Page 1

MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER


MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER • Sikkerhet under kjøring bør ha høyeste prioritet for folk som kjører på gatene våre. Ulike lover regulerer noen av tingene slik at vi blir trygge. Disse inkluderer hastighetsbegrensninger og trafikklys for å kontrollere trafikkflyten. Du har også bilsikkerhetsfunksjoner som sikkerhetsbelter, airbags og anti-låsepauser. Deretter har du forskrifter knyttet til dekkene som vinterdekk må brukes om det er vinterforhold og hva er slitedybde som er lovlig tillatt. Endelig har du også obligatoriske bilinspeksjoner for å sikre at bilene overfører en trafikkprøve.


MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER • Alt dette er for å være sikker på at bilene er i god stand og trygt å kjøre. I tillegg til dette trenger du også deg selv til å ta de riktige målene for å overholde regelverket og sørge for at bilen din og dekkene er i god stand. Dekkene skal kontrolleres at de er i god stand og fri for kutt og sprekker, at slitedybden er over 4 mm og at dekkene har riktig lufttrykk. Hvis du finner noen kutt og sprekker, bør du besøke en dekkeverkster for å få dem til å sjekke dekkene for å vurdere om de kan repareres, eller hvis du trenger å bytte ut dekkene. Hvis mønsterdybde er for lav, må du bytte dekkene, og det er alltid best å erstatte alle de 4 dekkene samtidig. For å sikre jevn slitasje mellom front og bakhjul Det er godt å rotere dekkene for å eliminere forskjeller. Når du ikke erstatter alle fire dekkene samtidig, vil du ha forskjellig grep rundt bilen, noe som kan gjøre det over eller understyrt. Dette kan forårsake ulykker hvis du ikke vet hvordan du skal kontrollere bilen hvis den skal glide.


MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER • Når det gjelder dekkstrykket, bør dekkstrykket holdes på riktig nivå i henhold til brukerhåndboken for å sikre riktig ytelse av bilen. Lav dekktrykk fører til økt dekkslitasje og økt drivstofforbruk. Det kan også skade sideveggene til dekket hvis trykket er altfor lavt. Så dette kan legge til mange kostnader for din daglige kjøretur. For høy er heller ikke bra da du slites ut av midten av slitebanen. Så sørg for at det er riktig.


MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER • For mer informasjon om dekk og kjøresikkerhet, besøk: https://vianor.no/


MÅTER Å HOLDE DEG TRYGGERE MENS DU KJØRER

Profile for Philip Meyer

Måter å holde deg tryggere mens du kjører  

Sikkerhet under kjøring bør ha høyeste prioritet for folk som kjører på gatene våre. Ulike lover regulerer noen av tingene slik at vi blir t...

Måter å holde deg tryggere mens du kjører  

Sikkerhet under kjøring bør ha høyeste prioritet for folk som kjører på gatene våre. Ulike lover regulerer noen av tingene slik at vi blir t...

Advertisement