Page 1

HOT ISAAC-DENMARK

KIRKE & BUSINESS PASSER IKKE SAMMEN?! Hvorfor kirkefolk og forretningsfolk ikke matcher! Jeg har opdaget, at der er visse kategorier af mennesker, der ikke passer særlig godt ind (eller slet ikke) i kirken: forretningsfolk er en af dem. Der er andre... lad mig nævne folk med høj uddannelse, indflydelsesrige mennesker, kunstnere, mænd... og evangelister. Der er meget specifikke årsager til dette. Det bliver emnet for en ny HOT-artikel. Og nu til vores emne: forretningsfolkene og pastorerne. De svinger ikke godt med hinanden hvis de overhovedet gør det. Et provokerende udsagn? Måske, men meget relevant, tro mig. Jeg har spurgt mig selv: Hvorfor er pastorer enten meget reserverede eller hyper aktive og endog manipulerende i deres forhold til forretningsfolk. Kunne det være de samme årsager, der holder forretningsfolk på "sikkerhedsafstand" fra pastorer og fra at involvere sig i deres kirker? Her kommer nogle svar... i hvert fald nogle observationer og refleksioner. Ismael-kirker og Guds riges kirke Gud ønsker at se Guds Riges kirker rejse sig. Intet andet. Der er kun én kirke, der matcher Hans planer... for der er kun én Gud. Gud besøger stadig steder, vi kalder kirker. Hvadend vi gør, der ikke passer nøjagtigt med Hans planer, vil være en forfalskning. Det vil være en Ismaelkirke. Ismael var Abrahams søn, men han fik ham med en tjener. Han var født ud af anstrengelse og arbejde, ikke et løfte, ikke overnaturligt. Er Ismael-kirker dårlige kirker. Nej slet ikke. Vil Gud ignorere dem, forbande dem og vende ryggen til dem. Nej, sådan er Gud ikke. Lad os bare se på hvordan Gud behandlede Ismael, søn af sin ven Abraham: - Gud gav ham et navn, Ismael, der betyder "Gud hører". Hører og besvarer Gud Ismael-kirkernes bønner? Ja, Gud hører sådanne kirkers bønner (1 Mos 16,11). - Gud lover at velsigne ham: "Jeg vil velsigne ham" (1 Mos 17,20). vil Ismael-kirker blive velsignet af Gud? Ja, de vil få helbredelser, stærke møder og konferencer, gode kollekter, mirakler og succes. - Gud vil gøre ham frugtbar: "jeg vil gøre ham uhyre talrig" (1 Mos 17,20). Dette er i sandhed gode nyheder for pastorer: numerisk vækst. Ismael-kirker vil vokse i antal medlemmer og skrive bøger og holde seminarer om det. - Gud vil give ham efterkommere: "12 høvdinge skal han blive far til" (1 Mos 17,20). Ismael-kirker vil se nye ledere vokse op i deres midte. - Gud vil give ham territorium og magt: "Jeg vil gøre ham til et stort folk" (1 Mos 17,20). Ismael-kirker vil bygge stærke organisationer, stærke kirkesamfund og netværk, have finanser og ejendom. Men der er et men. Gud sagde: "Men..." Mærk dig hvad Han sagde: "Men min pagt opretter jeg med Isak." Efter at Gud havde sagt disse ord forlod Han Abraham. Konger og præster?! Jeg husker de dage, hvor der var prædikener om at være "konger og præster" (et udtryk der ses i både 1 Mos, det første Peters brev og i Åbenbaringsbogen). Gennem menneskelig tolkning fik det den betydning at præsterne var pastorerne (de har målet) og kongerne var forretningsfolkene (de skaffer midlerne) Det lyder godt og rigtigt, men er det det? Jeg tvivler. Det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med skriften, da vi alle er præster for Gud, og vi er alle konger, kaldet til at regere på forskellige områder og niveauer. Lad os nu gøre en ting klar. Jesus sagde ikke at han ville bygge kirker, virksomheder, skoler, rehabiliteringscentre, bibelskoler og børnehjem. Han sagde, at Han ville bygge sin kirke. Ikke andet. Så både kongerne og præsterne er inde i Huset. Der er intet som en kirke og en virksomhed på samme niveau, der arbejder sammen. Der er kun ét Hus: Kirken. Punktum. Kirken er for alle, lav og høj, fattig og rig, skolet og uskolet, konger og præster. Det handler om magtspil De værste kampe er de indre. Både dem i vore tanker (vort indre menneske), dem indenfor hjemmet og familien og dem indenfor kirken. I takt med at Gud genopretter kirken som sit Hus, må alt magtspil komme til en afslutning. Kirken er en familie, Guds familie. Ikke et børnehjem for forældreløse, ikke et slavehus, ikke et mafiasamfund. Men Guds familie på jorden, som skal forandre den gennem retfærdig livsstil og indflydelse. Forretningsfolk må komme hjem Esajas 60,4-9 taler meget stærkt om sønnerne og døtrene, der kommer hjem med nationernes rigdom... en passage der kan få $-tegn frem i øjnene på enhver pastor. Af forskellige grunde er forretningsfolk blevet misbrugt og gjort fortræd i kirkelivet. Og det at vende hjem vil koste HOT Kirke og Business

1 of 2

© Philip Dupont 2008


noget: at gå fra en ego-tankegang til en Guds riges tankegang. Gud taler om tider, hvor mennesker vil elske sig selv, elske penge, være pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige overfor deres forældre osv. Denne tidens ånd er i funktion og vi lever under dens indflydelse og infiltration. Hvad Gud siger om sådanne mennesker er: de vil ikke komme ret langt. Måske langt nok til at imponere dem selv og deres venner, måske langt nok til at imponere og intimidere deres pastor... men ikke langt nok i Guds øjne og ikke langt nok sammenlignet med hvor langt de kunne have nået med en Guds riges tankegang. Egoet må dø. De forretningsfolk, Gud ønsker at rejse, er en ny generation med en ny ånd. De vil give uden nogen anden dagsorden end Guds riges fremme. Ikke for at få indflydelse, ikke for at behage pastoren eller for at kontrollere ham... eller for at slippe for hans sultne blik... De vil investere med åbenbarelsesvisdom og nøjagtighed, ikke blindhed og dumhed. at bevæge sig fra en forældreløs-tankegang og offer-tankegang til en sønne-tankegang. De må finde ud af, hvem der er deres åndelige far og hvor deres åndelige hjem er... og komme hjem. For det er kun den type kobling, der virkelig kan bringe dem ind i hele fylden af deres bestemmelse. De må helbredes for pastorers, kirkers og kirkesamfunds misbrug. De må træde ud af deres små ghettoer, hvor de kan sidde og være enige om pastorers og kirkers dårlige tilstand. Hvilken fremtid er der i det? Derefter kommer det vitale spørgsmål så: hvor er kirkerne og hvor er pastorerne med den sande Guds riges tankegang (mentalitet, tankemønstre, livsstil, træning)? Derfor mit næste punkt. Kirker og pastorer må redefineres, formes på ny og trænes på ny. Det er tid til at vokse op! Esajas 60 der nævner, at sønner og døtre vil komme hjem langvejs fra, beskriver også hvad der er "hjem". Hjem til hvad? Læs Esajas 60,1-2 og bliv klar over, at der er betingelser her. Mennesker kommer ikke hjem til et miserabelt hus, fuldt af frygt og intimidation, med forkerte dynamikker, magt dagsordener, misbrug, sjælelige dynamikker. At bygge det rette "hjem" har en pris: Pastorer må bevæge sig ud af frygt og intimidation og vokse op som Guds sønner. De må holde op med at drikke af kilderne til succes, antalmedlemmer-drømme, omdømme, forkerte afhængighedsforhold, mindreværdsfølelser i forhold til velhavende og indflydelsesrige mennesker. At drikke af disse forurenede kilder vil ødelægge dem indefra. Usikre pastorer er svage pastorer, der bliver manipulerende eller kontrollerende. De vil flirte med dem, hilse på dem som de første efter søndag formiddags mødet for at dyrke en relation, der kunne blive gavnlig senere hen. De vil ringe til dem i løbet af ugen, smile til dem, smigre dem. De tilbyder dem måske en plads i lederskabet, inviterer dem til deres fødselsdag. At så og høste... eller bare beskidt manipulation, udført af dysfunktionelle pastorer. Pastorer må behandle velhavende mennesker som alle andre mennesker i huset... faktisk må de udfordre dem mere end andre på det økonomiske område, fordi det er der, Gud har investeret i dem. Pastorer må blive fædre og rejse sønner. De må omvende sig fra kun at se pungen eller bankkontoen i visse mennesker i kirken og betragte dem som Guds svar på deres finansielle udfordringer. Det er misbrug af børn. De må rejse den næste generation i huset. Pastorer må krydse over fra projekter og fokus på mennesker til Guds riges byggeri. Husk: Gud betaler det HAN bestiller. Det vi bestiller, må vi selv betale! Der er så megen manipulation i kirken. Lyt til den "motiverende" peptalk i forbindelse med kollekter eller den verbale pisk. Tænk på partnerskabs-trenden i konferencer. Bemærk alt det arbejde, der bliver gjort for at få folk til at finansiere projekter, der måske slet ikke er fra Gud. Læg mærke til den ydmygende fundraising, der udføres af missionærer. Læs nyhedsbrevets desperate appel om flere penge. Se i kirkeprogrammet og læg mærke til det specielle møde for forretningsfolk. Hvorfor skal der være et specielt møde for dem? Det er tid for pastorer og andre typer tjenester til seriøst at omvende sig og rense deres hjerter. Foren kræfterne for Guds riges fremgang her på jorden. Der er nogle betingelser: den ene er Guds riges mentalitet i pastorens og forretningsfolkenes liv og dagsorden... den anden er sand og ren kobling mellem de to. Ellers vil frygt, intimidation, kontrol og manipulation udgå fra begge parter og ødelægge dem, og hindre en sand forening af kræfter i bestræbelserne på seriøs fremgang i byerne, regionerne og nationerne. Verden har ingen svar. Gud har svarene og Han vil stille dem til rådighed for sit Hus. Er vi kvalificerede?

HOT Kirke og Business

2 of 2

© Philip Dupont 2008

Kirke og Business?!  

Artikel 7 i serien "Apostolsk Reformation"