Page 1

HOT ISAAC-DENMARK

KEND DIN BESTEMMELSE Kend din bestemmelse! Spørgsmålet er ikke "Hvordan har du det?" men "Hvor er du på vej hen?" Det blev så klart for mig, at du kan have det dårligt og føle dig dårlig, men på samme tid være på den rigtige kurs med dit liv. Du kan også have det godt og føle dig rigtig godt tilpas samtidig med, at du bogstavelig talt ikke flytter dig ud af stedet. Selvretfærdighed og selvtilfredshed kan snige sig ind på os. Vi erstatter fred med passivitet. Vi føler os godt tilpas, vi er velsignede, Gud sørger for os, kirken er OK, indtægter vokser, et par helbredelser og et par omvendelser, vi får en forfremmelse eller en lønforhøjelse - priset være Herren! - men bevæger du dig fremad imod din bestemmelse? Hør godt efter, overalt hvor Gud er, er der noget der bevæger sig, udvikler sig, vokser, forandringer finder sted, og storme rejser sig, status quo udfordres, og vore handlingers natur og statur bliver testet... og det er normalt. Først og fremmest: kend din bestemmelse! Da der fandt et generationsskifte sted kendte Josva, den nye nationale leder, nøjagtigt sporet og bestemmelsen. Han havde ikke behov for at improvisere eller få karismatisk inspiration. Moses er død, sagde Gud. Det er sporet. Gør klar til at krydse Jordanfloden ind i det land, jeg vil give dem. Mange gange i Josva 1 læser vi udtryk som "som jeg lovede Moses", "som jeg var med Moses". Der er et spor. Da Jesus kom, var der et spor: "Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn" (Matt 1,1). Hvad er dit spor? Når du er nøjagtig med sporet, vil du nå din bestemmelse. Du vil ikke behøve at kæmpe for at komme der, sporet vil føre dig derhen. Kampen er at holde sig på sporet. Kampen er at forblive nøjagtig. I tider med nederlag såvel som i tider med succes. Især i tider med succes! Et vindue af nåde for helhjertet, hensynsløs handlekraft Der er en afgørende forskel på villighed og lydighed. Vi har ofte lagt vægt på villighed og bedt "Gud giv mig et villigt hjerte", hvilket er en højst nødvendig og Gud velbehagelig bøn. Men villighed må føre til handling. Vi kan være villige til at gifte os med en bestemt person, men en dag må et helhjertet, radikalt og uigenkaldeligt "ja" lyde i kirken. Vi kan være villige til at gå i skole, men en dag må vi vinke farvel til mor og far for at sætte os på stolen og gå i gang med 1. klasse. Du kan drømme om at blive astronaut, men en dag må du sidde i cockpittet og lade dig blive skudt ud i rummet. City Kirken er for nylig blevet kraftigt udfordret af Gud til at handle med frimodighed og beslutsomhed. Til at træde ud og gøre det, Gud har sagt vi skal gøre. Det viser sig at adskillige mennesker havde bestemte ting, som Gud havde lagt på deres hjerte i årevis, men som de aldrig var trådt ud i. Hvor mange gange har vi hørt, at Guds menighed er en sovende kæmpe? Hvor mange gange har du registreret, at kirken er en villig kæmpe? Da Israels folk kom til det Forjættede Lands grænser (4 Mos 14), omsatte de ikke deres villighed og tro på løfterne til handling. Der var et nådens vindue, et vindue til handling. Men de forpassede det, og det næste kom først 40 år senere. Så sagde Josva til dem: Hvor længe vil I vente, før I begynder at tage det land i besiddelse som Herren, jeres fædres Gud har givet til jer?" (Josva 18,3). Der er et Guds nådes vindue, et vindue til handling i henhold til åbenbaret sandhed. Mindreværd og frygt må brydes Så mange troende, så mange pastorer og så mange kirker bærer på et fænomenalt potentiale, men på grund af traditioner, mindreværd, frygt og sammenligning med andre forbliver det et potentiale. Måske på grund af hverdagens bekymringer og udfordringer. Apati og passivitet sniger sig ind i vores tankegang. Det-skal-nok-gå-alt-sammen-mentaliteten overvælder os, og ilden og passionen i vore hjerter og i vores ånd dør ud. Men vi hørte Gud sige: NU ER DET NU! Vi har tillid til Ham, ikke til menneskelig optimisme eller positivitet. Frygt er en kraftfuld ting, der kan paralysere os og holde vores potentiale uforløst. Og vores mission vil forblive uopfyldt. Frygt for død, frygt for nederlag, frygt for risiko, frygt for rygter, frygt for frygt, frygt for venner og familie, frygt for mangler og udygtighed. "Gud, her er jeg, brug en anden!" Ikke alle missioner og projekter ender med succes, men på grund af vision, passion og beslutsomhed har videnskabsfolk frembragt det ufattelige. Mennesket har gået på månen, kirurger har præsteret ekstraordinære resultater, satellitter har nået uopnåelige steder i universet... og sendt fotos hjem af det. Derfor... ... siden vi er omgivet af sådan en stor sky af vidner, så lad os frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus... Dette er ordene i Heb 1,1.

HOT Kend din bestemmelse

1 of 2

© Philip Dupont 2008


Handling Handling Handling Handling Handling

1: 2: 3: 4: 5:

frigør dig fra enhver byrde overvind synden, der omklamrer dig fortsæt med at løbe dit gudgivne løb vær udholdende hold dit blik fast på Jesus, der overvandt!

HOT Kend din bestemmelse

2 of 2

© Philip Dupont 2008

Kend din bestemmelse  
Kend din bestemmelse  

Artikel 4 i serien "Apostolsk Reformation"

Advertisement