Page 1


M

Vejen til en bedre verden ..Og et bedre image The Masai Clothing Company forstår, at mode skal

varsbevidsthed alle aktiviteter. Masai har tilsluttet

afspejle den tid vi lever i. I dag er det blandt andet

sig standarden SA8000, der sikrer arbejdstagerret-

miljø, produktionsprocesser og de menneskelige tigheder, arbejdsmiljø og ingen børnearbejde i proomkostninger herved, som præger tidsånden. Social duktionen (læs mere på www.ethicaltradesolutions. ansvarlighed har fundet sin vej til catwalken og er en

dk). Standarden består af 8 bud, som de har besluttet

mode, der er kommet for at blive. Masais produkter

at ville efterleve som virksomhedsreligion. Disse til-

giver en unik mulighed for at styrke image samtidigt

tag er implementeret uden at gå på kompromis med

med social ansvarlighed.

produktets design og kvalitet. Men det handler ikke kun om at påtage sig et ansvar overfor sine omgivel-

Et dansk firma der tænker på hele verden.

ser. Masai tror på potentialet i at brande sig på dette

Masai arbejder med et værdigrundlag, der dikter- værdigrundlag og forbedre sit image. Udfordringen er social ansvarlighed. Fra bæredygtig produktion

består i at få kommunikeret værdierne til forbrugerne

til bidrag til velgørende formål, gennemsyrer ans- og inddrage dem i ansvarligheden.


Inkluder Ecoture i prisen

Tag det første skridt med Masai

Tidsånden har rykket fokus i modeverden fra couture Masai er mere end en modevirksomhed med fokus på til ’ecoture’. Forbrugere er mere end nogensinde blevet kvalitet og design. Det er en virksomhed, der har omopmærksomme på virksomheden bag, når de træffer favnet mulighederne i den nuværende tidsånd. Masai en købsbeslutning. Ved at være socialt ansvarlig send- differentierer sig på et værdibaseret forretningsgruner man et budskab til forbrugeren om, at produktet

dlag – en konkurrencemæssig fordel forhandlere kan

er mere end blot en beklædningsgenstand – det er en

tage med sig. Ved distribution af Masais produkter,

støtte til vejen mod en bedre verden. Forbrugeren får opnås en særlig mulighed for at tage del i ansvaret og et positivt indtryk af producenten, der naturligt sæt- være repræsentant for skridtet mod en bedre verden. ter et aftryk på virksomhedens image. Prisen forhøjes Følg ruten og hør nærmere om koncept og produktikke, men jeres afsætning forstørres.

sortiment. Læs mere på www.masai.dk

Masai udkast 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you