka, eikä mielestäni markkinoilla ollut polttopuille tyylikästä paikkaa. Halusinkin kehittää niille käytännöllisen mutta tyylikkään huonekalun. Tästä syntyi myös idea pyöristä, sillä polttopuita voitaisiin näin siirtää takan sytyttämisen ja säilyttämisen välillä.” “Ideasta fleimio trolley-tuotteen designin kehittikin muotoilija Tero Jakku. Olin tuntenut Teron aiemman työni kautta ja Tero sattui juuri tuolloin työskentelemään polkupyörien parissa, joten ajattelin hänen sopivan ideani kehittäjäksi. Vaikka alunperin polttopuille fleimio trolley kehitettiinkin, kehittyi se nopeasti erilaisiinkin muotoihin. Maailmalla takka ei olekaan kodin perusasia, joten nopeasti siihen kehittyi myös uusia variaatioita, joissa voi pitää sanomalehtiä, kirjoja tai vaikka viinipulloja. Näin myös muotoilu kehittyi ja olemmekin alkuperäisen version jälkeen kehittänyt muidenkin muotoilijoiden kanssa tuotteen ulkomuotoa ja konseptia. Tuotteen liikuteltavuus tekee siitä moninaisen ja siitä voi tulla vaikka pyörillä liikkuva kirjahylly.“

50

Designvuosi/Designyear 2017


Fleimio trolley, Suunnittelija/ Designer Tero Jakku (TaM)

Designvuosi/Designyear 2017

51


Woodpecker-rocking chair “Colmio’s rocking chairs have had multiple variations over the years; smooth surfaced, patterned, upholstered and many others. Of course our country’s centennial celebration had to get its own. Luckily Erik Bruun, a grand-old-man of Finnish nature graphics, got excited by the idea and designed an image of a woodpecker to the back of the chair. Woodpecker, a rocking chair, is a modern alternative for the traditional furniture. It only takes as little space as a normal chair due to its compact shape as it does not have protruding legs.” “Timelessness is essential – simple and clear shape is lasting. Each product must earn its right to exist. A rocking chair could be a symbol for the Finnish calm and constructive negotiation style. Perfect concentration and creative thinking require a relaxed mind and the best ideas come when moving, rarely when stressed. A person who sits in a rocking chair isn’t intimidating he seems however, a safe and reliable conversationalist.”

Colmio. Woodpeckerkeinutuoli/Woodpeckerrocking chair

Päivi Mikola Suunnittelija, arkkitehti www.colmio.com

Woodpecker-keinutuoli “Colmion keinutuolit ovat vuosien mittaan saaneet erilaisia variaatioita; sileäpintainen, urapintainen, verhoiltu ja monta muuta. Toki itsenäisyytemme juhlavuodelle piti tehdä oma mallinsa. Onneksi Suomen luonto-grafiikan konkari Erik Bruun innostui aiheesta ja suunnitteli selkänojaan kuvan tikan siivistä. Woodpecker, keinuva yleistuoli, onkin moderni vaihtoehto perinteiselle huonekalulle. Kompaktin muotonsa ansiosta se vie myös yhtä vähän tilaa kuin tavallinen tuoli., sillä ulkonevia jalaksia ei ole. “ “Oleellista on ajattomuus - yksinkertainen, selkeä muoto on ajaton. Jokaisen uuden tuotteen on ansaittava olemassaolon oikeutensa. Keinutuoli voisikin olla symboli suomalaiselle harkitsevalle, rakentavalle neuvottelutaidolle. Täydellinen keskittyminen ja luova ajattelu vaatii rentoutunutta mieltä, ja parhaat ideat tulevat yleensä liikkeessä, eivät stressissä. Ihminen, joka istuu keinutuolissa, ei ole pelottava, vaan turvallisen ja luotettavan oloinen keskustelija.”

52

Designvuosi/Designyear 2017

Vilhelm Sjöström


HUONEKALUT / furniture

Grasshopper-keinutuoli/ Grasshopper-rocking chair

Mikko Ala-Peijari

Designvuosi/Designyear 2017

53


HUONEKALUT / furniture Kuppi-chair “I believe a designer will never suffer from lack of ideas. The problem is rather, from the infinite flood of ideas, which one will you choose as the product. This job is also a hobby for me which is why I have not been able to stop, regardless of my age”. ”A designer should know all the materials and techniques and be able to adapt it to the requirements at hand. In the current environment of pricing competition the production costs often guide your choices which I don’t think is always a bad thing. When it comes to furniture for public spaces it is important to be able to think of the ergonomics and dimensions as the product will be used by people of all sizes and ages.” ”Kuppi-chair is one of the fruits of my collaboration with Lepo Product Oy. I have worked with them for a long time and nowadays we pretty much speak the same language. This collaboration offers me new ideas constantly which is how Kuppi came to be. Kuppi is meant to be an armchair for a meeting space or for a relaxed conference room. Whereas the Lelu-chair is a practical chair meant for a conference room.”

Kalustesuunnittelija Kaarle Holmberg www.studioholmberg.com

Kaarle Holmberg Kuppi-tuoli

Teemu Töyrylä

54

Designvuosi/Designyear 2017

“Luulenpa, ettei suunnittelija koskaan kärsi ideoiden puutteesta. Ongelma on pikemminkin oikean idean valinta loputtomasta ideatulvasta kehitettäväksi tuotantoon. Minulle tämä työ onkin myös harrastus, joten en ole osannut lopettaa sitä, iästäni huolimatta” ”Suunnittelijan pitäisi hallita kaikki materiaalit ja tuotantotekniikat, sekä soveltaa niitä kyseessä olevaan tarpeeseen. Nykyisessä hintakilpailun paineessa valmistuskustannukset ohjaavat valintoja, eikä se ole mielestäni aina huono juttu. Erityisesti julkisen tilan kalusteiden suunnittelussa on tärkeää ergonomian ja mitoituksen hallinta, koska tuote tulee kaikenkokoisten ja ikäisten ihmisten käyttöön.” “Kuppi-tuoli on yksi Lepo product Oy:n kanssa tekemäni yhteistyön hedelmistä. Olen työskennellyt heidän kanssaan pitkään ja puhummekin lähes samaa kieltä. Yhteistyö tarjoaakin jatkuvasti uusia ideoita, mistä Kuppikin sai alkunsa. Kuppi on tarkoitettu lepotuoliksi kohtaamistilaan tai vaikka rennompaan neuvottelutilaan. Lelu-tuoli taas on neuvottelutilaan tarkoitettu käytännön tuoli.“


furniture / HUONEKALUT

Tero Tirronen

Säilytinkaluste Storage unit “I wanted to design and produce different solutions for interior design. The shape of the storage units is different but simultaneously multi-functional and stylish. In any space, the unit can be used as storage, a table or a seat. The shapes and changing curves emphasise the laminated veneer lumber, which makes them into one Punkalive-product family. “ “I am a master cabinetmaker and developed the production technique of the Punkalive-items around the industrial laminated veneer lumber. The materials measurability and durability inspired me to develop a new style of wood design. The new woodwork technique allowed me to do so. The innovativeness of the new technique is the easy execution for curved shapes. The practicality of the final product and cost-efficiency of the production make the final shape for the product.”

“Halusin suunnitella ja toteuttaa erilaisia ratkaisuja sisustukseen. Säilytinkalusteet ovatkin muodoltaan hieman poikkeavia mutta samalla monikäyttöisiä ja tyylikkäitä. Säilytinkaluste toimiikin mainiosti tilan säilytysratkaisuna, pöytänä ja istuimena. Säilytinkalusteiden muodot ja muuttuva kaari korostaa hienolla tavalla viilupuumateriaalia. Juuri viilupuupinta ja tuotteiden kaarevat muodot yhdistävät Punkaliven tuotteet yhdeksi tuoteperheeksi.” “Olen ammatiltani puuseppä ja kehitin Punkalive- tuotteiden tuotantotekniikan teollisen viilupuulevymateriaalin ympärille. Viilurakenteen mittatarkkuus ja kestävyys innoitti kehittämään nykyaikaisen työstötekniikan avulla uuden puumuotoilun. Tuotantotekniikan innovatiivisuuden perusta on helppo kaarevien muotojen toteuttaminen. Lopputuotteiden käytännöllisyys ja valmistuksen kustannustehokkuus saa aikaan tuotteen lopullisen muodon.”

Säilytinkaluste/ Storageunit, Musta/black Puuseppä, suunnittelija Tero Tirronen www.punkalive.fi

Designvuosi/Designyear 2017

55


HUONEKALUT / furniture Fireplace “A lucky incident brought me to the world of ovens, fireplaces and habitat products. I was looking for a summer job in a company that could not take me but gave me a hint that their neighbour, Lehtovuori, was looking for people. Now years later I am still working there.” “Regardless of the product, the design process often stays the same. For the designer the process is rather similar whether you are designing a fireplace or a recycling unit. When creating a recycling unit I have to think of the user, the look and the combinability. I consider these same themes in fireplace design. The products I design are often meant for everyday use. This is why a large part of my job is to think about the future user and how their mind might operate, without forgetting the product’s material and production.” “Around the world you can see many colourful fireplaces when here we have stayed in the same colour schemes for long. A fireplace is a traditional product and it has not changed over time. As a designer my job is to find new but simplistic solutions for the looks and shapes of fireplaces. Changing the shape of a fireplace to a more circular has been one of these innovations.”

Muotoilija Henri Sydänheimo www.hearts.fi

Henri Sydänheimo Takka

NunnaUuni, Takka/ Fireplace

56

Designvuosi/Designyear 2017

“Onnekas sattuma toi minut takkojen ja elinympäristötuotteiden pariin. Aikanaan hain kesätöitä yrityksestä, joka ei voinut tilanteidensa vuoksi minua ottaa, mutta ohjasivat minut naapuriin Lehtovuorelle, jossa apukäsiä etsittiin ja tuolla tiellä olenkin edelleen. “ “Suunnittelutyössä suunnitteluprosessi on useimmiten samanlainen tuotteesta riippumatta. Näin kierrätysastian tai takan suunnittelu ei sinällään eroa suunnittelijan näkökulmasta. Kierrätysastiassa on mietittävä käyttäjää, ilmettä ja yhdisteltävyyttä ja samoja teemoja löytyy myös takan suunnittelusta. Minun tekemäni tuotteet ovat yleensä suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön, joten työssäni tulevan käyttäjän pohdinta ja heidän ajatusmaailmojensa miettiminen on suuri osa työtäni, tietenkin unohtamatta tuotteen materiaalia ja valmistusta” “Takka on perinteinen tuote, joka on säilynyt samana pitkään. Suunnittelijana pyrinkin löytämään yksinkertaisia uusia ratkaisuja muodossa ja ulkonäössä. jotka vastaavat kuluttajien tarpeita ja ilmentävät tuotteen kehittynyttä tekniikkaa. Itselleni takan mallin muuttaminen pyöreämmäksi on ollut yksi näitä innovaatioita. “


furniture / HUONEKALUT

Pentagon Design

Woodio-kylpyhuoneallas Woodio bathroom basin “Pentagon Design’s customers are both big and small companies, that all understand the importance of strong brand and design. Also new innovative start-up’s, like Woodio, whose brand building and product development is only in the beginning are very interesting. We want to bring development of a complete design as an important part of product development and business.” “Woodio products are made from solid wood-composite. The material innovation is based on a solution developed by Woodio that we have helped to produce. We work together in multiple fields from image to product design. The material itself has a strong look so we wanted to develop a simplistic and calm design to balance the product. In the beginning it was challenging to choose the right structures and methods for the production process”

”Pentagon Designin asiakkaina on niin isoja kuin pienempiäkin yrityksiä, jotka ymmärtävät vahvan brändin ja designin merkityksen. Myös innovatiiviset brändin rakentamisen ja tuotekehityksen alkuvaiheessa olevat start-up yritykset, kuten Woodio, ovat erityisen kiinnostavia. Haluamme tuoda kokonaisvaltaisen designin käytön tärkeäksi osaksi tuotekehitystä ja liiketoimintaa.” “Woodio tuotteet on valmistettu puukomposiittimateriaalista. Materiaali-innovaatio perustuu Woodion kehittämään ratkaisuun, jonka tuotteistamisessa olemme olleet apuna. Teemme yhteistyötä usealla eri osa-alueella ilmeestä tuotemuotoiluun. Materiaalilla itsessään on voimakas ilme, joten pyrimme muotoilussa hillittyyn ja rauhalliseen ilmeeseen tasapainoisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa haasteena oli oikean tyyppisten rakenneratkaisujen ja menetelmien löytäminen tuotantoprosessin näkökulmasta.”

Pentagon, Muotoilija/ Designer Jari-Petri Voutilainen (kuvassa), Sauli Suomela, Woodio, Kylpyhuoneallas/ Bathroom basin, Puuhakekomposiitti/Solid wood-composite www.pentagondesign.fi www.woodio.fi

Designvuosi/Designyear 2017

57


HUONEKALUT / furniture

Meiju Granholm

Toni Pallari

Suunta-pöytä/Suunta-table, Nappi/Button, Tippu-hylly/-self Design yrittäjä Meiju Granholm www.grandesign.fi

58

Designvuosi/Designyear 2017

GRANdesign “Olen yrittäjäperheestä ja aina on ollut itsestäänselvää, että lähden yrittäjäksi. Suhteeni muotoiluun on rakentunut jo lapsena, lapsuuden kodissa on aina arvostettu suomalaista designia ja klassikoita löytyy kodista paljon. Muotoilu on ollut intohimoni pitkään ja luonnollisesti pohjoismainen muotoilu on lähellä sydäntä. Tuotemuotoilun yksityiskohtien kiehtovuus on mukaansatempaavaa. Minulla on ollut pitkään vahvana ajatus siitä, että haluan luoda jotakin omaa. Isälleni sattui vakava tapaturma ja perheyrityksen myynnin tullessa ajankohtaiseksi, pohdin lähdenkö jatkamaan kuljetusyritystä, mutta suurin palo alaa kohtaan puuttui. Suuri intohimo muotoilua kohtaan johti siihen, että oman brädin luominen tuntui oikealta polulta.” “GRANdesignin suunnittelijoita ovat nuoret suunnittelijat, joiden innovativiisuus on ihailtavaa ja kädenjälki huokuu luovuutta. Tuotteiden elegantti ja minimalistinen muotokieli on suunniteltu kestämään aikaa. Haluamme vaalia suomalaisuutta ja tuoda sen esiin brändin toiminnassa ja valinnoissa. Kaikki tuotteet tuotetaan Suomessa ja jokainen tuote on laadukkaasti käsin viimeistelty. “

GRANdesign “I am from an entrepreneurial family and it was always clear to me that I would become an entrepreneur. My relationship with design began as a child as in my home Finnish design was always appreciated and the house had many of the design classics. Design has been my passion for long and of course Nordic design is close to my heart. The details of product design are fascinating and compelling. For a long time I had a will to create something of my own. When my father was in a serious accident and we were selling our family business I wondered if I would take on the logistics business but I lacked the passion. The passion for design led me to create my own brand which felt right. “GRANdesign’s designers are young artists with admirable innovativeness and handprints that ooze creativity. The products are elegant and minimalistic which helps them to resist the touch of time. We want to keep the products Finnish and emphasise it in the works and decisions of the brand. All the products are made in Finland and the final touches are always done by hand.”


lighting / VALAISIMET

Andbros

Model No. 4-kattovalaisin Model No. 4 lamp “For me, creating with my hands is a passion and I still make many of the prototypes for our products by hand. It might not be the fastest or the cheapest way but it is something I enjoy doing. Our company Andbros is known for the corrugated cardboard lights. Our designs are very material based, as many of our ideas have happened when thinking of uses or suitability of some material.” “Model No. 4-lamp is the fourth of The Cardboard Lights-light set. It’s shape is made with laser cut corrugated cardboard modules that make the lamp shade when glued together. The shade’s shape has connections to the past but in a new and modern way. It is a clear individual in a line that began with our first light prototypes. It emphasizes the possibilities of corrugated cardboard as a material that one can make products, not just packages for them.”

“Itselleni käsin tekeminen on suuri intohimo ja monet uusien tuotteiden protoyypeista syntyvät edelleen käsityönä. Se ei ole ehkä se nopein tai halvin vaihtoehto, mutta kuitenkin jotain sellaista, josta nautin. Andbros-yrityksemme tunnetaan aaltopahvista valmistetuista valaisimista. Suunnittelemme hyvin materiaalilähtöisiä tuotteita, joissa idea saattaa saada alkunsa eri materiaalien käyttö- ja soveltuvuuskohteita miettiessämme. “ “Model No. 4 -kattovalaisin on järjestyksessään neljäs The Cardboard Lights -valaisinsarjan tuotteista. Sen rakenne muodostuu laser-leikatuista aaltopahvimoduleista, jotka yhteen liimattuna muodostavat valaisimen varjostimen. Sen muodossa on havaittavissa viittauksia menneisyyteen, mutta uudella ja modernilla tavalla toteutettuna. Se onkin selkeä osa jatkumoa, joka on alkanut ensimmäisten valaisinmallien käsintehdyistä prototyypeistä, tuoden hyvin esille aaltopahvin mahdollisuudet materiaalina josta voi valmistaa tuotteita, ei vain pakkauksia niitä varten. “

Model No. 4, Aaltopahvi/ Corrugated cardboard Andbros www.andbros.fi

Designvuosi/Designyear 2017

59


VALAISIMET / lighting

Heli Mäkiranta

QUU-valaisin/QUU-lamp. Käsinpuhallettu lasi ja PEFC-sertifioitu saarni/ Hand blown glass and PEFC certified Ash. Muotoilija Heli Mäkiranta www.helimakiranta.fi

60

Designvuosi/Designyear 2017

QUU-valaisin “Valo ja valaisimet on aina kiehtoneet minua. Jo kouluaikoina kehittelin erilaisia valaisinmalleja ja haaveilin omasta valaisinmallistosta. Saan ideoita ympäristöstä ja ihmisistä sekä inspiroidun luonnosta ja matkustamisesta. Muotoilijana haluan luoda tuotteita mitkä ovat kauniita, käytännöllisiä ja laadukkaita.” “Minulle tuotteen muodon, materiaalien ja funktion tulee olla tasapainossa, jotta lopputulos on harmooninen ja ajaton. Myös hyvin muotoillut tuotteet ihastuttavat omistajaansa päivästä toiseen ja säilyttävät arvokkuutensa.“ “Quu valmistetaan PEFC-sertifioidusta saarnista ja käsinpuhalletusta lasista, joten jokainen tuote on uniikkikappale. Materiaalien vastakohdat luovat sopivasti kontrastia. Puu luo elävyyttä ja rosoisuutta, kun lasi tuo läpinäkyvyyttä ja keveyttä. ” “Mielestäni QUU on sisustuksen näyttävä yksityiskohta. QUU on nimensä mukaisesti saanut muotonsa kuusta ja planeetoista. Valaisin hurmaa pehmeällä ja luonnollisella valaistuksella, kauniilla puunsyykuviollaan, herkällä lasilla sekä pelkistetyllä, pyöreällä muodollaan kuitenkaan käytettävyyyttä unohtamatta.”

QUU-lamp “Light and lamps have always fascinated me . Already during my studies I developed different lampstyles and dreamt of my own lamp line. I get ideas from my surroundings and people whilst I get inspired by nature and travelling. As a designer I wish to create products that are beautiful, practical and high-quality.” “For me the product’s shape, materials and function have to be in balance so that the result is in harmony and timeless. Well designed products bring joy to their owner day after day and maintain their value. “ “The QUU-lamp is made from PEFC certified Ash and handblown glass, so each product is unique. The opposing materials create a nice contrast. The wood provides life and roughness whilst the glass brings transparency and lightness.” “I think QUU is a dashing part of the decor. QUU gets its shape from moon and planets. The lamp charms with its soft and natural lighting, beatiful woodgran features, delicate glass and simplistic, round shape whilst maintaining practicality


lighting / VALAISIMET

Tuukka Halonen

Pilke-valaisin Pilke-light “Pilke changed my career. Before Pilke I had worked for others or designed as a freelancer when this is the first product I designed as myself which of course makes it special. Pilke-light also embodies my passion for geometric shapes. I have always enjoyed the engineered shapes and buildings, which I wanted to combine in the light.“ “The techniques, materials and professionals of different fields give me ideas for my works. The thin plywood used in Pilke was once my inspiration for the product. I got to know water jet cutting technique and realised that with that I could make extremely detailed and various kinds of shapes out of the plywood. First I tried to model Pilke on a computer but realised that it would not work and eventually took cardboard and tried the building of the light in practice. After many hours I managed and now Pilke light family has various different kinds of individuals in it.”

“Pilke muutti urasuuntani. Ennen tuotetta olin työskennellyt muille tai suunnitellut freelancerina, mutta tämä on ensimmäinen oma tuotteeni, mikä tekee siitä tietysti erityisen. Pilke-valaisimeen sain myös liitettyä intohimoni geometrista muotoa kohtaan. Olen aina pitänyt insimäärimäisistä rakenteista ja rakentamista, jotka halusin yhdistää tähän valaisimeen. “ “Tekniikat ja materiaalit sekä eri alojen osaajien seuraaminen tarjoaa uusia ideoita töihini. Pilkkeessä käytetty ohut vaneri oli aikanaan inspiraatio tuotteeseen. Tuolloin tutustuin vesileikkaustekniikkaan ja huomasinkin, että pystyisin leikkaamaan ohuesta vanerista äärimmäisen tarkasti erilaisia muotoja. Pilkettä rakentaessa koetin ensin mallintaa sen tietokoneella, mutta lopulta minun täytyi ottaa pahvia ja kokeilla käytännössä miten valaisimen rakenteen voisi saavuttaa. Monien työtuntien jälkeen onnistuin ja nyt Pilke-valaisinperheeseen kuuluu useita erilaisia yksilöitä. “

Muotoilija Tuukka Halonen www.tuukkahalonen.com

Designvuosi/Designyear 2017

61


VALAISIMET / lighting Lieke-light ”In design I concentrate on lighting products that fit architecture. Lighting combines art, science and technology which is why they can be observed from variety of angles. For example natural light and its rhythm provide a vast amount of inspiration for my works. In design the ergonomy of light challenges me to think of how to head the light, its temperatures and direction. I have wanted to create as immaterial light as possible and minimise the use of materials which allows me to approach lighting design also from an ecological angle. ”When designing the Lieke-light there were many details and meaningful challenges. The light as an object is jewel-like, materialess and has a light appearance. I aim to design gestureless but strong and individual items. With the Lieke-light I wanted to show the benefits and basic essence of the oled-light. Lieke has strenghtened my vision about my work and the direction where I wish to take my designs in the future.”

Simo Serpola Lieke-valaisin “Suunnittelussa keskityn arkkitehtuuriin istuviin valaisinesineisiin. Valaisimia voidaan tutkia monipuolisesti, sillä niissä yhdistyvät taide, tiede ja tekniikka. Esimerkiksi luonnonvalo ja sen rytmi tarjoavat laajasti inspiraatiota töihini. Valon ergonomia haastaa suunnittelussa pohtimaan valon suuntaamista, lämpötiloja ja ohjaamista. Olen pyrkinyt luomaan mahdollisimman aineetonta valoa sekä minimoimaan materiaalien käyttöä ja lähestyä näin valaisinsuunnittelua myös ekologisesta näkökulmasta.” “Lieke-valaisimen suunnitteluprosessissa tuli vastaan paljon yksityiskohtaisia ja mielekkäitä haasteita. Valaisin on korumainen, materiaaliton ja olemukseltaan kevyt objekti. Pyrin suunnittelemaan vähäeleisiä, mutta vahvoja ja yksilöllisiä esineitä. Lieke-valaisimessa pyrin tuomaan esille modernin oled-valonlähteen edut ja perusolemuksen. Lieke on vahvistanut visiota työstäni ja suunnasta, johon haluan suunnitteluani jatkossa kehittää.”

62

Designvuosi/Designyear 2017

SIMOSE, Simo Serpola

Muotoilija Simo Serpola www.simose.fi


lighting / VALAISIMET

Sami Salomaa

Big Sky valo Big Sky light “We wanted to cut a piece of the sky and bring it to everyone’s reach. Light Cognitive began from the creator Sami Salomaa’s previously unseen idea to replicate natural light indoors with extreme precision. Living abroad in places full of light on work commissions got him interested in light as a phenomena and light affect people. He wanted to solve how beautiful and natural light could be included in our everyday lives.” “We wanted to create a beautiful light surface that is pleasant to look at. We designed a dynamic light surface that lives and changes throughout the day. Natural light positively influences our well-being and the rhythm of the day.” “For our design language we chose a plain Nordic look that suits many spaces. Big Sky can be installed to a wall or to the ceiling where it creates a new window for spaces that lack natural light. When installed on a wall, Big Sky repeats the horizontal view of the sky and when in the ceiling it opens a three-dimensional view above.”

“Halusimme leikata palan taivasta ja tuoda sen kaikkien ulottuville. Light Cognitive sai alkunsa yrityksen perustajan Sami Salomaan ideasta toistaa luonnonvalo ennennäkemättömän tarkasti sisätiloissa. Asuminen ulkomaan komennuksilla valoisassa ilmastossa sai hänet kiinnostumaan valosta ilmiönä ja sen vaikutuksesta meihin. Hän halusi ratkaista miten kaunis ja luonnollinen valo saataisi mukaan jokapäiväiseen elämään.” ”Halusimme luoda kauniin valopinnan, jota on miellyttävä katsoa. Suunnittelimme dynaamisen valopinnan, joka elää ja muuttuu päivän aikana. Luonnollinen valo vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiimme ja vuorokausirytmiimme.” ”Muotokieleksi valitsimme pelkistetyn, pohjoismaisen ilmeen, joka sopii monenlaisiin tiloihin. Big Skyn voi asentaa seinälle tai kattoon luoden uuden ikkunan tiloihin, joissa ei ole riittävästi luonnonvaloa. Seinälle ripustettu Big Sky toistaa taivaan horisonttinäkymän ja kattoon asennettuna se avaa kolmiulotteisen tuntuisen näkymän ylöspäin.”

Kehittäjä / Developer Sami Salomaa www.lightcognitive.com

Designvuosi/Designyear 2017

63


TILAT / spaces

64

Designvuosi/Designyear 2017


3D-visualisoinnit/3D-renderings: Lorenzo Servio

Rune & Berg design Metsäaukio-projekti

Metsäaukio-projekti/ Metsäaukio-project, Yhdessä/ Together with Arkkitehdit Davidsson Tarkelan kanssa, Finavia Oyj

”Meistä töissä kuuluu olla kivaa! Uskomme, että yhdessä olemme enemmän, yhdessä syntyvät parhaat ideat ja kehittyvät parhaat konseptit. Avoin vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen asenne kannattelevat hyvää ilmapiiriä, jossa kaikenlaisia ajatuksia on helppo tuoda esiin ja ideoihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti. Rune & Berg Design on merkityksellisiä kokemuksia luova suunnittelutoimisto. Muotoilemme yrityskulttuurin ja asiakaskokemuksen konsepteja käyttäjälähtöisesti inhimillisellä otteella. Monialainen muotoilijatiimimme koostuu palvelumuotoilun, brändin rakentamisen, konseptisuunnittelun sekä tila- ja graafisen suunnittelun ammattilaisista.” ”Haluamme luoda arjen inhimillisiä kokemuksia, jotka ovat enemmän kuin vain hetken vau-elämyksiä. Finavian kutsukilpailu tarjosi meille mahdollisuuden juuri tähän. Kilpailun tarkoituksena oli kehittää ideoita ja tarinoita matkustajakokemuksen muotoiluun. Osallistuimme kilpailuun yhdessä Arkkitehdit Davidsson Tarkelan kanssa Metsäaukio-nimisellä ehdotuksella, joka valittiin kilpailun voittajaksi. Taianomainen Suomen metsään liittyvä asiakaspolku luo erottuvan ja mieleenpainuvan matkustajakokemuksen Helsinki-Vantaalle. Olemme iloksemme saaneet kehittää ideaa kilpailun jälkeen tiiviissä yhteistyössä Finavian kanssa.” ”Tämä on meille tärkeä työ, sillä työssä yhdistyy monta meitä erityisesti kiinnostavaa asiaa. Finavian laajennusten ansiosta lentoasema palvelee yli 20 miljoonaa vuotuista matkustajaa vuonna 2020. Helsinki-Vantaan vahvuudet – lyhyet vaihtoajat, ystävällinen henkilökunta ja innovatiiviset maailmanluokan palvelut – halutaan säilyttää myös matkustajamäärien kasvaessa. Suunnittelumme keskiössä olevan tilan tulee olla houkutteleva, muuntuva, aikaa kestävä ja taipua erilaisiin matkustajavirtoihin. Matkustajien on löydettävä tiensä vaivattomasti eteenpäin. Käytännön näkökulmasta huomioimme tilan käytettävyyden, toiminnallisuuden ja helppohoitoisuuden. Meille suunnitelmaa tehdessä on erityisen tärkeää, että Finavian laajennusosa luo elämyksellisen, kaikkiin aisteihin vaikuttavan kokemuksen Suomesta. Haluamme tilan mahdollistavan hetken pysähtymisen, herättävän ajatuksia ja ihastusta, olevan kutsuva ja tuovan esiin Suomen luontoa, hiljaisuutta, rauhaa, kulttuuria ja kauneutta kaikessa moninaisuudessaan ja kaikille aisteille. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen syvennyimme erilaisten matkustajien kokemuksiin ja loimme palvelupolkuja suunnittelun tueksi. Pohdimme käytäntöä sekä tunnelman että toiminnallisuuden kannalta. Syntyneiden tarinoiden ja palvelupolkujen avulla

Designvuosi/Designyear 2017

65


TILAT / spaces

66

Designvuosi/Designyear 2017


Rune & Berg Design Suunnittelutoimisto www.rbdesign.fi

Meeri Utti

testasimme palveluita ja elämyskenttää sekä pyrimme ymmärtämään erilaisten asiakasprofiilien näkökulmia sekä tarpeita, tapoja ja tottumuksia. Visioimme ja havainnollistimme Metsäaukion tapahtumia ja teemoja ja haimme näkemyksiä eri osa-alueille. ”Finavian asiakaskokemuspäälikkö Johanna Laakso kertoi, että he Finaviassa olivat määritelleet minkälaisella matkustajakokemuksella he erottuisivat kilpailijoistaan ja saisivat matkustajan tulemaan uudelleen lentoasemilleen. Heidän tavoitteenaan oli saada kokemuksesta sellainen, että matkustaja kaikesta mahdollisesta kiireestä huolimatta voisi tuntea olevansa tilanteen tasalla, varma etenemisestään, ehkä ilahtua ja virkistyä sekä kokea palan suomalaisuutta parhaimmillaan. Tavoite oli haasteellinen, kun joka päivä lentoasemalla syntyy lähes 50 000 kokemusta. Hänen mukaansa voittanut työ vastasi kuitenkin näihin tavoitteisiin ja tältä pohjalta työmme heidän kanssaan jatkuu.” ”Kilpailuehdotuksestamme tuli sellainen, johon uskomme. Työ on kokonaisvaltaista ja ottaa kantaa niin matkustajapolkuun, tilailmeeseen, kalustemuotoiluun, valaistukseen kuin digitaaliseen ilmeeseenkin. Projektissa yhdistyvät monen ammattilaisen osaamisalueet ja on mahtavaa tehdä yhteistyötä yli alojen. Kilpailuvoitto oli kuitenkin vasta alkupiste monipolviselle yhteistyölle ja projektille, jonka kruunaa vuoden vaihteessa 2018-2019 matkustajien käyttöön aukeava tila, joka parhaimmillaan vaikuttaa jopa lentoreittien valintaan.”

Metsäaukio-project ”We think that you should enjoy being at work! We believe that working together we are more, we create better ideas and develop the best concepts. Open communication and solution oriented attitude carry the good working environment. Here all ideas are easy to bring to the table and they are taken in with a positive mindset. Rune & Berg Design creates meaningful experiences. We design concepts for company cultures and customer experiences with a user centred humane touch. Our diverse design team is made of professionals, from service design, brand building, concept design, graphic and space design. ” ”We want to create everyday humane experiences that are more than a momentary wow-experience. Finavia’s invitation competition offered us an opportunity for this. The aim of the competition was to develop ideas and stories for traveller experience design. We took part with Architects Davidsson Tarkela with Metsäaukio suggestion, which was chosen as the winner for the competition. The magical customer trail centred around the Finnish forest creates a memorable and different traveller experience for Helsinki-Vantaa. We are happy to have been able to develop this idea after the competition closely witb Finavia.” ”This is an important work for us as it combines many interesting topics. Because of Finavia’s enlargement the airport will serve over 20 million travellers per year in 2020. Helsinki-Vantaa’s strengths are short layover times, friendly staff and innovative world-class services. We wanted to maintain these even when the amount of travellers increase. The space we are designing needs to be inviting, changeable, durable and mouldable for the different customer currents. The travellers have to find their way forwards with ease. We keep in mind that the space needs to be functional, easy to use and maintain. When we were making the design it was at most importance for us that the new Finavia enlargement would create an

experiential experience about Finland that appeals to all senses. We wanted that the space would facilitate a feeling that would stop the traveller, make them think and admire, invite them and bring forwards the Finnish nature, silence, peace, culture and beauty in all its forms for all the senses. We utilised service design methods and familiarised ourselves with different traveller experiences and created service paths to support the design. We thought of practicality from both atmosphere’s and functionality’s side. With the stories and service paths we tested the services and experiences. This helped us understand the viewpoints, needs, behaviours and customs of different customers. We visualised the Metsäaukio spaces events and themes and searched for visions of different areas. ”According to Finavia’s customer experience manager Johanna Laakso they, at Finavia, had defined what kind of traveller experience would separate them from their competitors and get the traveller visit the airport again. Their aim was to create an experience where even when being in a hurry, the traveller could feel that they are on top of the situation, know where they are going, feel joy and refreshed whilst experiencing part of Finnishness at its best. The aim was challenging when everyday there were over 50 000 experiences born at the airport. According to her the winning job met these expectations and this is why our work together continues.” ”Our competition entry was one that we believed in. The work considers all the aspects and is invested in costumer path, look of the space, furniture design, lighting and digital design. The project combines expertise of many fields and it is wonderful to work across fields. Winning the competition was only the beginning for the multidisciplinary cooperation. The crown of the project will be when the space that can even affect flight routes opens for travellers during the change of years 2018-2019.”

Designvuosi/Designyear 2017

67


KOKO3 “Meidän töissämme näkyy vanhan ja uuden yhdistäminen. Haluamme löytää ratkaisuja, joissa vanha ja moderni kohtaavat uudella tavalla. Olemme tunteneet toisemme Taik:n (Aalto yliopisto) pääsykokeista lähtien. Opintojen jälkeen perustimme KOKO3-toimiston, jonka kanssa juhlimme 20-vuotisjuhlaa tänä vuonna. Meillä kaikilla on monikulttuuriset taustat ja tämä on varmasti vaikuttanut tapaamme katsoa asioita. Olemme läpi uramme pyrkineet avarakatseisuuteen ja uusiin näkökulmiin.” Teemme monialaisia suunnittelutöitä työympäristöistä asiakaspalvelutiloihin. Monien erityyppisten tilojen tekeminen tarjoaa laajoja näkökulmia sekä uusia ideoita. Suunnittelemissamme tiloissa näkyy vahvasti asiakkaan olemus, brändi ja toiminta. Värit ovat erityisen tärkeitä töissämme, sillä ne tuovat iloa ja ovat tärkeä osa tilakokemusta. Rohkeus erilaisissa suunnitteluvalinnoissa on saanut asiakkailta kiitosta. Asiakkaat ovat kokeneet, että olemme vieneet heitä uusille teille. ”Arabian tuotteiden kotoisuus ja helppo lähestyttävyys huokuu Arabian myymäläkonseptissa. Suunnittelimme Arabialle ”Kotosalla”-myymäläkonseptin, jossa myymälä on jaettu erilaisiin huoneisiin: keittiö, ruokailutila ja olohuone. Myymälään tuotiin suomalaisista kodeista tuttuja huonekaluja esimerkiksi Lundialta ja Artekilta. Keittiö on toimiva kotikeittiö, jossa voi paistaa pullia tai kokata päivällisen. Arabian tunnettu brändiväri sininen oli tärkeä lähtökohta värisuunnitelmalle. Sen ympärille valitsimme erilaisia värejä, jotka tukivat sinisyyttä ja loivat siihen uusia tunnelmia. Halusimme tehdä matalan kynnyksen liikkeen, jonne on helppo astua sisään. Fiskarsin mukaan onnistuimme tavoitteessamme upeasti.” ”Hieno Gesellius-Lindgren-Saarinen trion Kansallismuseo inspiroi meitä asiakaspalvelutiloja suunnitellessa. Toimme kansallisromanttisen museon näyttävien materiaalien ja värien rinnalle uudet erilaiset värit sekä yllättävät materiaalit. Palvelumuotoiluprosessin keskiössä oli museon asiakaspalvelu, vetovoimaisuus ja elämyksellisyys. Museokauppa sijoittui hienoon esihistorialliseen saliin, josta halusimme luoda kutsuvan ja avoimemman. Myös sidosryhmiä osallistettiin palvelumuotoiluprosessissa. Fasilitoimme työpajoja kulttuurialan toimijoiden, kaupungin työntekijöiden, tutkijoiden ja kaupunkilaisten kanssa siitä, miten Kansallismuseo voi vastata erilaisiin tarpeisiin monipuolisesti. On mukavaa nähdä, kuinka esimerkiksi Fresco-aulassa voi olla rinnakkain eläkeläisryhmä tauolla, päiväkotiryhmä kuuntelemassa opasta ja seminaarivieraat kulkemassa museokauppaan.. ”

68

Designvuosi/Designyear 2017


TILAT / spaces

YesYesYes-ravintola/ YesYesYes-restaurant

Designvuosi/Designyear 2017

69


KOKO3 Suunnittelutoimisto Aino Brandt, Jukka Halminen, Helka Parkkinen www.koko3.fi

“We combine new and old in our works. We want to find solutions in which old and modern meet in a new way. We have known each other since Taik’s (Aalto University) entrance exams. After our studies we established the KOKO3 office, and are celebrating our 20th anniversary this year. We all have multicultural backgrounds, which has surely affected our way to look at things. Throughout our careers we’ve aimed to look at things open mindedly and from new perspectives.” We create multiprofessional designs from work environments to customer service spaces. Creating many kinds of spaces provides broad perspectives and new ideas. You can see the sense of our customer, their brand and work in the spaces we design. Colours are extremely important in our woks as they bring happiness and are an important part of experiencing a space. Courage in different design decisions has gained us praise from our customers. They have felt that we have taken them to new paths. The homeliness and easy approachability of Arabia products can be felt in their store concept. We designed a store concept Kotosalla (At home) for Arabia where the store is divided in different rooms; kitchen, dining area and living room. We filled the store with furniture that is common in Finnish homes, such as Lundia and Artek. The kitchen is a functioning home kitchen, where you can bake buns or make dinner. Arabia’s wellknown brand colour blue was important starting point for our colour design. We chose colours that supported its blueness and filled it with new tones. We wanted to create a low threshold store that would be easy to step inside. Fiskars has told us that we succeeded in our aim beautifully. ”The great Finnish National Museum created by the trio Gesellius-Lindgren-Saarinen inspired us when designing the customer services spaces. We brought new different colours and surprising materials along to the national romanticised National Museum’s prestige materials and colours. The customer service, attractability and experientiality were at the heart of the museum’s service design process. The museum

70

Designvuosi/Designyear 2017

shop was located at a great prehistoric hall that we wanted to make more inviting and open. We also included the interest groups to the service design process. We facilitated workshops with people from the cultural sector, city workers, researchers and the public. In them we looked for ideas on how the National Museum could serve different groups needs well. It is nice to see when for example in the Fresco-lobby there are a group of elderly people on a break, a kindergarten group listening to their guide and a seminar guests walking into the museum shop. ”The restaurant YesYesYes combines the Art Deco, Miami Vice and West Coast feelings. The space wonderfully combines ark, delicious colours, plants, prints and wallpapers. YesYesYes is Helsinki’s first vegetarian ala carte restaurant. We had an excited and exhilarating customer team that inspired us to make brave and different decisions. We are really excited about the final space and how well everything fits together. Yes has a super good feeling.” ”When starting a new project we familiarise ourselves with the building and spaces history. Collecting all the knowledge and getting to know it is an important part of the designing process. Hanaholmen building and its history had a lot of reading. This was a really large renovation. Architect Mika Penttinen has done a really huge job as the head designer in the buildings renovation process. Our job as the interior architects was to diversify the building’s functions and services. We upheld the old look and modernised it simultaneously. To support the old we brought both new modern choices and old classics in colours, patterns and furniture. In the cultural centre we were able to design a wide range of spaces: conference- and meeting centre, restaurant and the lobby services, hotel rooms and the working spaces of the cultural centre. This process brought with it a new furniture line ”Lempi”, that we designed for furniture provider Matri after they saw the furniture in the hotel rooms at Hanaholmen. It has been a pleasant surprise when the project provides a new wonderful ”lempi (love)”.

”Ravintola YesYesYesissä yhdistyy Art Deco, Miami Vice ja West Coast-fiilikset. Tilassa on ihanasti päällekkäin taidetta, herkullisia värejä, viherkasveja, kuoseja ja tapetteja. YesYesYes on Helsingin ensimmäinen kasvis ala carte ravintola. Kyseessä oli innokas ja innostava tilaajatiimi, joka inspiroi tekemään rohkeita ja erilaisia valintoja. Olemme todella innoissamme lopputuloksesta ja siitä, miten mahtavasti kaikki istuu yhteen. Yes:ssä on superhyvä fiilis.” ”Uutta projektia aloittaessa tutustuu rakennuksen ja tilan historiaan. Kaiken lähtötiedon kerääminen ja siihen perehtyminen on tärkeä osa suunnittelu-prosessin alkua. Hanasaaren rakennuksesta ja sen syntyhistoriasta oli paljon luettavaa. Tämä oli kokonaisuudessaan suuri saneeraushanke. Arkkitehti Mika Penttinen on tehnyt todella laajan työn pääsuunnittelijana rakennuksen muutossuunnittelussa. Meidän tehtävämme sisustusarkkitehteina oli monipuolistaa rakennuksen toimintoja ja palveluja. Vanhaa ilmettä vaalittiin ja samalla nykyaikaistettiin. Toimme vanhan rinnalle sekä uusia moderneja valintoja että vanhoja klassikkoja sekä väreissä, kuoseissa ja kalusteissa. Kulttuurikeskuksessa saimme suunnitella monenlaisia tiloja: konferenssi- ja kokouskeskus, ravintola- ja aulapalvelut, hotellihuoneet sekä kulttuurikeskuksen työtilat. Tämä työ toi myös mukanaan uuden kalustesarjan ”Lempi:n”, jonka suunnittelimme kalustetoimittaja Matrille heidän nähtyä Hanasaaren hotellihuoneiden kalusteita. Oli iloinen yllätys kun tästä projektista syntyi uusi ihana ”Lempi”.

01. Arabian myymäläkonsepti / Arabia Store Concept Design 02. Suomen Kansallismuseon asiakaspalvelutilat / The National Museum of Finland 03. Hanasaaren kulttuurikeskus / Hanaholmen culturalcentre


TILAT / spaces 01

02

03 Designvuosi/Designyear 2017

71


TILAT / spaces

Fyra

Radisson Blu Seaside Hotel

Zalando ja Radisson Blu Seaside “Seuraamme alaamme ja aikaamme ja olemme aktiivisen kiinnostuneita siitä mitä ympärillämme tapahtuu. Mietimme asioita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja käsittelemme suunnittelukokonaisuuksia muutosprosesseina. Tilan visuaalinen ilme on se, mikä näkyy suunnittelutyöstämme ulospäin, mutta taustalla on yleensä paljon selvitys- ja suunnittelutyötä, ennen kuin siihen pisteeseen päästään. Pyrimme suunnittelemaan tiloja, jotka inspiroivat käyttäjiään ja ohjaavat heitä toimimaan niissä halutulla tavalla.” “Radisson Blu Seaside Hotellin aulaan luotiin helsinkiläisille uusi, rouhea olohuone. Suorin palaute tuli suoraan ihmisiltä, jotka kävelivät sisään, kaivoivat kännykkänsä esiin ja alkoivat ottaa kuvia tilasta. Hotellista kokonaisuutena haluttiin korostaa sitä ympäröivää telakka-aluetta, mutta samalla siinä piti näkyä urbaani helsinkiläisyys. Hotellissa tehtiin innovoivia ratkaisuja, kun vastaanottotiskit, jotka

72

Designvuosi/Designyear 2017

muistuttavat matka-arkkuja ja baaritiskiä koristava This is Helsinki-graffiti. Hotelliin kuuluvat kolme rakennusta kantoivat jo paljon historiaa; rakennuksissa on ollut niin biokemiallisen tutkimuslaitoksen laboratorio kuin myös vanha Valion juustovarasto. Tätä haluttiinkin ylläpitää myös huoneissa, sillä niiden teemat muuttuvat rakennusten välillä.” “Hotelliin verratessa Zalandon toimisto oli hyvin erilainen. Nettikauppajätti Zalandolle suunnitellun Tech Hub toimistoon haluttiin lisää tilaa, brändistä ammentavaa värimaailmaa ja monipuolisia työskentelymahdollisuuksia. Päätimme jakaa aiemman tilan kahteen osaan, aktiivisempaan tapahtumatilaan, jossa voi istua valokeinulassa tai pelata biljardia kun taas rauhallisessa toimisto-osassa saa työskennellä rauhassa. Tämä saavutettiin viemällä esimerkiksi käytävä pois työtilojen keskeltä ja rajaamalla aluetta erilaisilla lounge-tiloilla.

Zalando and Radisson Blu Seaside “We follow our field and time and we are actively interested in what happens around us. We view the project from all angles and think of the whole design as a process of change. The viewer only sees the visuals of the space but behind the final product is a lot of research and planning that got the project to this point. We aim to design spaces that inspire their users and guide them to act in the desired way.” “The Radisson Blu Seaside Hotel’s lobby created a new, raw living room for the people of Helsinki. We received the most direct feedback from the visitors, as when they entered the space they got out their phones, and started taking pictures. We wanted to emphasise the surrounding harbour but also show the urban feel of Helsinki. We developed some creative innovations for the hotel, such as the reception desks that look like


Sampsa Pärnänen

Zalando Tech Hub

Sisustusarkkitehdit Fyra Oy www.Fyra.fi travel trunks and the graffiti behind the bar that says This is Helsinki. The three buildings that create the hotel held a lot of history. Throughout times those buildings have had a biochemical research lab and Valio’s cheese storage in them and we wished to keep these changing themes visible also in the design of the rooms.” “When compared to the hotel, Zalando’s office is very different. We wanted to create more space, use the vivid colours associated with the brand and widen the variety of workspaces for the Tech Hub of the online store mogul Zalando. We divided the space into two. In the more active events area one can sit in the light-embedded swings or play billiard whilst in the calm office area one can work in peace. The peace was achieved by changing the layout so that one cannot walk between the work stations and separating the room with various kinds of lounge spaces.”

Designvuosi/Designyear 2017

73


TILAT / spaces Tuomas Uusheimo

Päivi Meuronen

Harald Herlin Oppimiskeskus

JKMM Arkkitehdit Oy “Jokainen tekemäni työ on tärkeä ja rakas, sillä ovathan ne kaikki yksilöitä. Meitä on JKMM Arkkitehdeilla yli 70 arkkitehtia ja suunnittelijaa, itse vedän siellä yli 10 hengen sisustusarkkitehtitiimiä. Yritämme aina lähestyä toimeksiantoja ”ajattelemalla toisin” (re-thinking) ja antaa siten omalla suunnittelupanoksella niille lisäarvoa. Sisustusarkkitehtius on tavallaan palveluammatti, sillä tilan käytettävyys ja asiakas on aina keskiössä, visuaalisuutta unohtamatta. Nimenomaan itse suunnittelu on työ, jota rakastan ja teen sitä intohimolla.” ”Kalasataman koulun opetustilat on suunniteltu tukemaan uusimman pedagogiikan - ilmiöpohjaisen oppimisen - lähtökohtia. Koulurakennus itsessään on myös opetuksen väline; mm. talotekniikka on reilusti näkyvillä. Jokaisen solun sydän on iso yhteistila, jonka ympärille opetustilat ryhmittyvät, sen keskellä on suuri pesämäinen kaluste, joka kokoaa oppi-

laat yhteen. Tilaa reunustavat säilytyskalusteet, joissa oppilaat pitävät omia tavaroitaan. ” ”Harald Herlin Oppimiskeskus voitti tänä syksynä Arkkitehtuurin Finlandia 2017 –palkinnon, vastasin hankkeen sisustuskonseptista ja -suunnittelusta. Kyseessä on Alvar Aallon v. 1970 suunnittelema kirjastorakennus, joka nyt peruskorjattiin ja sen myötä sinne muutti Aalto Yliopiston kolme, aiemmin erillään toiminutta kampuskirjastoa. Haastetta toivat Alvar Aallon arkkitehtonisesti arvokkaat perinteiset kirjastotilat, jotka raikastettiin ja uudistettiin mahdollisimman hienovaraisesti ja alkuperäistä kunnioittaen. Alimmat kerrokset, entiset matalat kirjavarastot, kokivat radikaalimman muutoksen; välipohja purettiin ja kaksi kerrosta yhdistettiin yhdeksi korkeaksi tilaksi. Tila- ja kalusteratkaisujen sekä voimakkaan värimaailman avulla siitä tehtiin muuntojoustava ja inspiroiva opiskelutila.”

Sisustusarkkitehti SIO Päivi Meuronen JKMM Arkkitehdit Oy www.jkmm.fi

Jefunne Gimpel

74

Designvuosi/Designyear 2017


Mika Huisman

Kalasataman Koulu

JKMM Arkkitehdit Oy ”Each of the works that I make are important and loved, as they are all unique individuals. Here at JKMM Architects there are over 70 architects and designers, I run an over 10 person interior architect team. We always try to approach our commisions through re-thinking and this way we give more value through our design effort. Being an interior architect is like being in a service profession as the costumer and the usability of the space are key for the job with visuals always in mind. Designing is exactly the job that I love and do with passion.” Kalasatama’s school’s teaching rooms have been designed to support the principles of the newest pedagogy – the phenomena based learning. The school building in itself has been utilised as a teaching tool; for example the technicalities have been left on show. The heart of each cell is a big communal space that is surrounded by the teaching rooms. In the centre the space is a nest-like furniture which collects all the students

Marc Goodwin

together. Around the space there are storage units where students keep their items. “ The Harald Herlin Learning Centre won the Finlandia Price for Architecture in 2017 and I was in charge of the interior design and concept. The library building was designed by Alvar Aalto in 1970. The building was renovated and Aalto University’s three previous campus libraries moved into the space. Giving the space a more fresh and modern look was challenging as we wanted to honour the Alvar Aalto’s architectually important traditional library spaces and treat them with delicate touch whilst respecting the original spaces. The lowest floors that used to be low library storage floors experienced a more radical change as the floor was removed and two storage floors were combined as one high space. The choices about the space and furniture combined with bright colours allowed it to be flexebly changeable and inspiring studyspace.”

JKMM Arkkitehdit toimitila

Designvuosi/Designyear 2017

75


TILAT / spaces

Virve Värjy-Krook

Panda King ravintola

Panda King ravintola ”Valmistuin sisustusarkkitehdiksi Roomassa 23 vuotta sitten. Sen jälkeen olenkin tehnyt monenlaisia töitä niin sisustuksen kuin projektikoordinoinninkin parissa. Minulle suunnittelussa kaiken perusta on tilan toimivuus kaikkien käyttäjien näkökulmasta eli eri toimintojen jakaminen tiloihin ja kulkuvirtojen on toimittava mahdollisimman aukottomasti. Tilojen tunnelma ja ilme ovat hyvin tärkeitä. Haluan aina löytää kuhunkin kohteeseen sopivimmat ratkaisut millä tarkoitan niin materiaali-, kaluste- kuin valaistusvalintoja. Kokonaisuuden on oltava sopusuhtainen, yksilöllinen ja elämyksellinen. Haluan, että niin asiakas kuin tilan käyttäjät ilahtuvat positiivisesti tilasta.” ”Otan ideoita ensisijaisesti asiakkaasta itsestään. Nautin haasteellisista ja suurista projekteista. Jos on kyseessä yritysasiakas, ideat syntyvät yrityksen filosofiasta, imagosta, toimialasta, sijainnista, omistajan taustasta. Tilan sisustuksen tulee kuvastaa yritysfilosofiaa ja

76

Designvuosi/Designyear 2017

tukea sitä. Panda King kiinalaiselle pikaruokaketjulle suunnittelin sisustus konseptin, sisustuksen kalusteineen ja valaistuksineen, vastasin hankinnoista ja projektikoordinoinnista sisustuksen osalta. Lisäksi toimitin kalusteita ja materiaaleja sekä osallistuin graafisen ilmeen ja liikenimen ideointiin. Olin siis kokonaisvaltaisesti mukana prosessin eri vaiheissa. Panda Kingistä haluttiin ilmeeltään raikas, moderni, viihtyisä, hauska, mieleenpainuva, tunnistettava ja erilainen. Tilasta tulikin viihtyisä, rauhoittava ja omaleimainen. Olen ollut kehittämässä ketjun muitakin ravintoloita, joten olen saanut luoda sisustuksellista tyyliä, joka on toistettavissa myös muissa ravintoloissa. Vaikkakin kyseessä on pikaruokala, halusin panostaa sen laatuun, viihtyvyyteen ja asiakaskokemukseen. Sain luoda uudenlaisen konseptin asiakkaalle ajankohtaisiin kohteisiin ja käyttää projektissa oman yritykseni palveluita laajasti mikä oli palkitsevaa.”


Kreetta Järvenpää

Panda King restaurant “I graduated as an interior architect from Rome 23 years ago. After that I have been part of many projects from design to project coordination. The functionality of the space from the perspective of all its users is extremely important to me. It is important to divide the functions to different spaces and the logistics of service to move without trouble. The atmosphere and look of the space is important. I want to find the most suitable solutions for the space at hand. By this I mean the material, furniture and lighting solutions. The complete space has to be in balance, unique and feel like an experience. I want that the customer and the users are positively surprised by the space.” “I get ideas from the customers themselves. I enjoy challenging and large projects. If the costumer is a company the ideas come from their philosophy, image, location, industry, and their background. The design of the space should

embody the company’s philosophy and support it. I created the concept, the design and chose the furniture and lighting for Panda King Chinese restaurant. In addition I was in charge of interior design purchases, it’s project coordination and provided the space with furniture and materials whilst also taking part in developing the graphic image and the name of the company. I was thoroughly part of the process. We wanted King to look fresh, modern, enjoyable, fun, memorable, recognizable and different. The space turned into a enjoyable, relaxing and distinctive. I have been part of developing the other restaurants of the chain as well so I have been able to develop an interior design style that can be repeated in the other restaurants. Even though Panda King is a fast food restaurant I wanted to put effort into the quality, comfort and costumer experience. I was able to create a new kind of a concept for costumer’s current locations and use all of my services in the process which was rewarding for me.“

Sisustusarkkitehti Virve Värjy-Krook ARIA NOVA / Artesisustus www.artesisustus.com www.arianova.fi

Designvuosi/Designyear 2017

77


TILAT / spaces Okko Oinonen

Vertti Kivi

Tallink Megastar

Sisustusarkkitehti Vertti Kivi dSign Vertti Kivi & Co www.dsign.fi

78

Designvuosi/Designyear 2017

“Yrityksemme dSign Vertti Kivi & Co on tunnelman luontiin erikoistunut sisustussuunnittelutoimisto, joka on 17 vuoden suunnitellut 1200 projektia. Yrityksemme pääsuunnittelijana olen ollut mukana lähes jokaisessa toimistomme hankkeessa. Mielenkiintoiseksi työn on tehnyt projektien vaihtelevuus. Olemme suunnitelleet kaikkea toimistoista ja hotelleista lentokoneisiin, ja nykyään yhä useampi projekteistamme sijaitsee ulkomailla. Koen, että tehtävämme on tuottaa elämyksiä loppukäyttäjille ja kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa.” “Tallinkin Megastarin suunnittelu oli unelmaprojekti, koska saimme hyödyntää kaiken osaamisemme tunnelman, tehokkaiden asiakaspolkujen ja erilaisten ravintolakonseptien luonnissa. Matkan kesto oli haaste, sillä 2,5 tunnissa matkustajien on ehdittävä shoppailla ja nautiskella ravintolatarjonnasta sekä palveluista ilman kiirettä. Tavoitteenamme oli saada aikuiset seikkailemaan laivalla lasten tavoin ja lähdimme tähänkin projektiin asiakas- ja elämysedellä. Positiivisen asiakaspalautteen perusteella onnistuimme siinä vähintään kohtuullisesti; kaikki eivät poistu laivasta määränpäässä ollenkaan.’

Tallink Megastar “Our company dSign Vertti Kivi & Co is a interior design company that specialises in creating feelings. Over 17 years we have designed 1200 projects. As the Head of Design I have been part of almost all the projects of our company. The diversity of our projects keep the work interesting. We have designed everything from offices and private homes to ships and planes and an increasing amount of the projects are abroad. I feel that our job is to create experiences for the end user and increase our customer’s business.” ”Tallink Megastar was a dream project as we were able to use all our expertise from creating the atmosphere, effective customer paths and various kinds of restaurant concepts. The duration of the trip was a challenge, as in 2,5 hours the traveller needs to shop, enjoy restaurants and services without a hurry. Our aim was to get adults going on an adventure in the boat like children. We began the project with customer and experience first. The positive customer feedback shows that we have succeeded at least well; all customers do not even leave the ship at destination.”


TILAT / spaces

Joona Hinkkanen

Nightclub space concept ”Design is often problem solving. I aim to start my work always on a clean slate without a clear idea of what the end result will be. This allows me to concentrate on solving the problems and this way I can pay attention to all the parties involved in the project and of course the user. I design everything from small products to large concepts and feel that I have succeeded if the end user is satisfied. Of course sometimes the feeling of success can come from saving a bolt in the process, from making a great material decision or creating a logistic innovation. When designing the nightclub’s space the visual was important but also the right material decisions were a large part of the project.” ”I love travelling and exploring new places. I just returned to Finland after spending few years abroad familiarising myself with the design, culture and history of Italy, France and Spain. Abroad and in Finland I spend my time in museums, art exhibitions and consume other cultures. The everyday situations and locations can provide new ideas for future works. I try to take a note of all the separated thoughts for future development. Sometimes reading through old notebooks prove useful.”

Yökerhon tilasuunnitelma ”Usein muotoilu on ongelmanratkaisua. Pyrin aloittamaan työskentelyn puhtaalta pöydältä ilman selvää mielikuvaa lopputuloksesta keskittyen ongelmanratkaisuun ja käyttäjän sekä muiden projektiin liittyvien toimijoiden huomioimiseen. Suunnittelen asioita pienesineistä laajoihin kokonaisuuksiin ja koen onnistuneeni mikäli loppukäyttäjä on tyytyväinen. Toki välillä onnistumisen tunne voi tulla vaikka ruuvin säästämisestä kokoonpanossa, materiaalivalinnasta tai logistisesta oivalluksesta. Yökerhon tilasuunnittelussa visuaalisuus oli tärkeässä roolissa, mutta myös juuri materiaalivalinnat olivat iso osa kokonaisuutta.” “Rakastan matkustamista ja uusien paikkojen tutkimista. Palasin viime syksynä Suomeen vietettyäni miltei pari vuotta ulkomailla tutustumassa Italian, Ranskan ja Espanjan muotoiluun, kulttuuriin ja historiaan. Maailmalla ja Suomessa käyn paljon museoissa, taidenäyttelyissä ja kulutan muutenkin suuria määriä kulttuuria. Arkiset tilanteet ja ympäristöt voivat tarjota uusia ideoita tuleviin töihin. Kirjaankin irrallisia ajatuksia jatkuvasti ylös myöhempää työstämistä varten, välillä onkin hyvä selailla vanhoja luonnoskirjoja.”

Yökerhon saniteettitilasuunnitelma/ Nightclub sanitaryspaceconcept Teollinen muotoilija Joona Hinkkanen www.joonahinkkanen.allyou.net

Designvuosi/Designyear 2017

79


TILAT / spaces Ekberg Café “Our history began 13 years ago when Maria started to work for Tuula after her studies. Tuula had been working for over 20 years and Maria’s learning truly began when she got to work with Tuula’s challenging projects. We established our own company three years ago. During our path we have worked on private projects and many public spaces such as hotels, restaurants, shops and sometimes exhibitions. “ “We got the opportunity to design Helsinki’s legendary Ekberg Café, a space we both love. The history and the reputation of the café made the work a challenge as everyone had their own opinion of their favourite place. The Café has been the local café for many generations as the Ekberg Café has history from 1852 onwards. Listening to the customers’ stories was wonderful and we wanted to keep the image and atmosphere of the space but renovate most of the café. The locals thought that nothing should have been touched. Starting from this setting it was amazing when many of them then entered the café at awe and asked if we had actually done anything. This was wonderful feedback as almost every surface of the space was changed.”

Ekberg Café

Maria Husell, Tuula Hägerström Suunnittelutoimisto Hägerström Husell Oy Maria Husell, Tuula Hägerström www.hagerstrom.fi

80

Designvuosi/Designyear 2017

“Yhteinen historiamme alkoi 13 vuotta sitten, kun Maria tuli Tuulalle töihin opiskelujensa jälkeen. Tuula oli ollut alalla yli 20 vuotta pidempään ja siitä vasta Marian oppiminen alkoikin Tuulan haastavien projektien parissa. Perustimme yhteisen yrityksemme kolme vuotta sitten. Yhteisellä taipaleellamme olemme tehneet yksityisprojekteja ja paljon julkisten tilojen suunnitteluja, sisältäen hotellit, ravintolat, myymälät ja näyttelytkin silloin tällöin. ” ”Saimme mahdollisuuden suunnitella Helsinkin legendaarisen Ekbergin kahvilan, joka on myös meille todella rakas paikka. Kahvilan historia ja maine tekivätkin työstä haastavan, sillä jokaisella on lempipaikastaan mielipide. Kahvila on useiden sukupolvien kantapaikka sillä Ekbergin kahvilalla on historiaa 1852 lähtien. Oli hienoa kuunnella asiakkaiden tarinoita kahvilasta ja halusimmekin säilyttää paikan ilmeen ja tunnelman, mutta uusia suurimman osan tilasta. Kanta-asiakkaiden mielestä tilaan ei kuitenkaan olisi saanut koskeakaan. Tästä lähtökohdasta aloittaneina olikin mahtavaa kun monet kanta-asiakkaat projektin lopussa ihastelivat ja kyselivät, että onko täällä mitään tehtykään, mikä oli meille mahtava palaute, sillä jokaista pintaa tilassa on muutettu. ”


ceramics / KERAMIIKKA Box “I get my inspiration from everywhere: from silence, music and everyday life. In my works I use high-fire stoneware, porcelain and casting mass. I know these materials and their attributes. I aim for an experimentally relaxed touch and practicality in my works. I look for layers in different stages of my work. Making art pottery allows one to play with colours and shapes” “Boksi (Box) is made from stoneware. It has been hand-built from clay strips of different lengths which have been laid over the mould I made. The black and brown shades of the surface have been made by smoke firing after the normal firing. Boksi is like a wrapped package which has the feel of time. It resembles an old-fashioned birch bark basket, but it actually is hard and ceramic.”

Elisa Friman Boksi “Saan inspiraatiota töihini kaikkialta: hiljaisuudesta, musiikista ja jokapäiväisestä elämästä. Käytän töissäni pääasiassa korkeapolttoista kivitavaraa, sekä valu- että posliinimassaa. Materiaalit ovat tuttuja ja minulla on tuntuma niiden ominaisuuksiin. Töissäni tavoittelen kokeilevan rentoa otetta ja käytännöllisyyttä. Haen töihin kerroksellisuutta useissa työvaiheissa. Taidekeramiikan tekeminen mahdollistaa leikittelyn väreillä ja muodoilla.” “Boksi on tehty kivitavarasavesta. Se on käsinrakennettu eri mittaisista savinauhoista, joilla kokosin sen tekemäni muotin päälle. Boksin pinnan mustat ja ruskeat sävyt on saatu aikaan polton jälkeisellä savustuspoltolla. Boksi on eräänlainen kääritty paketti, jossa on ajan patinaa. Se muistuttaa perinteistä tuohikoppaa, mutta onkin kovaa keramiikkaa”

Boksi. Korkeapolttoinen kivitavara/ High-fire stoneware clay Muotoilija Elisa Friman www.finnishdesigners.fi/portfolio/elisa.friman

Designvuosi/Designyear 2017

81


KERAMIIKKA / ceramics Ville Heimala

Ville Heimala

Kuura ja Kosmos

Kuura ja Kosmos

Keramiikkataiteilija Ville Heimala www.villeheimala.fi

82

Designvuosi/Designyear 2017

”Minulla on molemmat biologin ja muotoilijan koulutus, mikä näkyy töissäni. Minulla onkin varsin laaja tietämys luonnosta, minkä avulla löydänkin jatkuvasti kiinnostavia kohteita, joita voin hyödyntää teoksissani. Ainakin alitajuisesti olen hyvin tietoinen siitä, millaisia vapauksia voin ottaa kuvatessani luontoa teoksissani. Koen itse tärkeäksi, että voin tehdä taiteelliset ratkaisuni luonnontieteen ymmärtämykseni pohjalta. Tällä hetkellä olen myös kiinnostunut luonnon vaikutuksista kulttuurien kehittymiseen, mikä näkyy myös töissäni.” ”Kuura ja Kosmos ovat teospari, toinen kuvastaa talvipäivää ja toinen talviyötä. Niissä näkyy tapani koota teokseni kerroksellisesti. Suomen luonto ja talven hiljaiselo näkyvätkin teosparissa. Muistan vieläkin, miten aurinko kimmelsi Kuura-veistosta kootessani sen valkoisessa lysteripinnassa pienenpieninä monenvärisinä helmiäisvälkkeinä. Tammikuinen hanki näytti silloin aivan samanlaiselta.”

Frost and Cosmos ”I have a masters degree in biology and a bachelors in design. The combination is visible in my works. I have rather vast knowledge of nature which is how I constantly find new subjects to utilise in my works. At least subconsciously I am very aware of the liberties I can take when creating something to reflect nature. I feel that it is important that I can make my creative decisions based on my knowledge of natural sciences. At the moment I am also interested in nature’s effects on development of cultures which is also visible in my works.” ”Frost and Cosmos are a pair, one represents wintery days and other wintery nights. They show my way of creating my works through layers. Finnish nature and winter’s silence are visible in the works. When I was assembling Frost I still remember how sun glimmered on snow’s white lustre surface as tiny multi-coloured pearly flashes. Frost and the January snow looked exactly the same.”


ceramics / KERAMIIKKA

ArtGlassCenter

Suomi 100-vati/Finland 100-bowl, Lasi/Glass

Finland 100-bowl “Out of us Ilse worked with glass first and later her twin sister Yrsa joined her in the glass cabin. Ever since the beginning we have used variety of techniques on glass on top of using glassblowing. Designing blown glass continues but since Ilse’s serious back injury we commission the blowing elsewhere. Project based working allow us to use our strengths; versatility, strong expertise, experimentation and playfulness. In the future we wish to keep developing our project working skills. One of our interests is creating Art Glass for public spaces and investigating the potential of combining light and glass in different installations. “ “The Finland 100-plate was designed for the Finnish Glass Museum’s Finland 100-glass design competition. Our plate gained the 3rd price in the commemorative objects category. Glass as a material is rather expensive to make which was a challenge as the competition board had set a limit on spending. The plate combines our working styles theme, planning and completion.”

Suomi 100-vati “Meistä Ilse toimi ensin lasin parissa, kunnes houkutteli myös kaksoissisarensa Yrsan mukaan lasihyttiin. Alusta alkaen olemme lasinpuhalluksen ohessa työstäneet lasia myös muilla tekniikoilla. Puhalletun lasin suunnittelutyö jatkuu edelleen, mutta Ilsen vakavan selkävamman takia, puhallustyö teetetään muualla. Projektityöskentely antaa meille mahdollisuudet hyödyntää vahvuuksiamme, monipuolisuus, vankka ammattitaito, kokeilunhalu ja leikkimielisyys. Tulevaisuudessa haluamme edelleen kehittää projektityöskentelymme, ja kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi julkitilataiteen luoma mahdollisuus sekä valon ja lasin yhdistäminen erilaisiin installaatioihin. ”Suomi 100-vati suunniteltiin Suomen lasimuseon Suomi 100 -lasiesineen muotoilukilpailua varten. Kilpailussa vati saavutti 3. sijan sarjassa muistoesineet. Lasi on materiaalina varsin hinnakasta työstää, joten haasteeksi muodostui kilpailun järjestäjän asettama hintakatto. Vatiin kiteytyy meidän työtapamme teema, suunnittelu ja toteutus”

ArtGlassCenter Yrsa Ranki ja Ilse Lindqvist www.artglasscenter.fi

Designvuosi/Designyear 2017

83


KERAMIIKKA / ceramics Birchleaf-bowl “My design works stand on two very different legs. I design my own line and patterns but at the same time collaborate with customers from Japan. I think it is wonderful that a product from a small city in Finnish Ostrobothnia can end up to the great world. I am part of the Scandinavian Pattern Collection and through this collaboration I have been a part of projects in Japan. My background is in textile art and design. In Japan my works have been on variety of products from umbrellas to porcelain. Designing for new surfaces has taught me new things about both design and techniques.” “Designing for Hasami-porcelain was a new exciting challenge. The sense of Scandinavia had to be visible in the product. Designing a pattern for a three-dimensional shape, such as a bowl, taught me a lot. It is great that a textile designer can create new products for new surfaces through pattern design.”

Elina Rebers Koivunlehti-kulhot “Suunnittelutyöni seisoo kahden erilaisen jalan päällä. Suunnittelen kuoseja ja tuotteita omaan mallistooni, mutta samalla teen asiakastöitä Japaniin. Onkin hienoa, että pienestä kaupungista Pohjanmaalta voi päätyä tuote suureen maailmaan. Olen osana Scandinavian Pattern Collection ryhmää, ja sen kautta olenkin päässyt mukaan uudenlaisiin projekteihin Japanissa. Taustani on tekstiilitaiteessa ja -suunnittelussa. Japanissa kuosejani on kuitenkin ollut monenlaisissa muissa tuotteissa sateenvarjoista posliiniastioihin. Uusille pinnoille suunnitellessa olen päässyt oppimaan uutta niin suunnittelusta kuin tekniikoistakin. “Hasami-posliinille suunnittelu oli muotona uusi jännittävä haaste. Tarkoituksena oli saada skandinaavisuutta näkymään tuotteessa. Opin uutta suunnitellessa kuosia posliinikulhon kolmiulotteisuutta silmällä pitäen. On hienoa, että tekstiilisuunnittelija voi pintadesignin kautta olla osana tekemässä uudenlaisia tuotteita. “

Lars Rebers

Koivunlehti-kulho/Birchleaf-bowl, Hasami-posliini/Hasami-porcelain, Puu-liina/Tree-cloth Tekstiilitaiteiija Elina Rebers www.elinarebers.fi Linda Tallroth-Paananen

84

Designvuosi/Designyear 2017


ceramics / KERAMIIKKA Katri Kapanen & Anna Pirkola

Maija Puoskari

Nuppu childrens tableware “I work for my own design studio. Studio Maija Puoskari. I design variety of products for interiors such as lights, furniture, glass items, tableware, mirrors, jewelry, mats, textiles and tiles. The products I design all have connotations to nature that is important to me. I base my design on a strong idea that I produce in a functional and high-quality way.“ “Nuppu tableware was created based on an order from the Japanese firm Tokyo Saikai. It is a porceline tableware made for 0-3 year olds that includes a plate, deep bowl, mug, a wooden spoon and a bib. It was important to me that I made timeless and environmental tableware. I began designing tableware that would fit the child’s hand and motoric skills but would not be made from plastic. The plate can be used as a lid for the bowl as sometimes children do not finish their meals. As the child grows, the products can be used as service dishes or containers. As the products are made from porcelain Tokyo Saikai offers a warranty that if a product that is less than 3 years old breaks it can be replaced with a new one.”

Nuppu lasten astiasto ”Työskentelen omassa muotoilutoimistossani Studio Maija Puoskarissa. Suunnittelen laajasti sisustukseen liittyviä tuotteita kuten valaisimia, huonekaluja, lasiesineitä, astioita, peilejä, koruja, mattoja, tekstiilejä ja kaakeleita. Suunnittelemissani tuotteissa on usein viitteitä minulle tärkeään luontoteemaan. Perustan muotoilutyöni aina vahvaan ideaan, jonka toteutan toimivalla ja laadukkaalla tavalla.” ”Nuppu astiasto syntyi japanilaisen yrityksen Tokyo Saikain tilauksesta. Se on 0–3-vuotiaille lapsille suunnattu posliiniastiasto, joka koostuu lautasesta, syvästä kulhosta, mukista sekä puulusikasta ja ruokalapusta. Lähtökohdaksi otin sen että astiaston on oltava ajaton sekä mahdollisimman ympäristöystävällinen. Lähdin suunnittelemaan lapsen käteen ja motoriikkaan sopivaa esinesarjaa, joka ei olisi muovia. Lautasta voi käyttää kulhon kantena, koska lasten syöminen saattaa jäädä joskus kesken. Lapsen kasvettua esineitä voi käyttää tarjoiluastioina tai säilytysrasioina. Koska esineet ovat posliinia, Tokyo Saikai tarjoaa takuuden, että mikäli alle 3 vuotta vanha esine rikkoutuu, sen tilalle saa uuden.”

Nuppu-lasten astiasto/ Nuppu childrens tableware, Tokyo Saikai Muotoilija Maija Puoskari www.maijapuoskari.com

Juha Törmälä

Designvuosi/Designyear 2017

85


KERAMIIKKA / ceramics Wahine -ceramic piece ”Simplifying is my art’s main characteristic. Clear, whole shapes and simple surface treatment speak to me. I want to challenge myself. It is important for me to work on my own art alongside teaching. I am an avid berry and mushroom picker and spend lot of time in the nature. In my works shapes of fruits, seeds and cores are present.” ”I like building with my hands. Developing the shape of the item and its shape layer by layer is meditative. Concentrating on providing the final shape and finishing the surface is challenging and rewarding. I am intrigued by the purity and absoluteness of a shape. I think in my work Wahine (woman) I have succeeded and the colour is intensive and glowing. The idea for the surface came from maori culture. I have always been interested in New Zealand and the face paints and decorations of the maori people who live there are almost like messages or maps. I create almost a map of my own on the surface of my work.”

Irma Weckman Wahine -ovaali-sarja “Pelkistäminen on ominaista taiteelleni. Selkeät, ehjät muodot sekä yksinkertainen pinnankäsittely puhuttelevat minua. Haluan myös haastaa itseäni. Minulle on ollut ensiarvoisen tärkeää tehdä omaa taiteellista työskentelyä opetustyön ohella. Olen innokas marjastaja ja sienestäjä ja vietän paljon aikaa luonnossa. Töissäni näkyy erilaisten hedelmien, siemenien, ja siemenkotien luonnolliset muodot.“ “Pidän käsinrakentamisesta. Esineiden ja muotojen kasvattamisessa kerros kerrokselta on jotain meditatiivista. Lopullisen muodon antamiseen keskittyminen ja pinnan viimeistely on haastavaa ja nautinnollista. Minua viehättää muodon puhtaus ja ehdottomuus. Mielestäni teokseni Wahine (”Nainen”) on onnistunut ja väritys on intensiivinen ja hehkuva. Idean pintakäsittelyyn sain maorikulttuurista. Olen aina ollut kiinnostunut Uudesta Seelannista ja siellä asuvien maorien ihomaalaukset ja koristelut ovat kuin viestejä tai karttoja. Työn pintaan toteutin ikään kuin oman karttani.“

86

Designvuosi/Designyear 2017

Wahine -ovaali-sarja / Wahine -ceramic piece Keramiikkataiteilija Irma Weckman www.irmaweckman.fi


ceramics / KERAMIIKKA

Henriikka Leppänen

Ville Lehvonen

Sprouting pot “Clay inspires me and I get ideas by observing and feeling its qualities. Clay as a material is filled with energy that has travelled through ice ages and gained its final form in the heat of the kiln.” “My relationship with nature is strong; nature helps me relax and distances me from everyday life, it also gives me new ideas and inspirations. I get inspired by creatures and bugs in the nature, rough surfaces and natural materials” “It’s important for me that a product looks and feels good, is practical and also multi-functional. I wish to create something new where modern and traditional can elegantly meet.” “ The Sprouting pot is dish made from self gathered natural clay that seeds love. Clay is a good material for sprouting as it ventilates and absorbs water. I wished to develop a product with the clay that I collected which would combine earth, local materials and sustainable development. The pot is also a beautiful artefact to be placed on a table so it does not need to be hidden in a cupboard. “

Idätysruukku “Savi inspiroi minua materiaalina ja saankin ideoita tutkimalla ja tunnustelemalla sen ominaisuuksia. Savi on materiaalina tulvillaan energiaa, joka on kulkenut jääkausien läpi ja saanut lopullisen olomuotonsa keramiikkauuniin kuumuudessa.” “Luontosuhteeni on erittäin vahva; luonto auttaa rentoutumaan ja irrottaa arjesta, samalla kun se on uusien ideoiden ja inspiraation lähde. Lisäksi luonnon otukset ja ötökät, rouheat pinnat ja luonnon materiaalit inspiroivat minua. “ “Minulle on tärkeää että tuote näyttää ja tuntuu hyvälle samalla, kun tuote on käytännöllinen ja monikäyttöinen. Haluan luoda myös jotain uutta ja sellaista jossa moderni kohtaa perinteen tyylikkäällä tavalla. “Idätysruukku on omin käsin kaivetusta luonnonsavesta valmistettu idätysastia, jota siemenet rakastavat. Savi on hyvä materiaali idättämiseen koska se sitoo kosteutta ja hengittää. Halusinkin luoda kaivamalleni savelle tuotteen, jossa yhdistyvät maanläheisyys, paikalliset materiaalit ja kestävä kehitys. Ruukku onkin kaunis esine pöydällä pidettäväksi, eikä sitä tarvitse piilottaa kaappiin.”

Idätysruukku/Sprouting pot, Käsinkaivettu savi/natural clay Keramiikkamuotoilija Henriikka Leppänen www.kerafiikka.com

Designvuosi/Designyear 2017

87


KERAMIIKKA / ceramics Stoneware “Idea for the serving dish came to me in Japan where I made its first version in 1993. Over the years the idea has evolved, the shape and materials changed, but the basic idea has stayed. I have walked a long way together with the dish even though I have sometimes taken a break from its development. I like the changeability of the dish. There are multiple similar wheel thrown dishes but they are all different shaped and unique. “ “I have worked with clay since 1988. Over the years I have worked in America, Asia and Africa but my main office is here in Suomenlinna. I choose the type of clay to fit the work and technique at hand. What I am thinking and how I feel affects my works. At the moment I enjoy working on rough stoneware.”

Soile Paasonen Tarjoiluastia

Tarjoiluastia, Kivitavara/Stoneware Keraamikko Soile Paasonen www.potviapori.fi/fi/taiteilijat/

88

Designvuosi/Designyear 2017

“Idea tarjoiluastiaan syntyi Japanissa, missä tein sen ensimmäisen version vuonna 1993. Vuosien saatossa idea on kehittynyt eteenpäin, muoto ja materiaalit vaihdelleet, mutta perusidea on säilynyt samana. Olen kulkenut astian kanssa pitkän yhteisen taipaleen, vaikka välillä olenkin pitänyt taukoa sen kehittämisessä. Itse pidän astian muunneltavuudesta, sillä dreijaamalla tehtyjä tarjoiluastioita on useita samantyyppisiä, mutta jokainen niistä on erimuotoinen ja näin uniikki yksilö. “ “Olen työskennellyt saven parissa vuodesta 1988. Vuosien varrella olen ehtinyt työskennellä pätkiä Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa, mutta toimipaikkani on pysyvästi Suomenlinnassa. Valitsen jokaiseen työhöni savilaadun, joka sopii työhön ja käyttämääni tekniikkaan parhaiten. Omalla ajatusmaailmalla ja fiiliksellä on vaikutus tekemiini töihin. Tällä hetkellä nautin karkean kivitavarasaven työstämisestä. “


ceramics / KERAMIIKKA

Leena Kouhia

“It is important that each of my dishes include a human touch, which I want to convey through a form as simplistic as a plate. I wanted to create my own dishes as the then current clay dishes lacked modern and primitive rawness. Now each of my pieces have my fingerprints and touch in them.” “When I made the first Plate on Plate it reminded me of the old Western movies where enamel dishes clattered together. This plate has in it something so ordinary but new and personal.” “Making dishes from clay takes time. Drying it in a plaster mould, polishing, drying it again and bisque firing take multiple days. After these the dish is cleaned, polished, glazed, glaze fired and polished again which take couple of more days. I have calculated that excluding the drying and firing I can make ten to fifteen mugs in a day.” “I had a long career among other things in print and film media as a visualist, this has also helped in planning and designing my dishes. I ended up at a ceramics workshop because I wanted to make rough, unadorned dishes in a way that the clay was in its primitive state whilst the colours were in silent harmony.”

Plate on Plate -lautanen “Jokaisessa astiassani tärkeää on inhimillinen kosketus, jonka haluan välittää niinkin arkisen esineen kuin ruokalautasen kautta. Halusin tehdä astioita, koska saatavilla olleista saviastioista puuttui moderni ja toisaalta myös primitiivinen karheus. Nyt jokaisessa tekemässäni kappaleessa on lisäksi sormenjälkeni ja kosketukseni.” “Kun tein ensimmäisen Plate on Plate -lautasen, mieleeni tuli lännenelokuvat, joissa emalilautaset kolisivat. Tässä lautasessa on jotain hirveän tavallista, mutta myös jotain uutta ja persoonallista.“ “Saviastioiden tekeminen vie aikaa. Kipsimuotissa kuivatus, hiominen, jatkokuivatus ja raakapoltto vievät useita päiviä. Tätä seuraavat putsaus, hionta, lasitus ja lasituspoltto sekä pohjan viimeistely vielä muutaman päivän lisää. Olenkin laskenut, että pois lukien poltot ja kuivumiset saan päivässä 10–15 mukia valmiiksi.” “Tein pitkän uran muun muassa printti- ja filmimediassa visualistina, josta on hyötyä myös astioideni suunnittelussa ja muotoilussa. Keramiikkapajalle päädyin halusta tehdä näitä rouheita, vähäeleisiä astioita, joiden värisävyt ovat harmoniassa keskenään.”

Muotoilija Leena Kouhia Raaka Rå www.raakaraw.com

Laura Iisalo

Plate on Plate

Designvuosi/Designyear 2017

89


KERAMIIKKA / ceramics

Heikki Viinikainen Babushka-käyttölasisto “Olen kasvanut palikoiden keskellä. Muutimme lapsena paljon isäni työn perässä ympäri maailmaa. Kun kaverit ja kieli vaihtuivat usein eikä kännyköitä tai internetiä ollut, kaikki aina alkoi ikään kuin alusta mikä oli joskus melko haasteellista. Tutut esineet kuitenkin pysyivät mukana ja uppouduin legojen maailmaan. “Lapsuudessani Kuuhankavedenrannalla oli isoisäni mökki. Vietimme siellä paljon kesiä ja siellä oli myös hieno puinen maatuska. Tylsyyden iskiessä kasailin usein nukkea ja ihmettelin sen rakennetta, miksi sisältä tulee aina vain uusi pienempi nukke, ja mitä pienenevillä nukeilla pitäisi tehdä. Ajatus maatuskasta inspiraatiota saavaan käyttölasisto Babushkaan voikin juontaa juurensa näinkin kauas. “Tein ensimmäisen prototyypin Babushkasta kansainväliseen Glass is tomorrow-workshoppiin vuonna 2011, jonka aiheena oli pinoutuvuus. Valitsin maatuskan juuri sen rakenteen takia joka vie vähän tilaa. Lisäksi maatuskat ovat aina olleet perinteisesti koriste-esineitä vailla sen tarkempaa käyttöfunktiota. Tässä tapauksessa riisuin koristeet pois ja painotin tuotetta enemmän käytettävyyden puolelle, koristeeksi jäi ainoastaan värit. Babushkassa vastakkaisten osien tilavuus on sama ylä- ja ala laseissa. Väreinä on kirkas, harmaa, vihreä ja sininen. Värejä voi tietysti yhdistellä keskenään ja tehdä mieleisiään sekoituksia. Sarjassa on myös ajoittain valmistettavia rajattuja väriyhdistelmiä. “ “Hyvän tulkinnan haasteet inspiroivat, materiaalin pitääkin olla suhteessa tulkintaan. Marjatta Sarpaneva sanoi minulle kerran, että ”Lasi on parhaimmillaan kuin värikäs satumaailma”, mikä jäi mieleeni. Etsin visuaalisuudessa usein tietynlaista tuoreutta, uudenlaista kulmaa. Lasi materiaalina antaa mielikuvitukselle siivet, sillä se on tilallinen materiaali, missä mitään ei voi peitellä.”

90

Designvuosi/Designyear 2017


Marek Sabogal

Designvuosi/Designyear 2017

91


KERAMIIKKA / ceramics Babushka-glassware “I grew up with building blocks. When I was young we moved around the world due to my father’s employment. When your friends and the language changed constantly and there were no cell phones or Internet, life started always from the beginning, which was sometimes challenging. The familiar objects stayed with us and I became absorbed into the world of legos.” “In my childhood my grandfather had a cabin by the shores of lake Kuuhanka. We spent summers there and there was a wonderful wooden matryoshka doll. During moments of boredom I would often play with the doll and wonder about its shape, why is there always a new smaller doll and what is one supposed to do with it. The matryoshka inspired glassware set Babushka, could have come from so far back.” “I made my first prototype for Babushka for the international Glass is tomorrow-workshop in 2011. The workshops theme was stackability. I chose the matryoshka for its structure, as it doesn’t take a lot of space. In addition matryoshkas have traditionally been decoration without a greater function. In this case I took away the decoration and concentrated on the functionality. The only decoration left are the colours. In Babushka the opposing sides have the same volume in upper and lower parts. There are transparent, gray, green and blue Babushkas. Colours can of course be combined and mixed as the user wishes. I also make some special edition colours occasionally. “ “The challenges of good interpretation inspires me. The material has to be in relation to the interpretation. Marjatta Sarpaneva once told me that “ A glass at its best is like a colourful fairytale land” which has stayed with me. In my visuals I look for freshness and new angles. Glass gives imagination a place to fly as it has volume in which nothing can be hidden.”

Babushka-käyttölasisto/ -glass for use, Lasi/glass Lasimuotoilija Heikki Viinikainen www.studioviinikainen.com

Marek Sabogal

92

Designvuosi/Designyear 2017


ceramics / KERAMIIKKA

Tuominen Patel

A Drop from the Lakejuomalasit A Drop from the Lake- glasses “TuominenPatel is a Finnish-British partnership that we established in 2016. We see our cultural diversity as a positive aspect as it enables both an insider and outsider perspective to cultural narratives in Finnish design. Through our exploration we search for meaningful relationships with objects. We aim to design objects that are stripped to their bare essentials and power given to a detail; we believe in Essence. Our work results in both conceptual objects and commercial products.” “A Drop from the Lake glasses were created for celebrating the thousands of lakes in Finland. Each glass is made with a unique splash of blue colouring blown inside the glass.The glasses have been awarded in the Finland 100 glass competition set by The Finnish Glass Museum. The glasses are made as a limited edition to 100 pairs, each of which is individually numbered. A Drop from the Lake glasses are available in selected design shops and directly from our store.”

“TuominenPatel on suomalais-brittiläinen suunnittelutoimisto, jonka perustimme vuonna 2016. Näemme kulttuurisen monimuotoisuutemme positiivisena lähtökohtana työssämme, jossa korostuu keskinäinen näkemyksemme siitä mitä suomalainen muotoilu on tänä päivänä. Työssämme etsimme mielekkäitä käyttökokemuksia esineisiin perustuen havaintoihimme. Pyrimme suunnittelemaan tuotteita, joissa annamme painoarvoa yksityiskohdille jättäen esille vain olennaisen ja tärkeimmän. Työmme tuloksena syntyy niin tila- ja esinekokonaisuuksia kuin kaupallisia tuotteitakin.” “Suunnittelemamme A Drop from the Lake -juomalasit juhlistavat Suomea tuhansien järvien maana. Jokaisessa lasissa on sisään puhellettuna ainutlaatuinen pisarakuvio järviemme sineä. Lasit palkittiin Suomen Lasimuseon järjestämässä 100 Lasissa - Suomi 100 -muotoilukilpailussa. Laseja on valmistettu rajoitettu 100 parin erä, joista jokainen on yksilöllisesti numeroitu. A Drop from the Lake -lasit ovat saatavilla valikoiduista design-liikkeistä sekä suoraan juuri avatusta liikkeestämme.”

Terhi Tuominen, Jitan V. Patel www.tuominenpatel.com

Designvuosi/Designyear 2017

93


TEKSTIILIT / textiles

Ritva Puotila

Woodnotes, San Fransisco-matto/ San Fransisco-carpet Tekstiilitaiteilija Ritva Puotila www.woodnotes.fi/

94

Designvuosi/Designyear 2017

San Francisco matto “Lapsuuden tilkkukokoelmani oli merkki tulevasta urasta. Alle 20 -vuotiaana pääsin opiskelemaan taideteolliseen oppilaitokseen Ateneumiin. Siihen aikaan järjestettiin sisäisiä ja ulkoisia tekstiilikilpailuja, joissa menestyin. Aloitin kansainvälisen urani, kun vuonna 1961 New Yorkilainen Dansk International Designs tarjosi minulle 15-vuoden työsopimusta freelancerina. Tuo yhteistyö jatkui vuoteen 2001 asti. Suunnittelijana on ollut merkityksellistä tavata lahjakkaita ihmisiä maailmalla ja oppia heiltä. Omassa työssäni teen paljon esityötä, kokeiluja ja olen tottunut luottamaan intuitiooni.” “San Francisco-matossa värivaikutelmat sulautuvat kuvioihin ja siten kuvaan rennosta ja kauniista kaupungista. Maton värimaailma on yhtä aikaa lempeä ja rytmikäs mielikuva. San Francisco on tehty paperimateriaalista, jonka käytöstä sain idean aikanaan Kaukoidässä työskennellessäni. Näin maita, joissa paikallinen luonnonkuitu hyödynnettiin tuotteissa. Mietin, mikä olisi Suomen luonnonmateriaali ja ajattelin suomalaismetsiä ja siitä paperia. 30-vuotta sitten aloitimme kehittämään paperista funktionaalisia tuotteita Euroopassa.”

San Francisco carpet “My childhood patch collection was a sign of my future career. When I was under 20 I was accepted to study into the School of Applied Art, Ateneum. In those days there used to be textile competition in and outside of school, in which I succeeded. I began my international career when in 1961 Dansk International Designs from New York offered me a 15-year contract as a freelancer. That collaboration continued until 2001. As a designer I find it meaningful to meet talented people around the world and learn from them. In my works I do a lot of pre-work, trials and have learned to trust my intuition. “ “San Francisco-carpet’s colour effects merge into the shapes and so create the image of laidback and beautiful city. The carpets colours create simultaneously a gentle and rhythmic image. San Francisco is made from paper material. I got the idea to use it once when I worked in the Far East. I saw countries where the local natural fibre was utilised in products. I wondered what could be Finland’s natural fibre and I thought of Finnish forests and then paper. 30 years ago we began developing functional products made from paper in Europe.


Niina Aalto

Tatuainen-kuosi “Patterns create atmospheres. They can stay with a person throughout their lives. I remember all the curtain and wallpaper patterns of my childhood home and my grandmother’s house clearly, even from the time when I was really young. They leave a mark in your memory. I find it important that I am surrounded by beauty as otherwise I feel unwell both mentally and physically. “ “In patterns my favourite topics are animals and plants. I have also begun developing more abstract themes alongside the representing patterns. With simplistic shapes one can create very interesting surfaces. My works can be very different from one another as I design patterns for many uses and customers. I like to draw rugged and soft, imperfect parterns. Sometimes it is challenging to transform your thought onto paper and it never fully succeeds but when creating the vision also evolves and changes. Tatuainen-pattern got its meaning from a traditional rose themed pirate tattoo that is simultaneously rough, interesting and appealing. I designed Tatuainen-pattern for the Finlayson Spring 2017 line. It grew into a whole product family with a wide variety of different kitchen and bedroom textiles.

“Kuosit ovat vahvoja tunnelman luojia. Ne myös saattavat jäädä ihmisten mieliin koko elämän ajaksi. Itse muistan selvästi kaikki mummolan ja lapsuudenkodin verho- ja tapettikuosit, myös siltä ajalta jolloin olen ollut hyvin pieni. Niistä jää muistijälki. Itselleni on äärimmäisen tärkeää, että ympärilläni on kauneutta, muuten voin fyysisesti ja henkisesti huonosti.” “Kuoseissa lempiaiheitani ovat eläimet ja kasvit. Olen kuitenkin alkanut tehdä esittävien kuosien rinnalle myös abstrakteja aiheita. Yksinkertaisillakin kuvioilla voi luoda hyvinkin mielenkiintoisia pintoja. Työni voivat olla tyylillisesti melko erilaisia, koska teen kuoseja monenlaisiin tarpeisiin ja monenlaisille asiakkaille. Jokaisessa työssä on kuitenkin aina pala omaa persoonaani. Tykkään piirtää rosoista ja herkkää, epätäydellistä. Joskus on haastavaa saada oma ajatuksensa siirtymään paperille, eikä se ikinä täysin onnistukaan, mutta tehdessä visio myös elää ja kehittyy. Tatuainen-kuosin lähtökohtana oli perinteinen ruusuaiheinen merimiestatuointi, joka on samalla rouhea, kiinnostava ja viehättävä. Suunnittelin Tatuainen-kuosin Finlaysonin kevätmallistoon 2017. Siitä kasvoikin kokonainen tuoteperhe, jossa on laajasti erilaisia keittiö- ja makuuhuonetekstiilejä.”

Tatuainen-kuosi/ Tatuainen-pattern Muotoilija Niina Aalto / Studio Kelkka www.studiokelkka.com

Jefunne Gimpel

Tatuainen-pattern

Designvuosi/Designyear 2017

95


TEKSTIILIT / textiles

Helena Vaari Juha Tanhua

Taidetekstiilit “Tekstiilit ovat tapani maalata. Käsittelen värejä kuten öljyvärimaalari. Ompelen erilaisia kankaita toisiinsa päällekkäin ja lomittain – maalaan ompelukoneella. Lanka on väri ja neula sivellin. Ohuen ompelulangan kolmiulotteisuus kertaantuu, kun eriväriset langat kirjotaan yhteen kuviksi. Kuviin tulee lankojen struktuurin, kiillon ja kierteen avulla elävyyttä, voimaa ja syvyyttä. Olen kehittänyt työtekniikkani koko ajan. Taidekirjonnan monipuolisuus hämmästyttää ja kiehtoo minua edelleen. Olen suunnitellut ja valmistanut kirkkotekstiilejä, piispojen liturgisia vaatteita sekä tekstiilitaideteoksia. Valot ja varjot kiehtovat minua. Roomalaiset marmoripatsaat inspiroivat niistä uusimman; Roomatar-teoksen. Patsaan marmori pehmeni ja kangas alkoi elää. Kirkkotekstiilejä valmistaessa luon niistä taideteoksia perusteellisen ja syvällisen suunnitteluprosessin myötä. Tekstiileissä käytetään paljon symboliikkaa ja jo itse tekstiili on symboli. Tekstiileissä väri, joka vaihtuu kirkkovuoden mukaan, kertoo vertauskuvallisesti elettävästä ajankohdasta. Jokainen kirkko ja seurakunta on erilainen, minkä otan huomioon töitäni suunnitellessa. Taidekirjonnalla pystyn sävyttämään tekstiilit kirkkotilaan sopivaksi. ”Piispa Teemu Laajasalon liturginen vaatetus on hänen juhla- ja työasunsa, johon kuuluvat piispankaapu, -hiippa ja –stolat. Suunnittelin asuun piispan tehtävään liittyvää symboliikkaa yhdistäen muotokieleen ja rakenteeseen Helsingin tuomiokirkon empire-arkkitehtuurin symmetriaa, tasapainoa ja kerroksellisuutta. Piispankaavussa on Suomen peruskalliosta, graniitista, hiottuja korukiviä. Kivet kertovat Pietarista ja kirkon synnystä. Kankaat ja langat ovat laadukasta villaa, silkkiä ja puuvillaa.” ”Kirkko on työllistänyt taiteilijoita satoja vuosia. Joka kerta kun käyn kirkossa valmisteilla olevien töidensä kanssa, tunnen suurta kiitollisuutta saadessani tehdä työtä pyhään paikkaan. Voin itse olla yhtenä lenkkinä niiden taiteilijoiden ketjussa, jotka ovat jo melkein pari tuhatta vuotta saaneet rakentaa ja koristaa kirkkoja. ”

96

Designvuosi/Designyear 2017


Seppo Sirkka

Textile Art “Textiles are my way to paint. I use colours like an oil painter. I sew different fabrics together on top and crossing one another – I paint with a sewing machine. The yarn is the colour and the needle the brush. The thin yarn’s three dimensional-effect is multiplied when different coloured yarns are embroidered together. Due to the structure, shine and twist of the yarn the image gains life, strenght and depth. I have developed my technique constantly. The versitility of textile embroidery surprises and mesmerises me still. I have designed ecclesiastical textiles, bishop’s liturgical outfits and textile art pieces. Lights and shadows interest me. The Roman marble statues inspired the newest work; Roomatar. In this work the marble of the statue softens and the fabric comes to life. When I design ecclesiastical textiles I create them with meticulous and in-depth plans. There is a lot of symbolism in the textiles and the textile itself is a symbol. The colour which changes throughout the church year tells a story about the time of the year. Each church and congregation are different which I take this into consideration when I design my works. With art embroidery I can colour the textile to for the church.” “Bishop Teemu Laajasalo’s liturgical outfit is his work and celebration outfit, which include the bishops robe, miter and stoles. I designed the outfit so it has the symbolism of the bishop’s job by combining some of the symmetry, balance and layers of the Helsinki cathedral’s empire architecture to the outfit’s structure and shape. In the front of the robe there is a precious stone made of red granite, the bedrock of Finland. The stone tells about Peter and the birth of the church. The fabric and yarns are quality wool, silk and cotton. “ ”Church has employed artists for hundreds of years. Each time I visit one with my works I feel a great sense of gratitude for being allowed to work for a holy place. I can be one loop in the chain of artists who have for thousands of years been part of building and decorating churches.”

Roomatar, 2017, 160 x 85 cm, taidetekstiili/ Textile Art. Piispa Teemu Laajasalon liturgiset vaatteet/The liturgical outfit for Bishop Teemu Laajasalo, 2017 Tekstiilitaiteilija Helena Vaari www.helenavaari.fi

Johannes Wiehn

Pyhtään kirkon violetti alttarivaate/The purple altar garment for the church of Pyhtää, 2017.

Arthropoda-mallisto/ Arthropoda-line, Aeshna juncea-rintaneula/ Aeshna juncea-brooch Markku Pihlaja Designvuosi/Designyear 2017

97


TEKSTIILIT / textiles

Annukka Mikkola

Julia Weckman

Takuki-mallistoa ja luonnoksia/Parts of Takuki-line and sketches Tekstiilitaiteilija (TaM), Kuvataidekasvattaja (TaM) Annukka Mikkola www.finnishdesigners.fi/portfolio/annukka.mikkola www.pintadesign.com

Joonas Ahlava

Kuki-matto

98

Designvuosi/Designyear 2017

“Intohimoni mattoihin syttyi jo 1990-luvun alussa, kun pääsin uudistamallani ja palkitulla ruusukasmattomallistolla mukaan muun muassa Taideteollisuusmuseon Muotoja, Makuja, Materiaaleja –näyttelyyn 1994-95. Sen jälkeen olen suunnitellut paljon mattoja, sisutustekstiilejä ja ryijyjä, niin julkisiin tiloihin kuin yrityksille, sekä painokangasmalleja. Suunnittelutyön ohella olen tehnyt tekstiilikirjoja, joista kaksi on mattokirjaa, kolmas suunnitteilla. Haluan jakaa kulttuuria ja hyvää, laittaa sen yleiseen kiertoon. “ “Kuki-matossa näkyvät on selkeät perusmuodot ja raikas värimaailma. Kun vapaan taiteen tekemisessä olen runsas, tekstiilisuunnittelussa olen pelkistäjä. Taiteessa minulla on vapaat kädet, mutta suunnittelussa tekstiilitekniikat rajaavat ja antavat suunnittelulle raamit. “ “Olen mukana erilaisissa taiteilijalähtöisissä yhteissuunnitteluprojekteissa. Monikulttuurinen yhteisötaideteos Espoon Kansainvälisen koulun kanssa on tuorein. Omat kulttuuriset juureeni –kuusi metrinen kierrätysmattograffiti on mukana Suomi 100-ohjelmassa. “

Kuki-carpet “I became passionate about mats already in the beginning of 1990s when my new and awarded rug line was included in the Finnish Design Museum’s Shapes, Tastes and Materials exhibition in 1994-1995. Afterwards I have designed many mats, interior textiles and rugs for both public spaces and for companies. I have also designed print textiles. In addition to design I have made textile books, two of them are mat books and the third is in the works. I want to share culture and goodness around me. “The Kuki-mat has clean basic shapes and fresh colour scheme. In my art I am versatile when in my textiles I simplify things. In art I have freedom of creation when in design the textile techniques define and shape the frame for the design.” “I have been part of different kinds of artist-driven community projects. The most recent one is the multicultural community art piece made with the Espoo International School. My own cultural roots – six metre recycled mat graffiti is part of the Finland 100 programme.”


Olli Keskinen Designvuosi/Designyear 2017

99


TEKSTIILIT / textiles Cotton sateen duvet covers “I come from a creative family. My father is a building architect and my mother an arts and crafts teacher so it was always clear that I would be an artist of some kind. When I ended up working with surface design the look of the product became the most important thing. I always search for the most fitting style and technique to complete my vision. I don’t fear the new and strange rather, I want to look for new and different opportunities, try them and succeed.” “For me it is important that I bring joy to the viewer of my products. I look for a finish that is personal and innovative. In my design I put effort into colours as they can create the mood. Colours have always been important to me and in my duvet covers I get to play with them with all my heart. The material is high-quality 310TC cotton sateen, which slightly glimmers and shows the colours brightly. Gray and red-turquoise Karhu (Bear) has been printed with four-colour planographic printing. The pattern is a result of many trials and I have made it by using natural mathematics. Närhi (Jay) print is a digital print. It is my newest design and I hope it brings joy to all who love our nature.”

Sannaliina Kuussaari Puuvillasatiiniset pussilakanasetit “Tulen luovasta perheestä. Isäni oli rakennusarkkitehti ja äitini askartelunohjaaja ja olikin alusta alkaen selvää, että minusta kasvaa jonkin alan taiteilija. Päädyttyäni pintakuviointien pariin, nousi tärkeämmäksi tuotteen ulkonäkö. Visioni toteuttamiseksi etsin aina sopivimman tyylin ja tekniikan. En pelkää uutta ja vierasta vaan haluan tutkia uusia ja erikoisia mahdollisuuksia, kokeilla ja onnistua.” “Minulle on aina tärkeää pyrkiä ilahduttamaan katsojaa. Pyrin löytämään lopputuloksen, joka on persoonallinen ja innovatiivinen. Panostan suunnittelussani paljon väreihin, sillä niillä saan luotua tunnelman. Värit ovat aina minulle tärkeitä ja pussilakanoissani pääsen leikkimään niillä täysin sydämin. Materiaalina on huippulaadukas 310TC puuvillasatiini, joka hohtaa himmeästi ja toistaa värit kirkkaina. Harmaa ja puna-turkoosi Karhu-printti on painettu neliväri-laakapainolla. Kuosi on pitkällisten kokeilujen tulos ja toteutettu luonnon matematiikkaa hyväksikäyttäen. Närhi-kuosi on digiprintti. Närhi onkin uusin mallini ja toivon, että se ihastuttaa kaikkia, joille luontomme on rakas.”

100

Designvuosi/Designyear 2017

Puuvillasatiiniset pussilakanat/ Cotton sateen duvet covers Muotoilija Sannaliina Kuussaari www.designkuu.fi


textiles / TEKSTIILIT Franzens Textil

Susanna Hoikkala

”I often draw my patterns with one visual element, like a point or a line. The image becomes airy when you build a picture by using only lines or singular points. I mean my patterns to catch an eye and I aim that they are interesting also when looked up close. In the end choosing the right painting or drawing technique is more important that the topic of the image.” “Patterned fabrics and wallpapers often control the interiors and the mood of the room. I choose my working style based on what creates the desired mood. The completed work should freeze and the details be observed after.” “I have played with scale on the Fjäril-pattern. Nature’s small butterfly has been enlarged into huge. I wanted to draw the pattern with one colour and contrast. The pattern on Fjäril-butterfly’s wings has been build from the size of the line and the rhythm. Painting the lines with ink brought the surface to life and gave it movement. The huge butterfly is simultaneously stunning and vulnerable and also calm and restrained as a topic so it suits bed linen.”

Frjäril-kuosit Franzens Textil i Kinna AB:lle ”Piirrän usein kuosini yhden visuaalisen elementin, kuten pisteen tai viivan varaan. Kun kuvan rakentaa käyttämällä vain viivaa tai yksittäisiä pisteitä, kuvasta tulee ilmava. Pyrin siihen, että katseenvangitsijoiksi suunnitellut kuosini ovat kiehtovia myös lähempää tarkasteltuna, ja minulle maalaus- tai piirustustekniikan valinta on lopputuloksen kannalta tärkeämpi, kuin kuvan aihe.” ”Kuviolliset kankaat ja tapetit hallitsevat usein sisustusta ja tilan tunnelmaa. Valitsen työskentelytavan, joka luo parhaiten tavoittelemani tunnelman. Kokonaisuus pysäyttää, yksityiskohdat huomataan myöhemmin.” ”Fjäril-kuosissa olen leikkinyt mittakaavalla. Luonnossa pieni perhonen on suurennettu valtavaksi. Halusin piirtää kuvioinnin esiin yhden värin ja kontrastin avulla. Fjäril-perhosessa siipien kuvio rakentuu viivan koosta ja rytmistä. Viivoituksen maalaaminen musteella toi kuviopintaan elävyyttä ja liikettä. Valtavankokoinen perhonen on samalla vaikuttava ja herkkä, sekä aiheena vuodetekstiileihin sopivan hillitty ja rauhallinen.”

Frjäril-kuosit Franzens Textil i Kinna AB:lle/ Fjäril-patterns for Franzens Textil i Kinna AB Muotoilija Susanna Hoikkala Studio Kelkka www.studiokelkka.com

Jefunne Gimpel

Fjäril-patterns for Franzens Textil i Kinna AB

Designvuosi/Designyear 2017

101


TEKSTIILIT / textiles

Katja Hynninen

Heijastava kangas/ Reflecting fabric Tekstiilisuunnittelija Katja Hynninen www.filumina.com www.karkelo.com

102

Designvuosi/Designyear 2017

Filumina ”Olen erikoistunut kankaiden tuotekehitykseen, jossa suunnittelun lähtökohtana on aina kankaan käyttötarkoitus. Tavoitteenani on suunnitella kankaita, jotka ovat toimivia sekä teknisiltä että visuaalisilta ominaisuuksiltaan. Nautin työstäni erityisen paljon silloin, kun saan hyödyntää ja kasvattaa asiantuntemustani uusien haasteiden parissa. Luova mieli kaipaa vaihtelua.” ”Työskentelen parhaillaan heijastavan Filumina malliston parissa. Kankaat edustavat suomalaista nykymuotoilua ja uutta tekstiiliteknologiaa. Kankaat näyttävät päivänvalossa tavallisilta kankailta, mutta toimivat pimeällä heijastimen tavoin. Olen onnellinen saadessani suunnitella tekstiilejä, joille on todellinen tarve. Filuminan tarkoitus on lisätä jalankulkijoiden ja muiden tiellä liikkujien näkyvyyttä ja liittää heijastava materiaali kiinteäksi osaksi vaatetusta. Pimeä laskeutuu iltaisin kaikkialla maailmassa ja siksi toiveeni on, että kangas herättäisi myös kansainvälistä kiinnostusta.”

Filumina “My speciality is in the product development of fabrics where the design begins with the intended use. My focus is to create fabrics that are functional in both their technical and visual qualities. I especially enjoy my work when I get to apply my expertise to new challenges that broaden my ideas. A creative mind appreciates variety.” “Currently I am working on my reflective Filumina line and it’s fabrics that represent the Finnish modern design and the new textile technology. During daylight the fabrics look normal, but at night they reflect. I am happy when I get to design textiles that are necessary and functional! Filumina fabrics aim to increase the visibility of pedestrians and other road users, and attach the reflective material as a fixed part of clothing. Darkness falls in the evening all over the world, and I hope that Filumina gains international interest, as well.”


clothes / VAATTEET Ilona Pelli Collection

Leimu “I am interested in the shape of clothes. My background as an interior architect has made me a minimalist and I want that my clothes are on some level sculptural as well. I think transformability is important and it’s interesting to design clothes that you can change on you and the additional features that can be added to improve the transformability. My background helps me when designing as I can easily think about the product in three dimensions.. “The everyday clothing is the most interesting. Clothing that has to be practical and comfortable can also be intriguing. I have succeeded in the challenge as my previous lines have received positive feedback. When I design I try to maintain my style between different lines as I think it is important that you can see the specific designer in their clothes. When I design it so happens that there is always that something that connects my pieces together.”

Ilona Pelli Leimu

Muotisuunnittelija Ilona Pelli http://www. ilonapelli.com/

“Minua kiinnostaa vaatteen muoto suunnattomasti. Taustani sisustusarkkitehtinä on tehnyt minusta minimalistin ja haluan myös, että töissäni on tiettyä veistoksellisuutta. Vaatteen muunneltavuus on tärkeää ja onkin mielenkiintoista suunnitella vaatteita,, joita voi muunnella päällä ja millaisia lisäosia niihin voi liittää muunneltavuutta parantaakseen. Taustani helpottaa myös suunnittelua, sillä osaan ajatella vaatetta kolmiulotteisesti. “ “Arkivaate on kaikkein mielenkiintoisin vaate. Asu, jonka pitää olla käytännöllinen ja mukava, voi olla myös kiinnostava. Olenkin onnistunut haasteessa sillä aiemmat mallistoni ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Suunnitellessa pyrin myös ylläpitämään oman tyylini mallistojen välillä, sillä minusta on tärkeää, että suunnittelijan mallistoissa näkyy hänen ominainen tyylinsä. Suunnitellessani usein käykin niin, että valmiissa mallistossa tuotteita yhdistää se jonkinlainen linja. “

Designvuosi/Designyear 2017

103


VAATTEET / clothes Yoko-cardigan “I have an economics degree and I ended up studying a new career in textile design. I wanted my job to have more creativity and I thought for a long time what would be the right path for me. When I realised how the use of synthetic fibres, especially the unpleasant acryl, had increased in knits in the stores I ended up to textile design as I wanted to bring better options to the market. Alina Piu products are made with high-quality materials and produced ethically. The products are made with only natural materials or plant based fibers, which make them comfortable to use. I want Alina Piu to be an alternative for throwaway fashion.” “Yoko-cardigan in green is one of the most admired products from Alina Piu. I spend a long time looking for thick and voluminous yarn that would not have any synthetic fibres in it. The cardigan is like a soft and warm hug, ultra comfortable cloth. I got excited by the natural material and especially by the yarn. I like soft and well flowing materials and I begin my designs always by thinking how the cloth or product feels on a person.”

Pauliina Leisti Yoko-neuletakki “Minulla on kaupallinen koulutus taustalla ja hakeuduin opiskelemaan vielä uutta alaa eli tekstiilisuunnittelua. Kaipasin työhöni enemmän luovuutta ja mietin pitkään, mikä olisi oikea väylä minulle. Kun huomasin, miten tekokuitujen käyttö ja varsinkin ikävän akryylin käyttö on lisääntynyt neuleissa vaatekaupoissa, päädyin tätä kautta vaatesuunnittelun pariin, koska halusin tuoda markkinoille parempia vaihtoehtoja. Alina Piun tuotteet perustuvatkin laadukkaisiin materiaaleihin sekä eettiseen tuotantoon. Tuotteissa käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja tai kasvipohjaisia muuntokuituja, joten tuotteet tuntuvat mukavilta käytössä. Haluankin, että Alina Piu olisi vaihtoehto kertakäyttömuodille. “ “Yoko-neuletakki vihreässä värissä on yksi Alina Piun ihastelluimmista tuotteista. Etsin pitkään paksua ja muhkeaa lankaa, joka ei sisältäisi yhtään tekokuituja. Neuletakki on kuin pehmeä ja lämmin syli, supermukava vaate. Innostun luonnonmateriaaleista ja varsinkin langoista. Pidän pehmeistä ja hyvin laskeutuvista materiaaleista ja suunnitteluni lähtökohtana onkin aina se, miltä vaate tai tuote tuntuu päällä.”

104

Designvuosi/Designyear 2017

Tekstiilisuunnittelija Pauliina Leisti www.alinapiu.com


clothes / VAATTEET Jäkälä-jacket “Keli was created from our own needs as we wanted stylish, Finnish made sports clothing without neon colours. We were interested in merino wool as a material but we could not find the clothes we wanted so we decided to create Keli Clothing. With my husband we are avid cyclists and our hobby has then turned into a profession.” “Jäkälä jacket is one of my favourites from our line. I got the idea for the jacket from my father’s old retro jacket and I then modernised the design. I wanted to develop a multipurpose jacket that would work when cycling to work and at the office. The pockets of the jacket were my way to bring it a modern twist.” “There is a forest behind our house where we often walk, jog and cycle. The forest gives you ideas of many colour combinations that are also visible in our clothes. Merino wool clothes are comfortable to wear and woollen cloths need to only be aired in the middle of uses so it is also ecological. It is important for us that we know where and how our clothes are made which is why we make all of them in Finland from mulesing-free merino wool.”

Sanni Pennanen Jäkälä-takki

Jäkälä-takki/ Jäkälä-jacket, Mulesing-vapaata merinovillaa/Mulesing-free merinowool Muotoilija Sanni Pennanen www.keliclothing.fi

“Keli syntyi omasta tarpeestamme, sillä halusimme tyylikkäitä ja Suomessa valmistettuja urheiluvaatteita ilman neonkirjavaa väritystä. Meitä kiinnosti merinovilla materiaalina, emmekä löytäneet haluamiamme vaatteita, joten perustimme Keli Clothingin. Olemme mieheni kanssa innokkaita pyöräilijöitä ja harrastuksemme yhdistyikin nyt myös yritystoiminnaksi. “ “Jäkälä-takki on yksi suosikeistani mallistossamme. Idean malliin sain isäni vanhasta retrotakista, jota muokkasin ajankohtaisemmaksi. Halusin luoda monikäyttöisen takin, joka toimisi yhtä hyvin työmatkapyöräilyssä kuin toimistollakin. Takin taskuoivalluksella toin siihen modernia särmää.” “Asuntomme takana aukeaa metsä, jossa olemme paljon kävelleet, lenkkeilleet ja pyöräilleet. Metsästä saa helposti ideoita erilaisiin väriyhdistelmiin, jotka näkyvät vaatteissamme. Merinovillavaatteet ovat todella mukavia päällä ja villavaatteen voi käyttökertojen välillä vain tuulettaa, joten vaate on myös ekologinen käyttää. Meille on tärkeää että tiedämme mistä ja missä vaatteemme tehdään, joten valmistutamme ne kaikki Suomessa mulesing-vapaasta merinovillasta.”

Designvuosi/Designyear 2017

105


VAATTEET / clothes

Liisa Kotilainen

AINO Kevät 2018 mallisto “Minulle tärkeintä on, että vaatteeni ilahduttaa. Töissäni väreillä on suuri ja oleellinen rooli. Suunnittelu alkaa aina väreistä. Työssäni pyrin toteuttamaan hyvän suomalaisen suunnistelun perinteitä, joissa kaunis, selkeään muoto yhdistyy toimivuuteen. Tavoitteeni on tasapaino designin, värien, ulkonäön, laadun, toimivuuden ja istuvuuden välillä. Olen aina voinut käyttää työssäni korkealaatuisia ja pitkäikäisiä materiaaleja, haasteena onkin suunnitella tuotteita, jotka ovat designiltaan vähintään yhtä kestäviä kuin niiden materiaali.” “Koulutukseni ansiosta olen ollut maineikkaiden suomalaisyritysten palveluksessa, kuten Arola, Tutta, Suomen Trikoo, Marimekko. Olen aina pystynyt hyödyntämään työssäni tekstiilitaiteilijapohjaani, sillä olen toiminut yrityksissä, joissa on valmistettu myös omia materiaaleja. Alalla vuosia toimittuani aloitin oman tuotemerkkini AINOn vuonna 1993, koska halusin luoda pohjoisen pimeyteen malliston, jossa olisi väriä ja hauskoja yksityiskohtia.” “AINOn kevät 2018 kokoelmassa on paljon hauskoja kuosien ja materiaalien, sekä muotojen yhdistelmiä mustavalkoisissa asukokonaisuuksissa. Näissä töissä näkyy monipuolisuuteni suunnittelijana. Olen tänä vuonna tehnyt myös hyvän vastaanoton saaneita uniikkitöitä Malmön museon Suomi 100 design näyttelyyn. Hyödynnän laajasti tekniikoita ja materiaaleita, joita Euroopasta löytyy. Kokoelmissani on aina mustavalkoista, mutta myös paljon värejä. AINO tuo naisen arkeen kauneutta ja rikastaa hänen tyyliään ja elämäänsä. Haluamme vahvistaa asiakkaamme persoonallisuutta vaatteille, niiden muodoilla ja väreillä.”

106

Designvuosi/Designyear 2017


AINO Spring 2018 collection ”It is important for me that my clothes bring joy. In my works colours have a big and important role. Design always begins from colours. In my works I aim to implement the good traditions of Finnish design where beautiful, clear shape is connected to functionality. My aim is a balance between design, colours, look, quality, functionality and fitting. I have always been able to use high-quality durable materials in my works and the challenge has been to create items where the design is as long lasting as their material.” ”Due to my education, I have worked for famous Finnish companies such as Arola, Tutta, Suomen Trikoo and Marimekko. I have always been able to utilise my textile artist background as I have worked in companies where they make their own materials. After years in business I began my own clothing brand AINO in 1993, because I wanted to create a line to the northern darkness that would have colour and fun details.” ”AINO’s Spring 2018 collection has a lot of fun prints and materials and also combinations of shapes in black and white ensembles. In these works my diversity as a designer is visible. This year I have also made unique pieces for the Malmö Museum’s Finland 100 design exhibition. I use the materials and techniques found in Europe. My collections always have black and white but also a lot of colours. AINO brings beauty to women’s everyday lives and enriches their style and life. We want to strengthen our customers’ personalities with clothes, their shapes and colours. ”

Kevät 2018 Mallisto

Tekstiilitaiteilija Liisa Kotilainen www.aino.net

Designvuosi/Designyear 2017

107


VAATTEET / clothes Finland 100 tunic “My job is to be the platform for other people’s success. I feel that I do not need to bring my own works forward rather than find the talented designers and guide them to find Vimma’s DNA. It is like searching for pearls from a huge treasure chest when I look for designers and their works that would fit the Vimma world. “ “I always try to find patterns that are liked by both the child and the mother. Sometimes we might develop a more graphic, grown-up pattern but then bring it to the child’s world through the shape and playfulness of the clothing. I want that the child react to seeing the clothes. Finland 100 as a year has probably inspired each designer and a Finn in some level and of course we wanted to react to this year somehow. Choosing our most known pattern Letti in blue and white for the clothing would have been too easy which is why we chose the Silkkinauha pattern as it has the movement, three dimensionality, classiness and life which was needed for the centennial celebration products.”

Marjut Rahkola Suomi 100-tunika “Minun tehtäväni on olla alusta muiden onnistumiselle. Koen, ettei minun tarvitse tuoda omia töitäni esille, vaan minusta on paljon ihanampaa löytää taitavia tekijöitä ja ohjata heitä löytämään se Vimman DNA. On kuin etsisin helmiä isosta aarrelaarista, kun löydän suunnittelijoita ja heidän töitään, jotka sopivat Vimman maailmaan. “ “Yritän aina löytää kuvioita, joista äiti tykkää ja lapsi tykkää. Joskus saatamme luoda graafisempaa, aikuisempaa kuosia, mutta tuoda sen lapsen maailmaan muotokielen ja vaatteen leikkisyyden kautta. Haluan, että lapsessa tapahtuu reaktio, kun hän näkee sen vaatteen. Suomi 100 on vuotena varmasti inspiroinut jokaista suunnittelijaa ja suomalaista jollain tasolla ja tietenkin mekin halusimme reagoida vuoteen jotenkin. Kuitenkin kuosina olisi ollut liian helppoa valita tunnetuin kuosimme Letti ja tehdä siitä sinivalkoinen. Valitsimmekin Silkkinauhan juuri siksi, että kuosissa oli liike, maanläheisyys, kolmiulotteisuus, hienostuneisuus ja elämä mitä tarvittiin juhlavuosituotteisiin. “

108

Designvuosi/Designyear 2017

Vaatesuunnittelija Marjut Rahkola vimmacompany.com

Vimma Company, Suomi 100-tunika/Finland 100 tunic, Kuosi Silkkinauha, suunnittelija Tiina Koivusalo/Pattern Silkribbon, designer Tiina Koivusalo


jewellery / KORUT

Satu Nikki

Kallio-sormus/Kallio-ring, Hopea/Silver Korusuunnittelija Satu Nikki www.designsatunikki.fi

Kallio-sormus “Halusin kantaa osan upeaa saaristomaisemaa mukanani, jonka vuoksi tein kauniin Kallio-sormuksen. Myöhemmin loin myös Kallio-korvakorut. Mielestäni Kallio on sormuksena ajaton, satumainen ja voimakas. Uskon , että koru sopii kauniisti työstetyn pinnan ja tyylikkään muotonsa vuoksi itseään arvostavan ja kauneutta rakastavan vahvan naisen arkeen.” “Ideani syntyvät hyvällä mielellä ahkerien käsien kautta itselleen rajoja asettamatta. Jalometallin arvokkuus innostaa skandinaaviseen aikaa kestävään muotoiluun. Vuosien aikana olen työskennellyt monien alojen taiteilijoiden kanssa monenlaisissa projekteissa perinteisen korumuotoilun lisäksi. Saksassa työharjoittelussa opin, että itseään ei kannata ottaa liian vakavasti, työssä voi onnistua pingottamatta ja turhia tärkeilemättä. Pyrin siihen, että leikkisyys, uteliaisuus ja persoonallisuus näkyvät korutaiteeni muotokielessä.“

Kallio-ring “I wanted to carry the stunning view of the archipelago with me which is why I designed the beautiful Kallio-ring. Later I created Kallio-earrings as well. I think Kallio as a ring is timeless, magical and powerful. I believe that due to the surface and its stylish shape the ring will fit beautifully on the life of a confident and beauty-loving woman.” “My ideas are born from a positive mind through working hands without setting limitations for myself. The dignity of metal enkindles the desire to create Scandinavian style long lasting design. During the past years I have worked with artists from different disciplines in various projects in addition to traditional jewellery design. When I was an intern in Germany I learnt that you cannot take yourself too seriously, you can succeed at work without stressing and being pretentious. I aim for playfulness, curiosity and personality to be visible in the language of my designs.“

Designvuosi/Designyear 2017

109


KORUT / jewellery

Päivi Hakkarainen Arthropoda-mallisto ”En tajunnut tehneeni jotakin erikoista. Tein vain sen mitä silmäni näkivät. Kun aloitin kultasepän opinnot huomasin suunnittelevani ja tekeväni aivan erilaisia töitä kuin muut. Hyvin kolmiulotteisia ja luonnonomaisia muotoja. Tämä mallistokin alkoi kokeilusta, sillä halusin yrittää luoda korun huonekärpäsestä. Kokeilin miten pieneen alaan ja tarkasti saan siirrettyä käsityönä tehtynä oikean kärpäsen rakenteet niin että saan aikaiseksi käyttökorun. Suurimman kunnianosoituksen olenkin mielestäni saanut Suomen Hyönteistieteelliseltä Seuralta, keiden sivuilla on nykyään linkki mallistoon. Onnistuinkin siis myös asiantuntijoiden mielestä.” ”Olen kotoisin maalta ja lapsuudessa vietinkin paljon aikaa luonnossa. Tutkin mielelläni hyönteisiä ja niiden rakenteet ovat kiinnostaneet minua aina. Nyt aikuisena luonto onkin minulle tärkeä inspiraation lähde. Kaikki näkemäni on minulle muotoja ja mahdollisia koruja tai korunosia. Pintoja, liikettä, värettä, muotoa, taipuisuutta, elämää. Yritän korujeni kautta kertoa ihmisille mitä minä näen, miten useimmat meistä näkee maailman. Semmoisena kuin se on; mitään poistamatta, mitään lisäämättä. Mitä herkempi luonnonmuoto, sitä parempi minulle. Tavoitteeni on siirtää luonto jalometalliin.” ”Näitä koruja tehdessä viisastuin paljon. Tavoitteeni oli luoda niin aidon näköisiä ja kokoisia niveljalkaisia kuin mahdollista. Koruja ilman keinotekoisia kivikoristeita, ötököitä karvaisine vartaloineen ja nivelikkäine jalkoineen. Jokainen Arthropoda-malliston yksilö onkin tehty aidon niveljalkaisen perusteella. Paravespula vulgaris-ampiaissormus voikin helpottaa jonkun ampiaispelkoa. Saan usein inhotus-reaktioita sormuksesta, jonka otan kohteliaisuutena. Ehkä onnistuin myös katsojien mielestä, yököttelyn määrästä päätellen. Aesha juncea-siniukonkorento rintaneula on kokonaisuutena mahdoton. Mahdoton valmistaa, mahdoton pitää. Kyseessä on kuitenkin minun oma lempikoruni ja se herättääkin huomion missä vain liikunkaan.”

Maru Lemmetty

110

Designvuosi/Designyear 2017

Arthropoda-mallisto/Arthropoda-line, Paravespula vulgaris-sormus/ Paravespula vulgaris-ring


Viivi Huuska

Maru Lemmetty

Korusuunnittelija Päivi Hakkarainen www.hopealukki.fi www.arthropoda.fi

Arthropoda-line ”I did not think I had made anything unusual. I did what my eyes saw. When I began my goldsmith’s studies I realised I designed and made different kinds of works than others. Very three-dimensional and natural shapes. This line also began from a try-out when I wanted to create a jewel of a fly. I wanted to see how small and detailed I could transfer the structures of a real fly whilst making it a jewel for use. My greatest honour has been when the Insect Society of Finland linked my works to their website. I succeeded according to the professionals.” ”I am from the countryside and I used to spend most of my time in the nature. I liked to examine insects and their structures have always interested me. Nature is an important source of inspiration for me as an adult. All that I see is shapes and possible jewels or parts of jewels. Surfaces, movement, colours, shapes, bendiness and life. Through my jewellery I try to tell others what I see, how most of us see the world. Like it is; without removing or adding anything. The more delicate the natural shape the better for me. I aim to transfer nature into metal.” ”I became wiser making these jewels. My aim was to make as life-like and sized arthropods as possible. Jewels without fake gems, bugs with their furry bodies and jointed bodies. Each of the insects in the Arthropoda-line are based on a real arthropod. Paravespula vulgaris-wasp ring can ease someone’s fear of wasps. I often get a disgusted reaction that I take as a compliment. Maybe the viewer thinks I succeeded based on the gagging sounds. Aesha juncea-common hawker brooch is an impossible combination. Impossible to make, impossible to wear. It is though my favourite jewel and it gets attention wherever I move.”

Arthropoda-mallisto/ Arthropoda-line, Aeshna juncea-rintaneula/ Aeshna juncea-brooch

Designvuosi/Designyear 2017

111


KORUT / jewellery Kuulas-set “I have worked as the head of design for Kalevala Koru Oy for three years. I still design for Kalevala Koru. I also work as a design entrepreneur in Saarikorpi Design Oy which I own with Kristian Saarikorpi.” “Kuulas-jewellery line celebrates Finland’s independence and Kalevala Koru’s 80th anniversary celebration. The jewel’s basic structure begins from veiled floral theme; white, fragrant inflorescence in the clear summer night. The Finnish soul scape, the yearning for light and summer that is with us through the dark, long winter. The white deer is a mythical creature that reflects a human in the jewel. The deer in the glass part of the pendant and the brooch disappears and reappears again depending on the background and the source of light. There is more symbolism as well; the necklace has 100 flowers, out of which 80 have a pearl in them. The brooch has 17 flowers and pearls. I believe jewellery should have something to say. They should have a story. Jewellery speaks to one in multiple levels so the creator has to know how to imprint meaning in them.”

Kirsti Doukas Kuulas-setti “Olen toiminut Kalevala Koru Oy:n muotoilujohtajana nyt kolme vuotta. Suunnittelen myös mallistoja edelleen Kalevala Korulle. Tämän lisäksi työskentelen muotoiluyrittäjänä Saarikorpi Design Oy:ssä, jonka omistan yhdessä Kristian Saarikorven kanssa “ “Kuulas-korumallisto on toteutettu Suomen itsenäisyyden ja Kalevala Korun 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Korun perusrakenne lähtee liikkeelle harsomaisesta kukintoteemasta; valkoinen, tuoksuva kukinto kuulaassa kesäyössä. Suomalaisuuden sielunmaisema, valon ja kesän kaipuu seuraa meitä läpi pimeän, pitkän talven. Valkoinen peura on myyttinen hahmo, joka kuvastaa korussa ihmistä. Riipuksen ja rintakorun lasiosassa taustasta ja valon suunnasta riippuen peura välillä häviää ja ilmestyy taas uudelleen. Koruissa on muutakin symboliikkaa; kaulakorussa on 100 kukkaa, joissa 80:ssä on helmi. Rintaneulassa on 17 kukkaa ja helmeä. Minusta koruilla pitää olla jotain sanottavaa, niillä pitää olla tarina. Korut puhuttelevat monella tasolla, joten tekijän täytyy osata luoda niihin merkityksiä.”

112

Designvuosi/Designyear 2017

Teemu Töyrylä

Kalevala Koru Oy, Kuulas-setti/Kuulas-set Korumuotoilija Kirsti Doukas www.saarikorpidesign.com


Heli Kauhanen

Teemu Töyrylä

Gemstone necklace “When designing jewellery I am inspired by how something abstract can be interpreted in a material form. Life’s cycle, movement, wind and light inspire me.” “The jewel has been designed and made as a donation for the Finnish presidential institution. During the designing stage different themes were considered in regards to our country, our people, and the users of the jewellery; the presidents and their spouses. Designing such a unique piece of jewellery was an honour. The gemstone’s founder donated the materials. The goldsmith was Juha Loikala and the jewel was donated the Goldsmiths Association of Finland.” “I began the design from the gemstones, as their beautiful turquoise colour had to be emphasised. The oval shape shows the rough beauty of our country, the crossing stern arcs show the dynamic and resilient movement of the people. The jewel had to also be easy to use and prestigious. Not too gaudy – just simply beautiful.” “I wish my products would arouse emotions, that they are easy to use and that they have the simplistic, appealing beauty.”

Jalokivikaulakoru “Koruja suunnitellessa minua inspiroi kuinka aineetonta aihetta voi tulkita aineellisesti. Luonnon kiertokulku, liike, tuuli ja valo inspiroivat minua.” “Koru on suunniteltu ja tehty lahjoitustyönä presidentti-instituutiolle. Sen suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon monenlaisia seikkoja ajatellen maatamme, kansaamme sekä huomioiden korun tulevat käyttäjät; presidentit ja heidän puolisonsa. Näin ainutlaatuisen korun suunnittelu oli itselleni kunnia. Korun materiaalit lahjoitti kiven löytäjä, kultaseppänä toimi Juha Loikala ja korun luovuttajana Suomen Kultaseppien liitto.” “Aloitin suunnittelutyön kivien ehdoilla, sillä niiden kaunis sinivihreä sävy tuli saada esille. Ovaalin muotoisessa profiilissa on nähtävissä maamme karua kauneutta ja ristikkäisissä jäntevissä kaarissa voi nähdä dynaamisen ja sisukkaan kansan liikettä. Korun tuli myös olla helposti käytettävissä ja näyttävä, mutta ei liian pramea – yksinkertaisen kaunis” “Haluaisin, että tuotteeni herättäisivät tunteita. Toivon niiden olevan helposti käytettävissä ja että niissä olisi yksinkertaista puhuttelevaa kauneutta.”

Suomen Tasavallan jalokivet/ Jewels of the Republic of Finland, Luumäen berylli ja Lemmenjoen huuhdontakulta/ Beryl from Luumäki and panned gold from Lemmenjoki Korusuunnittelija Heli Kauhanen www.helikauhanenshop.fi

Designvuosi/Designyear 2017

113


KORUT / jewellery

Susana Corneh Off the Grid ja Waves korut “Muistan elävästi ensimmäisen lumisen talvipäivän ollessani toisella luokalla. Synnyin Zaragozassa liberialaiselle äidille ja italialaiselle isälle. Ehdin elää Espanjassa kahdeksan vuotta, ennen kuin muutimme Suomeen äitini kanssa. Kaikilla muilla luokkakavereillani oli talvisaappaat luokan ulkopuolella ja minä olin ainut, joka oli tullut kouluun lenkkareissa. Tämä oli ensimmäinen muisto josta ymmärsin, että Suomessa asioita ei tehty ainoastaan eri lailla, ne tehtiin kunnolla.” “Peruskoulussa sainkin päähäni haluta kultaajaksi. Kuulin joltakin, että kultaajat saattoivat käyttää omia hiuksiaan sudeissaan. Mielestäni paksut hiukset omaavana tyttölapsena, ajattelin että kyseinen ammatti olisi jo pelkästään siitä syystä kuin tehty minulle. Vaikkei minusta kultaajaa tullutkaan, vuosien mietinnän, ulkomaille muuton ja lapsen syntymän jälkeen päätinkin lähteä opiskelemaan korualaa, jonka myötä muutinkin takaisin Suomeen opintojen ajaksi.” “Minulle muotoilu on omien ajatuksien ja näkemyksien ilmaisua, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä. Haasteiden ja puutteiden ymmärtäminen on kriittisen tärkeää, jotta uutta tai parempaa tuotetta voidaan tarjota.” “Maailman tapahtumat vaikuttavat muotoiluuni. Lukiessani negatiivisista tapahtumista, joissa ihmiset ovat rohkeasti vastustaneet kaltoinkohtelua vaikuttaa se töihini. Uskon, että kokemani empatia saa minut luomaan vahvoja koruja ja ihmisten rohkeus antaa voimaa luoda hyvää.” “Off the Grid –koru, massiivinen kaksikerroksinen sormus, on tehty hopeasta, jonka päällä lepää 18k keltakultainen pallo. Waves -sormus on tehty kokonaan hopeasta, jossa on eläväinen kuvioitu pinta. Sormus on saanut muotonsa siitä, kun kerran leikin hopealla työpöytäni ääressä. Tällaisia luovia sattumuksia tapahtuukin usein studiossani.” “Kun katson ja kokeilen koruja, tulee mieleen vapaus. Vapaus valita, vapaus olla osa jotain suurempaa kokonaisuutta ja vapaus tehdä mitä rakastaa. Moni saattaa ajatella, että koru tuo kantajalleen itsevarmuutta ja voimaa käytössä. Minä uskon, että kyseiset ominaisuudet ovat jo osa kantajaansa ennen korujen käyttöä, käyttäjä vain kanavoi ominaisuuksiaan korujen kautta. Korut ovat tapa ilmaista itseään ja tuntemuksiaan.”

114

Designvuosi/Designyear 2017


Off the Grid and Waves jewels “I remember vividly the first snowy winter day when I was at second grade. I was born in Zaragoza to a Liberian mother and Italian father. I lived in Spain for eight years before I moved to Finland with my mother. All of my classmates had winter boots outside our classroom and I was the only one who had come to school in sneakers. This is the first memory from when I understood that in Finland things were not only done differently, they were done properly.” ”In primary school I got an idea that I wanted to be a gilder. I heard from someone that gilders could sometimes use their own hair in their brushes. I thought I had thick hair so I thought that the hair alone meant that this profession was meant for me. Even though I did not become a gilder I did after some years, and after moving abroad and having a child decide to study jewellery design which is why I moved back to Finland for my studies.” ”For me, design is an expression of ones own thoughts and views which requires constant improving. Understanding challenges and shortcomings is critically important so one can provide a new or improved product.” ”Events around the world affect my designs. When I read about negative events where people have courageously stood against mistreatment it resonates with my work. I believe that the empathy I feel allows me to create strong jewellery and that the courage of people give me strength to develop goodness into the world.” “Off the Grid –ring, a massive double layered ring, is made of silver. On top of it lays a 18k yellow golden ball. Waves-ring is made completely out of silver, and it has a lively patterned surface. The shape of the ring happened when I was playing with silver at my desk. These kinds of creative incidents seem to happen often in my studio.” ”When I look and try out jewellery I think of freedom. The freedom to choose, the freedom to be a part of a larger whole and the freedom to do what you love. Many might believe that a piece of jewellery makes its wearer more confident and gives them strength. I believe that these qualities are part of a person already before the jewellery, the person just channels these qualities through them. Jewellery is a way of to express oneself and ones feelings.”

Korusuunnittelija Susana Corneh www.sccreated.com

Designvuosi/Designyear 2017

115


ASUSTEET / accessories

Sanna Paakki Jemma ja Makasiini ”Työskennellessäni kuvataiteen opettajana kaipasin usein omaa luovaa tekemistä. Minulle taiteen ja muotoilun yhdistäminen tuntuu luontevalta. Minulla oli tarve kanavoida kuplivaa luovuuttani taiteen lisäksi muotoiluun. Miiko sai alkunsa, kun oivalsin tavan yhdistää taiteen ja muotoilun ideani tuotteiksi. Alusta asti minulle oli tärkeää, että Miikon tuotteet valmistetaan Suomessa, kotimaisten osaajien käsissä. Kolmen ja puolen vuoden aikana olen astunut monille uusille poluille ja oppinut paljon. Palo yrittämiseen ja rakkaus muotoiluun ja taiteeseen vie minua joka päivä eteenpäin. ” ”Suunnittelussa minulle on tärkeää selkeä ja puhdas muotoilu. Tavoitteenani on luoda tuotteita, jotka ovat monikäyttöisiä, aikaa kestäviä ja luonnonläheisiä. Luonto toimii pohjattomana inspiraation lähteenä minulle. Rakastan aidon luonnonmateriaalin tuntua ja tuoksua ja tuotteissani käytänkin paljon villaa, koivuvaneria ja hirvennahkaa. ” ”Jemma laukku, kuten muutkin Miikon laukut ommellaan hirvennahasta. Pehmeytensä vuoksi hirvennahkaisia tuotteita on erityisen miellyttävä käyttää. Hirvennahka on ekologinen materiaali, koska hirvikantaa pidetään vastuullisella tasolla valtion toimesta. Kantaa harvennettaessa nahka menisi jätteeksi, mikäli sitä ei hyödynnettäisi nahkatuotteissa. Käyttämämme nahka on peräisin pohjoismaisissa metsissä käyskentelevistä hirvistä ja se valmistetaan Suomessa. Kehitin Jemma laukun, kun kaipasin itselleni monikäyttöistä laukkua, johon jemmata tärkeimmät tavarani, mutta en löytänyt mieleistäni laukkua mistään. Jemma laukkumme on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista tuotteistamme. ”Makasiini lehtiteline valmistetaan korkealaatuisesta, vahvasta ja kestävästä nahasta ja teräslangasta. Lehtitelineen suunnittelussa lähdin liikkeelle monimutkaisemmasta versiosta, mutta kuten muotoillussa usein käy, kaikki ylimääräinen karsiutui pikkuhiljaa pois ja lopputuloksena syntyi minimalistisuudessaan nerokas tuote. Makasiini sopiikin niin kotiin, julkisiin tiloihin kuin toimistoonkin.”

Miiko, Makasiini lehtiteline/ Makasiini magazine holder, Nahka ja teräslanka/Leather and steel wire

116

Designvuosi/Designyear 2017


Sofia Riihimäki

Eveliina Mustonen

Miiko, Jemma laukku/ Jemma bag, Hirvennahka/Elk leather Muotoilija Sanna Paakki miiko.fi

Jemma ja Makasiini ”When I worked as an art teacher I yearned for creative work of my own. For me combining art and design felt natural. I had a need to channel my bubbly creativeness from art to design. Miiko came to be when I figured out a way to combine art and design into products. Since the beginning it has been important for me that Miiko products are made in Finland, by the hands of Finnish experts. Over the three and half years I have stepped on many new paths and learned a lot. The fire for entrepreneurship and love for art and design take me forwards everyday. ” ”Clean and clear design is important for me. I aim to create products that are multi-purposeful, durable and close to nature. Nature is an endless source of inspiration. I love the feel and smell of real natural materials which is why I use a lot of wool, birch plywood and elk leather on my products.” ”Jemma bag, like the other Miiko bags, is made from elk leather. Because of its softness the elk leather products are very pleasing to use. Elk leather is ecological as the elks population is maintained reasonably and monitored by the government. When the population is reduced the leather would be thrown to waste if it was not used in leather products. The leather we use is made in Finland from elks that roam around the Nordic forests. I developed the Jemma bag because I needed a multipurpose bag to hide my belongings and could not find one that I liked. Jemma bag is one of the most known and popular of our products. ” ”Makasiini magazine holder is made from high-quality, strong and durable leather and steel wire. In the beginning the prototype for the magazine holder was more complex but like often in design, the extra parts are left away and the end result is a product of minimalist ingenious. Makasiini suits homes, public spaces and offices”

Designvuosi/Designyear 2017

117


ASUSTEET / accessories Haikara-watch “The idea for the changing faces of the electronic watch came from fashion. People no longer buy expensive watches rather than multiple cheaper ones to fit their style. Now the changing faces allow its user to express themselves better with the multiple variations. I wanted to create a stylish watch that would look beautiful and be easy to use. We also wanted to use electronic software instead a mechanic one. I wanted to develop a watch that would have a long battery life and we have succeeded in our aim very well as the Haikara-watch battery lasts for days. Marcus Mangs, Eero Punkka and Harri Koskinen have all been part of the design. “Based on Marcus’ product concept we developed a communications platform and look. This was a challenge, as we were not sure how well we could replicate Marcus’ vision into the final product. As a designer it is important to develop a recognisable product that has a shape and functions that make it suitable for as many people as possible. We wanted to create a product with calm aestheticism and functional minimalism that would be multi-functional. I think we have succeeded really well”

Haikara Corporation Haikara-kello

Haikara Corporation Marcus Mangs Harri Koskinen Eero Punkka haikara.co

118

Designvuosi/Designyear 2017

”Idea muuntuvasta kellotaulusta elektronisessa kellossa tuli muodista. Ihmiset eivät enää osta kalliita kelloja vaan useampia tyyliin sopivaksi. Nyt muuntuva kellotaulu mahdollistaakin kellon vaihtuvuuden ja parantaa käyttäjänsä itseilmaisua. Halusin luoda muodikkaan kellon, joka olisi ulkonäöltään kaunis ja helppokäyttöinen. Kelloon haluttiin myös elektroninen alusta tavallisen mekaanisen kellorakenteen sijaan. Halusin olla mukana kehittämässä kellon, jossa olisi pitkäkestoinen akku ja tässä ollaan onnistuttu erittäin hyvin sillä Haikara-kellon akku kestää useita päiviä. Haikaran teossa mukana ovat Marcus Mangs, Eero Punkka ja Harri Koskinen joka vastaa Haikaran muotoilusta.” “Marcuksen tuotekonseptin pohjalta loimme kelloon kommunikaatioalustan ja ilmeen. Kyseessä olikin muotoiluhaaste, kuinka hyvin kykenimme toteuttamaan tuotteen Marcuksen idean pohjalta. Muotoilijana oli tärkeää saada aikaan tunnistettava tuote, joka sopisi muodoltaan ja toiminnallisuudeltaan mahdollisimman monelle ihmiselle. Halusimme luoda tuotteen jossa on rauhallista estetiikkaa ja funktionaalista minimalismia ja joka on toimiva ja monikäyttöinen. Minusta olemme onnistuneet tässä erittäin hyvin.”


Haikara Corporation

Designvuosi/Designyear 2017

119


ASUSTEET / accessories

Haikara Corporation

120

Designvuosi/Designyear 2017


accessories / ASUSTEET

Anna Rauhansuu

Luksus-beanie “Myssyfarmi is an ecofarm and design company in Pöytyä. Our beanies (Myssy) were originally my husband, Janne’s, hobby that eventually turned into my career. Now I am the one who designs all our products. I want that their design language is modern and stylish but traditionally hand made. Our beanies are made from local ecological wool that comes from our farm and our neighbouring large Finnsheep farm. Our beanies are knitted by local retired ladies, myssymummot (beanie grandmas). The sense of Pöytyä and localness are present in our products from the wool to the final beanie”. “Luksus-beanie is the most ethical fur pompom hat as the pompom is hand sown from ecological sheep’s skin. In an ecological farm the sheep live a good life and the skin is only the side product. I design Luksus beanie’s colours and shape to emphasise the beautiful pompom. In our beanies the urban and rustic/countryside lifestyles meet. I get inspired by the old farm milieu and handicrafts of my grandmothers, but I also want the end product to be connected to the times.”

Luksus-myssy “Myssyfarmi on luomutila ja designyritys Pöytyällä. Myssyt olivat alkujaan mieheni, Jannen, harrastus, josta sitten tuli lopulta minun urani. Nykyään suunnittelen myssyjemme kaikki designit. Haluan, että ne ovat muotokieleltään moderneja ja tyylikkäitä, mutta kuitenkin perinteisellä tavalla käsintehtyjä. Meidän myssymme on tehty paikallisesta luomuvillasta, joka tulee omalta tilaltamme sekä naapuritilamme tuhatpäiseltä suomenlammasfarmilta. Myssymme kutovat paikalliset eläkeläisnaiset, myssymummot. Paikallisuus ja pöytyäläisyys ovatkin mukana tuotteissamme villasta valmiiseen myssyyn.” “Luksus-myssy on markkinoiden eettisin turkistupsupäähine, sillä sen tupsu on ommeltu käsin luomulampaantaljasta. Luomutilalla lammas saa elää hyvän elämän ja talja on vain sivutuote. Suunnittelenkin Luksus-myssyn värit ja muodon tukemaan upeaa tupsua. Myssyissämme yhdistyvät maalainen ja urbaani elämätapa. Inspiroidun vanhasta maatilamiljööstä ja isoäitieni käsitöistä, mutta samalla haluan lopputuloksen olevan ajassa kiinni”.

Myssyfarmi, Luksus-myssy, Suomenlampaan luomuvilla/Organic Finnsheep wool, Tupsu suomenlampaantaljasta/ Pompom out of Finnsheepskin Vaatesuunnittelija Anna Rauhansuu www.myssyfarmi.fi

Designvuosi/Designyear 2017

121


ASUSTEET / accessories

Samuli Eeva

Lankkupöytä, Puurusetti “Tein ensimmäisen lankkupöydän itselleni vuosia sitten, mutta ennen kun sain sen käyttöön itselleni, oli pöytä jo myyty. Sitten koetin tehdä seuraavan pöydän kotiin, ja ehdin senkin myydä ennen kuin se kotiini päätyi. Sen jälkeen niitä ryhdyinkin tekemään ystäville ja heidän äideilleen ja kavereilleen. Kysynnän kasvaessa kasvoi harrastuksesta yrityksemme Woobs.” “Lankkupöytien suosio ei ole laskenut ja teemme niitä edelleen. Jokainen pöytä tuleekin tehtyä tilauksesta yksilönä. Lankkupöytiä ei kuitenkaan mene joka päivä, jonka vuoksi lähdimme rakentamaan puun ympärille muita tuotteita, joita voisi ostaa useammin kuin pöytiä. Aloitimme puisilla ruseteilla, josta kasvatimme mallistoa aurinkolaseihin ja moniin muihin tuotteisiin. Ensimmäisenä vuotena tutustuimme oikeisiin puulajeihin, mitä tehdä mistäkin, ja hitaasti kehityimme nykyiseen muotoomme. Tällä hetkellä olenkin erittäin tyytyväinen Woobsin tuotteiden laatuun ja muotoon. Pyrin designissamme rohkeasti yhdistämään materiaaleja keskenään. Lisäksi seuraamme trendejä ahkerasti, joita pyrimme hyödyntämään tuotteissa. ” ”Uuden kokeilu ja ideointi ovat Woobsissa arkipäivää. Haluan, että Woobsilla työstä voi nauttia, ettei kaikkea tarvitse ottaa liian vakavasti.

122

Designvuosi/Designyear 2017

Kokeilullisuus sopii myös tuotesuunnitteluun, missä saammekin paljon ideoita asiakkailta, jotka pyytävät uusia tuotteita tai tyylejä tuotteisiin. Kalvosin napit, korut ja tuotteidemme ikoniset suomimaisemat ovat kaikki kokeilun ja asiakastoiveiden tulosta. Kehittäessämme puurusettia mietimme, mitä pukeutumisessa voi kehittää puusta. Ajattelimme alussa, ettei kukaan puista rusettia käytä, mutta hitaasti sen suosio kasvoi ja se onkin nyt myydyin tuotteemme. Ruseteissa oleviin siluetteihin asetamme tunnettuja maisemia, joka läheltä on tunnistettava, mutta kaukaa tekee rusetista eläväisen. Rusettien kuvat olemme kuvanneet itse, joka onkin hienoa, että rusetti on kokonaisuutena meidän luomuksemme. On todella hienoa, aina kun tunnistan rusettimme henkilöllä televisiossa. Olisihan se hienoa, jos vielä sen näkisi joskus Sauli Niinistön kaulassa.” ” I made the first plank table for myself years ago, but before I got it to my home it was already sold. Then I tried making another one and managed to sell that one too before it ended up at mine. After that I began making tables for my friends and their mothers and friends. When the orders kept coming, grew a hobby into our company Woobs. ”

Lankkupöytä/Plank table, Woobs Design


Woobs

Plank table, Wooden bowtie ” I made the first plank table for myself years ago, but before I got it to my home it was already sold. Then I tried making another one and managed to sell that one too before it ended up at mine. After that I began making tables for my friends and their mothers and friends. When the orders kept coming, grew a hobby into our company Woobs. ” “The plank tables success has not settled and we still make them. Each table is made as an individual after an order. The tables do not sell everyday which is why we started designing other products for wood that could be bought more regularly. We began with wooden bowties, and then expanded to sunglasses and many other products. During our first year we familiarised ourselves with the right wood types, what to make out of what and slowly we developed into our current form. At the moment I am really pleased with the quality and design of the Woobs products. I aim to boldly combine materials in our products. We also follow current trends and try to incorporate them to our products. “

”Trying new things and coming up with new ideas is normal at Woobs. I want that at Woobs one can enjoy working, without taking everything too seriously. The try-out attitude fits our product design where we get a lot of ideas from customers who ask about certain products or styles. Cufflinks, jewellery and our iconic Finnish views on our products are all a result of trials and customer requests. When we were developing the wooden bowtie we thought how one could use wood as an accessory. In the beginning we thought no one would use a wooden bowtie but slowly its popularity grew and it is now our most sold product. We place familiar sights as silhouettes to the bowties. Up close one can see the image on the silhouette when from afar it makes the bowtie look lively. We have photographed the images ourselves that makes the bowtie special, as it is completely our own creation. I think it is great to see our product on someone on television. One can only hope that one day I will see one around Sauli Niinistö’s neck.”

Muotoilija Samuli Eeva www.woobs.fi

Designvuosi/Designyear 2017

123


ASUSTEET / accessories

PIHKA collection

Wille Nyyssönen

Iso Armi-nahkalaukku

PIHKA collection Roosa Mattsson Sofia Salmi Maisa Salonen https://www.pihkacollection.fi/

124

Designvuosi/Designyear 2017

“Teemme asiakaslähtöistä, muunneltavaa ja moninaista designia nahasta. PIHKA collection on kolmen naisen yritys, josta löytyy monenlaista osaamista. Maisa on suutarikisälli, Sofia artesaani-ekonomi ja Roosa tuleva jalkinemuotoilija. Eri koulutustaustamme tukevat suunnitteluprosessejamme, sillä tarjoamme kaikki erikoistuneet näkökulmamme ja osaamisemme prosesseihin. Meille on tärkeää, että voimme tarvittaessa yksilöllistää tuotteemme asiakkaillemme sopiviksi. Haluamme luoda pitkäikäistä, laadukasta ja huollettavaa designia, jonka vuoksi valitsimme materiaaliksemme juuri nahan.” “Iso Armi -laukussa tiivistyy hyvin tuotteidemme muunneltavuus ja yksilöitävyys. Mallistomme yksi suosituimmista laukuista syntyi alun perin Pikku Armista, jota asiakkaamme toivoivat isommassa koossa. Molemmissa versioissa irrotettavan olkahihnan avulla tuotteesta saa clutch-laukun juhlavampiin tilaisuuksiin. Haitarimallinen rakenne luo mielenkiintoisen muotokielen laukkuun. Iso Armissa toimivat monet värit ja se on aina yhtä herkullinen. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti uusiin ulottuvuuksiin.”

Iso Armi-leather bag “We make customer oriented, changeable and versatile design from leather. PIHKA collection is a three woman company, that has multiple kinds of expertise. Maisa is a trained shoemaker, Sofia an economist with a background as an artisan and Roosa is a clothing designer and a future shoemaker. Our different skills support the design process as we all bring in our own views and expertise. It is important for us that we can adjust our products to fit the customer’s individual needs. We want to make long-lasting, quality and maintainable design which is why we chose leather.” “Iso Armi-leather bag is an example of how our products can be adjusted and made individual. One of the most popular bags of our collection was originally made from Pikku Armi-bag, that our customers wanted in a bigger size. Both bags can be made into clutch bags for more formal occasions with the detachable shoulder strap. The accordion-like structure of the bag gives it an interesting shape. Iso Armi works in many colours and it always looks as delightful. We develop our products constantly to reach new dimensions.”


accessories / ASUSTEET

Anu Haalahti

Palmroth Original

Blue suede Palmroth winter ankle boot “I have always been interested in product design. In shoes, product design and fashion meet in an interesting way. I follow trends and fashion even though I design rather durable, long lasting products. Palmroth’s history and past lines are great source for ideas even though the ideas for my shoes come from everywhere. During my years at Palmroth I have learnt a lot about shoe design and the whole industry has become an important part of why life. With my husband Mikko Palmroth we continue the legacy of his grandfather Pentti and father Pertti.” “Blue suede has been my personal favourite for long and it has been part of our lines for many years now. This year many Finns have also thought it is timely due to our 100-year birthday celebration. Knowing winter is an important part of our Finnish design. In my design less is more and stripped down clean look makes the products timeless without it being boring. I believe that the ankle boots will interest a wide range of people”.

Sinimokkainen Palmroth -talvinilkkuri “Olen aina ollut kiinnostunut tuotemuotoilusta. Kengissä muoti ja tuotemuotoilu yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla. Seuraan muotia ja trendejä vaikka suunnittelenkin aikaa kestäviä tuotteita. Ideoita kenkiin saankin kaikkialta ympäriltäni ja myös Palmrothin omasta historia ja menneistä mallistoista. Olen oppinut Palmroth -vuosieni aikana kenkien suunnittelusta paljon ja koko alasta on muodostunut iso osa elämääni. Jatkamme mieheni Mikko Palmrothin kanssa hänen isoisänsä Pentin ja isänsä Pertin jalanjäljillä. “ “Sininen mokka on ollut henkilökohtainen suosikkini jo pitkään ja meillä mallistossakin värinä useamman vuoden. Tänä vuonna se on myös monen suomalaisen mielessä ajankohtainen 100-vuotissyntymäpäivien takia. Talviosaaminen on myös tärkeä osa suomalaista suunnitteluamme. Lisäksi suunnittelussani vähemmän on enemmän ja karsittu puhdas linja luo ajattomia tuotteita ilman että se tarkoittaa tylsää, ja uskonkin että nilkkurit puhuttelevat laajaa käyttäjäryhmää.”

Jalkinesuunnittelija Anu Haalahti www.palmroth.com

Designvuosi/Designyear 2017

125


ASUSTEET / accessories

Veera Grönberg

Marek Sabogal

Tupsuliini-lasten pipo Tupsuliini-lakki/Tupsuliini-hat, villa ja veluuri/ wool and velour Vaatetussuunnittelija Veera Grönberg Masi Company www.finnishdesigners.fi/portfolio/ veera.gronberg www.masicompany.fi/

Marjo Katainen

Tupsuliini-hat

126

Designvuosi/Designyear 2017

“Hyvä design on onnellisen mielen lopputulos. Ajattomuus, viimeistellyt yksityiskohdat, yllätyksellisyys ja persoonallisuus luovat hyvän tasapainon tuotteelle. Itselleni suunniteluprosessissa eettisyys ja ekologisuus ovat todella tärkeitä ja huomioinkin ne jo materiaali ja valmistuspaikka valinnoissa. “ “Halusin pandakarhumaisen lakin lapsille, josta syntyikin Tupsuliini. Helppo, leikkimielinen ja hauska lakki sopiikin useammalle ikäluokalle ja kaikenlaisille lapsille. Tupsuliinia on koissa 46-58 ja olen nähnyt sen joskus myös aikuisenkin päässä. Se on myös yksi Masi Companyn klassikkotuotteista, johon olen päässyt suunnittelemaan uusia värityksiä useampaan kertaan, mikä on tehnyt siitä itselleni tärkeän tuotteen.” “Lastenvaatteiden lisäksi suunnittelen laajasti erilaisia vaatemallistoja myös aikuisille. Viime vuodet olen suunnitellut Masi Companyssa Fredriksson, Sail & Ski ja viimeisimpänä Very Nice tuotemerkkejä. Monenlaiset projektit pitävät mielen virkeänä, kun voi suunnitella urheiluvaatteita, Very Nicen naisten mallistoja ja Tupsuliinin kaltaisia lastenlakkeja.”

“A great design is a product of a happy mind. Timeless, well-finished details, surprise factor and personal touch create a good balance for a product. Ethical and ecological design processes are really important for me and I take these matters into consideration when I choose materials and manufacturers. “ “I wanted to make a panda bear-like hat for children which is how Tupsuliini was born. Easy, playful and fun hat fits many age groups and all kinds of children. Tupsuliini is available in sizes 4658 and I have seen it on some adults too. It is one of Masi Company’s most classic designs, which I have had the pleasure to design new colours multiple times now. This has made it very precious for me as a designer. “ “ In addition to designing children’s clothes I also design a wide range of other clothing lines for adults. In the past years in Masi Company I designed Fredriksson, Sail & Ski and lastly Very Nicelines. The variety of projects keep your mind active when you can design sports clothing, women’s lines for Very Nice and children’s hats like Tupsuliini.”


accessories / ASUSTEET Heijastavat kädet Reflecting hands -mittens “Heijastavat kädet (Reflecting hands) is practical, it keeps ones hands warm while increasing ones visibility in the dark. We wanted to create an addition to be worn with the traditional reflector. The mitten is handy as it doesn’t fall and it isn’t attached to the wrong jacket. The mittens also move on both sides of the body, which makes the user even more visible. There are a variety of colours and patterns on the mittens, some even have a print that is designed on both mitten so that when one combines them they make a beautiful heart.” “Heijastavat kädet-line won a honorary mention at the esteemed international Red Dot Design competition. It is a big deal for us for many reasons. Firstly it is a win for female entrepreneurship. It shows that a small company run by two women can gain recognition which is more commonly given to large multinational companies whose resources are multiplied compared to ours. Secondly these recognitions are rarely given to textile products, textile innovations are made rarely or people do not believe in them enough to enter them to these competitions. Thirdly it is the first time this recognition has been won by a Finnish textile accessory.”

Moiko Heijastavat kädet – käsineet

Heijastavat kädet – käsineet / Heijastavat kädet (Reflecting hands) mittens Muotoilijat Anu Saari, Mari Heinonmäki www.moiko.fi

“Heijastavat kädet on tarpeellinen, se pitää kädet lämpiminä samanaikaisesti kun se lisää ihmisen näkyvyyttä pimeässä. Halusimmekin luoda oivallisen lisän perinteisen heijastimen rinnalle, joka ei putoa tai ole kiinni väärässä takissa. Käsineet liikkuvat kehon molemmin puolin, joten näkyvyys paranee pimeällä. Lapasissa onkin useita värejä ja kuvioita, osassa tuotteista printti on suunniteltu kahteen lapaseen sellaiseksi, että yhdistämällä kämmenselät vastakkain kuvioista muodostuu kaunis sydän.” “Heijastavat Kädet- mallisto voitti kunniamaininnan arvostetussa kansainvälisessä Red Dot Design-kilpailussa. Se on meille monestakin syystä iso asia, ensinnäkin se on voitto naisyrittäjyydelle. Tunnustus osoittaa, että kahden naisen pieni yritys voi voittaa tunnustuksia, joita yleensä voittavat suuret monikansalliset yhtiöt, joiden resurssit ovat moninkertaiset. Toisekseen kyseisiä tunnustuksia harvemmin myönnetään tekstiilistä valmistetuille tuotteille, tekstiiliin liittyviä design innovaatioita tehdään harvemmin tai sitten niihin ei uskota niin paljon, että niillä osallistuttaisiin kilpailuihin. Kolmanneksi tämä on ensimmäinen kerta kun kyseisen tunnustuksen voittaa suomalainen tekstiiliasuste.”

Designvuosi/Designyear 2017

127


ASUSTEET / accessories Loafer pump “I love being able to walk everywhere in London, it gives me time to think. I like an uncluttered, simple and functional environment at home and at the studio, so everything is white and wood. I came to London to study at the London College of Fashion straight after finishing school in Finland. I then went on to do a Masters in Footwear Design at the Royal College of Art and have lived and worked in London since then. I live in central London with my family and the FINSK studio is 20 min walk from home.” “Collaborations are a hugely important part of my work. I love learning from other designers and brands. I don’t add decoration to my designs but rather work on material and colour combinations and beautiful simple detail. We make our loafer pumps in three different heights, the high heel, a lower mid height and a flat version. The heel is made of wood, covered with strips of dyed leather cut and glued together to create a colour dip effect. It shows the FINSK aesthetic in colour and material combinations but also practicality for wear. “

Julia Lundsten Mokkasiini avokkaat “On mahtavaa, että voin kävellä kaikkialle Lontoossa. Kävellessäni minulla on aikaa ajatella. Pidän siististä, yksinkertaisesta ja käytännöllisestä ympäristöstä niin kotona kuin studiossani, joten kaikki on valkoista ja puuta. Tulin Lontooseen opiskelemaan London College of Fashioniin heti lopetettuani koulun Suomessa. Tein vielä maisterin tutkinnon jalkinesuunnittelussa Royal College of Artissa ja olen asunut ja työskennellyt Lontoossa siitä lähtien. Asun Lontoon keskustassa perheeni kanssa ja FINSK-studiomme on 20 minuutin kävelymatkan päässä kotoani.” “Yhteistyöt ovat tärkeä osa työtäni. Nautin siitä, että voin oppia muilta suunnittelijoilta ja brändeiltä. En lisää koristelua töihini, sillä työstän mieluummin materiaali- ja väriyhdistelmiä sekä kauniita yksityiskohtia. Teemme FINSKin mokkasiini -avokkaita kolmena eri versiona: korkea korkoisena, keskikorkeana ja matalana. Korko on tehty puusta ja siihen on liimattu palasia värjättyä nahkaa, jolla luodaan väriin upotettu efekti. Kengässä näkyy FINSKin estetiikka väri- ja materiaaliyhdistelmissä, sekä myös sen käytännöllisyydessä.”

128

Designvuosi/Designyear 2017

FINSK

High heel loafer pumps/Korkea korkoiset mokkasiini avokkaat Jalkinesuunnittelija Julia Lundsten www.finsk.com


other products / MUUT TUOTTEET

Elina Mäntylä

Koivukristalli Birch crystal “Once I got a strong inspiration to create with my hands, I experienced things that I needed to express but words were not enough. This is how I ended up creating different products. My first profession is teaching but I only worked for four years before my inspiration hit.” “I got excited about birch plywood as a material in 2010 when I imagined crystals made from birch as part of a chandelier. The balance of light and shadow in life and in my works is with me constantly. I want to express light in different forms in my works especially symbolically. I think it is wonderful to see materials change to a new surprising product; this is why I chose to make the crystals from birch plywood. Design language is important for me. I am surer about myself when I design shapes rather than for example when I work with colours. I enjoy a graphic shape but also gain inspiration when walking in nature. Plywood, has after crystals, also turned into chains. At the moment I am working on a line about the Northern nature.”

“Sain aikoinaan vahvan inspiraation käsillä tekemiseen. Koin asioita, jotka halusin ilmaista, mutta sanat eivät riittäneet. Näin päädyin luomaan erilaisia tuotteita. Olen ensimmäiseltä ammatiltani opettaja. En ehtinyt tehdä työtä kuin neljä vuotta ennen inspiraation iskemistä” “Innostuin koivuvanerimateriaalista vuonna 2010, jolloin näin mielessäni kuvan koivusta valmistetuista kristalleista, jotka olivat osana kattokruunua. Valon ja varjon tasapaino niin elämässä kuin töissäni kulkee mukanani jatkuvasti. Haluan ilmaista juuri valoa töissäni eri muodoissa, erityisesti symbolisesti. Mielestäni on ihana nähdä materiaalin muutos uudeksi yllättäväksi tuotteeksi, tämän vuoksi halusin tehdä kristallit koivuvanerista. Muotokieli on minulle tärkeää. Olen muotoja suunnitellessa varmempi kuin esimerkiksi jos toimin värien kanssa. Nautin graafisesta muodosta, mutta saan inspiraation luonnossa liikkuessa. Vaneri on kristallien jälkeen taipunut myös ketjuksi. Tällä hetkellä työstän pohjoisen luontoon liittyvää sarjaa. “

Muotoilija Elina Mäntylä www.valona.fi

Designvuosi/Designyear 2017

129


MUUT TUOTTEET / other products

Martti Lukander

Topbox “Suunnittelen pääosin julkisten tilojen ja ravintoloiden sisustuksia. Olen koulutukseltani sisustusarkkitehti ja toiminut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n sisustussuunnittelusta vastaavana suunnittelijana ja osakkaana yli 20 vuotta. Tiloja suunnitellessani nautin töistä, joissa voin vaikuttaa tilan tunnelmaan kokonaisvaltaisesti: tilan muotoon, väreihin, materiaaleihin, valaistukseen ja kalustukseen. Tallissa syntyi myös Crateon Oy, joka myy, markkinoi ja valmistaa myynti- ja tarjoilukaluste Topboxia. Kalustesuunnittelu on ollut aina kiinnostavaa ja Topbox sai alkunsa Ravintola Lasipalatsin 2.krs terassilta. Suunnittelin terassille ulkotarjoilupisteen, joka täytti kaikki saamani toimeksiannon vaatimukset. Tarjoilupisteen täytyi olla nopeasti avattavissa ja suljettavissa, ergonominen, murtosuojattu, vesitiivis, kevytrakenteinen ja visuaalisesti paikkaan sopiva. Tästä syntyikin myynti- ja palvelukalusta Topbox, joka on hyödyllinen

130

Designvuosi/Designyear 2017

työkalu asiakkaillemme, sillä se säästää henkilökunnan aikaa ja lisää myyntiä.” ”Topboxiin on suunniteltu alusta pitäen kaikki: runko, katto, nostimet, sähkö ja valaistus sekä lisävarusteet kuten lasitelineet ja hygieniapisteet. Tuote on CE- merkitty. Teemme tiivistä yhteistyötä Metoksen kanssa. Crateon tarjoaa asiakkailleen palvelukonseptissaan Metoksen laitteet samaan kuukausivuokrahintaan. Kyseistä konseptia ei ole tuotteistettu aikaisemmin. Me tarjoamme vuokrasopimuksessa tarjoilupisteen, huollot, talvisäilytyksen ja rahoitusratkaisun. Asiakkaamme ovat todenneet, että kyseiselle palvelulle on tarve.” ”Topboxin tuotekehityksen on mahdollistanut Tekes ja Finnvera sekä tietysti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli. Topbox on kehittynyt asiakkaittemme tarpeita kuunnellen. Olen tyytyväinen kun asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Topboxista olemme pyrkineet tekemään mahdollisimman laadukkaan materiaaleiltaan ja muodoiltaan.”


Topbox ”I mainly design public spaces and interiors of restaurants. I am an interior architect and have been the head designer and of interior design and a partner in Talli Architects for over 20 years. I enjoy designing works where I can be part of the entire process and affect the shape, colours materials, lighting and furniture of the space. In Talli we also created Crateon Oy which sells, markets and produces the sales and service station Topbox. I have always found product design interesting and Topbox was created on the 2nd floor terrace of Restaurant Lasipalatsi. I designed an outdoor service station to the terrace, which fulfilled all the requirements I was given to make. They needed a station that could be opened and closed fast, was ergonomical, theft proof, water tight, light and visually fitting. This is how Topbox was created and it has been a useful tool for our customers as it saves time

for the staff and increases sales. ” ”Everything in Topbox has been designed by me; the frame, the roof, the jacks, electrics, lighting and additions such as glass holders and hygiene stations. The product is CE certified. We work closely with Metos. Crateon offers its customers Metos products as a part of the service concept for the same monthly rental price. This concept has not been produced before. In the rental agreement we offer the service station, maintenance, winter storage and payment scheme. Our customers have said that there is a need for such service.” ”Tekes and Finnvera, and of course Architects Talli, made developing Topbox possible. Listening to our customers has developed Topbox. I am happy when our customers are happy. We have wanted to develop Topbox into a quality product in both materials and shape.”

Crateon Oy, Topbox, Myynti-ja tarjoilukaluste/ sales and service station Sisustusarkkitehti Martti Lukander http://www.topbox.fi/

Designvuosi/Designyear 2017

131


MUUT TUOTTEET / other products

Tina Karvonen

Pleat-tyyny ja Nest-kasvipussi “Lapsuudessa suurin innoittajani oli isäni äiti, mummi, joka teki paljon erilaisia kädentaitoihin liittyviä asioita. Mummi asui naapurissa päiväkoti ja koulumatkan varrella, joten päivät päättyivätkin aina mummolaan! Yksi lämpimimmistä lapsuusmuistoistani on kun kahdeksanvuotiaana lähdettiin mummin kanssa torille valitsemaan matonkuteita mattoihin, jotka itse kudoin.” ” Käytän tuotteissani vain laadukkaita materiaaleja, jotka ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Pidän materiaaleista, joissa on miellyttävä tuntuma käsissä. Niiden pitää olla teknisiltä ominaisuuksiltaan hyviä, mutta myös näyttää hyvältä. Pyrin luomaan materiaaleista tuotteita, jotka olisivat innovatiivisia ja toisivat markkinoille jotain uutta.” “Roikkuvaan Nest-kasvipussiin saa kasvin kauniisti esille. Kasvipussin voi asettaa myös keittiöön ja siihen saa yrtit kätevästi pöytätason yläpuolelle. Näin siitä voi napata muutaman lehdykän suoraan lautaselle. Kaunis Nest-kasvipussi toimii myös oivasti amppelina niin ulko- kuin sisätiloissa. Pyrinkin töilläni sekoittamaan sisä- ja ulkotilat niin, että niiden raja hämärtyy. Nest-pussin rinnalla myös Pleat Connected – tyynysarja tuovat klassista tyylikkyyttä ja veistoksellisuutta niin ulko- kuin sisätilaan. Pleat Connected -tyynysarjan idea on, että erilaisilla kiinnityselementeillä laskostetaan kangasta, muunnellaan tuotteita. Niihin voi myös kiinnittää erilaisia elementtejä. Tuotesarjassa on tällä hetkellä tyynyjä, kasseja, riippuvia kasviamppeleita ja kortteja. Pleat Connected -sarjassa kangas laskostuu upean veistoksellisesti lähes taideteokseksi. Pleat-tyynyjen vaihdeltavat päälliset tekevät siitä muunneltavan sisustuselementin eri vuodenaikoihin tai vaikka arkeen ja juhlaan.”

132

Designvuosi/Designyear 2017


Tekstiilitaiteilija Tina Karvonen www.greyscaledesign.fi

Pleat-cushion and Nest plant bag ”In my childhood my greatest inspiration was my fathers mother, grandmum, who made various kinds of arts and crafts with her hands. Grandmum lived next door on my route to kindergarten and school, so days often ended there! One of my fondest childhood memories is when at eight we went to the market with my grandmum to choose weaves for the carpet that I got to make myself.” ”I use quality materials that are durable and easy to maintain. I like materials that feel nice on your hands. They have to have good technical qualities but also look good. From the materials I want to make products that are innovative and bring something new to the market.” ”One can place a plant beautifully on show to the hanging Nest-plant bag. The plant bag can be placed in the kitchen which allows the herbs to be handilly put above the kitchen surfaces. Beautiful Nest-plant bag works as an ampel both in and outdoors. I want to mix the inside and out in a way that the line between them is blurred. Alongside the Nest plant bag the Pleat Connected cushion line brings a classical style and sculturalness to in and outdoors. Pleat Connected cushion lines idea is that with different fastening elements the fabric drapes and so changes the product. There can be different elements attached to the cushions as well. In the Pleat Connected line there is currently cushions, bags, hanging plant ampel’s and cards. Pleat Connected-line’s fabric drapes beautifully like a sculpture which makes it almost a piece of art. Pleat cushions have changeable covers that make them suitable for different times of the year, celebration and everyday occasions.”

Designvuosi/Designyear 2017

133


Matti Söderkultalahti Bowl in Oak “Työni ovat jatkuvia variaatioita samasta teemasta. Kiinnostuin puusta materiaalina jo alle kouluikäisenä, mutta vasta löydettyäni puunsorvauksen kiinnostuin materiaalista todella. Nautin koko prosessista tukin pilkkomisesta lähtien, suurin nautinto on kuitenkin vaativan työn saaminen valmiiksi. Nautin eniten suurten ja vaativien teosten sorvaamisesta. Vaikka niissä epäonnistumisen riski onkin aina paljon suurempi, kannustaa onnistuminen kuitenkin tekemään taas vaativamman työn. “ “Siitä lähtien kun kiinnostuin sorvaamisesta tutkin paljon keramiikkaa eri kulttuureista ja eri aikakausilta. Ihailin suuria ja syviä keraamisia ruukkuja, ja ihmettelin miksei puusta tehdä yhtä voimakkaita esineitä. Syy tähän oli ettei Suomessa enää hallita tekniikoita ja menetelmiä, joita aloin sitten itse opetella Alussa tein hyvin avonaisia muotoja, mutta ajan myötä ne ovat muotoutuneet aina vain suljetummaksi, lopulta negatiivisiksi. Teoksissani esineen linja ja muoto on alusta loppuun katkeamaton ja näin puhutteleva.“ “Puukappale vaikuttaa aina hyvin paljon esineen kokoon, tekeminen on aina vuorovaikutteista koska puumateriaali vaikuttaa siihen paljon. Näissä kahdessa teoksessa tulee muotokieleni esiin parhaiten. Puun kuivumisen vaikutus teokseen minun osani jälkeen näkyy niissä myös hyvin. Pidän teosten muodoista, materiaalin tuntumasta ja sen luonteesta. Molemmat ovat olleet haastavia tehdä, ne näyttävät paksuilta mutta niiden seinämä on vain muutaman millin paksu. Teokset ovat hyvin erilaisia, molemmissa puumateriaali on vahvassa roolissa. Toinen on rungon tyvestä, jossa sydän kulkee teoksen läpi ja puun kuivuminen on muuttanut muodon lähes kulmikkaaksi tästä kuvakulmasta, joka viehättää minua erityisesti. Toinen teos on suuren tammen suurimmasta oksahaarakohdasta, joka antaa esineelle eri kasvot joka suunnasta. Monet keräilijäni sanovat, että teosteni katsominen tai koskettaminen rauhoittaa, että niillä on parantava vaikutus. Toivonkin ihmisten näkevän niissä juuri tämän henkisen puolen, ennemmin kuin funktionaalisen.”

Puuseppämestari Matti Söderkultalahti www.soderkultalahti.fi

134

Designvuosi/Designyear 2017


other products / MUUT TUOTTEET Bowl in Oak “My works are constant variations of the same theme. My interest towards wood began already before school but it was not until I found woodturning that I really became interested in the material. I enjoy the whole process from chopping down the log but the greatest pleasure is finishing a challenging piece. I enjoy turning large and challenging pieces. This increases the risk for failure but the chance to succeed encourages you to make the more challenging pieces.” “Since I became interested in turning I studied ceramics of different cultures and eras. I admired the large, deep ceramic forms and wondered why there has not been as powerful artefacts made from wood. The reason was that people in Finland no longer handled the techniques and methods that I then chose to learn myself. In the beginning I made open shapes but through time they have become more closed eventually even negative. In my works the shape and the figure continue from bottom

until the top which makes them appealing. ” “The piece of wood always affects the size of the product and creating it is always interactive as the wood material affects it so much. I think these two pieces show my design language well. The drying of the wood affects the pieces after I have done my part. I like the shapes, the feel of the materials and the characters of these pieces. Both of them were challenging to make as they look thick but are only few millimetres inside. These works are very different; the wood material is in an important role in both of them. The other one is from the base of the tree trunk where the heart trails through the piece and the drying has changed the piece to look almost like it has corners which fascinates me. The other piece is from a large oak’s largest branch point. This gives the piece different faces from different angles. Many of my collectors have said that looking or touching my pieces calms them, that they have healing properties. I hope that people would see the pieces for their mental attributes rather than for their functionality.”

Ruukku/closed form, tammi/oak, läpimitta/diameter 330 – 350 mm, korkeus/height 275 mm Ruukku/closed form, tammi/oak, läpimitta/diameter 260 – 290 mm, korkeus/height 260 mm

Designvuosi/Designyear 2017

135


MUUT TUOTTEET / other products

Palvelumuotoilija/teollinen muotoilija Maija Haapakoski www.muistisalo.fi/projektit

Maija Haapakoski “Aloittaessamme Muistikylä-projektia oli selvää, että emme tee mitään konkreettista erillistä kylää muistisairaille, vaan haluamme tehdä jokaisesta kylästä ja kaupungista muistiystävällisen. Yhä useampi muistisairas elää kotonaan, taloyhtiössään ja kyläympäristössään aikaisempaa pidempään. Tämä vaatii paikallisten toimijoiden osaamisen vahvistamista ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä.” “Muistikylä-projektin yhtenä tavoitteena on vahvistaa muistisairaan henkilön toimijuutta hänen omassa lähiympäristössään ja lisätä ympäristön tietoja ja taitoja liittyen muistisairaan tunnistamiseen, kohtaamiseen ja ohjaamiseen. On kehitetty Taukopaikka-penkki, joka kutsuu keskustelemaan penkillä istuvan henkilön kanssa, on kartoitettu muistiesteettömyyttä, on luotu läheisille ja ammattilaisille tarkistuslistoja sekä kehitetty oppaita toimijoille muistiesteettömyydestä. Projektin aikana on kehitetty Muistiystävällinen toimija -valmennuskokonaisuus, jonka kohderyhmää ovat palvelualan ammattilaiset, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, eri alojen opiskelijat ja vapaaehtoistyötä tekevät. Koulutukseen kuuluu aistipuutostestaus, jonka tarkoitus on siis havainnollistaa sitä, miltä ikääntyminen ja muistisairauden aiheuttamat haasteet saattavat tuntua. “ “Olen koulutukseltani teollinen muotoilija ja sisustussuunnittelija. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen on kuitenkin ollut aina yksi suurimmista haaveistani. Muistikylä-projektissa vastuualueenani on muistisairaan henkilön fyysinen esteettömyys kotona ja lähiympäristössä. Projekti onkin minulle myös henkilökohtaisen uraunelmani toteuttamista. Minun kanssani sosiaalisen esteettömyyden puolesta huolehtii Mari Metso.” ”Projekti on määräaikainen Veikkauksen rahoittama kehitysprojekti. Muotoilun näkökulmasta projektissa on tehty palvelumuotoilua, graafista suunnittelua ja sisustussuunnittelua. Palvelupolkujen visualisoiminen prosessin aikana ja visuaaliset lopputuotokset ovat ohjanneet projektityötä omalta osaltani. Sosiaali- ja terveysalan kehitysmenetelmät ovat pohjimmiltaan ihan samoja kuin palvelumuotoilussa, mutta muotoilu tuo tähän visuaalisen ulottuvuuden. “

136

Designvuosi/Designyear 2017

”When we started the Muistikylä (Memory village)-project it was clear that we were not going to make an actual village for people with memory diseases rather than making every village and city memory friendly. Increasing amount of people with memory diseases live at home, in their buildings and communities longer than before. This is why local actors knowledge, skills and understanding need to be improved. ”Muistikylä-project’s one goal was to strengthen the agency of the person with memory loss in their own local surroundings and improve the knowledge and skills of the locals to help recognise a person with memory disease, encounter them, and guide them. We have developed a Taukopaikka (Resting spot)-bench, that invites you to converse with the person sat on the bench, we have mapped out memory accessibility, created checklists for friends and family and developed guides for local actors about memory friendliness. During the project we established Muistiystävällinen toimija (Memory friendly actor) – training package that targets people in service industries, personnel of social and healthcare sectors, students of different disciplines and volunteers. The training includes a sensory deficiency test that is meant to demonstrate what aging and the challenges of living with memory disease may feel like. ”I am a industrial designer and interior designer. Working in developing wellbeing and communities has always been one of my greatest dreams. In Muistikylä-project my responsibility is increasing the physical accessibility for the person with memory disease both at home and in their environment. Through this project I am living my career dream. I work with Mari Metso who is in charge of the social accessibility of the project. ” This Project is a temporary development project funded by Veikkaus. From the point of view of design the project includes a lot of service, graphic and interior design. Visualising service paths throughout the process and the visual end results have guided the project’s work from my part. Social and healthcare development methods are based on the same principles as service design but design brings a visual dimension to the project.”


Muistikylä-projekti/ Muistikylä (Memory village) project, Salon Muistiyhdistys, Taukopaikka-tuoli/ Taukopaikka-bench

Designvuosi/Designyear 2017

137


MUUT TUOTTEET / other products

Versoul kitaroita ja vahvistimia/ Versoul Guitars and Amps. 2015 Kuva/Photo: Joel Nieminen

138

Designvuosi/Designyear 2017

Martti Lukander


Kari Nieminen Versoul-kitarat “Suurin osa Versoulin asiakkaista on ammattimuusikoita ja musiikkituottajia,. Asiakkaitani ovat esimerkiksi Ronnie Wood ja Keith Richards Rolling Stonesista, Billy F Gibbons ZZ Topista, Pete Townshend The WHOsta ja John Hanlon, joka toimii Neil Youngin tuottajana ja äänittäjäna. Kasvava joukko asiakkaista on nykyään myös ulkomaisia soitinkeräilijöitä ja -sijoittajia. Raya-kitaramalli on suosituin sähkökitaramalleistani ja siitä on erilaisia custom-malleja. Teenkin asiakkailleni myös erikoisempia kitaroita, kuten vuonna 2017, Ronnie Woodille tekemäni ResoSun 6, akustinen resonaattorikitara, jossa on shamaaniääniaukot. Yhdistelen myös kitaramaailmoja esimerkiksi Caspian 12 yhdistää intialaisen sitarin ja länsimaisen kitaran uudella tavalla. “Tein ensimmäisen kitarani 13-vuotiaana. Olenkin tehnyt kitaroita jo yli 40 vuotta ja yritykseni Versoulin perustin vuonna 1994. Olen teollinen muotoilija ja suunnittelen ja valmistan jokaisen Versoulin soittimen ja vahvistimen itse. Ainoastaan vahvistimen elektroniikkasuunnittelun ja –rakentamisen on tehnyt Jaakko Turunen, mutta suunnitelmat perustuvat konsepteihini. Yhden miehen yrityksenä olenkin suunnitellut noin 50 kitaramallia ja valmistanut hieman yli 500 kitaraa vuoden 1994 jälkeen. “ ”Olen erikoistunut kitarasoittimien ja kitaravahvistimien suunnitteluun, tuotekehitykseen ja valmistukseen. Olen perehtynyt hyvin tarkasti kitaroiden historiaan ja analysoinut materiaaleja, valmistustekniikoita ja soittimen ääntä ja kehitellyt niiden pohjalta omia soitinmalleja. Kitara on työkalu, jossa yhdistyvät materiaalit ja mittasuhteet ergonomiaan ja hyvään omaperäiseen ääneen. Kitarassa oma uniikki ja persoonallinen sekä hyvä ääni on tärkein ominaisuus. Kitaraprosessiin menee aikaa. Materiaalien, mm. erilaisten puiden hankinta, kuivaus ja sahaus kestävät vuosia, mutta jos varsinaisen rakennusajan tiivistää yhteen, sähkökitara valmistuu noin hieman yli viikossa ja akustinen noin kahdessa viikossa.” “Musiikki ja erilaiset soittajat ovat yksi inspiraa-

Designvuosi/Designyear 2017

139


MUUT TUOTTEET / other products Caspian 12 Electric Acoustic Sitar Guitar, 2016, Ontto leppä runko/Hollow alder body, Haapa-vaahtera kaula/ Aspen-maple neck. Kuva/ Photo: Joel Nieminen tio, mutta myös erilaiset materiaalit ja niiden yhdistäminen toimivaksi työkaluksi; hyvin soivaksi soittimeksi on haasteellista. Noin 10 vuotta sitten aloin tutkimaan Suomen historiaa ja erilaisia materiaaleja. Löysin esihistoriallisia kalliomaalausaiheita Hossan kansallispuistosta, jossa on säilynyt noin 4500 vuotta vanhashamaanihahmo. Luonnostelin siitä oman shamaanihahmon, jota olen käyttänyt kitaroissani mm. ääniaukkoina. Shamaani oli musiikillinen ja henkinen johtaja esihistoriallissa yhteisöissä. Olen käyttänyt soittimissa myös erikoisia materiaaleja kuten esimerkiksi Jäämeren lohennahkaa. Lohennahkaa on käytetty muun muassa eskimoiden ja saamelaisten käsitöissä mutta ei soittimissa ja tekee siitä uniikin materiaalin kitaroissa.” ”Versoul on päässyt mukaan USAssa järjestettävään The Iconic and The Everyday- näyttelyyn, joka vuoden 2017 ajan kiertää ympäri Yhdysvaltoja. Näyttelyyn onkin koottu Suomen arkkitehtuurin, muotoilun ja teollisuuden parhaimmistoa itsenäisyyden ajalta. Näyttelyn kuraattorin, Peter McKeithin, sanat Versoulista ovat jääneet mieleeni, sillä hän totesi, että Versoulin kitaroilla on suuri rooli myös amerikkalaisessa kulttuurissa. Tämän vuoksi he valitsivat Raya Gold Leaf Guitar- kitarani mukaan kertomaan suomalaisen muotoilun, arkkitehtuurin ja teollisuuden sanomaa myös toisella puolella maailmaa. Hänen mukaansa Versoulin Raya tunnustetaan niin ikonisena kuin jokapäiväisenä ja onkin hienoa olla mukana tällaisessa näyttelyssä.”

140

Designvuosi/Designyear 2017

Kitarasuunnittelija ja teollinen muotoilija Kari Nieminen www.versoul.com ResoSun 6 Acoustic Resonator Guitar/- akustinen resonaattorikitara, 2017, laserleikatut shamaani ääniaukot, punaisilla led valoilla /laser cut Shaman soundholes and red led lights, tehty tilauksena Ronnie Woodille Custom made for Ronnie Wood. Kuva/Photo: Kari Nieminen


Raya 6 Blue Light Billy F Gibbons Blue Light Special kitara/guitar, 2016. Ontto leppä runko/Hollow alder body, Haapa-vaahtera kaula/Aspen-maple neck, Sivut kromattua perforoitua terästä./ Chrome plated perforated steel sides. Kuva/Photo: Joel Nieminen

Versoul Guitars “Most of Versoul’s customers are professional musicians and music producers. My clients include Ronnie Wood and Keith Richards from Rolling Stones, Billy F Gibbons from ZZ Top, Pete Townshend from the WHO and John Hanlon, who is the producer and sound mixer for Neil Young. An increasing amount of my customers are also foreign collectors and investors. Raya-guitar is the most popular of my electric guitars and there are multiple custom editions of it. I also make more specialised guitars like the 2017 ResoSun 6 Acoustic Resonator Guitar which was made for Ronnie Wood. The guitar has shaman-shaped holes in it. I combine guitar worlds together like in Caspian 12 which combines the Indian sitar and Western guitar in a new way. ” “I made my first guitar at 13. I have been making them for over 40 years now and I established my company Versoul in 1994. I am an industrial designer and I design and make each of Versoul’s guitar and amp myself. Only the electronic design and building is the work of Jaakko Turunen but the designs are based on my concepts. As a one man company I have

designed over 50 guitar models and made little over 500 guitars since 1994. “ ”I specialise in designing guitars and amps, product development and production. I have researched the history of guitars carefully and analysed the materials, techniques, the sound of the instruments and developed my own designs based on my research. Guitar is a tool which combines materials and dimensions with ergonomics and good original sound. In a guitar the most important qualities are a good unique and personal sound. The process of making a guitar takes time. Finding materials such as different woods, drying them and cutting them takes years, but if one combines the building aspects together an electric guitar can be made in little over a week and an acoustic one in two weeks. ” “Music and different types of musicians are my inspirations but also different materials and combining them into a working and a well sounding instrument inspires me. Around 10 years ago I began researching history of Finland and different materials used. I found a prehistoric cave painting feature in the Hossa national park which has preserved the 4500 year

old Shaman figure. Out of it I sketched my own shaman figure that I have used in many ways for example in the guitar’s sound hole. Shaman was a musical and spiritual leader in the prehistoric communities. In my guitars I have also used stranger materials like Arctic Sea Salmon skin. Salmon skin has been used in Inuit and Sami artworks but never in instruments which is why it makes a unique material in guitars.” ”Versoul has been included into the Iconic and the Everyday exhibition touring around the USA over the year 2017. The exhibition has collected the best of Finnish architecture, design and industry from the time of our independence. The curator of the exhibition, Peter McKeith, said that Versoul guitars have also had a large role in the American culture and these words have stayed with me. This is why they chose the Raya Gold Leaf Guitar to tell its part of the story about Finnish design, architecture and industry on the other side of the globe. Versoul’s Raya was credited as both Iconic and Everyday by Peter McKeith and I of course appreciate the chance to be a part of an exhibition like this. ”

Designvuosi/Designyear 2017

141


Timo Ahtiainen Laine-istuin “Teollisena muotoilijana saan tehdä hyvin monimuotoisia töitä. Olen työskennellyt muotoilijana vuodesta 2000 lähtien ja C-Advicella lähes kymmenen vuotta. Olen ollut laajasti mukana erilaisissa projekteissa konseptoinneista muotoiluprojekteihin. Teollisena muotoilijana tehtäväni on olla muun muassa käyttäjän ääni tiimissä, jossa toimin. Insinöörien seassa koetankin ajatella asiaa käyttäjän näkökulmasta, oli käyttäjä sitten tuotteen asentaja, loppukäyttäjä, huoltohenkilö tai kuka tahansa muu, joka on tuotteen kanssa tekemisissä.“ “Laine-istuin on kaupunki-istuin, joita on asetettu pareina Lahden ydin keskustaan. Istuimen suunnittelu oli itselleni uusi aluevaltaus ja mielenkiintoinen projekti, sillä mukana kehityksessä olivat myös kaupunkilaiset. He tarjosivat ideoita ja ajatuksia tuotteesta, jonka pohjalta Laine luotiin. Laine onkin yksi istuin, mutta siitä voidaan koostaa erilaisia yhdistelmiä. Tällä hetkellä kaupungissa on pari-istuimia, mutta siitä voi tehdä esimerkiksi pidemmänkin, jolloin istuimista muodostuu lainemainen muoto. Lisäksi Lahti on kotikaupunkini, joten oli hienoa, että Laine-istuimien myötä pääsin kohottamaan kotikaupunkini ilmettä. “ “Laine-istuimessa on käytetty teräsrungon lisäksi puumuovikomposiittilankkua, joita on aina viisi yhdessä istuimessa. Halusimme hyödyntää lankkua, jota on käytetty jo aiemmin Lahden torin istuimissa. Materiaalina se on tyylikäs sekä todella kestävä ja helppohoitoinen, myös miellyttävän tuntuinen. Ja juuri näitä ominaisuuksia julkisen paikan istuimessa tulee ollakin. Laineesta haastavan teki se, että siitä piti saada tukevasti paikallaan pysyvä, mutta myös siirrettävä. Nyt istuin onkin täytetty betonilla, jolloin sitä ei ohikävelijä voi nostaa. Se ei ole kuitenkaan pultattu kiinni maahan, joten uudelleen ryhmittely on mahdollista. Katukuvaan on tarkoitus kehittää myös samaa sarjaa olevia Laine-tuotteita roskiksesta kevyempiin istuimiin.”

Laine-istuin, Teräsrunko ja puumuovikomposiittilankku/ Iron frame and wood plated composite plank

142

Designvuosi/Designyear 2017


other products / MUUT TUOTTEET Laine-seat “As an industrial designer I get to work in a variety of projects. I have worked as a designer since 2000 and with C-Advice for almost 10 years. I have been part of multiple types of projects from concept work to design projects. As industrial designer my job is to be among other things the voice of the user in the team that I work in. Amongst engineers I try to think the subjects from the users point of view regardless whether the user is the installer, maintenance personnel or someone else who works with the product also before the final version.“ “Laine-seat is a city bench that have been installed as pairs around the centre of the city of Lahti. Designing the seat was a new area of design for me and it was interesting as the people of the city were also part of the development process. They provided ideas and thoughts about the product and Laine is based on those

suggestions. Laine is one seat that can be combined in different ways. At the moment the city has paired benches, but it can be made longer bench. Then the seat turns into a wavy bench. I am from Lahti and it has been wonderful that I was able to improve the face of my city. “ “In the Laine-seat, in additon to the iron frame we have used wood plated composite plank. There are five planks in each bench. We wanted to utilise the plank as it was used in Lahti market square’s seats previously. As a material it stylish and easy to maintain but it also feels pleasant. These are exactly the qualities a public bench should have. The most challenging part of Laine was to make it stable but movable. The seat is filled with cement so it cannot be lifted by anyone walking by. It has not been bolted to the ground so it can be regrouped with more seats or moved. We are also planning to design other Laine city features from litter boxes to lighter seats”

Teollinen muotoilija Timo Ahtiainen www.c-advice.com

Designvuosi/Designyear 2017

143


MUUT TUOTTEET / other products

Antrei Hartikainen

Verso-salaatinottimet/Verso-salad servers, Serlachius-museo/ Serlachius-museum, Vaahtera/Maple Puuseppämestari Antrei Hartikainen /www.antreihartikainen.fi

144

Designvuosi/Designyear 2017

Verso-salaatin ottimet “Isäni oli puuseppä ja sieltä sain tuntuman puuhun materiaalina. Vaikken tyylillisesti isääni seurannutkaan hänen pajallaan pääsin kuitenkin puusta tekemiseen käsiksi, joka vaikutti myös ammattivalintaan. Puusta tehdessäni etsin muotoja, joissa valo taittuu ja muodostuu varjopintoja korostamaan tuotetta. “ “Verso salaatinottimissa yhdistyy orgaaninen ja linjakas muoto. Kehitin Verson Serlachius-museoiden järjestämään suunnittelukilpailuun, missä he hakivat museokaupalleen tuotetta, joka olisi kaunis, mutta käytettävä esine. Minulla oli ajatus Verso salaatinottimista, joista lähetin ehdotuksen ja joilla kilpailun lopulta voitin. Myöhemmin salaatinottimet.saivat myös Golden A’ Design Award muotoilupalkinnon Italiassa. Nämä olivatkin ensimmäisiä suunnittelutyöstä saamiani palkintoja. Niiden saaminen tuntui hienolta ja auttaa uskomaan oman vision mahdollisuuksiin. Verso sai alkunsa näyttelyteoksesta johon Verson esiasteena toiminut malli ei sopinutkaan, joten jatkoin sen kehitystä omana työnään. Versot valmistetaan vaahterasta, koska otinten ohut lehtimäinen muoto vaatii ominaisuuksiltaan puun, joka on tarpeeksi lujaa, mutta silti miellyttävää työstää“

Verso-salad servers “My father was a carpenter and that is where I first found wood as a material. Even though I did not follow my father’s style I got the feel to moulding wood from his workshop, which affected my later career choice. When I make products from wood I look for shapes where light refracts and creates shadow surfaces to highlight the product. “Verso salad servers combine a sculptural and organic shape. I developed them for a competition organised by Serlachius museums where they looked for a product for their museum shop that would be both beautiful and practical. I had an idea about Verso then, which I sent to the competition that I eventually won. Later the salad servers have also gotten Golden A’ Design Award in Italy. These were the first prizes I have won with my design. Getting them felt nice and helped me believe in the potential of my own vision. Verso’s idea comes from prototype of old exhibition work. One model did not fit for the exhibition work so I started to develop it as its own product. Verso has been made from maple as the thin, leaf-like shape required wood that would be tough but still pleasant to work.”


Designvuosi/Designyear 2017

145


MUUT TUOTTEET / other products

Pasi Jaakonaho

Francesco Pachi Photography

Lilja-puukko

Puukkoseppä Pasi Jaakonaho www.pasijaakonaho.fi

146

Designvuosi/Designyear 2017

“Tein ensimmäisen puukkoni yläasteella Haapajärvellä. Varsinainen kipinä puukkoihin kuitenkin syttyi vasta artesaaniopintojeni aikana. Opinkin käyttämään luonnonmateriaaleja, ja käytänkin puukoissani pääasiassa paikallisia materiaaleja, kuten poronsarvea, koivua eri muodoissa ja nahkaa. Teräksen hankin valmiina, mutta ajoittain hyödynnän myös kierrätettyä terästä.” “Lilja-puukon teemat tulevat suomalaisista perinteisistä koruista, kuten kansallispukujen koruissa. Olen tutkinut paljon niissä käytettyjä aiheita ja huomannut, että niissä usein toistuu köynnösmäinen kukka- tai kasviaihe. Lilja onkin saanut nimensä niin liljankukasta kuin myös Lilja-tädistäni. Lilja-puukkoon olen päässyt käyttämään kaikkea oppimaani ja pyrkinyt yhdistämään sen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Lilja onkin kehittynyt perinteisimmistä puukkomalleista. Olen kehittänyt siihen muotokieltä, materiaalien käyttöä ja koristelua oman estetiikkakäsityksen pohjalta. Malli onkin jatkuvasti kehityksen alla, joten siihen voi vielä tulla pieniä muutoksia tulevaisuudessa”

Lilja-knife “I made my first knife in secondary school in Haapajärvi. I got a spark for knives when I was studying to be an artisan. I learned to use natural materials and I try to use mainly local materials in my knives, such as reindeer antler, birch in all its forms and leather. The steel I get ready made but at times I use recycled steel.” “Lilja-knife themes come from Finnish traditional jewellery, such as the jewellery of the Finnish traditional wear. I have researched the themes used in them and realised that they often have a vine like flower or plant feature. Lilja-knife has gotten its name from the lily (Lilja in Finnish) flower and also from my aunt Lilja. I have been able to use all my previous learnings and I aim to make Lilja into balanced and whole knife. Lilja has been developed from the more traditional knife styles. I have developed its shape, materials and decoration based on my own aesthetics. The model is in constant development so it may still have some changes done to it in the years to come”


other products / MUUT TUOTTEET

Sirpa Kivilompolo

Lantern

Valolyhty “Paperitaiteilijaksi päädyin kuin vahingossa. Opiskelin tekstiilisuunnittelijaksi, mutta tein harjoitteluni kahden miehen paperipajassa Helsingissä ja paperi vaan kolahti.Valmistamassani paperissa ideana on läpikuultavuus, joten tuotteen pitää olla yksinkertainen, koska käsintehty paperi on jo itsessään lähes tuote. Yritykseni Paperivalon tavaramerkiksi on muodostunut vesileima. Siinä seulalle asetettu kohokuvio luo paperiin ohuemman kerroksen, josta tulee läpikuultava. Minusta on hienoa tehdä työtä, johon kuuluu harvinaista osaamista.” “Ideoita tuotteisiin saan luonnon kiertokulusta ja valon olemuksesta. Paperini ovat kauneimmillaan, kun valo siivilöityy läpi. Valonlähteellä ei ole väliä, kunhan se tulee paperin takaa paljastaen kuvioinnin. “Uusin tuotteeni on valolyhty. Idea lyhtyyn oli takaraivossani pitkään, mutta sen toteuttamiseksi minun täytyi keksiä miten yhdistän paperin ja kynttilän. Luontevasti sitten päädyin lasiin paperin ja tuikkukynttilän välissä. Lyhdyissä on kymmenen erilaista läpikuultavaa kuviota, joita ideoin aikaisempien tuotteiden pohjalta. Halusin lyhtyjen sopivan mahdollisimman moneen makuun, on koristeellista ja yksinkertaista, jokaiselle jotakin.”

Valolyhty/Lantern, paperi ja lasi/paper and glass Muotoilija Sirpa Kivilompolo paperivalo.fi

Emma Kähkönen

“I became a paper maker almost by an accident. I studied textile design but did my internship at a paper workshop in Helsinki and paper felt right. The idea in the paper I make is that it is translucent. Because of this, the product must be simple as the hand-made paper is almost a product on its own. My company Paperivalo’s trademark is the watermarks on the products. An embossed pattern is set in a mould which makes the paper on the pattern thinner which then becomes translucent. I love working in a profession that involves a rare skill.” “I get the ideas for my products from the natural cycle and the essence of light. My paper is the most beautiful when light comes through it. The source of light is not important as long as it comes from behind the paper showing the pattern.” ”My newest product is the lantern. The idea for the lantern had been in the back of my mind for a long time but I had to first find a way to combine paper and a candle. So I decided to place glass between the paper and the tea light. The lanterns have ten different kinds of translucent patterns. The ideas for the patterns are based on my previous products. I wanted to incorporate many types of patterns, some decorative, some simple. This way there is something for everyone”.

Designvuosi/Designyear 2017

147


MUUT TUOTTEET / other products

Pasi Pennanen

Pennanen Design/Toroidion

Toroidion 1MW Concept sähköurheiluauto/Toroidion 1MW Concept electric sports car Automuotoilija/Teollinen Muotoilija Pasi Pennanen www.pennanendesign.fi www.toroidion.com

Anni Koponen/Ornamo

Toroidion 1MW Concept

148

Designvuosi/Designyear 2017

“Haluan luoda sellaisia asioita, joissa aika ei näy. En halua luoda mitään, mikä vanhenee silmissä. Kaikissa muotoilutöissäni haluan luoda mahdollisimman sulavaa, tasapainoista, ergonomista ja esteettisen kestävää muotoilua. Tutkinkin paljon myös ympäröiviä asioita, niiden laatua, materiaaleja ja viimeistelyä, oli kyseessä sitten aurinkolasien kehys tai laukun tikkaukset.” “Synnyin Jyväskylässä ja autourheilu, erityisesti ralliautot, olivat osa lapsuuttani. Päätinkin jo 8-vuotiaana, että halusin ammatin autojen parissa. Sitä tietä kulkiessa lopulta päädyin Toroidion-sähköurheiluauton suunnittelun pariin. Toroidion 1MW Concept onkin ensimmäinen ajoneuvosovellus, jossa on kehittämämme uusi matalajännitteinen sähköinen voimansiirtojärjestelmä akulta vetoakselille. Käytännöllisyys ja funktionaalisuus ovatkin työni keskiössä, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Autossa käytetty sähköinen voimansiirto komponentteineen on tuotteistettu nyt sarjatuotantoon, ja urheiluautoja myydään jo kuluttajille sekä koko järjestelmää muille valmistajille.”

Toroidion 1MW Concept “I want to create something timeless. I do not want to create anything that gets old in front of your eyes. In all my work I wish to create smooth, balanced, ergonomic and aesthetically sustainable design. I observe things around me, their quality, materials and finishing whether it is the frame of sunglasses or the stitching’s of a bag.” “I was born in Jyväskylä and motorsport, especially rally cars, were part of my childhood. As an 8 year-old I decided I wanted a career in the car industry. That route eventually led me to to design the Toroidion 1MW Concept electric sports car. Toroidion 1MW Concept is the first application of our new high-performance low voltage electric powertrain system; from the batteries to the drive shaft. Practicality and functionality are at the core of my work as everything affects everything. The electric powertrain and its components are being productised for serial production and the sports cars are sold to consumers, while powertrain system is supplied to volume manufacturers. “


other products / MUUT TUOTTEET

Sauli Pietikäinen

Bindex ”Interesting and strong stories are important for me as a designer. I help companies of different sizes to develop quality products and services. I also produce the digital and printed marketing materials of these products. When all the aspects of the company are well designed then its products and services are meaningful and easy to understand for the user. Organisation skills and ability to comprehend the bigger picture help me provide quality design for my customer and solve creative challenges.” ”Bindex®, a device I designed for Bone Index, is the first pocket size medical device for finding and diagnostics of osteoporosis. I was in charge of the design for the product family since the first sketches to the commercial product. The first test versions of the product I made at the workshop. With these versions I got to do the usability testing with the final users and gained feedback. Based on the feedback I developed the product and its user interface. Once I got the moulds and parts 3D modelled we were able to begin making the product. As a designer, it is great to be a part of making something this important and influencial for human health.

Bindex ”Kiinnostavat ja vahvat tarinat ovat minulle muotoilijana tärkeitä. Autan eri kokoisia yrityksiä kehittämään laadukkaita tuotteita ja palveluita, sekä toteutan näistä kertovia digitaalisia ja painettuja markkinointimateriaaleja. Kun yrityksen kokonaisuus on hyvin muotoiltu, sen tuotteista sekä palveluista tulee käyttäjälle merkityksellisiä ja helposti ymmärrettäviä. Järjestelmällisyys ja kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia auttavat luomaan laadukasta muotoilua asiakkailleni ja ratkaisemaan luovia haasteita.” ”Bindex® on Bone Indexille muotoilemani maailman ensimmäinen taskukokoinen medikaalilaite osteoporoosin seulontaan ja diagnostiikkaan. Vastasin tuoteperheen muotoilusta ensimmäisistä luonnoksista kaupalliseksi tuotteeksi. Ensimmäiset testiversiot tuotteesta valmistin pajalla. Näillä testiversioilla pääsin tekemään käytettävyystestausta loppukäyttäjillä ja sain palautetta, jonka pohjalta kehitin tuotetta ja sen käyttöliittymää. Kun olin saanut muotit ja osat 3D-mallinnettua pääsimme aloittamaan laitteen valmistuksen. Muotoilijana on hienoa olla mukana mahdollistamassa näin tärkeän ja ihmisten terveyttä parantavan tuotteen syntymistä.”

Teollinen muotoilija Sauli Pietikäinen saulipietikainen.com

Designvuosi/Designyear 2017

149


MUUT TUOTTEET / other products Paikko “I enjoy creating new and positively different kinds of works. I think the idea is extremely important – a possible new angle or approach to the product or function. I have studied industrial design and I breathe its philosophy so the functionality and purposefulness of the product are at the utmost importance. Functionality does not need to mean that the product was neutral and boring rather than it should provide life and positivity to the user experience.” “Paikko was designed to be an alternative to an everyday function – showing parking time. The idea for developing a new shape and concept for a parking disc began when the law on the shape of parking disc and its function was released. I began drafting a new way and product to express parking time with an open mind. The function guided my design process and I am very satisfied with the product’s interesting and different design language and function. I am also happy that Paikko is made in Finland. Creating from a clean slate was surprisingly motivating and freeing.”

Risto Granlund Paikko “Nautin uudenlaisten ja positiivisesti poikkeavien töiden luomisesta. Minulle hyvä idea on elintärkeä – mahdollinen uusi kulma ja lähestymistapa tuotteeseen tai toimintoon. Teollisen muotoilijan koulutuksen saaneena ja sen filosofiaa hengittävänä töissäni ehdoton ohjenuora on käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus. Funktionaalisuus ei kuitenkaan tarkoita, että esine saisi olla neutraalin tylsä, vaan sen on tuotettava elämyksellisyyttä ja positiivinen lisä käyttökokemukseen.” “Paikon perusidea on tuottaa vaihtoehtoinen ratkaisu arkipäiväiseen toimintoon – parkkiajan ilmaisemiseen. Parkkikiekon uuden muodon ja konseptin luomiseen antoi alkusysäyksen parkkikiekon lakisääteisen muodon ja toiminnon vapautuminen. Avoimesti ja ennakkoluulottomasti aloin hahmottaa uutta tapaa ja tuotetta ilmaista parkkiaikaa. Käytettävyys ohjasi vahvasti muotoilutyötäni ja olenkin tyytyväinen tuotteen toivottavasti mielenkiintoiseen ja vanhasta poikkeavaan muotokieleen, sekä uuteen toiminnallisuuteen. Tyytyväinen olen myös siihen, että Paikon tuotanto on Suomessa. Täysin puhtaalta pöydältä luominen on harvinaisen motivoivaa ja vapauttavaa.”

150

Designvuosi/Designyear 2017

Muototalo Bravoo, Paikko, Parkkikiekko/Parking disc Teollinen muotoilija Risto Granlund www.bravoo.fi


other products / MUUT TUOTTEET

Reimago

ReimaGO “ReimaGO is an activity concept that has been developed for children. This includes an activity sensor developed together with Suunto, a mobile application, and clothes that the sensor can be attached to. We wanted to create a technology that would not add children’s screen time but increase their activity, as it is known that screen time takes time away from activity. In the application, the child’s active time transforms into movement of a character called Goey around the virtual worlds of the application. The sensor does not count calories but transforms movement into energy for Goey. This way the child plays the game by moving. We have gotten positive results and realised that ReimaGO increases both the child’s and the parent’s activeness. We have one at home and we might take ReimaGO walks if the child has not had time to move at school. ReimaGO has received the Scandinavian Outdoor Award 2017, Finnish Sports Product of the Year 2016, German Design Council’s German Brand Award ’16 Gold and GrandOne 2017. We are of course very proud of our product.“

ReimaGO “ReimaGO on aktiivisuuskokonaisuus, joka on kehitetty lasten käyttöön. Tähän kuuluu Suunnon kanssa yhdessä kehitetty aktiivisuussensori, sovellus sekä vaatteet, joihin sensorin voi kiinnittää. Halusimme luoda teknologian, joka ei lisäisi lasten ruutuaikaa vaan kannustaisi liikkumaan, sillä ruutuaika tunnetusti vähentää liikuntaa. Sensorin laskema lapsen aktiivisuusaika muuntuu puhelinsovelluksessa Goey-hahmon matkaksi ympäri sovelluksen virtuaalisia maailmoja. Sensori ei laske kaloreita vaan muuntaa liikkeen ja aktiivisuuden Goey-hahmon liikkeeksi. Näin lapsi pelaa sovellusta liikkumalla. Olemme saaneet positiivisia tuloksia ja huomanneet, että ReimaGO lisää niin lapsen kuin vanhemmankin aktiivisuutta. Meilläkin kotona ReimaGO on käytössä ja saatamme käydä lasten kanssa ReimaGO-kävelyillä, jos päivän aktiivisuus on lapsella jäänyt vähäiseksi. ReimaGO on saanut maailmalla Scandinavian Outdoor Awardin 2017, Vuoden Liikuntatuote palkinnon 2016, German Design Councilin myöntämän German Brand Award ’16 Goldin ja GrandOne 2017 -palkinnon. Olemmekin todella ylpeitä tuotteestamme.“

Aktiivisuussensori, sovellus ja vaatteet/ Activity sensor, appliction and clothes Designjohtaja Sari Perttunen Digitaalisen asiakaskokemuksen johtaja Johanna Sarviharju reima.com/reimago

Designvuosi/Designyear 2017

151


MUUT TUOTTEET / other products KELOSOUND® “My motto is that nothing is impossible with sound. The more challenging the work, the better. I am a sound designer, sound artist and an audio engineer. I have worked with music and sound since I was a child. I carry a recorder with me everywhere and record any interesting sounds I hear. Sounds of nature interests me the most but I also record them for their calming effect.” “KELOSOUND® is a sound tree made from naturally dried wood. The vibrating wood plays sounds and it can be kept on the background or one can hug it and feel the vibrations. Each wood is unique and resonates beautifully because it is so old and dry. KELOSOUND® plays the sounds of Finnish nature and animals. These sounds can be controlled with a phone application where one can also purchase new sounds. It is important for me that I can bring happiness to people but also protect nature. Each KELOSOUND® purchased gets a tree planted to the buyers home country. I wanted to create a product that is long lasting and durable whilst it also has ecological values.

Kirsi Ihalainen KELOSOUND®

Äänisuunnittelija Kirsi Ihalainen www.kelosound.com

152

Designvuosi/Designyear 2017

“Mottoni on, ettei mikään ole mahdotonta äänellä tai äänen kanssa. Mitä haastavampi tehtävä sen parempi. Olen ammattiäänittäjä, äänisuunnittelija ja äänitaiteilija. Äänen ja musiikin kanssa olen ollut tekemisissä lapsesta asti. Kannan äänitintä mukanani kaikkialle ja äänitän kaikki mielenkiintoiset äänet joita kuulen. Luontoäänet kiehtovat minua eniten, mutta nauhoitan niitä myös niiden rauhoittavan vaikutuksen vuoksi.” “KELOSOUND® on kelosta tehty äänipuu. Värähtelevää ja ääniä soittavaa puunrunkoa voi pitää taustalla tai sitä voi vaikka halata ja tuntea värähtelyn. Jokainen kelo on yksilö ja se resonoi eli soi kauniisti sen vuoksi, että se on niin vanhaa ja kuivaa. KELOSOUND® soittaa suomalaisen luonnon ja eläinten ääniä. Ääniä voidaan kontrolloida puhelinsovelluksen avulla, josta voi myös hankkia uusia ääniä. Minulle on tärkeää, että voin tuoda iloa ihmisille, mutta myös suojella luontoa. Jokaisen ostetun KELOSOUND®in mukaan istutetaan puu ostajan kotimaahan. Halusin kuitenkin luoda tuotteen, joka on kestävä ja pitkäaikainen sekä ekologiset arvot omaava.”


other products / MUUT TUOTTEET

elena Kihlman

Decorative cushion “I was born in Saint Petersburg, Russia, studied in Helsinki and now live in Rome. Having had the experience of living in various countries my creative work is based and enriched by these three cultures: Russian, Scandinavian and Italian” “My products are the result of an accurate study of ancient fabrics and techniques, which are resulting in a new interior atmosphere, where the design is combined with traditional craftsmanship. In all my work the textile designs has always an artistic expression. I want to show that my way of working is timeless, and it combines art with functionality.” “The cushions are felted by hand using Nuno felting technique. Nuno felting technique means felting pattern of fibers of wool, silk or alpacas on the surface of the fabric.The inspiration for the decor of the cushions comes from many places. Nature and natural materials are important for me. I also take my inspirations from abstract art.Each cushion is always unique as they are felted by hand. Creating them is a constant evolution and search for colors.”

Koristetyyny “Synnyin Pietarissa, Venäjällä, opiskelin Helsingissä ja nyt asun Roomassa. Kokemukseni asumisesta useissa maissa näkyykin myös luomuksissani, joita nämä kolme kulttuuria, venäläinen, skandinaavinen ja italialainen, rikastuttavat” “Työni ovat tulosta tarkasta muinaisten materiaalien ja tekniikoiden tutkimuksesta. Tämä luo sisäisen tunnelman, jossa suunnitelma ja perinteinen käsityö yhdistyvät. Kaikissa töissäni tekstiilisuunnitelmissa on aina taiteellista ilmaisua. Haluan näyttää, että työni on ajatonta ja että se yhdistää taiteen ja käytännöllisyyden.” “Koristetyynyt on huovutettu käsin käyttäen Nuno huovutustekniikkaa. Nuno huovutustekniikka tarkoittaa kuvion huovuttamista materiaalin pintaan joko villa-, silkki- tai alpakansäikeistä. Inspiraatio tyynykuvioihin tulee useista paikoista. Luonto ja luonnolliset materiaalit ovat tärkeitä minulle. Lisäksi saan inspiraatiota abstraktista taiteesta. Jokainen tyyny on aina uniikki, koska ne on huovutettu käsin. Niiden luominen on jatkuvaa kehitystä ja värien etsintää”

Käsintehdyt koristetyynyt /Handmade decorative cushions, Nuno huovutustekniikka/ Nuno felting technique Muotoilija Elena Kihlman www.elenakihlman.com

Designvuosi/Designyear 2017

153


MUUT TUOTTEET / other products The blade of Leveraxe ”Leveraxe’s functionality is based on the smart design of the blade. The traditional axe works on vertical force where the wedged blade sinks deep into the log to cut it. The blade of the Leveraxe sinks only few millimetres into the log and the leverage splits the wood from the log. The Leveraxe works with less power, more efficiency and it is safer than the traditional axe because of leverage. It is also ergonomic to use which has gained positive feedback from orthopedics. The traditional axe has stayed in its form for thousands of years, which makes the Leveraxe a great innovation. Leveraxe received the innovation award in 2005.” ”Heikki Kärnä, the creator of the Leveraxe, got his idea when he was bulldozing his forest and used leverage to move heavy rocks. Heikki also wanted to utilise leverage for chopping wood. This idea began the process that resulted in the Leveraxe.”

Hannu Karlsson LEVERAXE® -vipukirves ”Leveraxe-vipukirveen toiminta perustuu terän nerokkaaseen muotoiluun. Perinteinen kirves toimii pystyvoimalla, jossa kiilamainen terä menee syvälle puuhun halkaistakseen sen. Vipukirveen terä uppoaa vain muutamia millejä puun sisään, jolloin vipuvoima irrottaa pilkkeen puusta. Vipukirves toimii vähemmällä voimalla, tehokkaammin ja turvallisemmin kuin tavallinen kirves vipuvoiman ansiosta. Lisäksi se on ergonominen käyttää, mikä on saanut positiivista palautetta myös ortopedeiltä. Kirves on säilynyt muodossaan tuhansia vuosia, joka tekee vipukirveestä suuren innovaation. Vipukirves saikin innovaatiopalkinnon vuonna 2005.” ”Heikki Kärnä, vipukirveen keksijä, sai ajatuksen vipukirveeseen raivatessaan metsäänsä, missä hän hyödynsi vipuvoimaa raskaiden kivien siirtelyyn. Heikki halusi soveltaa vipuvoimaa myös puiden pilkontaan. Tästä alkoi vuosien kehitysprojekti, jonka tulos vipukirves on.”

154

Designvuosi/Designyear 2017

Vipukirves Heikki Oy

Leveraxe-vipukirveen terä / The blade of Leveraxe , Keksijä/Inventor: Heikki Kärnä Vipukirves Heikki Oy Hannu Karlsson Heikki Kärnä www.leveraxe.com/


other products / MUUT TUOTTEET

Heino Jukarainen

Alcohol measurement “There is a hole in the market when it comes to alcohol measurement. The device I designed is meant for restaurants to help waiters. Katri Valdes-Reveco contacted me and asked if I could design a device for alcohol measuring. In the design process I planned a device that would easily and accurately measure the required four centilitres. The measurement is attached to the bottle and the technique inside it moves the alcohol to a container when the bottle is turned around. When the bottle is turned back the movement returns the excess liquid back to the bottle. Developing the device required a lot of counting and measuring to reach the right shape and volume. Waiters have been pleased with the easy use of the device. Because it is attached to the bottle it frees their other hand for other work.” “In my work the costumers satisfaction is extremely important. Throughout my long career I have realised that when you make a product with care it will certainly provide more opportunities and more work.”

Alkoholimitta

Teollinen muotoilija Heino Jukarainen http://heinojukarainen.fi/

“Markkinoilla on alkoholimittojen kohdalla aukko. Suunnittelemani alkoholimitta on tarkoitettu ravintoloiden käyttöön helpottamaan tarjoilijoiden työtä. Sain yhteydenoton Katri Valdes-Revecolta, joka pyysi, että voisinko suunnitella hänelle alkoholimitan. Suunnitteluprosessissa kehitinkin tuotetta, joka mittaisi helposti ja tarkasti vaadittavan neljän senttilitran määrän. Suunnittelemani mitta kiinnitetään alkoholipullon suulle, ja mitan sisäinen muoto siirtää pulloa kääntäessä tarvittavan määrän nestettä kammioon ja kaataessa palauttaa ylimääräisen nesteen takaisin pulloon. Mitan kehittäminen vaatikin paljon laskemista ja mittaamista, jotta oikea muoto ja tilavuus löytyi. Tarjoilijat ovat myös kiitelleet tuotetta sen helpon käytettävyyden vuoksi. Mitan ollessa osa pulloa vapautuu heillä toinen käsi muuhun työhön. “ “Minulle asiakkaan tyytyväisyys on erittäin tärkeää. Pitkän urani aikana olenkin huomannut, että kun tekee työn huolella ja hyvin seuraa siitä lisää mahdollisuuksia ja uusia töitä varmasti. “

Designvuosi/Designyear 2017

155


English text on page 158

ORNAMON DESIGN JOULU on näyteikkuna suomalaisen muotoilun uutuuksiin

Suomalainen lastenvaatemerkki MINUJU ottaa asiakkaan mukaan suunnitteluun ennen vaatteen valmistusta. The Finnish MINUJU children’s wear brand includes customers in the design process before the selected clothing is made.

156

Designvuosi/Designyear 2017


Ornamon Design Joulu valtaa joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingin Kaapelitehtaan, kun yli 260 suomalaisen designin ja taidekäsityön ammattilaista ja uutta lupausta kokoontuvat myymään tuotteitaan. Design Joulussa kuluttajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tapaamaan niin tunnettuja kuin nouseviakin suunnittelijanimiä sekä tutustumaan uusimpaan suomalaiseen designiin.

Ornamon viestintä

Ornamon Design Joulu keskittyy korkeatasoisen kotimaisen designin myyntiin. Tapahtumasta löytyy niin muotia, asusteita, koruja, taidekäsityötä, grafiikkaa kuin lifestyle-tuotteitakin suomalaisilta alansa huipuilta, jotka edustavat muotoilun ja kädentaitojen perinteitä ja tulevaisuutta. Myyjistä 80 prosenttia on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäseniä. Loput on jurytetty mukaan suunnittelijan ammattimaisuuden ja tuotteiden designarvon perusteella. SUOMALAINEN DESIGN KIINNOSTAA

Tapahtuma järjestetään nykyisessä muodossaan tänä vuonna neljättä kertaa. Kolmipäiväinen tapahtuma keräsi Kaapelitehtaalle viime vuonna 268 myyjää ja houkutteli paikalle arviolta jopa 24 000 kävijää. Ornamon selvitysten mukaan kiinnostus kotimaista designia kohtaan on hyvässä kasvussa. Ornamon tutkimuksen mukaan jopa 90 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut taidekäsityön ja taiteen ostamisesta. Kasvavasta kiinnostuksesta suomalaisuutta kohtaan kertoo myös Suomen Tekstiili & Muodin lokakuussa 2017 julkaisema selvitys, jonka mukaan 40 prosenttia suomalaisista suosii vaateostoksilla kotimaisia vaatemerkkejä. Puolet suomalaisista ostaisi enemmän suomalaisia merkkejä, jos niitä olisi paremmin saatavilla.

KULUTTAJAT MUKAAN SUUNNITTELUUN

Ornamon Design Joulu tuo vuosittain esille suunnittelun uusia trendejä. Tänä vuonna tarjonnassa näkyy muun muassa kuluttajien kasvava rooli tuotteiden suunnittelussa. Kyseessä on kansainvälinen trendi, jonka rantautuminen Suomeen on poikinut ilahduttavia uusia tuotekonsepteja. Ornamon Design Joulussa mukana olevista brändeistä esimerkiksi uusi suomalainen lastenvaatemerkki MINUJU ottaa asiakkaan mukaan jo ennen kuin vaatteita aletaan ommella. Lapset ja vanhemmat pääsevät itse käyttämään suunnitteluohjelman tapaista alustaa, jossa valitaan, tuleeko vaatteeseen esimerkiksi taskut, vetoketju tai huppu. Design Joulussa kuluttajat voivat käydä tutustumassa MINUJUn mallikappaleisiin ja katsoa, mitä kaikkia eri yksityiskohtia tuot-

teisiin on valittavissa. Lisäksi myynnissä on pienissä ko’oissa muutamia suosituimpia tuotteita suoraan pukin konttiin. Uuden tuotekonseptin esittelevät Design Joulussa myös esineviestintään erikoistunut Muototalo Bravoo yhdessä kuvitusagentuuri Napa Agencyn kanssa. Yritysten yhteistyönä syntyneet Suku-henkari, pannunalunen ja leikkuualusta hyödyntävät uudenlaista painomenetelmää, joka mahdollistaa personoinnin asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäksi tuotteissa pyritään materiaalitehokkuuteen. ”Tuotteet rakentuvat sisäkkäisistä muodoista ja osista, jolloin materiaali pystytään hyödyntämään lähes vailla hukkaa”, kertoo Bravoon muotoilija Risto Granlund. ”Odotamme innolla kävijöiden reaktioita. Uskomme, että parhaat tuotteet syntyvät ja jalostuvat vuorovaikutuksessa loppukäyttäjän kanssa. Tähän Design Joulu tarjoaa loistavan tilaisuuden.”

DESIGNIN SAATAVUUTTA KEHITETTÄVÄ

Ornamon kehittää suomalaisen designin saatavuutta järjestämällä vuosittain kaksi korkeatasoista myyntitapahtumaa: Design Joulun joulukuussa ja taideteollisen taiteen myyntitapahtuman Teosmyyntinäyttelyn maaliskuussa. Suomalaisen muotoilun ja taideteollisen taiteen saatavuutta edistää myös Ornamon ylläpitämä Finnishdesigners. fi-hakupalvelu. Finnishdesigners.fi kokoaa tuotemuotoilun ja taidekäsityön tekijät sekä muotoilupalvelut ja verkkokaupat yhteiselle alustalle. Ilari Peltoniemi Designvuosi/Designyear 2017

157


Materiaalitehokkuus on tärkeää Muototalo Bravoon ja kuvitusagentuuri Napa Agencyn tuotteissa. The efficient use of materials is important for the products of Design House Bravoo and the Napa Illustration Agency.

ORNAMO DESIGN CHRISTMAS showcases the latest in Finnish design

Ornamo Design Christmas will take over the Cable Factory in Helsinki during the first weekend of December when over 260 professionals in Finnish design and applied art along with new promising names in the field will come together to sell their products. Ornamo Design Christmas is a unique opportunity for consumers to meet both well-known and emerging designers and to see the latest work in Finnish design.

158

Designvuosi/Designyear 2017

Ornamo Design Christmas focuses on high-quality products of Finnish design. On sale at this event will be fashion, accessories, jewellery, applied art, prints and graphic design and lifestyle products by leading Finnish names in their fields representing the heritage and future of design and craftsmanship. 80% of the participants selling their products are members of the Finnish Association of Designers Ornamo. The rest were selected by a jury of experts on the basis of professional standards and the design value of their products.


ORNAMON DESIGN JOULU/CHRISTMAS

1.–3.12. 2017 Kaapelitehdas/Cable Factory: Merikaapelihalli, Puristamo ja Valssaamo, Tallberginkatu 1, Helsinki Avoinna pe 15–19, la–su klo 10–17 Open Fri. 3 p.m. – 7 p.m., Sat. – Sun. 10 a.m. – 5 p.m.

ornamo.fi/designjoulu #ornamondesignjoulu finnishdesigners.fi

INTEREST IN FINNISH DESIGN

This event is being held in its present form for the fourth time this year. Lasting three days, last year’s Design Christmas featured 268 participants selling their products at the Cable Factory in Helsinki and attracted an estimated 24,000 visitors. Ornamo’s surveys indicate growing interest in Finnish design with as many as 90 per cent of Finns interested in buying Finnish applied arts products and art. Increasing interest in the Finnish dimension in these areas is also indicated by a study published by the Finnish Textile and Fashion organisation in October 2017, according to which 40 per cent of Finns prefer Finnish brands when buying clothes. Half of all Finns would buy more Finnish brand products if they were more readily available.

THE AVAILABILITY OF DESIGN NEEDS TO BE DEVELOPED

Ornamo is involved in improving the availability of Finnish design by holding two high-standard sales events a year: Design Christmas in December and Teosmyynti, Ornamo Art & Design Sale, in March. The availability of Finnish design and works of applied art is also promoted by Ornamo’s Finnishdesigners.fi service. Finnishdesigners.fi is a shared platform for product designers, applied art professionals, design services and related web shops. INVOLVING CONSUMERS IN DESIGN

Ornamo Design Christmas introduces new trends in design each year. Among other developments, the growing role of con-

sumers in product design is evident in this year’s event. This is an international trend whose arrival in Finland has resulted in encouraging new product concepts. Participants in Ornamo Design Christmas include the new Finnish children’s wear brand MINUJU, which involves the client even before the clothing begins to be sewn. Children and parents can use a platform similar to a design program for choosing details such as pockets, zippers and hoods for clothing. Visitors to Ornamo Design Christmas can take a look at MINUJU’s model pieces and see what details can be chosen for the products. Some of MINUJU’s most popular products in small sizes will also be on sale as Christmas presents Design House Bravoo specialising in object communication and the Napa Illustration Agency will present a new product concept at Ornamo Design Christmas. These companies have collaborated in producing the Suku coat hanger, a pot coaster and a carving board by applying a new printing method personalising the product according to the customer’s wishes. The products also aim at the efficient use of materials. ‘These products are made of nested forms and parts, permitting the use of the material with hardly any waste at all,’ says designer Risto Granlund of Bravoo. ’We are eagerly looking forward to the reactions of visitors at the event. We believe that the best products are created and refined through interaction with the end user. Design Christmas is an excellent opportunity for this.’

Designvuosi/Designyear 2017

159


1.– 3./12.17 Cable Factory Tallberginkatu 1 C, Helsinki Fri 3 pm–7 pm Sat–Sun 10 am–5 pm ornamo.fi/designjoulu #ornamondesignjoulu finnishdesigners.fi Produced by

160

Designvuosi/Designyear 2017


Hakemisto / index Hakemiston avulla löydät etsimäsi suunnittelijan helposti sukunimen avulla. Suunnittelijat on sijoitettu sukunimen perusteella aakkosjärjestykseen. Mikäli suunnittelijoita on useita löytyvät heidän nimensä, sekä heidän yrityksensä nimi, hakemistosta erikseen. Lisäksi nimen perään on liitetty mistä kategoriasta voit heidän työnsä löytää.

Aalto, Niina : Tekstiilit/Textiles Ahtiainen, Timo : Muut tuotteet/Other products Andbros : Valaisimet/Lights Anttila, Tapio : Huonekalut/Furniture ArtGlassCenter : Keramiikka/Ceramics Brandt, Aino: Tilat/Spaces Corneh, Susana : Korut/Jewellery Doukas,Kirsti : Korut/Jewellery Eeva,Samuli : Asusteet/Accessories Frima,Elisa : Keramiikka/Ceramics Granholm, Meiju : Huonekalut/Furniture Granlund, Risto : Muut tuotteet/Other products Grönberg, Veera : Asusteet/Accessories Haalahti, Anu : Asusteet/Accessories Haapakoski, Maija : Muut tuotteet/Other products Hägerström, Tuula : Tilat/Spaces Haikara Corporation : Asusteet/Accessories Hakkarainen,Päivi : Korut/Jewellery Halminen, Jukka: Tilat/Spaces Halonen, Tuukka : Valaisimet/Lights Hartikainen, Antrei : Muut tuotteet/Other products Heimala, Ville : Keramiikka/Ceramics/Ceramics Heinonmäki, Mari - Moiko : Asusteet/Accessories Hinkkanen, Joona : Tilat/Spaces/Spaces Hoikkala, Susanna : Tekstiilit/Textiles/Textiles Holmberg,Kaarle : Huonekalut/Furniture/Furniture Husell, Maria: Tilat/Spaces Hynninen, Katja : Tekstiilit/Textiles Ihalainen, Kirsi : Muut tuotteet/Other products Jaakonaho,Pasi : Muut tuotteet/Other products Jukarainen, Heino : Muut tuotteet/Other products Karlsson,Hannu : Muut tuotteet/Other products Kärnä, Heikki : Muut tuotteet/Other products Karvonen, Tina : Muut tuotteet/Other products Kauhanen, Heli : Korut/Jewellery Kihlmann, Elena : Muut tuotteet/Other products Kiukkonen, Panu : Huonekalut/Furniture Kivi, Vertti : Tilat/Spaces Kivilompolo,Sirpa : Muut tuotteet/Other products KOKO3 : Tilat/Spaces Koskinen, Harri Asusteet/Accessories

With the index you can find the designer you are looking for easily with their surname. The designers are in alphabetical order based on their surname. If there are multiple designers all of their names, and their company’s name, have been written separately to the index. The category from where you can find the designer’s work is written after their name.

95 142-143 59 46-47 83 68-71 114-115 112 122-123 81 58 150 126 125 136-137 80 118-120 110-111 68-71 61 144-145 82 127 79 101 54 80 102 152 146 155 154 154 132-133 113 153 48-49 78 147 68-71 118-120

Designvuosi/Designyear 2017

161


HAKEMISTO / index

Kotilainen, Liisa : Vaatteet/Clothes Kouhia, Leena : Keramiikka/Ceramics Kuivamäki, Pekka : Valaisimet/Lights Kuusisaari, Saanaliisa : Tekstiilit/Textiles Leimio, Jussi : Huonekalut/Furniture Leisti, Pauliina : Vaatteet/Clothes Leppänen, Henriikka : Keramiikka/Ceramics Lindqvist, Ilse: Keramiikka/Ceramics Lukander, Martti : Muut tuotteet/Other products Lundsten, Julia : Asusteet/Accessories Mäkiranta, Heli : Valaisimet/Lights Mangs Marcus Asusteet/Accessories Mäntylä, Elina : Muut tuotteet/Other products Mattsson,Roosa - PIHKA : Asusteet/Accessories Meuronen, Päivi : Tilat/Spaces Mikkola, Annukka : Tekstiilit/Textiles Mikola, Päivi : Huonekalut/Furniture Moiko : Asusteet/Accessories Nieminen, Kari : Muut tuotteet/Other products Nikki, Satu : Korut/Jewellery Paakki, Sanna : Asusteet/Accessories Paasonen, Soile : Keramiikka/Ceramics Parkkinen, Helka: Tilat/Spaces Pelli, Ilona : Vaatteet/Clothes Pennanen, Pasi : Muut tuotteet/Other products Pennanen, Sanni : Vaatteet/Clothes Pentagon, Huonekalut/Furniture Pietikäinen, Sauli : Muut tuotteet/Other products PIHKA collection : Asusteet/Accessories Punkka, Eero Asusteet/Accessories Puoskari, Maija : Keramiikka/Ceramics Puotila, Ritva : Tekstiilit/Textiles Rahkola, Marjut : Vaatteet/Clothes Ranki,Yrsa: Keramiikka/Ceramics Rauhansuu, Anna : Asusteet/Accessories Rebers, Elina : Keramiikka/Ceramics ReimaGo : Muut tuotteet/Other products Rune & Berg : Tilat/Spaces Saari, Anu - Moiko : Asusteet/Accessories Salmi, Sofi - PIHKA : Asusteet/Accessories Salomaa, Sami : Valaisimet/Lights Salonen, Maisa - PIHKA : Asusteet/Accessories Serpola, Simo : Valaisimet/Lights Sisustusarkkitehdit Fyra : Tilat/Spaces Söderkultalahti, Matti : Muut tuotteet/Other products Suunnittelutoimisto Hägerström Husell Oy : Tilat/Spaces Sydänheimo, Henri : Huonekalut/Furniture Tirronen, Tero : Huonekalut/Furniture Tuominen, Terhi : Keramiikka/Ceramics Vaari, Helena : Tekstiilit/Textiles Värjy-Krook, Virve : Tilat/Spaces Viinikainen, Heikki : Keramiikka/Ceramics Vipukirves Heikki Oy : Muut tuotteet/Other products Voutilainen, Jari-Petri : Huonekalut/Furniture Weckmann, Irma : Keramiikka/Ceramics

162

Designvuosi/Designyear 2017

106-107 89 59 100 50-51 104 87 83 130-131 128 60 118-120 129 124 74-75 98-99 52-53 127 138-141 109 116-117 88 68-71 103 148 105 57 149 124 118-120 85 94 108 83 124 84 151 64-67 127 124 63 124 62 72-73 134-135 80 56 55 93 96-97 76-77 90-92 154 57 86


KAUNIIT KODIT

GALLERIA on ilmestynyt!

Hae omasi Lehtipisteestä! www.kauniitkoditgalleria.fi Designvuosi/Designyear 2017

163


164

20000+

2000+

20+

photos published

homes photographed

years photographed

Designvuosi/Designyear 2017

=

2 photographers

www.photocom.fi

"You don't take a photograph, you make it."