Page 1

6 NIEUWS

DINSDAG 25 MEI 2010 DE MORGEN

DAGEN

VERKIEZINGEN Milquet: ‘Ja voor verantwoordelijke Vlaamse partijen’

Marianne Thyssen mikt op duel met Bart De Wever

● CdH-voorzitster Joëlle Milquet roept de kiezer op om ‘ja’ te zeggen aan de “Vlaamse verantwoordelijke partijen die nog geloven in een gezamenlijk project”. Ze viseert daarmee expliciet de N-VA van Bart De Wever. Die had de lont in het kruitvat gestoken door in een interview in La Libre Belgique te suggereren dat Milquet “gek geworden was” met haar campagne ‘L’union fait la force’. “Een vrouw die gedurende drie jaar huwelijk ‘nee’ zegt en dan komt zeggen dat het huwelijk het geheim van het geluk is.” De visie van de N-VA-kopman getuigt volgens Milquet van “gevaarlijke blindheid”. Dat zei ze in de marge van het Brusselse cdH-congres afgelopen weekend. “De Wever wil de splitsing van het land in de vorm van een leeg confederalisme, de splitsing van de sociale zekerheid, het cobestuur over Brussel en misprijzen voor de Franstaligen. We moesten dan ook ‘neen’ zeggen tegen zijn visie en ‘ja’ aan zij die nog een gezamenlijk project in een hervormd België willen.” (BELGA)

Niet de ambitieuze ‘new deal’ die CD&V aanbiedt voor ‘een werkbare staatsstructuur, een weerbare economie, een gezond budget en een slagvaardige overheid’, legt de strategie van CD&V bloot, wel de verrassende uithaal naar voormalig kartelpartner N-VA. De christen-democraten hopen zichzelf in het brandpunt van de campagne te plaatsen door zich als hét alternatief te presenteren voor uitdager Bart De Wever.

ONDER VRIENDEN Minister-president

DOOR MARJAN JUSTAERT

FOTO BELGA

■ CD&V-kopstukken Yves Leterme, Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy hebben vertrouwen in de verkiezingsafloop.

Kop van Jut Een duidelijke vijand hebben helpt altijd in tijden van verkiezingen. De applausmeter ging diep in het rood bij de sneer van Thyssen naar haar rechtstreekse concurrent

Maar ook de Franstaligen kregen een niet mis te verstane veeg uit de pan, in de eerste plaats van aftredend premier Yves Leterme. “Het volstaat niet achter een tricolore vlag te lopen om het land bijeen te houden. Het is met het land zoals met een hand vol zand: hoe krampachtiger de handgreep, hoe minder men uiteindelijk overhoudt. We staan voor grote uitdagingen, dit is geen tijd voor blokkeringen.” De toespraken van Leterme en Thyssen waren de apotheose van een voormiddag terugblikken op alles wat de regering-

Vlaamse Leeuw Met die opzwepende aanmoediging en op de tonen van de Vlaamse Leeuw werd de eigenlijke campagne op gang geblazen. “Indrukwekkend hoe op een paar weken tijd het hele campagne-apparaat in werking is geschoten. De vrijwilligers zijn klaar alsof ze er al zes maanden op voorbereid waren”, lachte de jonge Peter Van Rompuy (30), die een strijdplaats bekleedt op de Senaatslijst. ‘Oude rot’ Mark Eyskens (77), die bedankte voor een plaats als lijstduwer bij de opvolgers, heeft er vertrouwen in. “Laat ons hopen dat het Marianne-effect ook buiten de partij aanslaat, maar ik denk het wel.”

Vicepremier Ondanks dat bombardement aan Vlaamse ministers zijn de Chinezen nog niet goed vertrouwd met Vlaanderen. Voor premier Yves Leterme (CD&V) werd de halve stad afgezet, Peeters kan op heel wat minder égards rekenen. Voor Leo Delcroix, commissaris-generaal van het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling, ligt de oplossing voor de hand: ministers-presidenten van deelstaten zouden op buitenlandse reizen de titel van federaal vicepremier moeten krijgen. Dat opent meer deuren, meent Delcroix. “Het begrip Belgium heeft in het buitenland nog een toegevoegde waarde.” Het valt te betwijfelen of Peeters blij is om, al is het maar tijdelijk en voor de schijn, van de Vlaamse regering naar de federale regering te verhuizen. Het valt ook te betwijfelen of de Vlaamse nummer één het ziet zitten om te dalen in rang.

Ecolo haalt fors uit naar PS en MR

DOOR TINE PEETERS

■ Eva Brems trapt het seminarie in gang. Collega’s en studenten zijn ervan overtuigd dat ze een politieke en academische carrière kan combineren: ‘Ze kan per dag gewoon meer werk verzetten dan een gemiddelde mens.’

Vroeg in de ochtend buigen twintig studaxen zich stil over hun teksten in een kale zaal van een vroeger jezuïetencollege, omgeturnd tot de rechtenfaculteit van de Gentse Universiteit. Ze komen uit Vilnius, Leiden of Londen en hebben er meestal geen flauw benul van dat Eva Brems, de organisatrice van hun seminarie, in een ander leven de lijsttrekker is bij de verkiezingen van 13 juni. “Haar politieke carrière is nog niet tot in Nederland doorgedrongen,” lacht Janneke Gerards, haar Nederlandse evenknie. Brems wil haar twee werelden, de politieke en academische, graag gescheiden houden. Haar buitenlandse collega’s horen pas vandaag dat ze een zetel in het Belgische parlement ambieert, zij zal het niet aan hun neus hangen. “Wekenlang hebben we overlegd over dit seminarie,” zegt Gerards. “Op geen enkel moment heeft ze er iets over gelost. Maar ik ken haar als een duizendpoot, dus het verbaast me niets.” Haar naaste medewerkers bracht Brems op de hoogte met een mail, op de dag dat het nieuws over haar kandidatuur eveneens de buitenwereld bereikte. Een brief waarin ze beloofde om evenveel tijd aan haar medewerkers en doctoraalstudenten te spenderen als voorheen. Niemand die daar ook maar een seconde aan twijfelt. “Ze zal ons

niet in de steek laten,” zegt doctoranda Alexandra Timmer. Brems kan naast deze Nederlandse nog vier jonge doctoraalstudenten uit Nederland, Paraguay, België en Litouwen laten doordenken over mensenrechten omdat ze vorig jaar een prestigieus project (en veel geld) binnenhaalde uit een EVA BREMS:

De fun van dit soort dagen is net dat je aan het einde een totaal ander standpunt hebt dan in het begin. Die vertwijfeling, daar doe je het voor Europees fonds. De onderzoeksgroep startte in november, over vier jaar moeten er vijf doctoraten klaar liggen. Dat Brems zich bovenop dat project aan de politiek wil wagen, zorgde in de universiteitsmiddens voor kapstokwenkbrauwen en, minder leuk, voor zure oprispingen. Brems’ promotor Paul Lemmens gaat regelrecht in tegen alle giftige opmerkingen over zijn pupil. “Ze gaat dat goed doen,” geeft hij haar een schouder-

Open Vld tekent ‘definitieve staatshervorming’ uit ●

“De oude industriële fabriek België werkt niet langer”, stelt Open Vld vast. “Het is tijd voor drie frisse en samenwerkende KMO’s: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.” Om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen, moet het zwaartepunt voor de Vlaamse liberalen verhuizen van de federale overheid naar de deelstaten. Een confederaal model als eindstation en niét als tussenhalte naar separatisme, herhaalde De Croo gisteren tot in den treure op de voorstelling van de liberale staatshervormingsplannen. Zonder de partijnaam te noemen, verwijst hij duidelijk naar de N-VA. Open Vld stapt niet alleen pas in een regering als er een akkoord is over de contouren van de staatshervorming, de partij wil ook een akkoord met de deelstaten over welk deel zij voor hun rekening nemen van de besparingen die nodig zijn om in 2015 een federale begroting in evenwicht voor te leg-

gen. De gewesten en gemeenschappen moeten ook mee afbetalen aan de historische overheidsschuld. Begrotingsminister Guy Vanhengel deed het voorbije jaar al verschillende oproepen in die richting, maar de Vlaamse en Waalse regering waren niet onder de indruk. Naast de staatshervorming kan ook dat deel van het liberale verkiezingsprogramma dus nog voor flink wat onenigheid zorgen.

plannen federaal georganiseerd. De werkloosheidsuitkeringen worden een gedeelde verantwoordelijkheid. Wie zonder werk valt, krijgt twee jaar lang een federale uitkering. Na die twee jaar gaat Open Vld ervan uit dat de werkloosheid structureel is en valt de werkzoekende onder de deelstaten. Die kunnen zelf bepalen hoe ze de uitkeringen invullen, en gebruiken als middel om de werklozen op hun grondgebied te activeren.

klopje. “Ik zie geen enkel obstakel.” In elk gesprek komt het terug: Brems’ onuitputtelijke energie, gekoppeld aan een pretentieloos intellect. “She’s the best,” pocht Maris Burbergs. “Ze behoudt de hiërarchie tussen de doctorandus en de professor door haar intelligentie en niet door haar pose of arrogantie. Haar status krijgt ze door haar kennis en karakter. Alleen de allerslimsten durven dat. Kunnen dat.” Elders op de universiteit vroegen collega’s zich af of het wel een slimme zet was om zich aan te sluiten bij het kleine grut van Groen! “Mooie benoemingen zal ze daar niet aan overhouden,” klinkt het. Het Evateam vindt die sprong de evidentie zelve. “Haar keuze voor de groenen geeft net blijk van haar eerlijkheid en haar engagement,”zegt medewerkster Saïla Ouald-Chaid enthousiast. Brems duwt op vrijdagochtend zelf het seminarie in gang. “Ik hoop dat we vandaag het academische genot zullen proeven om ideeën uit te wisselen en om onze hoofden weer helder te maken”, klinkt het optimistisch. In de komende vijf uur poneren evenveel sprekers een stelling over ‘de nationale beoordelingsmarge’, een fel gecontesteerde maar veel voorkomende term in de arresten van het Europees Hof. Ver van de steekvlam van de dag, van B-HV’s en andere politieke letterwoorden, kammen de twintig deelnemers Europese arresten uit. Er zijn beleefde grapjes over fout uit-

gesproken namen en even beleefde lachjes. Er zijn splijtende meningsverschillen die nooit scherp worden verwoord. Er is vertwijfeling over het nut van hun onderzoek en over het nut van de studiedag zelf, als een vorm van intellectuele spielerei.

Genieten van meningsverschillen Telkens gaan de twistpunten vergezeld van goedkeurende knikjes bij de collega’s, vergenoegd om het hoogstaande niveau van de discussie. Het is een abstract gevecht tussen gelijkgestemden, die allen gekozen hebben voor dezelfde niche. Alles baadt in eenzelfde academische rust. “De fun van dit soort dagen is net dat je aan het einde een totaal ander standpunt hebt dan in het begin. Die vertwijfeling, daar doe je het voor,” glundert Brems. “Dit is echt genieten.” Het parlement is er een kiekenkot tegen. Een braderij. En toch. Ook hier is het niet moeilijk om geknakte ambities en onderhuidse spanningen te detecteren. Ook hier, neen, zeker hier, wordt er uren gedebatteerd over het verschil tussen ‘een beetje marge’ en ‘een bredere marge’. Byzantinisme dat niet zou misstaan aan de onderhandelingstafel in Hertoginnedal over een nieuw regeerakkoord of de splitsing van een kiesarrondissement. Met dat verschil dat de gsm’s in deze universiteitshal niet open liggen en er geen journalisten voor de poort staan te drummen.

: stapel de voordelen op ! 6 airbags

Made in Europe

Ipod en USB aansluiting

DAI ECO-PRE UN

-15% PREMIE IS CUMULEERBAAR MET DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE PREMIES OP VOERTUIGEN DIE HIEROP AANSPRAAK MAKEN !

Alexander De Croo: ‘De oude industriële fabriek België werkt niet langer. Tijd voor drie frisse, samenwerkende KMO’s: Vlaanderen, Wallonië en Brussel’

ESP standaard

De deelstaten kunnen wel gepaaid worden met extra bevoegdheden. Open Vd hoedt zich er wel voor om de federale staat helemaal uit te kleden. Een aantal bevoegdheden blijft federaal: buitenlandse zaken, politie, defensie, justitie ook grotendeels en als er een akkoord kan worden gevonden over een lagere groeinorm ook de financiering van de sociale zekerheid. Ook de pensioenen in de privésector blijven in de liberale

Ander financieringsmodel Bij een confederaal model hoort bij Open Vld ook een ander financieringsmodel. Het confederale tarief in de personenbelasting wordt verlaagd, en dient enkel en alleen om de federale kerntaken te betalen. Op die lagere personenbelasting kunnen de gewesten dan zelf opcentiemen heffen, een beetje naar analogie met de gemeenten. “Dat systeem is de logica zelve”, vindt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne. “We volgen gewoon het principe van de goede huisvader: wat je wil uitgeven, moet je zelf verdienen. In ons plan worden de deelstaten verplicht om in ruil voor meer bevoegdheden meer verantwoordelijkheid op te nemen. Geen dotaties uit de federale schatkist aan de deelstaten meer.” (JV)

RALE PREM DE

-3% BEREKEND OP DE GEFACTUREERDE PRIJS VOOR VOERTUIGEN DIE HIEROP AANSPRAAK MAKEN !

5 jaar totale garantie, zonder kilometerbeperking

Ecolo heeft zijn verkiezingscampagne op gang getrapt met de slogan “een nieuwe, beter verdeelde welvaart”. De Franstalige ecologische partij zegt op één lijn te staan met de Vlaamse collega’s bij Groen!. Vooral de regeringspartijen MR en PS moesten het ontgelden op het verkiezingscongres in Charleroi. Covoorzitter Sarah Turine had bij het jongste tv-debat tussen Didier Reynders en Elio Di Rupo naar eigen zeggen grote moeite om beide voorzitters uit elkaar te houden. “Blauw en rood zijn versmolten tot paars.” De twee partijen hebben volgens Ecolo “onaanvaardbare” wetten gestemd, zoals die over de notionele interestaftrek, die vennootschappen toelaat een fictieve rente af te trekken van hun winst. De Franstalige groenen eisen meer financieel toezicht, een groene economie en een betere verdeling van de welvaart.

Vlaams Belang vindt zichzelf ‘enige betrouwbare partij’ Het Vlaams Belang is de enige Vlaamse partij die te vertrouwen is. Dat was de boodschap op de voorstelling van het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Voor de partij kan over een staatshervorming enkel onderhandeld worden op basis van de vijf resoluties van het Vlaams parlement. B-H-V moet daarbij zonder prijs gesplitst worden. De partij wil de opnieuw ingevoerde financiële steun voor asielzoekers en de snel-Belgwet afschaffen, en de regularisaties stopzetten. Op het vlak van veiligheid wil Vlaams Belang nultolerantie toepassen in probleemwijken. “Tegenstanders verwijten ons dat ons programma een grijsgedraaide plaat is, maar mag ik erop wijzen dat grijsgedraaide platen altijd grote hits zijn”, zei Senaatslijsttrekker Philip Dewinter.

Profiteer nu van de Hyundai Eco-premie van 15%* op elke i30 uit stock ! -15% actie ook geldig op elke i10 & i20 uit stock! Boek nu reeds uw vrijblijvende testrit op www.hyundai.be

5 jaar bijstand in gans Europa

gemiddeld (l/100km): 4,5-6,9

5 sterren op de Euro NCAP CRASH TEST

CO2 (g/km): 115-165

I EC NDA O-BO YU

N

N-VA-prognoses miljarden op. “We nodigen iedereen uit om onze berekeningen na te tellen”, klonk het gisteren bij de parlementsleden Ben Weyts en Jan Jambon, lijsttrekkers in B-H-V en Antwerpen. Het duo counterde gisteren bij de voorstelling van het kiesprogramma ook de aanval van CD&V-voorzitster Marianne Thyssen. In het programma staat weliswaar niet de Vlaamse onafhankelijkheid, maar volgens Jambon is het confederalisme “al een grote stap in die richting.” Zonder de splitsing van het land in te schrijven in het programma schuift de NVA inderdaad al heel fors op in die richting. Zo wil de partij geen rechtstreeks verkozen federale parlementsleden meer. In het NVA-plan kiezen we alleen nog deelstaatparlement, die vaardigen verkozenen af naar een soort van bondsparlement. Het federale niveau mag in het N-VA-programma ook geen enkele belasting meer heffen, het fiscale beleid wordt een autonome bevoegdheid van de deelstaten. Ze spreken met elkaar af hoeveel ze doorstorten naar het federale niveau voor de bevoegdheden die daar nog overblijven. De N-VA wil bijvoorbeeld het leger nog ‘Belgisch’ laten. (JV)

Mogen we eindelijk weten waar de N-VA echt voor staat? Een hervorming of het einde van het land? Separatisme of geen separatisme?

Met een seminarie over mensenrechten, haar alfa en omega, kon de Gentse professor en Leuvense lijsttrekker Eva Brems zich vorige week vrijdag nog eens uitleven in haar vertrouwde habitat. Samen met gelijkgestemde academici doorbomen en haarkloven over juridische begrippen: het ging haar uitstekend af.

IE

● De N-VA wil België voorlopig nog niet splitsen - al blijft dat wel het einddoel - maar houdt niet veel Belgische bevoegdheden meer over. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat gisteren werd voorgesteld. Het confederalisme dat de NVA voorstaat moet volgens eigen berekeningen tegen 2015 een efficiëntiewinst van ruim twintig miljard euro opleveren. Op alle bijkomende inkomsten, uitgaven en bezuinigingen plakte de partij een cijfer. De negatieve effecten zouden tegen 2015 ruim vier miljard euro bedragen. Maar die negatieve effecten zijn peanuts vergeleken met de positie effecten van de verregaande staatshervorming die de N-VA propageert. Door te evolueren naar een confederaal model wil de N-VA binnen vijf jaar voor 22 miljard positieve effecten boeken. De activering van werkzoekenden, moet ruim veertien miljard euro opbrengen doordat er meer belastingen binnenkomen en minder uitkeringen moeten betaald worden. Ook het beperken van de groeinorm in de gezondheidszorg tot twee procent, het stopzetten van bevoegdheidsoverschrijdende uitgaven en het inkrimpen van het overheidsapparaat levert de schatkist in de

MARIANNE THYSSEN:

Leterme wél gedaan heeft. Via het format ‘Aan tafel’, waarbij een pittige presentator Torfs de lijsttrekkers één voor één aan het woord liet, werden de verwezenlijkingen van de CD&V-ministers meermaals in de verf gezet. Van de afslanking van het leger, het akkoord over de hervorming van Justitie, de strijd tegen de fiscale fraude tot de sofadiplomatie van aftredend minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere. Opvallend ontbrekend thema aan de gesprekstafel was B-H-V. Even later garandeerde Leterme echter dat “CD&V niet zal rusten voor B-H-V is opgelost en er een staatshervorming is bereikt.”

Groen! pleit voor de oprichting van een duurzame overheidsbank die spaargelden in alle veiligheid beheert en die met de ingezamelde spaargelden de lokale economie aan goedkope kredieten helpt. De partij legt een plan op de tafel voor de volgende federale regering “om de bankensector zo te hervormen dat een nieuwe bankencrisis zich niet meer kan voordoen”. De prioritaire maatregelen in het groene hervormingsplan zijn: de bankactiviteiten scheiden, de solvabiliteit versterken, de spaarder beschermen, de speculatieve transacties belasten en de boekhoudkundige normen verbeteren. “Wanneer Yves Leterme zegt dat de vorige regering de bankencrisis goed heeft aangepakt, slaat hij de bal volledig mis. De regering heeft wel de banken van het faillissement gered, maar door uitverkoop te houden en tegelijk niets te doen om een herhaling van die bankencrisis te vermijden.”

‘Academische vertwijfeling, dat is genieten voor mij’

E MI

N-VA-programma houdt nog amper bevoegdheden voor België over

kiezer niet in De Wevers mooie praatjes, want het enige wat hij echt wil is de splitsing van België. Al wil hij het nu plots niet meer toegeven.”

Groen! wil overheidsbank

Eva Brems pauzeert kiescampagne met internationaal seminarie over mensenrechten

FE

Goesting troef aan de zonovergoten Brabanthal in Haasrode, waar de CD&V zaterdagochtend verzamelen blies voor haar verkiezingscongres. Kwistig werden affiches uitgedeeld, auto’s beplakt, oranje Tshirts aangetrokken en foto’s genomen aan de zijde van BV en nieuwbakken ‘familielid’ Rik Torfs. Voor op de schoorsteenmantel. Voorzitster Marianne Thyssen gaf tekst en uitleg bij het goedgekeurde verkiezingsprogramma. “Een grondige staatshervorming, een sterke economie, een begroting in evenwicht tegen 2015 en een slagvaardige overheid zijn de vier pijlers van een ‘new deal’ voor een nieuw België, waarin het zwaartepunt bij de deelstaten ligt”, aldus Thyssen. De echte inzet verklapte ze even later in haar speech: de krachtmeting met de voormalige kartelpartner. De N-VA.

Bart De Wever en zijn wit konijn Siegfried Bracke. “Mogen de kiezers nu eindelijk weten waar de N-VA echt voor staat?”, snibde ze. “Een hervorming van het land of het einde van het land? Separatisme of geen separatisme? Volgens Siegfried Bracke is de N-VA niet separatistisch, maar wel vóór een onafhankelijk Vlaanderen. Kunt u nog volgen?” Het dak van de zaal vloog er ei zo na af. Op de broodjeslunch na afloop bleek dat de boodschap aangekomen was: De Wever was er kop van Jut, de N-VA een toonbeeld van huichelarij. Rik Torfs werd uitgebreid gefeliciteerd met zijn “glansrijk weerwerk” in verschillende dubbelinterviews met N-VA’ers als Bart De Wever (in Het Laatste Nieuws) en Siegfried Bracke (in De Morgen). “Het is toch ook waar?” reageerde Torfs laconiek. “Partijen die zich verschuilen achter B-H-V bezondigen zich aan onverantwoordelijkheid en goedkoop populisme. De economische situatie is nog minstens even explosief als in 2008, we mogen die niet laten wachten tot onze communautaire disputen zijn uitgeklaard. Bart De Wever was er niet meer toen de banken gered moesten worden. Wel, hij zal er in de volgende legislatuur ook niet zijn.” “Het zou dramatisch zijn mocht de N-VA ons voorbijsteken en de grootste partij van Vlaanderen worden”, aldus verschillende prominente CD&V’ers. “Hopelijk trapt de

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) bezocht gisteren de Wereldtentoonstelling in Shanghai. Het was daar, niet geheel toevallig, Vlaamse dag in het Belgische paviljoen. Niet dat de Vlaamse regering zo’n Vlaamse dag nodig heeft om naar China af te zakken. Ook viceministerpresident Ingrid Lieten (sp.a) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) brachten al een bezoek aan de wereldtentoonstelling. Nog deze week is cultuurminister Joke Schauvlieghe aan de beurt en ook toerismeminister Geert Bourgeois (N-VA) overweegt nog een trip naar de Expo in Shanghai.

DE BIOTOOP

KIESKORT

FOTO YANN BERTRAND

CD&V hoopt kiezers te verleiden met een ‘new deal’ voor een nieuw België

Nieuwe kandidaten spelen een hoofdrol in de slag om de kiezer. Ambitieus betreden ze het publieke forum. Om ook een glimp van de mens achter de nieuwe politicus op te vangen, portretteert De Morgen hen in hun natuurlijke biotoop. Vandaag: professor Mensenrechten Eva Brems (Groen!).

HY

NOG

H

AFTELLEN NAAR

NIEUWS 7

DE MORGEN DINSDAG 25 MEI 2010

- € 1500 OP VOERTUIGEN BESTEMD VOOR DE SLOOP !

K.B. 19/03/2004: www.hyundai.be TEST 2009

* Voorwaarden geldig voor particulieren op elke i30 (model year 2010 - met uitzondering van het model Ecosport) besteld uit stock tussen 1 en 31 mei 2010. De Hyundai Eco-premie wordt u aangeboden door Hyundai en de deelnemende verdelers. De Hyundai Eco-premie is niet cumuleerbaar met andere promotionele acties, maar wel met de Hyundai Eco-bon als de premies en incentives van de federale regering en de gewesten op voertuigen die hierop aanspraak maken. **De federale premie van 3%, aftrekbaar van de factuur, is van toepassing op elke wagen uit het Hyundai gamma met een uitstoot lager dan 115g CO2/km, aanbod geldig voor particulieren op wagens die in België zijn ingeschreven **De Eco-bon is van toepassing bij de overname van een wagen van meer dan 10 jaar oud, die meer dan 6 maand ingeschreven is op naam van de koper, die volledig is en bestemd voor de sloop. De Eco-bon gaat tot 1.000 € bij aankoop van een i10 of i20 en tot 1.500 € bij aankoop van een i30. Voorbeeld voor een i30 1.6 CRDi Comfort : oude priis : 16.749 € - 15% Hyundai premie = nieuwe prijs 14.236 €. Indien u geniet van de Eco-bon (-1500 €) 14.236 € (nieuwe prijs) - 1500 € (Eco-bon) = 12.736 € (prijs met aftrek van de Ecobon) - 382 € (3% federale premie) = 12.354 € (met aftrek van alle premies). Indien u geen aanspraak maakt op de Eco-bon = 14.236 € (nieuwe prijs) - 427 € (3% federale premie) = 13.809 € Getoond model: i30 1.6 CRDi + i-pack en velgen.

Academische vertwijfeling  

interview met Eva Brems - De Morgen

Advertisement