Page 1

Newtonic


Bygningsingeniør på DTU Emil Bossow I forbindelse med Teknisk Gymnasium Vibys studietur til København, var de på besøg i DTU, hvor de hørte om betons egenskaber ved forskellige støbemetoder, derudover lærte de forskellige måder at afprøve betonnets bæreevne på. Fredag d. 31. januar 2014 var Teknisk Gymnasium Vibys Byggeri & Energi hold, på besøg hos Danmarks Tekniske Universitet. På besøget skulle der udregnes og afprøves forskellige betonblandinger. På DTU kan man uddanne sig på 64 forskellige tekniske videregående uddannelser. Heriblandt forskellige typer af ingeniører. Skolen var bestående af mange store længer af bygninger, som fik det til at minde lidt om en lille isoleret by, med en stor hovedbygning, hvor bl.a. kantinen og biblioteket lå. DTU blev oprettet af fysikeren H.C. Ørsted i 1827, og er derfor en del af Danmarks historie. I dag studerer cirka 12.000 personer på DTU, og der er ca. 5.000 medarbejdere hvoriblandt cirka halvdelen er forskere. Dette siger noget om, hvor stort et område der er tale om, for at kunne indeholde alle disse mennesker.

Laboratorierne på DTU er meget avancerede og der er materialer og maskiner til at teste på alverdens forskellige måder. I laboratoriet blev de besøgende også aktivt indblandet i det fysiske arbejde som det er at blande og teste betonen. Vi skulle igennem blandingsprocessen, sammenfalds test, beton vibration, fylde støbeforme, styrketest af forskellige betontyper. Da vi var gennem støbefasen var det tid til afprøvningen. Dette blev gjort gennem en ”momenttest”. Dette gjorde vi ved at opstille en form for ”bro” bestående af en betonstang som hviler på 2. ben med en afstand på 1,2 meter. Hvorefter der blev lagt mere og mere vægt ind omkring midten af betonpinden. Først afprøvede vi betonpinden uden armering. Denne knækkede ved 48 kg. Derefter blev den armerede betonpind testet. De to betonpinde var identiske hvis man ser bort fra armeringen i den ene. Det var stort set umuligt at knække armeringen i betonen, vi var 5 store drenge oppe og stå på pinden før den gav efter og knækkede. Dette skete ved omkring 430 kg belastning i et centralt punkt.

Derefter afprøvede vi trykstyrke, her opdagede vi at en betonpille uden jernfibre kun holdte til cirka 205 På besøget skulle vi være bygningsingeniører, hvil- kN, hvor en pille med jernfibre holdte til 1260 kN, ket vil sige, at vi skulle prøve at regne på blandings- hvilket vi regnede om til cirka 5,5 elefanter. Dette er forhold, vandmængde og densiteten på det beton, en utrolig trykforøgelse. vi skulle støbe efterfølgende i deres laboratorie. Efterfølgende blev der fortalt om de job man kan Underviserne var to diplomingeniører, som er i fuld have som ingeniør, og hvordan det er at gå på gang med at læse videre til kandidat. Der blev uddannelsen. Jeg talte med en af underviserne og holdt et mindre foredrag omkring beton og dets spurgte om uddannelsen er hård, til dette svarede betydning. Derudover blev der talt om betons tryk- hun: ”Til at starte med er det faglige niveaus meget og træk egenskaber, og om man kan øge disse højt, især når det kommer til det matematiske og egenskaber ved at blande forskellige materialer i fysiske. Disse ting lærer man med tiden eftersom blandingen. Til dette fik vi fortalt at man bl.a. kan forløbene er meget komprimerede og hektiske”. lægge armering ind i betonen, dette øger styrken Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år, og er betydeligt, derudover kan der blandes en masse et af de mest tekniske ingeniørstudier. Man lærer små tråde i blandingen, dette giver også en utrolig en masse om materialer og udregningsmetoder, forøgelse i tryk- og trækstyrke. Det var en meget derudover er der meget projektarbejde hvor man aktiv undervisningsform som de to studerende lag- får lov til at sætte teori og praksis sammen. Dette de for dagen, de besøgende blev ofte indblandet lagde de studerende meget vægt på at fortælle, da gennem fx opgaver. det var meget karakteristisk for deres uddannelse.


Besøget var meget vellykket, og eleverne lærte mere end de havde regnet med. Derudover fik de indblik i livet som studerende på dette universitet og hvordan det er at læse til ingeniør. Vi hørte ikke

blot om alle de gode ting med uddannelsen, men også ved de knap så gode ting som de studerende havde oplevet.


fukc mit liv Kurt Vestergaard


fukc mit liv Kurt Vestergaard


fukc mit liv Kurt Vestergaard


fukc mit liv Kurt Vestergaard

Test7  
Advertisement