Page 1

gevelontwerp

GEMEENTEHUIS WESTLAND Bachelor 4 ontwerpproject ‘een klein openbaar gebouw’

REFLECTIE// Reflectie Voor het ontwerpen van de gevels heb ik deze in twee verschillende typen ingedeeld, namelijk de glasgevels en de betongevels. Deze gevels heb ik vervolgens conceptueel geanalyseerd en er ambities voor geformuleerd. Hierna heb ik deze ambities door onderzoek naar materialen, gevelsystemen en referenties omgezet in een definitief ontwerp voor de gevels van ons gebouw, in dit boek wordt dit proces gepresenteerd. Betongevels De centrale hal van ons gemeente huis steekt als een bijna kubusvormig volume in onze dakpark, hierom wilde ik de gevels van de hal zo vormgeven dat de hal een sculpturaal karakter krijgt, alsof het een beeld is dat in het park staat, als een kunstwerk. Dit om het park in haar wezen te versterken. Vervolgens heb ik mezelf de vraag gesteld: wanneer heeft een gebouw een sculpturaal karakter? Het antwoord is dat een gebouw met name een sculpturaal karakter heeft als het een als de uitstraling monoliet is. Dus dat het uit één materiaal opgebouwd lijkt te zijn. Dit zou lastig zijn omdat er natuurlijk wel lichtinval in de hal moet zijn, buiten de lichtinval die binnenkomt door het dakraam. Hierdoor ben ik referenties gaan zoeken voor een gevel met een geperforeerde, metaalplaten gevel ervoor, waardoor de gevel één geheel lijkt te zijn, maar toch ook transparant is. Met dit soort systemen bleek ik echter niet het beeld te bereiken dat ik wilde bereiken, voornamelijk doordat het in de detaillering (aansluiting op grasdak/hoekaansluiting/aansluiting op entreepartijen) aan zijn monoliete karakter zou inboeten. Na nog meer referenties te hebben gezocht over geperforeerde gevels bleek het een veel beter beeld te geven wanneer de gevels van een steenachtig materiaal werden opgebouwd waarin perforaties werden gemaakt. Hierdoor zou de gevel van binnenuit ook een monoliete uitstraling hebben. Hierna heb ik besloten de hal met betonplaten te bekleden, hiervoor is een goed systeem gevonden van het bedrijf Microbeton dat lichtgewicht betongevels produceert tot een dikte van 15mm. Hierin is het mogelijk elk gewenste reliëf aan te brengen, wat weer erg leuk was om de letters "gemeentehuis" in de gevel te zetten. Glasgevels Voor de glasgevels is uitgegaan van het algemene concept van de bouwvorm van ons ontwerp, namelijk het optillen van de twee hoekpunten om een oplopend park te creëren. De verticaliteit die dit uitstraalt, wilde ik benadrukken door de vormgeving van de verticale stijlen in de glasgevel. Deze lijken de vorm te hebben van pijlen die het dakpark omhoog duwen in de gevels, daarnaast is om een mooie afsluiting van het dakpark aan de rand hiervan te bewerkstelligen door Stefan Bogaard (interieur) een onderzoek gedaan naar de dakrandoplossing van het Ezelsoorpaviljoen op het Museumplein in Amsterdam gedaan. Deze oplossing door het toepassen van een betonnen gootelement bleek perfect te zijn voor toepassing in ons ontwerp en na wat aanpassingen is het op een correcte manier geïntegreerd in de detaillering van de dakrand. De raamstijlen zorgen door reflectie van het licht ervoor dat de gevel van binnenuit een heel licht karakter krijgt.

Paul Van den Hof 1392824 ONTWERP

Gemeentehuis Westland OPDRACHTGEVER

Gemeente Westland TEKENINGSTATUS

LOCATIE

Verdilaan, Naaldwijk DATUM

Definitief Ontwerp ONDERDEEL

Reflectie//

GEVELDESKUNDIGE

Groep 12.1 // Andrea Claassen / Bart Macquoy / Stefan Bogaard / Paul Van den Hof

//

Docent Rocco Reukema

30-06-2009

Paul Van den Hof 1392824

BLADNUMMER

0/4


gevelontwerp

GEMEENTEHUIS WESTLAND

ONDERZOEK

Bachelor 4 ontwerpproject ‘een klein openbaar gebouw’

VOORLOPIG ONTWERP//

ACTIEPUNTEN

4

3

2

1

1 plein/tribune 2 park 3 lichtinval 4 dakrand

Route De route door het park loopt over de diagonaal van het plangebied. Maar we willen de mensen juist door het hele park laten lopen zodat elke zone van het park optimaal gebruikt zal worden. Hierbij moet wel erop worden gelet dat er nog steeds een snellere route door het park is dan eromheen.

HAL GEVELS

Om een homoliet, sculpturaal karakter, welk tevens veel licht binnen laat in de hal, zou een glazen hal gemaakt kunnen worden waar een stolp van geperforeerde staalplaten overheen wordt geplaatst, waardoor de gevel (ondanks zijn transparantie) ervoor zorgt dat het blok een object in het landschap en niet zo zeer een gebouw. Hieronder wat referentie beelden van dergelijke systemen.

1 plein/tribune Na onderzoek door Andrea Claassen naar de vorm van het plein voor de centrale hal van het gemeentehuis, was de conclusie de hiernaast met geel aangegeven vorm. Hoe dient de tribune hiernaast georienteerd te worden, zonder afbreuk te doen aan de totale architectuur van het gebouw?

Een nadeel van dit soort systemen met ronde perforaties, is dat de perforaties niet te combineren zijn met het strakke, rechtlijnige stramien van het ophangsysteem.

GEVELONDERZOEK//2 TYPEN

- zeer veel ruimte verlies - onrustig gevelbeeld - geen opgetilde hoek meer

geveltype 2

+ geen significant ruimteverlies + tribune op plein gericht + opgetilde hoek is weer terug Verdilaangevel

Stokdijkkadegevel

Andere vorm van perforaties Is een andere vorm van de perforaties beter? Past dit bij het streefbeeld? De hoekigheid van de andere perforaties sluit dan misschien wel beter aan bij het stramien van het ophangsysteem, het sluit niet aan bij het vriendelijke uitnodigende karakter dat we nastreven in ons ontwerp voor het gemeentehuis.l

geveltype 1

- ruimte verlies + tribune meer op plein gericht - geen opgetilde hoek meer

In de detaillering worden dit soort systemen erg ingewikkeld en dit is niet bevorderlijk voor het monoliete karakter van het gebouw.

De ronde perforaties sluiten goed aan bij de ronde vorm van de patio’s en bij de invulling van de hal. Een beeldhouwwerk Wanneer heeft een gebouw een sculpturaal karakter? Referentie

geveltype 1 Dit geveltype is de bekleding van de centrale hal van het gemeentehuis. Dit is het entreevolume aan het plein en vanuit het park gezien werkt het volume als een sculptuur in het groen, waardoor het park in haar wezen wordt versterkt.

Opschonen bouwvorm Hal tegen route aanschuiven +volume +betere uitlijning

Hal verdraaien +knik weg uit grasdak

Hal over route verschuiven +tribune minder breed

NIEUWE BOUWVORM

Hoe kan met de gevelbekleding het gewenste beeld van een sculptuur in een park en een statig entree gebouw aan het plein worden gerealiseerd? Historisch Museum // Ningbo China

Ambities - Sculpturaal karakter: > De hal als een monoliet blok - Voldoende transparantie: > Perforaties maken

Nieuwe bouwvorm in omgeving

Zonnestudie

Goed bezond gebied >verblijfsruimte Slecht bezond gebied >verkeersruimte

Herzog en de Meuron

geveltype 2 Binnen dit geveltype zijn twee verschillende soorten te onderscheiden, namelijk de kopgevels en de langsgevels. De gevels zijn van zeer groot belang voor daglicht toetreding en voor de uitstraling van een transparant karakter. Het concept voor deze gevels komt overeen met het algehele concept van het totale gebouw: De hoekpunten worden opgetild en hierdoor ontstaan de transparante schillen die de gevels vormen. Ambities - Verticaliteit uitstralen: > Verticale stijlen toepassen in de gevel - Gevel van binnen lichte uitstraling: > Reflectie op witte gevelstijlen - Transparant, men moet naar binnen kunnen kijken.

GLAS GEVELS Santiago Calatrava EINDRESULTAAT TRIBUN

2 park

ONTWERP

Gemeentehuis Westland

Het park is waarschijnlijk wel het belangrijkste uitgangspunt in ons ontwerp, we willen dat het een zeer bruikbaar park wordt. OPDRACHTGEVER

We hebben voor de VO-presentatie een overzicht van allerlei activiteiten gemaakt voor in het park. Hiernaast staan een aantal sfeerbeelden van het gebruik van het park.

Gemeente Westland TEKENINGSTATUS

Hoe moeten we het park vormgeven zodat deze activiteiten ook werkelijk de ruimte en stimulance krijgen om ze te laten plaatsvinden?

LOCATIE

Verdilaan, Naaldwijk DATUM

Definitief Ontwerp ONDERDEEL

Onderzoek // ambities/schema’s/referenties/conclusies

GEVELDESKUNDIGE

Groep 12.1 // Andrea Claassen / Bart Macquoy / Stefan Bogaard / Paul Van den Hof

//

Docent Rocco Reukema

30-06-2009

Paul Van den Hof 1392824

BLADNUMMER

1/4


gevelontwerp

GEMEENTEHUIS WESTLAND

REFERENTIE

Bachelor 4 ontwerpproject ‘een klein openbaar gebouw’

AANZICHTEN

GEVELAANZICHTEN // BETONGEVEL 3 4

2 1 Casa Cirerers // Juan Domingo Santos

1

VOORGEVEL

2

3

PARKGEVEL

ACHTERGEVEL

4

TRIBUNEGEVEL

A

SCHAAL 1:200

GEVELAANZICHTEN// GLASGEVEL VERDILAANGEVEL

ZUIDKOPGEVEL

B

NOORDKOPGEVEL ONTWERP

Gemeentehuis Westland OPDRACHTGEVER

LOCATIE

Gemeente Westland TEKENINGSTATUS

Verdilaan, Naaldwijk DATUM

Definitief Ontwerp ONDERDEEL

Aanzichten // betongevels/glasgevels/impressies

SCHAAL 1:200 GEVELDESKUNDIGE

Groep 12.1 // Andrea Claassen / Bart Macquoy / Stefan Bogaard / Paul Van den Hof

//

Docent Rocco Reukema

30-06-2009

Paul Van den Hof 1392824

BLADNUMMER

2/4


gevelontwerp

GEMEENTEHUIS WESTLAND

GEVELTYPE 1

Bachelor 4 ontwerpproject ‘een klein openbaar gebouw’

EXTERIEUR IMPRESSIE

GEVELFRAGMENT A // BETONGEVEL

VERTICALE DETAILS

1

AANZICHT

aluminium afdekprofiel waterdichte laag polystyreen dakisolatie 100mm

A

Microbeton gevelplaat 80mm Rockwool 240/50mm

DOORSNEDE A-A

2

1

RUIMTEVAKWERK

2

3 INTERIEUR IMPRESSIE

aluminium kozijn spuitbeton

SCHAAL 1:10

B

HORIZONTAAL DETAIL

B

4 3 houten kozijn stalen afdekcilinder spuitbeton

DOORSNEDE B-B

A

PEIL

REFERENTIE

4 ONTWERP

Gemeentehuis Westland OPDRACHTGEVER

Gemeente Westland TEKENINGSTATUS

LOCATIE

Verdilaan, Naaldwijk DATUM

Definitief Ontwerp

30-06-2009

ONDERDEEL

SCHAAL 1:50

Geveltype 1 // gevelfragment/details/impressies/referentie

SCHAAL 1:5

GEVELDESKUNDIGE Chiesa di San Paolo //Massimiliano & Doriana Fuksas

Groep 12.1 // Andrea Claassen / Bart Macquoy / Stefan Bogaard / Paul Van den Hof

//

Docent Rocco Reukema

Paul Van den Hof 1392824

BLADNUMMER

3/4


gevelontwerp

GEMEENTEHUIS WESTLAND

GEVELTYPE 2

Bachelor 4 ontwerpproject ‘een klein openbaar gebouw’

GEVELFRAGMENT B // GLASGEVEL AANZICHT

VERTICALE DETAILS

DOORSNEDE C-C

5

C

5

Aluminium zonwering 90º gekromde glasplaat Aluminium raamstijl

REFERENTIE

Optigroen hellend grasdakpakket Isolatie 150mm BubbleDeck BD450 450mm Isokorf koudebrug onderbreking Prefab betonnen goot element

Brandweerkazerne Den Helder // VenhoevenCS Architecten

6

EXTERIEUR IMPRESSIE

6

7 Aluminium afdekplaat Souterrainwand beton 400mm Afwerklaag stucwerk 15mm

SCHAAL 1:10

D

D

INTERIEUR IMPRESSIE

HORIZONTAAL DETAIL

7

8

PEIL

DOORSNEDE D-D

C

Warmgevormd rechthoekig buisprofiel 200mm x 300mm Aluminium afdekstijl

ONTWERP

Gemeentehuis Westland

8

OPDRACHTGEVER

Gemeente Westland TEKENINGSTATUS

LOCATIE

Verdilaan, Naaldwijk DATUM

Definitief Ontwerp

30-06-2009

ONDERDEEL

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:5

Geveltype 2 // gevelfragment/details/impressies/referentie

GEVELDESKUNDIGE

Groep 12.1 // Andrea Claassen / Bart Macquoy / Stefan Bogaard / Paul Van den Hof

//

Docent Rocco Reukema

Paul Van den Hof 1392824

BLADNUMMER

4/4

test  

testhttp://phmvandenhof.files.wordpress.com/2009/11/bk4000_a3boek.pdf

test  

testhttp://phmvandenhof.files.wordpress.com/2009/11/bk4000_a3boek.pdf

Advertisement