Page 1

Tid For Dekkservice


Tid For Dekkservice

• Når vinteren nærmer seg, er det på tide å finne et sted som tilbyr dekkservice, hvor du kan bestille time for å skifte dekk. Hvis de tilbyr denne tjenesten, bør de kunne skifte dekkene uten å skade felgene dine. De bør bruke profesjonelt utstyr. De skal kunne balansere dekkene, med vekter som er miljøvennlige. Utskifting av ventiler er også et viktig tillegg for å sikre at luften ikke lekker ut av dekk.


Tid For Dekkservice

• Dekktrykk er veldig viktig, så nye verdier vil bidra til å sikre at du beholder ønsket dekktrykk. Lavt dekktrykk reduserer evnen til å kontrollere kjøretøyet. Det påvirker også din bremselengde negativt. Det øker slitasjen på dekkene dine og det øker drivstofforbruket.


Tid For Dekkservice

• Det er også viktig at de kan gjenvinne gamle dekk, vekter og ventiler. Dette er viktig for et grønt miljø.


Tid For Dekkservice

• For mer informasjon om dekkservice, besøk: www.vianor.no


Tid For Dekkservice

Tid For Dekkservice  

Når vinteren nærmer seg, er det på tide å finne et sted som tilbyr dekkservice,

Tid For Dekkservice  

Når vinteren nærmer seg, er det på tide å finne et sted som tilbyr dekkservice,

Advertisement