Page 1

KUNDEMAGASIN

NUMMER 6

nytt IDA MARCUSSEN - GIR SEG ALDRI

Team Marcussen vant ikke OL, men nekter å miste sjela si. Sånn vil de fortsette

FASTPRIS HELE BEDRIFTEN

Knallsuksess fra dag én

IPAD MINI

Passer like godt i jakkelomma som i håndflaten


phonero kundemagasin #6

kundemagasin Phonero AS Tollbodgata 14 4611 Kristiansand Telefon 04044 support@phonero.no.no www.phonero.no

Design og tekst:

FUNDAMENT /

Forsidebilde:

NTB

Opplag:

10.000

Trykk:

07 Sør

Foto:

Børre Eskedahl, Tun Media, Ida Marcussen, John Nordahl, Thinkstock

KORT OM PHONERO: Phonero AS er en av markedets

9

INNHOLD #6 Tun Media

4

IP-telefoni

5

Ida Marcussen

6-7

Phonero Mobil App

8

mobil- og telefonitjenester til norske

Norgesmester for tredje år på rad

9

bedrifter og offentlig sektor. Vårt

Vi anbefaler

raskest voksende leverandører av

hovedkontor ligger i Kristiansand. 2

6-7

Regionskontorer har vi i alle de store byene over hele landet. Vi har i dag en solid og langsiktig aksjonær i det Sveaas-kontrollerte selskapet Kistefos.

10-11

Makspris på databruk

12

Utvalgte apps

13

Wurth

14-15

Phonero Bedriftsnett

16

Fastpris Hele Bedriften

17

FlyNonstop

18

Kontroll på kontinentet

19


phonero kundemagasin #6

14-15

16

JA TAKK. BEGGE DELER

Salget av dyre telefonsentraler har stagnert kraftig. Ja, så kraftig at Telenor har varslet utfasing av den tradisjonelle fasttelefonen i løpet av få år. Heldigvis er det ikke bare vi i Phonero som har skjønt det. Snarere tvert imot. Phonero Bedriftsnett har i dag mer enn 20.000 brukere, og hver måned er det over 100 bedrifter som velger å gå over til vår komplette telefoniløsning. Vårt webbaserte sentralbord, gir en enkel og effektiv håndteringen av bedriftens innkommende samtaler, med kø- og tastevalg, lydmeldinger og åpningstider. I tillegg er det integrasjon mot Exchange og Lync.

19 10

Mange bedrifter ønsker ikke å kvitte seg helt med fasttelefonen. Med Phonero Bedriftsnett kan du velge mellom en ren mobilløsning, eller en kombinasjon av både mobil- og IP-telefoni. Med sistnevnte kan du bruke både bordtelefon, ringe via PC og Mac eller bruke Mobil IP via Phonero Mobil App. Uansett hvilken løsning du velger, kan vi love at vi hver dag gjør alt vi kan for at din bedrift har tilgang til markedets beste produkt. Og trenger du hjelp, er våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere alltid tilgjengelig for deg.

3

Thore Berthelsen administrerende direktør i Phonero


phonero kundemagasin #6

MEDIEKONSERNET TUN MEDIA Tun Media er et norsk mediekonsern, med lange tradisjoner, som utgir dagsavisen Nationen, ukeavisen Bondebladet, i tillegg til en rekke fagtidsskrifter, livstilsmagasiner og nettsteder.

som har smarttelefon benytter seg også av Phonero Mobil App, sier Sørlundsengen. Alltid tilgjengelig kompetanse På spørsmål om hvordan samarbeidet med

Tun Media ble etablert i 2000, etter

– Det ble i forkant gjort en sammenligning

Phonero har fungert, trekker Sørlundsengen

en sammenslåing av Bondebladet,

av de ulike leverandørene, og Phonero

spesielt frem kundeservicen: - Det er alltid

Landbruksforlaget og Nationen, og har

kom klart best ut på samtlige punkter,

kompetente folk tilgjengelig for oss hos

alt-i-alt mer enn 125 års erfaring innen

forklarer Tom Sørlundsengen, teknisk

Phonero, og vi har en dedikert teknisk

kunnskapsformidling til norsk landbruk. I

produksjonsansvarlig i Tun Media.

ressurs som kan kontaktes ved behov.

dag er de et høyst moderne mediehus, med

Kundeansvarlig i Phonero har også vært

en rekke publikasjoner innen landbruk,

utrolig flink til å følge oss opp, og det

distrikt og landlig livsstil. Mediebransjen i endring Etter flere år med oppkjøp og vekst, har også Tun Media fått merke den enorme utviklingen og de raske endringene i bransjen. Nye digitale muligheter, på både

DET ER ALLTID KOMPETENTE FOLK TILGJENGELIG FOR OSS HOS PHONERO

nett og mobil, skal veie opp for synkende

4

Personlig Sentralbord på alle PC-er. Ansatte

gir oss trygghet for at Phonero er riktig leverandør for Tun Media. IP-telefoni er neste skritt Med både sentralbordløsning og mobiltelefoni fra Phonero implementert, planlegges allerede neste skritt. – Det er naturlig at vi også ser på innføring av

opplagstall og reduserte annonseinntekter.

Sentralbordløsning fra Phonero

IP-telefoni i konsernet. Løsningen ligger

Konsernet har derfor igangsatt en storstilt

I dag benytter konsernet seg av Phonero

klar, så det handler egentlig kun om å få

snuoperasjon, som skal bidra til at Tun

Bedriftsnett, og har implementert

satt av tid til implementering, avslutter

Media både befester og styrker sin posisjon

automatisk sentralbord for både

Sørlundsengen.

i markedet.

hovedkontoret i Oslo og kundesenteret på Valdres. – For oss som mediehus er

Best på alle kriterier

det avgjørende å ha en velfungerende og

Allerede i 2009 inngikk Tun Media et

fleksibel telefoniløsning, tilpasset våre

samarbeid med Phonero om levering av

behov. Det webbaserte sentralbordet

løsninger innen telefoni. Phonero ble valgt

fra Phonero opplever vi som svært

på bakgrunn av pris, kvalitet og servicegrad.

brukervennlig. I tillegg har vi installert

www.tunmedia.no


LEVE IP-TELEFONEN

phonero kundemagasin #6

FASTTELEFONEN ER DØD

Dagens fastnett nærmer seg sin tekniske levetid, eller død om du vil. Med synkende trafikkvolum, stadig færre abonnenter og økte vedlikeholdskostnader, har Telenor varslet gradvis avvikling de kommende årene. Det betyr at tradisjonell fasttelefoni og hussentraler fases ut, og erstattes med mer moderne mobil- og IP-baserte løsninger. I tillegg til økte vedlikeholdskostnader, er

infrastruktur kan benyttes. Det gir tilgang til

løsning. I dag er det mer enn 20.000

endrede brukerbehov hovedårsaken til

alle type funksjoner, som i dag leveres over

brukere av løsningen, og hver måned

utskiftningen av dagens teknologiplattform.

fastnettet, uten behov for egen hussentral.

leveres det over 100 komplette bedrifts-

I Norge har mer enn 80% av alle husstander

løsninger fra Phonero. En stor andel av

bredbåndstilkobling, og stadig flere virk-

IP-telefoni i Phonero Bedriftsnett

disse leveres med integrert IP-telefoni, og

somheter velger bort den tradisjonelle hus-

I Phonero Bedriftsnett kombineres mobil-

erstatter dermed hussentralene.

sentralen, til fordel for mobil- og IP-telefoni.

og IP-brukere i én og samme telefoni-

Ikke bare gir det store kostnadsbesparelser; det muliggjør også sømløs bruk av skybaserte tjenester som sentralbord, videokonferanser, meldingstjenester og integrasjon mot e-post og kalender. Fullgodt alternativ til fasttelefonen Bruken av mobile løsninger har økt i bedriftsmarkedet. Allikevel er det ikke alle som ser på mobil som en fullgod erstatter for dagens fasttelefoni. For mange vil derfor bruk av IP-telefoni, i kombinasjon med mobil, være optimalt. Tjenesten er kostnadsbesparende, samtidig som eksisterende

STERK VEKST I IP-TELEFONI hussentraler. I tillegg er samtalekvaliteten

webbaserte sentralbordet har man hele

fasttelefonen, øker bruken av IP-telefoni.

god, og oppkoblingen av samtaler skjer

tiden oppdatert status på alle IP-brukerne

Mange bedrifter har behov for et reelt alter-

meget hurtig. For bedrifter som er avhengig

i bedriften.

nativ til fasttelefonen, og ønsker gjerne en

av å være tilgjengelig på telefon, gir bruk av

kombinasjon av både mobil- og IP-telefoni,

IP-telefoni også en ekstra sikkerhet i tilfelle

Allerede har mer enn 500 bedrifter valgt å ta

som er tilpasset brukernes ulike behov,

det er nedetid i mobilnettet.

i bruk Phonero Bedriftsnett med integrert IP-

sier Jardar Føreland Pedersen, produkt- og markedsdirektør i Phonero.

telefoni, og vi ser at svært mange av våre nye - Vi ser at mange av våre kunder velger å

kunder velger en slik løsning. For de kundene

integrere IP-telefoni i Phonero Bedriftsnett,

som ønsker bordtelefoner, leverer Phonero

IP-telefoni betyr at trafikken går over data-

og benytter løsningen både på faste bord-

disse ferdig konfigurert. Det betyr at de er

nettet, i stedet for via telenettet. Det gjør

telefoner, via PC og Mac eller gjennom

klare til å tas i bruk så snart kontakten er i

at det ikke er nødvendig å investere i dyre

mobil IP i Phonero Mobil App. Via det

veggen, avslutter Føreland Pedersen.

5

I takt med utfasingen av den tradisjonelle


phonero kundemagasin #6

GIR SEG ALDRI For mange er Ida Marcussen ensbetydende med valg av utradisjonelle treningsmetoder, en omstridt trener og dårlige resultater i London-OL. For Ida handler det om å gjøre det hun mener er best for seg, og alltid holde fast på det hun tror på. Derfor går gulljenta på igjen, med hårete mål og krum hals. Kristiansandsjenta Ida Marcussen (25) er

– Jeg er sjukjemper og satser videre,

og har begynt på masterstudier i idrett på

vokst opp i en idrettsfamilie og flasket opp

sier hun.

Universitetet i Agder. Livet er mer enn idrett,

6

på trening. Håndball og friidrett var nesten

og barnestjerna Ida Marcussen holder på å

det samme. Hun vant og hun vant. Hun

Et liv utenfor idretten

lære seg å tape.

måtte bli toppidrettsutøver, og ble det. Nå er

Selv toppidrettskvinner har et liv utenom

– Jeg var en dårlig taper da jeg var ung, men

hun toppidrettsutøveren uten støtteapparat.

idrettsbanen. Marcussen er avholdskvinne,

nå blir jeg bedre og bedre, sier hun og ler.

Hun drømte om en OL-medalje i London i år,

spiser aldri ferdigpizza, men storkoser

men fikk det ikke til. Etterpå har alle vendt

seg på torgplasser der hun kan handle

Individuell tilpasning

ryggen til Ida Marcussen. Hun har gått fra en

eksotiske grønnsaker. Hun står gjerne på

Livet er latter også. Midt oppi motgangen.

halv million til 30 000 kroner i årsbudsjett.

kjøkkenet og lager maten. På treningsleire

Hun og treneren har fått mye pepper for

Manager og sponsorforhandler er borte.

står hun selv for matlagingen. Hjemme

å gå sine egne veier, men de går dem

Olympiatoppen og Friidrettsforbundet

i Kristiansand er hun kjapp til å krype

likevel. De trasker av sted. Avisene har

støtter henne ikke. Hun er mutters alene,

opp i sofaen hjemme hos mor og far eller

skrevet at det har vært en isfront mellom

med unntak av selskapet fra den omstridte

være med barndomsvenninnene. Hun

radarparet i Kristiansand og de høye herrer i

treneren Lukas Udelhoven.

leser biografier og lærer, går livets skole

Olympiakomiteen og Friidrettsforbundet.


kaller basistreningen, sier Marcussen.

gir seg ikke når det er nok, men holder på

Basistreningen utsetter kroppen for ulike

til det er mer enn nok. Staheten er hennes

former for styrke- og balanseøvelser som

verste egenskap. Hun holder stø kurs selv

skal utgjøre grunnmuren (altså basisen) i

om det fører lukt inn i ingenting. Etter sølv

Ida Marcussens gjennomtrente kropp. Kraft

i junior-VM i 2006, og gjennombrudd i

kan i seg selv være vakkert, men blandet

senior-VM med ellevte plass i 2007, har

med teknikk, blir det grasiøst. Sta esler kan

de internasjonale resultatene uteblitt. Det

nemlig være grasiøse.

phonero kundemagasin #6

Staheten er hennes beste egenskap. Hun

store gjennombruddet skulle være OL i London i 2012, men hun endte på 27.

Team Marcussen taper OL-medaljer,

plass. Motstanden går inn på henne, men

men nekter å miste sjela si. Sånn vil de

hun holder fast på det hun tror på likevel: Beinhard trening, ukonvensjonelle løsninger og Lukas Udelhoven. – Jeg har alle de norske rekordene som finnes for kvinnelige sjukjempere. Folk glemmer at jeg har satt ny norsk rekord i femkamp så sent som i 2012, sier hun. Hun var ute i siste øyeblikk under Osaka-

FOLK TØR IKKE DRØMME LENGER FORDI DU FÅR RUNDJULING NÅR DU IKKE NÅR MÅLET

VM i 2007. Da hadde Udelhoven for en gangs skyld blingset med tidspunktene. De var en time for sene og hun fikk bare

fortsette. Det er ikke sikkert hun noen

anledning til å varme opp i 30 sekunder før

gang kommer øverst på pallen. Men hun

hun måtte starte konkurransen. Da satte

gjør et ærlig forsøk. Alle idrettsutøvere kan

hun like godt ny personlig rekord også i

ikke si det samme.

seniorsammenheng. Og når sant skal sies, er det treneren de

Til neste år er det innendørs-EM. Hun

andre ikke vil ha noe med å gjøre.

Tar ingen snarveier

drømmer om rekorder. Hovedmålet er VM

– For meg er Lukas Udelhoven den beste

Gromjenta fra Vågsbygd i Kristiansand. Lys

i Moskva i august. Marcussen er allerede

treneren, da velger jeg ham. Han er opptatt

og fager. Sterk som en bjørn og kvikk som en

kvalifisert. Hun drømmer om topplassering.

av å forbedre meg, det er jeg også. Om jeg

hare. Men ikke slu som en rev. Hun er altfor

vinner, får tiden vise, men jeg er blitt bedre

ærlig og rett fram, en egenskap hun deler

Seieren kommer innenfra og skal bruse i

de ti årene han har trent meg, sier hun.

med treneren. Dessuten velger hun ikke de

det indre, men for Ida Marcussen betyr det

Hun er opptatt av det som passer den

kjappe løsningene og tar ingen snarveier.

ikke noe å stå på toppen hvis du ikke kan

enkelte, og nevner Phoneros kundeservice

Hun bruker knapt hodepinetabletter.

stå for det.

som eksempel.

Alt gjøres på naturlig vis. Inspirert av

– Phonero har skjønt det. Ikke bare er service

boksefilmene om Rocky hogger hun ved

Ida Marcussen har alle norske rekorder i

viktig for selskapet, men de har forstått at

i hagen til treneren, løper med traktorhjul

sjukamp, og satt ny norsk rekord i femkamp

alle ikke trenger den samme servicen. Det

hengende etter seg i en snor og bader

tidligere i år. Hun har vunnet medaljer i både

som er viktig for en kunde er uviktig for en

utendørs hele året.

NM og VM, og har så langt deltatt to ganger i

annen, derfor må kundene pleies individuelt.

olympiske leker.

Alt passer ikke for alle, og slik er det i

– Vedhogging er en bevegelse jeg har bruk

idretten også; for meg passer Udelhoven

for som spydkaster, og det er en del av det vi

bedre enn idrettsforbundets opplegg. Har alle de norske rekordene Hun er den beste norske mangekjemper internasjonale gullmedaljer i en idrettsgren der minst 20 kvinner er i stand til å vinne. – Hvis du taper i OL har du ikke gjort alt feil. Den kritikken rimer ikke. Folk tør ikke drømme lenger fordi du får rundjuling når du ikke når målet. Det er ikke sånn det skal være, sier hun.

7

gjennom tidende, men får kritikk for ikke å ta


phonero kundemagasin #6

Visuell Personsvar Oppdatert liste over talemeldinger Samtalelogg

Inn/ut av grupper Enkelt å koble seg på – og av som svarsted

Mobil IP Ring gratis i utlandet, ring billigere til utlandet

Status Fraværsmarkering

Bedriftskatalogen Alltid oppdatert telefonliste over bedriftens ansatte

NYTT DESIGN OG UTVIDET FUNKSJONALITET:

PHONERO MOBIL APP Phonero leverer mer enn 100 komplette bedriftsløsninger hver måned. Én av årsakene til suksessen er vår mobile app, som gjør det mulig å styre hele bedriftens sentralbord fra din mobiltelefon. Nå kommer Phonero Mobil App i nytt design, og med utvidet funksjonalitet, for både Apple iPhone, Android- og Windows-telefoner. Phonero Mobil App er et komplett

Nummersøk

å klikke på den. Og du kan enkelt sette

sentralbord i lommeformat. Du kan svare,

I den nye versjonen av Phonero Mobil App,

den på pause, ringe tilbake eller slette

og sette over, samtaler som kommer inn

vil det være mulig å gjøre direkte oppslag

beskjeden.

på bedrift-ens hovednummer, melde inn

på nummer, navn og adresser via

eller ut av køgrupper, og for de som har et

Opplysningen 1881. Og du kan både ringe

Reduser roamingkostnadene

bemannet sentralbord kan man via app-

og sende melding direkte fra søkeresultatet.

I Phonero Mobil App er det også en

8

en melde fra om man er opptatt, i møter

innebygget IP-telefon. Fra denne kan du

eller bortreist. I tillegg inneholder den en

Visuell personsvar

ringe både til og fra utlandet på mobilens

forbedret utgave av bedriftskatalogen, som

Vi lanserer også visuell personsvar i den nye

takster, og du kan bruke den til å ringe

enkelt kan vedlikeholdes og redigeres fra

app-versjonen. Visuell personsvar gjør at du

ombord i fly som er utstyrt med WiFi. Det

web. Her får du oversikt over alle ansatte i

kan får oversikt over alle telefonbeskjedene

gjør at du kan redusere roamingkostnadene

bedriften og hvilken status de har. Du kan

dine, med informasjon om hvem som har

med inntil 90%. Selv om du benytter

både sette over samtaler til dem, ringe dem

lagt igjen beskjed, dato og klokkeslett.

deg av IP-telefonen i app-en, kan du

direkte, sende e-post eller SMS via app-en.

Ønsker du å lytte på en beskjed, er det bare

fremdeles bruke ditt mobilnummmer som


phonero kundemagasin #6

78 76 74 72 70 68 66 64 62

Forbruk Oversikt over forbruket i inn og utland

78,8

78,2

75,6

73,0

70,7

Phonero

Network Norway

Netcom

Andre (Tele2, Hello, TDC m.fl.

Telenor

PHONERO KUNDESERVICE:

NORGESMESTER TRE ÅR PÅ RAD

visningsnummer, og du kan selvfølgelig

For tredje året på rad befester Phonero sin posisjon i bedriftsmarkedet. I årets EPSI-undersøkelse scorer Phonero best i fem av seks kategorier, og er naturlig nok svært stolte over å fremdeles kunne kalle seg norgesmester i kundeservice.

ringe fra både mobilens adressebok og den innebygde bedriftskatalogen.

Kort fortalt er EPSI en uavhengig, europeisk

- Kontinuerlig og systematisk

organisasjon som hvert år gjennomfører

videreutvikling av kompetansen hos våre

I den nye versjonen av Phonero

kundeundersøkelser i ulike bransjer.

medarbeidere, trivsel på arbeidsplassen,

Mobil App vil du, fra februar 2013,

Totalt har 250 bedriftskunder fra hver av

ansvarliggjøring av hver enkelt ansatt,

også kunne motta samtaler via den

mobiloperatørene besvart spørsmål om

og ikke minst hele tiden sørge for at våre

innebygde IP-telefonen. Det gjør at

kundetilfredshet, service og kvalitet.

kunder får hjelp på en rask og effektiv måte.

du unngår alt av roamingkostnader

Det er også derfor vi har valgt å kun ha ett

på innkommende samtaler når du

Best på kundeservice tre år på rad

kontaktpunkt for alle våre tjenester, ingen

oppholder deg i utlandet.

I årets undersøkelse, som ble gjennomført

automatiske kømaskiner og garantert svar

i september, går Phonero av med seieren

innen 30 sekunder.

Ny gratisversjon på nyåret

i hele fem av seks kategorier, og for tredje

På nyåret lanseres også en gratis

året på rad scorer Phonero desidert høyest

versjon av vår populære Phonero Mobil

på opplevd servicekvalitet. Med en oppnådd

- Selv om årets undersøkelse nok en

App. Det innebærer at også bedrifter

score på 78,8, mot et bransjesnitt på 72,8,

gang underbygger og bekrefter at det vi

som ikke har tatt i bruk Phonero

kan de for tredje året på rad kalle seg

gjør er riktig, er det ikke tid til å hvile på

Bedriftsnett, får tilgang til en forenklet

norgesmester i kundeservice.

laurbærene. Undersøkelsen brukes derfor aktivt som et verktøy i vårt kontinuerlige

versjonen vil både inneholde vår mobile

Hardt arbeid og høy trivsel

forbedrings-arbeid, og målet er helt klart

IP-telefon, nummersøk og oversikt over

Oppskriften er enkel, men helt avgjørende

å øke forspranget til våre konkurrenter i

alt forbruk i inn- og utland.

for å lykkes, forklarer Linda Berg, direktør

2013. Det vinner både vi og våre kunder på,

for kundetjenester i Phonero:

avslutter Berg.

9

utgave av vår mobile app. Denne

Hviler ikke på laurbærene


phonero kundemagasin #6

VI ANBEFALER:

TELEFONER & TABLETS

APPLE IPHONE 5 Er du allerede en ihuga iPhone-entusiast, kommer du til å elske iPhone 5. Den er både lettere, større, raskere og tynnere enn sine forgjengere – samtidig som det elegante designet er videreført og forbedret. For iPhone 5 er nemlig mer en evolusjon enn en revolusjon. Den nye modellen kommer med et skjermformat på 16:9 og skjermstørrelsen har økt fra 3,5 tommer til 4,0 tommer. Det gjør også at telefonen er blitt lengre. Målinger har vist at skjermen på iPhone 5 har bedre kontrast og fargegjengivelse enn noen annen mobilskjerm på markedet, og den nye skjermteknologien bidrar til telefonen er slankere enn iPhone 4, uten at det går ut over kvalitetsfølelsen. Med iPhone 5 lanseres også den nye lightning-kontakten, som har støtte for digitale lyd- og videosignaler. Irriterende for de som har tilleggsutstyr med iPhone-docking, og som nå må gå til anskaffelse av adaptere. Ellers er utgangen til hodetelefoner flyttet fra topp til bunn på den nye modellen. Brukergrensesnittet på iPhone 5 er fremdeles det sammen, med den forskjellen at du nå kan ha fem rader med ikoner. Alt-i-alt er iPhone 5 en verdig arvtaker, og som alltid har Apple satt design og brukervennlighet i høysete.

PASSER LIKE GODT I JAKKELOMMA SOM I HÅNDFLATEN

APPLE IPAD MINI Ryktene har versert de siste årene, og nå er den endelig her. Mini-versjonen av iPad som det er lett å bli forelsket i. For selv om vekten er halvert, og størrelsen er redusert med 40 prosent, er funksjonene i iPad Mini nøyaktig de samme som i tredjegenerasjons iPad. Det gjør at den passer like godt i jakkelomma som i håndflaten. Størrelsen til tross; Mini-en leveres med en overraskende stor skjerm på 7,9 tommer. Dog er det ikke Retina Display, men både lysstyrken og fargegjengivelsen er svært god. Modellen er også utstyrt med et 5 megapiksel kamera, som kan filme i 1080p-oppløsning. Tilkoblingen er av siste versjon, med doble frekvensbånd for trådløst nettverk. Det gir opptil 150 Mbit/s i nedlastningshastighet, og kjøper man modellen med innebygget 3G får man DC-HSDPA som gir 41 Mbit/s. På undersiden finner du den nye lightning-

10

kontakten, samme som på iPhone 5. Det gjør at tilleggsutstyr med den gamle kontakten kun kan kobles til ved hjelp av et adapter. Etter vårt syn gir iPad Mini en fullverdig iPad-opplevelse i et betydelig mer lommevennlig format. Og sjansen er stor for at dette blir enheten du alltid kan – og vil – ta med deg.


Kanskje den telefonen det har vært størst forventning til i markedet, og av mange sett på som Nokias redning. Og den innfrir så absolutt, hvis du ikke er opptatt av vekten. For det er en solid mobiltelfon på 185 gram Nokia nå

phonero kundemagasin #6

NOKIA LUMIA 920 lanserer. Skjermen er på 4,5 tommer og har en oppløsning på 1280 x 768 piksler. Det gir et sylskarpt bilde. Ikke minst fungerer skjermen med hansker på, og det kan jo være greit for oss her oppe i kalde nord. Det innebygde kameraet er av høy kvalitet; ikke minst på bilder som tas i dårlig belysning. Her er Nokia best i klassen. Det vi allikevel er mest imponert over, er den lynraske nettleseren som nesten laster opp siden raskere enn du klarer å skrive inn nettadressen. Med Windows Phone 8 får du komplett støtte for både Exchange og Office-pakken, i tillegg til Nokia-spesifikk funksjonalitet som mulighet for trådløs lading, nedlastbart kart og gratis bilnavigasjon. Nokia Lumia 920 er den mest komplette Windows Phone 8-telefonen på markedet, og et godt valg hvis du kan klare deg uten minnekortstøtte (leveres med 32 GB internminne), FM-radio og kan leve med at telefonen veier litt mer.

HTC WP8X HTC sitt nye flaggskip skiller seg ut med sitt særegne putedesign, der telefonen er tynn og avrundet i kantene og en del tykkere på midten. LCD-skjermen på 4,3 tommer er én av de beste på markedet. Det samme gjelder for det innebygde kameraet med mulighet for opptak i HD-kvalitet. HTC WP8X er et solid lommekontor, med mobilversjon av Office-pakken, i tillegg til Outlook, Lync og mulighet til å jobbe via Sharepoint. Telefonen har også funksjoner for fjernadministrasjon og bruk av tvungen sikkerhetspolicy. Den nye HTC-telefonen er både rask i bruk og pen å se på. Vi savner allikevel et bedre navigasjonssystem, og Windows Phone 8 bærer fremdeles preg av å ha noen barnesykdommer.

GOOGLE NEXUS 7 NETTBRETT Ikke bare er Nexus 7 det første nettbrettet til Google; det er også ett av de aller beste Android-nettbrettene på markedet. Og det til en meget lav pris. Modellen er utviklet i samarbeid med Asus, og leveres med en 7 tommers skjerm, firekjernes prosessor og en kraftig grafikkprosessor. Det gjør den velegnet for selv de mest avanserte apper og spill. Nexus er også det første nettbrettet som kommer med Android 4.1, også kjent som Jelly Bean. Her er det blant annet funksjonalitet som forutser brukerens handlinger på skjermen før man faktisk foretar dem. gjør det mulig å overføre filer og linker til andre NFC-enheter kun ved hjelp av berøring. Med Nexus 7 får man uten tvil valuta for pengene, og vi kårer nettbrettet fra Google til årets røverkjøp.

11

Nettbrettet fra Google byr også på NFC og Android Beam, som


phonero kundemagasin #6

KOSTNADSKONTROLL PÅ DATA

12

I takt med utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett, øker også datatrafikken på både mobil og mobilt bredbånd i et eksplosivt tempo. For å gi våre kunder økt forutsigbarhet, og ikke minst for å redusere risikoen for betydelig overforbruk på mobil datatrafikk, innfører Phonero makspris på databruk i Norge fra 1. januar 2013. I følge tall fra Post- og Teletilsynet har den

forutsigbarhet, innfører vi nå makspris på

nivået for avtalt datapakke er nådd. Det

mobile datatrafikken økt med nesten 60

databruk i Norge. Maksprisen er satt til kr

gir deg fremdeles mulighet til å sende og

prosent det siste året, og mer enn halv-

1.500,- eks. mva. og dekker alle data-

motta e-post, men gir en betydelig redusert

parten av mobilene i det norske markedet

tjenester, deriblant mobilabonnement med/

mulighet til å generere overforbruk.

er nå såkalte smarttelefoner. Vi leser e-post,

uten datapakker og mobilt bredbånd.

ser på nett-tv, bruker applikasjoner og deler

Maksprisen kommer i tillegg til abonne-

Databruk i utlandet

videoklipp og bilder via sosiale medier

mentet for datapakken.

Ved datatrafikk i utlandet gjelder frem-

som aldri før, og det er lite som tyder på at

deles dagens priser og rutiner for struping/ Struping av hastighet

sperring. Det innebærer at brukeren aktivt

Det innføres også struping av hastighet

må sende ”Fortsett utland” på SMS for å

Makspris i Norge

på 5 GB, 15 GB og 35 GB datapakker. I

opprettholde tjenesten når grenseverdien

For å bidra til å redusere kostnaden for

praksis betyr det at hastigheten automatisk

på kr 500,- er nådd.

overforbruket, og gi våre kunder økt

reduseres til Edge-hastighet (128 kb/s) når

veksten avtar – snarere tvert imot.


phonero kundemagasin #6

MOBIL APPS TIL IPHONE, IPAD & ANDROID Det finnes et mylder av Apps tilgjengelig. Her er noen utvalgte som vi anbefaler!

BIPPER bSAFE

PRISJAKT

PHONERO BEDRIFTSNETT

For iOS og Android.

For iOS og Android.

For iOS, Android og Windows.

Bruksområde: Denne er kjekk

Bruksområde: Finner laveste

Bruksområde: Styr bedriftens

å ha når du trenger hjelp!

pris på produkter. Er du i butik-

sentralbord fra telefonen. Søk

Leveres med tre funksjoner: 1)

ken, og lurer på om produktet

i bedriftskatalogen, sett enkelt

SOS-knapp som sender SMS,

er billigere et annet sted, kan

over samtaler fra bedriftens

med din posisjon, og ringer au-

du bare taste inn produktnav-

hovednummer, styr fraværs-

tomatisk til en forhåndsdefinert

net. Appen søker opp andre

markering og meld deg inn

kontakt. 2)Fiktivt anrop-knapp

utsalgssted, og rangerer dem

eller ut av køgrupper. Du får

gjør at telefonen din ringer slik

etter laveste pris. Appen har

også oversikt over eget forbruk,

at du kan ha en fiktiv samtale.

også en innebygget strekkode-

og kan redusere dine roaming-

3)Din posisjon-knapp viser

leser for prisoppslag.

kostnader med opptil 90% ved

hvor du befinner deg.

å bruke mobil IP over WiFi.

NSB

JUICEDEFENDER

For Android.

For iOS, Android og Windows.

For Android.

Bruksområde: Gir deg mulig-

Bruksområde: Med NSB sin

Bruksområde: Denne appen

het til å måle lengde, vinkel,

nye reiseapp kan du kjøpe en-

reduserer strømforbruket på

høyde, retning og lyd med

keltbillett eller kjøpe, avbestille

din telefon. Effekten avhenger

telefonen. Inneholder fem

og fornye periodebillett. Den

av telefonmodell og Android-

verktøysett, med femten ulike

holder deg også oppdatert med

versjon, men siden appen er

målemetoder. Veldig nyttig når

ruteinformasjon og forsinkelser.

gratis anbefaler vi å teste den

man ikke har det verktøyet man

For bruk må betalingskort være

ut hvis du ønsker mer batteri-

trenger for hånden.

registrert på NSBs nettside.

kapasitet.

MY DATA MANAGER

EVERNOTE

NUMBERS

For iOS, Android.

For iOS, Android og Windows.

For iOS.

Bruksområde: Få kontroll på

Bruksområde: Med Evernote

Bruksområde: Sett enkelt opp

dataforbruket. Appen lar deg

kan du lagre, strukturere og

regneark og grafer mens du er

sette opp forbruksalarmer så

strukturere notater, bilder

på farten. Tabellene er laget,

du slipper ubehagelige over-

og dokumenter på ett sted,

formlene er utregnet og fonten

raskelser på fakturaen. I tillegg

uavhengig av plattform. Du kan

er på plass. Her finner du også

får du oversiktlige grafer, som

i tillegg logge deg på via web,

ferdige maler og blanke ark,

viser tidligere forbruk. My Data

eller gjøre dokumenter tilgjen-

som gir stor fleksibilitet i hvor-

Manager viser også hvilke ap-

gelige offline.

dan regnearket utformes.

per som bruker mest data.

13

SMART TOOLS


14

phonero kundemagasin #6


TELEFONEN ER LIVSNERVEN - UTEN TELEFON HAR VI IKKE NOE Å LEVE AV. ELLER FOR.

phonero kundemagasin #6

WÜRTH:

Denne bombastiske uttalelsen kommer fra Anne Toril Langøen. Hun sitter på Würths sentralbord. Slik hun har gjort i 24 år. Som 67-åring har hun vært en varm tilhenger av å innføre Phoneros systemer og ny teknologi, og er glad for valget av leverandør og samarbeidspartner. - Vi har fått en mye enklere hverdag,

Med overgangen til Phonero har vi hatt en

logistikksjef Viset, mens han tar en runde

understreker hun, og snakker på vegne av

datavekst på rundt åtte prosent i måneden.

rundt i lokalet.

seg selv og sin kollega på sentralbordet,

Det sier noe om hvordan vi har endret

- De som jobber som selgere i butikk og

den syv år yngre Ellen Sem Kirkeby.

måten vi jobber på.

ute hos kundene, er våre helter. Og da er

- Tidligere hadde vi brudd med jevne

det viktig å gjøre det mulig for dem å utføre

mellomrom, noe som var et stort problem

jobben optimalt. Vi synes vi nå har fått

for kundene som skulle nå oss og ikke minst for våre 330 selgere rundt om i landet som er avhengig av å nå oss, fortelle Kirkeby fornøyd. De to har vært ansatt på sentralbordet

VI HAR FÅTT EN MYE ENKLERE HVERDAG

løsninger som tilfredsstiller behovene til ansatte der ute og til ledelsens behov for kostnadskontroll, forteller Stein Inge Viset.

hos Würth i henholdsvis 24 og 14 år, og vet hva de snakker om. De karakteriserer endringene som å ha gått fra nærmest

Også kundesenteret har fått en ny hverdag.

steinalderløsninger til en løsning som

- Vi har bygd et helt nytt kundesenter

fungerer etter alles behov. Og som er stabilt.

der Phonero har vært inne og stått for telefoniløsningene. De ansatte er strålende

Stor datavekst

fornøyde fordi de hele tiden er tilgjengelige

Også logistikksjef i

for kundene som ringer inn, sier Viset.

Würth, Stein Inge Viset, Krevende

Phoners løsninger. Han

Rundt om i landet har Würth 46 butikker

forteller entusiastisk om

der fagfolk innen bygg og anlegg, industri

selgerne som nå er over på

og bilbransje til enhver tid får kjøpt varer de

smarttelefoner, fasttelefoni

har behov for, og får den faglige hjelpen de

som er over på IP-løsning

trenger. I butikken på Gjelleråsen utenfor

og de nær 700 brukerne

Oslo, finner vi Lene Sundbakken og Geir-

i bedriften som nå kjører

Tony Sogn i det de hjelper eksterne kunder

trådløst.

og Würths egne selgere med varer. De

- For oss er gevinsten med

har også blitt berørt av omleggingen av

de nye løsningene mer

telefonisystemet.

fornøyde kunder og selgere,

- Nettopp fordi vi har butikker i alle landets

sier Viset, og poengterer:

kroker og kriker, har Phonero vært nødt til å

- Selgerne er vår ryggrad.

tilpasse løsningene etter hvordan forhold-

De har tre verktøy; bilen,

ene er på det enkelte stedet. Det har vært

PCen og smarttelefonen.

krevende, men vi har kommet i mål, forteller

Würth Norge AS ble etablert som handelsbedrift i 1973. Omsetning første driftsår på ca. 940.000,kroner. Virksomheten har siden hatt en god vekst og omsatte i 2011 for 1,2 milliard. Hovedkontoret er lokalisert i et moderne kontor- og lagerbygg på Holum Skog, like nord for Oslo. Selskapet innviet i 2003 et eget galleri tilknyttet hovedkontoret - Galleri Würth. Galleriet skal fungere som en kulturell møteplass til glede for selskapets kunder, ansatte og et kunstinteressert publikum. Selskapet har også et sosialt engasjement, og støtter blant annet gjennom Würthfondet en rekke ulike aktiviteter blant annet innen lokal idrett. Würth Norge er også sponsor av Special Olympics.

15

er fornøyd etter ett år med

OM WÜRTH


phonero kundemagasin #6

OVER 20.000 BRUKERE

PHONERO BEDRIFTSNETT

16

Phonero Bedriftsnett har nå mer en 20.000 brukere, og over 30 millioner innkommende ringeminutter. Og hver måned er det 100 nye bedrifter som velger å ta i bruk vår komplette telefoniløsning.

– De trenger ikke en gang å ha et betjent

nettopp IP-telefoni et godt alternativ. Ikke

sentralbord. I Phonero Bedriftsnett kan man

bare reduserer bedriften kostnadene ved å

enkelt sette opp ringesløyfer som gjør at

kaste ut hussentralen. De kan også bruke

innkommende samtaler til bedriften besvares

IP-telefoni som fast bordtelefon, via PC og

direkte av brukerne. I prinsippet betyr det

MAC eller ved å ta i bruk den innebygde IP-

at de ansatte kan sitte hvor som helst, og

telefonen i vår mobile app, sier Berthelsen.

allikevel betjene bedriftens sentralbord. Oppskriften på suksess Skalerbar løsning

Så hva er hemmeligheten bak Phonero

Phonero Bedriftsnett fungerer like godt for

Bedriftsnett, som gjør at flere og flere

bedrifter med fem ansatte og ett kontor, som

bedrifter velger å ta i bruk løsningen?

for bedrifter med hundrevis av ansatte fordelt

- Vi har laget en løsning med komplett

Det webbaserte sentralbordet inneholder

på kontorer rundt i hele landet. Ikke minst

funksjonalitet, som både er enkel å ta i

alt av funksjonalitet, og har et moderne og

kan løsningen leveres fra det helt enkle til

bruk og kan tilpasses hver enkelt bedrifts

intuitivt brukergrensesnitt. I tillegg inne-

mer avansert håndtering av innkommende

behov. Det webbaserte sentralbordet har

holder løsningen et personlig sentralbord for

samtaler, med kø- og tastevalg, lydmeldinger,

en brukervennlig arbeidsflate, og løsningen

PC og Mac, og egen sentralbordfunksjonalitet

åpningstider, prioritet og integrasjon mot

har støtte for både mobil- og IP-telefoni. I

er innebygget i den mobile appen.

e-post og kalender.

tillegg får alle brukerne gratis tilgang til vår

- Kundene våre trenger ikke lenger å

Mobil og IP

de fleste sentralbordfunksjonene. Ikke

ta i bruk dyre hussentraler for å få en

Kundene kan velge en mobilbasert løsning,

minst får bedriftene som velger Phonero

fullverdig telefoniløsning for bedriften,

eller kombinere det med IP-telefoni.

Bedriftsnett vesentlig lavere kostnader

sier Thore Berthelsen, administrerende

– Vi opplever at mange bedrifter ikke ønsker

ved å kaste ut den tradisjonelle

direktør i Phonero.

å kvitte seg helt med fasttelefonen, og da er

hussentralen, avslutter Berthelsen.

mobile app, som blant annet inneholder


phonero kundemagasin #6

KNALLSUKSESS FOR FASTPRIS HELE BEDRIFTEN For ett år siden lanserte Phonero det nye tilbudet Fastpris Hele Bedriften. Suksessen har ikke latt vente på seg. Over halvparten av alle nye bedriftskunder velger nå fastpris på både mobiltrafikk og databruk. Fastpris Hele Bedriften er et tilbud hvor

mange allerede har valgt å gå over til denne

og lavere kostnader for våre bedriftskunder,

alle brukerne går inn på samme prisplan.

prisplanen.

og tilbyr derfor også markedets beste

Kundene kan i dag velge mellom Fastpris

fastpriser, sier administrerende direktør i

500, Fastpris 1500 og Fastpris 3000, og

Datapakke Hele Bedriften

nivåene indikerer hvor mange ringeminutter

Som en tilleggstjeneste tilbyr Phonero

og SMS som er inkludert hver måned. For

også fastpris på mobil databruk.

Velger en bedrift for eksempel prisplanen

de fleste bedrifter vil det medføre reduserte

Tjenesten er ideell for de som ønsker den

Fastpris 500, med datapakken på 1 GB, har

telefonutgifter, og ikke minst forutsigbare

forutsigbarheten som ligger i å også ha en

hver enkelt ansatt 500 ringeminutter, 500

kostnader.

månedlig fastpris på mobil datatrafikk for

SMS og 1 GB datatrafikk inkludert. Og det

Phonero, Thore Berthelsen.

til en fast kostnad på kun kr 198,- eks. mva.

enkelt; bedriften velger én datapakke for

per måned.

I bedriftsmarkedet ringer i snitt hver bruker

alle ansatte, som inkluderer 1 GB, 3 GB eller

– Fastpris Hele Bedriften har vært en

300 minutter hver måned. Det betyr at

10 GB i måneden. I tillegg kan det bestilles

knallsuksess helt siden lanseringen i

mange bedrifter vil få dekket sitt behov

ekstra datakort for iPad og PC-brukere.

fjor, og mer enn halvparten av våre nye

selv med den minste fastprispakken. Og

bedriftskunder velger nå fastpris på både

med en pris helt ned til kr 149,- eks. mva.

Markedets beste priser

per måned, er det ikke overraskende at

- Vi ønsker å bidra til bedre forutsigbarhet

mobil og databruk, avslutter Berthelsen.

17

hele bedriften. Her har vi også gjort det Dekker de fleste behov


phonero kundemagasin #6

SKAL KONKURRERE OM UTENLANDSPASSASJERENE:

FLYNONSTOP 18

En guttedrøm er i ferd med å gå i oppfyllelse for Espen Hennig-Olsen. Etter grundige undersøkelser, risikokalkyler og vurderinger er flyeventyret, FlyNonstop, nå en realitet. Om kun få måneder starter flyvningene fra Kristiansand til åtte europeiske storbyer. Espen har bokstavelig talt vokst opp i

Nonstop til åtte storbyer

prisstruktur. For Espen Hennig-Olsen har

familiens iskremfabrikk, og jobbet som

Det første flyet tar av fra Kjevik i april

det også vært viktig å kunne tilby det lille

marketingdirektør i Hennig-Olsen Is helt til

2013, og vil ha daglige avganger til åtte

ekstra. Derfor er hvert enkelt sete utstyrt

han solgte seg ut av bedriften i fjor høst.

ulike destinasjoner i Europa. Blant annet

med en iPad, med filmer, musikk, spill og

Da var allerede planen om et eget flyselskap

fem ukentlige flyvninger til London.

aviser som fritt kan brukes under flyreisen.

godt i gang. Og navnet FlyNonstop, har

FlyNonstop blir forresten også det eneste

Han har også engasjert Trond Moi til å

i følge gründeren ingenting med verken

norske selskapet som lander på London

komponere de lekreste småretter inspirert

iskrem eller sjokolade å gjøre.

City Airport. Flyplassen som bokstavelig

av hver av de åtte destinasjonene. Det er

– Nei, på mange måter ligger hele

talt ligger midt i byen. I tillegg til London,

også sørget for at flyet, som er av typen

forretningsidéen vår i navnet. Vi skal fly

blir det flyvninger til Barcelona, Berlin,

Embraer 190, har meget romslig beinplass.

deg fra der du bor, til dit du skal – uten

Dubrovnik, Nice, Palma, Paris og Parma. Satser på bedriftsmarkedet

tidkrevende flybytter og mellomlandinger. Og folk fra Sørlandet slipper å reise til

Det lille ekstra

I tillegg til ferie- og fritidsreiser, satser

Gardermoen eller Torp for å få seg en

FlyNonstop ønsker å skille seg ut gjennom

FlyNonstop på bedriftsmarkedet.

helgetur til en spennende storby i Europa.

kostnadseffektiv drift og en enkel

-Vi har daglig møter med bedrifter på


phonero kundemagasin #6

KONTROLL PÅ KONTINENTET Espen Hennig-Olsen

VI TRENGTE EN LEVERANDØR SOM HAR SKALERBARE LØSNINGER MED HØY OPPETID Sørlandet, og har blitt tatt utrolig godt

Mobilbruk i utlandet kan fortsatt være en kostbar affære. Med Mobil IP, den innebygde IP-telefonen i Phonero Mobil App, får både du og bedriften bedre kontroll og kan redusere roamingkostnadene med inntil 90%. Er det trådløst nettverk der du befinner

gjør at du fra februar 2013 også kan

deg, kan du enkelt ringe kostnadsfritt ved

motta samtaler via den innebygde

hjelp av Mobil IP i Phonero Mobil App.

IP-telefonen. På den måten unngår du

Og siden du ringer via internett, slipper

roamingkostnader på innkommende

du også å oppleve dårlig, eller manglende,

samtaler når du oppholder deg i utlandet.

mobildekning.

Det er enkelt å aktivere og deaktivere tjenesten, direkte i Phonero Mobil App.

Like enkelt som mobil Mobil IP fungerer på akkurat samme måte

Forbrukskontroll

som mobilen, og du kan ringe nummere i

I Phonero Mobil App har du også full

både adresseboka og i bedriftskatalogen.

kontroll over eget forbruk. Her har du

I tillegg kan du benytte ditt eget mobil-

enkel tilgang til spesifisert informasjon

nummer som visningsnummer.

om påløpte kostnader hittil i måneden,

imot. Vi merker at det er behov for

både i inn- og utland. Det gir både deg

skreddersydde turer for bedrifter som

Motta samtaler uten roamingkostnader

og bedriften bedre oversikt og mer

ønsker å gi sine ansatte en opplevelse

En ny tjeneste i Phonero Mobil App

forutsigbare kostnader.

utenom det vanlige, sier den stolte eieren, som skynder seg å legge til at de også tilbyr årskort, sesongkort og klippekort til bedrifter. Phonero var et naturlig valg - For oss er det helt avgjørende å ha solide samarbeidspartnere, også innen telefoni. Vi trenger en leverandør som har skalerbare løsninger med høy oppetid. kompetente medarbeidere tilgjengelig for oss, når vi trenger det. Når vi fant en nasjonal aktør, med hovedkontor her i Kristiansand, som kunne levere det vi trengte, var Phonero et naturlig valg, avslutter Hennig-Olsen.

19

I tillegg er det viktig at det alltid er


phonero kundemagasin #6

www.phonero.no Telefon 04044

Phoneronytt #6  

Phoneros kundemagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you