Page 1

DScreative

Issue 02 AUGUST 201 4

T h ema g a z i n ef o rDAZS t u di ou s e r s

2

a m a z i n g f r e e g i f t s f o r y o u t o d o w n l o a d

F r o mt w o o f t h e D a z c o m m u n i n i t i e s m o s t t a l e n t e d c o n t e n t c r e a t o r s

KI NG’ sandQueen’ s T h efi r sto fo u rmo n t h l ypi n u p c o n t e sts , n o wwh oi sg o i n gt o bec r o wn e d, fi n do u ti n s i de .

CYBERPUNK T h er e s u l t sa r ei nl e t ss e e h o wt h eDAZCo mmu n i t y s e e ’ st h ef u t u r e .


Hi g h K i c k P h i l T h o mps o n


CONTENTS ReGULARS

Tutori als

P a g e5 P i pe l i n e Ma t tAl l g o o dg i v e su ss o mei n s i g h ti n t on e w Da zstu di o pr o du c t st h a ta r esti l l i npr o du c t i o n .

P a g e28 L a y e r e dR e n de r i n g P h i l T h o mps o ne x pl a i n sh o wt or e n de ri nl a y e r st h e nc o mbi n i n gi nP h o t o s h o pf o rpr e c i s el i g h tc o n t r o l .

P a g e24 B o bbi e 2 5pr e s e n t s B o bbi e 2 5br i n g s u s a n o t h e r a ma z i n gf r e e bi et h i s mo n t hi ta stu n n i n go r i e n t a lt o pf o re i t h e rt h eg e n e s i s2ma l eo r f e ma l e .

P a g e46 Me s hS mo o t h i n g Ma t tAl l g o o dt a k e s u s t h r o u g ht h ewo r l do fme s hs mo o t h i n gs owec a ng e tr i do fpo k e t h r o u g h

P a g e27 F a v o u r i t eF i v e Ou rr e a de rc o n t i bu t e ds po twh e r et h e yc h o o s efi v e pe i c e so fc o n t e n tt h a tt h e yj u stc a n ' tl i v ewi t h o u t . P a g e 45 Co mpe t i t i o nT i me T i met omu t a t et h eg e n e t i cc o dei no u rn e wc o mpe t i t i o n “ Al t e r n a t eE v o l u t i o n ” P a g e64 Co n t r i bu t o r s wepa yt r i bu t et oa l l t h o s epe o pl ewh oh a v eh e l pe dt o ma k et h i sma g a z i n epo s s i bl e .

Spotli ghts P a g e8 Ve n do rS po t l i g h t E a c hmo n t hwes po t l i g h tav e n do rf r o mt h eDa zc o mmu n i t y , wefi n do u tj u stwh a tma k e st h e mt i c k . T h i smo n t hi t ' s Cl i n tHa wk i n sf r o mYUR di g i t a l P a g e34 I n t r o du c i n gE M3 D Wel i f tt h el i do nE l i t eMo de l s3 Dwh opr o du c es o meo f t h emo ststu n n i n ga r t wo r ki nt h eDAZwo r l da n dwefi n d o u tj u stwh a tma k e st h e mt i c k . P a g e38 Ar t i stS po t l i g h t E a c hmo n t hwec h o o s ea na r t i stf r o mt h ewo r l do fDa z S t u di oa n dg oi n s i det h e i rwo r l dT h e ya r eo u rCo v e ra r t i st o ft h emo n t h ,T h i smo n t hi t ' sVe r i c aAl z h e i me ra n ss h e e v e ng i v e su sas u pe r bf r e el i g h ts e t .

P a g e52 Da zS t u di oGa mi n g I no u rs po n s o r e dt u t o r i a l De s i g nAn v i l l o o k si n t ou s i n gDa z S t u di oa spa r to fag a mepr o du c t i o npi pe l i n e . P a g e60 Un de r sta n di n gB u mpNo r ma l a n dDi s pl a c e me n tP a r t2 T o t t eAl mt a k e su se v e nde e pe ri n t ot h ewo r l do fbu mp, n o r ma l a n ddi s pl a c e me n tma ps

Galleri es

P a g e10 Ge n e r a l Ga l l e r y E v e r ymo n t hwef e a t u r ea r t wo r kf r o mt h eh u g eDa z c o mmu n i t yc o v e r i n gawi der a n g eo fg e n r e sa n ds k i l l l e v e l s . P a g e32 Cy be r pu n kWi n n e r s He r ea r et h ewi n n e r so fo u r1 sti s s u ec o mpe t i t i o n , l e t ’ s g oCy be r pu n k . P a g e40 K i n g sa n dQu e e n s Ou rn e w mo n t h l yn o nn u depi n u pc o mpe t i t i o nbr i n g su s o u rfi r stK i n ga n dQu e e n ,J u st wh oh a st h eh o n o u ro f we a r i n gt h ec r o wn . P a g e54 Cy be r pu n kGa l l e r y S o memo r ea we s o mei ma g e sf r o mo u rc y be r pu n kc o mpe t i t i o n .

P a g e3


W ELTCOME o Issue Tw o of

DS Creati ve Weh o pey o ua r eg o i n gt oe n j o yt h i si s s u ee v e nmo r et h a ny o udi do u rfi r sto n e , a swea r ebr i n g i n g y o umo r ei ma g e s , mo r eg r e a tDAZf e a t u r e s , mo r ei nde pt h i n t e r v i e wsa n dl a stl yt h o s ea we s o me f r e e bi e st h a ty o ua l l l o v es omu c h ! I nj u sto n emo n t hDSCr e a t i v eh a st u r n e di n t ot r u l yag l o ba l pr o j e c t , sta r t i n gf r o mo u rt e a mo ft a l e n t e da n dpa s s i o n a t eDAZS t u di ou s e r st oo u re v e rg r o wi n g r e a de rba s et h a ts pa n smo r et h a n5 0c o u n t r i e swo r l dwi de . E v e r y da yo u ri n bo x e sc o n t a i nn e wa n d e x c i t i n gpi e c e so fa r t wo r kf r o mbo t he x pe r i e n c e dDAZS t u di ou s e r sa swe l l a sbe g i n n e r st h a ta r e n e wt ot h ewo r l do f3 D, a n dt h a tbr i g h t e n so u rda y .

T h a n ky o uf o ry o u rs u ppo r ti nDSCr e a t i v e , n o we n j o yYOURma g a z i n e ! I r e me mbe rwh e nCa mi l l a( o u rf o u n de r ) a n s we r e dt h equ e sti o nn oo n eh a dt h o u g h tt oa s kbe f o r e , a st o wh yn oo n eh a di mpl e me n t e daDAZS t u di oma g a z i n e . I t h o u g h tt omy s e l f , “ Wh yHAS N’ Ta n y o n et h o u g h t o fama g a z i n ede di c a t e dt ot h epr o g r a mt h a th a si n s pi r e ds oma n yo fi t su s e r s ?DAZh a sbr o u g h ts oma n y a r t i stst o g e t h e r , f r o mt h eh a r de n e de x pe r i e n c e dr e n de r e rr i g h tdo wnt ot h e( l i k eme ) be g i n n e r . Af t e r r e a di n gt h a tpo st, I wa ss o l d; I t o l do u rsti l l f o r mi n gt e a mI wo u l dh e l pt h ebe stwa yI k n e wh o wi fg i v e n t h ec h a n c e . I a mP R OUDt obeapa r to ft h i si n s pi r i n gt e a m, a n de v e nmo r ea ma z e da tt h eo u tpo u ro f s u ppo r ta n dl o v eweh a dg a r n e r e df r o mn o to n l yDAZ, bu tf r o my o u , t h eu s e r s . I a mt r u l yi n s pi r e dby e v e r ys u bmi s s i o n , e v e r ya r t i c l e , a n de v e r yr e n de rt h a tc o me sa c r o s so u rde s k s . T h a n ky o uf o ra l l y o udo . YE SYOU! Y o ua r ea we s o me ! T h i sma g a z i n ec o u l dn ’ th a v ebe e nma dewi t h o u tYOU! No wpl e a s e , e n j o yYOURma g a z i n e .

S a n y e l J a c ks onSeni o rP r o o f r e a de r

I t h i n kI wa sa sa ma z e da se v e r y o n et h a tn o bo dyh a dt h o u g h to fma k i n gama g a z i n ef o rDAZS t u di ou s e r s be f o r e . B e f o r eI s s u e1wa so u t , I s u bmi t t e daf e wpi e c e sf o ri n c l u s i o na n da dde dan o t et ot h ee ma i l , l e t t i n gt h eg u y sk n o wt h a ti ft h e r ewa sa n y t h i n gI c o u l ddot oh e l p, j u stl e tmek n o w. F a stf o r wa r da n dI ’ m n o wpa r to ft h et e a mo fa ma z i n gpe o pl et h a tbr i n gt h i sma g a z i n et ol i f e . E v e r yda yI a mt h r i l l e da tt h e s u ppo r twe ' v eg o t t e na n dc o n t i n u et og e tf r o mDAZS t u di ou s e r s , a swe l l a st h ev e n do r sa n dc o n t e n t c r e a t o r swh oh e l pu st oc r e a t et h epi e c e swedo .

Ma t tAl l g oodNews&Soci a l me di as pe c i a l i st

P a g e4


IN THE PIPELINE Ag eo fWa r r i o r s–Ce l t s3 R o be r t oMe l o , t h ema nbe h i n dAg eo fWa r r i o r s–Ce l t s1 a n d2f o rGe n e s i si sc u r r e n t l ywo r k i n go nh i sl a t e sts e t , Ce l t s3f o rGe n e s i s . Asy o uc a ns e ef r o mt h ewo r ki npr o g r e s ss h o t s , t h i n g sa r e pr o g r e s s i n gn i c e l ybu ta tt h i ssta g eR o be r t odo e s n ’ th a v ea r e l e a s eda t ea v a i l a bl e . Hedo e sh a v ebi gpl a n sf o rh i sAg eo fWa r r i o r ss e r i e s t h o u g h .T a l k i n gt oR o be r t or e c e n t l yh es a i d“ Myi n t e n t i o ni s t oc r e a t ec o n t e n tf o rt h eR o ma n s , Gr e e k s , As s y r i a n s , P e r s i a n s , Vi k i n g s , S pa n i a r ds , Ge r ma n s , E n g l i s h , S c o t t i s h , S a mu r a i , Ch i n e s ea n dmo r e . ”F o rh i sto r ybu ffst h i sh a st obe g r e a tn e ws , a n df o ra l t e r n a t eh i sto r ybu ffst h eo ppo r t u n i t i e sf o rs c e n e so ft h eVi k i n g sfi g h t i n gS a mu r a i a r ej u sta s e n t i c i n g . B es u r et oc h e c ko u tR o be r t o ’ sf a c e bo o kpa g e h t t ps : / / www. f a c e bo o k . c o m/ pa g e s / Ar t o f R o be r t o Me l o / 2 4 9 3 4 6 1 4 1 7 9 4 3 2 6 ? f r e f = t s

a swe l l a sh i sde v i a n tAr tpa g ef o rmo r es h o t so fh i s3 Dwo r k . h t t p: / / be t o me l o . de v i a n t a r t . c o m/

An ddo n ’ tf o r g e tR o be r t o ’ ssto r ea tDAZ3 da swe l l h t t p: / / www. da z 3 d. c o m/ be t o me l o


R e m e m b e r i n g J a d e r a i l C o n t e s t R I PJ e f f e r yWe bba k aJ a de r a i l , o u rbl u ef r i e n d. F o rt h o s et h a tdi dn ' tk n o w, J a de r a i l h a dh e a l t hpr o bl e mss i n c e1 9 9 9wh e nh ec o n t r a c t e dabu gt h a ta t t a c k e dh i sbl o o d r e qu i r i n gDi a l y s i so nar e g u l a rba s i s .Ho we v e rr e c e n t l yh es h o we ds i g n so fi mpr o v i n gwi t hc o mi n go f fDi a l y s i sbu t u n f o r t u n a t e l yt h a tr e pr i e v ewa ss h o r tl i v e d. Hi spa s s i o nf o ro u t do o rs u r v i v a l n e v e rwa n e da f t e rh ebe c a medi s a bl e dwh i c hwa sr e f l e c t e di nh i sa r tf o rwh i c hh el o v e d. Hen e v e rc o mpl a i n e d. . . mu c ha n dwa sa l wa y st h e r et oh e l pa n y o n et h a tn e e de di te v e nwh e nh edi dn ' tf e e l we l l .Hi s h u mo u rs h o n et h r o u g ht h eda r k e s tda y s . Hewi l l l e a v eah o l ei nt h ec o mmu n i t yt h a twi l l n e v e rbef i l l e d. T os h o wo u ra ppr e c i a t i o nf o ro u rde a rf r i e n da n dDAZ3 Dc o mmu n i t ys t a l wa r tt h eB WCi nc o n j u n c t i o nwi t ht h e DSCr e a t i v eMa g a z i n ewi l l beh o l di n gas pe c i a l c o n t e s t , " R e me mbe r i n gJ a de r a i l "t or a i s ef u n dsf o rJ a de r a i l ' sf a mi l y . Weh a v eg o tt o g e t h e ran u mbe ro fP u bl i s h e dAr t i s t st os h o wt h e i rs u ppo r tbydo n a t i n gpr i z e st ot h ec a u s e . Du et ot h i s be i n gl a s tmi n u t ewec a n n o tpr o v i deal i s to fpa r t i c i pa t i n gP Asbu tr e s ta s s u r e dwewi l l h a v es o meg r e a tpr i z e s . An yP A t h a two u l dl i k et oc o n t r i bu t ea r ewe l c o met oe ma i l t oT o t t ea tbwc c o n t e s t @g ma i l . c o m Weh o pey o uwi l l j o i nu si nr a i s i n gf u n dst oh e l ph i sf a mi l yi nt h i st i meo fn e e d. T o g e t h e rwec a nma k eadi f f e r e n c e . Do n a t i o ni sr e qu i r e dt oe n t e rt h ec o n t e s tbu ta ne n t r yi sn o tr e qu i r e df o rado n a t i o n . Do n a t i o nc a nbema det o " J a de r a i l ' sMe mo r i a l Do n a t i o n " ht t ps : / / www. pay pal . c om/ c gi bi n/ webs c r ?c md=_s x c l i c k &hos t ed_but t on_i d=SU2QJ KAZUNTJ W. E n t r i e st obee ma i l e dt obwc c o n t e s t @g ma i l . c o m u s i n g" R e me mbe r i n gJ a de r a i l Co n t e s t "a st h eS u bj e c t . T h ec o n t e s twi l l r u nf r o mt h e1 s to fAu g u s tt ot h e2 0 t ho fAu g u s t' 1 4Al l t h ewi n n i n ge n t r i e swi l l bepu bl i s h e di nt h e S e pt e mbe re di t i o no ft h eDSCr e a t i v eMa g a z i n e .

" I t swi t hav e r yh e a v yh e a r tt h a tI l e ty o ua l l k n o wJ a de h a spa s s e da wa y . F o ra n y o n ewh ok n e wh i m, h ewa sa l l h e a r ta n dwa sa l wa y st h e r et ol e n dah a n d, g i v ea dv i c e , o rj u s tl i s t e n . Hewa sat r u l ywo n de r f u l ma n " . DAZ_ a n n 0 3 1 4 " I h a v el o s tade a rf r i e n dt o da ymyl i f ei sr i c h e rf o rh a v i n g k n o wnh i m, h ewi l l n o tbef o r g o t t e n " . we n dy ♼c a t z " Myt h o u g h t sa r ewi t hh i sf a mi l y . . R I Pa n ds a v eu sas e a t " . J a c kT o ma l i n Icoul d notst ayanot herday, t ol augh,t ol ove,t owor korpl ay. Tasksundonemustst ayt hatway I' vef ound t hatpeaceatt hecl oseofday.

P a g e6


" Weal l s eem i nv i nc i bl eont hef or ums .Humanf r ai l t i esar enotv i s i bl ebehi ndourav at ar s . Thi si sar emi ndert hatwes houl dal l t r yt obeask i ndandhel pf ul t oeac hot herasJ ader ai l has beent ous " . bar bul t " Il os tabr ot hert oday ,f r om anot hermot her . Hewasoneoft hemos ts uppor t i v epeopl eIhav eev erk nownandt hebes twayf ormet ohonour hi sl i f ei st ot ak ehi sadv i c eandf i ghtf ors uc c es s . Far ey ewel l ,J ef f ,y ou' v et ouc hedt hes oul sofmany .Enj oyy ourr es t ,i t ' swel l ear ned" . Bar r y( Bl umBl umShub) " Mayhedwel l i nc omf or tandpeac enowt hathei sbey ondt hec i r c l esofwor l d.Ourl ov egoes wi t hhi m asdoourpr ay er s " . i c pr nc s s “ Mayy ous hel t eri nt hepal m oft heCr eat or ' shand,andmayt hel as tembr ac eoft hemot her wel c omey ouhome” . c hohol e " J ader ai l wasal way sdedi c at edt ohel pi ngot her s ,wi t hhel p,wi t henc our agement ,and wi t hs pons or s hi pofc ont es t sandc hal l enges-hewass omeonewhogav ef armor e t hanhet ook " . Ri c har dHas el t i ne " Goodby emat e,t hewor l di sal i t t l epoor ert odaywi t houty oui ni t . Goodby et ot hebes tDr owIev erk new! ” Raz or42 " Hewasamas t ert eac her ,at her apeut i cl i s t ener ,ani ns pi r at i ont omanyoft hec ommuni t y andat r ul ywonder f ul manwhom Iam s ogr at ef ul andhonor edt oc al l myf r i end" . Spy r oRue " Mydearbl uedr ov ef r i end. Youhav ewander edt hes hadowsbef or e,i thur t st haty oudi dn' tmak ei tt hi st i me.Youwer ear eal f r i end, at r uef r i end.Ij us tc an' tunder s t andt haty ou' r egone.Nowwheny ou' r egone,y ouwi l l atl eas tmeet y ourbr ot heragai n. RI PJ ader ai l " . T ot t e " Par t sofmewantt ot os si nHous er ol epl ayj ok es ,asawayofc opi ng,deal i ngwi t hi t ,buti twoul ds eem c r as sort hought l es sf ort hos ewhoar en' ti nt hatj ok e.Par t sofmef eel t hatnotmak i ngt hos ej ok eswoul d bedi s r es pec t f ul f ort hegoods pi r i twehadi nourHous e. Soi nt hatl i ght . . .f ort hos ewhower en' ti nj ok ewi t hus ,bearwi t hmef oramoment .Ineedt odot hi si n or dert of ul l yr es pec thi m asIk newhi m,af el l owner dwhos equi r k ys ens eofhumork eptusgoi ng. “ DAMNYOUHUSBAND!Youl ef tmebehi ndwi t ht wok i dsIs t ol ef orourf un,andy out hi nky ouc an gal l i v antt ogr eenerpas t ur esl i k et hat ?NO WAY,NO HOW.Ass oonasIgetal l t hegemsIneed,i ti s Tr ueResf ory ou,andIwi l l gi v ey ouac hewi ngofl i f et i me!Andonc eI ' m done,Iwi l l gi v ey out oMi s t r es s nex t ! " Goodby e,J ade.Gonef r om ourmi ds t ,butnev erf or got t en" . Sk i r i k i


VENDOR SPOTLIGHT YUR di g i t a l i st h epl a c et opu r c h a s ee x c e pt i o n a l di g i t a l a r tc o n t e n tf r o me x t r a o r di n a r ya r t i sts . Wef u l l yt e ste a c ha n de v e r y 3 DMo de l a n ddi g i t a l a r tr e s o u r c et h a tc o me si n t oo u rsto r e . Y o uc a nbu ywi t hc o n fi de n c ek n o wi n gt h a twh e ny o upu r c h a s e y o u rdi g i t a l a r tc o n t e n ta tYUR di g i t a l , i twi l l wo r ka sa dv e r t i s e d. P u r c h a s ef r o mt h ee x pe r t si nt h edi g i t a l a r ti n du str ywi t hmo r et h a n5 0c o mbi n e dy e a r so fe x pe r i e n c e . Ou rdi g i t a l a r t pr o du c t swi l l s a v ey o ut i mea n dmo n e y . Ou rs e l e c t i o no fdi g i t a l a r tr e s o u r c e si n c l u dea r c h i t e c t u r a l mo de l s , pe o pl e , t e x t u r e s , pl u g i n s , s o f t wa r ea ppl i c a t i o n s , s pe c i a l e ffe c t s , mu s i c , s o u n dt r a c k sa n dmo r e . Wea r ev e r yf o r t u n a t et oh a v ear e a l l ystr o n gc o r et e a mwi t hv e r ydi v e r s es k i l l s e t s : Cl i n tHa wki n s-Ch i e fE x e c u t i veOffic e r : Wi t ho v e r3 0y e a r so fe x pe r i e n c ei nt h ec o mpu t e ra n ddi g i t a l a r ti n du str yCl i n tHa wk i n sl e a dst h eda i l y o pe r a t i o n so fYUR di g i t a l . Cl i n t ’ se x t e n s i v ea n dsta bl ewo r kh i sto r yi n c l u de s1 7y e a r sa sac o mpu t e re n g i n e e r f o rDa t aGe n e r a l , t h r e ey e a r sa saS y ste msAdmi n i str a t o rwi t hS 1 , t e ny e a r swi t hB o n dwa r ea n ds e v e ny e a r s a sas u c c e s s f u l bu s i n e s so wn e r . Wh i l ea tB o n dwa r e , Cl i n two r k e dh i swa yu pf r o mav o l u n t e e rMo de r a t o r a n dP r o du c tT e ste rt oMa r k e tP l a c eMa n a g e r . Hepl a y e da ni n t e g r a l pa r to ft h es u c c e s s f u l a n dr a pi dg r o wt ho ft h eR e n de r o s i t ydi g i t a l a r tma r k e t pl a c e . Heh a sa ni n t i ma t ek n o wl e dg eo fwh a ti tt a k e st og r o wt h i st y peo fbu s i n e s sf r o mt h eg r o u n du p. Af t e r wa r ds , Cl i n ts pe n t8mo n t h sa s s i sti n gR u n T i me DNAwi t ht h e i rda y t o da yo pe r a t i o n s , e x pa n di n gh i se x pe r i e n c e , k n o wl e dg eba s ea n de x e mpl a r yr e pu t a t i o n . Hi st e c h n i c a l ba c k g r o u n d, bu s i n e s se x pe r i e n c ewi t ht wodi g i t a l a r tbr o k e r a g es i t e sa s we l l a sh i so wnbu s i n e s s , c o mbi n e dwi t hh i spo s i t i v er e pu t a t i o npu th i mi napo s i t i o nt oma k es u r et h a tYUR di g i t a l i st h e pl a c et og e te x c e pt i o n a l di g i t a l a r tc o n t e n tf r o me x t r a o r di n a r ydi g i t a l a r t i sts . L i l l i a nHa wki n s–Ch i e fF i n a n c i a l Offic e r /Ma r ke t i n gDi r e c t or : Af t e rmo r et h a n1 5y e a r so fi n t e r n a t i o n a l ma r k e t i n g , s a l e sa n ddi str i bu t i o n , c u sto me rs e r v i c e , a n dapr o v e n t r a c kr e c o r do ffi s c a l r e s po n s i bi l i t ya n dc o sts a v i n gi n g e n u i t y , L i l l i a nHa wk i n sh a st h es k i l l sn e c e s s a r yt o wa t c ht h ebo t t o ml i n e , wh i l epr o j e c t i n gwe l l i n t ot h ef u t u r e . L i l l i a nwo r k e dh e rwa yu pt h el a dde ra tOK I t e l e c o mf r o mma i l r o o mc l e r kt oS e n i o rI n t e r n a t i o n a l Cu sto me rR e pr e s e n t a t i v et oa nS APP r o g r a mme ra n d T e c h n i c a l Wr i t e ra n dT r a i n i n gf o rt h eS a l e s / Di str i bu t i o na n dF i n a n c emo du l e s . Du r i n gt h ec o u r s eo fh e rt i mea tOK I s h ewa s r e wa r de df o rh e ri de a st h a ts a v e dt h ec o mpa n ymo r et h a ne i g h t yt h o u s a n ddo l l a r sa n n u a l l y . Af t e ras u c c e s s f u l 1 0y e a r c a r e e ra tOK I , s h ebe c a mea ni n de pe n de n tc o n t r a c t o r , s h a r i n gh e rc r e a t i v ema r k e t i n ga n ds a l e se x pe r t i s et oo n l i n ec l i e n t e l e wh i c hi n c l u de dB o n dwa r e . Ast h eMa r k e t i n gMa n a g e rf o rB o n dwa r e ’ sR e n de r o s i t ydi g i t a l a r tdi v i s i o ns h ewa sr e s po n s i bl e f o rg r o wi n gt h eme mbe rba s ef r o mo n eh u n dr e dt h o u s a n dme mbe r st omo r et h a nh a l fami l l i o ni nf o u ry e a r s . Mo str e c e n t l y , wi t hh e ro wnpr o pe r t yma n a g e me n tbu s i n e s si ni t ss e v e n t hy e a r , L i l l i a nh a sbe e ni n str u me n t a l i nh e l pi n gc o mmu n i t i e s ma x i mi z et h er e s o u r c e st h e yh a v ea n dr e du c i n ge x pe n s e s . He re x pe r i e n c ei nbo o kk e e pi n g , s a l e sa n ddi str i bu t i o n , ma r k e t i n g , c u sto me rs e r v i c ea n dk n o wl e dg eo ft h edi g i t a l a r ti n du str ywi l l ma k ei tpo s s i bl et og e tt h ewo r do u ta bo u tYUR di g i t a l wh i l e k e e pi n gc o stsdo wn .

P a g e8


Ch r i sP a t t e r s on–Ch i e fT e c h n i c a l Offic e r : Ch r i sh a smo r et h a n1 5y e a r so fs o l i dt e c h n i c a l e x pe r i e n c ea n dh i g h l yf o c u s e dt r a i n i n g . Hesta r t e dwi t h Wa n gL a bo r a t o r i e si n1 9 9 5a n dh a swo r k e df o rMCI I n t e r n e tS e r v i c e s , T ADDa t aS e r v i c e s , Da t aGe n e r a l , Ax i o mS y ste ms , As s o c i a t i o nf o rI n f o r ma t i o nS y ste msa n dI n t e l l i g i st. Hei st h eo wn e ra n da dmi n i str a t o ro f s e v e r a l I n t e r n e tba s e ddo ma i n s , wh i c ha r ef o rpe r s o n a l a n dpu bl i cu s e , a swe l l a sf o rpr i v a t et e sti n ga n d l e a r n i n g . Ch r i sh a se x pe r i e n c ea saMi c r o s o f tMa i l S u ppo r tE n g i n e e ra n dMi c r o s o f tWi n do wsNTS u ppo r tE n g i n e e r , a n dh a s e x t e n s i v ek n o wl e dg eo fMi c r o s o f tI n t e r n e tI n f o r ma t i o nS e r v e r , a swe l l a so t h e rwe bs e r v e rs o l u t i o n ss u c ha sApa c h e , NCS A, Ne t s c a pe , a n dO’ R e i l l y . Hei swe l l v e r s e dwi t hHT MLa n dwe bpa g ede s i g na n di mpl e me n t a t i o na n dT CP / I PVi de oCo n f e r e n c i n g . Hepa s s e dma n yCe r t i fi c a t i o nE x a msa n dc o n t i n u e st oa c t i v e l ye x pa n dh i st e c h n i c a l k n o wl e dg eba s e . Ch r i s ’ se x pe r i e n c ea n dk n o wl e dg eba s ema k eh i ma ni n t e g r a l pa r to ft h eYUR t e a ma n do u rr e s i de n t" P r o g r a mmi n gNi n j a " .

Wh a tma dey oude c i det osta r tu pYUR di g i t a l a n d wh a tdoy out h i n kh a sbe e ni t ske ys u c c e s s ? I wo r k e da tR e n de r o s i t yf o ra l mo st1 0y e a r sa n df e l ti twa st i me f o rac h a n g e . T h e r ewe r es e v e r a l t h i n g st h a tI f e l tc o u l dbedo n e be t t e ro rdi ffe r e n t l y . I h a dabu s i n e s smo de l i nmi n dwh e r ewe r e a l l yh e l pt h ec o n t e n tde v e l o pe r so namo r epe r s o n a l l e v e l . I wa n t e dt opr o v i deawe bs i t ewh e r ebu y e r sc o u l ds h o pwi t h c o n fi de n c ek n o wi n gt h a ta l l c o n t e n ti st h o r o u g h l yt e ste dpr i o r t or e l e a s e . I a l s owa n t e das i t et h a tpr o v i de dc o n t e n tt h a t do e s n ’ ti n f r i n g eo nt h ec o py r i g h t so rt r a de ma r k so fo t h e ra r t i sts o rc o mpa n i e s . Wet a k eg r e a tpr i dewi t ho u rsta n c ea r o u n dc o py r i g h t sa n dt r a de ma r k s . Ma n yo t h e rbr o k e r a g es i t e sdo n ’ tt a k ea fi r msta n c et opr o t e c tt h ei n t e l l e c t u a l l ypr o pe r t yo rt r a de ma r k s o fo t h e r s . Wo r di sg e t t i n ga r o u n dt h a twer e a l l yv a l u ea r t i sts . Wepr o f e s s i o n a l l yt e sta l l o u rpr o du c t sa n dh a v ef o u n dma n y pr o bl e mso t h e rs i t e sh a v emi s s e ddu r i n gt e sti n g . Wet a k ee x c e pt i o n a l c a r ei fo u rc u sto me r sa n dg u a r a n t e es a t i s f a c t i o n .

Wh a ti sy ou rma i npa r ti nYUR di g i t a l ? I we a rma n yh a t sa tYUR di g i t a l . F i r sta n df o r e mo stI ’ mt h eCE O wh i c ha l l o wsmet os h a pet h edi r e c t i o nt h a tt h es i t emo v e si n . I h a v ea na ma z i n gt e a mt h a ta l wa y spr o v i de sg r e a ti n pu to n c h a n g e s . I a l s oh a n dl eal o to ft h eda i l ydu t i e sl i k epr o du c t t e sti n g , f o r u ma n dg a l l e r ymo de r a t i o na n ds o mema r k e t i n g du t i e s .

Doy ouc r e a t epr odu c t sf ort h estor ea swe l l ? I do , wh e nI h a v et i me . T r y i n gt og e taf e wh o u r sh e r ea n dt h e r e t oc r e a t ec o n t e n tc a nbeac h a l l e n g es i n c et h es i t ek e e psme pr e t t ybu s y . B u tI ’ ma bl et os qu e e z ei ns o met i meh e r ea n dt h e r e f o rpr o du c tde v e l o pme n t . R i g h tn o wI ’ mwo r k i n go nDS . I . C. K . S c i F i E di t i o n( DAZS t u di oI n do o rCr e a t i o nK i t ) . T h ewe bs i t e a l wa y st a k e spr i o r i t ys i n c eo u rc u sto me r sa n dc o n t e n tde v e l o pe r sme a nal o tt ou s .

Wh a tdoy oue n j oymor e : t h ebu s i n e s ss i deort h e c r e a t i ves i de ? T h a t ’ sah a r dqu e sti o nf o rmet oa n s we r . T h ec o o l t h i n gi sI g e tt o dobo t h . I r e a l l yg e tat h r i l l o u to fh e l pi n go t h e r sma k emo n e y s e l l i n gt h e i rc o n t e n ta swe l l a spr o v i di n gc o n t e n tt h a tc u sto me r s c a nu s ewi t h i nt h e i ra r two r k . I t h i n kI e n j o yt h e mi ndi ffe r e n tbu t e qu a l wa y s .

Howma n yve n dor sdoy ouc u r r e n t l yh a vei nt h estor e ? Wec u r r e n t l yh a v e1 2 0v e r yt a l e n t e dc o n t e n tde v e l o pe r st h a t s e l l wi t hu s . Wet a k eo ns e v e r a l n e wc o n t e n tde v e l o pe r se a c h mo n t h . T h e yu s u a l l yc o met ou sv i awo r do fmo u t h . Ac o n t e n t de v e l o pe rt h a ts e l l swi t hu sa n di sh a ppywi t ht h er e s pe c tt h e y r e c e i v ewi l l t y pi c a l l ypa s st h ewo r da l o n gt oo t h e rc o n t e n t de v e l o pe r swh oa r el o o k i n gf o rat o pn o t c ho r g a n i z a t i o nt o wo r kwi t ha n ds e l l c o n t e n tt h r o u g h .

Doy oue ve rs u g g e stt oy ou rc on t e n tc r e a t or spos s i bl e n e wpr odu c ti de a sordoy ouj u stl e tt h e mc r e a t ea s t h ewh i mt a ke st h e m? Wedobo t h . I fac o n t e n tde v e l o pe ra ppr o a c h e su sl o o k i n gf o r i de a sI wi l l a l wa y spr o v i demyi n pu t . Ma n yc o n t e n tde v e l o pe r s wi l l t a k et h ei de a sa n dg e n e r a t ewh a twes po k ea bo u t .

Ofa l l t h et a s ksy ouh a vet odoonada i l yba s i swi t h t h estor e , wh a ti st h eon et h a tg i ve sy out h ebi g g e st bu z z ? I g e tabi gbu z zs e e i n gac o n t e n tde v e l o pe rs e l l pr o du c t s . We c h e e re a c ht i meas a l ei sma de . I k n o we a c ht i meas a l ei sma de t h a tt h ec o n t e n tde v e l o pe ri sh a ppy , t h ec u sto me ri sh a ppya n d weg e tv e r ye x c i t e dk n o wi n gt h a to t h e r sa r eh a ppya swe l l .

Wh a tdoy out h i n kwi l l bet h en e x tbi gde ve l opme n t i nt h e3Dwor l df orc on s u me r s ? Af e wt h i n g s . Ch e a pe rmo r ea ffo r da bl emo t i o nc a pt u r ede v i c e s a swe l l a s3 Dpr i n t i n g . B o t ho fwh i c ha r ev e r ye x c i t i n g . Mo t i o n c a pt u r ei sg e t t i n gt h e r ea n dI t h i n ki naf e wmo r ey e a r sg o o d3 D pr i n t i n gwi l l bea v a i l a bl ei nah o mes e t t i n g .

Asas u c c e s s f u l 3De n t r e pr e n e u rwh a ta dvi c ewou l d y oug i ves ome on esta r t i n gou ti n t ot h ewor l dof3D c on t e n tc r e a t i on ? Ne v e rg i v eu pa n da l wa y sstr i v et og e tbe t t e r . Ma k es u r et o k e e py o u rs k i l l s e t su pt o da t ea n dt r ya n dl e a r nn e wt e c h n i qu e s a l l t h et i me . I t ’ sav e r yde e pfi e l dt obei n , wi t hal o to ft e c h n i qu e st ol e a r n . T h e r ea r ema n yt r a i n i n gs i t e sa v a i l a bl ea swe l l a sa l o to fg o o dt u t o r i a l so nY o u T u be . Al s o , a l wa y sk e e pa ne y eo nt h et o ps e l l e r swi t h i nt h ei n du str y a n ddr a wi n s pi r a t i o nf r o mt h e m. Af t e ra l l , t h e ya r et o ps e l l e r s f o rar e a s o n .

P a g e9


Gallery ey l eAl h nt li Dol s s sHe u i c r Ma l i s a r B mmed u h Yoc t t o n r e t t sWa u k r Ma y n ma r Ge s t u eyn h et r p-a i l ks n Pi h c n y sL me a J A US

Y oc h u mme

Do l l i nt h ea l l e y P a g e10

P i n ks l i pa r


e d

a r et h e yn u t s P a g e11


2 n dP l a t o o n

T h eDu e l P a g e12


Me r ma i da n dt h eGo l dfi s h

2n dPl a t oon T o t t eAl m S we de n Mer ma i da n dt h eGol df i s h S a n dr aB a u s e r US A Th eDu el J e ffe r s o nF e r r e i r a B r a z i l

P a g e13


P r i e ste s sofAr ma g e ddon Ma r i oHe y e r Ge r ma n y B r okeDowni nAf r i c a R i c h a r dGa sto n US A Cr y pt S e r g i oGa r c i a S pa i n

P r i e ste s so fAr ma g e ddo n P a g e14


B r o k edo wni nAf r i c a

Cr y pt P a g e15


Gallery er t n mHu Nor o t e i r sP o c r Ma n i pa S ed t n Hu l l e R O’ l e a h c Mi A US onDoor g a Dr e h c s As n yVa r Ma A US

No r mHu n t e r P a g e16


Hu n t e d

Dr a g o nDo o r P a g e17


B r e a k o u t2

T h eDr e s s P a g e18


Br ea kou t2 Co n r a dGr ü n e wa l d R S A Th eDr es s E str o y e r Ne t h e r l a n ds Th eI mpos s i bl eGi r l S a n y e l J a c k s o n US A

T h eI mpo s s i bl eGi r l P a g e19


Ma n do l o r i a n

L i g h t R i de r P a g e20


Wo o dl a n dGu a r di a n Ma n dol or i a n Mi c h a e l O’ R e l l US A L i g h t R i de r Ma r yVa n As s c h e US A Woodl a n dGu a r di a n K e v i nK l u dy US A

P a g e21


Ma ямЖe rOfS n a k e s


Ma ste rofS n a ke s E str o y e r Ne t h e r l a n ds S ke l e t onAr my

De s i g nAn v i l Au str a l i a

S k e l e t o nAr my P a g e23


C h e e e e e e s e ! ! Ch a n dr aK u s u ma


MY FAVOURITE FIVE F i v eR u n t i memu sth a v e s 01SubsurfaceToolbox ht t p: / / www. daz 3d. c om/ s ubs ur f ac et ool box

Ve r i c aAl z h e i me r

I ' mi n t oDAZv e r ya c t i v e l ys i n c e wi n t e r2 0 1 2 / 2 0 1 3wi t hn opr e v i o u s e x pe r i e n c ebu to n l ye n t h u s i a s ma n d a dmi r a t i o no fg e n e r a l 3 Da r t . DAZ S t u di oi swh a ty o uc a ne a s i l yc a l l my o bs e s s i o n , e s pe c i a l l yma k i n gmyo wn c h a r a c t e r s . I ' mk n o wnf o rwo r k i n g o n l ywi t h3 De l i g h ta n dbymyg e n e r a l r u l e o f " n e v e r d o i n g p o st w o r k " , c o n ht t p: / / www. daz 3d. c om/ ai k o6 n t l ys e e k i n gt h ewa yt oi mpr o v e I fI h a dt oc h o o s eo n eba s emypi c ki sAi k o6 . Y e ss h e ' ssti l l i nh e ro ffs pr i n g , sta myr e n de r swh i l esti l l i nt h ec r i me bu ts ol o n ga wa i t e da n dwe ' r ey e tt os e eh e rf u l l po t e n t i a l . An i mei n c e n e . Cu r r e n t l ywo r k i n gi nT e c h h u ma nf o r m, pe r f e c tbo dya n dbe a u t i f u l bi ge y e s( j u sts h o r t e nh e rl e g sj u st s S u ppo r tf o ramo bi l eo pe r a t o ra n d al i t t l ewh e ny o uu s eh e r ) . F o rt e x t u r e squ a l i t yI wo u l dc h o o s eR a i y aa n y a l s or e n de r i n gf o rE l i t eMo de l s3 D da yf o rma ste r i n gr e a l i sti cde t a i l s , a n do fc o u r s eDT ' sP r o j e c tE YE r i sf o r e a m. e y e sr e a l i s m. T h e r ey o uh a v ei t , bu n dl et h o s et h r e ea n dy o uh a v eag r e a t t sta r t i n gc h a r a c t e ri nt h eS t u di o . T h ea bs o l u t e1 stpl a c eg o e st ot h i spa c k a g ebe c a u s ewi t he v e rr i s i n g n e e dt ou s eS S Si ne v e r y t h i n gt h i sh a n dyt o o l bo xi smyr i g h th a n d. B y u s i n gi ty o uwi l l a l s ol e a r nal o ta bo u tS S Si t s e l f , di s c o v e rt h es ma l l t h i n g s l i k ev e l v e t sa n da l l t h o s eh i dde npr o pe r t i e st h a tma k ea n yt e x t u r e be t t e r . Wi t hi t sa l r e a dyr e a dypr e s e t si tc a ndowo n de r se n h a n c i n g a n y t h i n gf r o mh u ma ns k i nt og e n e r a l c l o t h i n ga n ds c e n et e x t u r e s .

02Ai ko6

03AdvancedDAZStudi oLi ghtBundle ht t p: / / www. daz 3d. c om/ adv anc eddaz s t udi ol i ght bundl e T h ea bs o l u t emu sti nl i g h t n i n gbe s i de st h eg o o do l dUbe rE n v i r o n me n t2 a n dsta n da r dDAZl i g h t s . Mo r el e v e l s , mo r ec o n t r o l sa n da bs o l u t e f r e e do msta n da r dl i g h t sc a n ' tg i v ey o uwi t h o u tAo A' sma g i c . Mype r s o n a l f a v o r i t ef r o mt h ebu n dl ei sAdv a n c e dS po t l i g h tg o o df o ra n y t h i n g f r o ms u nl i g h tt oas i mpl efl a s hl i g h t , a n dl a stbu tn o tt h el e a st: g r e a tg o bo c o n t r o l !

04VaultRustler

ht t p: / / www. daz 3d. c om/ v aul t r us t l er Cl o t h e si st h eh a r de stpi c ka swea l l u s es oma n y , bu tVRi smyf a v o u r i t ea si t s i l e n t l yr e pr e s e n t st h ei c o nwea l l wo r s h i p, a n dS l i de 3 Di so n eo ft h o s e v e n do r st h a tc a npr e pa r ey o u rmo de l sf o rt h e i rwi l de sta dv e n t u r e s , n e v e r f a i l i n g .

05AbandonedInteri ors:Warehouse ht t p: / / www. daz 3d. c om/ abandonedi nt er i or s war ehous e

We l l , t h i si st h ebl i n dpi c kbe c a u s ea n y t h i n gf r o mS t o n e ma s o nr o c k si ta n dI t h i n ko n eo ft h ewo r stt o r t u r e s f o rmewo u l dbet opi c kmyf a v o u r i t eS t o n e ma s o nstr u c t u r e . I fy o ul i k ei tu r ba no rS c i F i , t h a t ' swh e r ey o u ' l l fi n di t , s oI pi c kt h eWa r e h o u s ea s" s o me wh e r ei nt h emi ddl e "be t we e nt h o s et wog e n r e s . P u r eg e mbu i l t wi t hh i g hpr e c i s i o nS t o n e ma s o n ' sk n o wnf o r . I fy o uwo u l dl i k et os u bmi ty o u rf a v o u r i t efi v ej u stf o l l o wt h ef o r ma ta bo v e , 5i t e mswi t hl i n k s pl u sy o u rr e a s o n st h e ya r emu sth a v e s , a l s oi n c l u dea sas h o r tbi oa n dape i c eo fy o u ra r t wo r ka n d s e n di tt o : ar t i cl es. dscr eat i ve. mag@gmai l . com

P a g e27


Tutori al

B yP h i l T h o mps o n R e n de r i n gi nl a y e r s , o ra sI h a v eh e a r ds o mepe o pl er e f e rt oi ta s“ Mu l t i P a s sr e n de r i n g ” , i sapr o c e s swh e r ewer e n de ro u r s c e n eo n el i g h ta tat i me . Wet h e nc o mpo s i t et h er e n de r si no u ri ma g ee di t i n gs o f t wa r e . No wt h i smi g h ts e e ml i k eal o to f t r o u bl e , bu ti tdo e sh a v es o mev e r yg o o dbe n e fi t s . On c eweh a v eo u rs e to fr e n de r e dl a y e r si no u ri ma g ee di t i n gs o f t wa r e wec a nt h e nt we a ko u rl i g h t i n gbyc h a n g i n gt h ebr i g h t n e s so rt h ec o l o ro fe a c hl i g h ti n de pe n de n t l yo ft h eo t h e r s . S owh a t ’ sr e qu i r e d? DAZS t u di o . An yi ma g ee di t o rt h a ts u ppo r t sl a y e r sa n dbl e n di n gmo de s . F i r stwewi l l sta r twi t hDAZS t u di o . S t a r t u pDAZa n ds e tu py o u rs c e n ea sy o u ’ dn o r ma l l ywo u l d. F o rt h i sI a mu s i n gF r e a k5 , wh oi swe a r i n gt h eAg eo fWa r r i o r s Ce l t2f o rGe n e s i s , wh i c hi sa v a i l a bl ea tt h eDAZsto r e h t t p: / / www. da z 3 d. c o m/ a g e o f wa r r i o r s c e l t 2 f o r g e n e s i s No wf o rt h el i g h t i n gI a mu s i n gt h e3po i n tl i g h t i n gr i g t h a twa se x pl a i n e di nl a stmo n t h ’ sDSCr e a t i v ei s s u e o npa g e3 0 . h t t p: / / i s s u u . c o m/ ph i l a t ds c / do c s / ds _ c r e a t i v e _ 0 1 / 0 E x c l u s i v et ot h i st u t o r i a l I h a v ea dde do n emo r es po t l i g h ta tt h eba c ko ft h es c e n ej u stf o rabi to fba c k l i g h t i n g . No wwi t hmyl i g h t i n gs e tu pt h ewa yI wa n t , i t ' s r e n de rt i me , bu tbe f o r eI doI n e e dt ov i s i tt h es c e n e t a b. I nt h es c e n et a bt h e r ea r e5i t e mst h a ta r ec r e a t i n g myl i g h t i n gr i g ; t h eu be r e n v i r o n me n t _ 2a n dt h e3 s po t l i g h t s . F o ro u rfi r str e n de rwen e e dt os wi t c ho ff t h et h r e es po t l i g h t s . Wedot h a tbyt o g g l i n gt h ee y e i c o na tt h el e f to fe a c hs po t l i g h t . No wwi t ht h es po t l i g h t st u r n e do ffwec a ndoo u rfi r str e n de r . Wh e ni t ' sdo n es a v et h er e n de ra sl a y e ro n e . No wweg oba c kt ot h el a y e rt a ba n dwet u r no fft h e Ube r e n v i r o n me n t 2 , t h e ns wi t c ho no u rfi r sts po t l i g h t . No wwewi l l r e n de ra g a i na n ds a v et h i sa sl a y e rt wo . Ne x twer e n de rt h e2 n ds po t l i g h ta n ds a v ea sl a y e r3 a n dt h e nt h efi n a l s po t l i g h t , s a v i n ga sl a y e r4 .

P a g e28

No wt h a tweh a v er e n de r su s i n ga l l o fo u rl i g h t s , i t ' s t i met oh e a do u to fDAZa n di n t oo u ri ma g ee di t i n g s o f t wa r e . F i r st, I n e e dt ol o a du pa l l f o u rI ma g e si n t oP h o t o s h o p a n dg e ta l l f o u rr e n de r so ns e pa r a t el a y e r sI no n e i ma g ebys e l e c t i n gmyl a y e r1i ma g ea n ddu pl i c a t i n gi t byg o i n g! I ma g e / Du pl i c a t e . I nt h ebo xI wi l l c a l l t h e n e wfi l e" Wa r r i o r "a n dc l o s emyo r i g i n a l L a y e r1 i ma g e . I nmyWa r r i o rfi l eI r i g h tc l i c kt h eB a c k g r o u n dl a y e r a n ds e l e c t" L a y e rf r o mB a c k g r o u n d"a n di nt h en e w l a y e rbo xt h a tc o me su pl e a v ea sL a y e r0a n dc l i c k OK . Wen e e dt odot h i sf o rt h eba c k g r o u n dl a y e ri n t h eo t h e r3i ma g e s . S on o wweg ot oo u rL a y e r0 2I ma g ea n dwewi l l r i g h tc l i c kt h eL a y e r0L a y e ra n ds e l e c t" Du pl i c a t e L a y e r " . I nt h edu pl i c a t eL a y e rbo xt h a tc o me su p, wh e r ei ts a y sc h a n g ei tt o“ L a y e r1 "a n dma k es u r e t h eDe sti n a t i o ni s" Wa r r i o r " . T h a twi l l a ddt h a ti ma g e t oo u rWa r r i o rI ma g eo nas e pa r a t el a y e r , r e pe a t i n g t h i sste pf o rt h er e ma i n i n g2i ma g e swh i l en a mi n g t h e mL a y e r2a n d3 . On c et h a t ’ sdo n ewec a nc l o s e a l l t h ee di t e di ma g e se x c e ptt h e“ Wa r r i o r ”i ma g e .


I no u rwa r r i o ri ma g eg oi nt h el a y e rpa l e t t e . Wen o wh a v ea l l f o u ri ma g e ssta c k e d o nt o po fe a c ho t h e r , bu twh a twes e ei so n l yt h et o pmo sto n e , s on o wi t ’ st i me f o rs o mema g i c . L e t ’ sbe g i nbyt u r n i n go ffl a y e r s2&3u s i n gt h es ma l l e y ei c o nn e x tt ot h el a y e r n a me . No wwes e l e c tl a y e r1a n dt h e nc h a n g ei t sbl e n di n gmo det o" S c r e e n "S o t h a t ’ so u rfi r st2l i g h t st o g e t h e r ! Y e s , al i t t l ebr i g h t , bu twewi l l fi xt h a tl a t e r . No w wes wi t c ho nL a y e r2a n ds e ti t sbl e n di n gmo det os c r e e n , a n dt h e nfi n a l l ywe dot h es a mef o rL a y e r3 . No wa l l o u rl i g h t sa r eo nbu ti t ’ sabi tbr i g h t ; wec a nr e du c et h ebr i g h t n e s so fa n y l a y e re x c e ptl a y e r0byr e du c i n gi t so pa c i t y . T h eba s el a y e ri st o obr i g h tf o rmebu tl u c k i l yi t ' sa ne a s yfi x . Wej u stn e e dt o du pl i c a t et h el a y e r . B e f o r eI r i g h tc l i c kI s e l e c t“ du pl i c a t el a y e r , ”a n dt h i st i meI wi l l l e a v et h en a mea sL a y e r0c o py . On c ewec l i c kOK , i ts e e msn o t h i n ga ppe a r s t oh a ppe n . B u twen o wh a v eo u rn e wl a y e rbe t we e nl a y e r0a n dl a y e r1 .Al l we L a y e r1 , Ma i nS po t l i g h t n o wn e e dt odoi st oc h a n g et h i sn e wl a y e r sbl e n di n gmo det o" Mu l t i pl y " . No w t h a tt h el a y e rh a sda r k e no ffn i c e l ya g a i nwec a na dj u sti t so pa c i t yt og e tt h er i g h t l o o k . B u twh a ti fal a y e ri sn o tbr i g h te n o u g ha n di t so pa c i t yi sa tt h ema x1 0 0 %? S i mpl ydu pl i c a t et h el a y e ra n ds e ti t sbl e n di n gmo det os c r e e n . No wc a nwea dj u stt h ec o l o ro fal i g h t , a n dy e swec a nf o rt h i sweu s ea na dj u stme n tl a y e r . I wa n tt oa ddabl u et i n tt ot h eba c k l i g h twh i c hi sl a y e r3 , s owi t ht h a tl a y e r s e l e c t e dI c l i c kt h ea dj u stme n tl a y e ri c o na n ds e l e c taHu e / s a t u r a t i o nl a y e r . As s o o na swemo v et h eHu es l i de rt o wa r dt h ebl u e sy o uwi l l n o t i c et h a to u ri ma g e g o e sf u n k y ; t h a t ’ sbe c a u s ea dj u stme n tl a y e r sa ffe c ta l l t h el a y e r sbe l o wt h e m. T o sto pi two r k i n go na l l t h el a y e r sa n dt oma k ei two r kwi t hj u stt h es e l e c t e dl a y e r i mme di a t e l ybe l o wi t , wes e l e c to u ra dj u stme n tl a y e ra n du s i n gt h ek e y bo a r dwe pr e s s" Ct r l + Al t + G. ”No wo u ra dj u stme n tl a y e ri st h eo n l ya ffe c t e dl a y e ra n dn o w L a y e r2 , F i l l S po t l i g h t wec a na dj u stt oo u rh e a r t sc o n t e n t . B yu s i n gt h e s ebl e n di n gmo de sa n da dj u stme n tl a y e r so nt h es e pa r a t el a y e r so f o u rr e n de r , wefi n dt h a tweh a v ev e r yfi n ec o n t r o l o v e rt h el i g h t i n gi no u rs c e n e .

L a y e r0 , Ube r e n v i r o n me n t2

L a y e r3 , B a c k l i g h t

P a g e29


T h e Wa t c h e r Ma r c i u sHe s s


DS QUICK TIP I sy o u rh a i rbu g g i n gy o u re a r s ? S o me t i me swh e ny o ur e n deac h a r a c t e rwi t he l fe a r st h eh a i rma y " wr a p"a r o u n dt h ee a r s .Ofc o u r s ewedon o twa n tt h i s , a n dl u c k i l y i t se a s i l yfi x e d! 1 : R i g h tc l i c ko v e ry o u rP a r a me t e r st a b&ma k es u r et h e" h i dde n pr o pe r t i e s "a r et i c k e d. 2 : S e l e c ty o u rh a i ra n dg ot oP a r a me t e r s , Ac t o r . T h e r ey o uwi l l fi n d t h ec h a r a c t e r s" n a me "e a r swh i c hwi l l bea t1 0 0 %. Al l y o un e e dt odon o wi sa dj u stt h ei ma g et oy o u rl i k i n g . Do n e ! S pe c i a l t h a n k st oNa n c yY e t t e rS c h u l t zf o r s h a r i n gt h i st i p!

D o y o u l oe D A Z a s m u c h a s w e d o ? Ofc o u r s ey o udo , o t h e r wi s ey o uwo u l dn ’ tber e a di n gt h i sma g a z i n e ! We l l , f e l l o wl o v e r so fDAZ, e a c hmo n t hwewi l l h a v et h epl e a s u r eo fs po t l i g h t i n gaf e a t u r ea r t i st! T h i sa r t i stwi l l g e tamu l t i pa g ea r t i c l e , wh e r et h e yc a ns h o wc a s es e v e r a l pi e c e so ft h e i ra r t , a swe l l a sas ma l l bi o . T h es po t l i g h t e da r t i stwi l l a l s obef e a t u r e di nt h ec o v e r ! ( S c o r e ! ) I fy o uwo u l dl i k ebe c o meas po t l i g h t e da r t i st, y o u rs u bmi s s i o nf o rt h eCOVE Rs h o u l dbea t1 5 0 ppi ( 1 2 4 0 x 1 7 5 4 ) . P l e a s ei n c l u dea s ma l l bi ode t a i l i n gh o wy o ug o tsta r t e di nDAZa n dt h ewo r l do f3 Da r t . Al l o t h e ri ma g e ss h o u l dh a v edi me n s i o n so f1 5 0 ppi wi t haMAXI UMo f2 4 8 0 x 1 7 5 4 . I n c l u deaf e wl i n e st e l l i n gu smo r ea bo u t y o u rwo r ka n dpl e a s ema k es u r et oi n c l u dey o u rn a me( AK Ai fy o uh a v eo n e ) a n dl i n kt oy o u rwe bpa g e( i fy o uh a v eo n e ) . Wea r el i mi t e dt oac e r t a i nn u mbe ro fwr i t t e ns u bmi s s i o n , t u t o r i a l s , v e n do rf e a t u r e s , a n dmo r ebu tn e v e rf e a r , f o rt h o s et h a t do n ’ th a v et h e i rwo r kc o mpr i s e di nt h eu pc o mi n gi s s u e , i twi l l bei n c l u de di nt h ef o l l o wi n gi s s u e . F o re x a mpl e , l e t ’ ss a yy o us u bmi t t e dwo r kf o rt h e3 r di s s u ebu ti twa s n ’ ti n c l u de d. T h a tme a n st h a ti twi l l bec o u n t e di ni nt h e4 t hi s s u e , m’ k a y ? S mi l e s , s pr i n k l e sa n dh a ppi n e s sa l l a r o u n d! Do n ’ tt h i n ky o u ra r ti sg o o de n o u g ht obef e a t u r e d?I n c o n c e i v a bl e ! Wewa n tt h eWOR L Dt o s e ey o u ra we s o mea r t ! Wea r eg r e a t l yl o o k i n gf o r wa r dt os e e i n gy o u rwo r k , s og e tt h o s e c r e a t i v ej u i c e sfl o wi n ga n dr e n de ra wa y ! T h ede a dl i n ef o rs u bmi s s i o n si so nt h e2 2 n do fe a c hmo n t h , s oma k ean o t e , s a v et h eda t e , a n d ma k es u r ey o udo n ’ tf o r g e t ! Go ta l l t h a ti n f o r ma t i o n ? Gr e a t ! Wel o o kf o rt oh a v i n gYOURwo r ki nDSCr e a t i v e ! S u bmi ty o u ra r t wo r kt o : I ma g e s . ds c r e a t i v e . ma g @g ma i l . c o m

P a g e31


CYBER PUNK

competi ti on

We l l h e r et h e ya r et h ewi n n e r so fo u rCy be r pu n kc o mpe t i t i o n , a n da swee x pe c t e dt h e sta n da r dwa sv e r yh i g h , j u dg i n gwa se x t r e me l ydi ffic u l ta sy o upr o v i de du swi t hav e r ywi de r a n g eo fi ma g e sdi s pl a y i n gma n ydi ffe r e n ta s pe c t so ft h ec y be r pu n kg e n r e

1 st

On l yah u ma n Ma r c o sP r i e t o

F o rde t a i l so fo u rn e x tc o mpe t i t i o nt u r nt opa g e4 5 P a g e32


2nd

Cy be r pu n k Ve r i c aAl z h e i me r

3rd

. . . a n dsta ya wa yf r o mmydo l l ! Co n r a dGr ü n e wa l d

ds

creati ve

P a g e33


EXCLUSIVE

Wh o a r e E l i t e M o d e l s 3 D

Y o uc a n ' tg of a ri nt h ewo r l do fDAZS t u di owi t h o u tc o mi n ga c r o s si ma g e sc r e a t e dbya r t i stsf r o mE l i t eMo de l s3 Do rE M3 D f o rs h o r t . Wh e t h e ro ns o c i a l me di ao rwh e nv i e wi n gt h e i ra ma z i n gpr o moi ma g e sf o rv a r i o u spr o du c t sa tsto r e ss u c ha sDAZ o rR e n de r o s i t y . S oweg o ti nt o u c hwi t hT o ddHu pe , t h eCE O/ F o u n de r / Ar t i sti cDi r e c t o ra tE l i t eMo de l s3 D, t og e ts o mei n f o r ma t i o no n E M3 D. Howdi dy oug e ti n t o3Da n dh owl on gh a vey oube e n doi n gi t ?

Weh e a ry oua r et h ef ou n de rofE M3D-i ns h or th ow di di tsta r t ?

I sta r t e di n3 Da r ti na bo u tmi d1 9 9 8 . Upu n t i l t h a tt i meI di dt r a di t i o n a l a r t , s k e t c h pa d, pe n c i l s , c o l o r e dpe n c i l s , a n ds o me a i r br u s h . Wh i l ewa l k i n gt h r o u g hal o c a l c o mpu t e rsto r eI s a was o f t wa r e t h a tc a mei napa i n tc a n , B r y c e . S a v e du ps o memo n e ya n d bo u g h to n eo ft h ee a r l yv e r s i o n so fwh a two u l dbet h ebe g i n n i n go fwh e r eI a mt o da y .

[ L a u g h t e r ]We l l , t h e r ei sn o" s h o r t "a n s we rt ot h a tqu e sti o n , bu t , I c a ns u mu ph o wi tbe g a n . E M3 Dc a mea bo u tr e a l l ya ss o r to fafl u k e . I h a dc r e a t e dac o u pl ei ma g e st h a twe r ej u sts o r to f" mo de l " t h e me da n dav e r yg o o df r i e n do fmi n ej o k e dt h a tt h e yc o u l d wo r kf o ramo de l l i n ga g e n c y . T h a ti de as o r to fstu c kwi t hme , a n dt h r o u g has e r i e so f" wh a ti f "i de a s , E M3 Dwa sbo r n . Westa r t e da sas ma l l g r o u po fa r t i stst h a tj u sts o r to fwa n t e dt o dos o me t h i n gdi ffe r e n twi t ho u ra r tbyt a k i n gi to u to ft h et r a di t i o n a l g a l l e r i e sa n dc o mmu n i t i e sa n dwa n t e dt os h a r ei to nadi f f e r e n tpl a t f o r m. S o , be g r u dg i n g l y , wec h o s et oc r e a t eapa g ea t F a c e bo o k , a n dn a me di tE l i t eMo de l s3 D, wh i c hi na n do fi t s e l f wa sag o o fba s e do nt h er e a l wo r l dmo de l a g e n c y . Wer e c r u i t e daf e wl i k e mi n de da r t i sts , a n dwej u stdi dal o to f o u ro wna r t , t h e me da r o u n dt h emo de l t a k eo nt h i n g s . Myg o o df r i e n dNa o mi K i n g , a k aL u n c h l a dyi nv e n do rc i r c l e s , a s k e dt h a ti fs h es e n tu ss o meo fh e rn e we rpo s epa c k s , wo u l d wec r e a t ei ma g e sf o rh e ra n dpr o mo t et h e mo no u rpa g e . We t a l k e dabi ta bo u ti t , a n dde c i de ds u r e . On et h i n gl e dt oa n o t h e r , t h a n ky o u , Na o mi , a n dwo r ds pr e a d qu i c k l yt h a twewo u l dc r e a t ei ma g e sf o rv e n do r sa n dpr o mo t e t h e mt oo u rste a df a stl yg r o wi n gpa g e . Abo u tamo n t ho rs oa f t e rt h efi r sts e t so fi ma g e s , a n dag r o wi n g r o ste ro fv e n do r s , wemo r eo rl e s sa sf a ra sE M3 Dwa sc o n c e r n e d, qu i tdo i n go u ro wna r t , a n dbe c a meaf u l l t i mepr o mo t i o n st e a m, sti c k i n gwi t ht h es a mef o r mu l awebe g a nwi t h . Hi g h qu a l i t ya r t , a n dpr o mo t i o n , a tapr i c ev e n do r sc a nl i v ewi t h , F R E E !

Doy oudoy ou rown3Dpr odu c t sori si ta r ton l y ? Ar to n l y , E M3 Dr e a l l ya l l o wsf o rl i t t l ee l s e .

Wh a t3Dc on t e n ts i t e sdoy ouwor kwi t h ? Weba s i c a l l ywo r kwi t ha n yc o n t e n ts i t et h a tt h ev e n do r swo r k wi t h . P r i ma r i l yR e n de r o s i t y , DAZ, R DNA, S mi t h Mi c r o . L a sty e a rf o rCh r i stma swedi dac r o s spr o mo t i o nwi t hR e n de r o s i t ya n ds e v e r a l v e n do r s , E n c h a n t e dHo l i da y s , wh e r eweg a v ea l o to fc o n t e n ta wa ya n dg i f tc e r t i fi c a t e s .


Howdoe si twor kwi t ht h eve n dor s ? B e c o mi n ga ffil i a t e dwi t hE M3 Di sav e r ys i mpl ea ffa i r , a n dwe c a t e rt ot h ev e n do r swi s h e sr e g a r di n gc o n t e n t . B a s i c a l l y , my s e l f , a n dmya dmi n i str a t i v et e a mwi l l s o l i c i tv e n do r s t h a twet h i n kmi g h tbewi l l i n gt owo r kwi t hu s , o r , a sme n t i o n e d e a r l i e r , t h e yc o met ou s . Ca n dyR i c h a r ds , myc h i e fstr a t e g i sta n dI wi l l t h e nh a v eas e r i e s o fdi s c u s s i o n swi t ht h ev e n do rt opi n po i n twh a twewi l l be wo r k i n go nf o rt h e m, t i me f r a me s , a r t i stsr e qu i r e do rr e str i c t e d t ot h epr o j e c t , a n ds of o r t h . Wer e a l l ywo r kf o rt h ev e n do r , s owh a t e v e rt h e i rn e e dso r c o n c e r n sa r e , wea ddr e s st h a ti no u ri n i t i a l c o n v e r s a t i o n s . P r o du c ti st h e nde l i v e r e dt ou s , sto r e do ns e c u r es e r v e r s , a n d a l l o t t e dt ot h et e a mme mbe r st h a twi l l bewo r k i n go nt h e pr o j e c t , a n do n l yt h o s et e a mme mbe r s . I ma g e sa r ec r e a t e da n dt h epr o mo t i o ni su n de rwa y .

Doy ouh a vea n y" c ompe t i t or s "a n d/ori si ta l l i ng ood s pi r i tt obe stpr omot et h eve n dor s ? We l l , i ne v e r yma r k e tt h e r ewi l l bes o mes o r to fc o mpe t i t i o no f c o u r s e . An d, I ' ms u r eweh a v eo u r sa swe l l . Dowev i e wi ta sc o mpe t i t i o n ?No ts omu c h . OnF a c e bo o k , E M3 Dwa st h ev e r yfi r stt odowh a twedoa tt h es c a l ea n d v o l u met h a twedoi t . Wef e e l webr i n gav e r yh i g hqu a l i t ypr o du c tt ot h ema r k e t pl a c e , a n dwef e e l t h a tweh a v estr e n g t hi nn u mbe r s . Ou rt e a mi sh i g h l ye n e r g i z e di nt h ec o mmu n i t ya swe l l a s F a c e bo o k , a n dwe ' r eo nT wi t t e ra swe l l . T h et e a mi sh i g h l yde di c a t e dt opr o mo t i n gn o to n l yt h ea r tt h a t t h e yc r e a t e , bu tt h ev e n do r swewo r kf o r . T h ea dmi n i str a t o r sh a v eda i l yme e t i n g so nstr a t e g y , de a dl i n e s , v e n do rr e l a t i o n s , a n da r t i str e c r u i t me n t . Wh e nwedi s c u s st h ewo r dt e a m, i ti so u rs i n c e r ebe l i e ft h a t e a c ha r t i sti sa ni mpo r t a n tc o mpo n e n to fE M3 D' ss u c c e s s . B yh a v i n gt h o s ec o r ev a l u e si npl a c e , a n dbe i n gt h ev e r yf o u n da t i o no fo u rmi s s i o n , wef e e l t h a ti st h ebe stwa yt opr o mo t et h e v e n do r s .

P a g e35


EXCLUSIVE T h o s ea r es o meo fmyGoT ov e n do r sf o rwh a t" I "wo r ko n , f r o m at e a msta n dpo i n t , WOW! Al l I c a ns a yi st h a tt h ee n t i r er o ste r o fv e n do r swewo r kwi t h , o rh a v ewo r k e dwi t hh a v et r u l ybe e n a ma z i n g . Wea r ee x t r e me l yf o r t u n a t et obei no u rpo s i t i o na n dI c a n n o tbe g i nt ot h a n ka l l o ft h ev e n do r se n o u g hf o rt h e i rt a l e n t , t i me , a n dg e n e r o s i t y .

I fy ouc ou l da ddon en e wf e a t u r et oDAZstu di o, wh a t wou l di tbe ? T h a t ' sat o u g hc a l l , be c a u s ewi t h4 . 6i ti sat o pn o t c hs o f t wa r e s u i t e . I t h i n k , pr o ba bl y , a n dI ' ms u r ei t ' se c h o e df r e qu e n t l y , f a ste ro r c o mpa r a bl er e n de rt i me st oP o s e r .

An ybi g g e rpr oj e c t sore ve n t sc omi n gu ps oon ?

Wh a twou l dy oua dvi s et ot h os et h a twou l dl i ket odo wh a ty oug u y sdo? [ L a u g h t e r ]We l l , weh o pen oo n ee l s ewo u l dwa n tt odowh a t wedo , i t ' san a r r o wma r k e tt obe g i nwi t h . B u t , s e r i o u s l y . Ha v ea" g a mepl a n "g o i n gi n . Ac o mpl e t estr a t e g y o fwh a ty o u rg o a l sa r e , wh owi l l dowh a t , a n ds of o r t h . Wi t hE M3 Dsta r t i n go u t , NOTa sapr o mo t i o n st e a m, wh e nwe be c a meo n e , i twa sAL OTo ft r i a l a n de r r o r . Ar twa st h eo n e t h i n gt h a tdi dn ' tr e qu i r el e a r n i n gh o wt odo . Weh a dt ol e a r nF a c e bo o kP a g e s , h o wt os e tu pa l bu ms , ma n a g e g r o u psa n de v e n t s , h o wt oma k et h eI n s i g h t swo r kf o ru s , v e r s u s j u str a n do ml yt h r o wi n gl o t sa n dl o t so fa r tu po nt h epa g e . T h e r ewa smu c ht ol e a r n , a n dwewe n ti n t ot h efi g h tbl i n d. S o , mys u g g e sti o ni sh a v eav e r yr e l i a bl et e a mt owo r kwi t h , a n d ade fi n e dstr a t e g yo fwh a ty o u rg o a l sa n dmi s s i o na r e .

Wh i c ha r ey ou r3pe r s on a l f a vor i t eve n dor s ? S on o taf a i rqu e sti o n , a n da n s we r i n gi tma yc a u s es e r i o u sr i ppl e s . B u t , pe r s o n a l l y , f o rmyo wnu s e , a n dl i k emu s i c ; I c a n ' tj u stn a me t h ea bs o l u t ef a v o r i t e s , bu taf e wo fmyGoT ov e n do r swo u l d h a v et obeL u n c h l a dy . S e r i o u s l yh e rpo s e sc o l l e c t i o n ss a v eme h o u r sa n dh o u r so ft i me , a n dh e rpo s e sa r eu s u a l l yt h efi r stt h i n gI l o o kt obu i l dmyi ma g e sa r o u n d. Ou t o f t o u c h&S h a n a s S o u l ma t e , t wope a si napo d, de fi n i t e l yc o u n t sa so n e , be c a u s eo ft h e e n o r mo u sa mo u n to fwo r kt h e ydot o g e t h e r , a n dpr o ba bl y a n o t h e ro fmyma i n" GoT o ' s " . L i l fl a me&S v e v a , r i g h tu pt h e r e wi t hOOT&S h a n a s S o u l ma t e . I l o v eK a t t ' sda r i n go u t fi t sa n dS u s a n i sj u sto n eo ft h ebe stt e x t u r ec r e a t o r so u tt h e r e .

P a g e36

We l l , t h a two u l dbeg i v i n ga wa yt r a des e c r e t s . ; ) B u t , y e s , a sme n t i o n e dbe f o r e , E M3 Dwi l l bedo i n go u r E n c h a n t e dHo l i da yg i v e a wa ya g a i nt h i sy e a r . Wi t ht h ebi r t ho fDSCr e a t i v ema g a z i n e , we ' r es po n s o r i n g c o n t e stsa n df e a t u r e s , t h a t ' sc e r t a i n l yn e wa n dbi gf o ru s . T h er e st. . . . we l l , a l l I c a ns a yi sv i s i tt h epa g eo f t e n , n o to n l yf o r t h eg r e a ta r t , bu t , y o un e v e rk n o wwh e ns o me t h i n gwi l l po pu p. Wede fi n i t e l yl i k et og i v eba c kt ot h ec o mmu n i t y , wh e t h e ri t ' sa f r e edo wn l o a do rag i f tc e r t i fi c a t e , wea r e1 1 0 %be h i n dt h e g r o wt ho fdi g i t a l a r ta n dt h ea r t i sts , c o mmu n i t i e sa n dv e n do r s t h a tc r e a t ei t .


B i o g r a p h y Na me : B r i a n aB a x t e r Home t own : B e a u mo n t , T e x a s , US A Cu r r e n tHome : Ma s s a pe qu a , Ne wY o r k , US A( L o n gI s l a n ds u bu r bo fNYC) T i t l e : Vi c eP r e s i de n to fL i c e n s i n g&P r o c u r e me n tf o rE l i t eMo de l s3 D P a r tt i medi g i t a l mo de l f o rE l i t eMo de l s3 D&L u s c i o u sS i nDe s i g n Hobbi e s : Da n c i n g , c l u bh o ppi n g , h o r s e ba c kr i di n g , s h o ppi n gf o rc l o t h e sa n ds h o e s , e c o n o mi c s , wo r k i n go nv i n t a g ec a r s wi t hmybo y f r i e n d. E du c a t i on : Un i v e r s i t yo fT e x a sa tAu sti n , B B A, 2 0 0 9 Ne wY o r kUn i v e r s i t y , S t u dy i n gMB A, Gr a du a t i o n2 0 1 5 Abou tMe : Hi y ' a l l , I ' mB r i a n aB a x t e r , a n dI wo r kf o rE l i t eMo de l s3 D, a n do t h e re n t i t i e so wn e d&a ffil i a t e dwi t ha n dbyt h eo wn e r so f E M3 D. I g r e wu pi nB e a u mo n t , T X, a n dg r a du a t e df r o mt h eUn i v e r s i t yo fT e x a sa tAu sti nwi t h aB a c h e l o r sDe g r e ei nB u s i n e s sAdmi n i str a t i o n . I ' mc u r r e n t l ywo r k i n gt o wa r dsmy Ma ste r sDe g r e ea tNe wY o r kUn i v e r s i t y . Myda yt oda ydu t i e sf o rE M3 Di n c l u dec u sto me r r e l a t i o n s , a n do c c a s i o n a l l ya ppe a r i n gi ns o meo f t h ea l bu msc r e a t e dbyt h eE M3 Dt e a m. Al s o , i fy o uf o l l o wmeo nT wi t t e ro rF a c e bo o k , I u s u a l l ypo pi nwi t hs o meo fft h ewa l l h u mo ro r wi t t ysta t u su pda t e s . Myh o bbi e si n c l u dewo r k i n go nv i n t a g ec a r swi t h mybo y f r i e n d, T r e v o rS t . J a me s , o n eo ft h e a r t i sts / o wn e r so fE M3 D. An d, o fc o u r s e , I l o v e t os h o p. My3 Dwa r dr o bei sn e a r l ye qu a l t omy r e a l l i f ewa r dr o be . I ' mpa r t i c u l a r l yf o n do fo u t o f t o u c h , s h a n a s s o u l ma t e , i dl e r 1 6 8 , 3 DAg e&Ho n g y ua s f a ra smya t t i r eg o e sf o r3 Dmo de l l i n gwo r k . I l o v et h ewo r l dt h a ti sc r e a t e df o rmei n3 D, a n d i t ' sa na we s o mer e pr e s e n t a t i o no fmyr e a l l i f e . I a dmi r et h ec r e a t i v et a l e n t so ft h eE M3 Dt e a m, a n df e e l e x t r e me l yf o r t u n a t et obeapa r to f t h eE M3 Df a mi l y .

P a g e37


S e emo r eo u t a n di n ga r t wo r ka t :


DS QUICK TIP Shadow Softness

S h a do wsc a stbys po t l i g h t sc a ns o me t i me sa ppe a ral i t t l eh a r de dg e d a n da dj u sti n gt h es h a do ws o f t n e s sma yo n l ys e e mt og i v eas l i g h ts o f t e n i n g . S oc a nweg or e a l s o f te dg e d?Y e s , wec a na n di t ’ sr e a l l ye a s y ! Got ot h epr ope r t i e st a bf o ry o u rl i g h ta n di nt h es h a dows e c t i o n , s e l e c tt h eo pt i o n si c o n( t h el i t t l ec o g ) o nt h e“ s h a dows of t n e s s ” s l i de r . S e l e c tpa r a me t e rs e t t i n g sa n do n c ei nt h epa r a me t e rs e t t i n g s r e mo v et h et i c kf r o m“ u s el i mi t s ”a n dt h e nc l i c k“ Ac c e pt ” . No wwec a ng oo v e r1 0 0 %; t h eh i g h e ry o ug ot h es o f t e ry o u r s h a do wswi l l be !

0%

100%

250%

Doy o uh a v es o mek n o wl e dg eo fDAZ?

We l l i fs owewa n ty o ut og e tbu s ya tt h ek e y bo a r dbe c a u s ei n e v e r yi s s u eweh a v es pa c ewh e r ey o uc a ns h a r ey o u rk n o wl e dg e o fDAZS t u di o .

Wh a tc a ny o uwr i t e ? Ar t i c l e ss u c ha st u t o r i a l s , T i ps&T r i c k s , r e v i e ws , F a v o u r i t eF i v e s( ar e a de rg e t st opi c k5mu sth a v ei t e ms f r o mt h e i rr u n t i mea n dt h e nt ot e l l u swh yt h e ya r ee s s e n t i a l .

Af r a i dt h a ty o u rE n g l i s hs k i l l sa r en o tu pt ot h ej o b? Do n ' tWo r r y Al l a r t i c l e swi l l bec h e c k e dbyo u rde di c a t e dpr o o f r e a de r s . Al l a r t i c l es u bmi s s i o n ss h o u l di de a l l ybepl a i nt e x t( i t ' squ i c ka n de a s y ) a n di fy o ua r ei n c l u di n gs c r e e n s h o t spl e a s e n a met h e ma s : I ma g e1 , I ma g e2e t ca n dma r kt h ei ma g ei n s e r t i o npo i n t si nt h et e x ta s[ I MAGEI ma g e n a me ]e t c . Wea r el i mi t e dt oac e r t a i nn u mbe ro fwr i t t e ns u bmi s s i o n s , t u t o r i a l s , v e n do rf e a t u r e se c tbu tf e a rn o t , t h o s et h a t do n th a v et h e i ra r t i c l ei nt h i si s s u ewi l l g e ti nu pc o mi n go n e s ! ! Wea r el o o k i n gf o r wa r dt os e ewh a ty o uAL Lh a v et os h a r e , s opl e a s ec r e a t ea wa y&h a v ef u n ! T h ede a dl i n ef o rs u bmi s s i o n si st h e2 2 n do ft h emo n t h . P l e a s es e n dy o u ra r t i c l es u bmi s s i o n st o :

ar t i cl es. dscr eat i ve. mag@gmai l . com

P a g e39


N anc yS c hul t z

Na me : Al e j a n dr o Ag e : 2 5 L oc a t i on : Wh e r e v e rt h ewi n dbl o ws Oc c u pa t i on : I t i n e r a n tGe n t l e ma nAdv e n t u r e r P e r s on a l Mot t o: L i f ei sa nAdv e n t u r e , c o mes h a r ei t wi t hme . Da t i n gS t y l e : At h r i l l i n ge x pe r i e n c ef o l l o we dbya mo o n l i g h tpi c n i c MyS we e tS pot : T h e r e ' st h i sl i t t l ec o n f e c t i o ns h o po n t h eR i v i e r a . . . F a veMu s i c : Zy de c o F a veF i l m: Ag a i n stAl l F l a g s 3F a ve s : Ca t s , T h eOpe nS e a , a n dt h es c e n to fo r c h i ds

M

at tA l l go o d

Na me : K a l l i staWi l mo n t Ag e : 2 9 L oc a t i on : B r i s ba n e , Au str a l i a Oc c u pa t i on : B a r i sta / P a r tT i meMo de l P e r s on a l Mot t o: " I c o u l dn ' twa i tf o rs u c c e s s , s oI we n t a h e a dwi t h o u ti t " . Da t i n gS t y l e : Adr i v e i nmo v i ei na no l dAme r i c a nc o n v e r t i bl e . MyS we e tS pot : B a c ko ft h en e c k . F a vor i t eMu s i c : R o c k a bi l l y , 5 0 ' sr o c k ' n ' r o l l F a vor i t eF i l m: Ha n n i ba l R i s i n g 3P e r s on a l f a ve s : Mo t o r c y c l e s , Vi n t a g eHo tR o ds , S h o e s

P a g e42


Be l l at r yxN o i r

Na me : Za c k Ag e : 3 0 L oc a t i on : Mi r a ma r , CA Oc c u pa t i on : Av i a t o r P e r s on a l mot t o: I f e e l t h en e e d, t h en e e df o rs pe e dy Da t i n gsty l e : s i t t i n gt o g e t h e ri naF 1 6F i g h t i n gF a l c o n wa t c h i n gt h eo t h e rfi g h t e r sl a n di n ga n dde pa r t i n g Mys we e ts pot : r i di n gmymo t o r bi k ea ts u n s e t F a vemu s i c : AC/ DC F a vef i l m: T o pGu n 3pe r s on a l f a ve s : fl y i n g , wr i t i n g , fi x i n gstu ff

K al i najS i ndwe l l e r Na me : Ys e r aS i n dwe l l e r( f a n t a s yn a me ) /S y l v i aR o s e( ' n o r ma l ' n a me ) Ag e : 2 1 L oc a t i on : R o ma n i a Oc c u pa t i on : Co l l e g e/f r e e l a n c eph o t o g r a ph e r P e r s on a l mot t o: Y o ua r ewh oy o ua r e , wh e nn oo n ei s l o o k i n g . Da t i n gsty l e : Ar o ma n t i cda t es o me wh e r epr i v a t ea f t e r wh i c hwewo u l dg ot oa tac a r n i v a l o rwa t c hamo v i e . Mys we e ts pot : Ch o c o l a t e F a vemu s i c : T h eg e n r eMo v i es c o r e so rbe stk n o wna s ' E pi cMu s i c ' F a vef i l m: S t a rWa r s 3pe r s on a l f a ve s : Cy c l i n g , g a mi n g&wa t c h i n gmo v i e s

P a g e43


S ot h o s ewe r eo u rfi r stDSCr e a t i v er o y a l t ybu twe n e e dmo r ef o rn e x tmo n t hs os u bmi ty o u rNo nn u de pi n u pse i t h e rma l eo rf e ma l e , po r t r a i to r i e n t a t i o n , a n d wewi l l bepi c k i n gt h ebe stt wot obeo u rc e n t r e f o l d K i n ga n dQu e e n .wewi l la l s of e a t u r es o meo ft h e r u n n e ru p, P r i n c e sa n dP r i n c e s s e si ma g e s .

Qu e sti on s Na me Ag e L o c a t i o n Oc c u pa t i o n P e r s o n a l mo t t o Da t i n gsty l e Al o n gwi t hy o u rpi n u pi ma g ewewo u l dl i k ey o ut o Mys we e ts po t c r e a t eac h a r a c t e r bi of o r y o u r c h a r a c t e r u s i n gt h equ e s - F a v emu s i c t i o n s l i ste dt oh e l pc r e a t et h e i r o wnu n i qu epe r s o n a l i t y . F a v efi l m 3P e r s o n a l f a v e s S e n dy o u rK i n go rQu e e nwi t ht h i e rbi ot o : I mages. dscr eat i ve. mag@gmai l . com

W

P a g e44

i l lyo urc har ac t e rwi nac r o wn?

P l e a s er e me mbe rI ma g emu stbeNONNu de , a n dpl e a s edoNOTa ddbi ot e x tt oi ma g e


A l t e r n a t e E v o l u t i o n

L o n ga g o , t h e r ewa sar a c ewh o o n c er e i g n e ds u pr e me . Hu ma n s , wh oe x i ste do ne v e r yc o n t i e n t , i nv a r i o u sr a c e s , c r e e ds , a n d c o l o r s . T h i so n c epr o u dr a c e be c a meo bs e s s e dwi t hpe r f e c t i o n s , a n di nt h ee n dt h e i rn e e df o rc o n t r o l o v e r t o o k t h e mi nt h ef o r mo fav i r u s . T h ev i r u sa l t e r e dt h e i rg e n o me , u n t i l t h eHu ma n swe r en o mo r e , wi pe df r o mt h ef a c eo ft h epl a n e tbyt h a twh i c ht h e yt h o u g h two u l ds a v et h e m, ac u r et ot h ee v e re v o l v i n gv i r u s . No wo n l ywesta n d, t h ei mpe r f e c to n e s . S omu t a t et h eg e n e t i cc o dea n ds h o wu sa na l t e r n a t i v ev i e wo fo u rwo r l df o ry o u r c h a n c et owi npr i z e sbu ta l s oac o v e t e ds po twi t h i nt h epa g e so fDSCr e a t i v eI s s u e3 ! Al l c o mpe t i t i o ns u bmi s s i o n sa r et obes e n tt o : c on t e st. ds c r e a t i ve . ma g @g ma i l . c om wi t ht h es u bj e c t" E v o l u t i o n "

Al l s u bmi s s i o n smu stben e wa r t wo r ka n dh a v en o tbe e ndi s pl a y e do n l i n e I ma g e sc a nbee i t h e rpo r t r a i to rl a n ds c a pea n dpl e a s epr o v i deas ma l l bi oa l o n gwi t hy o u r i ma g e ! De a dl i n ef o ri s2 3 : 5 9UT Co nt h e2 2 n do fAu g u st1 4 F o rP r i z eI n f o r ma t i o na n df o rt e r m’ sa n dc o n di t i o n sv i s i to u rF a c e bo o kg r o u p: ht t ps : / / www. f ac ebook . c om/ gr oups / daz c r eat i v e/

P a g e45


Tutori al

MESH SMOOTHI N B yMa t tAl l g o o d

Asa r t i stswh ou s eDAZS t u di o , wema yr u ni n t ot h ei s s u eo f “ po k et h r o u g h ” . P o k et h r o u g hi swh e nt h eba s efi g u r eme s h “ po k e st h r o u g h ”t h ec l o t h i n gt h a th a sbe e na ppl i e dt oi t .I n s o mec a s e si t ’ sas i mpl efi xwi t hmo r pha dj u stme n t so ri tc a n bec o v e r e du pwi t has l i g h tc h a n g et oapo s eo ra n o t h e r i t e mo fc l o t h i n go rapr o p.B u ti no t h e rc a s e sn o n eo ft h e s e me a s u r e sa r ea ppr o pr i a t eo rt h e yj u stpl a i ndo n ’ two r k . Wh e nt h a to c c u r s , t h es mo o t h i n gf u n c t i o nwi t h i nDAZma y bey o u rs a v i o u r . T oa c c e s st h es mo o t h i n gf u n c t i o n , s e l e c tt h ei t e my o un e e d t oa ppl yi tt o . I nt h i sc a s e , y o uc a ns e et h a tt h et o pI ’ mu s i n g ( AH_ Wa r v e st) i sn o to n l ys h o wi n gt h eba s hc h a r a c t e r t h r o u g ha r o u n dt h es h o u l de r , bu ta l s ot h et o pt h a ti su n de r t h ev e st. On c ey o uh a v et h ei t e ms e l e c t e d, g ot ot h eE di tme n u , s e l e c tF i g u r e , t h e nGe o me t r ya n dfi n a l l yAppl yS mo o t h i n g Mo di fi e r .Y o uwi l l n o ws e eac o u pl eo fn e we n t r i e so v e ri n t h eP a r a me t e r st a b; me s hs mo o t h i n ga n dc o l l i s i o n s . Wi t h i n t h e s ei t e msi swh e r ey o uc a nmo di f yt h es e t t i n g sf o rt h e me s hs mo o t h i n g .S e l e c t i n gt h eme s hs mo o t h i n ge n t r ywi l l di s pl a yt h eCo l l i s i o nde t a i l sa swe l l . I fwet a k eal o o ka st h e s e , y o uwi l l s e e6i t e mst h a twec a n ma k ea dj u stme n t st o .Wec a na l s os e et h a twi t ht h ede f a u l t s e t t i n g st h a th a v ebe e nl o a de d; t h ea r e aa r o u n dt h e s h o u l de rh a sn o wbe e nn i c e l ys mo o t h e do v e r , bu tt h e r ea r e sti l l ac o u pl eo fo t h e ra r e a ss h o wi n gpo k et h r o u g ha tt h e n e c ka n do nt h es i de . T h e r ea r eac o u pl eo ft h i n g swec a ndot r yt or e s o l v et h i s . T h efi r sto n ei sc h a n g et h eCo l l i s i o nI t e ms e t t i n g . Att h e mo me n ti ti ss e tt oGe n e s i s2F e ma l e , s ot h ec l o t h i n gi t e mi s s mo o t h i n gi t s e l fba s e do nt h estr u c t u r eo ft h a tme s h .S o , wec o u l dn o wt r yt ofi xt h eo t h e rpo k et h r o u g hu s i n g mo r ph s , o rwec a nc h a n g et h ec o l l i s i o ni t e mt ot h et o pI ’ m u s i n g . B yc h a n g i n gt h ec o l l i s i o ni t e m, wec a ns e et h a tt h eg a ph a s r e a ppe a r e da tt h es h o u l de r . T h en e c ka n dba c ka r e a st h a t h a dpo k e dt h r o u g hbe f o r ea r el o o k i n gbe t t e r , n o tg r e a ta s t h e r ei ssti l l s o mepo k et h r o u g hbu ti ti sal o tbe t t e r .Ne x t ,

P a g e46

G


B yc h a n g i n gt h ec o l l i s i o ni t e m, wec a ns e et h a tt h eg a ph a s r e a ppe a r e da tt h es h o u l de r . T h en e c ka n dba c ka r e a st h a t h a dpo k e dt h r o u g hbe f o r ea r el o o k i n gbe t t e r , n o tg r e a ta s t h e r ei ssti l l s o mepo k et h r o u g hbu ti ti sal o tbe t t e r .Ne x t , wec a nsta r tc h a n g i n gt h ev a l u e sf o rt h eS mo o t h i n gI t e r a t i o n s a n dCo l l i s i o nI t e r a t i o n s . L e t ’ si n c r e a s et h ec o l l i s i o ni t e r a t i o n s t oav a l u eo f8 . Asy o uc a ns e e , t h epo k et h r o u g hh a sde c r e a s e dc o n s i de r a bl y , bu ti t ’ ssti l l n o ta sg o o da si tc o u l dbe . L e t ’ si n c r e a s et h e s mo o t h i n gi t e r a t i o n sn e x t , u pt oav a l u eo f6 . Mu c hbe t t e ra r o u n dt h en e c ka n dt h es i deh a si mpr o v e d mo r ea swe l l .T h et h i n gt on o t i c eh e r ei st h a tt h eh i g h e rt h e u t , wi t hal i t t l ej u di c i o u sfi ddl i n g , y o uc a nc e r t a i n l yma k e v a l u ey o ua s s i g nt ot h es mo o t h i n gi t e r a t i o n s , t h el o n g e ri twi l lB t h i n g se a s i e rf o ry o u r s e l f , a n dwi t ht h ef a c tt h a tt h ei t e ms t a k et or e s mo o t ht h eme s h ; a f t e re a c hc h a n g ey o uma k e w i t h m e s h s m o o t h i n g o n t h e m w i l l a t t e m p t t o a d j u st w h e n wi t h i nt h es c e n e , pa r t i c u l a r l ywh e nc h a n g i n gt h epo s eo nt h e y o udopo s et h eba s e , y o uc a ndoal o to fy o u rs e t u pi nt h e c h a r a c t e ro rpl a y i n gwi t hmo r ph so nt h ei t e mbe i n g n i t i a l c r e a t i o no fy o u rc h a r a c t e rwi t ho n l ymi n o rt we a k i n g s mo o t h e d.Us u a l l yi tt a k eabi to ft r i a l a n de r r o rwi t he a c h i o n c e y o u h a v e y o u r fi n a l p o s e . s c e n ea n dt h epr o psi ni tt og e tt h er i g h ts e t t i n g s . Asy o uc a ns e et h o u g h , t h i si s n ’ tama g i cfi x i t a l l a st h a tg a pa t t h es h o u l de ri ssti l l t h e r e , bu ti tdo e sh e l p, a n di th a ss o l v e d t h ei s s u eo ft h epo k et h r o u g ho nt h et o p.I fi n dt h i sf u n c t i o n pa r t i c u l a r l yh e l pf u l wh e nI h a v emu l t i pl ei t e msl a y e r e do n e o ft o po fa n o t h e ra n ds e tt h ec o l l i s i o ni t e mt obet h eo n e u n de rt h ei t e mI ’ mwo r k i n gwi t h .

P a g e47


Arti st SPOTLIGHT Ve r i c a( a l i a s ) " Al z h e i me r " VAl z h e i me rS t u di o Ag e : 3 2 F r o m: B e l g r a de , S e r bi a We bs i t e : h t t p: / / v a l z h e i me r . i n f o F a c e bo o k : h t t p: / / f a c e bo o k . c o m/ v a l z h e i me r S t a r t i n gba c ki nl a t ef a l l 2 0 1 2i st h efi r stt i meI do wn l o a de da n dsta r t e du s i n gDAZS t u di owh i l el o o k i n gf o rmyn e x tdi g i t a l a r to r i e n t a t i o na f t e rg i v i n gmys h o ta tt r a di t i o n a l dr a wi n g , ph o t oma n i pu l a t i o na n dv e c t o ra r t . Dr a wni nbyt h en e e dt o ma k es o mes pa r et i mepa s sa squ i c kpo s s i bl ei nmyr e a l l i f eI t o o kaqu i c kr o u t ei nl e a r n i n ga n dg o th o o k e do nDAZstr a i g h t a wa y , pu bl i s h i n gmyfi r str e n de r si npu bl i ci nS pr i n g2 0 1 3 . T o da yI ' mpr o u dt os a yI h a v eo v e r2 0 0r e n de r sbe h i n dmea n d wa sr e c e n t l yh o n o u r e dt obei n v i t e di n t oE l i t eMo de l s3 D, t obe g i ndo i n gpr o mor e n de r sf o rt h eE M3 DT e a m. Wh e nI sta r t e dwi t hDAZI h a dn opr e v i o u sk n o wl e dg eo f 3 Da r ta n dmo de l l i n gwh a t s o e v e r , e x c e ptf o rt h ef a c tt h a tI v i s u a l l yl i k e di ta n dI wo u l dl i k et oma k er e n de r sa swe l l . R e a l mo de l l i n gs e e me dt o odi ffic u l twi t hal o n gl e a r n i n gc u r v e a n de x pe n s i v epr o g r a mst osta r twi t h , wh i c hl e dmet oDAZ S t u di o ' sf r e ev e r s i o na tt h et i mewi t hGe n e s i s1ba s e . Ge n e s i s ’ v e r s a t i l i t ya l o n ewa ss oc a pt i v a t i n gt h a tI c o u l dn ' t sto ppl a y i n gwi t hi ta n dt h a t ' swh e nmyv e r yfi r stc h a r a c t e r s we r ebo r na n dc a met obemyma i no bs e s s i o ne v e nt o da y . Wh a tI l i k et h emo sta bo u tDSi st h a ti tr e a l l ydo e sh a v e e n dl e s spo s s i bi l i t i e swi t ha dde dr e a l i s mt oi t sc o n t e n t st h a t c a n ' tc o mpa r et oa n y t h i n gI ' v et r i e dbe f o r e . E a c ha r t i sth a st h e i ro wnpr o c e s si nma k i n ga r t ; mi n eba s i c a l l y c o n s i stso ft h r e este ps : 1 ) Vi s i o n : pi c t u r i n gt h es c e n ei nmi n d. 2 ) S c e n e r y : s e t t i n gu pt h es c e n ea n dc h a r a c t e r st o wa r dst h e v i s i o n . 3 ) " L i g h t s , c a me r a , r e n de r ! ”t h epr o c e s so ft we a k i n gt h e s c e n ea n dt h el i g h t s , a dj u sti n gt h ea t mo s ph e r ea n dt e x t u r e s , a n dma n y , ma n y , ma n yt e str e n de r s .

P a g e49


T h e r ei sn oqu i c kwa yt obe c o meg o o da tDS , a n da bo v ea l l DSi s n ' ta ni ma g eg e n e r a t o ra ss o mewo u l dt h i n k , bu ta s e r i o u s3 Dt o o l wi t hc o n t e n t sg i v e nt ol e a r n3 Da r ta r o u n d t h e m. T h i sme a n st h a ty o uHAVEt ol e a r nt h eba s i c s ; t e x t u r i n ga n dl i g h t i n ga swe l l a swa t c h i n ga n dr e a di n gh e l pf u l t u t o r i a l sbe f o r ey o ue v e nt h i n ka bo u tpu s h i n gt h er e n de rbu t t o n . Noma g i cwa n ds , n os o r c e r y , bu tl o t so ff u nc a nbeg a i n e di n l e a r n i n gwi t hs o meg r e a tr e s u l t sa tt h ee n do ft h el e a r n i n g r o a d. T h eg r e a ts i deo ft h esto r yi s , y o uwi l l me e tal o to f g r e a ta r t i stso u tt h e r ea n dl e a r nf r o mt h e mbyo bs e r v i n g a n di n qu i r i n gt h e i ro wnpr o c e s st ofi n dy o u ro wn . Ch e e r s , a n ds e ey o uwi t ht h en e x tr e n de r !

P a g e50


h t t p : / / w w w . m e d i a ямБ r e . c o m / d o w n l o a d / 6 l c z 3 s 8 q w c 7 b a f q / V A 2 0 1 4 _ L i g h t _ S e t _ 0 1 . z i p


P a g e52


P a g e53


CYBER PUNK

Gallery

R a y mo n dCB i n g e r

P a g e54


Do u g S a n dr aB a u s e r

P a g e55


CYBER PUNK

Gallery

S e r g i oGa r c i a

P a g e56


Mo n i qu eAr n o l d

Mi c h a e l O' R e l l

P a g e57


CYBER PUNK

Gallery

J o di eGr i ямГt h s

P a g e58


B e l l a t r y xNo i r He n r i c oVi s s e r

P a g e59


Tutori al DISPLACEMENT,BUMP AND NORMAL MAPSPart 2ByTotteAlm I nt h epr e v i o u st u t o r i a l , wedi s c u s s e dt h edi ffe r e n c e sbe t we e nt h e s ema psa n dh o wi mpo r t a n tbu mp, di s pl a c e me n t a n d n o r ma l ma psa r ef o rt u r n i n gafl a ta n dbo r i n gl o o k i n gs u r f a c ei n t os o me t h i n gt h a tl o o k sa l i v e . AsI me n t i o n e dbe f o r e , i t ’ sn o t s u c hag r e a ti de at ou s et h edi ffu s ema pa sadi s pl a c e me n tma po rbu mpma p, n o tv e r yg o o da ta l l . I nt h i st u t o r i a l wewi l l di s c u s sh o wy o uc r e a t et h o s ema psa n ds o meo ft h edi ffe r e n tt o o l so u tt h e r et h a twi l l h e l py o uc r e a t e g r e a tt e x t u r e s . T h e r ea r ema n yt o o l sa v a i l a bl et owo r ko nt h i s ; s o mewi l l h e l py o ut r a n s f o r mabu mpma pt oan o r ma l ma p, wh i l eo t h e r swi l l t r yt oe x t r a c th e i g h tv a l u ef r o ma ni ma g ea n du s et h a tt oc r e a t eadi s pl a c e me n tma po ran o r ma l ma p. T h e c h e a pt r i c kt h a tma yo rma yn o two r ki st oj u stc o n v e r tt h edi ffu s ema pi n t oag r e y s c a l ei ma g e . S o met o o l sa r ee i t h e rc r e a t e d f o rWi n do wso rMa cOSXo n l y , bu tt h et o o l sI wi l l l o o ka ta r ec r o s spl a t f o r ma n dr u n so nbo t h . F i r sto ff, I wi l l l o o ka tF i l t e rF o r g e , wh i c hy o un o wc a nbu yt h r o u g h t h eDAZS t o r e . F i l t e rF o r g ei sa na ppl i c a t i o nt h a tc a nber u na sa sta n da l o n eo ra sapl u gi nt oP h o t o s h o p. I npl u gi nmo det h ea ppl i c a t i o ni ssti l l sta r t e dbu tt h er e s u l ti sr e t u r n e dt oP h o t o s h o pa n d n o ts a v e da sa ni ma g efi l e . F i l t e rF o r g eh a sal a r g eo n l i n el i br a r yo f fi l t e r s , ma n yo ft h e mpu r et e x t u r efi l t e r swh i l eo t h e r sa r eph o t o o re ffe c t sfi l t e r s . I mi g h tdi v ei n t ot h a ti na n o t h e rt u t o r i a l a si th a s t odowi t hpo stwo r ko rt e x t u r ema k i n g . F o rt h i se x a mpl eI wi l l u s eo n eo fmyo wnfi l t e r s ; B r i c kWa l l s ( t h e r ewe r ea l r e a dyt o oma n yfi l t e r sc a l l e dbr i c ks o me t h i n g , s oI g o tbo r e dn a mi n gi t ) . I o pe nu pF i l t e rF o r g ea n ds e a r c hf o rt h e fi l t e r , a n di twi l l r e n de rapr e v i e wwi t ha l l ma psa l r e a dya ppl i e d, t h ede f a u l to u t pu t . T h ede f a u l ti ma g es i z ei sa l s o6 0 0 x 6 0 0pi x e l s bu tF i l t e rF o r g eP r o f e s s i o n a l c a ng e n e r a t ei ma g e su pt o 6 5 5 3 5 x 6 5 5 3 5 . F r o mt h efi l t e rme n uy o uc a ns e l e c twh a tma py o uwa n tt or e n de r . S o mefi l t e r sdon o th a v eaf u l l s u r f a c eo u t pu tbu tt h es i mpl e i ma g eo u t pu t ; t h eo n l yo pt i o nh e r ei sAl ph a , bu ti nt h i sc a s ewe h a v et h ef u l l r a n g eo fa v a i l a bl ema pswec a no u t pu t . T h ema ps we ’ r ei n t e r e ste di na ddi t i o nt ot h ef u l l r e n de ra r eB u mpa n d Nor ma l ma ps . Wemi g h tdi v ei n t ot h eo t h e rma psi na n o t h e r t u t o r i a l a swe l l . Wec h a n g es o meo ft h efi l t e rs e t t i n g sa n dt h e ng e n e r a t e t h edi ffe r e n tma pswewa n ta n ds a v et h e m. Att h i ss ma l l s i z e( 6 0 0 z x 6 0 0 ) a n dwi t ht h i sr a t h e rs i mpl efi l t e ri tt a k e s j u sta bo u t1 2s e c o n dspe rma pa tt h emo st.

P a g e60


No wwen e e dt oh a v es o me t h i n gt ot e x t u r ei nDAZS t u di o ; r e f e r e n c eo bj e c t . I de c i de dt on o to n l yu s eapl a n e , a n dn o tac u be . R e a l l y , h o wo f t e ndoy o uh a v eac u bewi t ht h es a met e x t u r eo na l l s i de s , i na s c e n e ?I ’ v efi r e du pCh e e t a h 3 D, mype r s o n a l f a v o u r i t es i mpl e mo de l e r . I k n o wI c o u l dh a v edo n et h i si na n ymo de l e rbu tI n e e de d i tt oh a ppe nqu i c k l y , s oCh e e t a h 3 Dwa smyc h o i c e . I ’ v ema deawa l l wi t ht o we r si ni t , t og e tr o u n ds h a pe sa swe l l a sfl a to n e s , s ot h e bu mpswo u l dr e a l l ys h o w. T h i si sh o wi tl o o k su n t e x t u r e do n l yu s i n g AoA( Adv a n c e dAmbi e n tL i g h t s ) t og e ts o mea mbi e n to c c l u s i o n . Addi n gma pst oi t . No w, wej u stt a k et h ef u l l yr e n de r e di ma g e , t h et e x t u r ema pwi t h bu i l ti nf a k e ds h a do wsa n dh e i g h ta n da ppl yt h a t , s e t t i n gt i l i n gt o 4( v e r t i c a l a n dh o r i z o n t a l ) . Asy o uc a ns e e , i tl o o k sg o o de n o u g h f o rdi sta n tv i e w, bu tt h e r ea r en or e a l s h a do ws .

T h e nweu s et h edi ffu s ema pt o g e t h e rwi t ht h ebu mpma pu s e da s di s pl a c e me n t , t h e yc a ns o me t i me s , bu tn o ta l wa y s , beu s e dl i k e t h a t . T h edi s pl a c e me n th a st obec o n fi g u r e ds ot h er e s u l tl o o k s g o o d. I twi l l t a k es o met we a k i n ga n dt e str e n de r i n g , bu tt h a t ’ s wh a tma k e su s i n gdi s pl a c e me n tma pse a s i e rt ou s e . L a st, weu s et h edi ffu s ema pt o g e t h e rwi t ht h en o r ma l ma p. As y o uc a ns e et h es u r f a c ei swa yt o or o u g ha n dt o oda r k , e v e na f t e r I a dde das e c o n dl i g h t . T h i si sbe c a u s ey o uc a n n o tc o n t r o l t h e n o r ma l ma p; y o ul o a di ta n di th a st obepe r f e c to ri twi l l l o o kl i k e t h i s . S of o rt h e s et y pe so fs u r f a c e sdi s pl a c e me n ti sbe t t e r , o ry o u h a v et og e n e r a t et h en o r ma l ma pwi t hl e s sh e i g h ta n dl e s sr o u g h s u r f a c e . T h eu s eo fn or ma l ma psdor e n de rmu c hf a ste rt h a ndi s pl a c e me n tma psf o rt h es a mee ffe c t , wi t ht h et r a de o ffs de s c r i be d. No r ma l ma psdowo r ke ffe c t i v e l yi no t h e rc o n di t i o n s . L e t ’ sma k e a n o t h e re x a mpl eu s i n gF i l t e rF o r g e , t h i st i meabi tmo r ea r t i sti cby u s i n gafi l t e rc a l l e dE n g r a v e dDe l i g h tbyB e l i r i a . I fI o n l yr e n de rt h e n or ma l ma p, i twi l l l o o kl i k et h i s : I l o a dt h ec u beo bj e c tt h a ti sUVma ppe da n da ppl yAo A’ sMe t a l i z e dGl a s ss h a de r s , u s i n gac h r o mepr e s e t . I t h e na ddt h en or ma l ma pt oi t . T h i si st h e3 De l i g h tr e n de r , aqu i c ko n eu s i n gt h eS i mpl y L i tE n h a n c e dl i g h ts e t . No wI c h a n g e dt h ema t e r i a l t oL u x u sMe t a l . I de c i de dt or e n de r u s i n gL u x u s / L u x R e n de ra n dl e ti tr u no v e r n i g h tt or i di to ffi r e fl i e s . Asy o uc a ns e ei nbo t ht h e s ei ma g e s , t h en or ma l ma pr e a l l yg i v e s ag r e a tt e x t u r et ot h epl a i nc h r o meo rme t a l s u r f a c e .


Tutori al E a r l i e rI s a i dI wo u l ds h o wy o umo r et o o l s , s oh e r ei sa n o t h e r u s e f u l t o o l n a me dS u bsta n c eDe s i g n e r . Al t h o u g hi twa sn o t c r e a t e df o r3 Dc o n t e n tr e n de r i n gbu tr a t h e rf o r3 Dc o n t e n t r e a l t i mer e n de r i n gf o rv i de og a me s , i ti sav e r yv e r s a t i l epr o g r a m t ou s e .T h ema x i mu mt e x t u r es i z ei s2 0 4 8x2 0 4 8 , wh i c hi sal i t t l e l o wf o rmyt a stef o rl a r g e ri t e mss u c ha swa l l s . No n e t h e l e s si t wo r k sv e r ywe l l f o rs ma l l e ri t e msl i k eg u n s , ba r r e l sa n dt o o l s . I nS u bsta n c eDe s i g n e ry o uh a v eal i v ef e e dba c kwi t ht h et e x t u r e o na3 Dpr i mi t i v es oy o uwi l l s e ei tl o o k si nOpe n GL , wh i c hi sn i c e . F o rt h i st u t o r i a l I u s e dabu i l ti nt e x t u r en a me dB r i c k s 0 0 1 . I r e n de r e da l l t h edi ffe r e n ts u r f a c e st h a ti tc a ng e n e r a t ei nde f a u l t s e t t i n g sa n dt h a ti sal o t , a sdi ffe r e n te n g i n e su s e sdi ffe r e n ts e t so f ma ps . 3De l i g h tu s e ss pe c u l a ra n dg l o s s i n e s s , o t h e r su s er o u g h n e s s a n dme t a l l i c . Appl y i n gt h o s ema pst oo u rs i mpl emo de l u s i n gt h en or ma l ma p f o rh e i g h ta n di twi l l c o meo u tt ol o o kpr e t t yn i c e , e v e na t 2 0 4 8 x 2 0 4 8 , a sl o n ga swedo n ’ tr e n de rac l o s e u p.

T h e r ei sa n o t h e rt o o l f r o mt h es a mec o mpa n ywh oc r e a t e sS u bsta n c eDe s i g n e r( Al l e g o r i t h mi c ) c a l l e dB i t ma p2Ma t e r i a l a n dI wi l l s h o wt h a tn e x t . T h i spr o g r a mwo r k swi t haph o t oa sasta r t i n gpo i n tbu tu n l i k eS u bsta n c eDe s i g n e ro r F i l t e rF or g e , i tdo e sn o tg e n e r a t et h et e x t u r ema psa l l f r o mpr o c e du r a l bl o c k s . Y o uc a no fc o u r s eu s eph o t o sa saba s e i nbo t hF i l t e rF or g ea n dS u bsta n c eDe s i g n e ra n dwi t h S u bsta n c eDe s i g n e ry o uu s eB i t ma p2Ma t e r i a l t ol o a d bi t ma pi ma g e si na n dc r e a t et h ema pswh i c hy o ut h e n c a na l t e r . F o rt h i st u t o r i a l I wi l l g r a bat e x t u r ema pf r o mt h eo n l i n e r e s o u r c e h t t p: / / www. g c t e x t u r e s . c o m/ . T h i si sag r e a tr e s o u r c ea n dI r e c o mme n da n yt e x t u r ema k e r t oj o i nt h e ma n dpa yt h ef e es ot h e yc a nk e e pi tu p.

P a g e62


I de c i de dt osta r to ffwi t hasto n ewa l l i ma g et h a ti sn o tt i l e s . T h i s o n ei sc a l l e dB r i c kOl dR ou n de d0269_H. j pg I l o a dt h ei ma g ei n t oB i t ma p2 Ma t e r i a l a n dt h i si swh a tt h eGUI l o o k s l i k e . F o rt h i st u t o r i a l i di dn ’ tl o a da n ye x t r an o r ma l o rr o u g h n e s sma ps wh i c hc a nbeu s e dt oa l t e rt h el o a de dt e x t u r e .

B i t ma p2 Ma t e r i a l wi l l c r e a t eas e a ml e s st i l i n gi ma g ea sg o o da si t c a nba s e do nt h eh o wg o o di ma g ey o usta r twi t h . I g e n e r a t ea l l t h ema pswi t h o u tpa y i n gt o omu c ha t t e n t i o nt oa l l t h ei n di v i du a l s e t t i n g sy o uc a nt we a k . L o a di n gt h i ss e to fma psi n t ot h es i mpl emo de l a n dr e n de r , a n di t l o o k sg o o de n o u g hf o radi sta n c ewa l l . S o met we a k swo u l dh a v e t obema det or i dt h er e s u l to fs o medi stu r bi n ga r t i f a c t st h o u g h .

S o , wh a tdi dwel e a r nt o da y ?I t h i n kwec a nn a i l i tdo wnt oaf e wg o o dt i ps : Do n ’ tu s edi ffu s ema psf o rbu mpo rdi s pl a c e me n t . No r ma l ma psc a n ’ tbec o n t r o l l e ds ot h e yn e e dt obepe r f e c t . Di s pl a c e me n tma pswi l l a ddr e n de rt i mec o mpa r e dt ou s i n gn o r ma l ma psa s t h e ydoa ddg e o me t r yt ot h eme s h e so nr e n de rt i me .

P a g e63


CONTRIBUTORS P r i z eDon or s

I ma g ec on t r i bu t or s

B o bbi eB r u n do nJ e ffr e y( B o bbi e 2 5 ) E l i t eMo de l s3 D B WC( B a l dWi z a r dsCl u b) T o t t eAl m

B e l l a t r y xNo i r Co n r a dGr ü n e wa l d De s i g nAn v i l E str o y e r He n r i c oVi s s e r J a me sL y n c h J e ffe r s o nF e r r e i r a J o di eGr i ffit h s K a l i n a j S i n dwe l l e r K e v i nK l u dy K u s u maCh a n dr a Ma r c i u sHe s s Ma r i oHe y e r Ma r c o sP r i e t o Ma r k u sWa t t e r n o t t Ma r yVa n As s c h e Ma t tAl l g o o d Mi c h a e l O' R e l l Mo n i qu eAr n o l d Na n c yS c h u l t z P h i l T h o mps o n R a y mo n dB i n g e r R i c h a r dGa sto n S a n dr aB a u s e r S a n y e l J a c k s o n S e r g i oGa r c i a

F r e eGi f tCon t r i bu t or B o bbi eB r u n do nJ e ffr e y( B o bbi e 2 5 ) VAl z h e i me rS t u di o

T u t or i a l Con t r i bu t or s T o t t eAl m Ma t tAl l g o o d De s i g nAn v i l P h i l T h o mps o n

T h eT e a m Ca mi l l aDr a k e n bo r g P h i l T h o mps o n Ma t tAl l g o o d S a n y e l J a c k s o n T o t t eAl m B o bbi eB r u n do nJ e ffr e y

S pe c i a l T h a n ks Cl i n tHa wk i n s( YUR di g i t a l ) R o be r t oMe l o E l i t eMo de l s3 D

P a g e64


B o bby

Ma r yVa n As s c h e


Profile for Daz Studio Creative

Ds creative 02  

DS Creative Issue 2 The magazine for Daz Studio users

Ds creative 02  

DS Creative Issue 2 The magazine for Daz Studio users

Profile for philatdsc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded