PharmaMedica 81

Page 1

PharmaMedica O

Z D R A V L J U

N A

R A Z U M L J I V

N A Č I N

www.pharmamedica.rs

BROJ 81

GODINA XI

Spas na tanjiru za bolne zglobove INFOGRAFIKA

6 top razloga da volite koprivu

AKTUELNO

Trudnoća i COVID-19

Zloupotreba testosterona

VITAMIN A i nega kože

AFTE,

uporne i bolne

TOKSIČNA POZITIVNOST Moderni raskidi: ghosting, zombing i „špijuniranje“profila bivših partnera P O T R A Ž I T E

S L E D E Ć I

B R O J

P O Č E T K O M

D E C E M B R A

2 0 2 1 .sadr žaj

BROJ 81

34

E ndokrinologija

4.

Hipotiroidizam – pravilna ishrana može pomoći

U fokusu

8.

Trudnoća i COVID-19

10.

Iz ordinacije

14.

D ermatologija

Kada grlo boli…

Afte, uporne i bolne F itoterapija Bosiljak „kralj biljaka”

16. 18.

Reč urednice „Između prošlost i budućnosti postoji samo treptaj oka koji je i sav naš život”, a samo trenutak u tom treptaju je sreća. Život donosi situacije ali mi smo odgovorni za trenutke. Neizvesnost je oduvek bila pratilac života a kako se sa njom borimo zavisi od percepcije i pogleda na svet, a to su naučena iskustva. Kada na probleme prestanemo da gledamo lično i ne doživljavamo ih kao fatalni udarac već kao probu izdržljivosti i kao izazov, menja se pogled i doživljaj onoga kroz šta prolazimo. Tada izlazimo iz uloge žrtve i stavljamo se u u ulogu učenika koji postojeći problem koristi za lični razvoj. Kroz rad na sebi svaka negativnost u kojoj se nalazimo imaće na nas manji uticaj. Malo po malo menjajući sebe, menjamo i svoju okolinu a time i svet što nas čini autetntičnim stvaraocima svoje sudbine. Naše zdravlje i sreća najviše zavise od nas samih. Zdravlje je nešto što se stvara a sreća je nešto što se uči!

Ishrana i reumatoidni artritis Spas na tanjiru za bolne zglobove

19.

O beležavamo

20.

26.

web: www.pharmamedica.rs

M amin kutak

Internet izazovi odrastanja 29.

18

A ktuelno

COVID-19 i multisistemski upalni sindrom kod dece 30.

P redstavljamo

Kako efikasno eliminisati kamen i pesak iz urinarnog trakta? 32.

22

M entalno zdravlje Toksična pozitivnost

34.

F armakoterapija

Kada hrana ide uz lekove 38.

N ega kože

Vitamin A i nega kože 40.

V aš ljubimac i Vi

Oralna higijena kod pasa 42.

Dizajn i prelom: Pharma Medica Design Studio

www.pharmamedica.rs

4

I z ugla psihologa

Moderni raskidi: ghosting, zombing i „špijuniranje“ profila bivših partnera

Glavni i odgovorni urednik: mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

Marketing: Pharma Medica, agencija za marketing

F izioterapeut savetuje Bolan i ukočen vrat

22.

Urednik, mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

10

Svetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa

F itnes&sport

Zloupotreba testosterona e-mail: office@pharmamedica.rs Štampa: Cicero, Beograd Fotografije: Shutterstock Izdaje: PharmaMedica, agencija za marketing, 11000 Beograd, Arh.Gerasima Zelića 6/17 tel: +381 65 231. 80. 36

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614

Izdavač ne odgovara za sadržaj oglasnog i zakupljenog prostora.

Pharma Medica : o zdravlju na razumljiv način/ glavni i odgovorni urednik Jasmina Jović Novaković.- God.1 br. 1 (oktobar 2009), - Beograd (Arh. Gerasima Zelića 6/17) : Pharma Medica, 2009- (Beograd : Cicero).-27 cm.

Časopis je besplatan

PharmaMedica ⁄ broj 81 ISSN 1821-2786 COBISS. SR-ID 170077196

3


ENDOKRINOLOGIJA

Hipotiroidizam – pravilna ishrana može pomoći Hipotiroidizam je stanje u kome štitasta žlezda ne proizvodi dovoljno tiroidnih hormona. Tiroidni hormoni utiču na rast, obnavljanje i metabolizam ćelija.

S

imptomi koji mogu ukazati na nedovoljno lučenje tiroidnih hormina su: stalno prisutan umor, gubitak kose, povećanje telesne težine, osećaj hladnoće, neraspoloženje. Hipotiroidizam je prisutan kod 1-2% ljudi pri čemu je 10 puta češći kod žena nego kod muškaraca.

Štitasta žlezda i njena uloga Štitasta žlezda je mala žlezda koja po svom izgledu podseća na leptira. Smeštena je u dnu vrata. Tiroidna žlezda stvara hormone koji utiču na skoro sve ćelije organizma. Kada štitasta žlezda primi si-

4

gnal u vidu tiroid stimulišućeg hormona (TSH), ona otpušta tiroidne hormone u cirkulaciju tj krv. Tiroid stimulišući hormon (TSH) stvara pituitarna žlezda koja je smeštena u bazi mozga. TSH hormon oslobađa se kada je nivo tiroidnih hormona u krvi snižen. Kada štitasta žlezda „odbije“ da izluči tiroidne hormone bez obzi-

ra na visok nivo TSH govorimo o primarnom hipotiroidizmu, koji je ujedno i najčešći oblik ovog poremećaja. U oko 90% slučajeva uzrok primarnog hipotiroidizma je autoimuna bolest u kojoj organizam napada sopstvene ćelije štitaste žlezde i oštećuje ih. Ova autoimuna bolest naziva se Hašimoto tiroiditis. Primarni tiroiditis može nastati i usled: nedostatka joda, genetskih poremećaja, uzimanja nekih lekova, usled delimičnog ili potpunog uklanjanja štitaste žlezde. Za razliku od primarnog hipoti-

U oko 90% slučajeva uzrok primarnog hipotiroidizma je autoimuna bolest u kojoj organizam napada sopstvene ćelije štitaste žlezde i oštećuje ih. Ova autoimuna bolest naziva se Hašimoto tiroiditis.

PharmaMedica ⁄ broj 81

roidizma, kod sekundarnog hipotiroidizma problem nije na nivou štitaste žlezde već pituitarne te se ne oslobađa dovoljna količina TSH koja bi stimulisala štitastu žlezdu da oslobodi svoje hormone u cirkulaciju. Hormoni štitaste žlezde imaju izuzetno važne uloge u organizmu. Regulišu rast, pomažu u regeneraciji ćelija i regulišu metabolizam – čime doprinose pravilnoj regulaciji telesne temperature i brzini sagorevanja kalorija. Kod smanjenog nivoa hormona štitaste žlezde u krvi, bilo da je primarnog ili sekundarnog porekla često se javlja osećaj hladnoće i umora a lako dolazi i do povećana telesne težine. To znači da je metabolizam usporen i sagoreva se manje kalorija u mirovanju. Takođe, dolazi i do povećanja nivoa holesterola u krvi.

www.pharmamedica.rs


spavate 8 saveta da bolje

Suplementacija jodom najčešće nije potrebna sem kod nekih specifičnih stanja i kod bolesti. Mnoga istraživanja su pokazala da previše ovog minerala može oštetiti štitastu žlezdu.

MOBILNI

OPUSTITE SE

Ugasite mobilni telefon i tablet

Šta možete preduzeti? PRAVILNA ISHRANA Hrana sama po sebi nije dovoljna da se hipotiroidizam izleči, međutim, pravilna ishrana u kombinaciji sa farmakoterapijom tj. lekovima može doprineti da se funkcija štitaste žlezde poboljša i umanje simptomi hipotiroidizma. U ishrani preporučuje se povećan unos proteina. Istraživanja pokazuju da režimi ishrane sa većom količinom proteina pomažu da se metabolizam ubrza. Za optimalno zdravlje štitaste žlezde neophodni su jod, cink i selen: JOD je esencijalni mineral koji je neophodan za sintezu hormona štitaste žlezde. Nedostatak joda je veoma čest i pogađa skoro jednu trećinu svetske populacije, uglavnom nerazvijene zemlje. Upotreba jodirane soli je najčešći način da se obezbedi dovoljna količina joda u ishrani za opštu populaciju. Dobar izvor joda su i morski plodovi, alge, riba, mlečni proizvodi i jaja. Suplementacija jodom najčešće nije potrebna sem kod nekih specifičnih stanja i kod bolesti. Mnoga istraživanja su pokazala da previše ovog minerala može oštetiti štitastu žlezdu. SELEN pomaže u „aktiviranju“ hormona štitaste žlezde tako da ih telo može koristiti. Ovaj esen-

cijalni mineral takođe ima antioksidativna svojstva, što znači da može zaštititi štitastu žlezdu od oštećenja koje mogu nastati delovanjem slobodnih radikala. Konzumacijom hrane bogate selenom kao što su brazilski orah, tunjevina, sardine, jaja i mahunarke, možete obezbediti organizmu dovoljne količine selena. Izbegavajte suplementaciju selenom, osim ako to ne savetuje lekar jer selen može biti toksičan u velikim količinama. CINK, kao i selen, pomaže telu da „aktivira“ hormone štitaste žlezde. Studije takođe pokazuju da cink može doprineti pravilnom radu pituitarne što reguliše i pravilno oslobađanje hormona štitaste žlezde. Nedostatak cinka je retkost u razvijenim zemljama, jer cinka ima u izobilju u hrani. Ipak, ako imate hipotireozu, u svoj jelovnik uvrstite više hrane bogate cinkom, kao što su školjke, govedina i piletina.

„Goitrogeni“ – hrana koju treba izbegavati „Goitrogeni“ su jedinjenja koja mogu ometati normalnu funkciju štitaste žlezde. Ime su dobili po pojmu struma (eng. ,,goiter“), uvećanje štitaste žlezde koja se može javiti kod hipotiroidizma. Iznenađujuće, mnoge uobičajene namirnice sadrže goitrogene,

www.pharmamedica.rs

Smirite misli

VREME

MUZIKA

Idite u normalno vreme za spavanje

Pustite opuštajuću muziku

TEMPERATURA

MLEKO

Neka ne bude pretoplo

Popijte čašu toplog mleka

KAFA

Nemojte piti kafu ili napitke sa kofeinom

SVETLO

Ugasite svetlo i zamračite sobu

PhM www.pharmamedica.rs PharmaMedica ⁄ broj 81 5 PharmaMedica.rs

pharmamedica.rs


uključujući: •H ranu od soje: tofu, tempeh, zelena soja u mahunama itd. •O dređeno povrće: kupus, brokoli, kelj, karfiol, spanać itd. •V oće i skrobne biljke: slatki krompir, manioka, breskve, jagode itd. •O rašasti plodovi i semenke: proso, pinjoli, kikiriki itd. U teoriji, ljudi sa hipotiroidizmom treba da izbegavaju goitrogene. Međutim, u praksi samo osobe koji imaju nedostatak joda ili jedu velike količine termički neobrađenih namirnica iz ove grupe, mogu imati posledice. Izuzetak od gore navedenih namirnica je biserni proso (Pennisetum glaucum). Neka istraživanja su otkrila da biserni proso može ometati funkciju štitaste žlezde, čak i ako ima dovoljno joda u ishrani.

Kakva ishrana se preporučuje? Ne postoje posebna ograničenja u ishrani kod hipotiroidizma a preporučuje se sledeće: • J aja: najbolja su cela jaja, jer se jod i selen nalaze u žumancetu, dok su belanca puna proteina •M eso: sve vrste mesa, uključujući jagnjetinu, govedinu, piletinu itd. •R iba: svi plodovi mora, uključujući losos, tunjevinu, škampe itd. •P ovrće: svo povrće, ali povrće iz roda krstašica je dobro jesti u umerenim količinama, posebno kada je kuvano (kupus, kelj karfiol, brokola i keleraba) •V oće: sem breskvi i jagoda, svo voće, uključujući borovnice, banane, pomorandže, itd. •Ž itarice i semenke bez glutena: pirinač, heljda, kinoja, čia semenke i laneno seme •M lečni: svi mlečni proizvodi, uključujući mleko, sir, jogurt itd. •P ića: voda i druga pića bez kofeina Osobama sa hipotireozom preporučuje se ishrana zasnovana na povrću, voću i nemasnom mesu. Oni su niskokalorični i vrlo zasitni, što može pomoći u održavanju normalne telesne mase. Konzumiranje male do umerene koli-

6

čine ugljenih hidrata veoma je efikasno za upravljanje težinom. Međutim, izbegavajte ketogenu dijetu, jer premalo unosa ugljenih hidrata može smanjiti nivo hormona štitaste žlezde.

Lekovi i hrana kod hipotireoze Lekovi za nadoknadu hormona štitaste žlezde uzimaju su ,,našte“ najmanje 1-2 sata pre prvog obroka ili prema savetu lekara. Hranljive materije poput vlakana, kalcijuma i gvožđa mogu sprečiti pravilnu resorpciju leka pa je neophodno pridržavati se propisanog uputstva.

Fizička aktivnost Osobe koje imaju hipotireozu lako dobijaju na telesnoj težini a razlog je usporen metabolizam. Kod povećane telesne težine nastale usled hipotireoze, preporučuju se kardio vežbe umerenog ili jakog intenziteta, u zavisnosti od kondicije ili pridruženih stanja ili bolesti. Ovo uključuje vežbe poput brzog hodanja, trčanja, planinarenja i veslanja. Istraživanja pokazuju da aerobne vežbe umerenog do visokog intenziteta mogu pomoći u povećanju nivoa hormona štitaste žlezde. Posledično, ovo može pomoći ubrzanju metabolizma. l

Još nekoliko saveta … • Puno se odmarajte. Pokušajte da spavate 7-8 sati svake noći. Nedovoljno sna dokazano dovodi do povećanja telesne težine, posebno oko stomaka. • Uvek vodite računa šta jedete, zašto jedete i koliko brzo jedete – studije su pokazale da svesno kontolisanje brzine kojom jedete može pomoći da izgubite suvišne kilograme. • Probajte jogu ili meditaciju. Joga i meditacija mogu vam pomoći da se oslobodite stresa i poboljšate celokupno zdravlje. Istraživanja takođe pokazuju da vam mogu pomoći da upravljate svojom težinom.

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rsU FOKUSU

Trudnoća i COVID-19 Otkad se pojavila nova bolest COVID-19 stoji pitanje kako ona utiče na trudnoću, a stručni konsenzus o tome još uvek ne postoji. Istraživanje objavljeno u časopisu Global Challenges sumira sve što trenutno znamo o tretmanu COVID-19 tokom trudnoće i nudi preporuke kako bi zdravstveni radnici trebalo da vode trudnoću pacijentkinja sa COVID-19.

J

oš uvek ne znamo da li trudnica sa COVID-19 može preneti virus na svoj fetus ili bebu tokom trudnoće ili porođaja. Do danas, aktivni virus nije pronađen u uzorcima plodove vode ili majčinom mleku.

Postavljanje dijagnoze Postavljanje dijagnoze COVID-19 kod trudnica se sprovodi na isti način kao kod opšte populacije; uz postojanje uobičajenih simptoma kao što su povišena temperatura

Kod izraženih simptoma savetuje se hospitalizacija, a kriterijumi za otpuštanje iz bolnice su normalna temperatura minimum tri dana ili kašalj, radi se PCR testiranje na prisustvo virusa i snimanje pluća. Testiranje je indikovano i za trudnice koje su bile u kontaktu sa potvrđenim ili suspektnim COVID-19 slučajem. Druga alternativa je serološko testiranje koje detektuje prisustvo IgM i IgG antitela; IgM antitela identifikuju trenutnu ili skoru infekciju i njihov nivo opada kako bolest odmiče, dok IgG antitela ukazuju na prošlu infekciju i njihov titar raste u određenom periodu vremena. Da bi se povećala sigurnost dijagnoze, a minimizirao uticaj na fetus, preporučuje se da se kod trudnica za koje se sumnja da su inficirane ili za one koje su hospitalizovane, žive u oblastima sa visokom prevalencom COVID-19, radi nisko-dozno CT snimanje pluća.

Terapija Terapija COVID-19 kod trudnica podrazumeva uzimanje lekova i drugih farmaceutskih proizvoda za ublažavanje simptoma

8

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rs


i pažljivo praćenje funkcije srca i pluća, uz obavezno odmaranje i adekvatnu ishranu. Kod izraženih simptoma savetuje se hospitalizacija, pre nego kućna nega, a kriterijumi za otpuštanje iz bolnice su normalna temperatura minimum tri dana, poboljšanje respiratornih simptoma, bolji CT nalaz i dva uzastopna negativna PCR testa. Kod ozbiljnih slučajeva bolesti dolazi do pogoršanja vitalnih znakova, šoka, otkazivanja organa, pada nivoa limfocita, javljaju se visoki nivoi indikatora zapaljenja i znaci progresivnog propadanja pluća. To zahteva smeštanje pacijentkinje u jedinicu intenzivne nege i često primenu invazivne mehaničke ventilacije kako bi se održao adekvatan nivo saturacije kiseonikom.

!

Prevencija COVID-19 u trudnoći

Zaštita je prioritet. Ona podrazumeva samoizolaciju kod kuće i odvajanje od članova porodice sa suspektnom ili potvrđenom infekcijom. Nošenje maske i pranje ruku je obavezno. Preporučuje se svakodnevna dezinfekcija površina koje se često dodiruju kao što su nameštaj, kvake na vratima, ručke, kompjuteri, mobilni telefoni i toaleti. Da bi se sprečilo zaražavanje tokom redovnih pregleda u bolnici preporučuje se sprovođenje samo obaveznih pregleda i to u strogo predefinisanom terminu i uz izbegavanje gužvi u čekaonicama. U sistemima u kojima je to moguće akcenat treba staviti na kućne posete i online savetovanje.

Porođaj u slučaju COVID-19-pozitivne trudnoće Biti pozitivan na COVID-19 ne znači samo od sebe ništa po pitanju porođaja. Ukoliko nema drugih anomalija, pacijentkinje koje se nalaze u 28.-34. nedelji trudnoće i stabilne su mogu očekivati da nastave normalno trudnoću, čak i ako se pojavi upala pluća. Međutim, ukoliko trudnica ima progresivnu plućnu ili sistemsku bolest ili postoje akušerski razlozi može se očekivati prevremeni porođaj. Carski rez se preporučuje u svim onim slučajevima gde postoji kontraindikacija za normalni porođaj, kao i kod ozbiljnih slučajeva COVID-19.

Briga o novorođenčetu i dojenje Iako se na osnovu dostupnih dokaza tvrdi da do zaražavanja novorođenčeta tokom porođaja skoro da ne može doći, treba sprovesti sve mere da se rizik svede na najmanju moguću meru; da se pupčana vrpca momentalno preseče, da se usta i nos novorođenčeta odmah isperu i da se ono odmah okupa kako bi se uklonili ostaci majčinih telesnih tečnosti. Do danas, aktivan virus nije pronađen u majčinom mleku što znači da se putem mleka beba neće inficirati. Ono što može biti razlog za zabrinutost jeste blizak kontakt majke koje je kovid pozitivna sa bebom. U cilju maksimalnog smanjenja rizika od infekcije savetuje se izbegavanje kontakta koji nisu neophodni kao i obavezno nošenje zaštitne maske i pojačana higijena. Međutim ako majka ima teže simptome, preporučuje se izmazanje i da novorođenče hrani zdrava odrasla osoba. l

www.pharmamedica.rs

Vakcinacija u trudnoći i u toku dojenja Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izdao je preporuku i poziv trudnicama, dojiljama i ženama koje žele da zatrudne, da prime vakcinu protiv COVID-19. Ističe se da koristi od vakcinacija protiv COVID-19 pre ili tokom trudnoće, nadmašuju poznate ili potencijalne rizike. Nedavni izveštaji su pokazali da dojilje koje su primile vakcine protiv COVID-19 imaju antitela u mleku, što bi moglo pomoći u zaštiti njihovih beba. Vrsta i nivo zaštite koju ova antitela mogu pružiti bebi još uvek se ispituju. SZO takođe ističe da trudnice mogu da se vakcinišu protiv COVID-19, u konsultaciji sa svojim lekarom. Trenutno su dostupni ograničeni podaci za procenu bezbednosti vakcina protiv COVID-19 u trudnoći. Nijedna od do sada Međutim, na osnovu onoga što se zna o vrstaodobrenih vakcina protiv ma vakcina koje se koriste, nema posebnih razloCOVID-19 ne koristi žive ga za zabrinutost. Nijedna od do sada odobrenih viruse za koje postoji vakcina protiv COVID-19 ne koristi žive viruse za veća verovatnoća da koje postoji veća verovatnoća da predstavljaju ripredstavljaju rizik tokom zik tokom trudnoće. Ipak, potencira se, u stručnim krugovima u Srbiji, upotreba vakcine Fajzer. trudnoće. Koristi mogu biti najveće za trudnice i dojilje sa najvećim rizikom od COVID-19, kao što su zdravstvene radnice na prvom mestu, žene koji žive u područjima sa visokom transmisijom i one sa hroničnim bolestima: visok krvni pritisak i dijabetes npr. koji povećavaju rizik za dobijanje teške forme bolesti.

PharmaMedica ⁄ broj 81

9


IZ ORDINACIJE

KADA GRLO BOLI… Osećaj grebanja, bol u grlu i otežano gutanje mogu nastati kao posledica infekcije, alergije ili iritacije, usled zapaljenja sluznice ždrela (faringitis), zapaljenja grkljanja ili glasnih žica (laringitis) ili zapaljenje krajnika (tonsillitis).

N

ajčešći uzrok bolnog grla je virusna infekcija, kada su prisutni i malaksalost, povišena temperatura, curenje nosa, glavobolja. Simptomi traju 3 do 7 dana i spontano se povlače. Kod infekcije Covid-19 u 10% slučajeva javlja se i bolno grlo. Ipak uobičajeni simptomi infekcije korona virusom: slabost, temperatura, kašalj, kratak dah, glavobolja pa i bolno grlo – idu udruženi, a ne samostalno.

Uzroci i lečenje Virusne infekcije su najčešće prisutne od kasne jeseni do proleća pa su tako u ovom periodu i bolovi u grlu najčešći. Cilj terapije je ublažavanje tegoba. Sprovodi se u kućnim uslovima i ne zahteva pomoć lekara. Lekaru se treba javiti ukoliko je temperatura jako visoka, simptomi traju duže od sedam dana, ukoliko su gutanje i disanje otežani i ako postoji otok limfnih žlezda. Upotreba antibiotika nije opravdana. Bakterijske infekcije Za razliku od virusnih infekcija, bol u grlu, koji je uzrokovan bakterijskom infekcijom, neće spontano proći. Najčešći uzročnik bakterijskog zapaljenja grla u praksi je Beta hemolitički streptokok grupe A

(BHSA) dok su uzročnici poput streptokoka grupa C, G i F ređi. Klinička slika pored bola u grlu, uključuje i temperaturu iznad 38°C, uvećane prednje limfne čvorove, tonzile obložene eskudatom, izostanak kašlja i sekrecije iz nosa. U slučaju bakterijskog zapaljenja grla neophodno je uraditi bris grla i tek na osnovu rezultata ordinirati odgovarajući antibiotik. Upotreba antibiotika na svoju ruku može doneti više štete nego koristi. Bol u grlu može da se javi i usled produžene iritacije, na primer kod dužeg boravka u za-

Za razliku od virusnih infekcija, bol u grlu, koji je uzrokovan bakterijskom infekcijom, neće spontano proći. Klinička slika pored bola u grlu, uključuje i temperaturu iznad 38°C, uvećane prednje limfne čvorove, tonzile obložene eskudatom, izostanak kašlja i sekrecije iz nosa.

10

PharmaMedica ⁄ broj 81

dimljenim prostorijama, usled ispijanja većih količina gaziranih napitaka, zbog pušenja, konzumiranja alkohola, hrkanja, alergija. U ovim slučajevima prvi korak je prekinuti izloženost iritansu, koristiti oriblete za sisanje ili ispirati grlo biljnim čajem. Laringitis se često sreće u praksi. Karakteriše ga bol u grlu praćena promuklošću ili čak gubitkom glasa. Najčešće je izazvan bakterijama ili virusima. Pored bola prisutan je i stalni nadražaj na kašalj kao i stvaranje sekreta. Do zapaljenja glasnih žica može doći i usled prekomernog korišćenja glasa npr. jako glasnog pričanja ili pevanja. Bolovi u grlu u najvećem broju slučajeva jesu bezopasni ali ipak zahtevaju pažnju. Oštećena sluznica je laka meta za mikroorganizme pa joj treba pomoći da se što pre regeneriše. U tu svrhu pomaže grgoljenje slanog rastvora (½ male kašičice soli na 2dl vode), čaja od žalfije i

www.pharmamedica.rs


SIGURAN IMUNITET

EFIKASNOST - kombinacija alkilglicerola iz ulja jetre tri vrste ajkula

BEZBEDNOST - odnos alkilglicerola po

KVALITET – 60 godina kliničkih ispitivanja

PM-RS-2020-2-137

modelu iz majčinog mleka


Čaj od kamilice može pomoći u ublažavanju simptoma prehlade, uključujući upalu grla, stimuliše imunološki sistem i pomaže telu da se izbori sa infekcijom kamilice kao i sisanje oribleta koje imaju antiseptičko i protivupalno dejstvo.

Prirodna sredstva i postupci za ublažavanje bola u grlu Med Med je jedan od najboljih prirodnih lekova za ublažavanje bola u grlu. Preporučuje se lagano otapanje kašičice meda u ustima čime se omogućava kontakt sa nadraženom sluznicom i pospešuje regeneracija. Zahvaljujući visokom sadržaju invertnog šećera poseduje baktericidna i fungicidna svojstva čime se eliminišu uzročnici zapaljenja. Med je odličan saveznik i u borbi protiv kašlja. U istraživanju na uzorku od 105 dece, pojedinačna doza meda bila je jednako efikasna kao i pojedinačna doza dekstrometorfana kod noćnog kašlja koji ometa dečiji san. Med je vrlo složenog sastava i kao takav tradicionalno se koristi za poboljšanje imuniteta. Čaj od kamilice Za lekovita svojstva kamilice zaslužno je etarsko ulje koje sadrži mnoštvo korisnih sastojaka među kojima se izdvajaju hamazulen i alfa-bisabolol. Za ublažavanje simptoma prehlade primenjuje se inhalacionim putem, udisanjem pare rastvora koji se priprema sa 3-10 g usitnjenog cveta i 100 ml vode (za starije od 12 godina i odrasle, više puta dnevno) ili sa 2-5 g usitnjene droge i 100 ml vode (za decu od 6-12 godina, do 2 puta dnevno). Kod zapaljenja grla kao i za tretman manjih ulceracija u ustima preporučuje se upotreba kamilice u obliku infuza tj. čaja. Infuz se pri-

Grgoljenje toplom slanom vodom može pomoći u smirivanju bola i razgradnji sekreta. Takođe je poznato da pomaže u ubijanju bakterija u grlu.

12

prema tako što se 1-5g cveta kamilice prelije sa 100ml vruće vode. Ovaj infuz može se koristiti nekoliko puta u toku dana za grgljanje i ispiranje usta. Antibakterijsko i antizapaljensko dejstvo kamilice ovde je od posebnog značaja. Čaj od žalfije Žalfija se tradicionalno koristi za ispiranje usta i grla. Etarsko ulje žalfije koje je prisutno u listovima ove biljke, ima antibakterijska svojstva, deluje protivupalno. Za ispiranje čaj se priprema tako što se dve kafene kašičice lista žalfije preliju sa 200ml ključale vode. Posle 5 minuta, procediti. Napravljenim rastvorom grlo i usta mogu se ispirati nekoliko puta u toku dana. Čaj žalfije se preporučuje i kod problema sa varenjem i pojačanog znojenja. Priprema se isto kao i za ispiranje ali se koristi jedna kafena kašičica na 200ml ljučale vode. Šolja do dve čaja od žalfije dnevno mogu se koristiti u kontinuitetu ne duže od dve nedelje. Ovo ograničenje u dužini upotrebe čaja od žalfije postoji zbog mogućnosti ispoljavanja toksičnog efekta usled prisustva tujona (sastavni deo etarskog ulja žalfije). Slana voda Grgoljenje toplom slanom vodom može pomoći u vlaženju upaljene sluznice što ublažava bol i umiruje zapaljenje. Za grgoljenje napravite rastvor slane vode: pola kašičice soli u punoj čaši tople vode. Grlo ispirati svaka tri sata. Domaći lek za ispiranje grla u Kini je slani čaj koji se pravi tako što se pola kašičice soli rastvara u 200ml toplog zelenog čaja.

Da ne bude zabune! Čajevi su ipak samo pomoćna sredstva i njihov efekat je dovoljan samo ukoliko su infekcije blage. Ukoliko bol u grlu dugo traje i intenzivan je neophodno je potražiti pomoć lekara. l

PharmaMedica ⁄ broj 81

GERB Možda niste znali d bol u grlu može nastati i kao posledica gastro-ezofagealne refluksne bolesti kao i postnazalne sekrecije. U ovim slučajevima suština je u lečenje osnovne bolesti. GERD je poremećaj digestivnog sistema kod koga se želučana kiselina vraća u jednjak. Ostali znaci ili simptomi mogu uključivati gorušicu, promuklost, povraćanje želudačnog sadržaja i osećaj knedle u grlu.

Još po neka preporuka…. Kod iritacije grla bilo kog porekla treba izbegavati kiselu i slanu hranu, zaštiti grlo od hladnoće (maramu ili šal vezati oko vrata), u prostorijama u kojima boravite vazduh ne treba da bude suv. To još više nadražuje sluznicu. Na grejna tela stavite posudice sa vodom ili koristite ovlaživače vazduha. Izbegavajte naprezanje glasnih žica.

www.pharmamedica.rs


PREHLADA RINITIS SIMPTOMI GRIPA RINOFARINGITIS

PM-RS-2020-4-378

U JEDNOJ FILM TABLETI


DERMATOLOGIJA

Afte, uporne i bolne autor: dr Tijana Đerić, stomatolog

Afte su vrlo česta bolest sluznice usta – mogu se javiti i do četiri puta godišnje. Ove ulceracije se razvijaju na unutrašnjoj strani usana ili obraza. Manje afte uglavnom prolaze spontano nakon jedne do dve nedelje dok velike afte zadaju problem čak mesec i više dana.

A

fte su gnojne nakupnine koje nisu ravnomerno rasprostranjene na celoj sluznici usta već imaju lokalizovan karakter. Nalik su čiru, beličaste ili žućkaste boje sa crvenim ivicama. Najčešće se nalaze na unutrašnjoj strani obraza, jeziku i području ispod jezika kao i na unutrašnjoj strani usana. Prati ih neugodnost, osećaj peckanja i bola. Imaju karakter ponavljanja pa se stručnom terminologijom nazivaju recidivirajuće oralne ulceracije. Afte ružno izgledaju, što dodatno uznemirava pacijenta i uliva dozu neugodnosti i straha. Tačan uzrok nastanka afti nije utvrđen pa ne možemo reći konkretne mere prevencije već je to generalno zdrav životni stil. Pojava afti ne može se predvideti ali su simptomi vrlo intenzivni. Pre nego postane vidljiva, na mestu njenog pojavljivanja mogu postojati simptomi poput peckanja, svraba ili bola. Afte mogu biti praćene i uvećanjem limfnih čvorova ispod donje vilice. Afte nisu zarazne. Međutim, tačan razlog njihovog razvoja ostaje nepoznat. Najčešće se prvi put pojavljuju u adolescentnom dobu (između 10. i 19. godine) i kasnije se ponavljaju. Zanimljivo je da su vrlo retko prisutne kod pušača. U odrasloj dobi zapaženo je da su češće kod žena koje su nervozne, kod osoba koje su u hroničnom stresu kao i višeg socioekonomskog statusa. Nije tačno utvrđeno ali, pretpostavlja se da važnu ulogu u nastanku

14

afti ima i porodična predispozicija.

ni stres, gastrointestinalni poremećaji (povećana ili smanjena kiselost želudačnih sokova), neUzroci nastanka dostatak vitamina (posebno Uzrok nastanka afti nije poznat. onih iz grupe B), hormonalni Postoji niz teorija i nagađanja, poremećaji (manjak estrogeod toga da je u osnovi bakterijna kod žena), hronične bolesti ska infekcija do toga da je to ge- koje dovode do pada imunitenetski uslovljeno obolenje. Ono ta i alergija mogu imati znašto se sigurno zna je da postočajnog uticaja u pojavi afti. Do je situacije koje pogoduju polezija može doći usled nedostatjavi ove bolesti. Brojna klinička ka kompleksa vitamina B, gvožiskustva pokazuju da emocional- đa ili cinka.

PharmaMedica ⁄ broj 81

Na osnovu kliničke slike, broja i veličine, afte se mogu podeliti na male, velike i one koje liče na herpes (nazivamo ih herpetiformne afte). Malim aftama smatraju se manje od 1cm i to je najzastupljeniji oblik. Smatra se da 80% obolelih ima male afte. Ove afte spontano nestaju za 7 do 14 dana bez ožiljaka. Najčešće se javljaju na sluznici obraza i rubu jezika. Može se pojaviti samo jedna ali i više afti. Manifestuju se kao mali, po-

www.pharmamedica.rs


Gotovo uvek su recidivirajuće odnosno, vraćaju se. Postoje i slučajevi da su i stalno prisutne samo u različitoj jačini. vršinski, žućkasto beli plihovi koji su jasno ograničeni od okolne zdrave sluznice. Limfni čvorovi mogu da budu otečeni. Male afte su vrlo bolne. Gotovo uvek su recidivirajuće odnosno, vraćaju se. Postoje i slučajevi da su i stalno prisutne samo u različitoj jačini. Velike afte su veće od 1cm. Do isceljenja dolazi nakon 30 do 45 dana. Ove afte duboko prodiru u sluznicu i vezivno tkivo pa zato po isceljenju ostavljaju za sobom ožiljak. Takođe, bolne su, praćene otokom, zapaljenjem, povišenom temperaturom i povećanom sedimentacijom. Lokalizovane su na nepčanim lukovima, mekom nepcu, resici, jeziku, obrazima i unutrašnjoj strani usana. Afte koje liče na herpes odnosno herptiformne afte su sivo bele boje i vrlo su sitne, svega par milimetara. Na maloj površini prisutan je veliki broj, nekada i više od 100, tako da se stapaju. Vrlo su bolne. Nema specifičnosti kada je mesto njihovog pojavljivanja u pitanju. Mogu nastati na bilo kom delu sluznice usta. Najčešće su na prednjem delu jezika i njegovim ivicama kao i na sluznici usana. Recidivirajućeg su karaktera. Ne treba ih mešati sa herpesom. Afte nisu praćene groznicom, povišenom temperaturom i bolovima u telu, za razliku od herpesa. Takođe, nema upale desni ni mehurića.

Preventiva i lečenje Dijagnoza afti postavlja se na osnovu kliničke slike. Afte se javljaju samo na sluznici usta a nikada na koži lica što je važan kriterijum u njihovom razlikovanju od herpesa. Herpes može da bude lokalizovan i u usnoj šupljini ali je to na prednjem delu nepca takozvanom tvrdom nepcu, gde se afte ne pojavljuju. Afte su pravilnog oblika, jasno su ograničene od okolnog tkiva. Mogu biti oval-

ne ili okrugle, beličaste boje sa ponekad, žutim dnom. Herpes je u obliku mehurića koji pucaju i tako se tkivo oštećuje. Manje afte, do 1cm, uglavnom prolaze spontano nakon jedne do dve nedelje dok velike afte zadaju problem čak mesec i više dana.

Plod crne zove, nana, limun i med za bolji imunitet i vitalnost

Terapija afti je simptomatska i najvažnija je brza sanacija bola Afte se leče simptomatski. Cilj je umiriti bol što se postiže mazanjem preparata koji u sebi sadrže lokalni anestetik i ispiranjem usta rastvorom koji sadrži hlorheksidin. Ukoliko su tegobe jako izražene lekar može propisati neku mast sa kortikosteroidima ili, u slučaju velikih afti tablete ili kapsule za oralnu upotrebu. Bržem oporavku i ređem ponavljanju afti može da bude od pomoći uzimanje vitamina B grupe i probiotika. Konzumiranjem kiselog voća i povrća može doći do pojave afte. Hrana takođe može iritirati. Grejpfrut, limun, pomorandže, ananas, paradajz, zajedno sa fermentisanom hranom, imaju visok nivo limunske kiseline, koja vremenom može nagrizati meka tkiva i pogoršati leziju. Izbegavajte kafu i gazirana pića. Slana hrana, čips i sl. mogu oštetiti zdrava tkiva i dodatno poremetiti proces zarastanja postojećih rana. Oštri delovi zuba, proteza ili nepravilno postavljene proteze mogu izazvati povrede mekih tkiva, što može dovesti do afti. Hrana koja se preporučuje da bi se ubrzalo zarastanje treba da bude bogata kompleksnim vitaminima B, gvožđem i cinkom. Zdravija jela mogu uključivati nemasno meso, živinu i ribu zajedno sa tamnozelenim i lisnatim povrćem. Pasulj, sirevi, mleko i školjke su takođe preporučeni. Postoji niz prirodnih načina da se ubrza proces ozdravljenja... l

www.pharmamedica.rs

IMUNO

 Jača imunitet  Štiti od infekcija disajnih puteva  Ublažava simptome i skraćuje trajanje bolesti  Poboljšava opšte stanje organizma Bez konzervansa n Bez veštačkih boja n Bez aditiva Dostupno samo online:

www.herbsandhoney.rs Za dodatne informacije: 011 2318 036


FITOTERAPIJA

Bosiljak je jednogodišnja, zeljasta, u našim krajevima gajena biljka koju ćete lako prepoznati po njenom karakterističnom aromatičnom mirisu. Upravo zbog njega ova biljka nosi latinski naziv koji potiče od reči „Basileus“ što u prevodu znači „kraljevski“, a sam bosiljak je dobio epitet „kralj biljaka“.

B

osiljak je široko kultivisan i gaji se kao ukrasna, začinska i lekovita biljka. Pri uzgoju zahteva sunčano mesto i zemljište bogato humusom, osetljiv je na niske temperature, a ne podnosi ni zalivanje hladnom vodom. Danas se kao samonikla biljka verovatno može naći samo u južnoj Aziji, severoistočnoj Africi i tropskom delu Amerike.

Indija – prapostojbina „kralja biljaka“

BOSILJAK

„kralj biljaka” autor: mr ph. Marija Stavrov

16

PharmaMedica ⁄ broj 81

Priča o bosiljku započinje još u najranijoj čovekovoj istoriji. Postoje podaci da se u Indiji bosiljak uzgajao još pre 5000 godina, gde se verovalo da list bosiljka obezbeđuje ulazak u nebesko carstvo, pa su svoje pokojne sahranjivali sa listom bosiljka, kao propusnicu za raj. Kult bosiljka se u Indiji zadržao i do današnjih dana te je ova biljka posvećena boginji Tulsi. Za Indijom ništa nisu zaostajale ni druge zemlje jugoistočne Azije, kao ni Egipat. Na prostor Grčke ova biljka je dospela tokom osvajačkih pohoda Aleksandra Velikog, nakon čega doživljava svoj kult među starim Grcima. Bosiljak se pominje u Dioskoridovoj knjizi „De Materia medica“ kao snažan protivotrov kod ujeda škorpije. U Srbiju su bosiljak doneli monasi tokom 12. veka, kada je počelo i njegovo gajenje na prostorima centralne Evrope. Vrlo brzo ova biljka doživljava kult i u hrišćanstvu, pa se kaže da on prati hrišćanina od rođenja pa do smrti.

Šta to bosiljak čini „kraljem biljaka”? Već smo napomenuli da je bosiljak, zahvaljujući svom karakterističnom mirisu, dobio naziv kralj biljaka. Taj prepoznatljiv miris bosiljka potiče od etarskog ulja koje predstavlja

www.pharmamedica.rs


mirisne smeše velikog broja isparljivih jedinjenja. Ovako veliki broj raznovrsnih jedinjenja bosiljku, pored mirisa, daje i pregršt lekovitih svojstava. Pored etarskog ulja bosiljak sadrži još i fenolkarboksilne kiseline od kojih je najznačajnija rozmarinska kiselina, zatim tanine, flavonoide, sterole i masne kiseline. Ova jedinjenja su odgovorna za veliki broj lekovitih osobina bosiljka, pa se s toga on koristi i u tretmanu najrazličitijih bolesti, te se i u ovom, pogledu bosiljak sasvim opravdano može nazvati kraljem biljaka.

Koji deo bosiljka se koristi u lekovite svrhe? Prema Nemačkom kodeksu o lekovima u lekovite svrhe se koriste osušeni, celi ili isečeni nadzemni delovi bosiljka u cvetu. Ovako pripremljena biljna droga može da se koristi za izradu infuza (čaja) ili izolovanje etarskog ulja koje se dalje samostalno i u kombinaciji sa drugim preparatima koristi za tretman raznih bolesti.

poboljšava ukus, miris i izgled hrane. Neretko se koristi za konzerviranje ribe. Takođe svoje mesto nalazi u proizvodnji pića, likera, sira...

Kako sve možete koristiti bosiljak

Šta kažu naučna istraživanja?

Čaj od bosiljka se u narodnoj medicini koristi za suzbijanje gasova i nadutosti, bolje varenje, kod gubitka apetita, za opuštanje mišića i povećano izlučivanje tečnosti. Pored toga se koristi i kao blag sedativ, u tretmanu glavobolje i upale urinarnog trakta, kao adstrigens kod upale ždrela i za ispiranje grla, a poznata su i njegova insekticidna svojstva. Alkoholni ekstrakt inkorporiran u masnu podlogu koristi se za lečenje sporozarastajućih rana. Etarsko ulje herbe se tradicionalno koristi u kombinaciji sa drugim etarskom uljima kod reumatizma, bola u zglobovima i mišićima. Koristi se protiv crevnih parazita, kao protivupalno sredstvo i sprečava razvoj čira na želucu. Etarsko ulje bosiljka ubija viruse, bakterije i gljivice, a često se koristi i kao repelent za odbijanje štetnih insekata poput moljaca i komaraca. Koristi se i u kozmetičkoj i parfimerskoj industriji. Bosiljak se koristi i kao začin u kulinarstvu, jer

Gore navedena upotreba bosiljka opravdana je u brojnim naučnim studijama. Istraživanje ove veoma lekovite biljke aktuelno je i danas, a rezultati često ostave čoveka bez daha. U studiji sprovedenoj 2017. godine utvrđeno je da etarsko ulje herbe bosiljka ublažava depresiju kod miševa. Ovi efekti su slični efektima referentnog leka – fluoksetina. U drugoj studiji je pak dokazano da vodenoalkoholni ekstrakt herbe bosiljka ispoljava sedativno i anksiolitičko dejstvo. Potvrđeno je i njegovo veoma efikasno dejstvo na respiratorni trakt: bosiljak širi i opušta disajne puteve istovremeno ispoljavajući antimikrobnu aktivnost. Takođe, deluje blagotvorno i na kardiovaskularni sistem i gastrointestinalni trakt. Utvrđeno je da etarsko ulje herbe bosiljka sprečava stvaranje čira na želucu, a kao zaključak studije nametnuo se stav da redovna konzumacija bosiljka u ishrani može imati zaštitni efekat na sluzokožu želuca. U kliničkoj studiji sprovedenoj na ljudima otkriveno je da vodenoalkoholni ekstrakt herbe bosiljka značajno poboljšava simptome osećaja nelagodnosti i bolova u gornjem delu trbuha. Mast sa 5% - tnim etanolnim ekstraktom na bazi herbe bosiljka efikasna je koliko i 5%-tna mast povidon-joda. Dokazana je i efikasnost bosiljka u sprečavanju starenja kože i zaštiti kože od UV zračenja.

Čaj od bosiljka se u narodnoj medicini koristi za suzbijanje gasova i nadutosti, bolje varenje, kod gubitka apetita, za opuštanje mišića i povećano izlučivanje tečnosti

www.pharmamedica.rs

Zdravstveni efekti koje ostvaruje seme bosiljka ukoliko se konzumira kao hrana su: antioksidativna, antidijabetesna i antiinflamatorna aktivnost, smanjuje nivo lipida u krvi, poboljšava varenje i deluje kao prebiotik. Seme bosiljka – hrana iz budućnosti Upotreba semena bosiljka u ishrani nije baš uobičajena, međutim u nekim srednjeistočnim zemljama ova semena se dodaju hrani i napicima, a najčešće pekarskim proizvodima. Semena su bogata dijetnim vlaknima i sluzima, sadrže od 10% do 22,5% proteina, što ih svrstava u namirnice bogate ovim jedinjenjima. Pored toga, semena su bogata zdravim polinezasićenim masnim kiselinama od kojih su najzastupljenije linoleinska i linolna kiselina, a zatim oleinska kiselina. Semena sadrže i brojne minerale od kojih su najznačajniji gvožđe, cink, magnezijum i mangan. Zdravstveni efekti koje ostvaruje seme bosiljka, ukoliko se konzumira kao hrana su: antioksidativna, antidijabetesna i antiinflamatorna aktivnost, smanjuje nivo lipida u krvi, poboljšava varenje i deluje kao prebiotik. Međutim, bez obzira na njegovu hranljivu i zdravstvenu vrednost, seme bosiljka se ne koristi kao konvencionalna hrana. U Evropi i Americi seme bosiljka ili njegovi produkti tek počinju polako da se koriste kao funkcionalna hrana koja pored nutritivnih ima i niz zdravstvenih benefita, a u budućnosti bi mogla postati neizostavni sastojak brojnih namirnica. l

PharmaMedica ⁄ broj 81

17


ISHRANA I REUMATOIDNI ARTRITIS

SPAS NA TANJIRU ZA BOLNE ZGLOBOVE autor: Dr sc. med.Tatjana Mraović, spec. higijene, dijetolog

Koliko se ishranom može uticati na simptome reumatoidnog artritisa i tegobe koje on pravi? Da li je, pored medikamentne terapije važno obratiti se dijetologu koji će propisati modifikovanu ishranu?

R

eumatoidni artritis je upalno stanje koje zahvata najčešće više zglobova. Sklonost artitisu ima genetsku potku. Javlja se u srednjoj životnoj dobi i praktično je doživotno prisutan, ali se može, pravilnim lečenjem držati pod kontrolom. O njegovom lečenju ishranom se malo govori i zna. Nije isključeno da i laici preporučuju različite modele dijete obolelima od reumatoidnog artritisa, a da rezultati budu kratkotrajni i kontroverzni. Jedna od poznatijih dijeta za lečenje reumatoidnog artritisa bila je Dongova dijeta koju su činila pretežno kineska jela bez aditiva i konzervanasa, crvenog mesa, mlečnih proizvoda, alkohola, ali ni voća ni biljaka. Placebo ispitivanjem ove stroge eliminacione dijete nije se dokazala njena korist. Još jedna dijeta „Držanja posta“ nedelju dana takođe nije rezultirala boljitkom. Sa jedne strane, nedelju dana ne može biti dovoljno sprovedena nutritivna terapija za ozbiljan tretman lečenja, a ako se samoinicijativno sprovodi, bez lekarskog nadzora, može dovesti do ozbiljne malnutricije i drugih nutritivnih poremećaja. Zato potenciram OPREZ i neophodan savet i praćenje dijetologa.

Ishrana i upala Pogoršanje bolesti kod nekih pacijenata može nastupiti nakon konzumiranja većih količina mleka i mlečnih proizvoda, obilnih mesnih porcija, posebno crvenog mesa i suvomesna-

18

tih proizvoda. Sumnja se da nepovoljno utiču neke specifične aminokiseline i proteini sadržani u ovoj hrani (proteini mesa, mleka i mlečnih proizvoda, sireva posebno). Oni mogu da pokrenu imunološku reakciju, čija direktna posledica jeste nastanak upalnog procesa tj. alergijska artritična reakcija. Konzervansi sadržani u polutrajnim mesnim prerađevinama takođe, ali i ne samo mesnim, mogu praviti iste alergijske reakcije sa upalom zglobova. Postoje studije koje govore da gluten (belančevina u žitaricama - pšenica, ječam, raž), pogoršava tok bolesti kod jednog broja obolelih, što bi sugerisalo njegovo isključivanje iz ishrane. Dakle hrana ima uticaja na tok upalnih proce-

Pogoršanje bolesti kod nekih pacijenata može nastupiti nakon konzumiranja većih količina mleka i mlečnih proizvoda, obilnih mesnih porcija, posebno crvenog mesa i suvomesnatih proizvoda.

PharmaMedica ⁄ broj 81

sa, ne samo u ovoj bolesti. Ona može da smanjuje ili povećava intenzitet upalnog stanja.

Koja bi to ishrana bila najadekvatnija? Najjednostavnije rečeno preporuka za ishranu ovih bolesnika je vegetarijansko mediteranski tip ishrane, ishrana kojom dominira u prvom redu povrće, voće, mahunarke, žita, ali ne sva, i morska riba. Danas se sa sigurnošću zna da pojedini sastojci hrane, masti u ulju riba hladnih mora (bakalara, skuše, lososa) regulišu na povoljan način funkciju – eikosanoida, bitnih u kontroli upalnih procesa, samim tim i simtoma bola u zglobovima. U akutnoj fazi bolesti treba sprovesti post namirnicama koje su dozvoljene, kada za svega par dana nastupa smirivanje simptoma artritisa. Treba redukovati so i začine, posebno biber i ljutu papriku. Ni u čemu ne treba preterivati, posebno ne u mega dozama vitamina i suplemenata. Individualni pristup pravljenju jelovnika je neophodan ako bolujete od pridruženih bolesti kada ćete lekaru izneti i vaša zapažanja koje namirnice su vam pogoršavale simptome. l

www.pharmamedica.rs


OBELEŽAVAMO

Svetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa autor: Dr Dragan Mladenović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Svake godine 12. oktobra se u svetu, kao i kod nas, obeležava Svetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa, hroničnog zapaljenskog reumatskog oboljenja koje pre svega zahvata zglobove, ali neretko i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu.

R

eč je o široko rasprostranjenoj bolesti, čija je učestalost u opštoj populaciji sve veća poslednjih decenija. U Srbiji oko 35.000 ljudi boluje od reumatoidnog artritisa, uključujući i više od 2.000 dece, a među obolelima je najzastupljenija radno sposobna populacija jer se bolest najčešće javlja između 30. i 40. godine.

www.pharmamedica.rs

Uzrok bolesti je još uvek nepoznat. Pretpostavlja se da kod genetski predisponirane jedinke pod uticajem faktora spoljne sredine, najverovatnije bakterija ili virusa dolazi do pojave bolesti. Reumatoidni artritis se 3 puta češće javlja kod osoba ženskog pola, što govori o važnosti i hormonalnih faktora kao uzročnika bolesti. Tako npr. postoji povećan rizik za ispoljavanje ovog oboljenja u prva tri meseca posle porođaja. Pušenje, gojaznost i neaktivan način života takođe doprinose verovatnoći za razvoj bolesti. Tipično, reumatoidni artritis počinje podmuklo, sa sporim razvojem simptoma i znakova, što može trajati nedeljama, pa i mesecima. Prve tegobe koje osete oboleli najčešće su jutarnja ukočenost jednog ili više zglobova, praćena bolom prilikom pokreta i ograničenom pokretljivošću. Broj zahvaćenih zglobova je različit, obično veći od pet, iako u početku može biti i manji.

kraća za oko 7, a kod obolelih žena za oko 3 godine u odnosu na zdrave osobe.

Ciljevi i terapija

S obzirom da još uvek ne znamo uzrok bolesti, ne postoji ni terapija koja bi ovaj uzrok otklonila. Cilj lečenja ovih bolesnika jeste da se omogući što komforniji život, uz maksimalno smanjenje bola, smanjenje stepena deformiteta zglobova, odnosno sprečavanje ili smanjenje stepena invaliditeta i posledično smanjenje smrtnosti. U osnovi, terapija se može podeliti na: l Nefarmakološku koja obuhvata: adekvatnu fizičku aktivnost, dijetu, redukciju stresa, dobro poznavanje sopstvene bolesti i l Farmakološku, koja se bazira na upotrebi lekova Postoje tri različite grupe lekova koji se uobičajeno koriste u terapiji reumatoidnog artritisa, najčešće istovremeno, zbog međusobnog Simptomi potenciranja željenih efekata: nesteroidni anKao po pravilu, najčešće su zahvaćeni mali tiinflamatorni lekovi, glukokortikoidi i grupa zglobovi šaka i stopala. Nešto ređe laktovi, ko- bolest modifikujućih lekova. lena i skočni zglobovi, a još ređe ramena i Nesteroidni antiinflamatorni lekovi predstavkukovi. Veoma je važno znati da je u reumaljaju najčešće korišćenu grupu lekova zbog toidnom artritisu zahvatanje zglobova simesvog antipiretičkog, analgetskog i antiinflamatrično, a da jutarnja ukočenost, koja traje duže tornog dejstva. Uopšteno, svi pomenuti efekti od 1h, predstavlja možda i najznačajniju odliovih lekova u vezi su sa primarnim inhibiku po kojoj se reumatoidni artritis razlikuje od tornim dejstvom na enzim ciklooksigenazu drugih zapaljenskih reumatskih bolesti. Hladni (COX) čime se sprečava stvaranje tromboksai vlažni dani znatno pogoršavaju teškoće obo- na i prostaglandina, kao medijatora zapaljenja. lelih, te su tokom jeseni i zime bolovi i simpto- Međusobno se, prema kliničkim studijama, mi najučestaliji i najjačeg intenziteta. ne razlikuju u pogledu efikasnosti, ali zato Pored navedenih, mogu biti prisutni i opšti simp- značajne razlike postoje sa aspekta njihovog tomi zapaljenske bolesti: gubitak apetita, telebezbednosnog profila, naročito na nivou gasno propadanje i povišena telesna temperatura. strointestinalnog trakta. Sve ovo dovodi do karakterističnih deformaci- S obzirom da su ova neželjena dejstva uglavja zglobova prstiju, pa i šake u celini. nom rezultat inhibicije izoenzima COX-1 Tok reumatoidnog artritisa često nije lako (odgovoran za sintezu prostaglandina koji ispopredvideti. Na osnovu praćenja kliničkih, laljavaju protektivno dejstvo na sluznicu želuca), boratorijskih i radioloških karakteristika bole- poslednjih godina se sve više pažnje poklanja sti zapaženo je da kod oko dve trećine obolelih lekovima koji su više selektivni za COX-2 izodođe do razvoja određenog stepena invalidienzim, kao što je aceklofenak, čime se smanjuje teta, unutar 10 godina od početka bolesti. Pro- učestalost i ozbiljnost neželjenih reakcija poput sečna dužina života je kod obolelih muškaraca dispepsije, mučnine, povraćanja, dijareje...l

PharmaMedica ⁄ broj 81

19


FIZIOTERAPEUT SAVETUJE

Okoštavanje vratne kičme odnosno spondiloza najčešći je uzrok bola u vratu i ukočenosti. Ovaj problem je prisutan kod svih generacija. Kod mlađih osoba najčešći uzrok je držanje glave u prinudnom (nepravilnom) položaju a kod starijih, degenerativne promene u strukturama vratne kičme.

Bolan i ukočen vrat P

ored ovih najčešćih, uzroci ukočenosti i bola u vratu mogu biti i bolesti drugih organa (srca, pluća, gušterače itd), bolesti nerava (meningitis, neuritis, mijelopatije...), tumori. Čest uzrok bola i ukočenosti vrata su i zapaljenske reumatske bolesti, fibromijalgija, sindrom prenaprezanja. Bolovi iz predela vrata mogu da se šire ka drugim strukturama. Cervikalni sindrom: Bol se širi ka ramenima, lopaticama, grudnoj kosti. Pored bola postoji ukočenost vrata i ograničena pokretljivost vratne kičme. Cervikocefalni sindrom: Ako se bolovi šire i u jednu stranu glave mogu se javiti poremećaji vida, šum ili zujanje u ušima, poremećaji ravnoteže, vrtoglavica, povraćanje. Ovaj skup simptoma ukazuje na cervikocefalni sindrom. Cervikobrahijalni sindrom: Bolovi se šire u jednu ili obe ruke,

20

prisutno je trnjenje u prstima ili duž ruke, smanjena je pokretljivost, poremećena je osetljivost kože a ruka nema snagu.

Degenerativne promene vratne kičme Degenerativne promene vratne kičme daleko su najčešći uzrok bola. Nastaju postepeno i napreduju pa su tako ove promene prisutne kod 25-50% ljudi u petoj deceniji i kod čak 85% osoba u šestoj deceniji života. Na izraženost promena pored naslednog faktora i godina starosti uticaj ima i to koliko je vratna kičma tokom života bila opterećena i „habana“, da li je bilo povreda, oboljenja itd.

Kako nastaje okoštavanje vratne kičme? Vrat je deo tela koji je izložen stalim mikrotraumama. Između pršljenova nalaze se diskusi, želatinozne elastične strukture koje su bogate vodom. Njihova uloga je da amortizuju mikrotraume i tako zaštite koštane delove kičmenog stuba. Degeneracija diskusa je postepen proces gubitka vode, odnosno dehidratacije diskusa, tako da diskus gubi na elastičnosti pa samim tim, ima smanjenu zaštitnu sposobnost. Ovaj proces pokreće degenerativne procese i ostalih delova kičmenog stuba.

Degenerativne promene vratne kičme daleko su najčešći uzrok bola. Nastaju postepeno i napreduju pa su tako ove promene prisutne kod 25-50% ljudi u petoj deceniji i kod čak 85% osoba u šestoj deceniji života.

PharmaMedica ⁄ broj 81

Zglobovi koji se nalaze između pršljenova trpe veće opterećenje, postaju „labaviji“ i dobijaju mogućnost da se pomeraju iz ležišta u međupršljenskom prostoru što podstiče stvaranje koštanih izraštaja – osteofita. Zglobna čaura, zglobni nastavci i ligamenti zadebljavaju što sve zajedno dovodi do suženja kičmenog kanala i pritiska na nerve. Javlja se odgovarajuća neurološka simptomatologija (trnjenje, mravinjanje, promenjen je osećaj u rukama, šetajuća bol itd.). Ukoliko dođe do većih iskakanja diska ili je suženje jako izraženo dolazi do pritiska na kičmenu moždinu pa, pored bolova i mišićne slabosti u rukama, pojavljuje se i bol i kočenje u nogama a mogući su i poremećaji funkcije mokrenja.

Okoštavanje vrata: dijagnostika Dijagnoza se postavlja na osnovu dobro uzete anamneze, kliničkog

www.pharmamedica.rs


pregleda, rendgenskog snimanja vratne kičme. Može postojati potreba i za dodatnim dijagnostičkim procedurama poput snimanja skenerom ili magnetne rezonance. Od velikog značaja prilikom postavljanja dijagnoze su informacije o bolu koje daje sam pacijent. Da li se bol javlja iznenada ili postupno, da li mu je prethodio neki nezgodan položaj ili trzaj, šta utiče na intenzitet bola, kakav je karakter bola (sevajući, tišteći…), da li postoji osećaj trnjenja, da li se bol širi itd. Za postavljanja dijagnoze važno je znati i da li pacijent boluje od drugih bolesti, zanimanje odnosno način obavljanja posla itd.

Lečenje Način lečenja bolnog vratnog sindroma u velikoj meri zavisi da li je bolest u akutnoj ili hroničnoj fazi (dugo traje). U akutnoj fazi bolovi su jaki, vrat je ukočen pa je i cilj lečenja ublažiti bol i popuštanje mišićnog spazma (ukočenosti). Za ublažavanje bola koriste se lekovi iz grupe analgetika ili nesteroidnih antireumatika. Za

ublažavanje bola i smanjenje zapaljenskog procesa koriste se kortikosteroidi dok se za opuštanje mišića koriste miotonolitici i sedativi. Tokom akutne faze preporučuje se nošenje Schantzov-e kragne, kako bi se obezbedilo mirovanje vratne kičme. U početku kragna se nosi 24h a kasnije samo u toku noći. U hroničnoj fazi, kada se intenzitet bola smanji a vratna kičma postane pokretljivija lekovi protiv bolova uzimaju se samo po potrebi. Za popuštanje spazma mogu se primeniti procedure kojima se bolno područje zagreva (topli oblozi, kupke, tuširanje, infracrveni zraci itd.), masaže, elektroterapija i trakcija odnosno istezanje. Sve ove procedure samo su uvod u kineziterapiju (terapija pokretom, medicinska gimnastika) koja se izvodi pod nadzorom fizioterapeuta. Kiropraktika je metoda kojom se uspešno može rešiti problem bola i ukočenosti vrata ali prilikom odabira kiropraktičara neophodan je oprez. Operativno lečenje je retko potrebno. l

Prevencija bola u vratu Preventiva je veoma važna. Ogleda se u relaksacionim ili terapeutskim masažama, odmoru, fizičkoj aktivnosti, vežbama istezanja i jačanja mišića. Savetuje se da osobe koje dugo sede, prave kratke pauze od 10 minuta, na svaka 3 sata i urade par vrlo jednostavnih vežbi, kao što je podizanje ruku iznad glave i istezanje. Važno je naglasiti da se vežbe rade sa otvorenim očima, lagano i da ne provociraju bol. Svim pacijentima, koji imaju okoštavanje vrata odnosno spondilozu, preporučuje se utopljavanje vrata, izbegavanje klima uređaja koji duvaju u leđa, oblačenje u skladu sa vremenskim prilikama.

www.pharmamedica.rs

KAKO IZBEĆI BOL U VRATU KADA STE ZALJUBLJENIK U KUCKANJE PORUKA NA TELEFONU? Bol u vratu, koji nastaje kada dugo gledate u ekran mobilnog telefona sada ima i svoje ime „text neck“. Termin je 2014. godine skovao kiropraktičar sa Floride, Dean Fishman. To je prekomerna ili ponavljajuća stresna povreda vrata uzrokovana držanjem glave u položaju napred i nadole duže vreme. Korisnici pametnih telefona provode u proseku

2 do 4 sata dnevno u slanju poruka, čitanju e-pošte, igranju igrica ili na društvenim mrežama...

SIMPTOMI „TEXT NECK" STANJA Najčešći simptomi su trenutna bol i nelagoda, ali mogu se javiti i:  Jednostrani bolovi u vratu, ramenima i leđima  Trnci ili utrnulost u rukama  Ukočen vrat ili problemi sa podizanjem glave  Slabost ruke i/ili šake Kako bi se sprečila pojava bola i nelagode, preporučuju se vežbe istezanja 2-3 puta dnevno: l Spustite bradu na grudi (fleksija); držite 5-10 sekundi l Pogledajte gore u plafon i ostanite u tom položaju 5-10 sekundi l Spustite uho do ramena na jednu stranu pa ostanite

tako 5-10 sekundi, a potom isto ponovite i na drugu stranu l Okrenite glavu ka levom ramenu i ostanite u tom položaju 5-10 sekundi, a potom ponovite ovaj položaj i na desnu stranu

PharmaMedica ⁄ broj 81

21


IZ UGLA PSIHOLOGA

Moderni raskidi: ghosting, zombing i „špijuniranje“ profila bivših partnera autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore

U vezi ste...i partner(ka) odjednom nestaje: ne javlja se, ne šalje poruke, ne ostavlja trag ni na društvenim mrežama, ignoriše danima vaše pozive i poruke. Počinjete da shvatate da nije na putu, niti u bolnici posle saobraćajke, već da je lakše iznenada prekinuti vezu bez objašnjenja umesto raditi na prevazilaženju problema. Razlozi za to su razni, pomirite se sa tim da možda nikada nećete saznati, shvatite da to govori o toj osobi a ne o vama.

G

hosting je sve češći način prekidanja veza, pogotovo onih koje su započele online, mada je toga bilo i ranije ali u manjem obimu („otišao je po cigare i nije se nikad vratio“). Istraživanja su pokazala da je nekoliko mogućih uzroka ovakvog ponašanja: struktura ličnosti (tome su skloni tzv. izbegavajući tip ličnosti, socijalno povučeni koji izbegavaju emotivno vezivanje, kao i oni sa manjkom empatije i osećaja krivice), lokus kontrole (imaju spoljašnji lokus kontrole, veruju u sudbinu umesto da na vezi treba raditi) i lično iskustvo (češće iznenada nestaju oni koji su sami to ranije iskusili).

Zašto ghosting? Ghosting se ne odnosi samo na nagli završetak emotivnih i seksualnih veza bez pojašnjenja, već i na prijateljstvo, poslovnu saradnju ali i nagoveštaj mogućnosti ulaska u vezu. To je lagodna egocentrična pozicija za onog ko odlazi jer tako izbegava pravdanje, dramu, dugotrajna pojašnjenja, histeriju, potpitanja, scene, baratanje tuđim emocijama. Međutim, na duge staze to je loše jer osoba ne vežba mehanizme prevladavanja,

22

ogrubi, posmatra ljude kao stvari. To je naročito loše za ostavljenu/og, jer podriva samopouzdanje tako što pojačava otpor prema ulasku u novu vezu, ruminirano preispitivanje gde je i kako moglo drugačije, opsesivno praćenje bivših i njihovih novih partnera preko društvenih mreža, pokazivanje

Ghosting se ne odnosi samo na nagli završetak emotivnih i seksualnih veza bez pojašnjenja, već i na prijateljstvo, poslovnu saradnju ali i nagoveštaj mogućnosti ulaska u vezu

PharmaMedica ⁄ broj 81

nesigurnosti u novim vezama. To je naročito izraženo kod osoba sa separacionom anksioznošću zbog iznenadnih odvajanja u detinjstvu. Nekad se sva ova osećanja zaleče tek na psihoterapiji. Ghosting je kukavičluk, takva surova reakcija se ne preporučuje kao način komunikacije, ako ni zbog čega drugog onda u ime svih lepih trenutaka koje ste imali sa tom osobom, a nije ni humano niti hrišćanski (,,ne čini drugom ono što ne želiš da tebi neko učini”). Takvo namerno povređivanje drugih spada u domen psihopatskog ponašanja. Zato uvek pre početka naredne veze pitajte partnera kako su se završile ranije veze, koji je glavni razlog i kako su raskinuli. Naravno da tu ne možete očekivati potpuno iskren odgovor pogotovo ako je od tada prošlo puno vremena, svako gleda stvari iz svoje perspektive, ali čuvajte se onih koji blate bivše partner(k)e, svaljuju krivicu na njih a svoju krivicu jedino vide u tome što su ,,previše voleli”. Njihova verzija priče je posebno sumnjiva ako je njihova velika, neprežaljena ljubav godinama u dobrom braku i zadovoljna sa drugom osobom.

www.pharmamedica.rs


SNAŽNA PODRŠKA IMUNITETU U jednoj ukusnoj šumećoj tableti!

Formula sadrži 3 važna sastojaka za očuvanje imuniteta, u visokim, snažnim dozama: Vitamin

D

CINK

stimuliše prirodnu odbranu od patogena1

adekvatan status važan je za normalno funkcionisanje imunog sistema i odbranu od virusa8,9

suplementacija smanjuje rizik od respiratornih infekcija2,3,4 protektivno dejstvo je izraženije kod svakodnevnog uzimanja nego kod jednokratne primene vrlo visokih doza (≥ 100 000 I.J.)3

suplementacija poboljšava imuni odgovor na virusne i bakterijske infekcije8,9 svakodnevni preporučeni unos cinka je 10 mg na dan

Vitamin

C

važan deo urođenog i stečenog imunološkog odgovora5 suplementacija preporučljiva u prevenciji i lečenju respiratornih i sistemskih infekcija5,6,7 terapijske doze od 1 g dnevno5

www.naturalwealth.rs email: savet@milsing.rs

1. Verstuyf A et al. Vitamin D: a pleiotropic hormone. Kidney Int. 2010;78:140-145. 2. Martineau Adrian R et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; 356 :i6583. 3. Bergman P et al. Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. 2013;8(6):e65835. 4. Charan J et al. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. J Pharmacol Pharmacother. 2012;3(4):300-303. 5. Carr AC i Maggini S. Vitamin C and immune function. Nutrients. 2017;9(11), 1211. 6. Hemilä H i Louhiala P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 2013;8. 7. Abobaker A et al. Overview of the possible role of vitamin C in management of COVID-19. Pharmacol Rep. 2020;1-12. 8. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to zinc and function of the immune system (ID 291, 1757), DNA synthesis and cell division (ID 292, 1759), protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 294, 1758), maintenance of bone (ID 295, 1756), cognitive function (ID 296), fertility and reproduction (ID 297, 300), reproductive development (ID 298), muscle function (ID 299), metabolism of fatty acids (ID 302), maintenance of joints (ID 305), function of the heart and blood vessels (ID 306), prostate function (ID 307), thyroid function (ID 308), acid-base metabolism (ID 360), vitamin A metabolism (ID 361) and maintenance of vision (ID 361) pursuant to Article 13 of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from European Commission. EFSA J. 2009;7(9):1229. 9. Kumar A et al. Potential role of zinc supplementation in prophylaxis and treatment of COVID-19 [published online ahead of print, 2020 May 25]. Med Hypotheses. 2020;144:109848.


Istraživanja pokazuju da je 88% anketiranih bar jednom nakon kraha veze „guglalo“ lične podatke bivše(g) ili „špijuniralo“ njegov/njen profil na društvenim mrežama, kao i profil novog ili potencijalno novog emocionalnog partnera bivše ljubavi. Motivi za špijuniranje bivših partenera Istraživanja pokazuju da je 88% anketiranih bar jednom nakon kraha veze „guglalo“ lične podatke bivše(g) ili ,,špijuniralo” njegov/ njen profil na društvenim mrežama, kao i profil novog ili potencijalno novog emocionalnog partnera bivše ljubavi. Procenat je naročito visok kod žrtava ghostinga jer pokušavaju da nađu odgovore koje nisu mogli postaviti uživo (glavna pitanja su ,,Zašto”?, ,,Kako je i šta ima novo u njegovom/njenom životu”? i ,,Šta nov/a partner/ka ima što ja nemam”?). Sve ovo ne mora imati veze sa pravim emocijama, više je reč o nesigurnosti, sujeti, radoznalosti i takmičenju. U psihoterapiji je primećena tzv. Facebook depresija, koja se javlja nakon gledanja profila drugih, naročito bivših partnera, pogotovo ako osoba koja to gleda nije zadovoljna emotivnim životom (verovatno zato i gleda). Ne treba zaboraviti da su društvene mreže način komunikacije sa okolinom, da su ulepšana verzija života, često potpuno lažna, da onaj ko zaista uživa u životu i u stabilnom je braku ili vezi nema potrebu za društvenim mrežama (jer svoje emotivne potrebe zadovoljava uživo sa partnerom i porodicom a ne online). Ghosting boli, potrebno je vreme da prođe, da ne ostavi posledice na doživljaj sebe i ponašanje

24

u budućim vezama. Uklonite sve što podseća na bivšeg/u, duh se ne može grliti niti živeti od uspomena. ,,Sahranite” ga/je u svom srcu, obeležite 40 dana od kraha veze. Nemojte se stalno pitati ,,zašto”, taj postupak govori o njemu, ne treba vam neko ko ne želi da radi na vezi i rešavanju problema. Napišite mu/joj pismo o tome kako se osećate, šta zamerate, pitanja i moguće odgovore o tome šta se desilo, ali to nemojte poslati. Nađite odgovore u razgovoru sa terapeutom, prijatelji su ipak pristrasni. Svako ima pravo na izbor, način je pogrešan. Čak i ako niste videli jasne znake da veza puca, razgovarati je ljudski, a ghosting je bežanje.

Šta je zombing? Taman ste zaboravili bivšeg a on se javlja iznenada, posle mnogo vremena. To je tzv. zombing, predstavlja stepen više u komunikaciji u odnosu na ghosting, ali je isto pogrešan za vas. Mnogi skloni zombingu su pre toga online “špijunirali” bivše, naročito u

covid doba, kad je više slobodnog vremena a manjak socijalnih kontakta, pogotovo oni koji žive sami. Zombi bivši obično ispituje teren, ne otvara se tek tako, više je sklon samo da pošalje poruku sa “Kako si, šta radiš” ili već smisli neki razlog zašto se javlja (zbog pomoći oko posla i sl.). Onima koji su sami, u nedovoljno dobrim vezama ili sa romantičnim očekivanjima to je dovoljno da se zapitaju i da počnu opet da preispituju bivši odnos. Ono što je važno istaći je da je ovakvo javljanje vredno daljeg razmatranja jedino ako je to bila kvalitetna veza i kad osetite da zaista postoji istinsko kajanje u osnovi i ako vam pruži zaista temeljno objašnjenje šta se tada desilo (ne budite naivni i ne priželjkujte da čujete ono što želite, a što u stvari nije realno). Garancije nema da neće opet pobeći, preuzmite odgovorost za sopstvenu odluku. Preispitajte šta ga je zaista navelo da vam se javi, da li je to dosada, beg od vezivanja u novoj vezi (pa se vraća na siguran teren sa starim

U psihoterapiji je primećena tzv. Facebook depresija, koja se javlja nakon gledanja profila drugih, naročito bivših partnera, pogotovo ako osoba koja to gleda nije zadovoljna emotivnim životom

PharmaMedica ⁄ broj 81

Zombi bivši obično ispituje teren, ne otvara se tek tako, više je sklon samo da pošalje poruku sa „Kako si, šta radiš” ili već smisli neki razlog zašto se javlja (zbog pomoći oko posla i sl.). Onima koji su sami, u nedovoljno dobrim vezama ili sa romantičnim očekivanjima to je dovoljno da se zapitaju i da počnu opet da preispituju bivši odnos.

obrascima ponašanja) ili je saznao da vam je dobro (bez njega/nje, kako je to moguće?), pa je rešio da ponovo testira svoje zavodničke sposobnosti. Ovakva “it’s complicated” situacija je dovoljan povod da se javite psihoterapeutu i preispitate obrasce ponašanja koji vas ponovo uvlače u toksičnu vezu. Na njemu/njoj je da pokuša ponovo, ali na vama je da uvidite šta je u osnovi svega i da mirno naučite da kažete NE, da birate da budete u vezi sa nekim ko vas i voli i poštuje a ne beži bez reči od prve teške situacije. Možda se javlja jer je sam, nije uspeo u onom što želi i koga želi, hoće utešnu nagradu, da povrati svoje samopouzdanje i verovatno ponovo pobegne. Možda vas na neki način zaista voli ali to pokazuje na čudan način. Vama je bez njega bilo dobro, pa neka tako i ostane, zbog načina završetka veze znate da nije za vas, da je bolje preuzeti rizik sa nekim potpuno novim. Izbor je na vama, prelomite pametno. l

www.pharmamedica.rsMAMIN KUTAK

Internet izazovi odrastanja Internet je privlačan jer je uvek dostupan, voljan za druženje, dinamičan, brz, prilagođava se potrebama, a može se napustiti bez najave i posledica. Jednom rečju: idealan, daje puno a ne traži naizgled ništa zauzvrat, pa se mladi lako „navuku“. Kao stvoren da ispuni sve potrebe bez pridike, kao da je zamenio i roditelje (podučava) i vršnjake (pruža zabavu). Gde je granica između virtuelnog i stvarnog i zašto je mladima teško da to razlikuju? autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psihodijagnostičar, psiholog Mense Srbije i psiholog Mense Crne Gore, jasnab@mensa.rs

O

dgovor treba potražiti u fiziologiji: mladi nisu još kognitivno zreli da misle o posledicama, njima vlada načelo prijatnosti a ne odricanja danas zarad boljeg sutra. Prefrontalni korteks (zadužen za sposobnost dugotrajnog planiranja, racionalno mišljenje i procenu rizika), razvija se čak do sredine dvadesetih godina. Zato su impulsivni, (tzv. acting out), naročito u društvu vršnjaka zbog potrebe za pripadanjem, ali i dejstva hormona. Mozak se razvija ubrzano u detinjstvu, ali postoji uzrast pre kog dete nije razvojno sposobno da razume neke pojave, koliko god je inteligentno. Sa 7 godina (tzv. konkretne operacije) barata gomilom informacija i uviđa njihovu povezanost. Tad sve shvata bukvalno (konkretno), pa ga ne treba izlagati virtuelnom prostoru, već usmeriti na umetnost,

26

sport i jezike, da kanališe energiju i razvije navike. Pojavom tzv. formalnih operacija (10-11.god.), „odlepljuje“ se od vizuelnog i konkretnog, pa može da misli i o odsutnom. U tom uzrastu postaje i sposobno za procenu moralnosti, što je naročito važno kod procene intruzivnog ponašanja predatora (tako se

O zavisnosti od interneta i društvenih mreža govorimo kad deca zanemaruju redovne aktivnosti zbog virtuelnog. Neophodna je psihoterapija kad se ne mogu odvojiti od ekrana, remete se san i apetit, dolazi do naglih promena raspoloženja i (samo)destrukcije.

PharmaMedica ⁄ broj 81

dete štiti od njih, postavlja granice, kaže „Ne“ bez osećanja krivice). Treba od detinjstva pričati o raznim oblicima ponašanja i njihovoj (ne)adekvatnosti.

Gde je granica između realnog i virtuelnog? Mlade privlači internet, pogotovo TikTok jer je dinamičan, zabavan, vizuelan i kratak (maksimalno 3 minuta, a najčešće 15 sekundi), zato se lako na njega „navuku“. Edukativan je ako se koristi pravilno: kreativno, interaktivno i vremenski ograničeno, u skladu sa uzrastom. Prema mnogim istraživačima postoje benigna i toksična dezinhibicija u virtuelnom svetu. Benigna ima za cilj smanjenje tenzije, to je online prisustvo zbog dokolice, potrebe da se skrenu misli, povremena je i ne stvara zavisnost. Tok-

www.pharmamedica.rs


Super nagrada za super ukus! Superior Taste Award za Biorelu® Choco Multi Kids Biorela® Choco Multi Kids nagrađena je za svoj super ukus! Ovaj jedinstveni dečiji multivitamin sa dobrim* bakterijama u obliku mlečne čokolade koji je već oduševio mališane širom sveta i zadovoljio stroge kriterijume žirija sastavljenog od više od 200 najcenjenijih šefova iz cele Europe i osvojio Superior Taste Award, nagradu koju dodeljuje International Taste Institute iz Bruxellesa.

2GR0+4 ATIS

Biorela® Choco Multi Kids Rešenje za snažan imunitet i pravilan rast i razvoj dece Samo jedna čokoladica dnevno obezbediće: 2 milijarde kultura dobrih* bakterija (bifidobakterija i laktobacila), optimalne doze 12 vitamina neophodnih za pravilan rast i razvoj i snažan imunitet, kao i 3 važna minerala (kalcijum, gvožđe i jod) za svakodnevnu potporu zdravlju i razvoju dečijih kostiju i normalnom kognitivnom razvoju.

Biorela® Choco Multi Kids posebno se preporučuje kod slabog apetita, kod povećanih mentalnih napora i bavljenja sportom, za zdrav imunitet i za nadoknadu dobrih* bakterija u crevima.

www.biorela.rs

savet@milsing.rs

Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema dece. Gvožđe je potrebno za normalan kognitivni razvoj, a jod za normalan rast dece. Kalcijum i vitamin D su potrebni za normalan rast i razvoj dečijih kostiju. *nepatogene bakterije prirodno prisutne u probavnom sistemu.


sična je maligna, (samo)destruktivna, okupiranost virtuelnim je tolika da se gubi granica između realnog i virtuelnog, postaje se zavisnik, menja se ponašanje. Može se ispoljavati u više oblika: online kockanje, igranje igrica, TikTok izazovi, online opsesivna kupovina i sl. Toksična je izraz dubljih poriva, mračne strane ličnosti koja se lakše ispoljava online zbog projekcije. Reč je o četiri mračne osobine ličnosti: narcizam, sadizam, psihopatija i Makijavelizam („cilj opravdava sredstvo“). Narcizam se ogleda u potrebi za kratkim online poznanstvima, samopromocijom, manjkom empatije a viškom egocentrizma. Sadizam je vidljiv u verbalnom povređivanju ostalih i pretnji fizičkom silom, povređuju iz zabave i ličnog zadovoljstva. Psihopatija se ispoljava kroz površni šarm, ispod su dezinhibisanost, sebičnost, impulsivnost, bezobzirnost, nedostatak empatije i odsustvo krivice i kajanja. Takve osobe su samocentrirane i socijalno ofanzivne.

mi imaju smisla samo na početku stvaranja zavisnosti). Treba na vreme naći meru, dete ima potrebu za druženjem sa vršnjacima online bar deo dana. Ako se granica postavlja tek u pubertetu, dete zabranu doživljava kao napad na ličnost, zatvara se iz straha od kazne, gubi poverenje da razgovara sa roditeljem bar sa delom sadržaja koje vidi u virtuelnom svetu. ekran ili umetnost, sport i sl., tako se formi- O zavisnosti od interneta i društvenih mreža raju navike. govorimo kad deca zanemaruju redovne aktivnosti zbog virtuelnog. Neophodna je psiPreventiva je jedini lek hoterapija kad se ne mogu odvojiti od ekrana, Nikad nije bilo teže odvojiti decu od ekrana koji remete se san i apetit, dolazi do naglih promeje tokom pandemije postao sredstvo za učenje, na raspoloženja i (samo)destrukcije. ali i način zadovoljenja bazičnih potreba: za U psihoterapijskoj praksi prevazilazimo rapripadanjem grupi vršnjaka. To je naročito vid- zne posledice zloupotrebe interneta. Najčeljivo kod TikTok izazova: IN je biti na granici, šće posledice su vršnjačko nasilje, razmišljanje rizikovati, biti popularan bar za Vorholovskih 5 o samoubistvu, loša slika o sebi i telesna šema, minuta slave, žudeti za socijalnom validacijom, samopovređivanje, seksualno uznemiravanje ponašati se rizično (kontrafobično), drugačipredatora, acting out (delovanje umesto razje od „smarajućih“ odraslih, komunicirati onli- mišljanja), smanjenje empatije. Treba mladima ne umesto uživo. smanjiti osećanje krivice, jer nisu svesni da su Uloga roditelja Jedini lek je prevencija, roditelji ne treba da žrtve online manipulanata. Tek na psihoterapiRoditelji deci na sve ranijem uzrastu daju drže predavanja niti da abreaguju, već pomoji, kad uvide da mogu pričati o svemu bez pomobilne. Zarad malo mira u kući sve češće gnu deci da stvore kritičko mišljenje u atmossledica, internet više nije zabranjeno voće, pa se ih pasivno čuva TV, umesto aktivnih rodiferi poverenja. Sa time se kreće na vreme, od koristi svrsishodnije. l telja. Deca imitiraju odrasle: šta prvo uradipočetka školovanja; treba pričati kroz primete kad dođete sa posla: gledate TV/mobilni re o zamkama u virtuelnom prostoru (lažno Roditelji treba da pričaju o ili čitate knjigu/novine u papirnoj formi? Za- predstavljanje, vršnjačko nasilje, pedofilija i sl.), ličnim neuspesima u mladosti i što bi se deca ponašala drugačije? Njima je pričati o raznim pojavama iz više uglova. Bonačinima prevazilaženja. Svako načelo prijatnosti prirodno. Bitnije je šta ra- lje se prime poruke koje nisu direktno upućevreme je specifično: otkrićem dite nego šta pričate. Uloga roditelja je da ne, već su deo razgovora o širim društvenim npr. Gutenbergove štamparije nauče decu da postoje stvari koje su prijatpojavama. Dete ne sme da oseti da mu roditelji knjige su dostupnije. Roditelji su ne a štetne (cigare, alkohol, kocka, preterana drže predavanja, jer će se isključiti. tad brinuli što deca nisu napolju upotreba telefona), ali i one koje su neprijat- Neophodno je i da se roditelji digitalno opiveć kod kuće čitaju knjige, izmene a korisne (svako učenje je takvo na posmene. Većinu programa za kontrolu vremečetku, ali se vremenom zbog potkrepljenja na provedenog na internetu deca vrlo brzo na đu ostalog “opasnu” literaturu. učvrsti kao poželjno). Roditelji daju izbor: istom internetu nauče da zaobiđu (ti prograDanašnjim roditeljima su smeš-

Neophodno je i da se roditelji digitalno opismene. Većinu programa za kontrolu vremena provedenog na internetu deca vrlo brzo na istom internetu nauče da zaobiđu

ne muke tadašnjih roditelja, pogotovo kad čuju za životno ugrožavajuće TikTok izazove. Poštujte ličnost dece, osluškujte ih, razumite njihove potrebe, nađite balans, treba da imaju svoje “ja”. To je teže za vaspitanje, ali ih jača da imaju stav, da se suprotstave štetnim a privlačnim stvarima. Učite ih da misle svojom glavom, ali da istovremeno budu svesni moralnoh principa, samo tako će moći da se odupru raznim (samo)destruktivnim izazovima. Iskreni razgovor je neophodan. Bolje life nego like.

28

PharmaMedica ⁄ broj 81

!

www.pharmamedica.rs


AKTUELNO

COVID-19 i multisistemski upalni sindrom kod dece

M

ultisistemski upalni sindrom kod dece (MIS-C) je retko, ali ozbiljno stanje koje se javlja u dečijem uzrastu (može i kod adolescenata). Dolazi do razvoja upale u različitim delovima tela, kao što su srce, pluća, bubrezi, mozak, koža, oči i creva. Trenutno se povezuje sa koronavirusom, jer se zna da je dosta dece sa MIS-C imalo koronavirus ili je pre pojave simptoma bilo u blizini nekoga ko je bio pozitivan. Mali broj dece se ozbiljno razboli od novog koronavirusa i do sada, većina dece kod koje je postavljena dijagnoza MIS-C se uspešno oporavilo posle bolničkog lečenja. Međutim, da li postoje i koje su dugotrajne posledice ovog stanja još uvek se ne zna. Naučnici širom sveta zajedno rade na razumevanju MIS-C i kako da ga najbolje dijagnostikuju i leče.

Simptomi MIS-C Kod dece sa MIS-C javlja se groznica i upala u celom organizmu. MIS-C ima neke slične simptome kao druga retka stanja kod dece, poput Kawasaki sindroma i toksičnog šok sindroma. Kod dece sa MIS-C se može javiti i tromboza, slabljenje srčane funkcije i oštećenje bubrega. Simptomi koji zahtevaju odlazak kod lekara su: l Povišena telesna temperatura (preko 38°C) koja traje duže od 24 sata l Bol u stomaku, dijareja i povraćanje l Bol u vratu l Osip ili promena u boji kože l Crvene oči Ukoliko se javi neki od sledećih

Mali broj dece se ozbiljno razboli od novog koronavirusa i do sada, većina dece kod koje je postavljena dijagnoza MIS-C se uspešno oporavilo posle bolničkog lečenja. simptoma neophodna je hitna medicinska intervencija: l Otežano disanje l Bol ili pritisak u grudima koji ne prolazi l Konfuzija l Dete ne može da se probudi ili ne može da ostane budno l Plavičasta boja usana ili lica Treba imati u vidu da neće sva deca imati sve navedene simptome. Ono što je veoma važno jeste da se pedijatru ili hitnoj službi da informacija ukoliko je dete pozitivno na koronu ili je bilo u bli-

www.pharmamedica.rs

Kontrola posle otpusta

MIS-C može izazvati miokarditis, pa je dve do tri nedele nakon otpusta potrebna kontrola kod dečijeg kardiologa. Pacijentima je zabranjena fizička aktivnost naskom kontaktu sa pozitivnom rednih 6 meseci. Iako se u početosobom u poslednje 4 nedelje. ku mislilo da se javlja samo kod dece, gotovo identičan sindrom je Dijagnoza i terapija uočen i kod odraslih (MIS-A), a Da bi se postavila dijagnoza i zaprvi slučajevi su prijavljeni u junu počela terapija potrebno je spro2020. Prema nekim podacima vesti analize krvi, uraditi rendgen 30% odraslih i 45% dece sa multipluća, potom EKG i ultrazvuk srca. sistemskim upalnim sindromom Lečenje se zasniva na davanju leimalo je antitela na koronavirus. kova koji će smiriti upalne procese To upućuje na zaključak da bi u celom organizmu i intravensko MIS-C i MIS-A mogli predstavljadavanje velike količine tečnosti. ti postinfektivne procese, ali su poSprovodi se u bolnici, a u pojeditrebna dalja istraživanja kako bi se nim, veoma ozbiljnim slučajevima razumeli tačni uzroci ovog stanja i na odeljenjima intenzivne nege. njegovi dugoročni efekti. l

PharmaMedica ⁄ broj 81

29


PREDSTAVLJAMO

Kako efikasno eliminisati kamen i pesak iz urinarnog trakta? Urolitijaza je oboljenje koje karakteriše prisustvo kamenja i peska u urinarnom traktu. Značajan broj ljudi starosti između 30 i 50 godina boluje od urolitijaze. Viši društvenoekonomski status i ishrana bogata belančevinama životinjskog porekla čine urolitijazu problemom savremenog društva, a to pokazuju i epidemiološki podaci koji kažu da se od početka 21. veka rapidno povećava broj ljudi sa ovim problemom. red neugodnih simptoma dodatni oprez iziskuju i ozbiljne komplikacije ove bolesti, koje se često javljaju u kasnijim fazama bolesti (kao što su: ponovno stvaranje kalkulusa, povećanje krvnog pritiska i slabljenje funkcije bubrega).

Šta je Urolitinn®?

S

imptomi koji karakterišu pojavu kamenja u urinarnom traktu su veoma neprijatni, a skup simptoma čine: bolovi pri hodu, krv u mokraći, isprekidan mlaz mokraće ili peckanje za vreme mokrenja. Pesak dodatno izaziva i učestalu potrebu za mokrenjem. Međutim, svakako najdominantniji simptom u kliničkoj slici prisustva kamena u urinarnom sistemu je neizdrživ jednostrani bol u donjem delu leđa koji se povremeno širi do prepona ili genitalne regi-

30

je, i dalje prema unutrašnjoj strani butine. Bol se obično javlja u talasima koji traju od 20 do 60 minuta zbog spontanog grčenja mišića, koji pokušavaju da proteraju kamen u mokraćnu bešiku i dalje ga eliminišu iz organizma. Sam tok bolesti može biti komplikovan jer po-

Kada se preporučuje primena Urolitinn®-a?

Preparat Urolitinn® se preporučuje kod preteranog stvaranja soli u bubrezima (urati, oksalati, fosfati, karbonati), kod različitih infekcija urinarnog trakta (cistitisa, uretritisa, pijelonefritisa), postojanja kamena u mokraćnim putevima, i pojave bolnog spazma (grčenja) mokraćnog i bilijarnog trakta.

Urolitinn® je bioaktivni biljni kompleks koji se koristi u prevenciji i eliminaciji svih tipova kameKako se koristi? nja i peska iz urinarnog trakta. Ovaj tradicionalni biljni kompleks Primena preparata Urolitinn® je se sa uspehom prometuje i prime- komforna, uzima se dva puta dnevnjuje već više od 90 godina. no po 30 ml rastvora uz pomoć dozera koji postoji u pakovanju. Tu Zašto Urolitinn®? količinu je potrebno rastvoriti u Zahvaljujući udruženom dejpola čaše vode i popiti najmanje 15 stvu biljaka čiji aktivni principi minuta pre obroka. l ulaze u sastav proizvoda, Urolitinn® ispira urinarni trakt i pospešuje pokretljivost glatkih mišića čime se eliminišu pesak i kamenje iz urinarnog trakta, bez obzira na njihovo poreklo. Pored toga, Urolitinn® sprečava razvoj patogena zahvaljujući komponentama koje imaju antibakterijska svojstva, prevenira i leči upalu u urinarnom traktu i eliminiše grčeve i bol u roku od 20-30 minuta od trenutka primene.

Urolitinn® je bioaktivni biljni kompleks koji se koristi u prevenciji i eliminaciji svih tipova kamenja i peska iz urinarnog trakta.

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rsMENTALNO ZDRAVLJE

Toksična pozitivnost autor: Dr Vesna Tepšić Ostojić, psihijatar

Mnogooo je lepo šetati po blagom suncu, ali sad pada kiša. Nema veze, samo pozitivnooo, samo dobre vibracije i idemoooo napolje. Iiiii, pokisnuli... Zvuči kao loša šala. I bila bi samo to, da nije i primer toksične pozitivnosti.

V

eoma često se poslednjih godina naglašava stav da, bez obzira na situaciju uvek treba imati pozitivan način razmišljanja. Pristupom „uvek i jedino pozitivno“ doveden je do apsurda sam optimizam i pozitivno razmišljanje. Sveprisutan je, ponavlja se kroz savete, tekstove u časopisima, knjige samopomoći... Pritisak „pozitivnog razmišljanja“ postaje toliki da može da izazove osećanje krivice, manje vrednosti, frustracije... Toksična pozitivnost „negativne emocije“ smatra lošim, neprihvatljivim i odbacije ih. Na žalost, to je i srž problema koje donosi. Kao što nekad pada kiša, tako se i u našim životima dešavaju situacije koje su za nas bolne, neprihvatljive, neželjene, teške... Situacije su to u kojima se osećamo tužno, ljuto, frustrirano, besno, nemoćno... Da li je rešenje reći sebi da to nikako ne može tako, da se moramo osećati pozitivno, jako? Da li je rešenje ove emocije negirati i „ućutkati“ ih pozitivnim stavom? I najvažnije, da li je to zaista moguće?

manje vrednosti koja se onda ne prihvataju i sve tako u krug.

Negacija empatije Toksična pozitivnost negira empatiju. Osoba koja prolazi kroz neku tešku životnu situaciju neće pristupom toksične pozitivnosti dobiti podršku već poruku da su njena osećanja pogrešna. Takođe se osobi koja u takvoj situaciji ne razmišlja pozitivno sugeriše da je nesposobna i nameće osećanje krivice. Umesto da dobije mogućnost da podeli osećanja i dobije razumevanje i podršku ostaje joj osećanje odbačenosti, manje vrednosti, nevažnosti.

Prvi korak je prepoznavanje

Kako prepoznati da smo upali u zamku toksične pozitivnosti? Nije uvek jednostavno jer smo navikli i naizgled je tako lakše. Treba oslušnuti sebe i primetiti da li se trudimo da prikrijemo svoja prava osećanja (iza maske osmeha, pozitive), da li imamo potrebu da budemo „stena kamena“ i tako prebolimo sve što nam se dešava, da li izbegavamo da se suočimo s problemima i da li izbegavamo da Mehanizam odbrane, slušamo druge osobe kada nisu ali nekostruktivan pozitivne da ne naruše našu poziToksična pozitivnost je mehanitivnost. Takođe, obratiti pažnju da zam mentalne odbrane, ali nije li se osećamo loše ili krivim kad konstruktivna. Ona nije suočavasami osetimo tugu, ljutnju, bes, nje, nego izbegavanje i poricanje. razočarenje. Da li možda zbog Kad nešto gurnemo pod tepih, ne prihvatanja u društvu skrivamo vidi se, ali je ipak tu. Nemogućnost „neprihvatljiva“ osećanja ili kriapsolutnog izbegavanja i poricatikujemo one koji nemaju „uvek nja rađa i osećanje nemoći, ljutnje, pozitivan stav“?

Pristupom „uvek i jedino pozitivno“ doveden je do apsurda sam optimizam i pozitivno razmišljanje. Pritisak „pozitivnog razmišljanja“ postaje toliki da može da izazove osećanje krivice, manje vrednosti, frustracije...

32

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rs


Rešenje je u prihvatanju Čime zameniti toksičnu pozitivnost? Za početak prihvatanjem baš svake emocije koju osetimo u nekoj situaciji. Odupreti se potrebi da je karakterišemo, ona nije ni dobra ni loša, ona nismo mi sami. Ja nisam moja emocija. Emocija je odgovor na situaciju. Poruka je našem umu kako smo situaciju doživeli. Kada smo u teškim situacijama sasvim je u redu osećati strah, brigu, tugu, ljutnju... Umesto da se borimo da potisnemo emocije fokusirajmo se na situaciju i šta je najbolje učiniti u datim okolnostima. Sasvim je u redu osetiti i više emocija u istoj situaciji (npr strah od negativnog ishoda i nadu za uspešan). Prihvatiti treba i pravo drugih da imaju „negativne“ emocije, to je njihov doživljaj situacije. Možda tu istu mi ne doživljavamo tako ili se plašimo našeg suočavanja sa emocijama druge osobe, ali toksična pozitivnost nije rešenje. Dovoljno je dati do znanja da su emocije, koje god

Toksična pozitivnost je mehanizam mentalne odbrane, ali nije konstruktivna. Ona nije suočavanje, nego izbegavanje i poricanje. Kad nešto gurnemo pod tepih, ne vidi se, ali je ipak tu. da su, u redu i da smo tu da saslušamo i razumemo. Bez osećanja krivice ako situaciju ne možemo da rešimo ili da pomognemo.

Prisutna je i virtuelno

Ni dobre ni loše Naše emocije nismo mi. To su naše reakcije na situaciju. Prihvatanjem da su naše emocije reakcije na situaciju i da su u toj situaciji u redu baš takve kakve jesu, prestajemo da ih delimo na dobre i loše. Prestajemo da forsiramo dobre i silom potiskujemo loše. Preuzimamo kontrolu nad njima, one više ne kontrolišu nas. Bolje razumemo i sebe i druge i kvalitetnije se nosimo sa svime što nam život donosi.

Deo našeg života dešava se i virtuelno. Prateći razne sadržaje na društvenim mrežama okruženi smo fenomenalnim, uspešnim, nadahnutim, inspirativnim, pozitivnim, savršenim, prelepim, grandioznim... Ako se nakon čitanja nekog takvog teksta, posta, tvita ili čega već osećamo manje vrednim, krivim, neuspešnim - rešenje je na jedan klik od nas. l


FARMAKOTERAPIJA

KADA HRANA IDE UZ LEKOVE autor: mr ph. Tamara Božilović

Jedno od najčešćih pitanja pacijenata upućenih farmaceutu u apoteci jeste: ,,Da li ovaj lek pijem sa hranom ili bez“. Uglavnom se pitanje odnosi na situaciju ,,natašte“, kada se dati lek pije na prazan stomak, pola sata do 1h pred obrok, ili dva sata nakon obroka.

I

ako za većinu lekova nije striktno određeno da li se uzimaju sa ili bez hrane, pojedini lekovi zahtevaju pun stomak (neki čak određenu vrstu namirnice) i preporuka je da se uzimaju uz obrok, da bi se izvukao maksimum iz terapije ili ublažile nuspojave.

Kada i zašto pojedini lekovi idu uz obrok Radi smanjenja neželjenih efekata mučnine ili povraćanja – kao kod alopurinola i bromokriptina. Da bi se smanjili neželjeni efekti iritacije sluznice želuca obično je dovoljno uzeti par zalogaja hrane ili čašu mleka, uz terapiju – na primer kod primene nesteroidnih antiinflamatornih lekova i kortikosteroida. Da bi se osigurala pravilna apsorpcija leka u gastrointestinalnom traktu – poput leka ritonavir u terapiji HIV-a i itrakonazola (koji se pak može uzimati i sa kiselim sokovima radi postizanja visokog pH u želucu). Da bi se pomoglo organizmu u

Sok od grejpfruta – može smanjiti sposobnost tela da preradi određene lekove, što može izazvati povećanje količine leka koji preostaje u telu i pojačane neželjene efekte

34

obradi hrane – oralni antidijabetici se uzimaju neposredno nakon obroka radi regulaciji glikemije. Takođe i digestivi, poput preparata sa enzimima, uzimaju se uz obrok da bi se telu pomoglo u preradi hrane.

Da li je značajno koju hranu uzimamo uz lekove? Da, značajno je koja vrsta hrane čini obrok uz koji pijete svoje medikamente.

!

Konzumacija veće količine zelenog čaja, kafe i kokakole uz terapiju mogu pojačati eliminaciju leka, smanjiti njegovu apsorpciju ili uticati na metabolizam.

PharmaMedica ⁄ broj 81

Hrana bogata biljnim vlaknima, visoko masni obroci i isključivo proteinski obroci svakako mogu uticati na digestiju lekova, povećati verovatnoću eliminacije leka iz organizma putem stolice, uticati na metabolizam lekova i dovesti do izostanka terapije. Tako hrana bogata ugljenohidratima i siromašna belančevinama smanjuje aktivnost mikrozomalnih enzima jetre, a time i brzinu metabolizma niza lekova.

www.pharmamedica.rsPosebnu pažnju potrebno je da obrate i vegetarijanci: naime, kod vegetarijanske ishrane poluvreme eliminacije lekova koji se metabolišu u jetri hepatičkom oksidacijom je veće nego kod populacije koja jede meso

Koji lekovi se uzimaju uz obrok Lekovi (registrovani u Srbiji) koji se uzimaju uz obrok: l acetilsalicilna kiselina, alektinib – obavezno uz obrok, alopurinol – odmah nakon obroka, amantadin – poželjno je uzimati uz obrok radi izbegavanja stomačne nelagodnosti, amjodaron, amoksicilin/klavulanska kiselina – lek primeniti na početku obroka radi poboljšanja resorpcije kao i smanjenja mogućih GI smetnji; l bromokriptin – uvek primeniti u toku obroka; l cefpodoksim i cefuroksim – uz hranu radi postizanja optimalne resorpcije, ceritinib, ciproteron – nakon obroka uz malo tečnosti; l deksametazon i diklofenak u toku obroka sa dovoljnom količinom tečnosti kako bi se smanjila iritacija gastrointestinalnog trakta, l doksiciklin – dozvoljeno je mleko!, najnovije studije ukazuju da istovremeni unos mleka ne utiče značajno na resorpciju ovog leka; l fenofibrat (pojedine studije ukazuju da se doziranje fenofibrata može odvojiti od obroka); l glibenklamid – neposredno pre obroka, gliklazid i glimepirid – u toku glavnog obroka (najbolje doručka); l hlorokin, hidroksihlorokin – uz obrok ili čašu mleka, radi smanjenja GI tegoba; l ibuprofen – uz ili neposredno nakon obroka sa dovoljnom količinom vode, imatinib – uz obrok i sa velikom čašom vode, itrakonazol – neposredno nakon obroka sa ciljem maksimalne resorpcije što važi i za ivabradin i izotretinoin; l k arbamazepin – tokom, posle ili između obroka, karvedilol – uz obroka radi sporije apsorpcije (čime se smanjuje mogućnost ortostatskog efekta), ketoprofen – uz obrok sa najmanje 100ml vode ili mleka, ketorolak; l metformin – u toku ili nakon jela, metronidazol, moklobemid – poželjno nakon obroka; l naltrekson, naproksen – uz ili nakon obroka, nitrofurantoin; l orlistat – neposredno pre, za vreme ili najviše jedan sat nakon svakog glavnog obroka; l pankreatin – poželjno tokom jela, prednizon – poželjno za vreme ili neposredno nakon doručka; l ritonavir i rivastigmin obavezno uz obrok; l sevelamer – obavezno uz obrok, spironolakton i sulfasalazin poželjno uz jelo; l tenofovir, tolperison – nedovoljna količina hrane uz terapiju može smanjiti bioraspoloživost leka; l valproinska kiselina i venlafaksin uzimaju se najbolje uz obrok.

36

Konzumacija veće količine zelenog čaja, kafe i koka-kole uz terapiju mogu pojačati eliminaciju leka, smanjiti njegovu apsorpciju ili uticati na metabolizam. Takođe, uzimanje lekova sa gaziranim ili kiselim sokovima (jabuka, citrusi) može pojačati rastvaranje leka u želucu (uticajem na pH vrednost želudačnog sadržaja) i na taj način smanjiti njegovu apsorpciju u crevima i bioraspoloživost. Poželjno je, generalno, izbegavati namirinice koje mogu interreagovati sa velikim brojem lekova, kao što su: kalcijum – mlečni proizvodi mogu smanjiti apsorpciju pojedinih lekova (tetraciklini, fluorohinoloni, antacidi, bisfosfonati), i poželjno je ove lekove uzimati dva sata pre ili šest sati nakon namirnica bogatih kalcijumom; vitamin K – zeleno lisnato povrće sa visokim sadržajem vitamina K, poput spanaća, kelja, mogu uticati na antikoagulantnu terapiju, stoga je poželjna umerenost; veće količine belog luka mogu povećati dejstvo oralnih antikoagulanata; sok od grejpfruta – može smanjiti sposobnost tela da preradi određene lekove, što može izazvati povećanje količine leka koji

preostaje u telu i pojačane neželjene efekte. Uvek se posavetujte sa svojim farmaceutom u slučaju hronične terapije i konzumiranja soka od grejpa; tiramin – sir, dimljeno meso, sušeno voće, vino, pivo, kvasac, čokolada svakako su namirnice koje treba umereno konzumirati u slučaju hronične terapije pojedinim antidepresivima; kuhinjska so – izuzetno slana hrana utiče na rad bubrega i, posledično, na nivo kalijuma u organizmu, što je značajno kod antihipertenzivne terapije diureticima. Tu je upravo neophodno naglasiti da se lek spironolakton, čije doziranje ide uz hranu, treba uzimati uz slabo slane ili još bolje, neslane obroke. Posebnu pažnju potrebno je da obrate i vegetarijanci. Naime kod vegetarijanske ishrane poluvreme eliminacije lekova koji se metabolišu u jetri hepatičkom oksidacijom je veće nego kod populacije koja jede meso. Takođe, pri nedovoljnom unošenju proteina narušeno je vezivanje leka za albumine u plazmi, te je koncentracija leka u slobodnom obliku u cirkulaciji značajno veća, farmakološki efekat je pojačan i eliminacija je ubrzana. l

Oprez i znanje Zaključak je vrlo jednostavan – adekvatan obrok, izbalansirane količine, uz adekvatan lek u optimalnoj dozi donosi optimalan terapijski efekat. Za sve informacije o propisanoj terapiji, uključujući i to da li dati lek ide uz hranu ili ne, uvek se obratite ekspertu za lekove – vašem farmaceutu.

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rsNEGA KOŽE

Vitamin A i nega kože autor: Emilija Popov

Vitamin A je FDA odobrila za upotrebu protiv bora, ukazujući na to da on menja izgled površine kože i da ima anti-age svojstva. Šta je vitamin A? Vitamin A spada u liposolubilne vitamine (vitamine rastvorljive u mastima), a pripada grupi retinoida. Pored retinola, ova grupa obuhvata strukturno slične supstance sa biološkim svojstvima retinola. Danas se zna da su vitamin A i njegovi derivati neki od najmoćnijih agenasa kada je u pitanju usporavanje procesa starenja, pa se mogu naći u brojnim kremama, serumima i ostalim formulacijama koje targetiraju ovaj proces.

Kako vitamin A deluje? Funkcija retinoida je da regulišu apoptozu ćelija (ćelijsku smrt), njihovu diferencijaciju i proliferaciju. Načini na koje retinol deluje protiv starenja su brojni; p ospešuje proliferaciju keratinocita (najbrojnijih ćelija u površinskom sloju kože), p ojačava zaštitnu funkciju površinskog sloja kože,  s prečava gubitak vode kroz kožu,  s prečava degradaciju kolagena i  i nhibira aktivnost metaloproteinaza. Retinoidi su molekuli koji mogu međusobno da se povezuju i tako pokazuju afinitet prema određe-

38

Poznato je da retinoidi povećavaju stvaranje epidermalnih proteina i ubrzavaju proces keratinizacije, što za posledicu ima produkciju sloja „bolje razvijenog“ keratina u koži

PharmaMedica ⁄ broj 81

nim nuklearnim receptorima i izazovu transkripciju nekih gena. Kao potentni agensi, nalaze primenu u brojnim indikacijama, od akni, preko psorijaze i drugih dermatoloških oboljenja. Zanimljivo je da su korišćeni retinoidi i prirodnog i sintetskog porekla – prirodni su retinol, retinal i retinoinska kiselina, dok se sintetski strukturno razlikuju po tome što sadrže benzenov prsten umesto cikloheksana (etretinat, acitretin i tazaroten). Prema strukturnim karakteristikama, podeljeni su u tri generacije. Retinol, retinal i retinoinska kiselina su uključeni u proces embriogeneze pri nastajanju nervnog sistema, jetre, srca, bubrega, creva, očiju i udova. Takođe, korišćeni su u tretmanu noćnog slepila,

www.pharmamedica.rs


koprivu 6 top razloga da

Najkorišćeniji retinoidi u borbi protiv akni se na tržištu nalaze u koncentracijama koje variraju između 0.01% i 0.04%. Obično su formulisani kao gelovi ili kreme za topikalnu primenu. jer su odgovorni za funkcionisanje čula vida (povezuju se sa stvaranjem rodopsina). Koriste se i u terapiji rozacee, kancera, lupusa, kao i zapaljenja folikula dlake bakterijskog porekla. Vitamin A i njegovi derivati, a pogotovo retinol, sa pravom imaju reputaciju snažnih anti-age agenasa. Retinol penetrira površinski sloj kože, a kada dođe do keratinocita, ulazi u ćeliju i vezuje se za odgovarajući receptor. Postoji četiri grupe receptora sa visokim afinitetom za retinol, a rezultat njihove interakcije je 5 prethodno pomenutih dejstava. Poznato je da retinoidi povećavaju stvaranje epidermalnih proteina i ubrzavaju proces keratinizacije, što za posledicu ima produkciju sloja „bolje razvijenog“ keratina u koži. Kada se primene topikalno (direktno na kožu), dešava se interakcija sa specifičnim receptorima. Pospešuju tzv. „cell turn-over“, odn. proces u kom stare ćelije površinskog sloja kože bivaju zamenjene novim. Dodatno, smanjuju diskoloraciju kože, utiču na njenu debljinu, regulišu funkciju lojnih

žlezdi i ograničavaju produkciju sebuma, a odgovorni su i za distribuciju melanina u koži. Naime, način na koji retinoidi smanjuju hiperpigmentaciju je taj što sprečavaju transport melanina u površinske slojeve kože. Neke studije ukazuju na to da retinol takođe povećava produkciju elastičnih vlakana. Kao što je već rečeno, inhibira metaloproteinaze, ali i povećava sintezu tkivnih inhibitora metaloproteinaza.

Bezbednost retinola

Kopriva sadrži veliku količinu gvožđa, te se svrstava u najbolje prirodne lekove protiv anemije. Pored gvožđa bogata je i vitaminima C, K, mineralima: magnezijumom, kalcijumom, fosforom..

PROTIVUPALNO

NUTRIJENTI

Kopriva sadrži mnoštvo jedinjenja koja mogu smanjiti upalu

Sadrži mnoge hranljive materije

Fe

Najkorišćeniji retinoidi u borbi protiv akni se na tržištu nalaze u koncentracijama koje variraju između 0.01% i 0.04%. Obično su formulisani kao gelovi ili kreme za topikalnu primenu. Retinol i njegovi estri se na tržištu mogu naći kao proizvodi za negu lica, kao kreme za predeo oko očiju, kao losioni za telo, losioni za sunčanje, proizvodi za negu usana, a plasiraju se prevashodno kao agensi za borbu protiv bora. Za retinol se zna da je veoma stabilan u svojim formulacijama i da se dobro podnosi. l

Kako uvrstiti retinol u svoju rutinu nege? Poznato je da, ukoliko se ne uvede i ne koristi pravilno, retinol može ostaviti veoma ozbiljne posledice na kožu. Stručnjaci preporučuju da se upotreba retinola izbegava pre boravka na suncu i dnevnoj svetlosti, te da njegovo mesto u rutini bude rezervisano za večernje časove. Neki retinoidi se ne preporučuju trudnicama i dojiljama, stoga je bitno konsultovati se sa stručnjakom pre upotrebe. Kada je u pitanju početak korišćenja retinola, dermatolozi kažu da je najbolje početi od najmanje koncentracije, te primenjivati uveče samo nekoliko puta nedeljno. Rezultati se mogu očekivati tek posle nekoliko nedelja, do nekoliko meseci kontinuirane primene.

www.pharmamedica.rs

volite

gvožđe

ALERGIJE

KARDIO

Može sniziti krvni pritisak

Može lečiti polensku groznicu

MUŠKO ZDRAVLJE

DIJABETES

Može lečiti simptome uvećane prostate

PhM

Može pomoći u kontroli šećera u krvi

PharmaMedica ⁄ broj 81 39 www.pharmamedica.rs PharmaMedica.rs

pharmamedica.rs


VAŠ LJUBIMAC I VI

Oralna higijena kod pasa autor: Nevena Ignjatović

Baš kao i kod čoveka, oralna higijena kod pasa je od izuzetne važnosti za zdravlje čitavog organizma. Loše zdravlje zuba kod pasa može biti uzrok brojnih bolesti i oštećenja organa.

Š

tenad na svet dolaze bez zuba. Formiranje zubala može se podeliti na tri etape: Period mlečnog zubala – prvi zubi kod štenadi formiraju se u periodu 21-30 dana starosti, koliko prosečno iznosi period laktacije kuja ( ½ graviditeta). Sa 6 nedelja poželjno je postepeno navikavanje na čvrstu granuliranu hranu. Period mešovitog zubala – sa 4 meseca počinje zamena mlečnih zuba sa stalnim i ovaj period traje do 7-og meseca. Period formiranja stalnih zuba – sa 7 meseci

Nastanak zubnog plaka i zubnog kamenca Psi počinju da konzumiraju čvrstu hranu sa starošću od 6 nedelja. Pored brojnih krajnjih metaboličkih procesa kojima hrana u organizmu podleže, često se zanemaruju oni koji se odvijaju u usnoj duplji. Razlog ovome može biti činjenica da su psi, kao vrsta, poznati po tome da halapljivo konzumiraju hranu što vodi ka kratkom periodu njenog zadržavanja u usnoj duplji. Međutim, usna duplja obiluje saprofitskom mikroflorom. Nju čine različite vrste bakterija koje u prvom redu imaju ulogu u sprečavanju dejstva patogenih mikroorganizama koji prodiru iz spoljašnje sredine putem hrane i vode. Prilikom ishrane, bez obzira na vremenski period zadržavanja hrane, njene najsitnije čestice uvek zaostaju. One predstavljaju značajan supstrat za umnožavanje saprofitne mikroflore sa kojom čine organski deo u formiranju takozvanog zubnog plaka. Osim toga, brojni elektroliti (neorganski deo) koji se nalaze u salivi pasa, vezuju se za organski deo i daljim napredovanjem procesa formira se zubni kamenac (cremor dentium). Osnovna razlika između plaka i kamenca je što se prvi može kontrolisati redovnom preventivom (oralnom higijenom) dok se zubni kamenac jedino može hirurški otkloniti. Zubni kamenac predstavlja uvod u stomatološka oboljenja kod pasa koji se manifestuju najčešće kod jedinki starijih od 5

40

Sa oralnom higijenom pasa poželjno je početi još sa 6 nedelja starosti. Razlog zbog koga se preporučuje uvođenje paste za zube i četkice u ovom periodu je zbog samog navikavanja na rutinu.

PharmaMedica ⁄ broj 81

godina, od kojih je najučestalija paradontopatija. Ne postoji pravilo kod kojih rasa i u kom vremenskom periodu može da se pojavi ali predisponirajuće rase kod kojih se gotovo svakodnevno susreće su: pudle, bišoni, maltezeri, zapadno-škotski terijeri.

Simptomi Halitoza (neprijatni zadah) je ono što vlasnici uglavnom prvo primete. Osim toga mogu

www.pharmamedica.rs


Ne postoji pravilo kod kojih rasa i u kom vremenskom periodu može da se pojavi zubni kamenac ali predisponirajuće rase kod kojih se gotovo svakodnevno susreće su: pudle, bišoni, maltezeri, zapadno škotski terijeri. se uočiti zapaljenje desni, krvarenje iz desni, otežano uzimanje i žvakanje hrane, odbijanje hrane, a kada depoziti kamenca postaju vidljivi tad već može doći i do klimanja zuba i razvoja ireverzibilnih promena kada je jedino rešenje ekstrakcija zuba. Potrebno je naglasiti i da je ovo bolno stanje, a bol svakako predstavlja stresor koji može indukovati brojne druge patološke procese u organizmu i kao vlasnici ljubimaca koji spadaju u osećajna bića, posedujemo moralnu obavezu da do njega ne dolazi ili ukoliko dođe neophodno je potražiti stručnu pomoć veterinara za rešavanje ovog problema.

hodno je objasniti zašto oni obično nemaju svrhu. Naime, zubni kamenac se osim na površini zuba nalazi i u subgingivalnom prostoru kome se, izuzev hirurškim instrumentima, ne može pristupiti. Drugi razlog je već prethodno napomenut podatak da vlasnici pasa vrlo često potraže pomoć kada je proces uznapredovao. Zbog toga, lečenje se uvek sprovodi u dogovoru sa doktorom veterinarske medicine, a nikako na svoju ruku jer to može naneti više štete nego koristi.

Preporuke za vlasnike Uzroci halitoze su brojni stoga kada god se uoči sama ili udružena sa promenama u usnoj duplji, neophodno je obratiti se veterinaru. Stomatološka oboljenja predstavljaju samo jedan klinički entitet čiji je simptom neprijatan zadah. Pored njih, u obzir se moraju uzeti i poremećaji distalnih partija gastrointestinalnog sistema (gastritis, hepatopatije, pankreatitis), oboljenja urinarnog trakta (bubrežna insuficijencija), metabolička oboljenja (dijabetes mellitus) kao i konzumiranje nekvalitetne hrane.

Preventiva

Vlasnici često smatraju da je, za održavanje integriteta usne duplje i zuba, dovoljna upoKao što je napomenuto, zanemarivanje oraltreba poslastica poput Dentastix štapića ili ne higijene može dovesti do gingivitisa (zadrugih koje su prema uputstvima proizvođapaljenja desni). Ovaj problem je obično ča namenjeni u ove svrhe, a na tržištu njihova reverzibilne prirode, odnosno rešiv je i pozastupljenost je enormna. drazumeva ultrazvučno uklanjanje zubnog Iako su mišljenja veterinara oko učestalosti kamenca u kombinaciji sa antibiotskom tera- primene poslastica oprečna, oko jedne se vepijom. Nažalost, vlasnici se najčešće obraćaju ćina slaže a to je redovna oralna higijena. Sa za pomoć tek kada je krajnji stadijum periooralnom higijenom pasa poželjno je početi dontalnog oboljenja tj. kada dođe do razvoja još sa 6 nedelja starosti. Poznato je da psi inparadontopatije. To je stanje koje se, ukoliko tenzivno usvajaju komande i „vaspitavaju“ se se javi kao posledica zubnog kamenca, odlido 4 meseca starosti. Stoga, razlog zbog koga kuje masivnim depozitima kamenca koji po- se preporučuje uvođenje paste za zube i četkitiskuju gingive i dovodi do istiskivanja zuba iz ce u ovom periodu je zbog samog navikavaalveole. Ovo je ireverzibilni proces kada je je- nja na rutinu. dino rešenje ekstrakcija zuba kako bi se spre- Funkcionalni benefit oralne higijene je značačio prodor patogenih mikroorganizama u jan tek po formiranju stalnog zubala. krvotok i nastajanje septikemije. S obzirom da psi konzumiraju hranu svaki dan ne bi se smatralo greškom da se pranje Lečenje zuba vrši upravo svaki dan, iako su preporuNa osnovu kliničkog pregleda i primenom neke 2-3 puta sedmično. kih drugih dijagnostičkih procedura u zavisno- Pranje zube se sprovodi specijalnim pastama sti od potrebe, veterinar pristupa terapiji. i četkicama namenjenim psima. Razlog ovoIako su na tržištu zastupljeni preparati za me je što su paste za zube namenjene ljudima uklanjanje zubnog kamenca i vlasnici iz dodrugačijeg hemijskog sastava. Pojedine matebronamernih razloga posežu za istima, neop- rije koje poseduju su TOKSIČNE za pse. Pre

Komplikacije

www.pharmamedica.rs

nekoliko decenija to je bio heksahlorofen, a danas je ksilitol. Iako je toksična doza ksilitola prilično visoka (100 mg/kg) opasnost se ne sme zanemariti. Ksilitol se razgrađuje u jetri i ima hepatotoksično dejstvo (izaziva teška ostećenja jetre). Simptomi trovanja su: povraćanje, slabost, neurološki napadi kao posledica hipoglikemije. U slučaju sumnje na trovanje ksilitolom neophodno je obratiti se veterinaru kako bi se sprovela simptomatska terapija, jer specifičan antidot ne postoji. Osim toksikološkog aspekta, drugačiji hemijski sastav pasti za zube koje se primenjuju kod pasa, podrazumeva i njihovu specifičnu aromu i ukus koji pogoduje ovoj vrsti. Najčešće su ukusa namirnica koje svakodnevno konzumiraju. l

PharmaMedica ⁄ broj 81

41


FITNES&SPORT

Zloupotreba testosterona autor: Vladimir Novaković

lansa, hipertrofije miokarda uz povećan rizik od aritmija, infarkta, sve do naprasne srčane smrti. Psihološki efekti karakterišu se povišenim raspoloženjem uz izraženiju agresiju (ako su doze suviše visoke može doći i do psihoze). Prestanak primene steroida neretko je praćen depresijom i suicidalnim mislima.

Detekcija dopinga testosteronom Otežavajuća okolnost detekcije dopinga testosteronom je to što se ovaj hormon fiziološki sintetiše u ljudskom organizmu, kao i značajne varijacije normalnog nivoa među pojedincima. Kontrole se sprovode nenajavljeno i u bilo kom periodu (nezavisno od sportskih takmičenja). Značajan parameter u dokazivanju upotrebe ovog nedozvoljenog sredstva jeste koncentracija epitestosterona, tačnije odnos koncentracija testosteron - epitestosteron. Epitestosteron je biološki neaktivan epimer testosterona, ali se procenjuje da je normalan odnos njihovih koncentracija 1:1. Ukoliko analize pokažu da je kod određenog sportiste taj odnos 4:1 ili više u korist testosterona, postoji osnovana sumnja da se radi o dopingu. Iako je epitestosteron biološki neaktivan, on se takođe nalazi na listi zabranjenih supstanci jer se može zloupotrebiti za maskiranje dopinga testosteronom (usklađivanje odnosa koncentracija). Steroidni biološki pasoš predstavlja najnoviji pristup u kontroli ovog tipa dopinga. On podrazumeva dugoročno praćenje bioloških parametara i određivanje njihovih fizioloških graničnih vrednosti za svakog sportistu pojedinačno. Odstupanje od tih utvrđenih vrednosti ukazuje na potencijalni doping. Tako se prevazilazi problem interindividualnih razlika u fiziološkoj sintezi testosterona. l

A

naboličko androgeni steroidi su derivati testosterona. Testosteron je primarni polni hormon muškaraca, koji doprinosi razvoju kako primarnih tako i sekundarnih muških polnih karakteristika. Zloupotreba ovog dejstva učinila je anaboličke steroide jednim od najčešće korišćenih doping sredstava u profesionalnom sportu i najčešće korišćenim dopingom među rekreativcima.

nog zaustavljanja rasta u visinu (zatvaranje epifiza dugih kostiju). Kod muškaraca unošenje dodatnog testosterona dovodi do supresije spermatogeneze kao i endogene sekrecije ovog hormona. Organizam prepoznaje povišeno prisustvo testosterona, te sam prestaje da ga sintetiše. To vodi atrofiji testisa koja se u određenoj meri zadržava sedmicama pa i mesecima nakon prestanka primene steroida. Povišene koncentracije testosterona Fiziološke uloge testosterona povećavaju rizik za kancer prostate. Kod muškaraca se stvara u testisima, oko 5 mg Kod žena dolazi do virilizacije, odnosno ispodnevno. Dovodi do razvoja genitalnih orgaljavanja već pomenutih muških sekundarnih na i spermatogeneze, zadebljanja glasnih žica, polnih karakteristika uz smanjenje grudi, ameporasta dlakavosti, pojave i održavanja libida, noreju, hipertrofiju klitorisa, ćelavost muškog povišene agresivnosti kao i do anaboličkih efe- tipa. Ukoliko se odmah pri pojavi ovih efekakata u vidu stimulisanja sinteze proteina mišića ta ne prekine sa unošenjem steroida posledice i kostiju. Kod žena se u jajnicima i nadbubrež- mogu biti trajne. noj žlezdi dnevno izluči 20 puta manja količiNezavisno od pola, doping anaboličkim sterona nego kod muškaraca i, između ostalog, ima idima dovodi do hipertenzije, lipidnog disbaulogu u održavanju libida. U kliničkoj praksi primenjuju se estri testosterona kao supstituciona terapija muškog hipogonadizma (delimičan ili potpun nedostatak Poznat je slučaj ovog kanadskog atletičara koji je oborio svetski rekord u trci na 100m testosterona). 1987. godine na Svetskom prvenstvu, a potom na Olimpijskim igrama 1988. uspeo da prevaziđe svoj prošlogodišnji rezultat postavivši novi rekord. Međutim, nakon doping Koje rizike nosi doping kontrole utvrđeno je da je koristio stanozolol (sintetski anabolički steroid), pa su mu anaboličkim steroidima? medalja i oba rezultata poništeni. Doping ovim supstancama može dovesti do Jedino što ostaje sigurno jeste da androgeno anabolički steroidi kaljaju sportski čitave lepeze poremećaja koje u svojoj osnovi duh, kao i zdravlje onih koji ih primenjuju. A nije li suština sporta upravo u ta dva imaju hormonski disbalans: činioca: zdravom načinu života i dostojanstvu takmičarskog duha? Kod adolescenata može dovesti do prevreme-

Slučaj Ben Džonson

42

PharmaMedica ⁄ broj 81

www.pharmamedica.rs


www.pharmamedica.rs

PharmaMedica ⁄ broj 81

43


SPREJ SPREJZA ZAUSTA USTA