Page 1

Plan van aanpak met betrekking tot grieppandemie Stichting Philadelphia Zorg


Plan van aanpak met betrekking tot grieppandemie Stichting Philadelphia Zorg

Auteurs

Margreet Roukema, Trieneke Santing en Jolanda Vink

Datum

20 juli 2009

Documenteigenaar

Vera de Hart, manager beleidsstaf (Landelijk Centrum)

2


Inhoudsopgave

Inleiding � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 1. Wat is een grieppandemie? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 2. Gevolgen voor Philadelphia Zorg  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 3. Voorbereidende maatregelen grieppandemie locaties � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 4. Communicatie (medewerkers, cliënten, ouders/belangenbehartigers) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 5. Regionaal coördinatieteam grieppandemie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 6. Beleid tijdens een grieppandemie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 • Personeelsbeleid � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 • Beleid t.a.v. hygiëne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 • Beleid t.a.v. cliënten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

BIJLAGEN:

1. Nieuwsbrief voor medewerkers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 + Algemene maatregelen hygiëne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 2. Screening checklist melding zieke medewerker  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14 3. Mededeling grieppandemie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 4. Actielijst grieppandemie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 5. CAO-Gehandicaptenzorg bepalingen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18 6. Voorbeeldbrief extra informatie ouders/belangenbehartigers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 7. Beeldmateriaal RIVM � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21 8. Vragen? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22


Inleiding Dit document beschrijft het plan van aanpak t.b.v. een mogelijk grieppandemie van Philadelphia Zorg (naam regio + locatie). Dit document is opgesteld ter ondersteuning van de regiodirecteur en leidinggevenden binnen de regio* (*lees ook landelijke centrum). Het is van belang dat iedere regio op basis van de informatie in dit document een plan maakt voor de eigen regio, zodat helder is welke acties genomen moeten worden in het geval van een mogelijk grieppandemie. Er wordt kort beschreven wat een grieppandemie is en waarom een pandemie grote gevolgen voor een organisatie kan hebben. Verder worden voorbereidende maatregelen beschreven die de leidinggevende voor de locaties moeten nemen. Daarnaast wordt de communicatie en coĂśrdinatie tijdens de grieppandemie beschreven. Tijdens een grieppandemie kunnen enkele zaken anders lopen binnen de organisatie. Deze zaken worden beschreven in het hoofdstuk Beleid tijdens een grieppandemie. De Handleiding bedrijfscontinuĂŻteit bij Grieppandemie uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is leidraad geweest voor het schrijven van dit plan (www.minvws.nl). Met dank aan:

Regio Noord en Regio Randmeren waren al gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Dit document is o.a. opgesteld op basis van deze regionale plannen. We willen dan ook de volgende personen bedanken voor de voorbereidende activiteiten: Rita de Jong, Inge Meijerman, Bernard Petter, Jan de Mots, Linda van Zeeburg.

3


1. Wat is een grieppandemie?

Een grieppandemie is een uitbraak van griep die wereldwijd plaatsvindt. Wanneer er in de bevolking geen algemene weerstand tegen zo’n nieuw virus bestaat, kan de ziekte zich snel verspreiden over de wereld en zo een pandemie veroorzaken. In de meeste continenten zijn gevallen van een Nieuwe Influenza vastgesteld, namelijk de Nieuwe Influenza A (H1N1) ook bekend als de Mexicaanse griep. In Nederland is tot nu toe bij een beperkt aantal personen het virus aangetroffen. Op overheidsniveau wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Kenmerken van een grieppandemie zijn: - het snel ontstaat en zich snel verspreidt - het gemiddeld twaalf weken duurt; - de piek van ziektegevallen in week 6 van de pandemie ligt; - veel mensen ernstig ziek kunnen worden; - meer mensen overlijden dan tijdens een gewone seizoensgriep; - een groot beroep wordt gedaan op instellingen in de gezondheidszorg; - griep direct en indirect leidt tot grootschalige personeelsuitval gedurende langere tijd. Dat er een grieppandemie komt staat vast. Alleen weet niemand wanneer dat gebeurt. Een grieppandemie komt gemiddeld eens in de tien tot vijftig jaar voor. Vorige eeuw waren er drie grieppandemieÍn: - de Spaanse griep in 1918 - de Aziatische griep in 1957 - de Hong Kong griep in 1968 Op het hoogtepunt van de pandemie is ongeveer 10% van de bevolking ziek, gedurende een periode van ongeveer een week. Het herstel kan nog wel een week extra duren. Zelf kunt u natuurlijk ook ziek worden. Houd rekening met nog eens 10% afwezigheid vanwege de zorg voor zieken in de directe omgeving. De overheid schat in dat 30% van de werknemers op de piek van een ernstige grieppandemie afwezig is. Meer informatie is te vinden op de volgende websites www.minvws.nl en www.rivm.nl. Tijdens een pandemie wordt op de overheids-site www.crisis.nl informatie verstrekt.

4


2. Gevolgen voor Philadelphia Zorg Een grieppandemie kan ernstige gevolgen hebben voor Philadelphia Zorg. Meer mensen worden ziek en zullen overlijden dan tijdens een gewone seizoensgriep. Ziekte heeft direct of indirect tot gevolg dat naar verwachting op het hoogtepunt van een grieppandemie ongeveer een derde van de werknemers afwezig is. Dit is een landelijk gemiddelde. Het kunnen voor Philadelphia Zorg ook meer of minder zijn. Tevens zullen meer cliĂŤnten ziek zijn. Dit betekent in de praktijk dat met minder medewerkers meer zorg gegeven zal moeten worden. Personeelsuitval heeft een aantal redenen: - medewerker is zelf ziek; - medewerker zorgt voor andere mensen die ziek zijn (bijvoorbeeld familie of gezinsleden en omgeving); - medewerker zorgt voor (gezonde) jonge kinderen die niet naar school of kinderopvang kunnen vanwege uitval leerkrachten of door sluiting. Maar niet alleen bij Philadelphia Zorg blijven mensen thuis. Ook andere bedrijven en organisaties waar u mee samenwerkt, waar u van afhankelijk bent, krijgen met personeelsuitval te maken. En dat heeft weer gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke andere effecten op Philadelphia Zorg: - meer cliĂŤnten die griep hebben; - verstoorde bevoorrading van materialen die nodig zijn voor lopende (vitale) activiteiten; - verminderde beschikbaarheid van diensten van leveranciers; - toe- of afgenomen vraag bij uw klanten naar bepaalde producten of diensten; - liquiditeitsproblemen. Al deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor onze organisatie.

5


3. Voorbereidende maatregelen grieppandemie locaties Elke locatie (*lees ook landelijk centrum) kan voorbereidende maatregelen treffen voor het uitbreken van een pandemie. Deze voorbereidende maatregelen bestaan uit: Preventieve maatregelen:

- Hygiëne maatregelen (zie bijlage 1), zoals papieren handdoekjes, zakdoeken en desinfecterende zeep gebruiken. - Preventieve inentingen Uitgangspunt bij preventieve inentingen zowel voor medewerkers als cliënten zijn de aanwijzingen hierin vanuit VWS. Vooralsnog is er geen aanwijzing preventie inentingen uit te voeren. Mogelijk veranderingen hierin worden landelijk gecommuniceerd naar coördinatieteams. Vaccinaties t.b.v. de Mexicaanse griep zijn in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. - Om sociale contacten te verminderen kan het zijn dat vanuit preventie dagcentra of sociale werkplaatsen worden gesloten. Voorraad materialen op peil brengen:

- - - - -

Dieetvoeding Incontinentiemateriaal Voedsel voor cliënten en aanwezige dieren Toiletartikelen o.a.desinfecterende zeep, papieren zakdoeken, papieren handdoeken Aanwezigheid van handschoenen en schorten

Medicatie:

- Inventarisatie medicatie > Hoeveel voorraad heeft de locatie? Hoe vaak wordt medicatie geleverd? Heeft de apotheek voldoende voorraad voor 3 maanden? Inwerken:

- Zorg dat inwerkmappen van de locatie goed op orde zijn en makkelijk te vinden zijn. Dit is nodig omdat medewerkers van andere locaties zullen worden ingezet. - (extra?) Sleutels > zieke medewerkers hebben de sleutels vaak thuis - Financiën in huis voor het kopen van boodschappen > Hoe flexibel kan personeel elders ingezet worden op andere locaties? In het geval van een pandemie gaat het om bijzondere omstandigheden, zie bijlage 5. Schoonmaak:

- Schoonmaakplan per locatie in geval van pandemie > toevoegen aan het bestaande schoonmaakplan. Behoefte aan arbeidskrachten:

- Iedere locatie heeft in kaart gebracht hoeveel medewerkers hij per dag nodig heeft om de basiszorg te leveren. - In kaart brengen welke medewerkers waar ingezet kunnen worden (dagbesteding, logeerhuizen, fasehuis, ambulant, stafdiensten). - In kaart brengen wat nodig is om vanuit preventieve overwegingen (verminderen sociale contacten) dagcentra of sociale werkplaatsen tijdelijk te sluiten. - De locatiemanager bepaalt welke vrijwilligers ten tijde van een pandemie ingezet kunnen worden en communiceert dit.

6


Protocollen:

- Zorg dat protocollen overlijden cliĂŤnt en medewerker bekend zijn Externen/bezoek:

- Welke externen komen op de locatie (pedicure, kapper, boodschappen, vrijwilligers)? Tijdens een pandemie mogen externen, iedereen die geen bijdrage levert aan de continuĂŻteit van de zorgverlening, de locatie niet meer bezoeken. Alleen artsen mogen locaties bezoeken. Ouders en belangenbehartigers in overleg en worden er op geattendeerd om de hygiĂŤnemaatregelen te hanteren.

7


4. Communicatie Communicatie wordt verdeeld in communicatie naar medewerkers/vrijwilligers, cliënten en ouders/ belangenbehartigers/externen. § 4.1 Communicatie naar medewerkers / vrijwilligers

Communicatie vooraf, tijdens en na een grieppandemie is belangrijk. Medewerkers worden vooraf geïnformeerd over welke stappen zij moeten nemen mochten zij symptomen vertonen van de griep. Het tijdig herkennen van de symptomen voorkomt dat het virus zich onnodig verspreidt. Medewerkers (en vrijwilligers) worden geïnformeerd via: 1. de Kern (week 30/31) en intranet (nieuw Blog ‘Grieppandemie’) In de Kern wordt verwezen naar de informatie ‘Nieuwsbrief voor medewerkers’ (zie bijlage 1 + 1A). Indien medewerkers de Kern niet ontvangen, dan is het van belang dat de leidinggevende er zorg voor draagt dat de Nieuwsbrief verspreid wordt. 2. de leidinggevende; hulpmiddel hierbij is de ‘Mededeling grieppandemie’ (zie bijlage 3), deze kan op iedere locatie opgehangen worden. Informatie over griepsymptomen en hygiënische maatregelen zijn vermeld in bijlage 1 en 1A. Bij een grieppandemie is het noodzakelijk sociale contacten te verminderen, bijvoorbeeld door (team)vergaderingen of trainingen niet door te laten gaan. Thuiswerken of op variabele uren werken voorkomt dat een groot aantal mensen samenkomt. Tijdens de grieppandemie zal de communicatie vooral via de leidinggevende verlopen via mededelingen op een vaste plek en e-mail. Meldt vooraf welke vaste plek dit is. De meldingen moeten duidelijk genummerd en gedateerd zijn. § 4.2 Communicatie naar cliënten

Voor clienten wordt momenteel informatie ontwikkeld door de afdeling communicatie. Deze informatie kan, indien nodig, voor cliënten gebruikt worden in overleg met de locatiemanager. In bijlage 7 is ‘summier’ beeldmateriaal toegevoegd (van de website www.rivm.nl). § 4.3 Communicatie naar ouders/belangenbehartigers

Ouders en belangenbehartigers worden in week 30/31 via een brief van de bestuurder geïnformeerd. Deze brief wordt landelijk verstuurd en is te vinden als bijlage 6. Indien ouders meer informatie nodig hebben dan kan ervoor gekozen worden om de voorbeeldbrief ‘extra informatie’ toe te sturen (bijlage 6A). De regio/locatie verzorgt de verdere communicatie naar belangenbehartigers.

8


5. Regionaal coördinatieteam grieppandemie Bij een calamiteit, zoals een grieppandemie, is het van belang dat een regionaal coördinatieteam wordt samengesteld. Dit regionale coördinatieteam zal o.a. de regionale activiteiten monitoren, het aantal zieke medewerkers en/of cliënten van de regio monitoren en informatie verstrekken aan leidinggevenden. Het regionale coördinatieteam wordt ingesteld door Regiodirecteur: Dit team bestaat uit: - Regiodirecteur - P&O functionaris (centrale coördinator?) - Hoofd zorg en ondersteuning - Coördinator DRP. Taken coördinatieteam: - Coördineren regionaal plan van aanpak. - Communicatie binnen de regio monitoren. - Coördineren bereikbaarheidsdienst. - Coördineren DRP bereikbaarheid. - Coördineren informatiestromen naar en vanuit locaties. - Oplossen van acute problemen rond basiszorg. - Regionaal overzicht/monitoren aantal zieke medewerkers / cliënten. Leidinggevenden melden z.s.m. zieke medewerkers / cliënten bij het coördinatieteam. - De regiodirecteuren informeren wekelijks de directie over de stand van zaken. Binnen het coördinatieteam worden de taken verdeeld en het coördinatieteam communiceert binnen de regio wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Het is aan te raden dat de p&o functionaris een centrale coördinerende rol heeft, de regiodirecteur is eindverantwoordelijk. NB: Ook t.b.v. het landelijk centrum is het instellen van een coördinatieteam van belang om te inventariseren welke gevolgen er zijn voor de werkzaamheden van het landelijk centrum indien 30% van de medewerkers uitvalt door griep. Dit team kan er als volgt uit zien: - Manager beleidsstaf - Manager servicecentrum - P&O functionaris - Hoofd facilitaire zaken.

9


6. Beleid tijdens een grieppandemie § 6.1 Personeelsbeleid

Mocht geconstateerd zijn dat het Mexicaanse griepvirus binnen Philadelphia Zorg (locatienaam) is gekomen dan gelden de volgende regels. De regels worden in het bestuursberaad van 21 juli 2009 vastgesteld als vervolg op het directieberaad van 14 juli 2009. A. Bij de ingangsdeuren van de locaties hangt een mededeling (bijlage 3) dat mochten medewerkers of bezoekers een combinatie van vijf van de volgende symptomen koorts, koude rillingen, spierpijn, moeheid, hoesten, hoofdpijn en keelpijn hebben zij vriendelijk verzocht worden niet binnen te komen. B. Medewerkers waarvan het vermoeden is dat zij de verschijnselen vertonen van de griep worden naar huis gestuurd en zij moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Zo wordt voorkomen dat collega’s worden besmet. De huisarts kan constateren of het daadwerkelijk de Mexicaanse griep is en bepalen of de medewerker een virusremmer moet nemen. C. Leidinggevenden kunnen de verzuimadviseur van Ardyn om advies vragen bij de begeleiding van zieke medewerkers of het nemen van preventieve maatregelen. D. Voor het al dan niet preventief inenten van zorgmedewerkers worden de beleidslijnen van VWS gevolgd. Wijzigingen hierin worden door Philadelphia landelijk naar de coördinatieteams worden gecommuniceerd. Op dit moment is er nog geen vaccin tegen de Mexicaanse griep. Wel kan het zijn dat de huisarts virusremmers inzet. E. Voor leidinggevenden geldt bij ziekte dat de achterwacht als vervanger optreedt. Het coördinatieteam is op de hoogte van de naam van de betrokken achterwacht. F. Leidinggevenden melden ‘verdachte’ ziektegevallen aan het regionale coördinatieteam. G. Extra inzet van medewerkers of wijzigingen t.a.v. de inzet is mogelijk op basis van een aantal CAO bepalingen (zie bijlage 5). H. Medewerkers die een ziek kind of partner hebben ten gevolge van de griep worden verzocht thuis te blijven. Wel kan er naar een artsverklaring gevraagd worden. De medewerker overlegt dit met zijn leidinggevende. I. I ndien clienten ziek zijn wordt extra aandacht besteed aan hygiënemaatregelen. Medewerkers en cliënten worden geïnstrueerd om goede hygiëne te betrachten. J. Het regionale coördinatieteam communiceert wanneer terug gegaan kan worden naar normale werkomstandig­ heden.

10


§ 6.2 Beleid t.a.v. hygiëne

Schoonmaken en persoonlijk hygiëne verkleinen het risico op besmetting. Het is van belang dat medewerkers, vrijwilligers en cliënten de hygiëne maatregelen volgen (zie bijlage 1 A). Elke locatie heeft een schoonmaakplan tijdens de grieppandemie. Dit is een toevoeging aan het bestaande schoonmaakplan. In het geval de gemeentelijke of commerciële reinigingsdienst uitvalt ten gevolge van de grieppandemie, dan wordt vuilnis niet opgehaald. Elke locatie stelt voor zich vast op welke grote centrale plaats vuilnis wordt verzameld. De vuilnis wordt in dichtgebonden en goed afgesloten vuilniszakken op deze centrale plaats verzameld. § 6.3 Beleid t.a.v. cliënten

Als een cliënt ziek is en symptomen vertoont die wijzen op de Mexicaanse griep worden minimaal de volgende acties ondernomen: - - - -

De leidinggevende en het regionale coördinatieteam hierover informeren. De huisarts inlichten en zijn adviezen overnemen en uitvoeren. Belangenbehartigers inlichten. Hygiëne maatregelen hanteren.

11


Bijlage 1. Nieuwsbrief medewerkers Beste medewerker, Zoals je via het nieuws gehoord hebt, wordt er dit jaar een grieppandemie van de Mexicaanse griep verwacht. Het is niet zeker of deze grieppandemie komt. Echter mocht de Mexicaanse griep uitbreken, dan willen wij als Philadelphia Zorg goed voorbereid zijn. Met deze nieuwsbrief willen we je alvast informeren. Mocht een grieppandemie uitbreken, dan is de verwachting dat bij het hoogtepunt van de pandemie 30 % van de medewerkers thuis zit. Dit kan zijn omdat men ziek is of zorgt voor naasten. Belangrijk is om contact te houden met je leidinggevende. Hoe voorkom je verspreiding van de griep?

Tijdens een grieppandemie willen we het liefst het verspreiden van het virus voorkomen of verminderen. Het virus verspreidt zich door hoesten, niezen of praten. Om de verspreiding van het virus te beperken zijn hygiënische maatregelen nodig (zie hiervoor bijlage 1 A). De huidige ‘griepprik’ helpt niet tegen de Mexicaanse griep. Kan je je werk blijven doen?

Zolang je geen griepklachten hebt kun je je werk voortzetten. Het is belangrijk om op je werk (en thuis) de hygiënische maatregelen te hanteren. Welke symptomen heeft de griep?

Heb je een combinatie van vijf van de volgende symptomen: koorts, koude rillingen, spierpijn, moeheid, hoesten, hoofdpijn en keelpijn, dan kan het zijn dat je deze griep hebt. Wat doe je als je deze griepsymptomen hebt?

Heb je vijf van de genoemde symptomen (koorts, koude rillingen, spierpijn, moeheid, hoesten, hoofdpijn of keelpijn) dan is het nodig om de volgende stappen te ondernemen: - Blijf thuis en bel je huisarts. - Voordat je de huisarts belt, meet je de lichaamstemperatuur. - Vertel de huisarts of je contact hebt gehad met een patiënt die mogelijk de nieuwe griep heeft en wanneer dit contact is geweest. - Vermeld de klachten en wanneer deze begonnen zijn. - Vertel de huisarts op welke wijze de temperatuur is gemeten (rectaal/oor). - Volg de aanwijzingen op van de huisarts. - Informeer je leidinggevende. Meer informatie vind je op de website ww.minvws.nl/grieppandemie Zie bijlage 1A. Algemene maatregelen hygiëne

12


Bijlage 1A. Algemene maatregelen hygiëne

- Was regelmatig de handen, gebruik papieren handdoeken of keukenrol. Gooi het papier daarna meteen in de vuilnisbak. - Raak zo min mogelijk ogen, neus en mond aan. - Hoest met het gezicht afgewend van andere personen. - Bedek bij hoesten en niezen mond/neus met een wegwerpzakdoek. - Gebruik elke zakdoek maar één keer. Gooi hem direct na gebruik weg. Was daarna handen of wrijf ze in met handalcohol. - Maak regelmatig schoon. Dagelijks schoonmaken van deurklinken, lichtknopjes, bureaus, wasbakken, kranen etc. - Vuilniszakken met vuile handdoekjes goed dichtbinden en wegbrengen. - Ventileer ruimtes. - Adviseer ook anderen bovengenoemde maatregelen te volgen.

13


Bijlage 2. Screening checklist melding zieke medewerker Voor de leidinggevende:

1. U ontvangt een telefoontje van een medewerker die denkt dat hij/zij besmet is met het griepvirus. 2. Zoek deze medewerker niet op als dat niet hoeft. Handel zo veel mogelijk telefonisch af. 3. Volg onderstaande stappen. Noteer relevante gegevens van de medewerker. Naam: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Functie:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Afdeling:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Telefoonnummer: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Vraag de medewerker of hij/zij de volgende symptomen heeft: - koorts / rillingen - hoofdpijn - vermoeidheid - keelpijn, hoesten, borstpijn, ademhalingsproblemen - spierpijn en pijn En of hij/zij: - naar het buitenland is geweest - in contact is geweest met iemand die griepsymptomen heeft - wie zijn de directe collega’s / cliënten waarmee het laatst is samengewerkt - geef aan dat telefonisch contact opgenomen moet worden met de huisarts Overige:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Details:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Datum begin koorts:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Gegevens aanmelder:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

MELD ‘verdachte’ ziektegevallen aan het coördinatieteam van de regio!

14


15


Bijlage 3. Mededeling grieppandemie

Mededeling grieppandemie Griep is een besmettelijke ziekte. Er is momenteel een toename van het aantal door het pandemische griepvirus geïnfecteerde mensen in Nederland. Om verspreiding van het pandemische griepvirus te beperken wordt het volgende van iedereen gevraagd:

KOM NIET NAAR HET WERK als u minimaal 5 van de volgende symptomen heeft: - - - - - - - -

rillingen, koorts (temperatuur >38) spierpijn en pijn keelpijn droge hoest problemen met ademhalen niezen verstopte neus of loopneus vermoeidheid

HEBT U DEZE SYMPTOMEN NIET, KOM DAN GEWOON NAAR UW WERK. Als u enkele van bovengenoemde symptomen heeft, gelieve naar huis te gaan en pas weer naar het werk te komen als u hersteld bent. Als u onlangs naar het buitenland geweest bent, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie tijdens een grieppandemie (zie onderaan). Als u ziek wordt op het werk, gelieve dan uw werkplek te verlaten en uw leidinggevende telefonisch of per email op de hoogte te stellen. Indien uw leidinggevende afwezig is neem dan contact op met: Het coördinatieteam: - naam / telefoonnummer

Meer informatie vindt u op website www.minvws.nl/grieppandemie

16


Bijlage 4. Actielijst grieppandemie LM = locatiemanager (of andere leidinggevende bijvoorbeeld hoofden) RD = regiodirecteur (of manager beleidsstaf / manager servicecentrum) Acties

Wie?

Uitgevoerd?

Datum

ja/nee

afgehandeld

1. Bespreken plan van aanpak in MT

RD

2. Aanstellen coördinatieteam Grieppandemie

RD

3. Communiceren in de regio wie wat doet RD binnen het coördinatieteam 4. Informeren medewerkers per locatie

m Mondeling

m Mededeling ophangen (bijlage 3)

m Via Nieuwsbrief (bijlage 1 + 1A)

LM

5. Informeren cliënten per locatie

LM

6. Informeren ouders / belangenbehartigers per locatie

LM

7. Opstellen calamiteitenrooster

In kaart brengen :

m strikt noodzakelijke diensten

m extra dienst overdag realiseren op 24-uurszorg locatie

m logeeradressen voor cliënten bij familie/verwanten.

m vervoer bespreken Lijst opstellen.

m allereerst bij niet 24-uurslocaties, ambulant enz.

m geografisch praktische bundeling van organisatorische eenheden vaststellen en communiceren naar locaties/medewerkers

m lijst invalkrachten bij nood(o.a. familie, bekende vrijwilligers).

LM

8. Opstellen schoonmaakplan

LM

9. Inventarisatie voorraad Voeding, medicijnen h.h. artikelen

LM

10. Overig? 11.

17


Bijlage 5. CAO-Gehandicaptenzorg bepalingen In het geval van een pandemie praten we over bijzondere omstandigheden die het gebruik van onderstaande bepalingen mogelijk maakt.

- De CAO stelt in artikel 3:10: dat een werknemer is verplicht om na overleg voor de duur van maximaal 3 maanden in te stemmen met het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden die in redelijke mate aansluiten bij zijn functie. Ook zijn tijdelijke wijzigingen mogelijk in de regeling van arbeidsduur en/of werktijden, overwerk inbegrepen. Tenslotte kunnen tijdelijke wijzigingen worden aangebracht in de plaats van werkzaamheden. - De Cao stelt in artikel 8:8: dat verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer het belang van de instelling dit dringend noodzakelijk maakt. Zie verder Cao. - De CAO stelt in artikel 8:20: dat uit het oogpunt van instellingsbelang / cliĂŤntenbelang van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden op een bepaald tijdstip verzuim toe te staan of verlof te verlenen. Zie verder CAO.

18


Bijlage 6. Voorbeeldbrief ‘EXTRA Informatie’ Voor ouders/belangenbehartigers

Datum: Onderwerp:

XX XXXX 2009 Extra informatie grieppandemie / Nieuwe Influenza A (H1N1)

Geachte heer/mevrouw, Zoals u via het nieuws gehoord hebt, wordt er dit jaar een grieppandemie van de Mexicaanse griep verwacht. Het is niet zeker of deze grieppandemie komt. Echter mocht de Mexicaanse griep uitbreken, dan willen wij als Philadelphia Zorg goed voorbereid zijn. Met deze nieuwsbrief willen we u alvast informeren. Hoe voorkomen we verspreiding van de griep?

Tijdens een grieppandemie willen we het liefst het verspreiden van het virus voorkomen of verminderen. Het virus verspreidt zich door hoesten, niezen of praten. Om de verspreiding van het virus te beperken zijn hygiënische maatregelen nodig (zie blad 2). Wij willen ook u vragen deze maatregelen te hanteren. Wat betekent dit voor u als ouder/belangenbehartiger?

Mocht een grieppandemie uitbreken, dan is de verwachting dat bij het hoogtepunt van de pandemie 30 % van de medewerkers thuis zit. Dit kan zijn omdat men ziek is of zorgt voor naasten. Op dat moment zullen wij over moeten gaan naar een calamiteitenrooster. Wij zullen tijdig met u contact opnemen over (preventieve) maat­ regelen. Tevens verzoeken wij u, indien u zelf griepverschijnselen heeft, niet op bezoek te komen bij uw ‘kind’. Wat zijn de klachten die passen bij de nieuwe griep?

De ziekteverschijnselen zijn koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, hoesten en moeheid. Deze verschijnselen duren enkele dagen tot een week. Een infectie met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus (=Mexicaanse griep) lijkt op de ‘gewone’ griep. De meest opvallende verschijnselen van de nieuwe griep zijn luchtwegproblemen, zoals hoesten, én koorts (de lichaamstemperatuur is 38,0°C of hoger). Naast deze symptomen komt diarree vaker voor dan bij de gewone griep. Bestaat er een medicijn tegen de nieuwe griep?

Momenteel is er geen medicijn ter behandeling van de nieuwe griep. Wel zijn er virusremmers die complicaties en de ziekteduur beperken. De jaarlijkse griepprik die door de huisarts aan bepaalde groepen mensen wordt gegeven, beschermt niet tegen het nieuwe griepvirus. Wanneer is iemand besmettelijk?

Besmetting van anderen kan plaatsvinden van een dag vóór tot tien dagen ná het begin van de ziekte­verschijnselen. Wanneer weet u of u besmet bent?

Bent u besmet met het nieuwe griepvirus dan duurt het een tot zeven dagen voordat de griepverschijnselen optreden. Wanneer u langer dan een week geleden contact had met een grieppatiënt en u hebt geen klachten, dan bent u niet besmet.

19


Wat moet u doen als u binnen een week na het contact klachten krijg?

Krijgt u binnen een week na contact met een grieppatiënt ook griepverschijnselen, dan betekent dit niet meteen dat u de nieuwe griep hebt. Bel uw huisarts voor overleg en vertel dat u contact heeft gehad met een patiënt die mogelijk de nieuwe griep heeft en wanneer dit contact is geweest. U vermeldt uw klachten en wanneer die begonnen zijn. Voordat u belt moet u uw temperatuur opnemen, neem hiervoor een koortsthermometer waarmee u rectaal de temperatuur meet. Als u de koorts gemeten hebt met een oorthermometer, vertel dit dan tegen de arts. Uw huisarts kan met de GGD overleggen of onderzoek nodig is. Wacht thuis het bezoek van de huisarts of GGD af en ontvang geen ander bezoek. Wat kunt u preventief doen?

- - - - -

hoest met het gezicht afgewend van andere personen; hoest met de hand voor de mond, waarbij een papieren zakdoek wordt gebruikt, of hoest in de elleboogholte; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer; na het hoesten de handen wassen met ruim water en zeep of inwrijven met handalcohol; adviseer ook anderen dit te doen.

Voor meer informatie over de grieppandemie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van VWS: www.minvws.nl Wij vertrouwen erop dat wij u van dienst zijn met deze informatie.

Met vriendelijke groet,

XXnaamXXXX XXXfunctieXXXXX Stichting Philadelphia Zorg Tel ….XXXXXX

20


Bijlage 7: Beeldmateriaal van RIVM

21


Bijlage 8: Vragen

Hieronder worden een aantal items benoemd die nog verheldering vragen: Openstaande vragen:

- Hoe past Philadelphia landelijk hierin? Antwoord:

Hoofdkantoor moet net als locaties een plan maken en hygiëne maatregelen treffen. - Hoe om te gaan met medewerkers die zich bv. vanwege hun geloofsovertuiging of anderszins niet willen laten inenten? Antwoord:

Op dit moment is er nog geen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Wij wachten de richtlijnen af van het ministerie van VWS. Het kan wel zijn dat de huisarts virusremmers adviseert, dit kan de termijn van de griep verkorten. - Welke werkwijze kiezen we om te communiceren vanuit landelijk met de coördinatieteams (veranderende beleidslijnen enz.) Antwoord:

Bestuur communiceert met regiodirecteuren. En visa versa. - PvA voorleggen aan cliëntenraad, Participatieraad, OR? Antwoord:

Het bestuur stuurt dit document ter informatie toesturen aan de raden. - Centraal coördinatieteam om informatie landelijk te reguleren naar regiodirecteuren? Advies:

m m m m

Bestuurder Manager staf Manager sevicecentrum BM communicatie

Greet Prins Vera de Hart Eva Visser ……………..

22


Plan van Aanpak Griepepidemie  

Philadelphia's plan van aanpak voor de griepepidemie

Advertisement