Page 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Οπισθωτιαία ακουστικά βοηθήματα


Οι ονομασίες τύπου ακουστικού βοηθήματος για μοντέλα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι οι εξής: M70-80, FCC ID: X26M70-80 και M60, FCC ID: X26M60. Ανατρέξτε στη σελίδα 10 για μια λίστα των μοντέλων και των δύο τύπων.

Δήλωση: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) η συσκευή αυτή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β σύμφωνα με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί, ώστε να παρέχεται εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: • Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης. • Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη. • Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια υποδοχή ενός κυκλώματος διαφορετικού από εκείνον στο οποίο ήταν συνδεδεμένος ο δέκτης. • Τεχνική υποστήριξη από τον αντιπρόσωπο ή άλλο έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών συσκευών.

Προβλεπόμενη χρήση Τα ακουστικά βοηθήματα μετάδοσης μέσω αέρα είναι συσκευές ενίσχυσης ήχου που μπορούν να φορεθούν και αποσκοπούν στην αναπλήρωση της χαμένης ακοής. Η θεμελιώδης λειτουργική αρχή των ακουστικών βοηθημάτων είναι η λήψη, η ενίσχυση και η μεταβίβαση του ήχου στο τύμπανου του αυτιού ενός ατόμου με βαρηκοΐα.

Λίστα χωρών: Τα προϊόντα χωρίς ασύρματη λειτουργία προορίζονται για παγκόσμιες πωλήσεις. Τα προϊόντα με ασύρματη λειτουργία προορίζονται για πώληση σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθώς και στην Ελβετία. Προσδιορισμός περιορισμών: Δεν επιτρέπεται να λειτουργείτε τον εξοπλισμό εντός 20 km από το κέντρο του Ny Ålesund της Νορβηγίας. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες κανονιστικές απαιτήσεις: • Στην ΕΕ: η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας του συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό). Μπορείτε να δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.resound.com • Στις Η.Π.Α.: FCC CFR 47 Ενότητα 15, Υποενότητα C, Ενότητα 15.249 • Άλλες ισχύουσες διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις σε χώρες εκτός της ΕΕ και των Η.Π.Α. Ανατρέξτε στις εθνικές απαιτήσεις για αυτές τις περιοχές. • Τα προϊόντα είναι κατηγοριοποιημένα ως κατηγορία δέκτη 2 σύμφωνα με το EN 300 440

Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 2

3


Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά των νέων σας ακουστικών βοηθημάτων. Η καινοτόμος τεχνολογία ήχου και ο σχεδιασμός της ReSound, σε συνδυασμό με την εξατομικευμένο προγραμματισμό που επιλέχτηκε από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, θα καταστήσει την ακοή μια ακόμα πιο απολαυστική εμπειρία. Τα ακουστικά βοηθήματα θα συμβάλλουν στο να ακούσετε ήχους που μπορεί να μην έχετε ακούσει για χρόνια εξαιτίας της απώλειας ακοής. Η εξάσκηση και η θετική στάση είναι σημαντικοί παράγοντες για την εκμάθηση της χρήσης των ακουστικών βοηθημάτων. Τα βοηθήματα ReSound που αγοράσατε έχουν προσαρμοστεί στην προσωπική σας απώλεια ακοής και τις ανάγκες σας. Κάποιοι άνθρωποι προσαρμόζονται γρήγορα στη χρήση των ακουστικών βοηθημάτων στα αυτιά τους και στο άκουσμα νέων ήχων. Άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο έτσι ώστε να επωφεληθείτε πλήρως από τη χρήση των ακουστικών βοηθημάτων σας. Με τη σωστή φροντίδα, συντήρηση και χρήση, τα ακουστικά σας βοηθήματα θα συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία που είχατε εδώ και χρόνια. Αν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

Μοντέλο ακουστικού βοηθήματος: Μοντέλο 67: Μέγεθος μπαταρίας 312 Μοντέλο 77: Μέγεθος μπαταρίας 13 Μοντέλο 88: Μέγεθος μπαταρίας 13 Τύπος σωλήνα: Μέγεθος θόλου: Αριστερός σειριακός αριθμός: Δεξιός σειριακός αριθμός:

4

Το ReSound αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της GN ReSound A/S

5


Περιεχόμενα Δήλωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Προβλεπόμενη χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Λίστα χωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Περιγραφή των ακουστικών βοηθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Πρώτα βήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης . . . . . . . . . . . . 10 SmartStart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Εισαγωγή/αντικατάσταση μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Αθλητική κλειδαριά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Εισαγωγή/αφαίρεση ακουστικών βοηθημάτων . . . . . . . . . . . 12 Λειτουργία των ακουστικών βοηθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Έλεγχος έντασης ήχου (προαιρετικός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Πλήκτρο προγράμματος (προαιρετικό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Λειτουργία πτήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Χρήση τηλεφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ακρόαση ραδιοφώνου ή τηλεόρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Κινητά τηλέφωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PhoneNow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Telecoil (προαιρετικό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Συστήματα βρόγχου επαγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Άμεση είσοδος ήχου (προαιρετική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6

Σύνδεση/αποσύνδεση προσθηκών ακουστικού . . . . . . . . . 23 Φροντίδα και συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Καθημερινή συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Καθαρισμός εκμαγείων αυτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Καθαρισμός λεπτών σωλήνων και θόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Τρόπος εφαρμογής θόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Γενικές προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Γενικές προειδοποιήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Για το ReSound Alera TS με Συσκευή παραγωγής ήχου εμβοών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Σημαντική σημείωση προς τους μελλοντικούς χρήστες . . . 29 Προβλεπόμενη χρήση για χρήστες συσκευών παραγωγής ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ΠΡΟΣΟΧΗ – Συσκευή παραγωγής ήχου εμβοών . . . . . . . . . . 30 Γενικές προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Τεχνικές προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Διαθέσιμοι ήχοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Πληροφορίες προειδοποίησης μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Τεχνικά στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Εγγύηση και επισκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Έλεγχος θερμοκρασίας, πληροφορίες μεταφοράς και αποθήκευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7


Τα ακουστικά βοηθήματα τύπου M70-80 είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες παραλλαγές: AL 987-DVIW AL 977-DVIW Ανοιχτό - AL 977-DVIW AL 787-DVIW AL 777-DVIW Ανοιχτό - AL 777-DVIW AL 587-DVIW AL 577-DVIW Ανοιχτό - AL 577-DVIW AL 487-DVIW AL 477-DVIW Ανοιχτό - AL 477-DVIW ALT 987-DVIW ALT 977-DVIW Ανοιχτό - ALT 977-DVIW ALT 787-DVIW ALT 777-DVIW Ανοιχτό - ALT 777-DVIW ALT 587-DVIW ALT 577-DVIW Ανοιχτό - ALT 577-DVIW Τα ακουστικά βοηθήματα τύπου M70-80e είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες παραλλαγές: VO988-DW VO977-DW Ανοιχτό, VO977-DW VO788-DW VO777-DW Ανοιχτό, VO777-DW

8

Τα ακουστικά βοηθήματα τύπου M60 είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες παραλλαγές: AL 967-DIW Ανοιχτό - AL 967-DIW AL 767-DIW Ανοιχτό - AL 767-DIW AL 567-DIW Ανοιχτό - AL 567-DIW AL 467-DIW Ανοιχτό - AL 467-DIW ALT 967-DIW Ανοιχτό - ALT 967-DIW ALT 767-DIW Ανοιχτό - ALT 767-DIW VO967-DW Ανοιχτό, VO967-DW VO767-DW Ανοιχτό, VO767-DW

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Πλήκτρο προγράμματος Ερμάριο μπαταρίας & διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Έξοδος ήχου Είσοδος μπροστινού μικροφώνου Είσοδος πίσω μικροφώνου Έλεγχος έντασης ήχου (προαιρετικός) Άμεση είσοδος ήχου Αριστερή/δεξιά ένδειξη (αριστερά=μπλε/δεξιά=κόκκινο) Κλειδαριά μπαταρίας 6 (προαιρετική) Μοντέλο Κατασκευαστής Σειριακός αριθμός Αθλητική κλειδαριά

5 4

1

12 10

7 11 3

8/9

8/9

13 2

9


Πρώτα βήματα Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1. Όταν το ερμάριο της μπαταρίας είναι κλειστό, το ακουστικό βοήθημα ενεργοποιείται μαζί με το προεπιλεγμένο πρόγραμμα, 2. Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βοήθημα, ανοίξτε το ερμάριο της μπαταρίας. Μπορείτε να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας τα νύχια τους.

Ανοιχτό

Κλειστό

SmartStart Τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν αφού τα τοποθετήσετε στα αυτιά σας. Αν προτιμάτε να τα ενεργοποιείτε πριν από την τοποθέτηση στα αυτιά σας, ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενεργοποιήσει μια λειτουργία που ονομάζεται SmartStart. Αυτή η λειτουργία θα καθυστερεί το χρόνο ενεργοποίησης των ακουστικών βοηθημάτων για λίγα δευτερόλεπτα μετά από το κλείσιμο του ερμαρίου της μπαταρίας. Με το SmartStart, θα ακούγεται ένα μπιπ για κάθε δευτερόλεπτο της καθυστέρησης.

Εισαγωγή/αντικατάσταση μπαταρίας 1. Ανοίξτε πλήρως το ερμάριο της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τα νύχια σας. 2. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία, αν υπάρχει. Εισάγετε τη νέα μπαταρία με τη θετική πλευρά στη σωστή θέση. Ανατρέξτε στη σελίδα 7 για πληροφορίες σχετικά με το κατάλληλο τύπο/μέγεθος για το ακουστικό σας βοήθημα. 3. Κλείστε απαλά το ερμάριο της μπαταρίας.

10

i

Συμβουλή: 1. Χρησιμοποιείτε πάντα νέες μπαταρίες Zinc-Air που έχουν ελάχιστο υπολειπόμενο χρόνο ζωής 1 έτους. 2. Όποτε τα ακουστικά βοηθήματα δεν χρησιμοποιούνται, απενεργοποιήσετε τα για να αποφύγετε την μη απαραίτητη κατανάλωση της μπαταρίας.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Ο ειδικός σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενεργοποιήσει μια ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά σας βοηθήματα. Το ακουστικό βοήθημα θα μειώσει την ενίσχυση και θα αναπαράγει μια μελωδία αν η στάθμη της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά. Το σήμα αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε πέντε λεπτά μέχρι το ακουστικό βοήθημα να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος ένδειξης της χαμηλής μπαταρίας ενδέχεται να ποικίλλει ελαφρώς, ανάλογα με το είδος της μπαταρίας που χρησιμοποιείται. Συνιστάται η κατοχή ανταλλακτικών μπαταριών.

Δείκτης χαμηλής μπαταρίας (μόνο σε βοηθήματα που διαθέτουν προσαρτούμενα εξαρτήματα) Η ενεργή χρήση των αξεσουάρ ReSound Unite (τηλεχειριστήριο, κλιπ τηλεφώνου, συσκευή ροής τηλεοπτικού σήματος και μίνι μικρόφωνο) απαιτεί περισσότερη ισχύ μπαταρίας από τα ακουστικά βοηθήματα απ' όταν λειτουργούν χωρίς αξεσουάρ που σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται κυρίως από το ποσοστό χρήσης ασύρματων αξεσουάρ. Όταν η μπαταρία στο ακουστικό βοήθημα έχει πέσει σε ένα επίπεδο στο οποίο η χρήση της συσκευής ροής τηλεοπτικού σήματος, το κλιπ τηλεφώνου και το μίνι μικρόφωνο ReSound Unite δεν μπορεί να υποστηριχθεί, το ακουστικό βήματα θα αναπαράγει δύο σετ τόνων μειούμενης έντασης. Μετά από αυτό, το ακουστικό βοήθημα και το τηλεχειριστήριο ReSound Unite θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως συνήθως, αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευής ροής τηλεοπτικού σήματος, το κλιπ τηλεφώνου και το μίνι μικρόφωνο ReSound. Σε κάποιο σημείο, η στάθμη της μπαταρίας θα είναι τόσο χαμηλή που δεν θα υποστηρίζει το τηλεχειριστήριο και θα ακούσετε ξανά τους τόνους μειούμενης έντασης. Τα ακουστικά βοηθήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως συνήθως. Μετά την προσθήκη μιας νέας μπαταρίας, θα συνεχίσει η πλήρης λειτουργία όλων των αξεσουάρ. 11


Αθλητική κλειδαριά

Εισαγωγή (θόλοι/εξατομικευμένα εκμαγεία αυτιού με λεπτούς σωλήνες)

Η αθλητική κλειδαριά θα εφαρμοστεί ή προσαρμοστεί από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

1. Κρατήστε το λεπτό σωλήνα από το σημείο που λυγίζει και τοποθετήστε απαλά το θόλο μέσα στον ακουστικό πόρο του αυτιού. Σπρώξτε το θόλο μέσα στο αυτί, έτσι ώστε ο λεπτός σωλήνας να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το κεφάλι. 2. Είναι σημαντικό ο σωλήνας και ο θόλος να εφαρμόζουν σωστά στο αυτί σας. 3. Όταν ο θόλος είναι τοποθετημένος σωστά, τότε δεν θα πρέπει να μπορείτε να δείτε το λεπτό σωλήνα να εξέχει, όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη.

Εισαγωγή/αφαίρεση ακουστικών βοηθημάτων Εισαγωγή (εξατομικευμένα εκμαγεία αυτιού) 1. Κρατήστε το εκμαγείο ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και τοποθετήστε την έξοδο ήχου στον ακουστικό πόρο του αυτιού σας. 2. Σύρετε το εκμαγείο αυτιού τελείως μέσα στο αυτί σας με απαλές, περιστρεφόμενες κινήσεις. 3. Γυρίστε απαλά το πάνω μέρος του εκμαγείου προς τα πίσω και προς τα μπρος, έτσι ώστε να σφηνώσει πίσω από το κομμάτι του δέρματος που βρίσκεται πάνω από τον ακουστικό πόρο του αυτιού σας. 4. Μετακινήστε το εκμαγείο αυτιού πάνω και κάτω και πιέστε απαλά για να διασφαλίσετε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο αυτί. Το ανοιγοκλείσιμο του στόματός σας μπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή. 5. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βοήθημα είναι τοποθετημένο πίσω από το αυτί. Μέσω πειραματισμών μπορεί να βρείτε μία πιο εύκολη μέθοδο. Με την κατάλληλη εισαγωγή, τα ακουστικά βοηθήματα θα εφαρμόσουν σταθερά αλλά άνετα. Αν τα ακουστικά βοηθήματα προκαλέσουν ερεθισμό στα αυτιά, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

i

i

Σημείωση: Δεν θα πρέπει ποτέ να λυγίζετε ή να τροποποιείτε το σχήμα του λεπτού σωλήνα.

Αφαίρεση (εξατομικευμένα εκμαγεία αυτιού) 1. Κρατήστε ένα μέρος του εκμαγείου προς το πίσω μέρος του αυτιού. 2. Τραβήξτε το εκμαγείο αυτιού προς τα έξω και ταυτοχρόνως περιστρέψτε το προς τα μπρος. 3. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, αν έχετε δυσκολία στην αφαίρεση του ακουστικού βοηθήματος.

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιήσετε το σχήμα του ακουστικού βοηθήματος, τα εκμαγεία αυτιού ή την ίδια τη σωλήνωση.

i

Συμβουλή: Μπορεί να βοηθήσει αν τραβήξετε το αυτί σας πάνω και προς τα έξω με τα άλλο χέρι κατά την εισαγωγή. 12

13


Αφαίρεση (θόλοι/εξατομικευμένα εκμαγεία αυτιού με λεπτούς σωλήνες) 1. Κρατήστε το λεπτό σωλήνα με τον αντίχειρα και το δείκτη και αφαιρέστε το σωλήνα. 2. Για τα εξατομικευμένα εκμαγεία αυτιού λεπτού σωλήνα, πιάστε το κορδόνι αφαίρεσης και τραβήξτε το εκμαγείο προς τα έξω. 3. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, αν έχετε δυσκολία στην αφαίρεση του ακουστικού βοηθήματος.

Λειτουργία των ακουστικών βοηθημάτων Έλεγχος έντασης ήχου (προαιρετικός) Ο έλεγχος έντασης ήχου επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της έντασης ήχου των ακουστικών βοηθημάτων. 1. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, σπρώξτε το πλήκτρο της έντασης ήχου προς τα πάνω. 2. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, σπρώξτε το πλήκτρο της έντασης ήχου προς τα κάτω. Όταν η ένταση αυξάνεται ή μειώνεται, θα ακούγεται ένα σήμα μπιπ για κάθε επαυξητική αλλαγή. Όταν η ένταση ήχου φτάσει στα υψηλότερα ή χαμηλότερα όρια της εμβέλειάς της, θα ακούγεται ένα σήμα μπιπ με μεγαλύτερη διάρκεια. Αν έχετε δύο ακουστικά βοηθήματα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία συγχρονισμού, οι αλλαγές στην ένταση του ήχου στο ένα βοήθημα θα επαναλαμβάνονται αυτόματα στο δεύτερο βοήθημα. Όταν γίνεται μια αλλαγή στην ένταση ήχου στο ένα βοήθημα, θα ακούσετε ένα μπιπ επιβεβαίωσης. Θα ακολουθήσει ένα μπιπ στο δεύτερο βοήθημα.

14

Πλήκτρο προγράμματος Ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας σας με τα ακουστικά βοηθήματα, τις ιδιαίτερες ακουστικές ανάγκες σας και το είδος του ακουστικού περιβάλλοντος που βιώνετε, ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενεργοποιήσει επιπλέον προγράμματα. Αν έχουν ενεργοποιηθεί επιπλέον προγράμματα, η ακόλουθη λίστα εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας τους.

Πρόγραμμα

Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται

1 2 3 4 1. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων πατώντας μια φορά το πλήκτρο. 2. Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα ή περισσότερα μπιπ. Ο αριθμός των μπιπ υποδεικνύει ποιο πρόγραμμα έχετε επιλέξει (ένα μπιπ = πρόγραμμα ένα, δύο μπιπ = πρόγραμμα δύο, κλπ.). 3. Όταν τα ακουστικά βοηθήματα απενεργοποιούνται και στη συνέχεια ενεργοποιούνται ξανά, το ακουστικό βοήθημα επιστρέφει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (πρόγραμμα ένα).

15


Αν έχετε δύο ακουστικά βοηθήματα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία συγχρονισμού, οι αλλαγές προγράμματος στο ένα βοήθημα θα επαναλαμβάνονται αυτόματα στο δεύτερο βοήθημα. Όταν γίνεται μια αλλαγή προγράμματος σε ένα βοήθημα, θα ακούσετε τον ίδιο αριθμό μπιπ επιβεβαίωσης στο δεύτερο βοήθημα.

i Λειτουργία πτήσης*

Όταν επιβιβάζεστε σε μια πτήση ή εισέρχεστε σε μια περιοχή, όπου απαγορεύονται οι πομποί ραδιοσυχνότητας, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία, καθώς δεν επιτρέπεται να εκπέμπει ραδιοφωνικά σήματα κατά την πτήση ή σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση.

Για ασύρματα ακουστικά βοηθήματα Alera ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης: Είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία ανοίγοντας και κλείνοντας το ερμάριο μπαταρίας ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο. Όταν έχει απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, η ασύρματη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά ανοίγοντας και κλείνονται κανονικά το ερμάριο της μπαταρίας, (δηλαδή χωρίς να πατήσετε ταυτοχρόνως το πλήκτρο).

Για ασύρματα ακουστικά βοηθήματα Verso ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης: Είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία κάνοντας τα εξής. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία είναι η ίδια τόσο για τα ακουστικά βοηθήματα με πλήκτρο προγράμματος όσο και για εκείνα που δεν διαθέτουν τέτοιο πλήκτρο. *Μόνο για ασύρματα μοντέλα

16

17


1. Κλείστε το ερμάριο της μπαταρίας (το ακουστικό βοήθημα ενεργοποιείται) 2. Ανοίξτε το ερμάριο της μπαταρίας εντός 10 δευτερολέπτων μετά την πρώτη ενέργεια (το ακουστικό βοήθημα απενεργοποιείται) 3. Κλείστε το ερμάριο της μπαταρίας (το ακουστικό βοήθημα ενεργοποιείται για δεύτερη φορά) 4. Ανοίξτε το ερμάριο της μπαταρίας εντός 10 δευτερολέπτων μετά την τρίτη ενέργεια (το ασύρματο βοήθημα απενεργοποιείται για δεύτερη φορά) 5. Κλείστε το ερμάριο της μπαταρίας (το ακουστικό βοήθημα ενεργοποιείται για τρίτη φορά) Όταν έχει απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, η ασύρματη λειτουργία είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί ξανά ανοίγοντας και κλείνοντας το ερμάριο της μπαταρίας. 10 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, η ασύρματη λειτουργία θα ξεκινήσει και πάλι.

Χρήση τηλεφώνου Η εύρεση της καλύτερης δυνατής θέσης για να κρατάτε το τηλέφωνο μπορεί να απαιτήσει αρκετή εξάσκηση για ορισμένα άτομα και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτάσεις ενδέχεται να φανούν χρήσιμες. 1. Κρατήστε το τηλέφωνο όπως θα το κρατούσατε κανονικά. 2. Κρατήστε το τηλέφωνο προς το πάνω μέρος τους αυτιού (πιο κοντά στο σημείο όπου βρίσκονται τα μικρόφωνα). 3. Αν προκύψει σφύριγμα, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε το τηλέφωνο στην ίδια θέση για μερικά δευτερόλεπτα, προτού εξαλειφθεί η ανατροφοδότηση. 4. Τυχόν σφύριγμα μπορεί, επίσης, να μειωθεί κρατώντας το τηλέφωνο λίγο πιο μακριά από το αυτί. 5. Ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες, ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα ειδικά για τηλεφωνική χρήση.

Ακρόαση ραδιοφώνου ή τηλεόρασης Όταν ακούτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο, ξεκινήστε ακούγοντας παρουσιαστές ειδήσεων, καθώς μιλούν συνήθως καθαρά, και στη συνέχεια δοκιμάστε άλλα προγράμματα. Αν σας είναι δύσκολο να ακούσετε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας θα μπορέσει να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ για την ενίσχυση των ακουστικών σας δυνατοτήτων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Κινητά τηλέφωνα Το ακουστικό σας βοήθημα είναι σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με τα πιο αυστηρά πρότυπα της διεθνούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα συμβατά με τα ακουστικά βοηθήματα. Ο ποικίλος βαθμός ενόχλησης μπορεί να οφείλεται στη είδος του συγκεκριμένου κινητού τηλεφώνου ή του παρόχου υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας. 18

19


Αν σας είναι δύσκολο να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου, ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας θα μπορέσει να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ για την ενίσχυση των ακουστικών σας δυνατοτήτων.

PhoneNow

Αν έχετε δύο ακουστικά βοηθήματα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία συγχρονισμού, η ένταση ήχου του ακουστικού βοηθήματος στο αυτί που δεν είναι το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί.

i

Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο καθαριστικό για να καθαρίσετε το τηλέφωνο πριν από την τοποθέτηση του μαγνήτη στο τηλέφωνο ώστε να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή κόλληση.

Η λειτουργία PhoneNow επιτρέπει στο ακουστικό σας βοήθημα να μεταβεί αυτόματα στο τηλεφωνικό σας πρόγραμμα, όποτε φέρνετε στο αυτί σας ένα τηλεφωνικό δέκτη. Όταν ο τηλεφωνικός δέκτης απομακρυνθεί από το αυτί, το ακουστικό βοήθημα επιστρέφει αυτόματα στο προηγούμενο ακουστικό πρόγραμμα. Τοποθέτηση μαγνητών PhoneNow Τοποθετήστε το μαγνήτη PhoneNow στο δέκτη του τηλεφώνου σας για να ξεκινήσει η λειτουργία PhoneNow. Για τη σωστή τοποθέτηση του μαγνήτη PhoneNow: 1. Καθαρίστε προσεκτικά τον τηλεφωνικό δέκτη. 2. Κρατήστε το τηλέφωνο κάθετα, όπως όταν πραγματοποιείται μια τηλεφωνική κλήση. 3. Τοποθετήστε τους μαγνήτες ακριβώς κάτω από τον τηλεφωνικό δέκτη. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε τα ανοίγματα του μικροφώνου. Αν χρειαστεί, μετακινήστε το μαγνήτη σε μια άλλη θέση για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και άνεση κατά την ομιλία. 4. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ένταση του PhoneNow, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του μαγνήτη PhoneNow ή να προσθέσετε επιπλέον μαγνήτες PhoneNow. Χρήση PhoneNow Τα τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά. Μια σύντομη μελωδία θα υποδεικνύει ότι η λειτουργία PhoneNow έχει ενεργοποιήσει αυτόματα το τηλεφωνικό σας πρόγραμμα στο ακουστικό σας βοήθημα. Αρχικά, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε ελαφρώς τον τηλεφωνικό δέκτη για να βρείτε την καλύτερη θέση για αξιόπιστη ενεργοποίηση του PhoneNow και καλή ακοή στο τηλέφωνο. 20

i

Προφυλάξεις PhoneNow

1. Κρατήστε τους μαγνήτες μακριά από κατοικίδια, παιδιά και άτομα με νοητική καθυστέρηση. Σε περίπτωση κατάποσης του μαγνήτη, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 2. Ο μαγνήτης ενδέχεται να επηρεάσει μερικές ιατρικές συσκευές ή ηλεκτρονικά συστήματα. Ο κατασκευαστής οποιασδήποτε μαγνητικά ευαίσθητης συσκευής (π.χ. βηματοδότες) θα πρέπει να σας συμβουλέψει αναφορικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του ακουστικού σας βοηθήματος και το μαγνήτη που βρίσκεται κοντά στην εν λόγω ιατρική συσκευή ή το ηλεκτρονικό σύστημα. Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να παρέχει κάποια δήλωση, συνιστούμε να κρατάτε το μαγνήτη ή το τηλέφωνο που διαθέτει μαγνήτη 30 cm (12”) μακριά από μαγνητικά ευαίσθητες συσκευές (π.χ. βηματοδότες). 3. Η έντονη παραμόρφωση κατά την κλήση μπορεί να σημαίνει ότι ο μαγνήτης δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση ως προς τον τηλεφωνικό δέκτη. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, μετακινήστε το μαγνήτη σε άλλη θέση πάνω στον τηλεφωνικό δέκτη. 4. Χρησιμοποιείτε μόνο τους μαγνήτες που παρέχονται από τη ReSound. 21


Telecoil (προαιρετικό)

Σύνδεση/αποσύνδεση προσθηκών ακουστικού

Το telecoil μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μέσω ενός από τα επιπλέον προγράμματα. Το telecoil εντοπίζει το μαγνητικό σήμα του τηλεφώνου και το μετατρέπει σε ήχο. Ένα προαιρετικό τηλεφωνικό πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατανόησης της ομιλίας στο τηλέφωνο. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα telecoil, ο δέκτης του τηλεφώνου ενδέχεται να χρειάζεται να τοποθετηθεί πιο κοντά στο ακουστικό βοήθημα. Το ακουστικό του τηλεφώνου ενδέχεται να χρειάζεται να μετακινηθεί σε ελαφρώς διαφορετικές θέσεις, έτσι ώστε να βρείτε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Σύνδεση προσθηκών ακουστικού

Συστήματα βρόγχου επαγωγής Πολλά μέρη, όπως θέατρα, χώροι λατρείας και σχολεία διαθέτουν συστήματα βρόγχου επαγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα telecoil με συστήματα βρόγχου επαγωγής, ο ήχους λαμβάνεται απευθείας και μπορεί να βελτιωθεί η κατανόηση της ομιλίας. Αν δεν υπάρχει ήχος από τα ακουστικά βοηθήματα σε ένα σύστημα βρόγχου επαγωγής και με ενεργοποιημένο ένα πρόγραμμα telecoil, το σύστημα βρόγχου επαγωγής ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί ή να μη λειτουργεί σωστά. Αν μια εγκατάσταση δεν είναι εξοπλισμένη με σύστημα βρόγχου επαγωγής, ίσως να βοηθήσει το να κάτσετε όσο το δυνατόν πιο μπροστά.

1. Ευθυγραμμίστε την άκρη της προσθήκης ακουστικού με την εσοχή ακριβώς πάνω από το ερμάριο της μπαταρίας και κάτω από τον αριθμό μοντέλου. 2. Αφού τοποθετηθεί, μετακινήστε την προσθήκη προς την κατεύθυνση του ερμαρίου της μπαταρίας. 3. Σπρώξτε απαλά την προσθήκη ακουστικού στο ακουστικό βοήθημα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

1

2

3

4

5

Αποσύνδεση προσθηκών ακουστικού 4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο μπροστινό μέρος του ηχητικού θαλάμου. 5. Αφαιρέστε απαλά την προσθήκη ακουστικού από το ακουστικό βοήθημα.

Άμεση είσοδος ήχου (προαιρετική) Η άμεση είσοδος ήχου (Direct audio input - DAI), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των ακουστικών βοηθημάτων με αντικείμενα, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και απομακρυσμένα μικρόφωνα, μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ομιλίας ορισμένων ατόμων. Η πηγή του ήχου συνδέεται με το ακουστικό βοήθημα μέσω ενός καλωδίου ή ενός ασύρματου συστήματος FM στην προσθήκη ακουστικού. Το εξάρτημα αυτό συνδέεται στο κάτω μέρος των ακουστικών βοηθημάτων και αφού ασφαλίσει κατάλληλα στη θέση του, τα ακουστικά βοηθήματα μεταβαίνουν αυτόματα σε DAI.

22

23


i Φροντίδα και συντήρηση

Το ακουστικό σας βοήθημα προστατεύεται από ένα νανόστρωμα προστευτικού, υδρόφοβου υλικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επεκτείνετε την ανθεκτικότητα των ακουστικών σας βοηθημάτων: 1. Διατηρείτε το ακουστικό σας βοήθημα καθαρό και στεγνό. Σκουπίστε τη θήκη με ένα απαλό πανί ή χαρτομάντηλο για να αφαιρέσετε λίπη ή υγρασία. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή διαλυτικά, καθώς αυτά μπορεί να βλάψουν το(τα) ακουστικό(ά) βοήθημα(τα). 2. Μη βουτάτε ποτέ τα ακουστικά βοηθήματα στο νερό ή σε άλλα υγρά, καθώς τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα ακουστικά βοηθήματα. 3. Αποφύγετε τον απότομο χειρισμό των ακουστικών βοηθημάτων ή το πέταγμα σε σκληρές επιφάνειες ή πατώματα. 4. Μην αφήνετε τα ακουστικά βοηθήματα κοντά ή σε άμεση επαφή με θερμότητα ή ηλιακό φως, όπως σε ένα θερμό παρκαρισμένο αυτοκίνητο, καθώς η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή να αλλοιώσει τη θήκη. 5. Μη φοράτε το βοήθημά σας κατά τη διάρκεια του ντουζ, στο κολύμπι, στη βροχή ή σε περιβάλλοντα με υγρασία όπως μέσα ένα ατμόλουτρο ή μια σάουνα. 6. Αν το βοήθημά σας βραχεί ή εκτεθεί σε υψηλή υγρασία ή εφίδρωση, θα πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει κατά τη διάρκεια της νύχτες έχοντας αφαιρέσει τη μπαταρία και έχοντας αφήσει ανοιχτό το ερμάριο. Είναι, επίσης, καλή ιδέα να τοποθετήσετε το βοήθημα και την μπαταρία σε ένα σφραγισμένο κουτί μαζί με μια ξηραντική ουσία (ξηραντήρας) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μη χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα μέχρι να στεγνώσει πλήρως. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας σχετικά με το ποια ξηραντική ουσία να χρησιμοποιήσετε. 7. Αφαιρέστε το ακουστικό σας βοήθημα, όταν βάζετε καλλυντικά, αρώματα, after-shave, σπρέι μαλλιών και λοσιόν μαυρίσματος. Αυτά μπορεί να εισχωρήσουν στο βοήθημα και να προκαλέσουν βλάβη.

24

i Καθημερινή συντήρηση

Είναι σημαντικό να διατηρείτε το ακουστικό σας βοήθημα καθαρό και στεγνό. Καθαρίστε τα ακουστικά βοηθήματα με τη χρήση ενός μαλακού πανιού ή ενός χαρτομάντιλου σε καθημερινή βάση. Για να αποφύγετε τις βλάβες λόγω υγρασίας ή υπερβολικής εφίδρωσης, συνιστάται η χρήση ενός κιτ ξήρανσης.

i Καθαρισμός εκμαγείων αυτιού

1. Αφαιρέστε το εκμαγείο αυτιού και την ενσωματωμένη σωλήνωση από τα ακουστικά βοηθήματα πριν από τον καθαρισμό. 2. Καθαρίστε το εκμαγείο αυτιού με τη χρήση ήπιου σαπουνιού με χλιαρό νερό. 3. Μετά από τον καθαρισμό, στεγνώστε τα εκμαγεία αυτιού επαρκώς και αφαιρέστε όσο νερό έχει απομείνει καθώς και τα υπολείμματα από τη σωλήνωση με τη χρήση μιας αμπούλας αέρα και ενός συρμάτινου βρόγχου.

i

Σημείωση: Το εκμαγείο αυτιού μπορεί να γίνει σκληρό, εύθραυστο ή άχρωμο με το πέρασμα του χρόνου. Επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας σχετικά με την αλλαγή των σωλήνων.

i Καθαρισμός λεπτών σωλήνων και θόλων

1. Αφαιρέστε τους λεπτούς σωλήνες από τα ακουστικά βοηθήματα πριν από τον καθαρισμό ξεβιδώνοντάς τους αντίθετα από τη φορά του ρολογιού. 2. Καθαρίστε τους λεπτούς σωλήνες και τους θόλους με ένα ελαφρώς υγρό πανί. 3. Για να καθαρίσετε το λεπτό σωλήνα από την υγρασία και τα υπολείμματα, πιέστε τη μαύρη ράβδο καθαρισμού μέσα από το λεπτό σωλήνα, ξεκινώντας από το αντίθετο άκρο του θόλου.

25


Σημείωση: Τα συστήματα λεπτών σωλήνων και θόλων θα πρέπει να αλλάζονται κάθε τρεις μήνες ή γρηγορότερα, σε περίπτωση που τα εξαρτήματα γίνουν σκληρά ή εύθραυστα.

i Γενικές προφυλάξεις

Τρόπος εφαρμογής θόλων

1. 2.

Συνιστάται η αλλαγή των θόλων από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, καθώς η λανθασμένη αντικατάσταση των θόλων μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του στο αυτί.

3.

Τυπικά εκμαγεία ReSound 1. Σπρώξτε το νέο θόλο πάνω από τις φλάντζες στο λεπτό σωλήνα. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο νέος θόλος έχει τοποθετηθεί κατάλληλα και με ασφάλεια.

1

2

4. 5.

6.

Θόλος τύπου «τουλίπας» ReSound Οι θόλοι τύπου «τουλίπας» τοποθετούνται με τρόπο παρόμοιο με τους τυπικούς θόλους, αλλά απαιτούνται μερικά ακόμα βήματα. Οι θόλοι τύπου «τουλίπας» αποτελούνται από δύο «πέταλα». Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο πέταλο είναι το εξωτερικό. Για να το διασφαλίσετε αυτό: 1. Σπρώξτε το μεγάλο πέταλο μακριά από το λεπτό σωλήνα χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας. Έτσι το πέταλο λυγίζει προς τα μπρος. 2. Στη συνέχεια πιέστε το μεγάλο «πέταλο» προς τα πίσω και αυτό θα τοποθετηθεί πάνω από το μικρότερο πέταλο.

7. 8.

i Γενικές προειδοποιήσεις 1.

2.

26

Μην αφήνετε τα ακουστικά βοηθήματα στον ήλιο, κοντά σε φωτιά ή μέσα σε ένα ζεστό, παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Μη φοράτε ακουστικά βοηθήματα κατά τη διάρκεια του ντουζ, στο κολύμπι, στη βροχή ή σε περιβάλλοντα με υγρασία όπως μέσα ένα ατμόλουτρο ή μια σάουνα. Αν το ακουστικό βοήθημα βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε το ακουστικό βοήθημα σε ένα κλειστό κουτί μαζί με ένα ξηραντικό παράγοντα. Ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να σας προσφέρει επιλογές για ξηραντικά κουτιά ή κιτ. Αφαιρέστε τα ακουστικά βοηθήματα, όταν βάζετε καλλυντικά, αρώματα, after-shave, σπρέι μαλλιών και λοσιόν μαυρίσματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη λειτουργία, η συσκευή χρησιμοποιεί ψηφιακά κωδικοποιημένες εκπομπές χαμηλής ισχύος για την επικοινωνία με άλλες ασύρματες συσκευές. Παρόλο που είναι απίθανο, μπορεί να επηρεαστούν κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, μετακινήστε το ακουστικό βοήθημα μακριά από την επηρεαζόμενη ηλεκτρονική συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε την ασύρματη λειτουργία και οι συσκευές επηρεάζονται από την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, απομακρυνθείτε από την πηγή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αναλώσιμα GN ReSound, π.χ. σωλήνες και θόλους. Μην προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιήσετε το σχήμα του ακουστικού βοηθήματος, τα εκμαγεία αυτιού ή την ίδια τη σωλήνωση. Συνδέετε τα ακουστικά βοηθήματα ReSound μόνο στα αξεσουάρ ReSound που προβλέπονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα ακουστικά βοηθήματα ReSound.

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, αν νομίζετε ότι υπάρχει ένα ξένο αντικείμενο στον ακουστικό πόρο του αυτιού σας, αν αντιμετωπίσετε δερματικό ερεθισμό ή αν συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα κεριού από τα αυτιά κατά τη χρήση του ακουστικού βοηθήματος. Διαφορετικοί τύποι ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (NMR), μαγνητική τομογραφία (MRI) ή οι αξονικοί τομογράφο ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στα ακουστικά βοηθήματα. Συνίσταται να μην φοράτε τα ακουστικά βοηθήματα κατά τη διάρκεια αυτών ή παρόμοιων διαδικασιών. Άλλοι τύποι ακτινοβολίας, όπως οι συναγερμοί κλοπής, τα συστήματα παρακολούθησης, ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός, τα κινητά τηλέφωνα, περιέχουν λιγότερη ενέργεια 27


και δεν βλάπτουν τα ακουστικά βοηθήματα. Παρόλα αυτά, μπορεί να επηρεάσουν στιγμιαία την ποιότητα του ήχου ή να δημιουργήσουν προσωρινά περίεργους ήχους στα ακουστικά βοηθήματα. 3. Μη φοράτε ακουστικά βοηθήματα σε ορυχεία, πετρελαιοπηγές ή άλλες εκρηκτικές περιοχές, εκτός κι αν αυτές οι περιοχές έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων. 4. Μην επιτρέπεται σε άλλους να χρησιμοποιούν τα ακουστικά σας βοηθήματα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα ακουστικά βοηθήματα ή στην ακοή του άλλου ατόμου. 5. Η χρήση των βοηθημάτων από παιδιά ή άτομα με νοητική καθυστέρηση πρέπει να γίνεται υπό τη συνεχή επίβλεψη για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Το ακουστικό βοήθημα περιέχει μικρά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να καταπιούν τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με αυτό το ακουστικό βοήθημα. 6. Τα ακουστικά βοηθήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ακοής. 7. Προειδοποίηση προς τους ειδικούς σε θέματα ακουστικής υγείας: Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή και την εφαρμογή ακουστικών βοηθημάτων με μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης που υπερβαίνει τα 132dB SPL με σφραγισμένο τεχνητό αυτί IEC 60711:1981. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της εναπομένουσας ακοής. 8. Όταν επιβιβάζεστε σε πτήσεις, θυμηθείτε να απενεργοποιείτε την ασύρματη λειτουργία. Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πτήσης σε περιοχές, όπου απαγορεύεται η εκπομπή ραδιοφωνικών συχνοτήτων. 9. Αν η συσκευή είναι χαλασμένη, μη τη χρησιμοποιείτε. 10. Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην είσοδο ηλεκτρικής ισχύος πρέπει να είναι ασφαλείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IEC 60601-1-1, του IEC 60065 ή του IEC 60950-1 με κατάλληλο τρόπο (ενσύρματη σύνδεση, f.ex. HI-PRO), SpeedLink).

i

Σημείωση:

* Οι ασύρματες συσκευές ReSound λειτουργούν στο εύρος συχνότητας 2,4 GHz - 2,48 GHz. * Οι ασύρματες συσκευές ReSound περιλαμβάνουν έναν μεταδότη ραδιοσυχνοτήτων που λειτουργεί στο εύρος από 2,4 GHz 2,48 GHz. * Για χρήση της ασύρματης λειτουργίας χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ ReSound Unite. Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά π.χ. με την αντιστοίχιση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του σχετικού αξεσουάρ ReSound Unite. 28

i Σχετικά με το ReSound Alera TS με συσκευή παραγωγής ήχου εμβοών

Τα μοντέλα ακουστικών βοηθημάτων ReSound Alera™ TS περιλαμβάνουν επίσης μια λειτουργία συσκευής παραγωγής ήχου εμβοών, ένα εργαλείο για την παραγωγή ήχων που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα διαχείρισης εμβοών για την ανακούφιση όσων υποφέρουν από αυτές. Η συσκευή παραγωγής ήχου εμβοών μπορεί να δημιουργήσει ήχους προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες θεραπευτικές σας ανάγκες και τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως ορίζονται από το γιατρό, τον ακοολόγο ή τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα ακουστικού βοηθήματος και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, θα ακούτε κάποιες φορές το θεραπευτικό ήχο.

Σημαντική σημείωση προς τους μελλοντικούς χρήστες Η πρακτική για την καλή υγεία απαιτεί από το άτομο με βαρηκοϊα ή/και που υποφέρει από εμβοές να περάσει από ιατρική εξέταση από εξουσιοδοτημένο γιατρό (κατά προτίμηση γιατρό που ειδικεύεται στις ασθένειας των ώτων) πριν από τη χρήση του ακουστικού βοηθήματος ή/και της συσκευής παραγωγής ήχου, όπως το ReSound Alera™ TS. Ο σκοπός της ιατρικής εξέτασης είναι να διασφαλίσει ότι έχουν εντοπιστεί όλες οι ιάσιμες ασθένειες που μπορεί να επηρεάζουν την ακοή ή/και τις εμβοές και ότι έχουν θεραπευτεί πριν από τη χρήση του ακουστικού βοηθήματος ή/και της συσκευής παραγωγής ήχου. Η συσκευή παραγωγής ήχου είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία ήχων για χρήση με κατάλληλο πρόγραμμα συμβουλευτικής ή/και διαχείρισης εμβοών για την ανακούφιση των ασθενών που υποφέρουν από εμβοές.

Προβλεπόμενη χρήση για χρήστες συσκευών παραγωγής ήχου Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή όπως σας έχει συστήσει ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Αν αναπτύξετε ανεπιθύμητες παρενέργειες από τη χρήση της θεραπείας, όπως ζαλάδες, ναυτία, πονοκεφάλους, αισθητή μείωση στην ακουστική λειτουργία ή αύξηση της αντίληψης εμβοών, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της συσκευής και αναζητήσετε ιατρική βοήθεια. Το προϊόν προορίζεται κυρίως για τον ενήλικο πληθυσμό πάνω 18 χρονών. Αυτό το 29


προϊόν μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί με παιδιά 5 ετών ή μεγαλύτερα. Παρόλα αυτά, τα παιδιά και οι χρήστες με φυσική ή νοητική υστέρηση χρειάζονται εκπαίδευση από έναν ειδικό σε θέματα ακουστικής υγείας ή τον κηδεμόνα για την τοποθέτηση και την αφαίρεση της συσκευής.

i ΠΡΟΣΟΧΗ – Συσκευή παραγωγής ήχου εμβοών

Η μέγιστη απόδοση της συσκευής παραγωγής ήχου εμβοών εμπίπτει στο εύρος που μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής σύμφωνα με τους κανονισμούς OSHA. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή παραγωγής ήχου για πάνω από οχτώ (8) ώρες την ημέρα, όταν αυτή είναι ρυθμισμένη στα 90db SPL. Πάνω από αυτό το επίπεδο, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για πάνω από δύο ώρες την ημέρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φοράτε τη συσκευή παραγωγής ήχου σε ενοχλητικά επίπεδα. Τα παιδιά και τα άτομα με φυσική ή νοητική υστέρηση πρέπει να επιβλέπονται από τον κηδεμόνα τους για όσο φορούν τη συσκευή.

i Γενικές προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις

Τα ακουστικά βοηθήματα και οι συσκευές παραγωγής ήχου μπορεί να είναι επικίνδυνα, αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Οι συσκευές παραγωγής ήχου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού σας, του ακοολόγου σας ή του ειδικού σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Οι συσκευές παραγωγής ήχου δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από οποιονδήποτε (ειδικά παιδιά και κατοικίδια) που θα μπορούσε να τραυματιστεί.

Τεχνικές προδιαγραφές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή

30

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΗΧΟΙ Σήμα λευκού θορύβου, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί με τις παρακάτω ρυθμίσεις: - Υψιπερατό φίλτρο: 500 Hz - Υψιπερατό φίλτρο: 750 Hz - Υψιπερατό φίλτρο: 1000 Hz - Υψιπερατό φίλτρο: 1500 Hz - Υψιπερατό φίλτρο: 2000 Hz

- Χαμηλοπερατό φίλτρο: 2000 Hz - Χαμηλοπερατό φίλτρο: 3000 Hz - Χαμηλοπερατό φίλτρο: 4000 Hz - Χαμηλοπερατό φίλτρο: 5000 Hz - Χαμηλοπερατό φίλτρο: 6000 Hz

Το σήμα λευκού θορύβου μπορεί να διαμορφωθεί ως προς το πλάτος με ένα βάθος εξασθένησης έως 14dB.

i Πληροφορίες προειδοποίησης μπαταρίας

Οι μπαταρίες, παρόλο που είναι μικρές, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και θα πρέπει να απορρίπτονται προσεκτικά. Αυτό αφορά τη δική σας ασφάλεια αλλά του περιβάλλοντος. Παρακαλώ σημειώστε: 1. Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες (Zinc Air), οι οποίες δεν είναι επαναφορτιζόμενες επειδή μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή ή να εκραγούν. 2. ΜΗΝ προσπαθήσετε να απορρίψετε τις μπαταρίας καίγοντάς τις. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι βλαβερές για το περιβάλλον. Απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε τις στον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας. 3. ΜΗΝ τοποθετείτε τις μπαταρίες στο στόμα σας. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταριών αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, καθώς μπορεί να είναι βλαβερές για την υγεία σας. 4. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από κατοικίδια, παιδιά και άτομα με νοητική καθυστέρηση. 5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροή, όταν τα ακουστικά βοηθήματα δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 31


Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Σύμπτωμα

αιτία

ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος

Δεν έχει πραγματοποιηθεί ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε κλείνοντας το ερμάριο της μπαταρίας

Νεκρή μπαταρία

Αντικαταστήστε τη μπαταρία

Το ερμάριο της μπαταρίας δεν κλείνει

Εισάγετε σωστά την μπαταρία

Μπλοκαρισμένο εκμαγείο αυτιού ή σωλήνας

Καθαρίστε το εκμαγείο αυτιού ή το σωλήνα

Μπλοκαρισμένο φίλτρο προστασίας από κερί

Αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας από κερί ή συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Λανθασμένη τοποθέτηση εκμαγείου αυτιού

Τοποθετήστε ξανά το εκμαγείο αυτιού

Μπλοκαρισμένο εκμαγείο αυτιού ή θόλος

Καθαρίστε το εκμαγείο αυτιού, αντικαταστήστε το θόλο, αντικαταστήστε το φίλτρο

Μπλοκαρισμένο φίλτρο εξόδου ήχου

Αλλάξτε το φίλτρο ή συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Αλλαγή στην ευαισθησία ακοής

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Μεγάλη ποσότητα κεριού αυτιού

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας

Χαμηλή ρύθμισή έντασης ήχου

Αυξήστε τον έλεγχο έντασης ήχου, αν είναι διαθέσιμος, ή συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Όχι αρκετά δυνατά

32

33


Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Σύμπτωμα

αιτία

ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Υπερβολικό σφύριγμα/ ανατροφοδότηση

Λανθασμένη τοποθέτηση εκμαγείου αυτιού

Επανεισάγετε προσεκτικά το εκμαγείο αυτιού

Λανθασμένη τοποθέτηση θόλου

Εισάγετε ξανά το θόλο

Μεγάλη ποσότητα κεριού αυτιού

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Ο έλεγχος ανατροφοδότησης ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Φθαρμένη ή χαλασμένη σωλήνωση εκμαγείου αυτιού

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Χαλαρή σύνδεση λεπτού σωλήνα

Αλλάξτε το λεπτό σωλήνα ή συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Μη βέλτιστες ρυθμίσεις ακουστικού βοηθήματος

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Αδύναμη μπαταρία

Αντικαταστήστε τη μπαταρία

Ακατάλληλη εφαρμογή εκμαγείου αυτιού ή θόλου

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Χαλασμένο ακουστικό βοήθημα

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Μη βέλτιστες ρυθμίσεις ακουστικού βοηθήματος

Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας

Πιθανή αιτία - Συσκευή σε λειτουργία πτήσης

Για συσκευές με πλήκτρο: Ανοίξτε και κλείστε το ερμάριο της μπαταρίας. Για συσκευές χωρίς πλήκτρο: Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα της μπαταρίας δύο φορές εντός 10 δευτερολέπτων (αν η αιτία είναι το ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης)

Αλλοιωμένος/μη καθαρός ήχος

Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί

34

Αν υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

35


Τεχνικά Στοιχεία Μοντέλο ακουστικού βοηθήματος

Τεχνικά Στοιχεία Μέγιστη απόδοση (Ζεύκτης 2cc/IEC 60118-7)

Τα μοντέλα AL977/87-DVIW, AL777/87-DVIW, AL577/87-DVIW, AL477/87-DVIW, AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-DIW VO988-DW, VO977-DW, VO788-DW, VO777-DW είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες παραλλαγές: AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-DIW, ALT967-DIW, ALT767-DIW (Ανοιχτό)

AL977-DVIW, AL777-DVIW, AL577-DVIW, AL477-DVIW, ALT977-DVIW, ALT777-DVIW, ALT577-DVIW (Ανοιχτό) VO967-DW, VO767-DW (Ανοιχτό) VO977-DW, VO777-DW (Ανοιχτό)

36

119 dB SPL (τυπική)

Μοντέλο ακουστικού βοηθήματος

Μέγιστη απόδοση (Ζεύκτης 2cc/IEC 60118-7)

AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-DIW, ALT967-DIW, ALT767-DIW

123 dB SPL (τυπική)

AL977-DVIW, AL777-DVIW, AL577-DVIW, AL477-DVIW, ALT977-DVIW, ALT777-DVIW, ALT577-DVIW

127 dB SPL (τυπική)

AL987-DVIW, AL787-DVIW, AL587-DVIW, AL487-DVIW, ALT987-DVIW, ALT787-DVIW, ALT587-DVIW

130 dB SPL (τυπική)

VO967-DW, VO767-DW

122 dB SPL (τυπική)

VO977-DW, VO777-DW

128 dB SPL (τυπική)

VO988-DW, VO788-DW

131 dB SPL (τυπική)

123 dB SPL (τυπική)

117 dB SPL (τυπική) 122 dB SPL (τυπική)

37


Εγγύηση και επισκευές Η ReSound προσφέρει εγγύηση για τα ακουστικά βοηθήματα σε περίπτωση που προκύψουν ελαττώματα στην κατασκευή ή τα υλικά, όπως περιγράφεται στην ισχύουσα τεκμηρίωση της εγγύησης. Στην πολιτική υπηρεσιών της, η ReSound δεσμεύεται να διασφαλίσει τη λειτουργία τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το αρχικό ακουστικό βοήθημα. Ως υπογράφουσα του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η ReSound δεσμεύεται να το κάνει σε πλήρη συμμόρφωση με τις καλύτερες πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ReSound, να αντικατασταθούν από νέα προϊόντα ή προϊόντα κατασκευασμένα από νέα ή επισκευασμένα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ή να επισκευαστούν χρησιμοποιώντας νέα ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Η περίοδος εγγυήσεων των ακουστικών βοηθημάτων ορίζεται στην κάρτα εγγύησής σας, που σας παρέχεται από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Για τα ακουστικά βοηθήματα που απαιτούν σέρβις, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας για βοήθεια. Τα ακουστικά βοηθήματα ReSound που παρουσιάζουν βλάβες πρέπει να επισκευάζονται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη θήκη των ακουστικών βοηθημάτων σας, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

Έλεγχος θερμοκρασίας, πληροφορίες μεταφοράς και αποθήκευσης Τα ακουστικά βοηθήματα GN ReSound υπόκεινται σε διάφορους ελέγχους σε κύκλους θερμοκρασίας και θερμομόνωσης μεταξύ -25 C και +70C σύμφωνα με τα εσωτερικά και βιομηχανικά πρότυπα. Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις οριακές τιμές των -20C έως 60C και τη σχετική υγρασία 90% RH, μη συμπυκνωμένη (για περιορισμένο χρονικό διάστημα). Η κατάλληλη πίεση του αέρα είναι μεταξύ 500 και 1100 hPa.

38

39


Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που φέρουν το σύμβολο προειδοποίησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς, Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς και μέτριους τραυματισμούς.

i

Συμβουλές σχετικά με το πως να χειρίζεστε καλύτερα το ακουστικό σας βοήθημα.

Ο εξοπλισμός συμπεριλαμβάνει μεταδότη ραδιοσυχνοτήτων.

Το προϊόν είναι ένα εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B.

40

41


Επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας αναφορικά με την απόρριψη του ακουστικού σας βοηθήματος

42

43


400144513-GR-12-09.Rev.A

Παγκόσμια κεντρικά γραφεία ReSound A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup, Δανία Τηλ.: +45 45 75 11 11 Φαξ: +45 45 75 11 19 www.resound.com CVR no. 55082715

Ηνωμένο Βασίλειο GN ReSound Ltd. Kirtlington Business Centre Portway Kirtlington Oxon OX5 3JA Τηλ.: +44 1869 352 800 Φαξ: +44 1869 343 466 www.gnresound.co.uk

Αυστραλία GN ReSound Pty. Ltd. Unit R1 Regents Park Estate 391 Park Road Regents Park NSW 2143 Τηλ.: (δωρεάν) 1800 658 955 Φαξ: +61 2 9743 7472 www.gnresound.com.au

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ ή την οδηγία του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό θα πρέπει να απευθύνεστε στη ReSound A/S

Νέα Ζηλανδία GN ReSound (NZ) Ltd. Ground Floor, North Entrance 4 Fred Thomas Drive Takapuna Auckland, 0622 Τηλ.: (δωρεάν) 0800 900 126 Φαξ: (δωρεάν) 0800 007 695 www.gnresound.co.nz

ΟΠΙΣΘΩΤΙΑΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΠΙΣΘΩΤΙΑΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ