Page 1

Til læger i almen praksis

En udvikling der kræver nytænkning Andelen af ældre vokser, vi lever længere og samtidig bliver der færre praktiserende læger. Alt sammen noget der medfører et øget pres på almen praksis og følgelig også en forringet service overfor borgerne.Sundhedsprofessionelt personale kan være en løsning på denne udfordring. Ved at strukturere og delegere opgaverne kan det sundhedsprofessionelle personale indtage en central rolle og løse opgaver som • selvstændige konsultationer for f.eks. kronisk syge • forløb indenfor sundhedsfremme og forebyggelse • akutte patienter • telefonkonsultation og visitation

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Sundhedsprofessionelt personale – nye roller i almen praksis

Til læger i almen praksis

Nye diplom moduler

Det kloge og givtige parløb


Modulerne fokuserer på hhv. • Kroniske patienter; dvs. patienter med diabetes, KOL og hjerteinsufficiens (10 ECTS) • Akutte patienter; dvs. akut syge patienter og pårørende, patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom, telefonkonsultation og visitation, praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser (5 ECTS) • Forebyggende arbejde blandt børn og gravide; dvs. sundhedsfremmende indsats i almen praksis, børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn, svangerskabskontrol og livsstil, seksualhygiejne og prævention (5 ECTS)

Fordele for alle

At lægen og det sundhedsprofessionelle personale tilsammen får tid til flere patienter, er med til at sikre en fornuftig økonomi i klinikken. Sundhedsprofessionelt personale vil selvsagt være interesseret i at arbejde i en praksis, hvor videreuddannelse er en naturlig del af ansættelsesforholdet. Det vil tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle– ligesom det udfordrende og selvstændige arbejde vil være stærkt motiverende. Endelig vil lægen i højere grad være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle qua tilbuddet om videreuddannelse.

Modulerne UCN og Metropol har udviklet de tre diplom valgmoduler rettet mod sundhedsprofessionelle eller ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at arbejde indenfor feltet. Modulerne er en del af diplomuddannelsen, der udbydes af de Sundhedsfaglige diplomuddannelser Den består at obligatoriske moduler, valgmoduler samt afgangsprojekt Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation.

Varighed og optagelse Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller 18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Optagelseskrav er en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel.

Til læger i almen praksis

Til læger i almen praksis

Fordelene ved denne rollefordeling er mange. Som læge får du mulighed for at fokusere på de opgaver hvor den lægelige ekspertise er nødvendig og ikke kan erstattes af andre faggrupper.


Modulerne fokuserer på hhv. • Kroniske patienter; dvs. patienter med diabetes, KOL og hjerteinsufficiens (10 ECTS) • Akutte patienter; dvs. akut syge patienter og pårørende, patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom, telefonkonsultation og visitation, praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser (5 ECTS) • Forebyggende arbejde blandt børn og gravide; dvs. sundhedsfremmende indsats i almen praksis, børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn, svangerskabskontrol og livsstil, seksualhygiejne og prævention (5 ECTS)

Fordele for alle

At lægen og det sundhedsprofessionelle personale tilsammen får tid til flere patienter, er med til at sikre en fornuftig økonomi i klinikken. Sundhedsprofessionelt personale vil selvsagt være interesseret i at arbejde i en praksis, hvor videreuddannelse er en naturlig del af ansættelsesforholdet. Det vil tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle– ligesom det udfordrende og selvstændige arbejde vil være stærkt motiverende. Endelig vil lægen i højere grad være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle qua tilbuddet om videreuddannelse.

Modulerne UCN og Metropol har udviklet de tre diplom valgmoduler rettet mod sundhedsprofessionelle eller ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at arbejde indenfor feltet. Modulerne er en del af diplomuddannelsen, der udbydes af de Sundhedsfaglige diplomuddannelser Den består at obligatoriske moduler, valgmoduler samt afgangsprojekt Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation.

Varighed og optagelse Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller 18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Optagelseskrav er en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel.

Til læger i almen praksis

Til læger i almen praksis

Fordelene ved denne rollefordeling er mange. Som læge får du mulighed for at fokusere på de opgaver hvor den lægelige ekspertise er nødvendig og ikke kan erstattes af andre faggrupper.


Modulerne fokuserer på hhv. • Kroniske patienter; dvs. patienter med diabetes, KOL og hjerteinsufficiens (10 ECTS) • Akutte patienter; dvs. akut syge patienter og pårørende, patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom, telefonkonsultation og visitation, praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser (5 ECTS) • Forebyggende arbejde blandt børn og gravide; dvs. sundhedsfremmende indsats i almen praksis, børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn, svangerskabskontrol og livsstil, seksualhygiejne og prævention (5 ECTS)

Fordele for alle

At lægen og det sundhedsprofessionelle personale tilsammen får tid til flere patienter, er med til at sikre en fornuftig økonomi i klinikken. Sundhedsprofessionelt personale vil selvsagt være interesseret i at arbejde i en praksis, hvor videreuddannelse er en naturlig del af ansættelsesforholdet. Det vil tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle– ligesom det udfordrende og selvstændige arbejde vil være stærkt motiverende. Endelig vil lægen i højere grad være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede sundhedsprofessionelle qua tilbuddet om videreuddannelse.

Modulerne UCN og Metropol har udviklet de tre diplom valgmoduler rettet mod sundhedsprofessionelle eller ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at arbejde indenfor feltet. Modulerne er en del af diplomuddannelsen, der udbydes af de Sundhedsfaglige diplomuddannelser Den består at obligatoriske moduler, valgmoduler samt afgangsprojekt Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation.

Varighed og optagelse Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller 18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Optagelseskrav er en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel.

Til læger i almen praksis

Til læger i almen praksis

Fordelene ved denne rollefordeling er mange. Som læge får du mulighed for at fokusere på de opgaver hvor den lægelige ekspertise er nødvendig og ikke kan erstattes af andre faggrupper.


Til læger i almen praksis

En udvikling der kræver nytænkning Andelen af ældre vokser, vi lever længere og samtidig bliver der færre praktiserende læger. Alt sammen noget der medfører et øget pres på almen praksis og følgelig også en forringet service overfor borgerne.Sundhedsprofessionelt personale kan være en løsning på denne udfordring. Ved at strukturere og delegere opgaverne kan det sundhedsprofessionelle personale indtage en central rolle og løse opgaver som • selvstændige konsultationer for f.eks. kronisk syge • forløb indenfor sundhedsfremme og forebyggelse • akutte patienter • telefonkonsultation og visitation

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Sundhedsprofessionelt personale – nye roller i almen praksis

Til læger i almen praksis

Nye diplom moduler

Det kloge og givtige parløb


Til læger i almen praksis

En udvikling der kræver nytænkning Andelen af ældre vokser, vi lever længere og samtidig bliver der færre praktiserende læger. Alt sammen noget der medfører et øget pres på almen praksis og følgelig også en forringet service overfor borgerne.Sundhedsprofessionelt personale kan være en løsning på denne udfordring. Ved at strukturere og delegere opgaverne kan det sundhedsprofessionelle personale indtage en central rolle og løse opgaver som • selvstændige konsultationer for f.eks. kronisk syge • forløb indenfor sundhedsfremme og forebyggelse • akutte patienter • telefonkonsultation og visitation

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Sundhedsprofessionelt personale – nye roller i almen praksis

Til læger i almen praksis

Nye diplom moduler

Det kloge og givtige parløb

Sundhedsprofessionelt personale  

Nye roller i almen praksis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you